TEKSTONG IMPORMATIBO Layunin

June 13, 2018 | Author: Lyka Dorothy Sarcia | Category: Documents


CommentsDescriptionTEKSTONG IMPORMATIBO
Layunin
Natutukoy ang tekstong nasa anyong impormatibo
Nakikilala ang kaibahan ng tekstong impormatibo sa ibang uri ng teksto
Natutukoy ang mga salita ayon sa formalidad na gamit,
Nagagamit ang cohesive device sa pagsulat ng halimbawang teksto
Panimula
Ang bawat babasahin o sulatin ay mahalagang sangkap sa pagkatuto ng isang indibidwal, halimbawa nito ay mga uri ng teksto kung saan kabilang ang aralin natin ngayon ang Tekstong Impormatibo, sa katawagan pa lamang sa teksto ay mahihinuha na ninyo kung ano ang pangunahing layunin ng isang manunulat sa pagsulat ng ganitong uri ng babasahin. Tuklasin ninyo ang kaalaman sa likos ng Tekstong Impormatibo.
TEKSTONG IMPORMATIBO
Nagbibigay ng tiyak na impormasyon kaugnay sa isang tao, bagay lugar o pangyayari.
Nagpapahayag ng mahalagang impormasyon tungkol sa paksang tinatalakay
Malinaw na naglalahad ng mga bagay-bagay upang malinaw na maibahagi ang impormasyong nararapat na malaman ng mambabasa
Sinasabing sinasalungat ng tekstong impormatibo ang Argumentativ sapagkat hindi nagbibigay ng pinyon o pabor sa paksang tinatalakay, kadalasan itong naglalahad ng mga datos ng obhetibo ( objective)
Kaaniwan itong sumasagot sa tanong na ano, sino at paano, patungkol sa paksa
Halimbawa;
Para sa katanungang Ano;
Ano ang mga benipisyo ng bagong Sistema ng Edukasyon, Ang k-12?
Halimbawa:

Mga Benepisyo sa K-12Pinaluwag ng pinagyamang kurikulum ang akademikong gawain. Layunin nitong linangin ang mga mag-aaral sa lahat ng aspeto. Bilang katunayan bibigyan nito ang mga mag-aaral ng higit maraming oras upang linangin ang kani-kanilang mga kakayahan upang makabahagi sa co-curricular activities at makisangkot sa aktibidad sa lipunan.Sa K-12. Ang ating graduates ay higit na handa sa pagpasok sa lalong mataas na edukasyon. Sa loob ng programa ay magtataglay sila ng mga kasanayan at kakayahang akma sa pangangailangan ng job market. Magkakaroon sila ng certification sa larangan ng espesyalisasyon gayundin, dahik sa K-12 ay kikilalanin na sa ibang bansa ang Filipino professionals. Ang K-12 ay makatutulong din upang umangat ang ating ekonomiya. Pinatutunayan ng ilang pag-aaral na ang pagpapaunlad sa kalidad ng edukasyon ay nakapagpapaangat sa GDP growth hanggang 2%. Mabisang sandigan sa pangmatagalang socio-economic development ang lipunang dumaan sa de kalidad na edukasyon.Mga Benepisyo sa K-12Pinaluwag ng pinagyamang kurikulum ang akademikong gawain. Layunin nitong linangin ang mga mag-aaral sa lahat ng aspeto. Bilang katunayan bibigyan nito ang mga mag-aaral ng higit maraming oras upang linangin ang kani-kanilang mga kakayahan upang makabahagi sa co-curricular activities at makisangkot sa aktibidad sa lipunan.Sa K-12. Ang ating graduates ay higit na handa sa pagpasok sa lalong mataas na edukasyon. Sa loob ng programa ay magtataglay sila ng mga kasanayan at kakayahang akma sa pangangailangan ng job market. Magkakaroon sila ng certification sa larangan ng espesyalisasyon gayundin, dahik sa K-12 ay kikilalanin na sa ibang bansa ang Filipino professionals. Ang K-12 ay makatutulong din upang umangat ang ating ekonomiya. Pinatutunayan ng ilang pag-aaral na ang pagpapaunlad sa kalidad ng edukasyon ay nakapagpapaangat sa GDP growth hanggang 2%. Mabisang sandigan sa pangmatagalang socio-economic development ang lipunang dumaan sa de kalidad na edukasyon.
Mga Benepisyo sa K-12
Pinaluwag ng pinagyamang kurikulum ang akademikong gawain. Layunin nitong linangin ang mga mag-aaral sa lahat ng aspeto. Bilang katunayan bibigyan nito ang mga mag-aaral ng higit maraming oras upang linangin ang kani-kanilang mga kakayahan upang makabahagi sa co-curricular activities at makisangkot sa aktibidad sa lipunan.
Sa K-12. Ang ating graduates ay higit na handa sa pagpasok sa lalong mataas na edukasyon. Sa loob ng programa ay magtataglay sila ng mga kasanayan at kakayahang akma sa pangangailangan ng job market. Magkakaroon sila ng certification sa larangan ng espesyalisasyon gayundin, dahik sa K-12 ay kikilalanin na sa ibang bansa ang Filipino professionals. Ang K-12 ay makatutulong din upang umangat ang ating ekonomiya. Pinatutunayan ng ilang pag-aaral na ang pagpapaunlad sa kalidad ng edukasyon ay nakapagpapaangat sa GDP growth hanggang 2%. Mabisang sandigan sa pangmatagalang socio-economic development ang lipunang dumaan sa de kalidad na edukasyon.
Mga Benepisyo sa K-12
Pinaluwag ng pinagyamang kurikulum ang akademikong gawain. Layunin nitong linangin ang mga mag-aaral sa lahat ng aspeto. Bilang katunayan bibigyan nito ang mga mag-aaral ng higit maraming oras upang linangin ang kani-kanilang mga kakayahan upang makabahagi sa co-curricular activities at makisangkot sa aktibidad sa lipunan.
Sa K-12. Ang ating graduates ay higit na handa sa pagpasok sa lalong mataas na edukasyon. Sa loob ng programa ay magtataglay sila ng mga kasanayan at kakayahang akma sa pangangailangan ng job market. Magkakaroon sila ng certification sa larangan ng espesyalisasyon gayundin, dahik sa K-12 ay kikilalanin na sa ibang bansa ang Filipino professionals. Ang K-12 ay makatutulong din upang umangat ang ating ekonomiya. Pinatutunayan ng ilang pag-aaral na ang pagpapaunlad sa kalidad ng edukasyon ay nakapagpapaangat sa GDP growth hanggang 2%. Mabisang sandigan sa pangmatagalang socio-economic development ang lipunang dumaan sa de kalidad na edukasyon.Para sa Katanungang Sino:
Sino sa mga kandidata ng Miss Earth 2016 ang nagwagi?
Sino si Henry Sy


Buhay at Tagumpay ng Henry SyMadalas Makita sa magarang tindahan ng SM Makati ang may-ari nito, na walang iba kundi si Henry Sy. Konserbatibo siyang manumit, ngunit elegante na nagpapaiba sa kanya sa karamihan.Sinasabi ng karamihan na ang SM ay isang lugar upang makapag-shopping; ipinangmalaki rin ang bangko, at ang fast food sa loob nito.Sino ang mga-aakalan na may-ari nito, na nagbuhat sa China at dumating sa pilipinas sa dad na labindalawa, ay nagsimulang magtrabaho sa tindahan sari-sari ng kanyang ama. Ayon sa pagsasalaysay ng nakipanayam sa opisina ni G.Sy sa Makati Stock Exchange Bldg., ang kanyang opisina ay angkop sa pinuno na may sampung korporasyon. Larawan siya ng mapayapang tao. Pangkaraniwan ang kasuotan, wala siya kahit anong alahas, kuntento siya bilang tao, at nararamdaman niyang di kailangan ng ano man sa katawan, bilang simbolo ng kayamanan.Kung pag-uusapan ang kabataan, tinawag niya ang kanyang sarili na mapangarapin. Madalas na pangarap niya ang magbiyahe sa buong mundo at sa pag-asa na maging totoo, sumali siya sa navy. Ang pangarap niya na makapagbiyahe sa buong mundo ay natupad. Nagbiyahe siya sa Japan, Amerika at Europa para sa fashion shows upang kumuha ng ideya para sa kanyang tindahan. Kung babalikan ang kanyang pagtitinda ng sapatos ,nagdanas siya ng kahirapan noong panahonng Hapon. Nawala ang lahat halos ng kanyang pinaghirapan.Ang kaginhawaan ay bumalik sa Pilipinas matapos ang liberasyon. Iniisip niya ang pangangailangan ng sapatos. Nagbukas siya ng kanyang unang tindahan ng sapatos. Nang lumabas ito, muli siyang nagbukas ng marami, sa pag-asa na ito ay makarating pa ng Amerika. Matapos siyang makapagbukas ng anim na tindahan, nabigo siya sapagkat kulang na ang magdadala sa kanya ng sapatos na kailangan ng kanyang tindahan.Inilipat niya ito sa damit, kasama na ang lakas at tibay ng loob. Ang unang "Shoemart" ay binuksan sa Rizal Avenue sa Maynila noong 1958. Marami na siyang tindahang itinayo, subalit may plano siyang magtayo ng higit na malaki, 80,000 metrong parisukat ang luwang at limang palapag. Ito ang magiging pinakamalaking tindahan sa Southeast Asia. Ayaw pa niyang ipaalam ang kanyang pangarap hangga't di pa ito nagsisimula.Buhay at Tagumpay ng Henry SyMadalas Makita sa magarang tindahan ng SM Makati ang may-ari nito, na walang iba kundi si Henry Sy. Konserbatibo siyang manumit, ngunit elegante na nagpapaiba sa kanya sa karamihan.Sinasabi ng karamihan na ang SM ay isang lugar upang makapag-shopping; ipinangmalaki rin ang bangko, at ang fast food sa loob nito.Sino ang mga-aakalan na may-ari nito, na nagbuhat sa China at dumating sa pilipinas sa dad na labindalawa, ay nagsimulang magtrabaho sa tindahan sari-sari ng kanyang ama. Ayon sa pagsasalaysay ng nakipanayam sa opisina ni G.Sy sa Makati Stock Exchange Bldg., ang kanyang opisina ay angkop sa pinuno na may sampung korporasyon. Larawan siya ng mapayapang tao. Pangkaraniwan ang kasuotan, wala siya kahit anong alahas, kuntento siya bilang tao, at nararamdaman niyang di kailangan ng ano man sa katawan, bilang simbolo ng kayamanan.Kung pag-uusapan ang kabataan, tinawag niya ang kanyang sarili na mapangarapin. Madalas na pangarap niya ang magbiyahe sa buong mundo at sa pag-asa na maging totoo, sumali siya sa navy. Ang pangarap niya na makapagbiyahe sa buong mundo ay natupad. Nagbiyahe siya sa Japan, Amerika at Europa para sa fashion shows upang kumuha ng ideya para sa kanyang tindahan. Kung babalikan ang kanyang pagtitinda ng sapatos ,nagdanas siya ng kahirapan noong panahonng Hapon. Nawala ang lahat halos ng kanyang pinaghirapan.Ang kaginhawaan ay bumalik sa Pilipinas matapos ang liberasyon. Iniisip niya ang pangangailangan ng sapatos. Nagbukas siya ng kanyang unang tindahan ng sapatos. Nang lumabas ito, muli siyang nagbukas ng marami, sa pag-asa na ito ay makarating pa ng Amerika. Matapos siyang makapagbukas ng anim na tindahan, nabigo siya sapagkat kulang na ang magdadala sa kanya ng sapatos na kailangan ng kanyang tindahan.Inilipat niya ito sa damit, kasama na ang lakas at tibay ng loob. Ang unang "Shoemart" ay binuksan sa Rizal Avenue sa Maynila noong 1958. Marami na siyang tindahang itinayo, subalit may plano siyang magtayo ng higit na malaki, 80,000 metrong parisukat ang luwang at limang palapag. Ito ang magiging pinakamalaking tindahan sa Southeast Asia. Ayaw pa niyang ipaalam ang kanyang pangarap hangga't di pa ito nagsisimula.
Buhay at Tagumpay ng Henry Sy
Madalas Makita sa magarang tindahan ng SM Makati ang may-ari nito, na walang iba kundi si Henry Sy. Konserbatibo siyang manumit, ngunit elegante na nagpapaiba sa kanya sa karamihan.
Sinasabi ng karamihan na ang SM ay isang lugar upang makapag-shopping; ipinangmalaki rin ang bangko, at ang fast food sa loob nito.
Sino ang mga-aakalan na may-ari nito, na nagbuhat sa China at dumating sa pilipinas sa dad na labindalawa, ay nagsimulang magtrabaho sa tindahan sari-sari ng kanyang ama.
Ayon sa pagsasalaysay ng nakipanayam sa opisina ni G.Sy sa Makati Stock Exchange Bldg., ang kanyang opisina ay angkop sa pinuno na may sampung korporasyon. Larawan siya ng mapayapang tao. Pangkaraniwan ang kasuotan, wala siya kahit anong alahas, kuntento siya bilang tao, at nararamdaman niyang di kailangan ng ano man sa katawan, bilang simbolo ng kayamanan.
Kung pag-uusapan ang kabataan, tinawag niya ang kanyang sarili na mapangarapin. Madalas na pangarap niya ang magbiyahe sa buong mundo at sa pag-asa na maging totoo, sumali siya sa navy. Ang pangarap niya na makapagbiyahe sa buong mundo ay natupad. Nagbiyahe siya sa Japan, Amerika at Europa para sa fashion shows upang kumuha ng ideya para sa kanyang tindahan.
Kung babalikan ang kanyang pagtitinda ng sapatos ,nagdanas siya ng kahirapan noong panahonng Hapon. Nawala ang lahat halos ng kanyang pinaghirapan.Ang kaginhawaan ay bumalik sa Pilipinas matapos ang liberasyon. Iniisip niya ang pangangailangan ng sapatos. Nagbukas siya ng kanyang unang tindahan ng sapatos. Nang lumabas ito, muli siyang nagbukas ng marami, sa pag-asa na ito ay makarating pa ng Amerika. Matapos siyang makapagbukas ng anim na tindahan, nabigo siya sapagkat kulang na ang magdadala sa kanya ng sapatos na kailangan ng kanyang tindahan.
Inilipat niya ito sa damit, kasama na ang lakas at tibay ng loob. Ang unang "Shoemart" ay binuksan sa Rizal Avenue sa Maynila noong 1958. Marami na siyang tindahang itinayo, subalit may plano siyang magtayo ng higit na malaki, 80,000 metrong parisukat ang luwang at limang palapag. Ito ang magiging pinakamalaking tindahan sa Southeast Asia. Ayaw pa niyang ipaalam ang kanyang pangarap hangga't di pa ito nagsisimula.


Buhay at Tagumpay ng Henry Sy
Madalas Makita sa magarang tindahan ng SM Makati ang may-ari nito, na walang iba kundi si Henry Sy. Konserbatibo siyang manumit, ngunit elegante na nagpapaiba sa kanya sa karamihan.
Sinasabi ng karamihan na ang SM ay isang lugar upang makapag-shopping; ipinangmalaki rin ang bangko, at ang fast food sa loob nito.
Sino ang mga-aakalan na may-ari nito, na nagbuhat sa China at dumating sa pilipinas sa dad na labindalawa, ay nagsimulang magtrabaho sa tindahan sari-sari ng kanyang ama.
Ayon sa pagsasalaysay ng nakipanayam sa opisina ni G.Sy sa Makati Stock Exchange Bldg., ang kanyang opisina ay angkop sa pinuno na may sampung korporasyon. Larawan siya ng mapayapang tao. Pangkaraniwan ang kasuotan, wala siya kahit anong alahas, kuntento siya bilang tao, at nararamdaman niyang di kailangan ng ano man sa katawan, bilang simbolo ng kayamanan.
Kung pag-uusapan ang kabataan, tinawag niya ang kanyang sarili na mapangarapin. Madalas na pangarap niya ang magbiyahe sa buong mundo at sa pag-asa na maging totoo, sumali siya sa navy. Ang pangarap niya na makapagbiyahe sa buong mundo ay natupad. Nagbiyahe siya sa Japan, Amerika at Europa para sa fashion shows upang kumuha ng ideya para sa kanyang tindahan.
Kung babalikan ang kanyang pagtitinda ng sapatos ,nagdanas siya ng kahirapan noong panahonng Hapon. Nawala ang lahat halos ng kanyang pinaghirapan.Ang kaginhawaan ay bumalik sa Pilipinas matapos ang liberasyon. Iniisip niya ang pangangailangan ng sapatos. Nagbukas siya ng kanyang unang tindahan ng sapatos. Nang lumabas ito, muli siyang nagbukas ng marami, sa pag-asa na ito ay makarating pa ng Amerika. Matapos siyang makapagbukas ng anim na tindahan, nabigo siya sapagkat kulang na ang magdadala sa kanya ng sapatos na kailangan ng kanyang tindahan.
Inilipat niya ito sa damit, kasama na ang lakas at tibay ng loob. Ang unang "Shoemart" ay binuksan sa Rizal Avenue sa Maynila noong 1958. Marami na siyang tindahang itinayo, subalit may plano siyang magtayo ng higit na malaki, 80,000 metrong parisukat ang luwang at limang palapag. Ito ang magiging pinakamalaking tindahan sa Southeast Asia. Ayaw pa niyang ipaalam ang kanyang pangarap hangga't di pa ito nagsisimula.
Dala ng kanyang malaki at mataas na layunin, siya ay nagsimula ng matataas na gusali sa bansa, sa Makati Tuscany sa Ayala Avenue, kinalalagyan ng magagara at malalaking bahay. Apartament at istudyo. Marami raw siyang pangarap at gusto niyang matupad ito. Pinayuhan niya ang mga gustong tumulad sa kanya. Huwag mahihiya, dapat malakas, hindi mahina. May kakayahan na lumaban kung sakaling malugi sa negosyo. Magtrabaho ng 8 hanggang 10 oras araw-araw, 7 araw sa isang linggo. Nakatatanggap daw siya ng kasiyahan sa gawain. Hindi raw siya magagandang nagtratrabaho dahilan sa pera, seguridad, lakas at pagkakaroon ng bagay, bagkus para sa katuparan ng pangarap at pag-asa. Ang isang tao na apat na oras nagtratrabaho at ikaw ay labindalawa, kahit mahusay siya, tatlong beses kang nagunguna sa kanya, higit kang mangunguna. Bagama't ninais niyang tumigil matapos ang edad limampu, naramdaman niya ang pangangailangan na magpatuloy siya sa gawain, dahil ang mga lumilinang ng SM ay pumipili ng magandang lugar. Ang mga tao naman ay tinatangkilik ang SM at ang mga nagdadala ng paninda ay patuloy pa. Ang huling payo niya ay magkaroon ng plano. Ipagpatuloy ang trabaho, magkaroon ng tamang desisyon at wastong pakikibagay sa mga pangyayari. Hindi siya umaasa sa swerte. Nagsalita siya sa mga bagay na praktikal, hindi lang batay sa teknikal. Si Henry Sy ay walang takot sa malaking pangarap na hindi ginagawa ng maraming tao. Ginawa niyang makatotohanang libu-libong tao araw-araw ang nakikibahagi sa SM.Dala ng kanyang malaki at mataas na layunin, siya ay nagsimula ng matataas na gusali sa bansa, sa Makati Tuscany sa Ayala Avenue, kinalalagyan ng magagara at malalaking bahay. Apartament at istudyo. Marami raw siyang pangarap at gusto niyang matupad ito. Pinayuhan niya ang mga gustong tumulad sa kanya. Huwag mahihiya, dapat malakas, hindi mahina. May kakayahan na lumaban kung sakaling malugi sa negosyo. Magtrabaho ng 8 hanggang 10 oras araw-araw, 7 araw sa isang linggo. Nakatatanggap daw siya ng kasiyahan sa gawain. Hindi raw siya magagandang nagtratrabaho dahilan sa pera, seguridad, lakas at pagkakaroon ng bagay, bagkus para sa katuparan ng pangarap at pag-asa. Ang isang tao na apat na oras nagtratrabaho at ikaw ay labindalawa, kahit mahusay siya, tatlong beses kang nagunguna sa kanya, higit kang mangunguna. Bagama't ninais niyang tumigil matapos ang edad limampu, naramdaman niya ang pangangailangan na magpatuloy siya sa gawain, dahil ang mga lumilinang ng SM ay pumipili ng magandang lugar. Ang mga tao naman ay tinatangkilik ang SM at ang mga nagdadala ng paninda ay patuloy pa. Ang huling payo niya ay magkaroon ng plano. Ipagpatuloy ang trabaho, magkaroon ng tamang desisyon at wastong pakikibagay sa mga pangyayari. Hindi siya umaasa sa swerte. Nagsalita siya sa mga bagay na praktikal, hindi lang batay sa teknikal. Si Henry Sy ay walang takot sa malaking pangarap na hindi ginagawa ng maraming tao. Ginawa niyang makatotohanang libu-libong tao araw-araw ang nakikibahagi sa SM.
Dala ng kanyang malaki at mataas na layunin, siya ay nagsimula ng matataas na gusali sa bansa, sa Makati Tuscany sa Ayala Avenue, kinalalagyan ng magagara at malalaking bahay. Apartament at istudyo. Marami raw siyang pangarap at gusto niyang matupad ito.
Pinayuhan niya ang mga gustong tumulad sa kanya. Huwag mahihiya, dapat malakas, hindi mahina. May kakayahan na lumaban kung sakaling malugi sa negosyo. Magtrabaho ng 8 hanggang 10 oras araw-araw, 7 araw sa isang linggo. Nakatatanggap daw siya ng kasiyahan sa gawain. Hindi raw siya magagandang nagtratrabaho dahilan sa pera, seguridad, lakas at pagkakaroon ng bagay, bagkus para sa katuparan ng pangarap at pag-asa. Ang isang tao na apat na oras nagtratrabaho at ikaw ay labindalawa, kahit mahusay siya, tatlong beses kang nagunguna sa kanya, higit kang mangunguna.
Bagama't ninais niyang tumigil matapos ang edad limampu, naramdaman niya ang pangangailangan na magpatuloy siya sa gawain, dahil ang mga lumilinang ng SM ay pumipili ng magandang lugar. Ang mga tao naman ay tinatangkilik ang SM at ang mga nagdadala ng paninda ay patuloy pa.
Ang huling payo niya ay magkaroon ng plano. Ipagpatuloy ang trabaho, magkaroon ng tamang desisyon at wastong pakikibagay sa mga pangyayari. Hindi siya umaasa sa swerte. Nagsalita siya sa mga bagay na praktikal, hindi lang batay sa teknikal.
Si Henry Sy ay walang takot sa malaking pangarap na hindi ginagawa ng maraming tao. Ginawa niyang makatotohanang libu-libong tao araw-araw ang nakikibahagi sa SM.
Dala ng kanyang malaki at mataas na layunin, siya ay nagsimula ng matataas na gusali sa bansa, sa Makati Tuscany sa Ayala Avenue, kinalalagyan ng magagara at malalaking bahay. Apartament at istudyo. Marami raw siyang pangarap at gusto niyang matupad ito.
Pinayuhan niya ang mga gustong tumulad sa kanya. Huwag mahihiya, dapat malakas, hindi mahina. May kakayahan na lumaban kung sakaling malugi sa negosyo. Magtrabaho ng 8 hanggang 10 oras araw-araw, 7 araw sa isang linggo. Nakatatanggap daw siya ng kasiyahan sa gawain. Hindi raw siya magagandang nagtratrabaho dahilan sa pera, seguridad, lakas at pagkakaroon ng bagay, bagkus para sa katuparan ng pangarap at pag-asa. Ang isang tao na apat na oras nagtratrabaho at ikaw ay labindalawa, kahit mahusay siya, tatlong beses kang nagunguna sa kanya, higit kang mangunguna.
Bagama't ninais niyang tumigil matapos ang edad limampu, naramdaman niya ang pangangailangan na magpatuloy siya sa gawain, dahil ang mga lumilinang ng SM ay pumipili ng magandang lugar. Ang mga tao naman ay tinatangkilik ang SM at ang mga nagdadala ng paninda ay patuloy pa.
Ang huling payo niya ay magkaroon ng plano. Ipagpatuloy ang trabaho, magkaroon ng tamang desisyon at wastong pakikibagay sa mga pangyayari. Hindi siya umaasa sa swerte. Nagsalita siya sa mga bagay na praktikal, hindi lang batay sa teknikal.
Si Henry Sy ay walang takot sa malaking pangarap na hindi ginagawa ng maraming tao. Ginawa niyang makatotohanang libu-libong tao araw-araw ang nakikibahagi sa SM.

Para sa katanungang Paano:
Paano nagkakaroon ng Pangulo ang isang Republikang Bansa?
Paano nabubuo ang Bagyo?


Signal no. 2 sa ilang lugar kay Marce(Pilipino Star Ngayon) " Updated November 25, 2016 - 12:12pmMANILA, Philippines – Napanatili ng bagyong "Marce" ang lakas nito habang tinutumbok ang lalawigan ng Capiz ayon sa state weather bureau ngayong Biyernes.Huling namataan ng PAGASA ang pang-13 bagyo ngayong taon sa 90 kilometro kanluran timog-kanluran ng Roxas City kaninang alas-10 ng umaga.Taglay ni Marce ang lakas na 65 kilometers per hour at bugsong aabot sa 110 kph, hababg gumagalaw sa bilis na 22 kph.Nakataas ang storm warning signal number 2 sa mga sumusunod na lugar:RomblonCalamian Group of IslandsSouthern Occidental MindoroSouthern Oriental MindoroIloiloCapizAklanNorthern AntiqueSignal number 1 naman sa:Northern Palawan kabilang ang Cuyo IslandNalalabing bahagi ng Oriental MindoroNalalabing bahagi ng Occidental Mindoro kabilang ang Lubang IslandMasbate kabilang ang Burias at Ticao IslandNegros OccidentalNalalabing bahagi ng AntiqueGuimarasSignal no. 2 sa ilang lugar kay Marce(Pilipino Star Ngayon) " Updated November 25, 2016 - 12:12pmMANILA, Philippines – Napanatili ng bagyong "Marce" ang lakas nito habang tinutumbok ang lalawigan ng Capiz ayon sa state weather bureau ngayong Biyernes.Huling namataan ng PAGASA ang pang-13 bagyo ngayong taon sa 90 kilometro kanluran timog-kanluran ng Roxas City kaninang alas-10 ng umaga.Taglay ni Marce ang lakas na 65 kilometers per hour at bugsong aabot sa 110 kph, hababg gumagalaw sa bilis na 22 kph.Nakataas ang storm warning signal number 2 sa mga sumusunod na lugar:RomblonCalamian Group of IslandsSouthern Occidental MindoroSouthern Oriental MindoroIloiloCapizAklanNorthern AntiqueSignal number 1 naman sa:Northern Palawan kabilang ang Cuyo IslandNalalabing bahagi ng Oriental MindoroNalalabing bahagi ng Occidental Mindoro kabilang ang Lubang IslandMasbate kabilang ang Burias at Ticao IslandNegros OccidentalNalalabing bahagi ng AntiqueGuimaras
Signal no. 2 sa ilang lugar kay Marce
(Pilipino Star Ngayon) " Updated November 25, 2016 - 12:12pm
MANILA, Philippines – Napanatili ng bagyong "Marce" ang lakas nito habang tinutumbok ang lalawigan ng Capiz ayon sa state weather bureau ngayong Biyernes.
Huling namataan ng PAGASA ang pang-13 bagyo ngayong taon sa 90 kilometro kanluran timog-kanluran ng Roxas City kaninang alas-10 ng umaga.
Taglay ni Marce ang lakas na 65 kilometers per hour at bugsong aabot sa 110 kph, hababg gumagalaw sa bilis na 22 kph.
Nakataas ang storm warning signal number 2 sa mga sumusunod na lugar:
Romblon
Calamian Group of Islands
Southern Occidental Mindoro
Southern Oriental Mindoro
Iloilo
Capiz
Aklan
Northern Antique
Signal number 1 naman sa:
Northern Palawan kabilang ang Cuyo Island
Nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro
Nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro kabilang ang Lubang Island
Masbate kabilang ang Burias at Ticao Island
Negros Occidental
Nalalabing bahagi ng Antique
Guimaras
Signal no. 2 sa ilang lugar kay Marce
(Pilipino Star Ngayon) " Updated November 25, 2016 - 12:12pm
MANILA, Philippines – Napanatili ng bagyong "Marce" ang lakas nito habang tinutumbok ang lalawigan ng Capiz ayon sa state weather bureau ngayong Biyernes.
Huling namataan ng PAGASA ang pang-13 bagyo ngayong taon sa 90 kilometro kanluran timog-kanluran ng Roxas City kaninang alas-10 ng umaga.
Taglay ni Marce ang lakas na 65 kilometers per hour at bugsong aabot sa 110 kph, hababg gumagalaw sa bilis na 22 kph.
Nakataas ang storm warning signal number 2 sa mga sumusunod na lugar:
Romblon
Calamian Group of Islands
Southern Occidental Mindoro
Southern Oriental Mindoro
Iloilo
Capiz
Aklan
Northern Antique
Signal number 1 naman sa:
Northern Palawan kabilang ang Cuyo Island
Nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro
Nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro kabilang ang Lubang Island
Masbate kabilang ang Burias at Ticao Island
Negros Occidental
Nalalabing bahagi ng Antique
Guimaras

May ilang mahahalagang konseptong dapat tandaan upang makilala ang tekstong impomatibo.
Ang tekstong impomatibo ay naglalayong maglahad ng mga tiyak na impormasyon, at mahalagang detalye na may lohikal na paghahanay.
Isang tiyak na paksa na lamang ang tinatalakay nito. kung magkaroon ng kauganay na paksa, dapat na makita ito sa kasunod na talata.
3. Sa pagbasa ng Tekstong Impormatib, magkaroon ng focus sa mga impormasyong
ipinnapahayag. isulat kung kinakailangan.
Sa pagsulat ng tekstong impormatib, tandaang ihanay nang maayos ang mga salita, piliing mabuti ang mga tiyak at mahahalagang salita lamang.

Upang mailahad ang layon ng tekstong impormatib, makikita batay sa pagkakabuo ng bawat
detalye ay ginagamitan ng formal na gamit ng salita. nahahat ito sa dalawang uri:
Formal- itinuturing na pinakamataas na antas ng wika, karaniwan itong gamit sa pakikipagtalastasan ng mga propesyunal o mga nakapag-aral.gayundin ang mga nagpakadalubhasa sap ag-aaral ng wika.
A. Pambansa- uri ng wikang sinasalita sa paaralan, tanggapan ng pamahalaan, sa pagsulat ng kontitusyon, sa simbahan, sa mga pagpupulong sa kongreso at senado at maging sa Palasyo ng Malacañang.
Halimbawa: Anak, Tahanan, Pangulo
B. Pampanitikan- wikang ginagamit sa mga akdang pampanitikan upang maging masining, malikhain, matalinghaga ang paglalahad o pagpapahayag.
Halimbawa:
Bunga ng Pag-ibig
Palasyo ng Pag-ibig
Ama ng Bansa
Informal- wikang sinasalita sa ordinaryong pakikipag-komunikasyon.

A. kolokyal- ito ay ang pakikibagay ng wika sa taong gumagamit nito. Kadalasan napaiikli ang mga salita ngunit napagkakasunduan ang pagpapaikli nito. Halimbawa: /lika/ para sa 'halika', /pre/ para sa 'pare'

B. Lalawiganin- wikang gamit sa isang pook o lipon ng mga tao, tinatawag itong dayalekto sa kasalukuyan. halimbawa na rito ang Batangeño, Chavacano, Tausug, Cebuano, Ilonggo, Visaya at iba pa. Hindi talamak ang paggamit sa isang bansa ng mga wikang lalawiganin ngunit nagsasadya ito ng implikasyon ng kultura ng isang lalawigan.
Halimbawa: Papanaw ka na ? (Aalis ka na?)
Nakain ka na? (Kumain ka na?)
Mag-urong (maghugas!)

C. Balbal- tinuturing na pinakamababang uri ng wika, karaniwang gamit ng mga taong walang pormal na edukasyon.
Halimbawa:
Chicks (dalagang bata pa)
Osip (piso)
Pinoy (Pilipino)
Formal ang gamit ng wika kapag ang mga salita at pahayag na ginamit ay pinili at maayos na inihanay upang mailahad ang ideya samatalangDi-formal kapag ang mga salita o pahayag ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay ito ang anyo ng salita sa pinakagamitin ng bawat indibidwalFormal ang gamit ng wika kapag ang mga salita at pahayag na ginamit ay pinili at maayos na inihanay upang mailahad ang ideya samatalangDi-formal kapag ang mga salita o pahayag ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay ito ang anyo ng salita sa pinakagamitin ng bawat indibidwal
Formal ang gamit ng wika kapag ang mga salita at pahayag na ginamit ay pinili at maayos na inihanay upang mailahad ang ideya samatalang
Di-formal kapag ang mga salita o pahayag ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay ito ang anyo ng salita sa pinakagamitin ng bawat indibidwal
Formal ang gamit ng wika kapag ang mga salita at pahayag na ginamit ay pinili at maayos na inihanay upang mailahad ang ideya samatalang
Di-formal kapag ang mga salita o pahayag ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay ito ang anyo ng salita sa pinakagamitin ng bawat indibidwal


TEKSTONG DESKRIPTIBO (DESKRIPTIV)
Deskriptiv ang isang teksto kung ito ay nagtataglay ng mga impormasyong may kinalaman sa pisikal na katangian ng isang bagay, lugar at maging ng mga katangiang taglay ng isang tao o pangkat ng mga tao, kalimitang tumutugon sa tanong na Ano.
Layunin
Naglalayong ilarawan ang pisikal na katangian ng mga pangunahing tauhan at ang ilang mga bagay.
Kahulugan
Deskriptiv ang teksto kung naglalarawan ito ng isang viswal na konsepto tungkol sa isang tao, bagay, pook o pangyayari.
Maaring nagbibigay rin ito ng maws malalim na paglalarawan sa kabuuan ng bagay o ng isang pangyayari.


Mga Halimbawa:
1. Paglalarawan ng Tao
a. Masisipag at matitiyaga sa Gawain ang mga Asyano
b. Marami sa mga Asyano, tulad ng Hapones at Koreano ay eksperto sa teknolohiya.
2. Paglalarawan ng Lugar
a. Dahil sa pinakamaunlad na bansan ang hapon, itinuturing itong "higante" sa Asya.
b. May mga bansa sa Asya na kahit na mayaman sa mga likas na yaman ay di-ganong maunlad kung ihahambing sa mga karatig bansa na may kakaunting likas na yaman.
3. Paglalarawan ng Bagay
a. Matataba ang mga produktong maaani sa maraming lupain sa mga bansang Asyano.
b. Mataas ang kalidad ng mga panindang iniluluwas ng mga bansang Asyano sa ilang karatig bansa sa Asya.
4. Paglalarawan ng Pangyayari
a. Umunlad ang industriya sa Asya dahil sa pagtuklas at pagpapaunlad ng Agham at teknolohiya.
b. Sa paggamit ng makabagong teknolohiya, sadyang gumaan ang mga gawain at higit na dumami ang produksyon.
Kahalagahan ng Tekstong Deskriptiv
Mahalaga ang tekstong deskriptiv dahil sa tekstong ito ay nagbibigay katangian ang mga tao, pangyayare at ang mga iba't ibang bagay, kung wala ito ay hindi tayo makakakuha ng isang malinaw na imahe o tingin sa mga bagay na binibigyan ng katangian.


Humanities and Social Science Strand

PAGBASA AT PAGSUSURI SA IBA'T IBANG TEKSTO TUNGO
SA PANANALIKSIK (FILI-122)TEKSTONG IMPORMATIBO

AT

TEKSTONG DESKRIPTIBO (DISKRIPTIV)

MA. DOROTHY LYKA F. SARCIA
HUMSS 2AA
Copyright © 2023 DOKUMEN.SITE Inc.