SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI GELİŞME PARADİGMASI BAĞLAMINDA SOSYAL EKONOMİ GİRİŞİMLERİ: AB ÖRNEĞİ

June 11, 2018 | Author: Neslihan Celik | Category: Documents


CommentsDescription

2. ULUSLARARASI RATING ACADEMY KONGRESİ : UMUT 2. International Rating Academy Congress on HOPE

BİLDİRİ ÖZETLERİ

ISBN: 978-605-82459-6-9

ABSTRACTS

19-21 Nisan / April 2018 Çanakkale/TÜRKİYE

Rating Academy Yayınları

2. ULUSLARARASI RATING ACADEMY KONGRESİ : UMUT 2. International Rating Academy Congress on HOPE

ISBN: 978-605-82459-6-9

BİLDİRİ ÖZETLERİ ABSTRACTS

19-21 Nisan / April 2018 Çanakkale / TÜRKİYE

Rating Academy Yayınları

Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danış. ve Org. Tic. Ltd. Şti.’ne aittir. Bütün hakları saklıdır. Kitabın tümü, bölüm/bölümleri Rating Academy Ar-Ge Yazilim Yayincilik Eğitim Danişmanlik ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti’nin izni olmadan elektronik, optik, mekanik veya diğer yollarla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, basılamaz. Copyright 2017 by Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danış. ve Org. Tic. Ltd. Şti. All raights reserved. No part of this publication may be reproduced, printed or distributed by any electronical, mechanical or other means without the written permission of the Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danış. ve Org. Tic. Ltd. Şti.

Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danış. ve Org. Tic. Ltd. Şti. Sarıcaeli Köyü, ÇOMÜ Sarıcaeli Yerleşkesi No: 276 D-I, Merkez-Çanakkale / TÜRKİYE Tel : (+90) 555 477 00 66 Web: : https://www.ratingacademy.com.tr/site/ Email: [email protected]

Editör / Editor Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN (Assoc. Prof. Dr.)

Basım Tarihi: Nisan 2018

ISBN: 978-605-82459-6-9 Rating Academy Yayın No: 7 / Rating Academy Publication No: 7

Bildiri kitabunda yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Statements of facts or opinions appearing in tis book are solely those of the authors and do not imply endorsement by the Organization Committee or Publisher.

HOPE / UMUT

İÇİNDEKİLER SÖZLÜ SUNUMLAR / ORAL SUBMISSIONS HOPE FOR İNTEGRATİON? EUROPEAN PERSPECTİVES FOR REFUGEES FROM AFRİCA: LANGUAGE(S) AND CULTURE(S) ..................................................... 3 Ernest W.B. HESS-LÜTTİCH ....................................................................... 3 KİNİZM VE UMUT İLİŞKİSİNİN SOSYOPOLİTİK SONUÇLARI ........................... 4 Adnan Gümüş ........................................................................................... 4 ÖNYARGILAR, ÖTEKİLEŞTİRME, AYRIŞTIRMA VE AŞAĞILAMA SORUNU VE UMUT İLİŞKİSİ ............................................................................................... 5 Nevide Akpınar Dellal ............................................................................... 5 TÜRK DILLERINDE SILAHLARLA ILGILI FRAZEOLOGIZMLERİN ETNOKÜRÜREL ANLAMI ......................................................................................................... 7 Nurida Novruzova ..................................................................................... 7 GENÇ CUMHURİYETİN DİL ÇABASI: YENİ HARFLER ....................................... 8 Cemal Sakalli ............................................................................................. 8 BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE EĞİTİM SORUNLARI ......................................... 10 Nesrin Osman İspova .............................................................................. 10 ANA AKIM MEDYAYA KARŞI SOSYAL/GÖRSEL MEDYA ............................... 11 Oktay SAYDAM ....................................................................................... 11 SOSYAL GIRIŞIMCILIK: KÜRESEL BIR PERSPEKTIF ........................................ 12 Mine Karataş Özkan ................................................................................ 12 BİLİM VE UMUT .......................................................................................... 14 Sadıik Kırbaş ............................................................................................ 14 UMUT VE BİLİM .......................................................................................... 15 Ayhan Esi................................................................................................. 15 i

HOPE / UMUT SIRP YAZARI İVO ANDRİÇ’İN “DRİNA KÖPRÜSÜ” ROMANINDA VİŞEGRATTA YAŞAYAN MÜSLÜMAN HALKIN BU TARİHİ KÖPRÜYÜ TEK UMUT OLARAK GÖRME MESELESİ ....................................................................................... 16 İrfan Morina ............................................................................................ 16 SOLUDUĞUMUZ HAVA DOST MU,DÜŞMAN MI? / INSPIRED AIR; FREIND OR FOE? ............................................................................................................ 17 Arzu Mirici............................................................................................... 17 AŞK BİRGÜN MUTLAKA HEPİMİZİ FETHEDER :AMOR VİNCİT OMNİA ........ 18 Dilek Ülker Çakir ..................................................................................... 18 ENGELLENEBİLİR KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ ............................ 19 Sonay Oğuz ............................................................................................. 19 BETWEEN EAST AND WEST, OR HOW BAYAZİD WERE SEEN AS A POSİTİVE CHARACTER BY HANDEL AND VİVALDİ ....................................................... 20 Dimitar V. Atanassov .............................................................................. 20 ÜMIT VERICI BIR TANZIMAT GIRIŞIMI OLARAK RÜŞDIYE OKULLARI .......... 21 Margarita Dobreva ................................................................................. 21 1950’LERDEN BUGÜNE TÜRKİYE’NİN MÜLTECİ POLİTİKALARI VE SURİYELİ MÜLTECİLERİN KORUNMASI KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ: REFORM VE RESTORASYON ............................................................................................ 24 Metin Çorabatır ..................................................................................... 24 TÜRKİYE'DE YERLİ HALK VE SIĞINMACILAR: FIRSATLAR, ENGELLER VE UMUTLU BİR GELECEK İÇİN BERABER YAŞAMAYİ ÖĞRENMEK .................. 25 Başak Yavçan .......................................................................................... 25 MÜLTECİ KRİZİNİN “KARANLIK” YÜZÜ : GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ................. 26 Nihal Eminoğlu........................................................................................ 26 ORTA DOĞUDA BARIŞ UMUDU VAR MI?.................................................... 27 Haydar Çakmak ....................................................................................... 27 TAHRAN-ŞAM-SANA ÜÇGENİNDE ORTADOĞU’DA BARIŞ OLABİLİR Mİ? .... 28 ii

HOPE / UMUT Yeşim Demir............................................................................................ 28 ORTADOĞU'DA BARIŞ UMUT MU? HAYAL Mİ? ORTADOĞU'DA BARIŞIN KOŞULLARI NELERDİR? ............................................................................... 29 Hüsmen Akdeniz ..................................................................................... 29 HETJENS MÜZESİ – ALMAN SERAMİK MÜZESİ HETJENS MUSEUM – GERMAN MUSEUM OF CERAMICS ............................................................. 30 Halide Okumuş ....................................................................................... 30 19. YÜZYILA KADAR RESİM – FOTOĞRAF İLİŞKİSİ ....................................... 31 Deniz Gökduman .................................................................................... 31 SANATSAL ORGANİK MÜREKKEP ÜRETİMİ ................................................. 32 Kerem İşcanoğlu ..................................................................................... 32 GEOMETRİNİN SANAT ESERİ ÜRETİMİNDE YARATICILIĞA ETKİSİNE BİR ÖRNEK, "EVİRE ÇEVİRE" HEYKEL SERGİSİ .................................................... 33 Münevver Berrin Kayman ....................................................................... 33 UMUDUN SEMBOLÜ OLARAK İKONOGRAFİDE VE SANATTA DENİZCİ ÇIPASI .................................................................................................................... 34 Vildan Işik Şen ......................................................................................... 34 EPİSTEMOLOJİK BİR PROBLEM OLARAK SANAT ESERİ ................................ 36 Fatih Balcı ............................................................................................... 36 ROMANTİK RESİMDE UMUT ÜLKÜSÜ ......................................................... 37 Erdal Kara................................................................................................ 37 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ .................................................... 38 Banu Yildiz Davun ................................................................................... 38 SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET İÇİN ÇİĞ SÜT KALİTESİNİN ARTTIRILMASINDA SAHA ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ: BİGA ÖRNEĞİ .......................................... 39 Ertuğrul Bilgücü & Galin Yordanov Ivanov & Ayşe Gülin Eser ................ 39 iii

HOPE / UMUT TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA LUMPY SKİN DİSEASE (LSD) ENFEKSİYONU HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER ..................................................................... 40 Zeynep Karapinar.................................................................................... 40 MORKARAMAN IRKI KOYUNLARDA BAZI HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER .......................................................................................... 41 Leyla Mis ................................................................................................. 41 TÜRKİYE’NİN KUZEYİNDE DAĞILIŞ GÖSTEREN PSEUDOPUS APODUS (PALLAS, 1775) ÖRNEKLERİNİN MARUZ KALDIĞI TEHDİTLER VE KORUNMALARI ........................................................................................... 42 C. Varol Tok & Dinçer Ayaz & Kerim Çiçek & Murat Afsar & Batuhan Yaman Yakin ........................................................................................... 42 TÜRKİYE’DE DAĞILIŞ GÖSTEREN YILAN KERTENKELE (ANGUİS FRAGİLİS LİNNAEUS, 1758) TÜRÜNE AİT KORUNMA STRATEJİLERİ ........................... 43 C. Varol Tok & Dinçer Ayaz & Kerim Çiçek & Murat Afsar & Batuhan Yaman Yakin ........................................................................................... 43 KÜRESELLEŞME VE GELİR DAĞILIMI ........................................................... 44 Veli Kargi ................................................................................................. 44 TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI VE KOOPERATİFLEŞMENİN ÖNEMİ .................................................................. 46 Hilmiye Yasemin Özuğurlu ...................................................................... 46 SOSYO-EKONOMİK KALKINMA AÇISINDAN KAMU SEKTÖRÜ BİLGİSİNİN ÖNEMİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME....................................... 47 Özge Uysal Şahin..................................................................................... 47 SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI GELİŞME PARADİGMASI BAĞLAMINDA SOSYAL EKONOMİ GİRİŞİMLERİ: AB ÖRNEĞİ .............................................. 48 Neslihan Çelik ......................................................................................... 48 TÜKETİCİLERİN ONLİNE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: GÖKÇEADA ÖRNEĞİ ............................................................... 49 Yağmur Akarsu & Nur Dilbaz Alacahan................................................... 49 iv

HOPE / UMUT KRİPTO PARANIN VERGİLENDİRİLMESİ FİKRİNİN MALİ YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ .................................................................................. 51 Hamdi Furkan Günay .............................................................................. 51 PERFORMANS MUHASEBESİ VE KAMUDA PERFORMANS DENETİMİ VE RAPORLANMASI.......................................................................................... 52 Halis Kalmiş ............................................................................................. 52 İŞ KAZALARININ LOG LİNEER MODELLER İLE İNCELENMESİ / ANALYZING DATA ON WORK ACCIDENTS USING LOG LINEAR MODELS ........................ 54 Aysen Şimşek Kandemir & Mustafa Şimşek ........................................... 54 TÜRKİYE DE İLLERİN TURİZM İSTATİSTİKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI: BULANIK KÜMELEME ANALİZİ .................................................................... 55 Aysen Şimşek Kandemir.......................................................................... 55 EDİRNE’DE İSTİDAM ALANINDA ROMAN KADINLAR VE ÖNYARGI ............. 56 Tülay Tekin Yilmaz .................................................................................. 56 TÜKETİCİ SOSYALLEŞMESİ İLE DAVRANIŞSAL NİYET İLİŞKİSİ ....................... 57 Hale Colakoglu & Nilay Koleoglu ............................................................ 57 BİTKİSEL GEN KAYNAKLARI VE ÖNEMİ........................................................ 58 Ozlem Yayintas ....................................................................................... 58 HYPERİCUM SP. CİNSİ BAZINDA KAZDAĞLARI’NDA YETİŞEN ŞİFALI BİTKİLERİN FAYDALARI VE KORUNMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ........... 59 Berrak Damla Yağan............................................................................... 59 DISTRIBUTION AND CONSERVATION OF ENDANGERED LYCIAN SALAMANDERS IN TURKEY ......................................................................... 60 Ahmet Mermer & Batuhan Yaman Yakin ............................................... 60 VAN YÖRESİNDE SOKAK KÖPEKLERİNDE NEOSPORA CANİNUM PREVALANSININ PCR İLE TESPİTİ ................................................................ 61 Ali Bilgin Yilmaz & Yaşar Göz & Özlem Orunç Kilinç & Vural Denizhan .. 61 KARA KAPLUMBAĞALARINDA KENE ENFESTASYONU ................................ 62 v

HOPE / UMUT Ali Bilgin Yilmaz & Özlem Orunç Kilinç .................................................... 62 OTİZMLİ BİR ÇOCUĞUN NOTA ÖĞRENME BECERİLERİ ÜZERİNDE RENKLERLE NOTA ÖĞRETİMİNİN ETKİSİ ..................................................... 63 Begüm Aytemur ...................................................................................... 63 (TIMSS) SINAVININ OPTİMAL ÖLÇEKLEME TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ ........... 64 Engin Karaman & Çigdem Aricigil Çilan ................................................. 64 LİSANS MATEMATİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDAKİ ZORLUKLARI ................................................................................................ 65 Hülya Yildirim .......................................................................................... 65 TEACHER EDUCATION STUDENTS’ OPINIONS ABOUT LITERACY ................ 66 Ela Ayşe Köksal & Emine Gül Özenç........................................................ 66 EARLY EDUCATİON AND CHİLDREN'S LİTERATURE İN KYRGYZSTAN .......... 67 Zyinat Esenalieva .................................................................................... 67 BEŞİNCİ SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERDE UMUT ................ 68 Gülnur Aydin & Selcen Aydoğan ............................................................ 68 TIP EĞİTİMİ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM; ANLATISAL TIP ................................ 69 Hasan Erbay ............................................................................................ 69 STUDENTS’ UNDERSTANDING OF GAS CONCEPTS ..................................... 70 Ela Ayşe Köksal & Zehra Molu ................................................................ 70 YUVA/HOME ADLI TİYATRO OYUNUNDA UMUT VE GÖÇ KAVRAMLARI .... 71 Münip Melih Korukçu ............................................................................. 71 TÜRK HEYKEL TARİHİNDE ÖZEL BİR KARAKTER: HÜSEYİN ANKA ÖZKAN.... 72 Ercan Yilmaz ............................................................................................ 72 YEREL DEĞERLERİN SANATTA ESİN KAYNAĞI OLARAK KULLANIMINA BİR ÖRNEK: TROİA SERGİSİ ............................................................................... 74 Fatih Mehmet Karagül ............................................................................ 74 JOHN BERGER VE UMUT ............................................................................. 75 vi

HOPE / UMUT Derya Aydoğdu Abul ............................................................................... 75 TÜRKİYE'DE KENTSEL HAVA KİRLİLİĞİ VE KANSER VAKALARI ÜZERİNE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ .................................................................................. 76 Hasan Göksel Özdilek ............................................................................. 76 WIRELESS SYSTEM FOR TEMPERATURE MONITORING IN A VOLCANIC AREA BY USING ZIGBEE TECHNOLOGY: INITIAL CONCEPTS AND PROJECT .......... 77 Ramiro Sebastian Vargas & Lourdes Ruiz & Maria Cristina Navas Lema & Mustahsan Shuaib .................................................................................. 77 TÜRKİYE İÇİN AFETLERE DİRENÇLİ KENTSEL ALANLAR OLUŞTURULMASINDA İKLİM DEĞİŞİMİNE UYUM SÜRECİNİN ÖNEMİ ............................................ 78 İsmail Kaya & Ali Tolga Özden ................................................................ 78 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLİNCİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ............................................................................................. 80 Müge Gidiş & Sultan Güçlü & Yasemin Delibaş ...................................... 80 SMARTPHONE SECURITY AWARENESS AND PRACTICES OF USERS IN ALBANIA...................................................................................................... 81 Esmeralda Kadëna .................................................................................. 81 EUROPEAN TEMPUS TATU PROJECT AND WIRESHARK SOFTWARE IN INDUSTRIAL NETWORKS DATA TRANSFER PROTOCOLS STUDYING AND ANALYZING ................................................................................................. 82 Vladlen Shapo ......................................................................................... 82 AKILLI FABRİKALAR (SMART FACTORİES) .................................................... 83 Zümrüt Hatice Şekkeli & İsmail Bakan .................................................... 83 SANAYİ 4.0 SÜRECİNDE SİBER GÜVENLİK İŞLETMESİNİN KURULUM VE FAALİYET TASARIMI .................................................................................... 84 Sinem Yaşa & Bariş Hergül ...................................................................... 84 UMUDUN ÖLÇÜMÜ- FACEBOOK KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA .................................................................................................................... 86 vii

HOPE / UMUT Nilsun Sariyer & Muammer Ceylan ........................................................ 86 GASTRONOMİDEKİ UMUT: BİR SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖRNEĞİ OLARAK HAYATA SARIL LOKANTASI.......................................................................... 88 Onur Özden & Serdar Sünnetçioğlu & Ferah Özkök ............................... 88 VATANDAŞ ODAKLI BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI: KEPEZ (ÇANAKKALE) BELEDİYESİ ÖRNEĞİ .................................................................................... 89 Özge Uysal Şahin & Mehmet Şahin ........................................................ 89 KLASİK CEZA ADALET ANLAYIŞININ FELSEFİ KÖKENLERİ: ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME ........................................................................................ 90 Gökhan Gökulu ....................................................................................... 90 BÜYÜK UMUTTAN BÜYÜK GERİLEMEYE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE................ 91 Cumhur Aslan ......................................................................................... 91 GAZETECİLİKTE YENİ YÖNELİMLER: VERİ GAZETECİLİĞİ ............................. 93 Serhat Çoban .......................................................................................... 93 GAZETECİLİK EĞİTİMİNDE KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ KURSLAR .................. 94 Serhat Çoban .......................................................................................... 94 PEYZAJ TASARIMINA FARKLI BİR BAKIŞ; ALGISAL YANILSAMALAR İLE TASARIM ..................................................................................................... 95 Serap Yilmaz & Sema Mumcu & Abdullah Çiğdem ................................. 95 KÜLTÜREL MİRASIN DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ ................................. 97 Hilal Kivanç & Ayhan Göktepe ................................................................ 97 REKREASYON FAALİYETLERİNİN EV HANIMLARIMLARININ UMUT VE MUTLULUK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ................................... 98 Sultan Güçlü & Yasemin Delibaş & Ayşe Nur Çetin ............................... 98 UMUT KAYNAĞI OLARAK DOĞAL KAYNAKLAR VE YERBİLİMLERİ ............. 100 Ayten Çalik & Ozan Deniz & Cumali Yaşar & Emin Uğur Ulugergerli ... 100 ZR-SÜTUNLU K10 İÇEREN SÜPERABSORPLAYICI HİDROJELİN ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ................................................................ 102 viii

HOPE / UMUT Zehra Molu ........................................................................................... 102 IMAGE PROCESSING TECHNIQUE FOR PRECISE MEASUREMENT OF THE E/M RATIO ................................................................................................ 103 Merve Kocaman & Ilgim Pekacar & Ali Gelir ....................................... 103 WİFİ MODÜLÜN PLASTİK YA DA METAL ŞASE ÜZERİNDE LOKASYONUN BELİRLENMESİ İÇİN PRATİK BİR YÖNTEM ................................................. 104 Alper Ozel & Meriç Döner..................................................................... 104 METALİK VE METALİK OLMAYAN MİNERALLERİN OECD ÜLKELERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI .................................................................................. 105 Ece Simooğlusari & Aysen Şimşek Kandemir ....................................... 105 İDEOLOJİK KÖRLÜK BAĞLAMINDA SİYASETTE UMUT ............................... 106 Yusuf Acar ............................................................................................. 106 BATI TİPİ KLASİK MUHAFAZAKÂR DÜŞÜNCEDE BİR UMUT OLARAK SÜREKLİLİK ANLAYIŞI ................................................................................ 107 Yusuf Yildirim ........................................................................................ 107 ATATÜRK DÖNEMİNDE BİR 2. DÜNYA SAVAŞI ÖNCÜLÜ VE BİR AMERİKAN KAMPLAŞMA TARİHİ: ABD GENELKURMAY BAŞKANI’NIN TÜRKİYE ZİYARETİ .................................................................................................................. 108 İbrahim Yorgun ..................................................................................... 108 AKSARAY İLİ SEMERCİLİK SANATI.............................................................. 109 Semra Kiliç Karatay ............................................................................... 109 GELENEKSEL ANADOLU DOKUMALARINDA UMUDU SİMGELEYEN MOTİFLER (UMUDU DOKUMAK) .............................................................. 110 Naile Rengin Oyman ............................................................................. 110 “UMUT” TELKİN EDEN HÜSN-İ HAT LEVHALARI ....................................... 111 Ayşe Tanriver Celasin ............................................................................ 111

ix

HOPE / UMUT HISTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE STOMACH TISSUE OF RATS FED WITH MUSSELS (MYTİLUS GALLOPROVİNCİALİS) CONTAINING HEAVY METAL SALTS ............................................................................................ 112 Asli Muratli & Mehmet Riza Gezen ...................................................... 112 HISTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE STOMACH TISSUE OF RATS FED WİTH CARPET SHELL CLAM (RUDİTAPES DECUSSATUS) CONTAINING HEAVY METAL SALTS ............................................................................................ 113 Mehmet Riza Gezen.............................................................................. 113 BETANİN’İN HELA HÜCRE HATTI ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİK ETKİSİ ............ 114 Özlem - Erol Tinaztepe & Hülya - Kadioğlu ........................................... 114 THE EFFECTS OF YEAST CHROMATIN REMODELING FACTORS ON TREHALOSE ACCUMULATION UNDER OSMOTIC STRESS ......................... 115 Tülay TURGUT GENÇ & Nihan AKINCI ................................................. 115 GAMMA DEMİR OKSİT (Γ-FE2O3) NANOPARTİKÜLLERİNİN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDAKİ (ONCORHYNCHUS MYKİSS) BAZI TOKSİK ETKİLERİ VE BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI .................................................................... 116 Mert Gürkan & Selin Ertürk Gürkan & Fatma Selin Baskin ................... 116 KOCABAŞ ÇAYI’NDA (ÇANAKKALE) ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DOĞAL PHOXİNUS PHOXİNUS (LİNNAEUS, 1758) POPULASYONLARININ BESLENME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ..................................................................... 117 Selin Ertürk Gürkan & Şükran Yalçin Özdilek ....................................... 117 ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN TOPLANAN AKDENİZ MİDYESİ (MYTİLUS GALLOPROVİNCİALİS LAMARCK, 1819) ÖRNEKLERİNDE AĞIR METAL BİRİKİMLERİ VE HİSTOLOJİK İNCELEMELER............................................... 118 Fatma Selin Baskin & Mert Gürkan & Selin Ertürk Gürkan & Sibel Hayretdağ ............................................................................................. 118 TEC1P DOWNREGULATES NTH1 GENE EXPRESSION IN SACCHAROMYCES CEREVISIAE ............................................................................................... 119 Tülay Turgut Genç & Selen Çakas ......................................................... 119 x

HOPE / UMUT BİR SAĞLIK PROBLEMİ OLARAK OTURMA: YAKLAŞIMLAR VE TASARIMLAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME .................................................................. 120 Pinar Öztürk Demirtaş .......................................................................... 120 DOĞUMHANELERDE ERGONOMİK RİSKLER VE TEHLİKELERİN SAPTANMASI .................................................................................................................. 121 Ayten Dinç & Ayşin Aşkin ...................................................................... 121 BİR UMUT YOLCULUĞUNUN İNCELENMESİ: SİGARAYI BIRAKMADA BAŞARISIZ DENEMELER............................................................................. 122 Hülya Ertekin & Yusuf Haydar Ertekin .................................................. 122 SAĞLIK SEKTÖRÜ VE İNOVASYON ............................................................. 124 Ayşin Aşkin & Ayten Dinç ..................................................................... 124 TÜRKİYE’DE KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI .................................................................................................................. 125 Ebru Arikan Öztürk & Faruk Ziya Öztürk .............................................. 125 GEDİZ DELTASI PALEOCOĞRAFYASINDA PANAZTEPE’NİN LİMANINI BULMA UMUDU .................................................................................................... 126 Ertuğ Öner & Serdar Vardar ................................................................. 126 KAŞ ÇEVRESİNDE PALEOCOĞRAFYA ARAŞTIRMALARI VE KYANEAI-AVŞAR TEPE ANTİK YERLEŞMELERİNİN JEOARKEOLOJİK PROBLEMLERİ .............. 128 Ertuğ Öner & Serdar Vardar................................................................. 128 PEKİN 2017 KUŞAK VE YOL FORUMU’NUN ARDINDAN; TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME................................................................................ 130 Bülent Güner ........................................................................................ 130 SPORDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ ....................................................................... 131 Lale Orta ............................................................................................... 131 TÜRKİYE SOSYALİST SOL MÜZİK GRUPLARININ ESERLERİNDE KUTSAL TEMALAR .................................................................................................. 132 Bahattin Cizreli & Alkan Üstün ............................................................. 132 xi

HOPE / UMUT EVLİ, MUTLU, UMUTLU ............................................................................ 133 Sultan Güçlü & Ayşe Nur Çetin & Yasemin Delibaş .............................. 133 SİMYACILARIN FELSEFE TAŞINI ELDE ETME YÖNTEM VE“UMUTLARI” ..... 134 Dilek Kilinç & Selehattin Yilmaz ............................................................ 134 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ............................................................................................ 135 Oğuzhan Polat & Murat Sadikoğlu ....................................................... 135 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL ÇALGI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ................................................................................................ 136 Begüm Aytemur & Alaattin Canbay ...................................................... 136 POLYESTER KAPLI AGREGALARLA ELDE EDİLEN BETONLARIN ÖZELLİKLERİ .................................................................................................................. 137 İzzet Çelik & Alper Bideci & Özlem Salli Bideci & Elif Besli ................... 137 B4C, SİC VE AL2O3 NANOPARTİKÜLLERİ İLE MODİFİYE EDİLEN BİTÜMÜN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ....................................................................... 138 Ömer Uyurca & Kürşat Yildiz ................................................................ 138 S1 ÖZELLİĞİNE SAHİP MODÜL AİLELERİ ÜZERİNE..................................... 139 Fatih Karabacak .................................................................................... 139 BETONARME KİRİŞLERDE HELEZONİK BİÇİMLİ ETRİYE UYGULAMASININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ ..................................... 140 İslam Enes Kahraman & Fatih Mehmet Özkal ...................................... 140 PARADIPLOMACY AS NEW AND PERSPECTIVE ACTIVITY OF SUBNATIONAL ACTORS ..................................................................................................... 141 Zhandos Маkashev ............................................................................... 141 DUYGUSAL EMEK TURİZM ÇALIŞANLARININ YABANCILAŞMASININ SORUMLUSU OLABİLİR Mİ? ...................................................................... 142 Zeylan Kurt & Bahattin Hamarat & Murat Gümüş ............................... 142 A HOPEFUL SOURCE FOR HERBAL TREATMENT: BRYOPHYTES ................ 145 xii

HOPE / UMUT Latife Ceyda İrkin & Özlem Tonguç Yayintaş ........................................ 145 A HOPEFUL THERAPEUTİCS: MARİNE MACROALGAE ............................... 146 Latife Ceyda İrkin & Özlem Tonguç Yayintaş ........................................ 146 GENERALIZED REVERSE DERIVATIONS ON LIE IDEAL OF RINGS ............... 147 Özge Atay & Neşet Aydin & Bariş Albayrak .......................................... 147 TÂHÂ SÛRESİNDE NİDÂ/ ÜNLEM ÜSLUBU................................................ 148 Gulhan Al-Turk ...................................................................................... 148 MEŞELİ MAĞARASINI (KARABİGA, KARABURUN MEVKİ) KULLANAN AKDENİZ FOKUNUN MONACHUS MONACHUS (HERMANN, 1779) GÜNLÜK DİNLENME PERİYODLARI .......................................................................... 149 Özgür Emek İnanmaz & Ali Cemal Gücü ............................................... 149 KUŞBURNU (ROSA CANİNA L.) EKSTRAKTININ BİBER (CAPSİCUM ANNUUM L.) BİTKİSİNDE TOPLAM PROTEİN VE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ .................................................................................................... 150 Elçin Çabuk & Cüneyt Aki...................................................................... 150 A NOTE ON *-Α-DERIVATIONS OF PRIME *-RINGS ................................... 151 Gülay Bosnali & Neşet Aydin & Selin Türkmen..................................... 151 SÖZLÜKÇÜLÜK İLKELERİNE GÖRE 20.YY ÖNCESİ VE SONRASI SÖZLÜK ÖRNEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ....................................................... 152 Ebru Karaman ....................................................................................... 152 RELATIONSHIPS AMONG NUMBER OF SHEEP, MILK PRODUCTION, DOLLAR EXCHANGE RATE AND GOLD PRICE IN ÇANAKKALE PROVINCE: ARDL BOUND TEST APPROACH .......................................................................... 153 Şenol Çelik & Turgay Turgay Şengül & Bünyamin Söğüt & Hakan İnci & Ömer Şengül ......................................................................................... 153 DETERMINING THE RELATIONSHIPS AMONG NUMBER OF GOATS, MILK PRODUCTION AND DOLLAR EXCHANGE RATE BY BOUND TEST IN TURKEY .................................................................................................................. 154 xiii

HOPE / UMUT Şenol Çelik & Turgay Şengül & Bünyamin Söğüt & Yusuf Şengül & Hakan İnci ........................................................................................................ 154 TAKI TASARIMINDA UMUT VERİCİ BİR MALZEME: PORSELEN ................. 155 Nevin Efe & Mehmet Fatih Karagül ...................................................... 155 THE ROLE OF SWR1 AND SWI/SNF COMPLEX ON TPS1 GENE EXPRESSION IN SACCHAROMYCES CEREVISIAE ............................................................. 156 Tülay TURGUT GENÇ & Nihan AKINCI ................................................ 156 THE EFFECT OF NITROGEN QUALITY ON TREHALOSE ACCUMULATION IN ΔTEC1 MUTANT YEAST CELLS ................................................................... 157 Tülay Turgut Genç & Selen Çakas ........................................................ 157 ŞERİTLİ SEMENDER [OMMATOTRİTON VİTTATUS (GRAY, 1835)] YAVRULARINDA SAVUNMA DAVRANIŞI ................................................... 158 Batuhan Yaman Yakin & C. Varol Tok ................................................... 158

xiv

HOPE / UMUT

SÖZLÜ SUNUMLAR ORAL SUBMISSIONS

1

HOPE / UMUT

2

HOPE / UMUT

HOPE FOR İNTEGRATİON? EUROPEAN PERSPECTİVES FOR REFUGEES FROM AFRİCA: LANGUAGE(S) AND CULTURE(S) Ernest W.B. HESS-LÜTTİCH Technische Universität Berlin (TUB) & Universität Bern, Institut f. Germanistik

Against the background of the on-going debate on how to react to the increase of European immigration, the paper argues for new ideas and supporting measures in dealing with the problem of the integration of refugees from Muslim countries and other cultures into European societies. After decades of political ignoring the problems of social integration of immigrants, they are today required by law to learn the language of their new state of residence. In Germany, for instance, special courses are being offered to them. According to a recent OECD study, these course programmes for language acquisition and cultural integration have been fairly successful. It is easier for the graduates to find a job than it was before the implementation of the new law. However, funding for these programmes has been questioned which turned out to be fatal during the so-called refugee crisis in 2015 and 2016 when nearly one million refugees poured into Germany. As the portion of African refugees will increase (alongside with those trying to escape from civil wars in the Near East), the paper sketches some of the causes for the current situation and gives a survey of the facts and figures of immigration policies with special reference to African immigrants, their needs, their requirements, and their perspectives, leading to a socially-engaged plea for more vocational training and outlining the specific conditions for a better integration of Africans into European, especially German, societies. Key Words: Migration, African refugees, integration, identity, development aid, language acquisition, vocational training

3

HOPE / UMUT

KİNİZM VE UMUT İLİŞKİSİNİN SOSYOPOLİTİK SONUÇLARI Adnan Gümüş Çukurova Üniversitesi Umut ve umutsuzluk, güven ve kuşkuculuk, iyimserlik ve kötümserlik arasındaki ilişkiler ve siyasal sonuçları; II.Dünya Savaşı ile birlikte psikoanalitikten eleştirel okula kadar yaygın olarak işlenen temel problemlerden birini oluşturmaktadır. Frankfurt Okulu düşünürlerinden Adorno’ya göre kinizm ile otoriter (faşist) karakter arasında birbirini destekleyen bir ilişki vardır. Kant’ta “ne umabilirim?” sorusu kuşkuculuğa değil daha çok bağlanmaya, politik moral bir beklentiye karşılık gibi gözükmektedir. Temel bir soru “gerekçelendirilmiş doğru bir ütopya olarak umuttan”, bir fenomen olarak umuttan söz edilebilir mi yoksa umut hep bir duygu olarak mı, “sanki var” gibi mi kalacak? Umutla ütopyalar, umutla din arasında nasıl bir bağ var? Bağsızlık mı bağlanma mı, kinizm mi umut ilkesi mi otoriten eğilimleri veya barışı daha çok destekliyor? Empirik veriler, görgül araştırmalar ne göstermektedir? Bu bildiride umut ve umutsuzluğun, insanı olumlu bir potansiyel olarak görmekle insana kuşkucu bakışın, bireysel olarak iyiye doğru veya kötüye doğru gidiş algısının, gelecek algısının, kısaca umut ilkesinin sosyopolitik sonuçları üzerinde durulacaktır.

4

HOPE / UMUT

ÖNYARGILAR, ÖTEKİLEŞTİRME, AYRIŞTIRMA VE AŞAĞILAMA SORUNU VE UMUT İLİŞKİSİ Nevide Akpınar Dellal Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnsanlık tarihi, insanlık tarihi midir aslında? sorusunu sorup, insanlık tarihi incelendiği zaman, aslında gelecekle ilgili çok da umutsuz olmamak gerektiği anlaşılır. Geçmiş yüzyıllar, savaşlar yüzyılları değil miydi? Yüzyıllar içindeki en büyük iki kanlı savaş ise 20. yüzyılda gerçekleşmedi mi? 20. yüzyıl dönümünden beri gerçekleşen savaşlar, savaşın insan için insan eliyle yaratılan en büyük felaket olduğunu da en açık şekilde kanıtladı. Aynı zamanda önyargılar temelli etnosentrik yaklaşımların, son iki yüzyıldaki acımasız birçok savaşın en belirgin ateşleyen unsuru olduğu da ortaya konuldu. Tüm kültürel anlaşmazlıklar ve çatışmalarda da önyargılara bağlı ötekileştirme ve aşağılama önemli rol oynamıştır. Bu nedenle bugün Avrupa Birliği’nin de en büyük hedef olarak ortaya koyup çözmeye çalıştığı gibi, önyargılara dayanan ötekileştirme, ayrıştırma ve aşağılama çözülmesi gereken en büyük insanlık sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Üstelik bu temel sorun, sadece uluslararası ilişkileri değil, aynı zamanda aynı devlet içindeki toplumsal gruplar arasındaki ilişkileri de tehdit etmekte ve toplumsal çatışmaların temel kaynağı olarak rol oynamaktadır. Oysa insan, düşünebilen akıllı bir varlık olması itibarıyla yaşama biçiminde farklılıklar yaratabilmesi ile eşsiz bir varlıktır ve bu düşünce “gelişmiş insan” tarafından olduğu gibi kabul görmesi gereken bir gerçektir. Gerçekler insanı özgür kılar ve yeryüzünde her insanın her şeyden önce insanca yaşama hakkı olduğu gerçeği de insanı özgür kılacaktır. Bu gerçeğin kabulü, bugüne kadar önyargılar nedeniyle yaşanılmak zorunda kalınan savaşlar zulmünden ve herkesin herkes için öteki olması nedeniyle gerçekleştirilen tüm haksızlıklardan ve eziyetlerden insanoğlunu kurtaracak, dolayısıyla özgür kılacaktır. Ve belirtilmelidir ki, bu anlamda dünyada bugün yeterince umut var. 20. yüzyılın 2. yarısından beri yaşanan değişik barış ittifakları ve örgütlenmeler, İnsan Hakları Bildirgesi, Çocuk Hakları Bildirgesi, kadın konusunun önemsenmesi, bugün dünyada daha çok kadının sosyal hayatta olması, savaş karşıtı görüşler, kalıcı barış sağlamaya yönelik düşünce ve çabalar, şimdilerde oluşan çokkültürlü toplumlar, uluslararasında gerçekleşen ortak bilimsel projeler, kültürel ve sanatsal etkinlikler, öncelikle çocuk ve gençleri içine kültürlerarası değişim programları barışçıl bir gelecek için umut olsa gerektir. Çevreye farkındalıkla 5

HOPE / UMUT bakılırsa, umut olan filmler var bugün, umut olan öğretmenler, umut olan yazarlar, ressamlar, muhabirler, umut olan müzik insanları, umut olan sayısız kitap, umut olan bilim insanları, insanlık yararına yüzlerce buluş, yüzlerce bilimsel proje, kongre, sempozyum ve toplantı. Artık bugünkü dünyada insanların yaptığı her iş, öncelikle özgür ve mutlu bir gerçek yaşamın anahtarı olabilmelidir. İnsanlık, büyük umutla Avrupa Birliği’nin de en büyük hedef olarak ortaya koyduğu ötekileştirme ve aşağılama sorununun çözümüne odaklanmalı, geleceği bu yönde hayal etmeli, bu yönde umutlanmalı ve umutlarını bu yönde birleştirmelidir. Anahtar sözcükler: önyargılar, ötekileştirme, ayrıştırma, aşağılama, umut

6

HOPE / UMUT TÜRK DILLERINDE SILAHLARLA ILGILI FRAZEOLOGIZMLERİN ETNOKÜRÜREL ANLAMI Nurida Novruzova Bakü Slavyan Universitesi Savaşlarda kullanılan silahlar Türklerin hayatında önemli yer Kapladıgından, tümTürk dillerinde ve lehçelerinde silahlarla, özellikle, kılıç ve okla ilgili zengin deyimler,atasözleri, frazeoloji (deyim) birimler oluşmuştur. Bu ifadelerin bir kısmı yazılı abidelerdesaklıdır, bir kısmı ise bugün de Türk dillerinin çoğunda kullanılmaktadır. Biliyoruz ki, dilinfrazeoloji(deyim) katı halkın düşünme, onun yaşam tarzı ile ortaya çıkar ve şekillenir. Bunedenle dildeki frazeoloji (deyim) birimleri halkın tarihi ile yakından ilişkili olarak öğrenmekgerekir. Çünkü Türk dillerinin frazeologiyası (deyim bilimi) uzun süren tarihi gelişmeninürünüdür. Çeşitli dönemlerin yazılı abidelerinin dil olguları bir kez daha göstermektedir ki,çağdaş Türk dillerinde silahlarla ilgili işlenen frazeoloji (deyim) birimlerin bir kısmı da kendikökenine göre Türklerin milli kültürünü, hayat tarzını, dünyaya ve hayata verdikleri değerianlatır, milli - etnik değerler sistemini ifade ediyor. Bu ifadeler hem de Türk dillerinin eskikatını, onların eski inançlarını ve mitolojik düşüncelerini da koruyor.Türklerinın kullandıkları silahlardan daha çok kılıç, kalkan, mızrak, ok, yay, kement,balta, orak, tüfekle ilgili deyimler ve atasözleri var: Ok bolup degmek(türkm.), Oka tutmakok yağdırmak (Türkm.), Gözüñde okuñ bolsa urmak (Türkm.), Bır oxla (güllə ilə) ikidovşan vurmaq-ovlamaq(Az), Okunu atmış, yayını asmış (Türk), Ok yayından çıkmış (Türk),Gözünde oky bolsa atjak (Türkm.), Atylan ok dasdan gaytmaz (Türkm.), Ox yaydan çıxdı(Az), GıIıç öz gınını kesmez (Türkm), Gılıç gınında yatsa, poslar (Türkm.), Kılıncını arsaasmak (Türk), Kılınctan geçirmek (Türk), Gılıç yarası biter, dil yarasıbitmez(Türkm.),Geder qılınc yarası. getməz söz yarası (Az.),Gılıç göteren gılıçdan hemöler(Türkm.), Gılıçdan geçirmek (Türkm.), Qılıncının dalı dakesir, qabağı da (Az.), Öz aýagyňa özüň palta urmak(Türkm.), Oturduğu ağacı baltalamaq(Az.), Gamçysyndan gan dammak (Türkm.), Baltaýy taşa wurmak(Türk), Baltanı daşavurma(Az.), Gapana duşmek (Türkm.), Gylyçdan geçirmek(Türkm.), Hanjar urmak(Türkm.), Nəştər vurmaq (Az.), Kılıncıma toğranayın, okuma sancılayın, yer kibikərtləyin, toprak kibi savrılayın (Dede Korkut). Türklerin inançlarında ve mitolojik sisteminde silahlar önemli bir yerkapsamakdadır. Türk yazılı metinlerinde Türklerin kılıca ve oka and içmeleri hakkındabilgiler var. 7

HOPE / UMUT GENÇ CUMHURİYETİN DİL ÇABASI: YENİ HARFLER Cemal Sakalli Mersin Üniversitesi Terry Eagleton “umut genel yıkımdan sağ çıkan şeydir” (2015: 157) demektedir. Kuruluş öyküsü ve sonraki yılları iyi incelendiğinde, Türkiye Cumhuriyetinin genel yıkımdan sağ çıkan umut olduğu söylenebilir. Türkiye Cumhuriyeti genel yıkımdan sağ çıkmıştır, fakat yaralıdır. Geri kalmışlık, cehalet onun acı yarasıdır. Türkiye’de modernleşme çabaları, bu acı yarayı iyileştirmek adına atılan adımlar olarak okunmalıdır. Harf devrimi Türkiye’de modernleşmenin en önemli adımı olmuştur. Nüfusunun %90’ı okur yazar olmayan bir toplum, sözlü kültürden yazı kültürüne geçecektir. O nedenle 1928 yılında gerçekleştirilen ve 1929 yılında fiilen uygulamaya sokulan harf devrimi sadece bir ses, bir yazı, bir imla değişimi değildir. Harf devrimi bir okuma, yazma seferberliğidir. Asıl olarak yazı devrimi sözlü kültürden yazı kültürüne, tek boyutlu kültürden çok boyutlu kültüre, somut düşünceden soyut düşünceye geçişi ifade eder. Harf devriminin bir dil planlaması olduğu herkes tarafından kabul edilir. Fakat yeni yazıya geçiş “süreci” her nedense yeterli düzeyde araştırılmamıştır. Bu süreç ciddi bir dil deneyimi ve yazma çabasıdır. Ölçünlü dil bu deneyimle belirginleşir. Bildiride bu dil deneyimi ve standart Türkçeye ulaşma süreci dönemin gazeteleri temel alınarak tartışmaya açılacaktır.

ETHNO CULTURAL MEANING OF PHRASEOLOGIES CONCERNING ARMS IN TURKIC LANGUAGES As arms used in battlefield were an important part of life in Turkic traditions there arelots of proverbs, phraseological units in different Turkic languages and dialects concerningarms, especially sword and arrow. Some of these expressions are preserved in writtenmonuments and some are still used in most of Turkic languages to this day. As we knowphraseological lays in language are created and formed according to mentality and life style ofthe people. That is why phraseological units in any language must be studied in close relationto its history. Written monuments from different periods show that phraseological units thatare used in modern Turkic languages explain national culture, way of life, values in life, andexpresses national-ethnic value 8

HOPE / UMUT system. These expressions preserve ancient belief andmythological thoughts, and lays of Turkic languages as well.Most of the sayings and proverbs are about the most popular arms used by Turks assword, shield, spear, arrow, loop, ax, gun and so on: Ok bolup degmek (turkm.),Oka tutmak­okyağdırmak(turkm.), Gözüñde okuñ bolsa urmak (turkm.), Bir ok bilen ikki kuyanvurmok(uzb.), Bır oxla(güllə ilə) iki dovşan vurmaqovlamaq(az), Okunu atmış, yayınıasmış(turk), Ok yayından çıkmış(turk), Gözünde oky bolsa atjak (turkm.), Atylan ok dasdangaytmaz (turkm.), Ox yaydan çıxdı(az),GıIıç öz gınını kesmez(turkm), Gılıç gınında yatsa,poslar (turkm.),Kılıncını arsa asmak(türk), Kılınctan geçirmek(turk), Gılıç yarası biter, dilyarası bitmez (turkm.),Geder qılınc yarası. getməz söz yarası(az.),Gılıç göteren gılıçdan hemöler (turkm.), Gılıçdan geçirmek(turkm.), Qılıncının dalı da kesir, qabağı da.(az.), Özaýagyňa özüň palta urmak (turkm.),Oturduğu ağacı baltalamaq(az.),Gamçysyndan gandammak(turkm.), Kamçisidan kon tomgan.(öz.) Kamçysynnan kan tamgan(qırg.),Kamşynankan sorgalagan (kaz.),Baltaýy taşa wurmak(turk), Baltanı daşa vurma (az.), Gapana duşmek (turkm.), Gylyçdan geçirmek(turkm.), Hanjar urmak (turkm.), Nəştər vurmaq(az.),”Kılıncıma toğranayın, okuma sancılayın, yer kibi kərtləyin, toprak kibisavrılayın”(Dada Gorgud ).Arms are an important part of Turkic believes and mythological system. One can evenfind knowledge about sword and arrow oath in Turkic written texts.

9

HOPE / UMUT

BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE EĞİTİM SORUNLARI Nesrin Osman İspova Institute For Balkan Studies in Bulgaria Giriş-Amaç Bu çalışmamızda Bulgaristanda yaşayan Türklerin geçmişten günümüze uzanan Türk Dili Eğitimini incelemeyi amaçladık. Bulgular Bulgaristan’da Türkçe Egitim sorunları,Türklerin azınlık durumuna düşürülmesiyle ,93 Harbi ile başlayıp ,günümüze kadar devam etmektedir. Her siyasi süreçte iniş ve çıkışlar yaşayan Türkçe Eğitimin günümüzde önemsizleştirildiği acı bir gerçektir. Bulgaristan tarihi 1877/1878 Osmanlı Rus Savaşından 1.ci Dünya Savaşına kadar tarihi ve siyasi olaylarla doludur . Savaşlar,göçler Türkleri azınlık durumuna düşürmüş,Bulgar Hükümetlerininin de Türklere yönelik politikaları bu halkın sosyal,ekonomik ve kültürel gelişmesini engellemiştir. 10 Kasım 1989 da Berlin duvarının yıkılmasıyla Demokrasi rejimine geçen Bulgaristan Cumhuriyetinin değişen 1991 Anayyasası 36 cı madde 2.ci fıkrası gereği,Bulgaristanda yaşayan ve Bulgar olmayan vatandaşların kendi ana dilinde eğitim ve kullanım hakkı mevcuttur. Totaliter rejimde Türkçe olan her şeyin yasak olduğu Bulgaristanda ,bugün Anayasal hakkı olmasına rağmen giderek okunmamaktadır ,bazı köylerde yok denecek kadardır ve nedenler üzerinde durulmalıdır. Sonuç Bu çalışmamız Türkçe Eğitimin önemsizleştirilmesinin nedenlerini ortaya koyduğ gibi , Sorunların çözümüne yönelik projeler üretmede de yardımcı olacak niteliktedir.

10

HOPE / UMUT

ANA AKIM MEDYAYA KARŞI SOSYAL/GÖRSEL MEDYA

OKTAY SAYDAM

İletişim ve iletim alanında yaşanılan teknik gelişmeler, 21. yüzyılda görsellik, görselleştirme olanaklarını daha öncesine göre öngörülemez biçimde belirlemiştir. Ağır ve oldukça pahalı kameraların yerini cep telefonları almış, dünyanın neresinde olursak olalım, internet bağlantımız olması koşuluyla, her özne adeta bağımsız ve özerk bir yayıncı haline gelmiştir. Bir iletinin hem kendisi hem de mecrası anlamına gelen görsel ‘medya’ içerikleri, bu yönüyle ‘heryerdelik’ koşulunu, üstelik zaman ve mekândan bağımsız olarak ve olağanüstü hızlarla tüm dünyaya sunulabiliyor. Sunulan içerikler tüm dünyanın gündemiyle ilgili olabildiği gibi, son derece tekil, bireysel ve çok özgün toplumsal kültürlere de ait olabiliyor. Söz konusu içerikler gerçeği/hakikati olabildiğince nesnel biçimde yansıtabildiği gibi, somut gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi olmayan biçim ve içerikte de sunulabiliyor. Doğru ve doğru olmayan her türlü içerik aynı hızda tüm dünyaya yayılabiliyor. Bu sunumda özellikle ana akım ve/veya güdümlü medyaya ciddi bir seçenek olarak ortaya çıkan sosyal-görsel medyadan örnekler verilerek, irdelenen, konulaştırılan, dolayımlandırılan, medyalaştırılan örnek içeriklerden oluşan küçük bir öznel seçki yansıtılacak, bilim ve toplumun alanlarına giren, üzerinde yeniden düşünülmesi gereken toplumsal durumlar ‘Umut’ kavramı bakımından bağlamlaştırılacaktır.

11

HOPE / UMUT

SOSYAL GIRIŞIMCILIK: KÜRESEL BIR PERSPEKTIF MINE KARATAŞ ÖZKAN Southampton Business School University of Southampton Girişimcilik, ekonomik refahın ötesinde sosyal ve ekonomik değer yaratır (Thompson, Kiefer, & York, 2011). Bu dönüştürücü rolü sosyal alanda olduğu kadar çevresel alanda yeni girişimler, ürünler ve hizmetler yoluyla gerçekleşmektedir (Zahra et al., 2009). Girişimcilik genelde işletme bağlamında tartışılmaktadır. Ticari kar amaçlı yaratıcı arayış girişimciliğin temelini oluşturmaktadır. Oysa, girişimcilik kamu veya kar amacı olmayan sektörler için de önemli olmaktadır. Sosyal girişimcilik bu kapsamda onemli olmaktadir. Sosyal girişimcilik, sosyal değer yaratmak üzere kaynaklar açısından fırsat arayışı ve fırsatların farkına varma sürecidir. Bu süreç sosyal değişim gerçekleştirmek ve sosyal gereksinimleri karşılayabilmek üzere fırsat arayışında kaynakların bir araya getirilmesi ve yenilikçi kullanımını içermektedir. (Mair and Marti, 2006). Bu baglamda, sosyal girişimcilik yalnızca hayırseverlik değildir. Sağlam girişimsel ilkelerin harekete geçirilmesidir. Uzun dönemli sürdürülebilir değişim yaratmayı hedeflemektedir. İkili sonuç hanesini (ekonomik getiri ve sosyal değer yaratma) veya çevresel getirinin de içinde olduğu üçlü sonuç hanesini karşılama arayışındadır (Chell et al., 2010). Sosyal girişimciler de yenilikçi, kabiliyetli ve çözüm odaklı bireylerdir. Hem kar hem kar amacı olmayan dünyada kişisel veya hissedar refahının aksine (Certo and Miller, 2008), sosyal etkiyi en fazla geliştirecek stratejiler üzerinde akılcı düşünceden yararlanırlar (Banks, 1972). Sosyal girişimci, geniş ölçekli sosyal sorunları tanımlar ve çözer. Sosyal girişimciler ticari girişimcilerle birçok benzer özelliğe sahiptir; fakat sosyal girişimcinin içinde olduğu çok çeşitli paydaşlara hesap verebilirlik noktasında yüksek bir sorumluluk taşır. Tıpkı ticari girişimcilerin bütün endüstrileri yarattığı ve dönüştürdüğü gibi sosyal girişimciler de toplum için değişim ajanı olarak rol oynar, sistemleri düzeltmek, yeni yaklaşımlar icat etmek ve yaymak , sosyal değer yaratan sürdürülebilir çözümleri geliştirmek için başkalarının kaçırdıkları fırsatları değerlendirirler.

12

HOPE / UMUT

Kaynakça Banks, J.A. (1972). The Sociology of Social Movements. London: MacMillan. Certo, S. T., & Miller, T. (2008). Social entrepreneurship: Key issues and concepts. Business horizons, 51(4), 267-271. Chell, E., Nicolopoulou, K., & Karataş-Özkan, M. (2010). Social entrepreneurship and enterprise: International and innovation perspectives, Entrepreneurship and Regional Development, 485-493. Mair, J., & Marti, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business, 41(1), 3644. Thompson, N., Kiefer,K. , York, J. G. (2011), Distinctions not Dichotomies: Exploring Social, Sustainable, and Environmental Entrepreneurship, in G.T. Lumpkin, Jerome A. Katz (ed.) Social and Sustainable Entrepreneurship (Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, Volume 13) Emerald Group Publishing Limited, pp.201 - 229 Zahra, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O., & Shulman, J. M. (2009). A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges. Journal of business venturing, 24(5), 519-532.

13

HOPE / UMUT

BİLİM VE UMUT Sadıik Kırbaş Okan Üniversitesi

Son yıllarda uluslararası rekabet inanılmaz boyutlara ulaşmıştır.Bu rekabette ayakta kalabilmek için bilim ve teknoloji üretme konusunda önemli adımlar atmak gerekmektedir.Bu acımasız rekabette Türkiye'nin yeri neresidir?Çeşitli uluslararası kuruluşların araştırmaları incelendiğinde Türkiye'nin gerilerde kaldığı görülmektedir.OECD PSA verilerinde ,AR Ge yatırımlarında,patent sayılarında,teknoloji ürünleri ihracatında,rekabet gücü ve verimlilik endekslerinde Türkiye,nin çok gerilerde kaldığı görülmektedir. Bilim ve teknolojide bu geride kalışın ekonomide işsizlik,cari açık,enflasyon gibi ciddi sorunlar yarattığı, demokratik rejimin işleyişinde ciddi sıkıntılara yol açtığı görülmektedir. Ne yapmak gerekir? Özellikle eğitimde okul öncesinden başlayarak köklü reformlara gitmek gerekmektedir.Sınav odaklı ,ezbere ve teste dayalı eğitim yerine öğrenmeyi,düşünmeyi,üretmeyi kolaylaştıran bir sistem getirilmelidir.Üniversite sanayi işbirliği etkinleştirilmelidir.

14

HOPE / UMUT

UMUT VE BİLİM Ayhan Esi Adıyaman Üniversitesi

Bilim kısaca “Kainatın veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, teorik yada deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir” diye kısaca ve zahmetsizce tanımlanabilir. Ancak, bilim kavramını anlamak ve tanımak bu kadar kolay değildir. İnsanoğlunun ve bilimin devamlılığının sebeplerinden belki de en önemlisi umut. Bulsam ne olur bulmasam ne olur diye düşünen umudunu yitirmiş bir bilim insanı olamaz. İnsanoğlu geleceğe, olgunlaşmaya ve ilerlemeye yönelik bir umut olmadan anlamlı bir yaşam süremez. Tüm olumsuz beklentiler umut sayesinde kararlılıkla çalışan insanoğlu tarafından yıkılmıştır. Aksi halde örneğin, penisilin bulunmasaydı dünyada yaşayan insanların %75 i hayatta olmayacak, kanser hastalaranın yaşam süreleri uzamayacak, insülin bulunmasaydı diyabet hastalarının yaşam kalite ve süresi artmayacak, matematikte beklenen değer (umut edilen değer) ile bir çok defa tektrarlanan ve her tekrarda mümkün tüm olasılıkları değiştirmeyen rastgele deneylerin sonuçlarından beklenen ortalama değeri yani umut ettiğimiz değeri bulamayacaktık. Bu kısa sunumun amacı umut ile bilim arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koymaktır.

15

HOPE / UMUT

SIRP YAZARI İVO ANDRİÇ’İN “DRİNA KÖPRÜSÜ” ROMANINDA VİŞEGRATTA YAŞAYAN MÜSLÜMAN HALKIN BU TARİHİ KÖPRÜYÜ TEK UMUT OLARAK GÖRME MESELESİ İrfan Morina Priştina Üniversitesi

Romanda adı geçen köprü Sokullu’nun Yugoslavya’nın Vişegrad'da yaptırmış olduğu köprüden adını almaktadır. Bosna’dan gelen bir devşirme olan Sokullu, doğduğu yere ölümsüz bir eser bırakmak istemiş ve 1571’de Mimar Sinan’a “Ağlayan Nehir” adı ile anılan Drina Nehri üzerinde 11 gözlü bir köprü yaptırtmıştır Kitap Temmuz 1942 - Aralık 1943 tarihleri arasında Belgrad'da yazılmış ve ilk defa 1945'te yayımlanmıştır. 1945 yılında yayımlanan roman 1961 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüş ve ödülü almıştır. İvo Andriç'in aldığı bu ödül Drina Köprüsüne verilmiş gibi kabul edilmektedir. Roman bu köprünün yapımın başlamasından 350 yıllık tarihine tanıklık ederek 20 yy ortasına kadar süren dönemdeki olayları insancıl tarafsız bir anlatımla dile getirmiştir. Sırp, Bosna Hersek ve Türkler için önemli bir sembol olan köprü, Osmanlı’nın işgali, çekilmesi Balkan savaşları ve günümüzde de devam eden sorunların bir simgesi halinde olmaya devam etmektedir. Osmanlının çekilişinden sonra orada kalan Müslüman halk bu köprüye hep umutla ve bekleyişle bakmış kaybedilen bir insanın tekrar geriye döneceği misali bir inançla hayatlarını sürdürmeye devam etmişlerdir.

16

HOPE / UMUT

SOLUDUĞUMUZ HAVA DOST MU,DÜŞMAN MI? / INSPIRED AIR; FREIND OR FOE? Arzu Mirici Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnspire edilen hava, çok sayıda partikül ve gaz formunda madde içermektedir. Aerosoller,küçük çaplı katı partiküllerin ve sıvı damlacıkların gaz içinde dağıtılmasıyla meydana gelir. Aerosollerin,fiziksel ve kimyasal özellikleri, solunum paterni ve kişiye ait özellikler, partiküllerin birikme şeklini, akciğerde hangi anatomik lokalizasyonda ve hangi miktarda birikeceğini belirler.Biriken partiküllerin temizlenmesi de, birikme yerine ve partikül fizikokimyasal özelliklerine bağlıdır.Aerosollerin akciğerde depolanması en sık olarak, sıkışarak kümeleşme, sedimentasyon, difüzyongibi yollarla gerçekleşir. Aerosol birikme ve temizlenme mekanizmalarının ve partikül kinetiği ile ilgili temel kavramların bilinmesi, hastalıkların oluş mekanizmasının anlaşılmasına, tedavide kullanılacak aerosol ilacın seçimine ve ilgili hastalarda tedavi etkinliğine önemli katkılar sağlayacaktır. Inspired air consists of various particles and gases. An aerosol is a colloid of small and fine solid particles or liquid droplets, in air or another gas. The physicochemical features of aerosols, respiratory pattern and personal specialities determine the type, anatomic localization and the amount of particle deposition. The clearence of aerosols depends on the place of deposition and physicochemical properties of particles. Inertial impaction, sedimentation and diffusion are the most frequent types of aerosol deposition. Knowledge about the deposition and clearence processes of aerosols and particle kinetics may provide additional benefits to both the understanding of pathogenetical mechanisms and the usage of aerosol delivery devices, and treatment efficacy.

17

HOPE / UMUT

AŞK BİRGÜN MUTLAKA HEPİMİZİ FETHEDER :AMOR VİNCİT OMNİA Dilek Ülker Çakir Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Aşk kadın ve erkek arasındaki tutkulu bağlıktır. Sevgi, mutluluk, korku, şefkat, kıskançlıkve hatta nefret gibi birçok duyguyu bünyesinde barındırmaktadır. Aşkı konu alan binlerceşiirler, öyküler, romanlar yazılmış; oyunlar sahnelenmiş, türküler yakılmış, şarkılarsöylenmiştir. Ressamlar, ellerinde fırçaları ve paletlerindeki renklerle, tuvale aksettirmeyeyeltenmişlerdir. Aşk, yalnızca sanatın ve edebiyatın farklı alanlarında şiirlerce, öykülerce,romanlarca,türkülerce,şarkılarca değil, felsefede de işlenmiştir.Gerçek olan şudur ki aslında kalbimizle değil, beynimizle aşık oluruz. Aşkın insanıderinden etkilemesi ve aşık olan kişinin gerçeklerden uzaklaşarak hayal dünyasındagezinmesi ve beyindeki milyarlarca sinir hücresinden yola çıkan kalp çarpıntılarıuçuşmasının temelinde beyin biyokimyasının gizemi yatmaktadır.Aşık beyin çalışmalarıyla tanınan antropolog Helen Fisher ın sevgililerin birlikteykenduydukları heyecanla, birbirlerinden ayrıyken yaşadıkları stresi, ilaç bağımlılarınındavranışlarına benzetmesi durumu aşkın bir hastalık olup olmadığı sorusunu da aklagetirmektedir.

18

HOPE / UMUT

ENGELLENEBİLİR KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ Sonay Oğuz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bilindiği üzere ülkemizde en sık ölüm nedeni dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı olmaktadır. Bunların içerisinde de iskemik kalp hastalıkları ilk sırayı almaktadır. Ölümcül ve oldukçada gizli seyredebilen bu hastalık grubu ile tüm sağlık kademelerinde tanı ve tedavi için her türlü ekipman ve donanım ile hizmet sağlanmaya çalışılmaktadır. Tabii ki her konuda olduğu gibi kötü bir durumun olmadan önce önüne geçilebilmesi kesinlikle tercih edilecek bir durumdur ve kaldı ki kalp ve damar hastalıklarında da durum bu şekildedir. Bu hastalık grubu ile mücadele etmenin en etkin yollarından biri de kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili mevcut risk faktörleri içerisinde özellikle engellenebilir risk faktörlerinin kontrolü ile sağlanabilmektedir. Bunları sıralayacak olursak sigara içimi, obezite/şişmanlık, tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliğidir. Sağlık bakanlığı uzun yıllardır bu risk faktörleri ile mücadele içindedir ama ne yazık ki toplum seviyesinde istenilen düzeyde başarı sağlanamamıştır. İstenilen başarıyı yakalamak UMUDU ile konuyu irdelemek ve buradan halkımıza bir kez daha seslenmeyi amaçladık. Anahtar Kelimeler: Toplum sağlığı, kardiyovasküler hastalıklar, risk faktörleri, önleyici yöntemler.

19

HOPE / UMUT

BETWEEN EAST AND WEST, OR HOW BAYAZİD WERE SEEN AS A POSİTİVE CHARACTER BY HANDEL AND VİVALDİ Dimitar V. Atanassov Bulgarian Academy of Sciences, Sofia It is well known that at the threshold of XVIII c. cultural communication between Ottoman Empire andthe West were intensified. One of the most confrontative episodes of the history of European-Ottomanrelations emerged, thus the art sphere was also involved in forging and cementing negative stereotypesabout the Other, being heavily influenced by the political ideology.However, not all the European art, treating questions, concerning the Ottoman Empire, was involved inthat anti-Ottoman discourse. The paper is contributive in the history of cultural contacts between OttomanEmpire and Europe. In the center of the analysis is musical narrative about Bayazid after he was capturedduring Ankara battle and what happened to him in Tamerlan’s court until he died as it is interpreted intwo operas, composed by Handel and Vivaldi.

20

HOPE / UMUT

ÜMIT VERICI BIR TANZIMAT GIRIŞIMI OLARAK RÜŞDIYE OKULLARI

Margarita Dobreva Institute of Balkan Studies Bulgarian Academy of Sciences, Sofia Ümitlerle dolu Tanzimat döneminde Osmanlı eğitim alanında girişilen yenilenme çabaları toplumun idari, iktisadi ve sosyal yapısının geliştirilmesine elverişli koşulların yaratılması amaçlarından ve emellerinden kaynaklanmaktadır. Başarılı girişimler arasında Balkanlar’da, Anadolu’da, Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da kurulan meslek ve rüşdiye okulları yer almaktadır. 1875’e kadar tüm idari merkezlerin %50’sinde açılan rüşdiyeler ilk önce Maarif Nezareti müfettişlerinin teşviğiyle sonra yerli makamların Bab-i Ali’nin buyruklarını yerine getirmelerine yoğun çabalarının sayesinde organize edilmekteydi. Kalemiye ve askeriye mensuplarını, tüccarları, zanaatçıları ve sıradan Müslümanları rüşdiye binalarının inşa masraflarını karşılamalarına teşvik etmek amacıyla birçok kaymakam, mutasarrıf ve vali gönüllü olarak inşaatlarına önemli mali katkılarını sağlamaktaydı. Bu yaklaşım devletle toplum arasındaki iç bağlantıları kuvvetlendirerek eğitime ayrılacak gelir kaynaklarının araştırılması ya da bağış yoluyla gerekli miktarların bir an önce toplanmasını, bunların en uygun şekilde kullanılmalarını temin edip eğitimin hızla geliştirilmesi ümidini oluşturmaktaydı. Yıllık sınavlar rüşdiyelerin yön verici rolünü ispatlayıp toplumsal hayatın odak noktalarından biriydi. Bazı rüşdiye öğrencilerinin yeni açılan meslek okullarına devam etmeleri, bazılarının idari şubelere alınmaları ya da öğretmenler olmaları yenilenme sürecinin en önemli ve ümit verici sonuçlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Yenilenme girişimlerinin geniş kitlelere duyurulmasını ve her birinin ilerlemeye şahsi çabalarıyla katkıda bulunabilmesi ümidinin aşılamasını üstlenen gazeteler Osmanlı İmparatorluğu’nun dört bir yanında açılan rüşdiyerler ve başarılı olarak geçen yıllık imtihanlar hakkında yüzlerce haber yayınlamaktaydı.

21

HOPE / UMUT Tabii, eğitimin yenilenmesinde birçok problem de baş göstermekteydi. Tüm bunlara rağmen tarihe mal olan Devlet-i Aliye’nin reform girişimleri ve adımadım elde edilen olumlu gelişmeleri günümüze önemli bir ümit ve kararlılık örneği sunup eğitim davasını hiç bir zaman ihmal edmememize bizi inandırmaktadır. Olsun bolluk, olsun değişim ya da kriz dönemlerinde eğitimin geliştirilmesi bir milletin kültürel ve iktisadi başarısını sigorta altına alan, insanoğlunun iyiye yönlendirilmesi ümidini veren, vazgeçilmez bir etkendir. Rüshdiye Schools: An Encouraging Attempt of the Tanzimat The Ottoman educational reform efforts of the Tanzimat, a period of vibrant hopes, are based on the intention and the ambition to offer favourable environment for the administrative, economical and social progress of the society. Among the successful endeavours count the establishment of the professional and the rüshdiye schools in the Balkans and Anatolia, in the Middle East and North Africa. The rüshdiye schools set up by 1875 in 50% of all administrative centres of the Ottoman Empire initially were organized by the encouragement of the inspectors of the Educational Ministry. Then the process was helped through the agency of the local officials who intensively endeavoured to fulfil the ordinances of the Sublime Porte. In order to inspire the clerks, military members, merchants, craftsmen and ordinary Muslims to contribute to the construction expenses of the rüshdiye schools, many kaymakams, mutasarrifs and valis voluntarily bequeathed substantial portions of the totals. This approach strengthened the affiliation between the state and the society, guaranteed the serious search of funds to be allotted to the education or their quick bequeathing and actually secured their proper utilization. It generated the hope for fast progress of the education. Demonstrating the guiding role of the rüshdiye schools, the yearly exams were one of the important events of the public life. The enrolment of some rüshdiye students at the professional schools, their appointment at the administrative offices or their effectiveness as teachers is regarded as a couple of the most significant results of the reform process. Announcing the reform initiatives to a wide audience and imbuing the hope of the progress, also possible by the personal involvement and efforts, the newspapers published hundreds of notes about the success of the students at 22

HOPE / UMUT the yearly exams and the rüshdiye schools established all over of the Ottoman Empire. Of course, a couple of problems accompanied the educational reforms. Even though the Ottoman attempts and the favourable results achieved step by step present us an important example of hope and determination. These persuade us that the cause of education should not be neglected. Whether in good or bad times, its development constitutes an irrevocable factor guarantying the cultural and economical progress of the nation. It inspires the hope for prompting the human beings towards the good.

23

HOPE / UMUT

1950’LERDEN BUGÜNE TÜRKİYE’NİN MÜLTECİ POLİTİKALARI VE SURİYELİ MÜLTECİLERİN KORUNMASI KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ: REFORM VE RESTORASYON METIN ÇORABATIR İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM)

Çağdaş uluslararası mülteci hukukunun temelleri Birinci ve İkinci Dünya savaşları arasındaki dönemde atılmaya başlandı. Ancak söz konusu hukukun ve ona bağlı uluslararası mülteci rejiminin bugünkü şeklini alması 1950 ve 1951 yıllarında gerçekleşti. Türkiye bu hukukun ve rejimin içinde yer almakla beraber, hiçbir zaman tam merkezinde olmadı. Bugün topraklarında dört milyon mülteciyi barındıran Türkiye, belirsiz bir süre daha bu insanlarla birlikte yaşamanın yollarını ararken, uluslararası mülteci hukukunun ve rejiminin imkânlarından daha verimli nasıl faydalanabilir? Bu sunumda bu sorunun yanıtı, Türkiye’nin uluslararası mülteci hukuku ile ilişkilerinin tarihsel bir değerlendirmesi çerçevesinde tartışılacak. Sunumda, Türkiye’nin soğuk savaş dönemi mülteci politikaları, 1979-1998 yılları arasında ülkenin karşı karşıya kaldığı kitle göçleri dönemi uygulamaları, 1994 Yönetmeliği dönemi, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na uzanan reform süreci dönemi, ve 2011 Suriye krizi ile başlayan “restorasyon” dönemi şeklinde dönemsel bir anlatım izlenecek. Sunum, 29 Nisan 2011’de başlayan Suriyeli mültecilerin korunması krizinde, bir yandan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesindeki reform süreci devam ederken, diğer yandan uluslararası mülteci hukuku ile yeni bir ayrışmaya gidilmesinin çözümsüzlük ortamını beslediği tezini savunacak. Burada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin de izlediği yanıltıcı ve hatalı yol eleştirilecek.

24

HOPE / UMUT

TÜRKİYE'DE YERLİ HALK VE SIĞINMACILAR: FIRSATLAR, ENGELLER VE UMUTLU BİR GELECEK İÇİN BERABER YAŞAMAYİ ÖĞRENMEK Başak Yavçan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Halihazirda dunyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda olan Turkiye, hem karar alıcılar hem de kamuoyu seviyesinde, kısıtlı uluslararasi yardımlara karşın, sığınmacılara hem insani yardim hem de entegrasyon olanakları sunarak 6 yılı aşkın süredir önemli bir sınav vermektedir. Bu uzatmalı yerinden edilmenin yarattığı toplumsal, iktisadi ve siyasal baskılar, grupların birbirlerine karşı olumsuz tutumlarının ve önyargılarının yaygınlaşmasina yol açmış ve birarada yaşamak noktasında riskler arz etmeye başlamıştır. Bu konuşmada, sığınmacıların ve yerli halkin birbirlerine yonelik tutumları masaya yatırılacak, mevcut iliskileri daha barışçıl ve umut dolu bir birlikte yaşama deneyimi için oluşturulabilecek yapıcı ve olumlu yöntemler tartışılacaktır.

HOST COMMUNİTY AND REFUGEES İN TURKEY: CHALLENGES, OPPORTUNİTİES AND LEARNİNG TO COEXİST FOR A HOPEFUL FUTURE TOGETHER As the host of highest number of refugees in the world today, Turkish policy makers and public are going through a challenging period of promoting humanitarian assistance and integration possibilities with limited assistance from the international community for over 6 years. Given the societal, political and economic pressures resulting from this prolonged displacement, negative attitudes of these groups towards each other and stereotypes are becoming widespread, posing challenges of integration and peaceful coexistence. This keynote speech will outline the state of inter-group attitudes in Turkey at the moment and point out to potential ways of mitigating this inter-group relationship towards a constructive and positive one for a peaceful and hopeful coexistence in the future.

25

HOPE / UMUT MÜLTECİ KRİZİNİN “KARANLIK” YÜZÜ : GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI Nihal Eminoğlu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Suriye iç savaşının ardından başlayan kitlesel göç akını başta Türkiye olmak üzere bütünAvrupa’yı etkileyen son dönemin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Mültecileringöç ettikleri ülkelerdeki yaşam koşulları, hakları, yerel halkın Suriyeli algısı ve mültecilerinyeni ülkelerine entegrasyonu gibi bir çok konu bugün uluslararası düzeyde tartışılıpçözülmeyi beklerken; bir diğer yandan da yasadışı yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan vegöçmen kaçakçılarının mağduru olarak göç yollarında hayat mücadelesi veren ve hatta çoğuzaman can veren mülteciler gerçeği ile Avrupa karşı karşıya kalmaktadır. BM verilerine göre en son 2017 yılında 3bin civarında göçmen Akdeniz sularında hayatınıkaybetmiştir. Bu tablo öncelikle insan hakları boyutuyla Avrupa’nın sınıfta kaldığı şeklindeyorumlanırken, yasadışı göçün kontrol altına alın(ama)ması sorunu mülteci krizinin iyiyönetilip yönetilmediği tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Yeni bir hayat kurabilme umuduyla yola çıkan Suriyelilerin, çareyi göçmen kaçakçılarıylaişbirliği yapmakta bulmaları, hem mültecileri suç işlemeye yöneltmekte, hem de Avrupaülkeleri açısından ciddi bir güvenlik tehdidi ortaya çıkarmaktadır. Düzensiz geçişlerin vegöçmen kaçakçılığının en yoğun olarak yaşandığı koridorların - transit ülke olmalarısebebiyle- Türkiye ve Yunanistan’da ağırlıkta olduğu da bu çerçevede vurgulanması gerekenbir husustur. Bu bağlamda bildiri, düzensiz göçün kontrol altına alınabilmesi için AB nezdinde atılanadımları ele alarak, yapılması gerekenleri tartışacak; ayrıca düzensiz göç yolculuğununayrılmaz bir parçası haline gelen göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunu inceleyecektir.

26

HOPE / UMUT

ORTA DOĞUDA BARIŞ UMUDU VAR MI? Haydar Çakmak Gazi Üniversitesi Orta doğu bölgesi, dünya da bulunan çok sayıda bölge arasın da en çok bilinen, en sorunlu, ençetrefil ve en çok konuşulan bölgelerden biridir. Bu sadece günümüzde değil asırlardır da bu böyledir.Sümerler (M.Ö. 35002000), Asurlular (M.Ö. 1000-2000 Irak ta Dicle kıyısın da kurulmuştur), Akadlar(M.Ö. 2350-2150 Irak ta kurulmuştur) ve Babillerdir (M.Ö. Irakta kurulmuştur. 2105-1806.) M.Ö. 3500yılında kurulan Sümerler, orta doğunun bilinen ilk uygarlığıdır. Dünya da ilk tarım Mezopotamya yada, yani orta doğu da Sümerler tarafından yapılmıştır. Osmanlı imparatorluğu,1516-1914 yılları arasında bölgede hüküm sürmüş ve barış hakim olmuştur. Bölge “Pax Otomana-Osmanlı barışı” sayesindeyoksul ama huzur içinde yaşamıştır. İngilizlerin 1914 de bölgeye hâkimiyetiyle, yeni yapay devletler ileArap halkı bölünmüş ve birbirlerine düşman haline getirilmiştir. Asırlardır bir arada yaşayan Araphalkı, mezhepler, kabileler, hanedanlar ve farklı çıkarlar yaratılarak birbirlerine düşman halegetirilmiştir. Orta doğu da barışın tesisi için bölge sorunlarının çözümü gereklidir. Bölgenin kendindenve bölge dışından kaynaklanan ciddi sorunları vardır. Bunların en önemlilerini not edelim. Birincisi,bölge dışından emperyalist ülkelerin sömürü amaçlı bölge ülke ve yönetimlerine müdahaleleridir.İkincisi, bölge ülkelerin de çok sayıda farklı etnik grupların varlığı ve sınır sorunları ülke yönetimlerinizorlaştırıyor ve dış müdahaleyi kolaylaştırıp kapı açıyor. Üçüncüsü, bölge halkının eğitimsiz, yoksulolması ve gelir dağılımının adaletsiz olması. Dördüncüsü, farklı dinler ve mezheplerin olması vehalkların ve yönetimlerin bunu önemsemesi ve çıkarına uygun kullanması alışkanlığı. Beşincisi, bölgeekonomisinin kaynaklarının azlığı, ekonominin ağırlıklı olarak petrol ve doğal gaza dayanmasıdır.Altıncısı, bölge ülke rejimlerinin arkaik, çağdışı olması ve demokratik olmamasıdır. Yedincisi, Hukukunüstünlüğü, insan hakları ve özgürlükler gibi çağdaş değerlerden yoksun olmasıdır. Orta doğununkaderi veya bölge ülkelerinin beceriksizliği, neden ne olursa olsun bölgenin çetrefil sorunlarınınçözümü zaman alacaktır. Ama umutsuz yaşamak da mümkün değildir. Orta doğuda barış olur mu?Evet olur ve olması gerekir zira barış bölge halkının hakkıdır. Çünkü bölge halkı uzun süredir savaşıniçinde ve çileli bir hayatı vardır. 27

HOPE / UMUT

TAHRAN-ŞAM-SANA ÜÇGENİNDE ORTADOĞU’DA BARIŞ OLABİLİR Mİ? Yeşim Demir Kamu İhale Kurumu

İran İslam Devrimi'nden sonra İran, dış politikada yaşadığı sorunlarda yanında destek olacak devletlere ihtiyaç duymuştur ve hala da duymaktadır. Dolayısıyla, bölgesel güç arayışı zorunluluğu ön plana çıkmaktadır. Ortadoğu'da, 2011'deki Arap Baharı ile domino etkisi yaratan protesto hareketleri sonrası dengeler değişmiştir. İran'ın Vietnamı olarak değerlendirilen Suriye ve her iki devlet için ikinci Suriye olarak görülen Yemen'de yaşananlar İran'ın ve Suudi Arabistan'ın Sünni-Şii çatışmasını kullanarak etkinliklerini artırma çabaları olarak görülebilir. Şam ve Yemen'in de dahil olduğu bölge ülkelerinde yaşananlar sadece iç savaş değil aynı zamanda bölgedeki güçlerin çıkar çatışması olarak da değerlendirilebilir. Suudi Arabistan, İran rejiminin, uluslararası yasaları ihlal ederek Suriye ve Yemen’de terörizmi desteklediği yönünde eleştirse de İran, Yemen ve Suriye halklarının acılarını dindirmek için çalıştığını söylemektedir. Suriye ve Irak’ta İran’a karşı somut bir adım atamayan Suudi Arabistan, Yemen'de Ortadoğu’daki İran varlığına darbe vurmaya çalışmaktadır. Bu durumda “Ortadoğu barışı”, umut kelimesiyle birlikte anılan bir beklenti olmaktan çok uzakta…

28

HOPE / UMUT

ORTADOĞU'DA BARIŞ UMUT MU? HAYAL Mİ? ORTADOĞU'DA BARIŞIN KOŞULLARI NELERDİR? Hüsmen Akdeniz Emekli General

Bu çalışmada önce Ortadoğu'da istikrarsızlığın nedenleri tarihsel(jeopolitik), iç (jeokültürel) ve dış (jeoekonomik) nedenler başlıkları altında ele alınmaktadır. Daha sonra bölgede barışın parametreleri ya da koşullarının neler olabileceği irdelenmektedir. Bu kapsamda,dış güçlerin olmadığı bir Ortadoğu'nun mümkün olup olmadığı,bölgsesl güvenlik konseptinin uygulanıp uygulanamayacağı,bölgedeki otoriter/totaliter rejimler ve geleneksel dini monarşilerin değişip değişmeyeceği ve demokrasinin yerleşip yerleşemeyeceği sorularının ışığında Ortadoğu'da barış umudu değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler:Ortadoğu,istikrarsızlık,Çatışma,Barış,Umut

29

HOPE / UMUT HETJENS MÜZESİ – ALMAN SERAMİK MÜZESİ HETJENS MUSEUM – GERMAN MUSEUM OF CERAMICS Halide Okumuş

Müzeler toplumların belleğinin korunduğu, paylaşıldığı ve gelecek kuşaklara aktarıldığı mekanlardır. Müzelerde, geçmişten günümüze izlerin takibinde en önemli bilgi kaynaklarından biri ise seramiktir. Günümüzde seramik dahil her alandan arkeolojik buluntularla, geleneksel ve çağdaş eserlerin sergilendiği müzeler olduğu gibi, koleksiyonlarını sadece seramiğin oluşturduğu müzeler de bulunmaktadır. Bu müzeler yerel, bölgesel ya da dünya geleneksel seramiğine dayalı koleksiyonlarının yanında çağdaş seramik eserlere de yer vermektedirler. Bunlara, Almanya Frechen’de yer alan ve temeli yerel Frechen sermikleri koleksiyonuna dayanan Seramik Müzesi Keramion, Belçika’da yer alan ve koleksiyonunda genel olarak Raeren bölgesi seramik örneklerini bulunduran seramik müzesi Töpferei Museum Raeren, İtalya’da yer alan, dünya seramik tarihinin izlenebildiği Uluslararası Faenza Seramik Müzesi ve Düsseldorff’ta Hetjens Müzesi-Alman Seramik Müzesi örnek olarak gösterilebilir. Dünya çapında ünlü müzelerin hemen hemen hepsinin koleksiyonlarında Anadolu kökenli seramikleri görmek mümkündür. Ülkemizde ise binlerce yıllık seramik geçmişimize rağmen seramik müzeleri daha yeni açılıyor olsa da, dünya geneline göre çok geç başlayan müzecilik tarihimize bakıldığında bu durum umut vericidir. Dünyada çoğu müzenin kuruluşu, bağış koleksiyonlara dayanmaktadır. Bu çalışmada örnek olarak, 1830-1906 yılları arasında yaşayan sanayici ve sanat koleksiyoncusu Laurenz Heinrich Hetjens’in mirasına dayanarak 1909 da belediye müzesi olarak açılmış ve yıllar geçtikçe, 8000 yıllık seramik tarihini sunmak için bağış ve seçici alımlar vasıtası ile koleksiyonunu genişletilmiş olan Hetjens Müzesi - Alman Seramik Müzesi tanıtılmıştır. Müze ve müzede sergilenen eserler yerinde incelenmiş, konu hakkında bilgiler ilgili kitap, makale, katalog ve internet kaynakları ile desteklenmiştir. Buradan hareketle; zengin seramik mirasımıza sahip çıkmamız, geleneksel seramiklerimiz yanında, ulusal ve uluslararası sanatçıların çağdaş eserlerinin de yer aldığı seramik koleksiyonlarımızı oluşturmamız konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: seramik, müze, Hetjens 30

HOPE / UMUT

19. YÜZYILA KADAR RESİM – FOTOĞRAF İLİŞKİSİ Deniz Gökduman

Fotoğraf makinesinin bulunuşuyla hakikati yeniden kurma işini fotoğrafın devralması üzerine resim sanatının artık son bulacağını düşünenlerin yanı sıra karşıt görüş olarak bunun bir son değil yeni bir başlangıç olacağına inananlar da vardı. Genel düşünceye göre, fotoğrafın yaptığı, ressamın görevini gasp etmek olsa da karşıt görüştekiler ise bu gaspın olumlu sonuçlara yol açabileceğini savunmaktaydı. Fotoğraf makinesinin ortaya çıkmasıyla fotoğrafın yardımcı bir malzeme olarak ressamın işini kolaylaştırdığı ve resmin kitlelere ulaşmasına yardımcı olduğu görülmektedir. Resmin malzeme olarak fotoğrafı kullanmasının yanı sıra fotoğraf da kendini bir sanat olarak kabul ettirebilmek için resmin bazı görsel özelliklerini kullanmıştır. Böylelikle resim sanatının fotoğraf sanatını etkilemesi kaçınılmaz olmuştur. Çekilen ilk fotoğraflar kompozisyon, ışık, gölge, hareket gibi değerlendirme ölçüleri tablolardan almıştır. İlk fotoğraflardan gördüğümüz kompozisyon, ışık, gölge ve hareketlenme gibi ölçülerin fotoğraf sanatında da görüldüğü; fotoğraf sanatının da resim sanatından etkilendiği görüşünü belgeler niteliğindedir. Resim sanatı da fotoğraf sanatını büyük ölçüde etkilemiş olup her ikisi de zaman içerisinde birbirleriyle yardım ve bütünlük içerisinde olmuşlardır.

31

HOPE / UMUT

SANATSAL ORGANİK MÜREKKEP ÜRETİMİ Kerem İşcanoğlu

Mürekkep resim sanatının temel malzemeleri arasındadır. Farklı mürekkep tipleri vardır. Bunların arasında çini mürekkebi, mazı mürekkebi, matbaa mürekkebi gibi çeşitli isimler sayılabilir. Su ve solvent gibi çeşitli malzemelerle çözünürler. Su ile inceltilen tipleri hızlı kuruması ve insan için sağlıklı oluşu bakımından kullanım kolaylığı sağlar. Bir malzemenin kullanımını yaygınlaştıran en önemli sebepler; etki, ucuzluk, kalıcılık ve insan sağlığına uygunluktur. Antik dönemlerde yapılan renkli çalışmalarda çevredeki renkli topraklardan ve çeşitli bitkilerden faydalanıldığı bilinmektedir. Çevremizde kolaylıkla bulabileceğimiz çeşitli bitkilerden elde ettiğimiz boyar sulardan ve kimi maddelerin yanmasıyla oluşan islerden çeşitli renklerde organik mürekkepler üretilebilir. Boyar sular karıştırıldığı veya yoğunlaştırıldığında zengin renkler elde edilebilir. Üretilecek mürekkeplerde bakteriyel oluşumlarla alakalı yaşanan bozulma veya çürümelerin yavaşlatılması için çeşitli çözümler gerekir. Bozulmaya karşı direnç hazırlanan mürekkebin uzun süreler kullanılabilirliği açısından önemlidir. Üretilen mürekkeplerin denenmesi ile renk, sağlamlık, kullanım kolaylığı açısından karşılaştırmalar yapılabilir.

32

HOPE / UMUT

GEOMETRİNİN SANAT ESERİ ÜRETİMİNDE YARATICILIĞA ETKİSİNE BİR ÖRNEK, "EVİRE ÇEVİRE" HEYKEL SERGİSİ Münevver Berrin Kayman İnsan; doğada var olan canlı ve cansız varlıkların sahip olduğu nokta, çizgi, açı, yüzey gibi kavramların birbirleriyle olan matematiksel ilişkilerinin düzenini, farkına varmadan bilinç altına yerleştirdiği oranları kullanarak yaşamını sürdürür. Belirli bir sistematik içersinde bilinçle beraber devam eden bu süreç, kişisel gelişim doğrultusunda insan yeteneğinin farklı alanlarda kullanmasına olanak sağlar. Sezgilerimiz, mantığımız, farkında olmadan çözümlediğimiz basit hesaplar, bireyselliğimiz ve tüm bunların dışa vurumu sonucu oluşan estetik değer algımız, aslında matematiksel olarak çevremizdeki olay ve nesneleri çözümleme sürecimizdir. İnsan, gündelik hayatını analitik hesaplamalar olmaksızın, geometri ve matematiksel hesaplar yaparak geçiren bir varlıktır. Yaşamın gerçeği de, insanın bu algılayabildiği ayrıntılar içerisinde dengeleri kurmaktır. Geçmişten bu güne gündelik kullanım ve sanat objesi üretiminde de zanaat ustalarının ve sanatçıların tercih ettiği bir yeni form oluşturma sürecinde özellikle geometri tercih edilmiştir. Geometrinin ilk bilinen biçimlerinden biri olan üçgen, tarihten günümüze kadar geniş bir tasarım unsuru olarak kullanılmıştır. Bunun nedeni, insanın sahip olduğu düşünceyi, en basit anlatan sembolik bir ifade biçimi olmasıdır. Günümüzde bir çok medeniyet ve inanç sembollerinde de üçgeni görmekteyiz. Sonuç olarak; Sanatta "Yorum'un", kuram, kavram, ilke ve biçimlendirme öğelerinin yaratıcı sürecinde geometrik biçimler vazgeçilmezdir. "Evire Çevire" heykel sergisi de 36º lik açılar üzerine tasarlanmıştır. Tasarımcı kendi duygusal dışa vurumlarını, izleyici ile iletişim haline sokarak farklı bakış açılarından, farklı duygular ve formlar yaratacak biçimde, izleyiciye farklı seçeneklerin özgürlüğünü sunmaktadır. Farklı duygular, farklı ışıklarda, farkındalıklar yaratır.

33

HOPE / UMUT

UMUDUN SEMBOLÜ OLARAK İKONOGRAFİDE VE SANATTA DENİZCİ ÇIPASI Vildan Işik Şen Bu çalışmada, Hristiyan ikonografisinde ve sanatında görülen denizci çıpasının araştırılması amaçlanmıştır. Antik çağlarda güvenin ve selametin sembolü olarak kullanılan çıpa, daha sonraları bir Hristiyanlık sembolüne dönüşmüş; umut ve sonsuz yaşamın sembolü olarak M.S. 400’lere kadar, özellikle katakomplarda, haç yerine kullanılan erken dönem Hristiyanlık sembollerinden biri olmuştur. Hıristiyanlık öğretisinde umut, yedi önemli erdemden biridir ve gelecekteki varoluş için çok büyük önem taşımaktadır. Çıpa grafikleri ve ‘Hope’ kelimesinin birleştirildiği semboller Hristiyanlık tarihinde defalarca kullanılmıştır. Ayrıca "umut", genç ve güzel bir kadın figürü olarak çıpa ile birlikte pek çok alegorik resimde karşımıza çıkmaktadır. Bu resimlerde, Yunan şair Hesiodos'un Yunan mitlerini anlattığı İşler ve Günler adlı eserinde yer alan Pandora’nın Kutusu miti ve İtalyan şair Dante’nin alegorik olarak cennet, araf ve cehennemi anlattığı İlahi Komedya’sının etkilerini de görmemiz mümkündür. Görsel örnekler üzerinden yapılan bu araştırma göstermektedir ki mitolojik ve dinsel kökenlere sahip olan çıpa, başlangıcından günümüze Hristiyan ikonografisi ve sanatında umudu ifade eden önemli simgelerden biri olmuştur. Anahtar Kelimeler: Umut, çıpa, Hristiyan ikonografisi, Hristiyan sanatı THE ANCHOR AS A SYMBOL OF HOPE IN THE ICONOGRAPHY AND ART In this work, it is aimed to investigate the sailor anchor seen in Christian iconography and art. The anchor, which was used as a symbol of faith and safety in antiquity, later became a symbol of Christianity; as a symbol of hope and eternal life. Up to 400, especially catacombs, was one of the early Christian symbols used in place of the cross. In Christianity teaching, hope is one of seven important virtues and is of great importance for future existence. Graphics of anchor and the symbols that combined the word 'Hope' have been used many times in the history of Christianity. In addition, "hope" is seen in many allegorical paintings together with anchor as a young and beautiful woman figure. In these paintings it is possible to see that the influences of the "Pandora's Box" in the book "Works and Days" of Greek myths by Greek poet Hesiodos, and the Divine Comedy by the Italian poet Dante allegorically speaking of the heaven, arah and hell. This research is based on visual examples is show that the anchor have been one of the most important 34

HOPE / UMUT symbols of hope in the Christian iconography and art from the beginning. Keywords: Hope, anchor, Christian iconography, Christian art

35

HOPE / UMUT

EPİSTEMOLOJİK BİR PROBLEM OLARAK SANAT ESERİ Fatih Balcı

Sanat diğer disiplinler gibi çevremizi ve kendimizi anlamamızı sağlar. Sanatı diğer etkinliklerden ayıran şey, onun varlığı kavramada kullandığı yöntem ve bize iletme biçimidir. Sanat bu anlama ve anlamlandırma işini nasıl yapmaktadır? Bu etkinliğin sonucunda bilgi ortaya çıkıyorsa, çevresinin bilgisine nasıl ulaşmaktadır? Sanatın nasıl olup da gerçekliğin bilgisine ulaştığını anlayabilmek için öncelikle bilginin ne olduğu bilmek gerekmektedir. Modern dünyanın yaratıcıları gerçeklik üzerine yargılarımızı tartışma konusu yaptıktan sonra, bu tartışmaların sonunda bir konsensüse varırlar: Gerçeklik üzerine bilgimiz deneyden gelecek ve aklın işlemlerinden geçip denetlenecektir. Kant bu aklın neleri yapıp neleri yapamayacağının eleştirisini yaparken iki temel yetiyi tespit eder: Gösterme yetisi ile kavramsallaştırma yetisi. Bilgi, önce sözcenin anlaşılabilirliği ve sonra da kendisine uygun düşen durumların deneyden elde edilebilirliğiyle ile koşullanmıştır. Sanat eserinin var olma koşulu ise, duyarlık tarafından, önceden verili hiçbir kavramsal belirlenme olmaksızın sanat yapıtının uyandırdığı her türlü yarardan bağımsız haz duygusunun ilke olarak evrensel bir konsensusa çağırıyor olmasıdır. Sanat eserinin tam bu noktada kavramsallaştırma kapasitesi ile kavrama tekabül eden bir nesneyi göz önüne getirme, gösterme yetisi arasında kaldığını söylemek gerekir. Çünkü bu ikisi arasında bir geçiş epistemolojik olarak çok mümkün görünmemektedir. Sanat eserinin epistemolojik perspektiften bakıldığında gerçekliğe ilişkin hiçbir şey bildirmedikleri söylenebilir. Tüm bunlara karşın sanat eseri gerçeklik üzerine söz söylemeye nasıl devam edebilmekte, bizim kavrayış dünyamızdaki neredeyse sarsılmaz konumunu nasıl koruyabilmektedir?

36

HOPE / UMUT

ROMANTİK RESİMDE UMUT ÜLKÜSÜ Erdal Kara

18. yüzyılın sonundan 19. yüzyılın ortasına kadar olan dönemde sanat, edebiyat ve felsefe dünyasını etkileyen Romantizm, insanın yaşadığı dünya ve doğa ile olan ilişkisine odaklanmış bir akımıdır. Özgürlük, sevgi, cesaret, aşk, kahramanlık gibi yüce ülküler ve güçlü duygular Romantik sanatın konuları arasındadır. Resim sanatında “umut” ülküsü bu dönemde pek çok başyapıtın ana konusu olmuştur. Francisco Goya 1814 yılında tamamladığı “3 Mayıs 1808” adlı yapıtında, idam mangası karşısında cesaretle duran kurbanın, ölümden sonra “yeniden doğuş” umuduna dikkat çekmektedir. Theodore Gericault 1819 tarihli “Medusa’nın Salı” tablosunda, ölümün ortasında ufukta beliren yaşama umudunu ele almıştır. Eugene Delacroix, 1830 yılında yaptığı “Halka Yol Gösteren Özgürlük” tablosunda, sıradan insanların özgürlük umudunu ülküselleştirmiştir. J.M.W. Turner ise “Büyük Batı Demiryolu” adlı yapıtında endistüriyel gelişmenin insanlara sunduğu umut fikrini resmin vurgu noktalarından biri olarak ortaya koymaktadır. John Constable “Gökkuşağını takip etme” tablosunda, gökkuşağını doğa içinde bir umut sembolü olarak kullanmıştır. Umut ülküsü Romantik resimde çeşitli tavır ve sembollerle ifade edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Romantizm, Sanat, Resim, Umut, Ülkü,

37

HOPE / UMUT AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Banu Yildiz Davun Bilginin hayatın her alanında kullanımının artmasına paralel olarak bilgi üretim ve yayılma merkezi olan Yükseköğretim kurumlarında, öğretimin niteliği ve fonksiyonlarının daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu doğrultuda her biri öğretmen yetiştirmeyi hedefleyen ve konumuzu oluşturan Eğitim Fakültelerine bağlı Resim-İş Eğitimi Bölümlerinde, Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları için, özgün modellerin geliştirilmesi ve kuruma uygun düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi, güzel sanatlar eğitimi bölümü, resimiş eğitimi anabilim dalına kayıtlı öğrencilerin bazı demografik özellikler açısından yükseköğretimde kaliteye ilişkin görüşlerinde ve algılarında farklılaşma durumunu belirlemektir. Bu amaca ulaşabilmek için hazırlanan anketle, öğrenci görüşlerine göre yükseköğretimde kaliteye ilişkin farkındalıklar, cinsiyete, doğum yerine, yaşa, Aksaray Üniversitesi’ni tercih etme nedenine, annenin eğitim düzeyine, babanın eğitim düzeyine, nerede ikamet ettiğine göre anlamlı bir farklılık göstermekte olup olmadığına ilişkin problemlere yanıtlar aranmıştır. Bu araştırma, betimsel tarama modelinde olup, tarama modeline uygun olarak bağımlı ve bağımsız değişkenler belirlenip, sorular hazırlanarak anket biçiminde öğrencilere uygulanmıştır. Anket maddeleri, Araştırmada yer alan alt problemlerin çözümlenmesinde betimsel istatistik yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Anket sonuçlarına göre demografik değişkenlerin dağılımına bulgular bölümünde detaylı olarak yer verilmektedir. Bu alanda bir çok başarılı çalışmaları koordine eden ve kalite standartlarını belirleyen Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları ile Eğitim Fakültelerine bağlı Resim-iş Eğitimi Bölümleri, öğretmen adaylarına çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve sanatsal yetkinlikleri kazandırırken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öğretmen rol beklentilerini karşılayacak tutum ve değerlere sahip nitelikli eğitim veren ve aynı zamanda nitelikli sanat eğitimcileri yetişmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca bu araştırmamızın bu alanda yapılacak bir çok çalışmaya ışık tutması beklenmektedir.

38

HOPE / UMUT SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET İÇİN ÇİĞ SÜT KALİTESİNİN ARTTIRILMASINDA SAHA ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ: BİGA ÖRNEĞİ Ertuğrul Bilgücü & Galin Yordanov Ivanov & Ayşe Gülin Eser

Süt ve ürünleri bileşiminde bulunan besin maddeleri bakımından çok değerli bir gıda maddesi olması yanında, gerekli üretim koşulları ve hayvan sağlığı dikkate alınmadığı durumlarda insan sağlığını tehdit edebilecek unsurları da içerebilmektedir. Özellikle gıda güvenliği açısından toplam bakteri sayısı ve hayvan sağlığı açısından ise çiğ süt somatik hücre sayısı önem arz etmektedir. Biga bölgesindeki farklı süt işletmelerinden 1 yıl boyunca temin edilen çiğ süt örnekleri üzerinde yapılan araştırmada; çiftlik sütlerinde somatik hücre sayısı ortalama 125.000 adet/ml iken müstahsil sütlerinde bu sayı ortalama 1.500.000 adet/ml'ye ulaşmaktadır. Çiftlik sütleri ile müstahsil sütlerinde görülen bu farklılık; gerek hayvan sağlığı ve gerekse sağım hijyen kurallarının uygulanmasının ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmalarda örneklerin hiç birinde antibiyotik kalıntısına rastlanmamıştır. Analizleri gerçekleştirilen süt örneklerinin %3,5'inde su tespit edilmiş olup, düzenli yapılan kontroller sonucunda bu oran yok denecek kadar azalmıştır. Yağ oranları bakımdan incelendiğinde ise ortalama %3.4 süt yağ ortalaması ile ülkemiz standartlarında üretimin yapıldığı görülmektedir. Sonuç olarak, süt alıım politikasında yapılacak düzenlemeler ki özellikle kaliteli süte mutlaka prim desteklerinin sağlanması, süreklilik arz eden kontroller ve eğitim programlarının düzenlenmesi bölge çiğ süt kalitesinde rekabet edilebilir seviyesinin yakalanması üzerine etkili olan faktörler olarak belirtilebilir. Anahtar Kelimeler: Çiğ süt, kalite, somatik hücre sayısı.

39

HOPE / UMUT

TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA LUMPY SKİN DİSEASE (LSD) ENFEKSİYONU HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER Zeynep Karapinar Sığırların nodüler exanthemi olarak da bilinen Lumpy Skin Disease (LSD) enfeksiyonu deri, mukoz membranlar ve iç organlarda ortaya çıkan nodüllerle karakterize olan akut, bulaşıcı bir hastalık tablosu oluşturmaktadır. Etken Poxviridae ailesinin, Chordopoxvirinae alt ailesinde bulunan Capripoxvirus genusunda yeralır. Zarlı olan Virus çift iplikli DNA genomuna sahiptir. Hastalık etkeni olan virus koyun ve keçi çiçeği etkeni ile antijenik olarak yakın ilişkilidir. astalık süt verim kaybı, boğalarda geçici veya kalıcı infertilite, derinin kalıcı zarar görmesi ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlar sonucu ölüme kadar değişen şekilde sonuçlanmakta ve ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Kene ve sokucu sinekler ile olan mekanik bulaşma hastalığın en önemli bulaşma yoludur. Bunun dışında enfekte hayvanların deri lezyonları ve her türlü sekretleri etkeni bulaştırmaktadır. Hayvan nakillerinin kontrol altına alınamaması, temizlik ve dezenfeksiyon şartlarının sağlanamaması, kontrol ve eradikasyon kurallarına uyulmaması nedenleriyle sineklerin yoğun olduğu yağışlı ve sıcak bölgelerde salgınlar meydana gelmektedir. LSD oluşturduğu ekonomik kayıplara bağlı olarak OIE (Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü) tarafından bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde yer almaktadır. Ülkemizde ayrıca tazminatlı hastalıklar arasında bulunmaktadır. Bu çalışmada Lumpy Skin Disease enfeksiyonunun epidemiyolojisi, klinik bulguları, bulaşma mekanizmaları, tanı ve mücadele yöntemleri ile ülkemiz ile diğer Avrupa, Asya ülkelerindeki durumu ve yayılma riskleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

40

HOPE / UMUT

MORKARAMAN IRKI KOYUNLARDA BAZI HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER Leyla Mis Bu çalışma da aynı yaş, bakım ve besleme şartlarında sağlıklı Morkaraman koyun ırklarının bazı hematolojik ve biyokimyasal parametrelerinin karşılaştırılması amaçlandı. Bu koyun ırkından 30 adet hayvan çalışmaya dahil edildi. Tam kan alyuvar sayısı (RBC), hemoglobin (HGB), hematokrit (HCT), ortalama alyuvar hacmi (MCV), ortalama alyuvar hemoglobini (MCH), ortalama alyuvar hemoglobin konsantrasyonu (MCHC), alyuvarların dağılım sıklığı (RDWC), akyuvar (WBC), lenfosit (LYM), monosit (MON), granülosit (GRN) sayıları, lenfosit (LY), monosit (MO), granülosit (GR) yüzdeleri, trombosit sayısı (PLT), trombosit yüzdesi (PCT), ortalama trombosit hacmi (MPV), trombosit dağılım sıklığı (PDWC) gibi hematolojik parametreleri kan sayım cihazında; serum alkalen fosfataz (ALP), aspartat aminotransferaz (AST), alkali fosfataz (ALP), gamma-glutamil transpeptidaz (GGT), total protein (TP) albümin (A), globülin (G) total bilirubin (TB) indirekt bilirubin (İB), kreatin, kreatin kinaz (CK), kreatin kinaz MB (CKMB), üre, ürik asit (UA), kan üre azotu (BUN) ve amilaz biyokimyasal parametreleri oto analizörde belirlendi. Sonuç olarak, Morkaraman koyun ırklarına ait bazı hematolojik ve biyokimyasal parametrelerdeki farklılıklar ırklara ait bir özellik olabilir. Çalışmada verilen veriler morkaraman koyun ırklarının beslenme, büyüme, verim özellikleri ile ilgili çalışmalara ve hastalıkların erken tanısında , tedavisinde, prognozunda ile bu ırklar ile ilgili yapılacak araştırmalar için literatüre katkı sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: Hematoloji,Morkaraman, Koyun,

41

HOPE / UMUT

TÜRKİYE’NİN KUZEYİNDE DAĞILIŞ GÖSTEREN PSEUDOPUS APODUS (PALLAS, 1775) ÖRNEKLERİNİN MARUZ KALDIĞI TEHDİTLER VE KORUNMALARI C. Varol Tok & Dinçer Ayaz & Kerim Çiçek & Murat Afsar & Batuhan Yaman Yakin İranoTuranian kökenli bir bacaksız kertenkele türü olan Pseudopus apodus (Pallas, 1775) (Oluklu Kertenkele) Türkiye’nin kuzey, kuzeydoğu, batı ve güney bölgelerinde dağılış göstermektedir. Çalışmada ülkemizde 40° enlemin kuzeyinde dağılış gösteren örnekler değerlendirilmiştir (Marmara Bölgesi, orta Karadeniz ve Kars-Digor ilçesi ve Iğdır civarı). Çalışmada türe ait örneklerin insanlarla ilişkide olduğu dağılış alanlarında karşılaştıkları tehditler ve bu tehditler karşısında uygulanabilecek koruma stratejileri değerlendirilmiştir. Oluklu Kertenkele (P. apodus) bol bitkili taşlık yamaçlarda ve makilik alanlarda dağılış göstermektedir. Söz konusu türü tehdit eden faktörlerin başında günümüzde oldukça artan yapılaşma faaliyetleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan “habitat tahribatı ve habitat parçalanması” gelmektedir. Diğer bir tehdit ise aşırı ilaç kullanılarak yapılan “yanlış tarım uygulamaları”dır. Tehdit oluşturan en önemli etmenlerden biri de insanlar tarafından öldürülmeleridir. Bunun sebebi de oluşan “önyargılar ve yanlış inanışlar” olarak değerlendirilebilir. Genellikle yılana benzemeleri ve yılanların insanlar arasında kötü bir şöhreti olması, söz konusu türün görüldüğü yerde yılan zannedilerek öldürülmesine sebep olmaktadır. IUCN çalışmalarında eğitim programlarının geliştirilmesi gereken türlerden biri kabul edilen Oluklu Kertenkele’nin korunması amacıyla, özellikle adalarda, populasyon yoğunluğu ve izleme çalışmaları yanısıra bilinçlendirme çalışmaları da yapılmalıdır. Bu çalışmadaki veriler TÜBİTAK tarafından desteklenmiş TBAG-108T559 nolu projenin arazileri sırasında ve daha önceki çalışmalardan elde edilmiştir.

42

HOPE / UMUT

TÜRKİYE’DE DAĞILIŞ GÖSTEREN YILAN KERTENKELE (ANGUİS FRAGİLİS LİNNAEUS, 1758) TÜRÜNE AİT KORUNMA STRATEJİLERİ C. Varol Tok & Dinçer Ayaz & Kerim Çiçek & Murat Afsar & Batuhan Yaman Yakin Türkiye’de Trakya’yı da içine alarak Marmara Bölgesi’nde, Karadeniz kıyı kesimlerinde (Batı, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz’de çoğunlukla fındıklık ve çay bahçelerinin bulunduğu alanlarda) ve Doğu Anadolu’da (Ardahan-Posof’ta yoncalık, çayırlık alanlarda) dağılış gösteren Anguis fragilis Linnaeus, 1758 (Yılan Kertenkele) morfolojik yapısı itibariyle yılana benzeyen bir kertenkele türüdür. A. fragilis, Karadeniz kıyısı boyunca daha çok deniz seviyesine yakın, sıcak mevsimde bol yağış alan ve bitki örtüsü yoğun olan kısımlarda dağılış göstermektedir ve kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe populasyonlarındaki yoğunluk azalmaktadır. Yılan Kertenkele (A. fragilis) Avrupa kökenli bir tür olup, Türkiye söz konusu türün doğudaki en güney sınırını oluşturmaktadır. BERN sözleşmesi, Koruma Altındaki Türler listesinde Ek-III kategorisinde bulunur. Dağılışı itibariyle oldukça yaygın bir tür olmakla birlikte, habitatlarının tarıma ve yerleşime açılması nedeniyle ciddi kayıplar yaşamaktadır. Ayrıca arazi çalışmaları sırasında söz konusu türün yanlış inanışlar ve duyumlar (görünüşünün yılana benzemesi ve zehirli olarak düşünülmesi) sebebiyle görüldüğü yerde öldürüldüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle türün dağılış alanlarında populasyon yoğunluğu ve izleme çalışmaları, halkın tür hakkında doğru bilgilendirilmesi, habitat parçalanması ve yok olmasını önlemek amacıyla da yapılacak doğru tarım uygulamalarına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmada, TÜBİTAK tarafından desteklenmiş TBAG-108T559 nolu projenin arazileri sırasında ve daha önceki çalışmalardan elde edilen örneklerin maruz kaldıkları tehditler ve koruma stratejileri değerlendirilmiştir.

43

HOPE / UMUT

KÜRESELLEŞME VE GELİR DAĞILIMI Veli Kargi Son yıllarda küreselleşmenin gelir dağılımı üzerindeki etkisi çokça tartışılmaktadır. Gelir dağılımındaki eşitsizlik ve nedenleri nelerdir? Nasıl ölçülür? Ülkeler arasında ve dünya genelinde gelir dağılımındaki eşitsizlikler yakın geçmişte nasıl bir gelişim göstermiştir? Küreselleşmenin bu gelişmede rolü var mıdır? Bu sorulara literatürde bazı cevaplar aranmaktadır. Küreselleşme ile mal ve sermaye hareketlerinde serbestleşmiştir. Bunun yanı sıra devletin ekonomideki ağırlığı ve etkinliği de azalmıştır. Özelleştirme, deregülasyon, devletin sağlık ve eğitimdeki rolünün azaltılması, daha pasif para ve maliye politikaları, vergilerin ve kamu harcamalarının giderek azaltılması ile devletin öncü rolü terkedilmiş ve böylece sosyal devlet anlayışının sona erdirilmesi, özellikle düşük ve orta gelirli gruplar aleyhine olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bütçe açıklarını kapatıp enflasyonu düşürmek amacıyla önerilen sıkı para ve maliye politikaları ya da IMF’nin uyum programları çerçevesinde kamu harcamalarının azaltılması; Türkiye dahil gelişmekte olan pek çok ülkenin ekonomilerinde daralmaya, gelir dağılımının bozulmasına ve yoksulluğun artmasına yol açmıştır. Küreselleşmenin en çok eleştirilen bir tarafı da ulus devletlerin ekonomi politikalarına ilişkin kararların uluslar üstü veya uluslararası kurumlar tarafından belirleniyor olmasıdır. Tüm bunların sonucu, hemen hemen her şey piyasaya mekanizmasına bırakılması olmuştur. Bu çalışmanın konusu, küreselleşme ve gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Küreselleşmenin gelir dağılımı üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar hakkında bilgi verilip, küreselleşmenin gelir dağılımı üzerindeki etkisi ve küreselleşme ile ülkelerin kişi başına milli gelirlerinin nasıl bir değişim gösterdiği açıklanmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Eşitsizlik, Gelir dağılımı, Turkey. ABSTRACT In recent years, the impact of globalization on the income distribution has been much debated. What are the inequalities and causes of the income distribution? How is it measured? How has an inequality in income distribution across countries and the globe recently developed? Does 44

HOPE / UMUT globalization have a role in this development? In this context, some answers are sought in the literature on these questions. Globalization induce the liberalized goods and capital movements. In addition, the state's weight and efficiency in the economy has also decreased. The pioneering role of the state has been abandoned due to privatization, deregulation, the reduction of the state's role in health and education, more passive monetary and fiscal policies, the gradual reduction of taxes and public expenditures and thus the ending of the social state understanding has led to negative consequences especially for low and middle income groups. Reducing public spending within the framework of tight money and fiscal policies or the IMF's harmonization programs, which are proposed to close budget deficits and reduce inflation; Contraction in the emerging economies of many countries, including Turkey, has led to an increase in the deterioration of income distribution and poverty. One of the most criticized aspects of globalization is the decisions about the economic policies of nation states are determined by supranational or international institutions. The end result of all of this is that almost everything is left to the market mechanism. The theme of this study is to investigate the relationship between globalization and income distribution. Furthermore, information on the effects of globalization on income distribution will be given, and the effect of globalization on income distribution and how the per capita national income of the countries has changed via globalization. Key words: Globalization, Inequality, income distribution, Turkey

45

HOPE / UMUT

TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI VE KOOPERATİFLEŞMENİN ÖNEMİ Hilmiye Yasemin Özuğurlu Türkiye tarımının geçirdiği dönüşüm, tarımsal üretim konusunda ülkenin kendine yeterli konumundan giderek uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Neoliberal politikaların sonucu olarak değerlendirilebilecek bu süreç gıda fiyatlarının yükselmesi, tarımsal ürünler ve üretim süreçleri konusunda dışa bağımlılığın hiç olmadığı kadar artması sonucunu doğurmuştur. Bu çerçevede tarım sektöründe yaşanan dönüşüme bağlı olarak tarımsal üretimin toplam GSMH içindeki payının giderek azalmasının yanı sıra, gıda güvenliği konusunda ciddi risklerin ortaya çıktığını belirtmek gerekir. Buradan hareketle bu çalışmada neoliberal yaklaşımların temel önermeleri arasında yer alan “Devlet-piyasa ikilemi” ve devlet müdahalesinin etkinliği bozduğu varsayımlarının tarımsal destekleme politikalarına yansıması, Türkiye’ de uygulanmakta olan tarım politikaları örneğinde değerlendirilecektir. Böylece tarımsal destekleme politikası araçlarının seçimi ile tarım sektörünün uluslar arası tarım ve gıda şirketlerinin denetimine girme süreci arasındaki ilişki saptanmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede çalışmanın amacı, tarımda yaşanan sorunların çözümünde doğru kamusal destekleme araçlarının önemi, yeniden kamulusallaştırma olanakları ve tarımsal örgütlenme yöntemi olarak kooperatifleşmenin önemini belirlemektir. Anahtar Kelimeler: Tarımsal yapı, tarımsal destekleme politikaları, kooperatifleşme

46

HOPE / UMUT

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA AÇISINDAN KAMU SEKTÖRÜ BİLGİSİNİN ÖNEMİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Özge Uysal Şahin Günümüz dünyası bilgi toplumu haline gelmiştir. Kamu sektörü, geniş bir bilgi çeşitliliğinin (örneğin, sağlık bilgileri, coğrafi bilgi, mali raporlar, sosyoekonomik istatistikler, mevzuat ve adli işlemler, gıda ve su kaynakları bilgileri gibi) en büyük üreticisi ve sahibidir. Kamu Sektörü Bilgisi olarak adlandırılan bu bilgiler, farklı topluluklar ve aktörler için sosyo-ekonomik gelişim açısından önemli değerler yaratmaktadır. Daha iyi bir gelecek umudu ışığında kamu sektörü bilgisinin potansiyel değerlerinin neler olduğunun tespit edilmesi önemlidir. Çalışmada da, öncelikle kamu sektörü bilgisi ve yarattığı değerlerden bahsedilecek, daha sonra ise gelişmiş ülke olma hedefinde ilerlemeye çalışan Türkiye için mevcut durum değerlendirilerek çeşitli önerilerde bulunulacaktır.

47

HOPE / UMUT

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI GELİŞME PARADİGMASI BAĞLAMINDA SOSYAL EKONOMİ GİRİŞİMLERİ: AB ÖRNEĞİ Neslihan Çelik Dünyada ekonomik krizler, artan işsizlik, yoksulluk, eşitsizlik gibi faktörler; kapsayıcı, sürdürülebilir bir gelişmeye dönük paradigma arayışlarını artırmıştır. Çevreye duyarlı, ekonomik olarak uygulanabilir, toplumun tüm kesimleri için fırsatlar yaratan, ekonomik refah-eğitim-sağlık gibi alanlarda eşitsizlikleri giderici, yenilenemeyen kaynakların sürdürülebilir kullanımına dayalı üretim tekniklerinden faydalanan, kapsayıcı ve sürdürülebir bir gelişme sağlamak kritik önem kazanmıştır. Bu bağlamda; kar maksimizasyonunu değil, ekonomik ve sosyal fayda yaratmayı önceleyen; yerel gelişme, gıda güvenliği, sağlık kaynaklarına adil erişim gibi hedeflere demokratik, katılımcı yöntemlerle ulaşmayı öngören sosyal ekonomi ve iş modelleri tartışılır olmuştur. Temel olarak üyelerinin ve toplumun refah düzeyini arttırmayı amaçlayan sosyal ekonomi girişimlerine pek çok ülkenin kayıtsız kalmadığı ve AB ülkeleri için de bu kuruluşların önemli bir olgu haline geldiği gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı; sürdürülebilir ve kapsayıcı gelişme paradigmasından hareketle, tarımdan bankacılığa geniş bir alanda faaliyet gösteren sosyal ekonomi sektörüne sahip AB örneği nezdinde, sosyal ekonomi girişimlerini incelemektir. Keywords: sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı gelişme, sosyal ekonomi, üçüncü sektör

48

HOPE / UMUT

TÜKETİCİLERİN ONLİNE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: GÖKÇEADA ÖRNEĞİ Yağmur Akarsu & Nur Dilbaz Alacahan Dünyada teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızla kullanımı yaygınlaşan internet, online alışverişte de son zamanlarda etkisini göstermektedir. Online alışverişin sağladığı birçok imkandan faydalanmak isteyen tüketiciler geleneksel pazarları bırakarak online alışverişe yönelmişlerdir. Tüketici davranışlarına ilişkin en önemli etkenlerden biri olan satın alma, tüketicinin ihtiyaçları, istekleri ve arzularına bağlı olarak ortaya çıkan bir karardır. Tüketici ilk olarak bir ürüne ihtiyacı olduğunu fark eder ve bu ihtiyacı karşılamaya karar verir. Tüketici bir ürünü almaya karar verirken çeşitli aşamalardan geçmektedir. Bu aşamalar; ihtiyacın ortaya çıkması ve ihtiyacı fark etme, ihtiyacı olan ürüne karşı araştırma yapma ve alternatiflerinin belirlenmesi, belirlenen alternatiflerin değerlendirilmesi, satın alma kararı ve satın alma sonrası oluşan davranıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte geleneksel pazarlar önemini yitirmekte, yer ve zaman maliyetinden kazanmak için yeni buluşma noktası internet ortamı olmuştur. İnternetle birlikte pazarların yeri değişmiş ve genişletilmiştir. Alıcı ve satıcılar sanal pazarlarda aracılar olmadan karşılaşmaktadırlar. Tüketicilerin online satın alma davranışlarını etkileyen faktörler arasında, zamandan tasarruf etmek, optimal fiyat anlayışı, tüketicinin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda kendisine en uygun ürünü bulmak yer almaktadır. Aynı zamanda online alışveriş tüketicilere, mağazalarda alışverişi tamamlamak için kuyrukta bekleme zahmetine katlanmak istememe, tüketiciye kolaylık ve rahatlık sağlama ve geniş ürün yelpazesine sahip olma gibi imkanlar da sunmaktadır. Ayrıca tüketiciler mağazalarda alışveriş yaptıkları zaman her seferinde ürünü iade etme şansını elde edemezken, online alışverişte tüketiciler her zaman iade şansını elde etmektedir. Tüketiciler açısından daha hızlı ve güvenilir bir alışveriş olan online alışveriş sayesinde bireyler istedikleri ülkeden istedikleri ürünleri anında sipariş verebilmektedirler. Online alışverişi hem tüketiciler hem de satıcılar açısından önemli kılan mağazaların 7/24 açık olmasıdır. Ayrıca online alışverişte tüketiciler işletmelere anında geribildirim yaparak işletmelerin eksik yönlerini onlara iletirler. Böylelikle işletmeler de eksikleri hakkında bilgi sahibi olup bunları düzeltme imkanına sahip olmaktadırlar. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin sürekli artması sonucunda, şirketler sanal ortamda varlıklarını daha çok hissettirmekte ve internet alışverişinden 49

HOPE / UMUT sağlanan gelirler bu şirketlerin en önemli gelir kaynakları haline gelmiştir. 1990’lardan itibaren Türkiye’de internetin yaygınlaşmasıyla birlikte internet kullanımı firmalar açısından da ticari faaliyetler için kullanılmaya başlanılmıştır. İnternetin sosyal hayata girmesiyle birlikte uzaklar yakın olmuş ve tüketiciler dünyanın neresinde olursa olsun satın almak istediği mal ve hizmete ulaşır hale gelmiştir. 20. yüzyılın sonlarına doğru bilişim ve teknolojilerde görülen değişimlerle birlikte bilimsel ve teknolojik araştırmalar artmış, böylelikle bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılan yatırımlarda da artış sağlanmıştır. Türkiye’de 2017 yılında Hane Halkı ve Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre 16-74 yaş grubu bireylerin internet kullanımları sırasıyla, % 56,6 ile %66,8 olmuştur. Bilgisayar ve internet kullanımı bayanlarda 16-74 yaş grubu sırasıyla %47,7 ile % 58,7 olurken bu oran erkeklerde, sırasıyla %65,7 ile %75,1 olmuştur. Yapılan araştırmaya göre, 2017 yılında hane halkının evden internete ulaşım imkanı %80,7 olmuştur. Aynı araştırmaya göre internetten mal ve hizmet siparişi yapanların oranı ise %24,9 olmuştur. Bu çalışma, Gökçeada’da yaşayan tüketicilerin online alışveriş yapma süreçlerine etki eden faktörleri belirlemek ve bu faktörlere etki eden tüketici görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcılara ait demografik bilgilere ve katılımcıların online alışveriş yapma ve yapmama nedenlerine yer verilmiştir. İkinci bölümde, katılımcıların online alışveriş isteğini artırmaya yönelik faktörlere ait sorulara yer verilmiştir. Araştırmanın evrenini Gökçeada’da ikamet eden tüketiciler oluşturmaktadır. Anket, 391 kişiye uygulanmış olup SPSS istatistiki paket programıyla analiz edilmiştir.

50

HOPE / UMUT

KRİPTO PARANIN VERGİLENDİRİLMESİ FİKRİNİN MALİ YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Hamdi Furkan Günay Kripto para küresel düzeyde sürekli artan popülaritesiyle; kullanıcısına devlet gözetiminin kısıtlı ve işlem maliyetinin düşük olması gibi avantajlar sunarken, devletler ve vergi idareleri açısından ise endişeye neden olabilmektedir. Söz konusu endişenin temelinde kripto paraların ülke mevzuatlarındaki yasal kategorilere kolayca yerleştirilemediği gerçeği yatmaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışma; kripto para olgusunun, farklı niteliksel yaklaşımlar çerçevesinde vergilendirilmesi fikrini Türk Vergi Sistemi ekseninde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel varsayımı kripto paranın; vergilemenin mali amacı yönünden bakıldığında önemli bir gelir potansiyeli taşıdığı yönündedir. Bu doğrultuda, ülke mevzuatında söz konusu potansiyeli değerlendirmeye imkan tanıyacak yasal düzenlemelerin yapılması çalışmanın temel önerileri arasındadır.

51

HOPE / UMUT

PERFORMANS MUHASEBESİ VE KAMUDA PERFORMANS DENETİMİ VE RAPORLANMASI Halis Kalmiş Demokratik sistemlerde halk tarafından seçilen milletvekillerinin oluşturduğu parlemento , halktan vergiler yoluyla kaynak toplama yetkisine sahiptir. Yürütme ise izlediği politika, stratejiler, planlar ve programlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerini hazırlar ve parlementoya sunar. Parlemento, bütçe kanunu aracılığıyla yürütmeye belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda kaynakları kullanma yetki ve sorumluluğunu vermektedir. Yürütmenin belirtilen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını denetleme faaliyeti parlemanto adına Sayıştay yapmaktadır. Sayıştay, parlementonun vermiş olduğu yetkiyle, bütçenin uygulanmasına ilişkin yaptığı mali ve performans denetim sonuçlarını rapor halinde düzenleyerek parlementoya sunar. Dolaysıyla yetki devri kullanımı, siyasi ve yönetsel sorumluluk, raporlama, bilgilendirme, mali saydamlık ve hesapverebilme her aşamada sağlanmaktadır. Yetkiyi veren vatandaş, parlemento aracılığıyla yetki kullanımını denetlemekte ve yetkiyi kullananlardan hesap sorabilmektedir.

Hükümetin ve dolayısıyla kamu yöneticilerinin, kendilerine tahsis edilen kaynakların belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda yasalara uygun, etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını ve belirtilen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını belirlenmesi ve raporlanması büyük önem taşımaktadır. Dolaysıyla kamu yöneticileri kullandıkları kaynaklardan sorumlu olmak ve bunun hesabını vermek zorundadırlar. Bu yaklaşım performans muhasebesi olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışma, kamu kurum ve kuruluşlarının performans muhasebesi doğrultusunda performans denetiminin boyutu ve raporlanmsanı ortaya koymaktır. Anahtar Kelimeler: Performans muhasebesi, Hesapverilebilirlik, Denetim, Sayıştay denetimi, kurumsal yönetim.

52

HOPE / UMUT PERFORMANCE ACCOUNTING AND IN PUBLIC PERFORMANCE AUDITING AND REPORTING The parliament, formed by the representatives elected by the people in democratic systems, has the authority to collect funds from the people through taxation. The executive prepares the budgets of the public institutions and organizations and presents them to the parliament in line with the policies, strategies, plans and programs they follow. The Parliament provides the authority and responsibility to use the resources in line with the objectives and targets set out in the budget law. The Court of Accounts conducts auditing activities to ensure whether the executive has achieved the stated objectives and targets. The Court of Accounts presents the results of its financial and performance audits on the implementation of the budget to the parliament, in a report, with the authority of the Parliament. Thus, the use of authority, political and administrative responsibility, reporting, information, financial transparency and accountability are provided at every stage. The authoritative citizen, through the parliament, supervises the use of authority and can ask for accountability. It is of utmost importance to determine and report whether the government and therefore the public administrators are using the resources allocated to them appropriately, effectively, economically and efficiently in line with the stated objectives and targets and reaching the stated aims and targets. So the public administrators have to be responsible for the resources they use and give their accounts. This approach is called performance accounting. This study is to reveal the dimension and reporting of performance audit in terms of performance accounting of public institutions and organizations. Keywords: Performance accounting, Accountability, Auditing, Court of Accounts audit, Corporate governance.JEL: H83: Public administration, Public sector accounting and Audits

53

HOPE / UMUT

İŞ KAZALARININ LOG LİNEER MODELLER İLE İNCELENMESİ / ANALYZING DATA ON WORK ACCIDENTS USING LOG LINEAR MODELS Aysen Şimşek Kandemir & Mustafa Şimşek İş yerinde veya iş esnasında meydana gelen ve bir yaralanmayla sonuçlanan kazalarının tümü iş kazası olarak ifade edilir. İş kazalarının önlenebilmesi ülke ve işletmeler için oldukça önemlidir. İş kazalarını engelleyebilmek için kaza türlerinin ve ortaya çıkış şekillerinin iyi bilinmesi gerekir. Bu amaçla bu çalışmada iş kazası türleri, cinsiyet ve iş görememezlik arasında bir ilişki olup olmadığı log lineer model yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. İş kazalarına ait veriler TÜİSAG dan alınmış olup 2016 yılı iş Kazaları istatistikleri kullanılmıştır. Yapılan çalışmada iş kazası türleri olarak, yüzeysel yaralanma, kırık, çıkık, organ kaybı, beyin sarsıntısı iç yaralanma, yanık, donma, zehirlenme, enfeksiyon, suda boğulma, nefes kesilmesi, ses, titreşim, basınç, aşırı ısı ışık ve radyasyon, şok, birden fazla yaralanma ve diğer grubu ele alınmıştır. Yaralanma türlerine göre toplam 286068 kazaya göre analizler yapılarak yorumlanmıştır

54

HOPE / UMUT

TÜRKİYE DE İLLERİN TURİZM İSTATİSTİKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI: BULANIK KÜMELEME ANALİZİ Aysen Şimşek Kandemir Ülkemizde konaklama yapan yerli ve yabancı turistlerin sayılarının bilinmesi oldukça önemlidir. Bu amaçla yaptığımız çalışmada TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2016 yılı konaklama istatistikleri kullanılmıştır. İşletme belgeli konaklama tesislerinde tesislere geliş sayısı, geceleme sayısı, 5 yıldızlı otellere göre yine yerli ve yabancı turistler için geliş ve geceleme sayıları her iki grupta da ortak değişken olarak alınmıştır. Hem yerli hem de yabancı turistlerin tercih ettiği 46 il dikkate alınarak alternatif çok değişkenli analiz yöntemi olan bulanık (fuzzy) kümeleme analizi kullanılmıştır. Kümeleme sonucunda hem yerli hem de yabancı turistlerin belirtilen değişkenlere göre tercih etikleri iller 2 şer küme oluşturmuştur. Oluşan kümeler iller açısından değerlendirilerek yorumlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Bulanık kümeleme, küme geçerliliği, uzaklık ölçütü, turizm

55

HOPE / UMUT

EDİRNE’DE İSTİDAM ALANINDA ROMAN KADINLAR VE ÖNYARGI Tülay Tekin Yilmaz Sosyal bilimler alanında yapılmış çalışmalar gösteriyor ki; Romanlar toplumsal ve mekânsal süreçlerden dışlanmaktadırlar. Bu dışlanma pratiğini besleyen yapı ise uzun yıllardır süregelen ve aktarılan olumsuz önyargılar tarafından inşa edilmektedir. Bu süreç Roman ve Roman olmayanların bilinçlerinde “Roman olma”nın stereotiplerini oluşturmaktadır. Böylece her iki taraf da bu kısıtlılık içerisinde olayları okur ve değerlendirir hale gelmiştir. Nasıl ki Roman olmayanlarda Romanlara karşı bir önyargı varsa, Romanlarda da bir olumsuzluk karşısında bu durumun Roman olmalarından kaynaklandığı görüşü hâkimdir. Bu da beraberinde bu kişilerde “Roman olmaya” koşut bir düşünme ve değerlendirme biçimine neden olmaktadır. Sonuçta her iki tarafın toplumsal bellekleri dışlama/dışlanma tarafından şekillenmiş ve bu düşünme biçimi önyargıları beslemiştir. Bu çalışmada öncelikle önyargının nasıl geliştiği ve yerleştiği üzerinde durulacaktır. Ardından Edirne merkezde ikamet eden ve önyargılar nedeniyle istihdam alanından dışlanan veya Roman olmaktan dolayı işsiz olduğunu düşünen Roman kadınların yaşanmışlıkları aktarılacaktır. Böylece çalışmanın amacı “Roman olma” ilgili önyargıların istihdam alanında nasıl işlediğini ortaya koymaktır.

56

HOPE / UMUT

TÜKETİCİ SOSYALLEŞMESİ İLE DAVRANIŞSAL NİYET İLİŞKİSİ Hale Colakoglu & Nilay Koleoglu Sosyalleşme, bireylerin başka kişiler ile etkileşimi sonucunda toplumca uygun görülen davranış ve tecrübeleri geliştirmeleri olarak tanımlanmaktadır. Tüketici sosyalleşmesi ise, bireyin tüketici olarak nitelendirilebilmesi için gerekli olan yetenek, bilgi ve tutumları kazanma sürecidir. Diğer bir ifade ile tüketici bireyin tüketici kimliğini kazandığı bir süreçtir. Bireyin tüketici olarak sosyalleşmesini etkileyen faktörler sosyalleşme araçları olarak ifade edilmektedir. Bunlar aile, yaşıtlar, medya ve ünlü hayranlığı olarak sıralanabilir. Davranışsal niyet ise, müşterinin alışveriş deneyimlerinin geribildirimine ilişkin tutumlarını kapsamaktadır. Bu tutumlar tekrar satın alma niyeti, ağızdan ağza iletişim niyeti, daha fazla ödeme niyeti, şikayet niyeti vb. şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sosyalleşme araçları ile davranışsal niyetler arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda aile, yaşıtlar ve medya ile davranışsal niyetler arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Regresyon Analizi, Tüketici Sosyalleşmesi, Sosyalleşme Ajanları Davranışsal Niyet

57

HOPE / UMUT

BİTKİSEL GEN KAYNAKLARI VE ÖNEMİ Ozlem Yayintas Günümüzde bitki genetik kaynakları konusu çok sayıda ülkede hükümetlerin dikkatini çekmiştir. Konu uluslararası düzeyde tartışılmakta, genetik kaynaklara karşı ilgi ve duyarlılık artmaktadır. Ülkemiz ise gerek çoğrafi yapısı, gerekse değişik ekolojik koşulları nedeniyle, dünyanın çok önemli gen ya da orjin merkezinin örtüştüğü bir konumdadır. “Bitkisel Çeşitlilik” yada “Bitki Genetik Kaynakları” olarak adlandırılan materyal; “Bitki Islahı Çalışmaları” için oluşturulacak gen havuzunda birinci derecede önem taşımaktadır. Kaynakların aşırı kullanımı -aşırı otlatma, doğadan üretmeden yapılan söküşler, bitkilerin yaşam ortamlarının bozulması veya parçalanmasına yönelik uygulamalar-kirlilik, iklimsel değişiklikler, çevresel tahripler ve genetik erozyon gibi nedenlerle bu kaynaklar hızla azalmakta yada kaybolmaktadır. Bu kaynakların, günümüzde ve gelecekteki bitkisel araştırmaların kullanımına hazır bir şekilde saklanması çok önemlidir. Yüksek verimli, kuraklığa, dona, aşırı soğuklara, hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitler geliştirmek ıslah çalışmalarında mevcut genetik çeşitliliğin kullanılması ile mümkündür. Bitkilerin muhafaza stratejileri bitki türlerine göre değişmektedir. Bu nedenle bitki türleri ya kendi doğal yayılış ortamlarında (In situ) veya bu ortamların dışında (Ex situ) gen bankalarında muhafaza edilirler. Tohumlu bitkiler tohum gen bankalarında; çelik, yumru, rizom gibi üreme organları ile üreyen bitkiler ise, arazi gen bankaları olarak adlandırılan koleksiyon bahçelerinde ex situ olarak korunurlar. Gen bankalarında her bitki türünün muhafazası teknik olarak mümkün olmayabilmektedir. Bu nedenle, bazı bitkilerin yerinde muhafaza edilmeleri gerekmektedir. Yabani türler yetiştikleri habitatlarda, yerel çeşitler ise çiftçi tarlalarında in situ korunabilirler. Bu tip muhafaza ile bitkilerin çevresel değişimle süregelen evrimlerinin devamı da yerinde muhafaza çalışmaları ile sağlanmış olmaktır.

58

HOPE / UMUT

HYPERİCUM SP. CİNSİ BAZINDA KAZDAĞLARI’NDA YETİŞEN ŞİFALI BİTKİLERİN FAYDALARI VE KORUNMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Berrak Damla Yağan Kazdağları Asya ve Avrupa’nın kesişim alanında yer almakta olup 101 familya ve 800 civarında bitki taksonuna ev sahipliği yapmaktadır. Bunların içerisinde Hypericum, Sideritis, Tymus, Salvia, Mentha, Origanum gibi tıbbi verimliliği kanıtlanmış pek çok cins bulunmaktadır. Bu bitkiler halk arasında soğuk algınlığından diyabete, romatizmadan astıma pek çok hastalık için kullanılmakla birlikte antioksidan, antikanser, antiviral, antimikrobiyal, gibi tıbbi özellikleri de bilim dünyasında kanıtlanmıştır. Ancak bilinçsiz toplama, hayvancılık, su kaynaklarının tüketimi, orman altı ve su kanalların etrafında bulunan floranın bilinçsiz temizlenmesi, kirlilik gibi sebeplerle bu bitkilerin yayılışı tehdit altına girmiştir. Etnik ve modern tıpta pek çok yerde kullanılan Hypericum L. cinsi bu bölgede 14 tür ile temsil edilmektedir. Hak arasında bu bitki sarı kantaron, kantaron, binbirdelik otu, mayasıl otu, koyunkıran, hayırsızotu olarak bilinmektedir. Bu çalışmada başta Hypericum türleri olmak üzere Kazdağlar’ında doğal yayılış gösteren bazı bitkilerin tıbbi kullanımları ve yıllardır süren arazi çalışmaları esnasında gözlemlenen, maruz kaldıkları negatif dış etkenler karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir.

59

HOPE / UMUT

DISTRIBUTION AND CONSERVATION OF ENDANGERED LYCIAN SALAMANDERS IN TURKEY Ahmet Mermer & Batuhan Yaman Yakin Here, we reviewed distribution and potential threats of endangered Lycian salamanders and discussed possible solutions on its sustainability. Lycian salamanders consist of seven species (Lyciasalamandra luschani, L. atifi, L. antalyana, L. billae, L. fazilae, L. flavimembris and L. helverseni) ranges from Greece to the south and southwest of Turkey as well as some islands including Kastellorizon, Meyisti, Kekova, and Carpathos. The group is endemic to Mediterranean Turkey and some Aegean islands. Turkey home to six species (L. luschani, L. atifi, L. antalyana, L. billae, L. fazilae, and L. flavimembris).

The group is viviparous, producing one or two fully metamorphosed young. Its associated with rocky limestone outcrops, and is often found in marquis scrub or pine woodlands. Lycian salamanders are endangered to IUCN Red List due to limited distribution and severely fragmented populations. Four species (L. atifi, L. antalyana, L. fazilae, and L. flavimembris) are EN, one species (L. billae) is CR and two species (L. luschani, L. helverseni) are VU categories to IUCN Red List. Lycian salamanders are mainly threatened by habitat loss caused by urbanization, tourism, forest fires, and over-collection for scientific purposes. Unfortunately, there are limited data on the biology, ecology, and population trends of Lycian salamanders. The long term and sustainable management plans and conservation actions are urgently planned and implemented cooperation among Turkish National Parks, NGOs and locals. Key words: conservation, Lycian salamanders, Salamandridae, Amphibia, Anatolia.

60

HOPE / UMUT

VAN YÖRESİNDE SOKAK KÖPEKLERİNDE NEOSPORA CANİNUM PREVALANSININ PCR İLE TESPİTİ Ali Bilgin Yilmaz & Yaşar Göz & Özlem Orunç Kilinç & Vural Denizhan Bu çalışma Van ilindeki sokak köpeklerinden toplanan dışkılar üzerinde Neospora caninum varlığını PCR yöntemi ile tespit etmek için yapıldı. Çalışmaya 100 sokak köpeği dahil edildi. Dışkılar sokak köpeklerine ait olup taze ve temiz olmak koşulu ile yerden toplandı. Toplanan dışkıların tamamından DNA izolasyon kiti kullanılarak gDNA izole edildi. Extraksiyon sonrasında gDNA’lar Neospora caninum’a yönelik primerler kullanılarak PCR işlemine tabi tutuldu. PCR işlemi sonrasında ampifiye edilen gen bölgesi %1’lik agaroz jelde ethidium bromid ile boyanarak jel görüntüleme cihazında UV ışık altında görüntülendi. Görüntüleme sonucunda 100 sokak köpeği dışkısının 2 (%2)si Neospora caninum yönünden pozitif bulundu. Sonuç olarak köpeklerde nörolojik bozukluklara, sığırlarda düşüklere sebep olan Neosopa caninum’un Van yöresi sokak köpeklerinde bulunduğu PCR yöntemi kullanılarak tespit edildi.

61

HOPE / UMUT

KARA KAPLUMBAĞALARINDA KENE ENFESTASYONU Ali Bilgin Yilmaz & Özlem Orunç Kilinç Bu çalışma Van ili Muradiye ilçesinde kara kaplumbağalarında bulunan ektoparazitleri tespit etmek için 2017 yılı Temmuz ayında yapıldı. Çalışma da 41 adet kaplumbağa ektoparazit yönünden muayene edildi. Muayene edilen 41 adet kaplumbağa nın 29'u nün keneler ile enfeste olduğu görüldü. Enfeste kaplumbağalardan 215 adet ergin kene toplandı. Toplanan keneler içinde %70 alkol bulunan numaralandırılmış şişelere alındı. Keneler laboratuvar da ilgili literatürler kullanılarak teşhis edildi. Kenelerin tamamının Hyalomma eagyptium olduğu görüldü. Toplanan keneler in 91'nin erkek, 124'nün dişi olduğu tespit edildi. Kaplumbağaların %70.73 oranında keneler ile enfeste olduğu görüldü. Sonuç olarak Muradiye ilçesinde ektoparaziter muayene yapilan kaplumbağa larin keneler ile yoğun bir şekilde enfeste olduğu tespit edildi.

62

HOPE / UMUT

OTİZMLİ BİR ÇOCUĞUN NOTA ÖĞRENME BECERİLERİ ÜZERİNDE RENKLERLE NOTA ÖĞRETİMİNİN ETKİSİ Begüm Aytemur Bu çalışmada otizmli bir çocuğun nota öğrenme becerileri üzerinde renklerle nota öğretiminin etkisi incelenmiştir. Çalışmanın verileri ebeveyn ve öğretmen değerlendirmeleri yoluyla elde edilmiştir. Çalışma, tek denekli araştırma deseni kullanılarak yapılmıştır. Araştırma, Çanakkale’de bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden 11 yaşında otizmli bir erkek çocuğu ile yürütülmüştür. Çalışmanın başlangıcında üç uzmanın değerlendirmesiyle bir başlangıç düzeyi verisi elde edilmiştir. Başlangıç düzeyi verisinin kararlı olduğu görüldükten sonra, renklerle nota öğretimine başlanmıştır. Eğitim uygulamaları sırasında sürekli veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda, otizmli öğrencinin renkler yoluyla Do1 ve Mi2 arasındaki on notayı öğrendiği, renk yönteminin on nota sonra kaldırılarak normal nota yazısına döndürülmesinin ardından nota bilgisinin ilerleyerek devam ettiği, yeni notalar, süre değerleri ve ölçülere uyumunun çok rahat olduğu ve çalgı çalmaktan keyif aldığı görülmüştür. Ayrıca aile ve öğretmenleriyle yapılan görüşme sonucunda çocuğun davranışsal olarak da olumlu değişim gösterdiği, dikkatini daha iyi topladığı, daha sabırlı olduğu ve akademik başarısının arttığı yönünde bildirimler alınmıştır.

63

HOPE / UMUT

(TIMSS) SINAVININ OPTİMAL ÖLÇEKLEME TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ Engin Karaman & Çigdem Aricigil Çilan Bu çalışmada, 70 üyesi bulunan Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu- IEA’nın, düzenlemiş olduğu Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS -Trends in International Mathematics and Science Study) sınavı kapsamında, 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırması yapılmıştır.

64

HOPE / UMUT

LİSANS MATEMATİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDAKİ ZORLUKLARI Hülya Yildirim Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı fen-edebiyat fakültesi matematik bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin öğretmen olabilmelerine gerekli öğretmenlik sertifikasına hak kazanmalarını sağlayan bir eğitim programıdır. Niğde Ömer Halis demir üniversitesi matematik bölümü öğrencileri eğitim fakültesinin hazırlamış olduğu kursa katılmaktadır. Bu programda öğrenciler öğretmenlik uygulaması derinin 2 saatini fakültede, 6 saatlik uygulamasını Niğde merkezdeki bir lisede geçirmektedir. Dersin teorik kısmın yürüten öğretim üyesi öğrencilerin ders anlatırken araç-gereç kullanımında eksikleri olduğun, ders planını hazırlamada yetersiz kaldıklarını, dersin konusuna hâkimiyetlerinin yetersiz olduğunu, derste tahtayı kullanma becerilerinde eksik olduğunu gözlemlemektedir: uygulama lisesindeki öğretmenler de öğretmen adaylarının lise öğrencileriyle iletişimde sıkıntıları olduğunu belirtmektedirler. Bu çalışmanın amacı formasyon öğrencilerinin gerek fakültedeki gerekse uygulama okulundaki ders öğretimleri sırasında karşılaştıkları güçlükleri belirlemek ve güçlüklerin nedenleri konusunda formasyon öğrencilerinin ne düşündüklerini açıklamaktır. Bu çalışmanın formasyon alan öğretmen adaylarına ders anlatımı, ders planı hazırlama, sınıfa hâkimiyet, uygun araç-gereç kullanımı hususlarında hazırlanacak bir etkinlik dosyasının haftalık olarak öğrencilerin bu konularda kendilerini geliştirmelerini sağlamalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: pedagojik formasyon, öğretmen adayı, lisans matematik öğrencileri

65

HOPE / UMUT

TEACHER EDUCATION STUDENTS’ OPINIONS ABOUT LITERACY Ela Ayşe Köksal & Emine Gül Özenç This study was conducted to examine the phenomenon of literacy based on the opinions of teacher education students in their second and third grade of higher education. In this article, qualitative research methods have been used. The study has been conducted at Nigde Omer Halisdemir University during 2017-18 academic year. Classroom and science teacher education students were asked to participate into the study. Individual interviews with the students have been administered by using interview form composed of standardized open-ended questions. Moreover in the study, the students also responded to the questions of a questionnaire form developed by the researchers. In other words, both interview and questionnaire were used the data source. The data were analyzed together by using descriptive statistics techniques. It has been determined that the students related literacy with being literate; identified literacy types according to the department they are trained on; agreed on the further literacy practices in developing these literacy types.

66

HOPE / UMUT

EARLY EDUCATİON AND CHİLDREN'S LİTERATURE İN KYRGYZSTAN Zyinat Esenalieva Kyrgyzstan is developing country with an interesting history in the frame of education. In the 1920's, education was the last thing people valued. But today, parents are trying hard to provide a good education to their children. That's why teachers and trainers are doing their best to learn effective ways of presenting a good knowledge. In order to bring new changes to the education methods, interest to children's literature is gradually growing; foreign children's books are being translated. This paper illustrates these changes as well as the changes of educational values.

67

HOPE / UMUT

BEŞİNCİ SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERDE UMUT Gülnur Aydin & Selcen Aydoğan Umut, bireyin kendine hedefler koyarak geleceğe hazırlanmasında temel kavramlardan biridir. Yaşanıp tecrübe edilenler, gezilip görülenler, dinlenenler, izlenenler ve okunanlar bireyin düşüncesini, kişiliğini, dolayısıyla da yaşamını şekillendirir. Bütün bunların kaynağı ise çoğunlukla dildir. Dil becerilerinde yetkinlik kazandırmak, kültürel değerlerin aktarımını sağlamak ve bireyi geleceğe sağlam bir kişilik olarak taşımak için ana dili dersleri hayati bir öneme sahiptir. Ana dili derslerinde kullanılan temel materyallerin başında ders kitapları gelmektedir. Türkçe dersi, metinleri eğitsel materyaller olarak kullanan bir beceri dersi olduğundan, metin seçimi çok önemlidir. Metinler aracılığıyla verilen ana ve yardımcı fikirler, mesajlar çocuğun gelişimine ve geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamalıdır. Umut da bu ders kapsamında metinlerle özümsetilmesi gereken bir kavramdır. Bu bağlamda Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde bu kavramla ilgili mesajların oranını belirlemek, varsa eksiklikleri gidermek açısından önemlidir. İlgili alan yazında benzer bir çalışmaya ulaşılamamasından dolayı, araştırmanın bundan sonraki çalışmalara ve ders kitabı hazırlayanlara ışık tutacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okutulan MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabında bulunan metinlerde umut içeren ifadeleri belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada, veri toplama tekniği olarak doküman incelemesi kullanılacak olup Türkçe ders kitabında yer alan toplam 39 metinden elde edilen bulgular sayısal hale getirilerek tablolar halinde ve örnek ifadelerle birlikte sunulacaktır.

68

HOPE / UMUT

TIP EĞİTİMİ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM; ANLATISAL TIP Hasan Erbay Bir “pratik bilgi külliyatı” olan tıbbın, eğitim sürecinde uzun yıllardır uygulanılan çeşitli modeller bulunmaktadır. Son yılların gözde eğitim modeli “Kanıta Dayalı Tıp”tır. Tıbbi uygulamaların herhangi bir aşamasında bilimsel bir kanıta göre yol almayı öneren bu yöntemin göz ardı ettiği konu, hasta olarak ele alınan insanın yalnızca bir beden değil, aynı zamanda değerler ile kuşatılmış bir varlık olduğudur. Tıp alanının değerler atmosferini kapsayacak yeni yaklaşım ve olanakların belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda, esas olarak tıp eğitiminde yararlanılmak üzere son yıllarda gündeme gelen anlatısal tıp, önemli bir işlev görecek gibi durmaktadır. Anlatıyla düşünmek üzerinden temellendirilen bu yeni alan hastaların, hastalık tecrübelerini öykülerle yorumlamak üzerine kuruludur. Eğitimin anlatısal bir etkinlik olduğu göz önüne alındığında, anlatısal tıbbın geleneksel tıp eğitimine en azından destekleyici ve aynı zamanda alternatif bir model olarak katkı sunabileceği açıktır. Anahtar Sözcükler: Tıp Eğitimi, Anlatısal Tıp, Edebiyat, Öykü A New Approach to Medical Education; Narrative Medicine In the education process of medicine, which is a "collection of practical information" there are various models that have been applied for many years. The favorite educational model in recent years is "Evidence Based Medicine". This method, which offers to go according to scientific evidence at any stage of medical practice, ignores the fact that the person treated as sick is not only a body but also an individual being surrounded by values. It is important to identify new approaches and possibilities that will include the environment of values in the medical field. In this context, narrative medicine, which has come to the fore in recent years to benefit mainly from medical education, seems to take an important function. This new area, based on thinking through narrative, is based on the narrative interpretation of disease experiences of patients. Given that education is a narrative event, it is clear that narrative medicine can at least support and support an alternative approach to traditional medical education

69

HOPE / UMUT

STUDENTS’ UNDERSTANDING OF GAS CONCEPTS Ela Ayşe Köksal & Zehra Molu The main purpose of the present study was to investigate second year classroom teacher education students’ misconceptionsand learning difficulties related to gas concepts. The study was carried out during the last academic year at a state university in Turkey. About 100 second year students were the participants of the study. Gas Concept Test developed by Yalçınkaya (2010) was administered to the students to determine the students’ misconceptions and their understanding of gas concepts. The results revealed that the students had misconceptions, such as gas particles expand when heated, shrink when cooled; particles are unevenly scattered in any enclosed space; particles rise and stay away from heat, etc. The misconceptions and learning difficulties of the classroom teacher students should be remedied by suitable conceptual change strategies. So that these erroneous ideas should not pass on primary pupils.

70

HOPE / UMUT

YUVA/HOME ADLI TİYATRO OYUNUNDA UMUT VE GÖÇ KAVRAMLARI Münip Melih Korukçu Günümüz dünyasında insanları göçe zorlayan nedenler çeşitlilik gösterse de insanın göç yolculuğunun en gizli eşlikçisi umut kavramıdır. Nedeni her ne olursa olsun insanlar daha iyi yaşamanın, daha özgür olmanın, daha sağlıklı ve kaliteli yaşamanın umuduyla göç ederler. Bu umut yerini çoğunlukla bulmasa da, göçü mümkün kılan yakıt umuttur. Bu nedenle umut, göç kavramıyla ilgili yapılacak hemen tüm çalışmalarda değinilmesi gereken kavramlardan biri olarak karşımıza çıkar. 2017-2018 tiyatro sezonunda İstanbul’da seyirciyle buluşan oyunlardan birkaçının göç temasıyla ilişkili olduğu gözlemlendi. Sami Berat Marçalı’nın Yuva/Home adlı oyunu da bunlardan biriydi. Bu bildiri, Yuva/Home adlı tiyatro oyununda umut kavramının göç kavramıyla ilişkisini incelemeyi, böylelikle güncel yerli bir oyun metninde bu kavramlara mercek tutmayı amaçlamaktadır.

71

HOPE / UMUT

TÜRK HEYKEL TARİHİNDE ÖZEL BİR KARAKTER: HÜSEYİN ANKA ÖZKAN Ercan Yilmaz Cumhuriyetin ikinci kuşak Türk heykeltıraşları olarak sınıflandırılabilecek grubun temsilcilerindendirHüseyin Anka Özkan. Bu kategorideki heykeltıraşların çoğu eğitimlerini tıpkı Anka gibi Devlet GüzelSanatlar Akademisi’nin Heykel Bölümü’nde tamamlamışlardır ve tümü de son derece değerlisanatçılardır. Anka gerek özel mizacının bir yansıması olan yaşam biçiminin farklılığı gerekse de birömür boyu sürdürdüğü yaratıcı üretkenliğiyle çağdaşı olan meslektaşlarından farklılaşır. Bu nedenlede özel olarak incelenmeye değer bir profil sunmaktadır.Popülariteden ve zamanın öne çıkan eğilimleri ile sanat etkinliklerinin göz doldurucu ama geçicitelaşlarından uzak bir yaşam sürdürmüştür sanatçı. Ama diğer taraftan atölyesindeki yalnızlığındaTürkiye’nin dört bir yanı için ülkenin en önemli anıtsal nitelikte heykellerini gerçekleştirmiştir. Budurum yaşamını sanata ve heykele adamış bir usta olduğunu ispatlamaktadır.Bu bildiri, Hüseyin Anka Özkan’ın Türk Heykel Tarihi ve Türk Heykeltıraşları içindeki özel konumunuortaya koymaya çalışacaktır. Böylelikle kendine has bir sanatçı kişilik olarak geleceğinheykeltıraşlarına rol model olabilecek mahiyetteki yetkinliğini daha da görünür kılmayıamaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Heykel, Heykeltıraş, Türk Heykeli, Türk Heykeltıraşları

A Special Character in the History of Turkish Sculpture: Hüseyin Anka Özkan Hüseyin Anka Özkan is a representative of a group that can be classified as the second generationTurkish sculptors of the Republican period. Most of the sculptors in the foregoing categorycompleted their education in the Sculpture Department of the State Academy of Fine Arts, just likeAnka, and all are invaluable artists. Anka differs from his coeval colleagues both in his life style thatreflects his particular temperament, and his life-long creative productivity. He therefore represents aprofile that is worthy of a special research.The artist lived as distanced from popularity and from the leading tendencies of the time and eyefulyet temporary haste of artistic activities. Nevertheless, he created the most important monumentalsculptures of the 72

HOPE / UMUT country for all the corners of Turkey in the solitude of his workshop. This provesthat he was a master who committed his life to art and sculpture.The present work aims to suggest the special position of Hüseyin Anka Özkan within the History ofTurkish Sculpture and among the Turkish Sculptors. Accordingly it further aims to make more visiblehis competence -as based on his particular artistic personality- that could serve as a role model forthe future sculptors. Keywords: Sculpture, Sculptor, Turkish Sculpture, Turkish Sculptors

73

HOPE / UMUT

YEREL DEĞERLERİN SANATTA ESİN KAYNAĞI OLARAK KULLANIMINA BİR ÖRNEK: TROİA SERGİSİ Fatih Mehmet Karagül Günümüzde çağdaş sanatçılar için, sanat eseri tasarım ve üretiminde esin kaynağı olarak kullanılabilecek verilere ulaşmanın eskiye oranla giderek zenginleşmeye ve kolaylaşmaya başladığı söylenebilir. Özellikle Anadolu toprakları, ev sahipliği yapmış olduğu medeniyetlerle ve onların arkalarında bırakmış oldukları zenginliklerle, sanatçılara esin kaynakları oluşturmaktadır. Geçmişte üretilen sanat eserlerine baktığımızda, temel konuların arasında mitoloji ve dini konuların yer aldığı kaçınılmaz bir gerçektir. Antik Troia kenti de mitolojisi ile dünya edebiyatı için çok önemli bir yer almakta, batı edebiyatının başlangıcının Troia’yı ele alan İlyada efsanesi ile başladığı bilinmektedir. Hal böyle iken, İlyada ve Troia’yı konu alan sanat eserlerinin sayısının da bir hayli fazla olduğu görülebilmektedir. Devam eden arkeolojik kazılar ve gerçekleşen yeni keşifler ışığında, Troia ile ilgili bilgiler her geçen yıl zenginleşerek artmaktadır. Böylelikle, elde edilen verilerin yeni sanat eserlerine dönüştürülmesi de kaçınılmazdır. Bu sergide Troia'ya ait mimari yapılar, tabakalaşma, yıkım ve direnişe ait unsurlar plastik olarak ele alınarak sütrüktürel bir anlayışla şekillendirilmiştir. Heykellerde farklı yüzeylerin sunduğu monotonluktan uzak biçim zenginliği ile her açıdan farklı bir görünüm izlenebilmektedir. Troia sergisindeki temaların, yerel kaynakların kullanılarak, ulusal boyuta ve ardından uluslar arası boyuta taşınarak kültürümüzün temsili noktasında önemli bir işlevi yerine getirdiği söylenebilir. Bu noktadan hareketle, gerçekleştirdiğimiz bu sergiye ait eserlerin fikirsel anlamda oluşum, tasarım ve üretim aşamalarına ait sürecin, sanat yapıtı üretimi noktasında günümüzde umut verici bir örnek olduğu görülmektedir.

74

HOPE / UMUT

JOHN BERGER VE UMUT Derya Aydoğdu Abul Hayatı boyunca sanatta, siyasette, toplumda görünür olanın ardını, kendine has estetik algısıve duyarlılığı ile sorgulayan John Berger, çağdaş sanat dünyasının önemli bir sanatçısı ve düşünceinsanıdır.John Berger, 5 Kasım 1926 ve 2 Ocak 2017 yılları arasında yaşamıştır. Ressam, senarist, şair,yazar, sanat eleştirmenliği gibi çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Sanat ile olan bağını, ressam ve eğitmenolarak kuran Berger, Marksist öğretinin etkisiyle oluşan estetik görüşü ile kitaplar yazmayabaşlamıştır. 1972 yılında G. adlı romanı ile Booker ödülünü kazanan sanatçı, aynı yıl BBC kanalındayayınlanan Görme Biçimleri adlı belgeseli ile plastik sanatlar alanında büyük etkiler yaratmıştır.Bu araştırmada John Berger’ın, belli başlı eserleri üzerinden sıklıkla işaret ettiği direniş veumut kavramları, sanatçının estetik görüşü ve bu görüşün düşünsel temelleri ile birlikte irdelenmiştir.Çalışma “nitel araştırma” yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve toplanan veriler “betimsel analiz”yöntemiyle çözümlenerek sonuca ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: John Berger, umut, direniş, sanat JOHN BERGER AND HOPE Throughout his life, questioning the posterior of the visible in art, politics and society with his ownsense of aesthetics and sensitivity, John Berger was a man of thought and a significant artist ofcomtemporary art.John Berger lived from the 5th of November, 1926 to the 2nd of January, 2017. He had a highlysophisticated personality such as being a painter, a scriptwriter, a poet, an author and an art critic.Establishing his bond with art as a painter and an educator, he began writing his books with the senseof aesthetics that consists of the influence of Marxist doctrine. Winning the Booker Prize with hisnovel called G. in 1972, he created an enormous effect in the fields of plastic arts with hisdocumentary, Ways of Seeing, which was broadcasted on the BBC channel in the same year.In this research, the concepts of opposition and hope which he often pointed through his certain worksare examined along with Berger’s sense of aesthetics and with the intellectual basis of this sense. Thisstudy has been carried out with the method of “qualitative research” and the compiled data has beenanalysed with the method of “descriptive analysis”. Key Words: John Berger, hope, opposition, art 75

HOPE / UMUT

TÜRKİYE'DE KENTSEL HAVA KİRLİLİĞİ VE KANSER VAKALARI ÜZERİNE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ Hasan Göksel Özdilek Türkiye'de bulunan hava kirliliği izleme istasyonları verilerine göre kentlerimizin çoğu hava kalitesi bakımından sağlıksızdır. Havadaki partiküler maddenin solunum yolları sorunlarına yol açmakta olduğu ve farklı kanser türlerine neden olduğu (akciğer kanseri ve gırtlak kanseri) bilinmektedir. Bu çalışmada Türkiye'deki hava kalitesi bulunan kentlerin nüfusları, bu merkezlerdeki partiküler madde kaynaklı hava kirliliği ve beklenen kanser vakası son iki yılın verileri kullanılarak incelenmiştir. Türkiye'de her yıl 163 bin yeni kanser vakası rapor edilmektedir ve bu kanserlerden en önemlileri (sayısal bakımdan) meme kanseri ile akciğer kanseridir. Ülkemizde partiküler madde standardı ile Avrupa Birliği'nin kabul ettiği standart ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nun salık verdiği standart kullanılarak ülkemizde hava kirliliğinden dolayı risk altındaki nüfus hesaplanmıştır. Ülkemizdeki partiküler madde (PM10) standardı yıllık ortalama limit değeri 56 mikrogram/metreküp olduğundan 41 il merkezi hava kalitesi bakımından problemlidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) PM10 standardına göre (20 mikrogram/metreküp) sorunlu olan il merkezi sayısı 80'e erişmektedir.

76

HOPE / UMUT

WIRELESS SYSTEM FOR TEMPERATURE MONITORING IN A VOLCANIC AREA BY USING ZIGBEE TECHNOLOGY: INITIAL CONCEPTS AND PROJECT Ramiro Sebastian Vargas & Lourdes Ruiz & Maria Cristina Navas Lema & Mustahsan Shuaib Volcanic areas in Ecuador are certainly a topic which concerns the population. Constant monitoring has been carried out by national and international institutes to be aware of the volcano activity. Thus, stationary monitoring equipment is installed all over the volcanic area. However, this control stations cannot really cover the whole surface. The following case of study proposes a wireless mobile equipment which constantly measures the temperature. The temperature is sent to the control station using ZigBee technology and reliable sensors. The half-duplex communication allows the user to manipulate the mobile system and observe the measured temperature in the same controller. One of its multiple advantages regards the mobility of the system and the low complexity of the construction and implementation.

77

HOPE / UMUT

TÜRKİYE İÇİN AFETLERE DİRENÇLİ KENTSEL ALANLAR OLUŞTURULMASINDA İKLİM DEĞİŞİMİNE UYUM SÜRECİNİN ÖNEMİ İsmail Kaya & Ali Tolga Özden İklim değişimine uyum yaklaşımı özellikle son yıllarda iklimsel kaynaklı afet risklerinin ve etkilerinin artış göstermesi nedeni ile gerek uluslararası alanda gerekse Türkiye özelinde önemli bir konu haline gelmektedir. Kentsel alanlar bulundukları coğrafyalarda çok güçlü çekim alanları oluşturmaktadır. Kent yaşamı ve kentin kendisi insanların daha iyi bir gelecek kurgusunda önemli bir rol oynamaktadır. Kentsel alanın yarattığı çalışma/iş kapasitesi hem çekim alanı olma özelliğini hem de gelecekle ilgili daha iyi bir yaşam umudunu arttırmaktadır. Kentin ortaya çıkardığı daha iyi bir gelecek umudu afetlerin özellikle kentsel alanlarda artış gösteren etkileri neticesinde karamsarlığa yol açan bir senaryoya da dönüşmektedir. Artan iklim değişikliği etkileri dirençli kentler oluşturulması önünde önemli bir sorun olarak görülmektedir. Dolayısı ile iklim değişimine kentlerin uyumu konusu dirençli kentler oluşturulması konusu ile doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada kentin gelişimi ve sağlıklı çekim noktası haline dönüşümünde iklim değişimine uyum süreçlerinin olumlu etkileri tartışılmaktadır. Bu tartışma özellikle iklim – uyum - kentleşme kavramları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Değerlendirmede uluslararası ve ulusal alanda, kentlerin iklim değişimine uyum süreçleri ile ilgili yönetimsel ve idari yapılanmaları uygulama örnekleri üzerinden karşılaştırılmaktadır. Çalışma sonucunda, uluslararası alanda gerçekleştirilen uygulama örnekleri ışığında Türkiye için iklim değişimine uyum çalışmalarına altlık oluşturabilecek bir model önerisi üzerinde düşünceler paylaşılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Uyum, Kentleşme, İklim Değişimi, Afet Riski

THE IMPORTANCE OF CLIMATE CHANGE ADAPTATION PROCESS FOR TURKEY IN DEVELOPING DISASTER RESILIENT URBAN AREAS The climate change adaptation has been an important issue for both international agenda and Turkey due to accelerating risks and impacts of climate originating disasters in recent years. Urban areas have become very 78

HOPE / UMUT powerful gravitation regions in which geographies they have been located. The urban life and the urban by itself play an important role for people in constructing a better future. The working / job capacity of urban area effects of being the gravitation region and improving the hope for a better life in the future. On the other hand, the affects of accelerating disaster impacts particularly in urban areas have been changing the hope for a better future into a scenario which develops pessimism. Increasing climate change affects have seen as an important barrier for developing disaster resilient cities. In that sense, climate change adaptation concept and developing disaster resilient cities concept are directly related with each other. In this study, the positive effects of climate change adaptation process on improvement of cities and transformation of urban areas into healthy gravitation regions are discussed. This discussion is presented through the evaluation of climate – adaptation – urbanization concepts. In this evaluation, the governmental and administrative structures of the international and national agenda is compared through implementation examples in terms of climate change adaptation processes. The initial ideas related to a model proposal which could form a base to climate change adaptation studies for Turkey through implementation cases of international examples are shared in the result of the study.

79

HOPE / UMUT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLİNCİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Müge Gidiş & Sultan Güçlü & Yasemin Delibaş İnsanların doğa ile uyumlu birlikteliklerinin sağlanmasında, çevre bilinci faaliyetleri anahtar rol oynamaktadır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için, çevre sorunları ile mücadele edilmesi gerekmektedir. İşte bu mücadelede, üniversite öğrencilerinin çevre konularında bilinçli ve duyarlı olması büyük önem taşımaktadır. Çalışmada üniversite öğrencilerinin çevre bilincini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve öğrencilerin çevre bilinci konusunda duyarlılıklarının artırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde öğrenim gören lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmış, öğrenciler fakülte/yüksekokullarına göre tabakalandırılmışlardır. Üniversite öğrencilerinin çevreye ilişkin bilinç düzeylerini tespit etmek amacıyla Milfont ve Duckitt (2006) tarafından geliştirilen, Ak (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Çevre Bilinci Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin alt boyutları, Doğanın Tadı (DT), Çevresel Eylemler (ÇE), Çevresel Tehdit (ÇT), İnsanların Doğadan Faydalanması (İDF), Bilim ve Teknolojiye Güven (BTG) ve Nüfus Artışı Politikalarına Destek (NAPD) olarak sıralanmıştır. Yaş ortalamaları 21,00±1,94 olan 790 öğrencinin %49,5’i kadın, %50,5’i erkektir. ÇE, ÇT, BTG alt boyutlarından elde edilen puanlara göre erkek öğrencilerin; İDF alt boyutundan elde edilen puanlar doğrultusunda ise kadın öğrencilerin daha duyarlı oldukları gözlenirken, ölçeğin tamamından elde edilen puanlar arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Doğanın dengesinin bozulduğunu düşünen, doğaya daha saygılı davranan, gönüllü olarak hayvan bakımında görev alan, ağaç diken, geri dönüşüm kutularını etkin kullanan ve sera gazı hakkında bilgisi olan öğrencilerin çevreye karşı daha duyarlı oldukları araştırma sonucumuzda elde ettiğimiz bulgularımızdır. Üniversite öğrencilerinin çevre bilinci ve duyarlılığını geliştiren etkinliklerin artırılması, yaşanılacak başka bir dünya olmadığından hareketle geleceğe umut dolu gözlerle bakabilmek, daha güzel bir dünyada yaşayabilmek için çevre sağlığı, çevre duyarlılığına yönelik araştırmaların artırılması önerilebilir. Anahtar kelimeler: Çevre bilinci, çevre duyarlılığı, üniversite öğrencileri

80

HOPE / UMUT

SMARTPHONE SECURITY AWARENESS AND PRACTICES OF USERS IN ALBANIA Esmeralda Kadëna Nowadays smartphones security problems are not just a matter of technological factors but human factor is involved as well. The aim of this study is to investigate smartphone security practices of users in Albania and how is presented their security awareness. To accomplish the objectives, a questionnaire was conducted. The results from 103 participants are presented and analysed. Key words: smartphones; questionnaire survey; security practices; security awareness.

81

HOPE / UMUT

EUROPEAN TEMPUS TATU PROJECT AND WIRESHARK SOFTWARE IN INDUSTRIAL NETWORKS DATA TRANSFER PROTOCOLS STUDYING AND ANALYZING Vladlen Shapo Last 25 years industrial data transfer technologies like ASI, ProfiBus, HART, ModBus, CAN, etc. are very popular. Additionally in industry, transport, energetic data exchange technologies, based on Industry 4.0, IoT, IIoT concepts are implementing. Compatible with previous generations TCP/IP based protocols ProfiNet, ModBus/TCP, Ethernet/IP, EtherCAT were created, which allow to perform complex technical systems remote control. In 2013 – 2017 European TEMPUS TATU (Trainings in Automation Technologies for Ukraine) project was realized and TATU Smart Lab (TSL) equipment was obtained. TSL is a set of devices for modern automation technologies studying. It matches to Industry 4.0, IoT and IIoT concepts. The first hardware module contains two programmable controllers, PROFINET I/O devices, switch and wireless access point. It can be used for studying of Ethernet based data transfer technologies, wireless data transmission and IP technologies. EtherCAT controller, installed in second hardware module, designed for hard real-time systems. It integrates Ethernet, EtherCAT, CAN family, RS232/485, PROFINET, BACnet, Modbus TCP, TCP/IP interfaces. Wireshark software allows to analyze network traffic and supports capturing of long network protocols list. It helps to understand the reason of network problems, simplifies industrial and corporate networks exploitation.

82

HOPE / UMUT

AKILLI FABRİKALAR (SMART FACTORİES) Zümrüt Hatice Şekkeli & İsmail Bakan Teknolojik gelişmelerin etkisi ile üretimde nesnelerin ve hizmetlerin interneti uygulamaları kullanılmaya başlanmış; bu da Endüstriye 4.0 devriminin başlamasına neden olmuştur (Wang ve Zhou, 2015). Endüstri 4.0’ın ana öğeleri, Nesnelerin İnterneti, Hizmetlerin İnterneti, Siber-Fiziksel Sistemler ve Akıllı fabrikalardır (Bartodziej, 2017:35). Nesnelerin fabrikası, çok mekânlı fabrika, eş zamanlı fabrika olarak da adlandırılan ve endüstriyel uygulayıcılar ile akademisyenler tarafından sıklıkla kullanılan akıllı fabrika kavramının aslında net bir tanımı bulunmamaktadır. Ancak mevcuttaki tüm tanımların bütünleştirilmesiyle akıllı fabrika kavramını, otomasyon, yazılım kombinasyonları, donanım, mekanik altyapı gibi teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen ve yeniden yapılandırılabilen üretim süreçleriyle; imalat kaynaklı sorunları dinamik, esnek ve çevik bir biçimde çözebilen fabrika olarak tanımlamak mümkündür (Radziwona vd.,2014:1185). Akıllı fabrika, sanal dünya ve fiziksel dünyanın entegrasyonu sağlayan, akıllı üretim yapabilen ve veri değişiminin gerçekleşmesini sağlayan oldukça zeki bir organizma biçimidir. Mevcut fabrikalara kıyasla akıllı fabrikalar, önemli ölçüde kaynak kullanımını artırmakta; depolamayı azaltmakta, kişiselleştirilmiş ürün dağıtım çemberini kısaltmakta; çok daha hızlı ve çok daha düşük fireyle üretim yapabilmekte; tedarik zinciri boyunca stoklamada radikal bir azalma sağlamaktadır (Wang ve Zhou, 2015:136; https://thelmj.com/). Bu çalışmada akıllı fabrika konseptinin neler içerdiğinin ve ne gibi faydaları olduğunun teorik açıdan açıklanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle alanda daha önce yapılmış olan birçok uluslararası yayın incelenerek; konunun özü açıklamaya çalışılmıştır.

83

HOPE / UMUT

SANAYİ 4.0 SÜRECİNDE SİBER GÜVENLİK İŞLETMESİNİN KURULUM VE FAALİYET TASARIMI Sinem Yaşa & Bariş Hergül Aydınlanma Çağı filozofları bilimsel yöntemi ve rasyonel düşünme ilkelerini göz önüne getirmiştir. Fransız Devrimi ile bu düşünceler Avrupa’ya yayılmıştır. Bu bilimsel gelişmeler sanayi devriminin teknolojik gelişmelerine de kaynak oluşturmuştur. Birinci Sanayi Devrimi su ve buhar gücü vasıtaları kullanılarak mekanik üretim sistemleri ile ortaya çıkmış, İkinci Sanayi Devrimi sürecinde ise; elektrik gücü kullanarak seri üretime geçilmiştir. Üçüncü Sanayi Devrimi’nde; elektroniklerin kullanımı, bilgi teknolojileri gelişmesiyle üretim daha da otomatik hale gelmiştir. Etkisini hissetmeye başladığımız. Dördüncü Sanayi Devrimi, imalat gibi geleneksel sanayiyi bilgisayarlaşma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatma projesidir. Sanayi 4.0 süreci; nesnelerin internet aracılığıyla nesneler ile iletişim sağladığı ve yapay zeka olarak da adlandırılan akıllı makinaların ön plana çıktığı bir dönemi ifade etmektedir. Sanayi 4.0 sürecinde gerçekleşmesi öngörülen yüksek kapasitedeki veri paylaşımı, firmaların siber emniyet/güvenlik talebini süratle arttıracaktır. Yakın gelecekte buna yönelik olarak gelişmiş ve teknolojik donanımlarla zenginleştirilmiş programlara ihtiyaç duyulacaktır. Sanayi 4.0 teknolojisi ile bütünleşmiş büyük ölçekli işletmeler siber güvenliğe adapte edilmiş, risk denetimi ve emniyet stratejisine gereksinim duyacaktır. Bu çalışmada Sanayi 4.0 sürecinde faaliyet gösterecek orta ve büyük ölçekli işletmelerin siber güvenlik ihtiyacını karşılaması öngörülen Siber Güvenlik İşletmelerinin yapısal kurulumu ve işlevlerinin incelenmesi konu olarak seçilmiştir. Hedef sektörler olarak ise savunma sanayi ile emniyet/iç güvenlik sektörü seçilmiştir. Çalışmada ilk olarak; Sanayi 4.0 süreci ve kavramlarına ilişkin literatür incelemesi yapılmaktadır. İkinci kısımda; Sanayi 4.0 döneminde faaliyet yürütecek siber güvenlik işletmelerinin kurumsal yapısı araştırılarak ideal siber güvenlik işletmelerinin sanayi 4.0 döneminde nasıl olması gerektiği analiz edilmektedir. Son olarak da teknolojik olarak hızlı bilgiye ulaşma ve üretim uygulamalarının özgün kalabilmesi için oluşturulacak savunma ve emniyet güvenlik işletmelerinin kurulum ve faaliyet planı hakkında çıkarımlarda bulunulacaktır. Bu çalışmada metodoloji olarak; literatür taraması ve nitel ve nicel verilere dayalı kurgulama yöntemleri seçilmiştir. Çalışma sonucunda hem Sanayi 4.0 konusundaki bilimsel 84

HOPE / UMUT çalışmalara hem de savunma ve iç güvenlik sektörüne yönelik ikincil veri sağlanarak katkı sunulacağı öngörülmektedir.

85

HOPE / UMUT

UMUDUN ÖLÇÜMÜ- FACEBOOK KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Nilsun Sariyer & Muammer Ceylan

Umut, iyi olma duygusu veren ve kişiyi harekete geçirmek için güdüleyen bir özelliktir. Kavram, bireylerin kendilerini, arzu edilen hedeflere giden yolları üretme, bu yolları harekete geçirme ve sürekli kullanma yeteneğine sahip olarak gördükleri, hedefe yönelik bir düşünce türü olarak tarif edilmektedir. İnsanın hem ruh hem beden sağlığını şekillendiren umut, ölçülebilir mi? 1960’lı yıllardan itibaren akademisyenler, farklı teorik yapıları temel alan farklı bileşenler doğrultusunda umudun ölçümü ile ilgili farklı ölçekler geliştirmişlerdir: “Gottschalk-Gleser Umut Ölçeği”, “Erikson, Post ve Paige Umut Ölçeği”, “Umut İndeks Ölçeği”, “Umut Ölçeği”, “Sürekli Umut Ölçeği”, “Durumluk Umut Ölçeği”, “Çocuklar İçin Umut Ölçeği”, “Özel Alan Umut Ölçeği”, “Öyküsel Umut Ölçeği”, “Bütünleyici Umut Ölçeği”, “Küçük Çocuklar İçin Umut Ölçeği” gibi. Bu ölçekler arasında en yaygın kullanılanı, “Sürekli Umut Ölçeği”dir. Snyder ve diğerleri (1991) tarafından geliştirilen bu ölçek, umudu iki boyutlu (hedefe yöneliklik ve hedefe yönelik kararlılık düşünceleri) olarak ele almaktadır. Bu boyutları, duygusal boyut ve bilişsel boyut olarak adlandıranlar da mevcuttur. Japonca ve Arapça’ya çevrilerek uygulanan bu ölçeği kullananlar, kültürlere göre farklı boyutlar elde etmişlerdir. Türkiye’de ise konuyla ilgili çok fazla çalışma yapılmamıştır. Akman ve Korkut (1991) ve Denizli (2004), umudun tek boyutu olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Tarhan ve Bacaklı (2015), umudu iki boyut (alternatif yollar ve eyleyici düşünce) olarak değerlendirmişlerdir. Karaca ve Kandemir ise 2015 ve 2016 yıllarında ölçekle ilgili iki farklı çalışma yapmışlardır. Öncelikle ölçeği Türkçe’ye çevirmiş sonra “Karaca ve Kandemir Umut Ölçeği” olarak adlandırdıkları yeni bir ölçek geliştirmişlerdir. Bununla birlikte Snyder ve diğerlerinin (1991) araştırmasına paralellik gösteren iki boyut elde etmişlerdir. Bu çalışma umudun ölçümüyle alakalıdır. Snyder ve diğerleri tarafından geliştirilen Karaca ve Kandemir tarafından Türkçe’ye çevrilen umut ölçeğinin Türkçe’si düzeltilerek kullanılmıştır. Diğer çalışmalardan farkı olarak ölçek, sosyal medya kullanıcılarına uygulanmıştır. Bu bağlamda çalışmanın ilk amacı, sosyal medya kullanıcılarının umudu çok boyutlu olarak değerlendirip değerlendirmediklerini ortaya çıkarmaktır. Herhangi bir boyut belirlenemezse umudun çok boyutlu yapısından bahsedilemez. Aksi takdirde 86

HOPE / UMUT çoklu yapının olduğu kabul edilecektir. Eğer umut çok boyutlu ise sosyal medyayı farklı sürede (1 yıldan az, 1 ila 3 yıl arası, 3 ila 5 yıl arası, 5 ila 10 yıl arası ve 10 yıldan fazla) kullananların umut ile ilgili boyutları birbirinden farklı mıdır? sorusuna cevap aranacaktır. Araştırma, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kartopu örneklemesiyle yapılacaktır. Anket formunda üç tür soru vardır. İlk soru grubu, sosyal medya kullanımıyla ilgilidir. İkinci grup soruda Sürekli Umut Ölçeği’ni kapsayan 12 soruya yer verilmiştir. Son soru grubu ise demografik özelleri içermektedir. Çalışmada kişisel bağları esas alan sosyal ağ sitelerinden Facebook seçilmiştir. Sosyal medya ile ilgili birçok uygulamanın (Facebook, Twitter, Instagram gibi) var olması ancak bu uygulamaların birbirinden farklı amaç ve işlevlerinin olması nedeniyle tek uygulama seçilmiştir. Facebook’un kullanıcı sayısının çok olması bu uygulamanın tercih edilme sebebidir. Bu araştırmanın kısıtıdır. Ayrıca araştırmada sadece Sürekli Umut Ölçeği kullanılacaktır. Bu da diğer kısıttır. Verilerin analizinde Faktör Analizi ve Varyans Analizi kullanılacaktır. Veriler, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ile analiz edilecektir. Araştırma sonucunda sosyal medya kullanıcılarının umuda bakışı belirlenmeye çalışılacaktır. Kullanıcıların umut ile ilgili özellikleri ifade biçimlerinin yanısıra farklı süre sosyal medya kullananların umudu farklı değerlendirip değerlendirmedikleri de ortaya çıkartılacaktır. Sürekli Umut Ölçeği’nin ortak özelliği olan bir gruba uygulanması bu çalışmanın özgünlüğüdür. Ortak bir özelliği olan bir grubun umudu farklı algılayıp algılamadığı ayrıca kendi içinde de farklı özelliğe (eski kullanıcı, yeni kullanıcı) sahip olanların yine umudu farklı değerlendirip değerlendirmedikleri de belirlenecektir.

87

HOPE / UMUT

GASTRONOMİDEKİ UMUT: BİR SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖRNEĞİ OLARAK HAYATA SARIL LOKANTASI Onur Özden & Serdar Sünnetçioğlu & Ferah Özkök Sosyal girişimcilik kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, kâr amacı güden özel sektör ve de bunlar arasında kalan melez kuruluşların sosyal fayda sağlama esaslı faaliyetlerini açıklar. Turizm işletmelerinde son yıllarda kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin arttığı görülmekte ancak sosyal girişim adı altında incelenebilecek bir uygulamaya çok sık rastlanmamaktadır. Bu çalışmada bir sosyal girişimcilik örneği olarak Hayata Sarıl Lokantası incelenecektir. Kendi kendini finanse edebilen bu girişim, lokantacılık faaliyetleriyle elde ettiği gelir ile toplumdaki dezavantajlı bireylere ücretsiz beslenme, meslek edindirme ve psikolojik destekler vermekte bunula birlikte paydaşlara ve çevreye saygılı bir politika sergilemektedir. Bu kapsamda lokanta faaliyetlerini derinlemesine irdelemek için nitel araştırma yöntemlerinden görüşme ve katılımcı gözlem teknikleri kullanılarak veri toplanacaktır. Toplanan veriler betimsel analize tabi tutulacaktır. Yapılan bu örnek olay çalışması ile turizm sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerdeki girişimlere örnek sunmak hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Sosyal Girişimcilik, Hayata Sarıl Lokantası

88

HOPE / UMUT

VATANDAŞ ODAKLI BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI: KEPEZ (ÇANAKKALE) BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Özge Uysal Şahin & Mehmet Şahin Yeni kamu yönetimi anlayışıyla beraber kamu sektöründe önemli bir dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. Vatandaş odaklı kamu hizmeti olarak kamu sektöründe yer bulan bu reform hareketi en çok da yerel yönetimler bazında gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu anlamda en büyük görevde halka en yakın yönetim birimi olarak belediyelere düşmektedir. Vatandaş odaklı belediyecilik uygulamalarının tüm dünyada sürekli geliştirilip yaygınlaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu çalışmada da öncelikle, vatandaş odaklı kamu hizmeti yaklaşımı ve bu çerçevede gelişen vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı açıklanacak; daha sonra Kepez (Çanakkale) belediyesi vatandaş odaklı belediyecilik uygulamaları açısından incelenerek değerlendirme ve önerilerde bulunulacaktır.

89

HOPE / UMUT

KLASİK CEZA ADALET ANLAYIŞININ FELSEFİ KÖKENLERİ: ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME Gökhan Gökulu Bu çalışma klasik ceza adalet anlayışının felsefi kökenlerini irdeleyerek aydınlanmacı rasyonel birey anlayışının ceza adalet sisteminde ne gibi etkiler bıraktığını ortaya koyacaktır. Aydınlanmacı rasyonel özne tasavvuru bireyi eyleyen bir varlık olarak betimleyerek eylemlerinin olası etkilerini hesaplayan dolayısıyla bu eylemlerin kendisine yönelik getirilerini ve olası zararlarını öngören bir varlık olarak ele almaktadır. Bu bakış açısının klasik ceza adalet sistemine yansıması kanunların rasyonel öznenin eylemlerini önceden muhakeme etmesine olanak sağlayacak şekilde caydırıcılık taşıması gerekliliğidir. Çalışma aydınlanmacı birey anlayışı sonrası şekillenen klasik ceza adalet sisteminin felsefi temellerini tartışarak bu felsefi temellerin kanunlara ne şekilde yansıdığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Eylemlerinden sorumlu rasyonel ve liberal birey anlayışına dayanan ceza adalet felsefesi kanunların keyfilikten uzak, yazılı olarak belirlenmesi gerektiğini cezaların caydırıcı olması gerektiğinin altını çizmektedir. Aydınlanma felsefesine göre birey eylemlerinin amacı olabildiğince haz elde edip, acıdan kaçınmaktır. Bu bakış açısının klasik ceza adalet felsefesine yansıması kanunların bireyi suçtan alıkoyacak ölçüde ceza öngörmesi bireylerin suç sonucunda görecekleri cezanın suçla elde edecekleri hazdan daha büyük olmasıdır. Çalışma ceza adalet anlayışının felsefi kökenlerini ve bu anlayışın klasik ceza adalet sistemine yansımalarını irdeledikten sonra buna yönelik eleştirileri inceleyecektir. Çalışma klasik ceza adalet sistemine yönelik eleştirileri ortaya koyduktan sonra dünyada ve Türkiye’de son zamanlarda tartışılmaya başlayan onarıcı adalet kavramının dayandığı prensipleri tartışmaya açacaktır.

90

HOPE / UMUT

BÜYÜK UMUTTAN BÜYÜK GERİLEMEYE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE Cumhur Aslan Sosyoloji bilimi 19.yüzyılda optimist bir anlayışla ortaya çıkmıştır. Sosyoloji biliminin kurucu babaları, sosyolojinin bilimsel açıdan olaylara yaklaşım biçimine çok fazla umut bağlamışlar, pozitivist olarak adlandırılabilecek olan bu yaklaşımla toplumsal sorunların çözülebileceğini düşünmüşlerdir. Bu yönüyle, sosyolog Nur Vergin’in “pozitivist optimizm” olarak tanımladığı bu bakış açısında, sosyoloji bilimi ve sosyologlara “büyük önem” atfedilmiş, onlar toplumun kurtarıcı bilimi ve kurtarıcı bilim adamları olarak tanımlanmıştır. Sosyolojinin klasik dönemi olarak adlandırdığımız bu “pozitivist optimist” dönem, modernleşme düşüncesiyle devam ettirilmiş, sosyolojide modernleşme yaklaşımı “pozitivizm, sekülarizm, bilim, akıl, rasyonelleşme ve şehirleşme” kavramlarıyla birlikte toplumun daha iyi ve daha mükemmel hale geleceği anlayışına dayandırılmıştır. “Toplumsal Mühendislik” olarak da adlandırılan bu yaklaşım, toplumun belirli gelişmeleri sağladığı zaman modernleşeceği ve iyileşeceği anlayışına dayanır. 19.yüzyıldaki sihirli kavram olan “ilerleme” düşüncesi modernleşme yaklaşımında “çağdaş norm ve ilkeler” olarak yeniden tanımlanmış ve uzun süre sosyolojide etkili bir yaklaşım olarak yer almıştır. Sosyolojideki pozitivist optimizm ve modernleşme yaklaşımları ortaya konulurken, Max Weber ve Emile Durkheim gibi sosyologlar, kimi olumsuzluklara dikkati çekmişler, özellikle “bürokrasi”nin “demir kafese” dönüşmesi ve anomi/yabancılaşma kavramıyla olası modern toplumsal gerçeğin krizlerine gönderme yapmışlardır. Yine sosyolojik düşüncenin kurucu babalarından biri olan Karl Marx’ın “yanlış bilinç” kavramı da erken dönem toplumsal krizlere dair bir uyarı mahiyetini taşımaktadır. 1980’lerle birlikte sosyolojik düşüncede “postmodern teoriler” belirginlik kazanmış, “risk toplumu” anlayışı ön plana çıkmış, daha sonra “post-truth çağı” olarak da tanımlanacak “Büyük Gerileme” ön plana çıkmıştır. Sosyoloji bilimi umut olarak başladığı çağa, umutsuzluk olarak, endişe, kaygı ve risklerle dolu bir anlayışa evrilmiştir. Bugün artık modern/liberal olarak adlandırılan özgürlük, çoğulculuk, farklılık vb kavramların giderek yeniden tartışıldığı bir “post-truth çağı” sosyolojisi üzerinde düşünmek, 21.yüz yıl 91

HOPE / UMUT toplumlarında hangi ideal/değerlerin geçerli olacağını da tartışmak anlamına gelecektir. Bu makalede bu değişimi ana hatlarıyla ortaya koymaya çalışacağız.

92

HOPE / UMUT

GAZETECİLİKTE YENİ YÖNELİMLER: VERİ GAZETECİLİĞİ Serhat Çoban Bu çalışma teknolojide son yıllarda ortaya çıkan gelişmelerin gazetecilik alanı ile yakınsaması sonucu ortaya çıkan yeni bir kavram olarak veri gazeteciliği olgusunu ele alacaktır. Çalışmada açık erişim kavramı tarihsel gelişimi içinde ele alınacak ve son dönemde bu kavramın gazetecilik alanında sıkça kullanılmaya başlanan “Veri Gazeteciliği” ile ilişkisi ortaya konulmaya çalışılacaktır.

93

HOPE / UMUT

GAZETECİLİK EĞİTİMİNDE KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ KURSLAR Serhat Çoban Yeni iletişim teknolojilerinin gündelik yaşamda farklı alanlarda kullanımı gittikçe artmaktadır. Günümüzde yeni iletişim teknolojilerinin eğitim olgusu ile ilişkili olarak doğurduğu bir alan olan kitlesel açık çevrimiçi kurslar dünyada gittikçe yaygınlaşmaya başlamaktadır. Eğitimin birçok alanında olduğu gibi gazetecilik eğitiminde de dünya çapında eğitim veren kitlesel açık çevrimiçi kurslar olduğu görülmektedir. Bu çalışmada kitlesel açık çevrimiçi kurslar hakkında bilgi verilecek olup dünyada ve Türkiye’deki kitlesel açık çevrimiçi kurslar gazetecilik alanı ile bağlantılı bir biçimde incelenecektir. Bu anlamda dünya çapında gazetecilik alanında var olan kitlesel açık çevrimiçi kursların bir betimlemesi yapılmaya çalışılacaktır.

94

HOPE / UMUT

PEYZAJ TASARIMINA FARKLI BİR BAKIŞ; ALGISAL YANILSAMALAR İLE TASARIM Serap Yilmaz & Sema Mumcu & Abdullah Çiğdem Peyzaj mekânı, bakılan ve içinde yaşanan mekânlar olarak ikiye ayrılabilir. Özellikle bakılan peyzajların (hayvanat bahçeleri vb.) seyreden üzerinde oluşturduğu görsel etki çok önemlidir. Bu görsel etkinin oluşumunda kullanıcının deneyimleri ve istekleri etkili olduğu gibi mekânı oluşturan elemanların formu, ölçüsü, rengi, dokusu ve bunların bir araya geliş ilkeleri de önemlidir. Tasarımcı, kullanıcının kişisel özelliklerini yönlendiremeyeceği için peyzajı oluşturan elemanlara odaklanabilir ve doğru organizasyon ilkeleri kullanarak istedikleri mekânsal etkiyi oluşturabilirler. Algısal yanılsamalar, tasarımcının istediği etkiyi oluşturması için kullanılabilecek organizasyon ilkelerinden biridir. Bu bağlamda, çalışma kapsamında mekânsal tasarım elemanlarının etkili bir şekilde bir araya gelmesi için algısal yanılsamalardan yararlanılması önerilmektedir. Tasarımda kullanılabilecek bu yanılsamalar, objektif yanılsamalar (geometrik yanılsamalar) ve sübjektif yanılsamalar olarak sınıflandırılmaktadır. Algısal yanılsamalardan yapılan çıkarımlarla belirlenen organizasyon ilkeleri hayvanat bahçesi tasarımında kullanılmak üzere önerilmektedir. Bu ilkeler uyarınca Bursa hayvanat bahçesindeki sekiz sergi alanı için modeller oluşturulmuştur. Bu modeller kapsamında; Tasarım öğelerinin (Renk, doku, biçim ve çizgi/yön) bir araya gelişleri algısal yanılsamaların belirlediği kriterlere dayalı olarak yan yana getirilmekte ve, Bu kriterlere göre bir araya gelen tasarım öğeleri, sergi alanının gözlemci tarafından “geniş ve derin” algılanmasını sağlayacağı önerilmektedir. Her sergi alanı için oluşturulan model, araştırmacılar tarafından “renk, doku, biçim ve çizgi/yön” açısından analiz edilmiştir. Böylece çalışmanın sonuçlarının, mekânsal tasarım elemanlarının sahip olduğu özellikler kullanılarak nasıl daha değerli peyzajlar tasarlanabileceğine ilişkin soruya bir yanıt olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın sonuçlarından elde edilen bulgular tasarımcılar tarafından; Hayvanat bahçesi tasarımına başlarken sergi mekânının derinlik ve genişlik özelliklerine ilişkin algısal ipuçları taşımasını sağlayabilmek ve

95

HOPE / UMUT Mevcut peyzaj tasarımlarının derinlik ve genişlik özelliklerini, bu ilkeler doğrultusunda analiz edebilmek ve iyileştirebilmek için kullanabilir. Anahtar Kelimeler: Algısal yanılsamalar, Peyzaj tasarımı, Hayvanat bahçesi, Genişlik, Derinlik

96

HOPE / UMUT

KÜLTÜREL MİRASIN DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Hilal Kivanç & Ayhan Göktepe Kültürel miras arkeolojik alanlar, mimari eserler, tarihi yapılar olarak nitelendirilebilir. Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında belgeleme çalışmalarına önem verilmektedir. Kültürel mirasın belgeleme çalışmalarında haritacılık faaliyetleri de önemli bir yer tutmaktadır. Geçmişten günümüze kültürel mirasın belgelenmesi için çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Geleneksel ve modern yöntemler olmak üzere iki kısımda incelenmektedir. Teknolojideki gelişmelerle kullanılan yöntemler, geleneksel yöntemler yerini modern yöntemlere bırakmaya başlamıştır. Kültürel mirasın belgeleme çalışmalarında modern yöntemlerden, lazer tarama ve fotogrametrik yöntemlere sıklıkla başvurulmaktadır. Lazer tarama ve fotogrametrik yöntemlerdeki teknolojik gelişmeler, sağladığı avantajlarla (maliyet, hız, zaman) tercih edilmekte ve belgeleme çalışmalarında iyi sonuçlar vermektedir. Anahtar Kelimeler: Fotogrametri, Arkeoloji

97

HOPE / UMUT

REKREASYON FAALİYETLERİNİN EV HANIMLARIMLARININ UMUT VE MUTLULUK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Sultan Güçlü & Yasemin Delibaş & Ayşe Nur Çetin İnsanların serbest zamanlarında gönüllü olarak katıldıkları, dinlendirici, zevk verici, eğlendirici ve doyum sağlayıcı etkinlikler rekreasyon olarak tanımlanmaktadır. Yetişkin eğitiminin mesleki, kişisel gelişim ve sosyal işlevinin yanı sıra bir diğer işlevi de rekreasyonel işlevdir. Rekreasyon etkinliklerinin kişilerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını olumlu yönde etkilediği ve de aynı zamanda insanları sosyalleştirdiği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Ülkemizde Halk Eğitim Merkezleri yetişkin eğitiminde önemli bir yere sahip olan rekreasyonel etkinliklerin gerçekleştirildiği önemli kurumlardan biridir. Bu çalışma; serbest zamanlarında bir Halk Eğitim Merkezine bağlı herhangi bir rekreasyon etkinliğine katılan ev hanımları ile katılmayan ev hanımlarının mutluluk ve umut düzeylerinin karşılaştırılması amacı ile yapılmıştır. Çalışmada kişisel bilgi formu, Snyder ve arkadaşları (1991) tarafından geliştirilen Umut Ölçeği ile Lyubomirsky ve Lepper tarafından (1999) geliştirilen Öznel Mutluluk Ölçeği kullanılmıştır. Yaş ortalamaları 40,76±9,57 olan 90 ev hanımı ile yapılan çalışmada kadınların yarısı bir Halk Eğitim Merkezine bağlı herhangi bir rekreasyon etkinliğine devam etmektedir. Kadınların diğer yarısı ise bu etkinliklere katılan kadınların komşularından gönüllülük esasına uygun olarak seçilmiştir. Çalışmamızda herhangi bir rekreasyon etkinliğine katılan ev hanımlarının mutluluk ve umut düzeylerinin herhangi bir etkinliğe katılmayan ev hanımlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür (p=.000). Kadınların umut ve mutluluk düzeyleri arasında pozitif, yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki (r=,758, p=.000) saptanmıştır. Eğitim seviyesi arttıkça kadınların mutluluk düzeyleri de artmaktadır (p=.017). Düzenli olarak egzersiz yapan (pZn>Cu>Pb>Cd, Güzelyalı’da Zn>Fe>Cu>Pb>Cd, Kepez’de Zn>Fe>Cu>Pb>Cd, Umurbey’de Fe>Zn>Pb>Cu>Cd, Çardak’ta Fe>Zn>Cu>Pb>Cd, Tersane’de Zn>Fe>Cu>Pb>Cd ve Eceabat’ta Zn>Fe>Cu>Pb>Cd olarak tespit edildi. Histolojik incelemelerde, özellikle Çardak, Eceabat ve Kepez’den toplanan midyelerin manto boşluğunu saran epitel hücrelerinin sitoplazmalarında belirgin metal birikimleri gözlendi. Çardak ve Kepez istasyonlarındaki midyelerin, sindirim kanalını saran epitel hücrelerinde deformasyonlar ve gonadlarda dejenerasyonlar tespit edildi. Kepez istasyonunundan toplanan bir midye örneğinde hermafroditlik belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Ağır metal, birikim, Mytilus galloprovincialis, akdeniz midyesi, histoloji

118

HOPE / UMUT

TEC1P DOWNREGULATES NTH1 GENE EXPRESSION IN SACCHAROMYCES CEREVISIAE Tülay Turgut Genç & Selen Çakas Trehalose is a disaccharide that have a crucial role as a storage carbohydrate and stress-protective molecule in Saccharomyces cerevisiae. The trehalose synthesis is conferred by the TPS complex, and degradation of stressaccumulated trehalose is done by neutral trehalase enzyme encoded by NTH1 gene. NTH1 gene expression is controlled by different transcription factors and signaling pathways depending on stages of cell cycle and growth conditions. The TEA transcription factor Tec1 involved in different developmental programs and cell aging by linking TORC1 and MAPK signaling pathways in response to nutrients and pheromones. Tec1 specifically binds TCS (TEA/ATTS Consensus Sequence) elements on promoters of genes. Because of the presence of five potential Tec1 binding site on NTH1 promoter, NTH1 gene may be regulated by the cell cycle transcription factor Tec1. In this research, we determined the effect of Tec1 on NTH1 transcription under nitrogen starvation condition by using Δtec1 mutant yeast and its isogenic wild type strain. In logarithmically growing Δtec1 mutant yeast cells NTH1 transcription was 7-fold higher than that of wild type. Similarly NTH1 gene expression in mutant yeast cells was 2-fold higher than wild type under nitrogen stravtaion condition. These results showed that Tec1 transcription factor downregulates NTH1 gene expression.

119

HOPE / UMUT

BİR SAĞLIK PROBLEMİ OLARAK OTURMA: YAKLAŞIMLAR VE TASARIMLAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME Pinar Öztürk Demirtaş Tarihin ilk çağlarında insanoğlu hayatta kalma çabası içerisinde avlanma, kaçma, saldırma, savunma gibi eylemler içerisinde bulunmuştur. İlk çağlarda insan oturma eylemini, belki bir aleti yontarken, ya da dinlenirken yerdeki bir yükselti, taş, ağaç üzerine oturmak suretiyle yapmıştır. Neredeyse her şeyi oturarak yaptığımız günümüzde ise sürekli oturmak için tasarlanmamış insan vücudu insanlık tarihinde en uzun oturma süresini yaşamaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar insan vücudunun günde ortalama 9,3 saatini oturarak geçirdiğini ortaya koymuştur. Bir araştırma sonucu ise, oturmanın erken ölüm riskini %40 arttırmasıdır . Oturmak yaşam biçimimizde bir zorunluluk iken, yanlış oturma elemanı kullanarak omurgada ciddi hasarlar oluşmasına ve bel bölgesi rahatsızlıklarına neden olunması ise oldukça önemli bir sorundur. Oturma elemanın kullanıcıyı fiziksel olarak ne kadar desteklediği bu sorunların önüne geçmek açısından tasarımda oldukça önemli bir konudur. Oturmanın sağlıklı olması, kasları ve iskeleti zorlamaması ağırlık merkezini omurgaya eşit dağıtmasından geçer. Oturma birimindeki yanlış düzenlemeler önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Günümüze kadar milyonlarca birbirinden farklı oturma birimi insanlar için tasarlanmış ve farklı öneriler sunmuştur. Uzun yıllardır “dik oturma” biçimi olarak kabul gören ve omurgayı koruduğu düşünülen oturma pozisyonunun aslında tek tip oturmaya işaret ettiği ve omurgada uzun süreli strese yol açtığı tespit edilmiştir. İdeale ulaşma çabası tasarımcıları ergonomik ve vücudu destekleyen pek çok yeni tasarım yapmaya yönlendirmiştir. Bu çalışmada “ideal oturma postürü” üzerine yapılan araştırmalar, bilimsel tespitler ve bu tespitler doğrultusunda geliştirilen oturma elemanları tasarımları incelenecek ve tartışılacaktır Anahtar Kelimeler: Oturma, Tasarım, Postür

120

HOPE / UMUT

DOĞUMHANELERDE ERGONOMİK RİSKLER VE TEHLİKELERİN SAPTANMASI Ayten Dinç & Ayşin Aşkin

Sağlık sektöründe çalışma ortamı koşullarından kaynaklanan iş kazası, meslek hastalığı ve sağlık sorunların giderek arttığı görülmektedir. İşyeri tehlike sınıflandırılmasına göre çok tehlikeli sınıfta yer alan bu sektörde çalışanlar çalışma ortamlarında biyolojik, fiziksel, kimyasal tehlikeler ile ergonomik, radyasyon, psikososyal vb gibi çeşitli mesleki risk ve tehlikeler ile karşı karşıya kalmaktadır. Hastane içerisindeki en önemli birimlerden bir tanesi doğumhanelerdir. Burada çalışanlar hem çalışma ortamlarından hem de yaptıkları işten kaynaklanan bir takım ergonomik problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Uzun süre ayakta kalınması, normal doğuma müdahele sırasındaki hareketler neticesinde oluşan bel, omuz gibi bedensel ağrılar ile ortam ısısı, hijyeni, enfeksiyonlar vb. gibi faktörler büyük önem arz etmektedir. Çalışma verimliliği ve etkinliğinin artırılması için en önemli koşul ergonomik çalışma koşullarının sağlanmasıdır. Ergonomi, insanın özelliklerini ve yeteneklerini araştırarak işin insana göre ayarlanmasını sağlayamayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla çalışma ortamları ne kadar iyi olursa çalışan sağlığı ve verimliliği de artacaktır. Bu bağlamda bu çalışmada doğumhanelerdeki ergonomik risklerin ve tehlikelerin saptanması ve alınması gereken tedbirler çalışmanın amacını oluşturmuştur. Anahtar Kelimeler : Ergonomi, Risk, Sağlık, Doğumhane

121

HOPE / UMUT

BİR UMUT YOLCULUĞUNUN İNCELENMESİ: SİGARAYI BIRAKMADA BAŞARISIZ DENEMELER Hülya Ertekin & Yusuf Haydar Ertekin

Giriş: Sigara bağımlılarından kimi sigarayı hiçbir destek almadan ilk denemede bırakırken, kimi ise yıllarca birçok denemede bırakamamaktadır. Araştırmamızda başarısızlıkla sonuçlanan bırakma denemelerini inceledik. Metot: Çalışmamıza sigara polikliniğine sigara bırakma amacıyla başvuran sigara kullanıcıları alındı. Katılımcılardan demografik veri formu, semptom skalası ve Fagerström Nikotin Bağımlılığı Testi doldurmaları istendi. Sigara kullananların nikotin bağımlılığı düzeyini tespit etmek amacıyla kullanılan Fagerström Nikotin Bağımlılığı Testinde 7 puan ve üzeri olanlar yüksek nikotin bağımlısı olarak tanımlanmaktadır. Katılımcı verileri; başarısız bırakma denemeleri olanlar ve olmayanlar (ilk kez deneyecekler), bırakmak için destek alanlar ve almayanlar olarak gruplandırılarak analiz edildi. Bulgular: Çalışmamıza 46’sı kadın (%38) ve 75’i erkek (%62) olmak üzere 121 katılımcı dahil edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 39±13 yıl, ve yaş aralığı 16-64 yıl olarak hesaplandı. Hastalardan 100’ünün (%83) en az bir kez, 30’unun (%25) en az beş kez başarısız bırakma denemesi olmuşken, 22’si (%18) bırakmayı ilk kez denemeye gelmişti. Bırakmayı deneyenlerin %43’ü destekli, %57’si desteksiz bırakmayı denemişti. Sıklık sırasına göre nikotin (%28), ilaç (%13), psikososyal (%7) ve diğer yöntemler (%4) destek olarak alınmıştı. Bırakmayı deneyenlerle denemeyenler arasında bağımlılık skoru açısından fark yokken (p=0,186), bırakmayı deneyenlerde öksürük daha sık saptandı (p=0,016). Başarısız denemesi olan katılımcılardan destek alanlarda yüksek nikotin bağımlısı (n=25, %58) anlamlı oranda yüksekti (p=0,021). Destek alanların nikotin bağımlılığı skor ortalaması ve bırakma girişimi sayısı almayanlara göre daha yüksekti (p=0,035, p
Copyright © 2022 DOKUMEN.SITE Inc.