sta je novinar htio reci ili postici.pdf

June 12, 2018 | Author: Momcilo D. Pejovic | Category: Documents


CommentsDescription

244) Neobjavljeno: Poslato za objavljivanje IN4S PORTAL-u. UREDNIKU PORTALA IN4S GOSPODINU GOJKU RAIČEVIĆU Poštovani Gospodine UREDNIČE, poštovani članovi REDAKCIJE Portala IN4S Primoran sam zbog oglušivanja Redakcije dnevnog lista-novine DAN-a i posebno njenog novinara Vl. O. (Vlada Otaševića) o pozitivne propise Zakona o štampi i neprofesionalnog odnosa novinara prema licu sa kojim je kontaktiralo u cilju davanja informacije, da Vas zamolim da ovo moje reagovanje objavite integralno u Vašem portalu IN4S, a ja ću snositi punu moarlnu, materijalnu i krivičnu odgovornost za sve što sam u njemu iznio. Da je riječ o početniku novinaru bez iskustva - prakse mogao bih donekle razumjeti njegovu pisaniju ili njegov način razumijevanja profesionalne novinarske etike. Ali, pisati i stavljati pod upit nečiji etički kodeks a ne objaviti reagovanje druge strane to je nezamislivo ili bolje reći moćno od strane novinara kao što je Vl. O. (Vlado Oašević, novinar dnevnog lista DAN) sa tekstom objavljenim 11. januara 2018. godine na strani 13, u listu DAN - dnevinim novinama, pod naslovom “OSUĐENA ZBOG UVREDA, IZABRANA U SUD ČASTI”, u kojem pored ostalog poentu priče usmjerava na dr Momčila D. Pejovića, bivšeg direktota Istorijskog institute Crne Gore, organizaciona jedinica UCG! Zašto tako to radi, imaće priliku da objasni jer je novinar pa mu je prostor u DAN-u slobodan, za razliku od onih koji su prozvani pa nemaju mogućnost reagovanja i ujedno objavljivanja istoga na onoj stranici na kojoj je navedeni terkst uvaženog (ne)profesionalnog novinara sa potpisom Vl. O., iako su blagovremeno sjutri dan po objavljivanju navedenog novinarevog teksta to učinili. Ni moji telefonski kontakti i urgencija da se reagovanje objavi po Zakonu o štampi, sa imenovanim novinarom DAN-a, nijesu pomjerili stvar sa mrtve tačke. Podgorica, utorak, 16. januar 2018. godine

Dr Momčilo D. Pejović

REDAKCIJI dnevnog lista DAN Poštovani, Molim Vas da po Zakonu o štampi objavite kratko REAGOVANJE pod mojim naslovom “ŠTA JE NOVINAR HTIO RECI ILI POSTIĆI?”, na objavljeni tekst vašeg novinara Vl. O. (Vlada Otaševića) u dnevnom listu DAN od 11. januara 2018. godine na strani 13, a pod naslovom “OSUĐENA ZBOG UVREDA, IZABRANA U SUD ČASTI”, na istom mjestu; u kojem se moje ime pominje, blago rečeno, u ne baš pozitivnoj konotaciji sa nekim primislima koje prilikom čitanja u javnosti dobijaju sasvim negativnu karakternu osobinu moje ličnosti, prilikom vršenja tadašnje direktorske dužnosti, u navedenom tekstu kako od strane osobe koja je dala svoju izjavu tako i od strane novinara koji je sa tom osobom obavio razgovor, i koja je trebalo da posluži kao osnov za pisanje u navedenom novinarskom tekstu ili predmetu.

REAGOVANJE ŠTA JE NOVINAR HTIO REĆI I(LI) POSTIĆI? Novinar dnevnog lista DAN, u potpisu Vl. O. (Vlado Otašević) u tekstu pod naslovom “OSUĐENA ZBOG UVREDA, IZABRANA U SUD ČASTI”, objavljenom 11. januara 2018. godine, na strani 13, baveći se „... izborom članova u Sudu časti na UCG“ pominjući dr Draganu Kujović, naučnu savjetnicu u Istorijskom institutu, kao člana Suda časti koja je izabrana od strane nadležnih organa UCG, a vjerovatno na prijedlog V. D. Direktora ili Vijeća Istorijskog instituta Crne Gore, kao organizacione jedinice UCG, u tekstu pod navedenim naslovom više se bavi upitom koji je podstaknut od strane osobe koja je izabrana za člana Suda časti, gdje citira izabranu osobu navodeći njene riječi: „ali je istakla da je direktor Istorijskog instituta nadogradio događaj“, nego što se pita da li je moguće da osoba koja je prekršajno kažnjena pravosnažno presudom za uvrede kojima je obasipala tadašnjeg direktora bude sada ravnopravan član SUDA ČASTI na UCG-u. Sumnjam da ostali novoizabrani članovi Suda časti znaju za navedenu pravosnažnu presudu kojom je kažnjena dr Dragana Kujović? Da li novinar Vl. O. (Vlado Otašević) navedenim tekstom pokušava „od šponde“ ili ima neku veliku potrebu i dobru namjeru da u javnosti prvenstveno stavi pod upit nešto što su pravosudni organi svojim rješenjem i pravosnažnom presudom odavno riješili pa sada svojim tekstom aktuelizuje prozvanu osobu sve u cilju javnog pravdanja njenoga izbora i ujedno pokušaja revidiranja - abolicije od krivice i donijete pravosnažne sudske presude pomenute dr Draganu Kujović. Treba istaći da se okrivljena dr Dragana Kujović nije žalila na visinu novčane kazne od 400,00 eura, za razliku od autora navedenog reagovanja kojemu je žalba na imenovani sudski predmet u odnosu na počinjeno prekršajno djelo i odmjerenu visinu novčane kazne, kojom je okrivljena prekršajno kažnjena, odbačena kao neosnovana. U tekstu se pominje ili apostrofira i „mobing“ zbog kojeg se okrivljena i kažnjena dr Dragana Kujović kasnije naknadno žalila organima UCG i pisala Sudu Časti, od čega je kasnije odustala ili ga sada želi aktuelizovati ovim svojim naknadnim objašnjenjima, dopunama, obrazloženjima i zašto ne reći nadogradnjom u njenome stilu, ako je novinar tačno sve prenio što je imanovana njemu izdiktirala! Naravno, novinara Vl. O. (Vlado Otašević) ne interesuju dešavanja izbora koordinatora i V. D. Direktora Istorijskog instituta od strane Upravnog odbora UCG, a posebno ga ne zanima druga mnogo teža prekršajna kazna, takođe pravosnažna presuda, od strane još jednog naučnog radnika Istorijskog instituta u vrijeme mojega kratkog direktorskog mandata i još mnogo toga o čemu ne želim da pišem, sem ako budem prozvan kao u ovom slučaju. Čak sam uputio novinara na obadvije pravosnažne presude, koje su zavedene i nalaze se u arhivi Istorijskog instituta, pa se mogu sasvim slobodno dobiti na korišćenje. Lično, što se mene tiče mogu postaviti koga god hoće za direktora ili člana Suda časti na UCG, kao što su to ne tako davno radili, i neka rade nadležni upravni organi u Institutu i na UCG kako god su namjerili, meni ne smeta. Ali neka se znaju činjenice i istina neka se kaže o svemu. Ko ima drugačije i jače argumente neka izvoli da me demantuje. Podgorica, 11. januar 2018. godine

Dr Momčilo D. Pejović

ZA FORUM. ME

UREDNIKU I REDAKCIJI NEZAVISNOG DNEVNIKA VIJESTI Poštovani Gospodine UREDNIČE, poštovani članovi REDAKCIJE Nezavisnog dnevnika VIJESTI Primoran sam zbog oglušivanja Redakcije dnevnog lista-novine DAN-a i posebno njenog “visoko profesionalnog i ličnog moralnog kodeksa novinara” Vl. O. (Vlada Otaševića) kojima se rukovodio shodno pozitivnim propisima Zakona o štampi, da Vas zamolim da ovo moje reagovanje objavite integralno u Vašem Nezavisnom dnevniku Vijesti u rubrici FORUM.ME a ja ću snositi punu moarlnu, materijalnu i krivičnu odgovornost za sve što sam u njemu iznio. Da je riječ o početniku novinaru bez iskustva - prakse mogao bih donekle razumjeti njegovu pisaniju ili njegov način razumijevanja profesionalne novinarske etike! Ali, pisati i stavljati pod upit nečiji etički kodeks, a ne objaviti reagovanje druge strane to je nezamislivo ili bolje reći “moćno” do zloupotrebe od strane novinara kao što je Vl. O. (Vlado Oašević, novinar dnevnog lista DAN) sa tekstom objavljenim 11. januara 2018. godine na strani 13, u listu DAN - dnevinim novinama, pod naslovom “OSUĐENA ZBOG UVREDA, IZABRANA U SUD ČASTI”, u kojem pored ostalog poentu priče usmjerava na dr Momčila D. Pejovića, bivšeg direktota Istorijskog institute Crne Gore, organizaciona jedinica UCG! Zašto tako to radi, imaće priliku da objasni jer je novinar pa mu je prostor u DAN-u slobodan, za razliku od onih koji su prozvani pa nemaju mogućnost reagovanja i ujedno objavljivanja istoga na onoj stranici na kojoj je navedeni terkst uvaženog (ne)profesionalnog novinara sa potpisom Vl. O., iako su blagovremeno sjutri dan po objavljivanju navedenog novinarevog teksta to učinili. Ni moji telefonski kontakti i urgencija da se reagovanje objavi po Zakonu o štampi, sa imenovanim novinarom DAN-a, nijesu pomjerili stvar sa mrtve tačke. Pa ni neki novinari, u koje sam bio toliko siguran da će profesionalno reagovati i objaviti moj tekst reagovanja, ostali su solidarni sa imenovanim novinarom i poslije kratkog postavljanja teksta skinuli ga sa svoga portala samo da bi išli na ruku i spasili velikog i moćnog novinara Vl. O. (Vlada Otaševića)!? Nevjerovatno, ali istinito. Podgorica, srijeda, 17. januar 2018. godine

Dr Momčilo D. Pejović

REAGOVANJE ŠTA JE „VELIKO I MOĆNO“ PERO OD NOVINARA VL. O. HTJELO REĆI I(LI) POSTIĆI? Novinar dnevnog lista DAN, u potpisu Vl. O. (Vlado Otašević) u tekstu pod naslovom “OSUĐENA ZBOG UVREDA, IZABRANA U SUD ČASTI”, objavljenom 11. januara 2018. godine, na strani 13, baveći se „... izborom članova u Sudu časti na UCG“ pominjući dr Draganu Kujović, naučnu savjetnicu u Istorijskom institutu, kao člana Suda časti koja je izabrana od strane nadležnih organa UCG, a vjerovatno na prijedlog V. D. Direktora ili Vijeća Istorijskog instituta Crne Gore, kao organizacione jedinice UCG, u tekstu pod navedenim naslovom više se bavi upitom koji je podstaknut od strane osobe koja je izabrana za člana Suda časti, gdje citira izabranu osobu navodeći njene riječi: „ali je istakla da je direktor Istorijskog instituta nadogradio događaj“, nego što se pita da li je moguće da osoba koja je prekršajno kažnjena pravosnažno presudom za uvrede kojima je obasipala tadašnjeg direktora bude sada ravnopravan član SUDA ČASTI na UCG-u. Sumnjam da ostali novoizabrani članovi Suda časti znaju za navedenu pravosnažnu presudu kojom je kažnjena dr Dragana Kujović? Da li novinar Vl. O. (Vlado Otašević) navedenim tekstom pokušava „od šponde“ da otkrije samo njemu neotkriveno i tajnovito ili ima neku veliku potrebu uz dobru namjeru da u javnosti prvenstveno stavi pod upit nešto što su pravosudni organi svojim rješenjem i pravosnažnom presudom odavno riješili pa sada svojim tekstom aktuelizuje prozvanu osobu sve u cilju javnog pravdanja njenoga izbora i ujedno pokušaja revidiranja - abolicije od krivice i donijete pravosnažne sudske presude pomenute dr Draganu Kujović!? U tekstu se pominje, apostrofira i na silu nameće i izmišlja „mobing“ od strane dr Momčila D. Pejovića, zbog kojeg se okrivljena i kažnjena dr Dragana Kujović kasnije naknadno žalila organima UCG i pisala Sudu Časti, od čega je kasnije odustala pa ga sada samosažaljivo želi aktuelizovati nekim njenim snenim domišljajima i naknadnim objašnjenjima i zašto ne reći nadogradnjom u njenome stilu, ako je novinar Vl. O. tačno sve prenio što je imanovana njemu izdiktirala! Naravno, novinara Vl. O. (Vlado Otašević) ne interesuju dešavanja izbora koordinatora i V. D. Direktora Istorijskog instituta od strane Upravnog odbora UCG, a posebno ga ne zanima druga mnogo teža prekršajna kazna, takođe pravosnažna presuda, od strane još jednog naučnog radnika Istorijskog instituta u vrijeme mojega kratkog direktorskog mandata i još mnogo toga o čemu ne želim da pišem, sem ako budem prozvan kao u ovom slučaju. Čak sam uputio novinara na obadvije pravosnažne presude, koje su zavedene i nalaze se u arhivi Istorijskog instituta, pa se mogu sasvim slobodno dobiti na korišćenje. Lično, što se mene tiče mogu postaviti koga god hoće za direktora ili člana Suda časti na UCG, kao što su to ne tako davno radili, i neka rade nadležni upravni organi u Institutu i na UCG kako god su namjerili, meni ne smeta. Ali neka se znaju činjenice i istina neka se kaže o svemu. Ko ima drugačije i jače argumente neka izvoli da me demantuje. Podgorica, 11. januar 2018. godine

Dr Momčilo D. Pejović

Copyright © 2021 DOKUMEN.SITE Inc.