REPREZENTATIVITATEA ROMÂNIEI ÎN SISTEMUL INSTITUȚIONAL EUROPEAN Cuprins

June 9, 2018 | Author: Eliza M. NICHIFOR | Category: Documents


CommentsDescription

REPREZENTATIVITATEA ROMÂNIEI ÎN SISTEMUL INSTITUȚIONAL EUROPEAN

Cuprins 1

PARLAMENTUL EUROPEAN ................................................................................................................ 2 CONSILIUL EUROPEAN ....................................................................................................................... 11 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ...................................................................................................... 11 BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ..................................................................................................... 12 CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE .............................................................................. 13 BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII .............................................................................................. 13 CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI ............................................................................................... 13 COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR ................................................................................... 14 COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ....................................................................... 17 BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................................................... 19

PARLAMENTUL EUROPEAN

2

Victor BOȘTINARU Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (RO - PSD)

În calitate de membru, acesta face parte din Comisia pentru afaceri externe, Comisia pentru dezvoltare regională, Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză și ca membru supleant in Comisia pentru comerț internațional, Subcomisia pentru securitate și apărare și Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania. Intervențile sale numeroase în Parlamentul European pe parcursul celor 4 ani (2014 - 2018), dar și activitățile sale anterioare îl califică pentru întreaga sa activitate în Parlament.

Daniel BUDEA Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) (RO - PNL)

Membru în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală și Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru. Este membru supleant în Comisia pentru dezvoltare regională, Comisia pentru afaceri juridice, Delegația pentru relațiile cu Israel și Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana. Activitățile sale sunt eclipsate de cele referitoare la abordarea siguranței în exploatațiile agricole din UE, producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, dar și la perspective și provocări pentru sectorul apicol din UE. Toate aceste subiecte la care Daniel BUDEA, a avut intervenții în plen, îi demonstrează capacitatea de a fi calificat pentru poziția în Parlament.

Cristian - Silviu BUȘOI Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) (RO - PNL)

Membru în Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Ucraina, Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest, dar și membru supleant în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia, Delegația pentru relațiile cu India. Printre activitățile sale se numără luările de cuvânt în plen, raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 privind comerțul cu produse derivate din focă, dar și raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși. Toate aceste lucruri îl califică pentru activitatea și repsonsabilitățile sale.

3

Andi CRISTEA Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (RO - PSD)

El este președinte în Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Moldova, vicepreședinte pentru afaceri externe, membru în Conferința președinților de delegație, Subcomisia pentru drepturile omului, Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest și membru supleant în Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor și în Delegația la comitetele parlamentare de cooperare UE-Armenia și UE-Azerbaidjan și la Comitetul parlamentar de asociere UE-Georgia. Printre cele mi recente activități ale sale se numără Explicații scrise ale votului Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime, Explicații scrise ale votului - Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, Explicații scrise ale votului - Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, care împreună cu activitățile sale parlamentare (luări de cuvânt în plen, raportul referitor la punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020, raportul conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte), îl califică pentru poziția sa.

Mircea DIACONU Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (RO - independent)

Este Vicepreședinte în Comisia pentru cultură și educație, membru în Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică și membru supleant în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și în Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-fosta Republică iugoslavă a Macedoniei. Printre activitățile sale se numără avizul referitor la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană: cel de-al 7-lea raport al Comisiei Europene, intervenție în cadrul dezbaterii referitoare la amenințările la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România. Este foarte implicat în evenimente publice, asemănător cu cel din data de 11 mai din Bistrița și Târgu Mureș în care prezintă rapoarte și discută despre cum arat ă România în Anul Centenarului și al Patrimoniului Cultural European.

Damian DRĂGHICI Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (RO independent) 4

Membru în Comisia pentru cultură și educație, în Delegația la comitetele parlamentare de cooperare UE-Armenia și UE-Azerbaidjan și la Comitetul parlamentar de asociere UE-Georgia, dar și membru supleant în Subcomisia pentru drepturile omului și în Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Ucraina. Luările sale de cuvânt în plen, dar și raportul referitor la cunoașterea UE în școală, raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033, dar și raportul referitor la promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare, califică întreaga activitate pe care o are de îndeplinit Damian Drăghici în funcția sa.

Doru - Claudian FRUNZULICĂ Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (RO - PSD)

Doru Claudian Frunzulică este membru în două comisii (Comisia pentru dezvoltare și Comisia specială privind terorismul) trei delegații (Delegația la Comisia parlamentară CariforumUE, Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană, Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO), dar și membru supleant în Comisia pentru afaceri externe, Comisia pentru afaceri economice și monetare, Subcomisia pentru securitate și apărare, în Delegația pentru relațiile cu Japonia, Delegația pentru relațiile cu India, Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE, Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana.

Maria GRAPINI Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (RO Partidul Puterii Umaniste) Membră în Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană, Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest și membru supleant în Comisia pentru transport și turism, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Moldova.

Cătălin Sorin IVAN Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (RO - PSD)

5

Este vicepreședinte în Comisia pentru control bugetar, membru în Comisia pentru afaceri economice și monetare și în Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia. Este și membru supleant în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, în Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale și Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Ucraina.

Monica MACOVEI Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (RO - Independent)

Președinte în cadrul Delegației la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UEAlbania, membră în Conferința președinților de delegație, Comisia pentru control bugetar, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale. Este membru supleant în Comisia pentru afaceri externe, Comisia specială privind terorismul, Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii.

Ramona Nicolae MĂNESCU Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) (RO - PNL)

Vicepreședinte în cadrul Delegației pentru relațiile cu țările din Mashrek, membră în Comisia pentru afaceri externe, Delegația la comitetele parlamentare de cooperare UE-Armenia și UE-Azerbaidjan și la Comitetul parlamentar de asociere UE-Georgia, dar și membru suplenat în Comisia pentru comerț internațional, Comisia pentru transport și turism, Subcomisia pentru drepturile omului.

Marian - Jean MARINESCU Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) (RO - PNL) Este membru în Comisia pentru transport și turism, Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia și membru supleant în Comisia pentru control bugetar, Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de SudEst și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Sorin MOISĂ 6

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) (RO - Independent) Membru în Comisia pentru comerț internațional și Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii.

Siegfried MURȘAN Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) (RO - Partidul Mișcarea Populară) Vicepreședinte în comisia pentru bugete. Membru în Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale, Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Moldova, Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest și membru supleant în Comisia pentru afaceri economice și monetare și Delegația pentru relațiile cu India.

Dan NICA Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (RO - PSD) Membru în Comisia pentru industrie, cercetare și energie și Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii. Membru supleant în Comisia pentru control bugetar, Comisia pentru dezvoltare regională, Delegația pentru relațiile cu Israel.

Norica NICOLAI Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (RO - ALDE) Membră în Comisia pentru pescuit, Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UEMoldova, Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest și membru suplenat în Comisia pentru afaceri externe, Comisia pentru dezvoltare regională, Subcomisia pentru securitate și apărare, Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia, Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO.

Ioan Mircea PAȘCU Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (RO - PSD) Vicepreședinte în Parlamentul European cu responsabilitățile: ●

Casa Istoriei Europene (împreună cu vicepreședintele Valcárcel Siso)MultilingvismServiciul de cercetare pentru deputați și biblioteca (responsabilitate secundară)Grupul de lucru pentru strategia de inovare în domeniul TIC, membru 7Comitetul artistic, membru

● Îl înlocuiește pe Președinte în chestiuni legate de organismele multilaterale (securitate), inclusiv NATO, OSCE ● Îl înlocuiește pe Președinte în chestiuni legate de politica de vecinătate (Est/Euronest) (responsabilitate principală). Membru în Biroul Parlamentului European, Comisia pentru afaceri externe, Subcomisia pentru securitate și apărare, Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Moldova, Delegația pentru relațiile cu Japonia și membru supleant în delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii.

Emilian PAVEL Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (RO - PSD) Membru în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale, Delegația pentru relațiile cu Israel, Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana, dar și membru supleant în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia.

Răzvan POPA Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (RO - PSD) Membru în Comisia pentru bugete și în Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACPUE, dar și membru supleant în Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Comisia pentru afaceri juridice, Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale, Delegația pentru relațiile cu Canada.

Cristian Dan POPA Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) (RO - Independent) Vicepreședinte în Subcomisia pentru drepturile omului, membru în Comisia pentru afaceri externe, Comisia pentru dezvoltare, Comisia pentru petiții, Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud, dar și membru supleant în Comisia pentru afaceri constituționale, Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab, Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE, Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana.

Laurențiu REBEGA 8

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (RO - Independent) Membru în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală, Comisia pentru petiții și Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia, dar și membru supleant în Comisia pentru dezvoltare regională.

Daciana Octavia SÂRBU Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (RO - PSD) Vicepreședintă în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și membră în Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune, și Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de SudEst (ASEAN). Este și membru supleant în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală, Comisia pentru pescuit, Comisia pentru afaceri constituționale, Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză.

Csaba SÓGOR Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) (RO - UDMR) Membru în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, Delegația pentru relațiile cu Japonia și membru supleant în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Theodor Dumitru STOLOJAN Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) (RO - PNL) Membru în Comisia pentru afaceri economice și monetare, Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE și membru supleant în Comisia pentru industrie, cercetare și energie și Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud.

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (RO- PSD) Membru în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și Delegația pentru relațiile cu Canada. Este și membru supleant în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă.

9

Claudia ȚAPARDEL Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (RO- PSD) Membră în Comisia pentru transport și turism, Comisia pentru afaceri constituționale, Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud și membru supleant în Comisia pentru bugete, Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic și Delegația la Adunarea Parlamentară EuroLatinoamericană.

Mihai ȚURCANU Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) (RO - PNL) Membru în Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, Delegația pentru relațiile cu Canada, și membru supleant în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Subcomisia pentru securitate și apărare și Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE.

Traian UNGUREANU Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) (RO - PNL) Membru în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest. Este și membru supleant în Comisia pentru afaceri externe, Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Moldova și Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică.

Adina Ioana VĂLEAN Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) (RO - PNL) Președintă în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, membră în Conferința președinților de comisie, Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii și membru supleant în Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE).

Renate WEBER Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (RO - Independent) Vicepreședintă în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile, membră în Delegația la Adunarea Parlamentară Euro10

Latinoamericană și membru supleant în Subcomisia pentru drepturile omului, Delegația pentru relațiile cu Israel, Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii.

Iuliu WINKLER Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) (RO - UDMR) Vicepreședinte în Comisia pentru comerț internațional, membru în Delegația pentru relațiile cu India și membru supleant în Comisia pentru dezvoltare regională, Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză.

Iuliu WINKLER Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (RO - PSD) Vicepreședintă în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală, membră în Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică și membru supleant în Comisia pentru dezvoltare regională, Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză, Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud, Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana.

CONSILIUL EUROPEAN Consiliul European este format din șefii de stat sau de guvern din toate țările membre, președintele Comisiei Europene și Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate. Reprezentativitatea României în Consiuliul European este asigurată de șeful statului, IOHANNIS Klaus Werner.

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE În funcție de configurație, fiecare țară își trimite ministrul care se ocupă de domeniul abordat. România are în prezent următorii reprezentanți: 1.

DĂNCILĂ Vasilica Viorica - Prim-ministru

2. STĂNESCU Paul - Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 11

3. GAVRILESCU Grațiela Leocadia - Viceprim-ministru, Ministrul Mediului ȘTEFAN Viorel - Viceprim-ministru 4. BIRCHALL Ana - Viceprim-ministru pentru Implementarea Parteneriatelor Strategice ale României 5.

DAEA Petre - Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

6.

DAN Carmen Daniela - Ministrul Afacerilor Interne

7. IVAȘCU George Vladimir - Ministrul Culturii și Identității Naționale MELEȘCANU Teodor-Viorel - Ministrul Afacerilor Externe 8.

FIFOR Mihai-Viorel - Ministrul Apărării Naționale

9.

TEODOROVICI Eugen Orlando - Ministrul Finanțelor Publice

10.

ANDRUŞCĂ Dănuţ - Ministrul Economiei

11.

OPREA Ştefan-Radu - Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

12.

ȘOVA Lucian - Ministrul Transporturilor

13. COJOCARU Petru Bogdan - Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale TOADER Tudorel - Ministrul Justiției 14.

VASILESCU Lia-Olguța - Ministrul Muncii și Justiției Sociale

15.

PINTEA Sorina - Ministrul Sănătății BRAN Ioana - Ministrul Tineretului și Sportului

16.

DENEȘ Ioan - Ministrul Apelor și Pădurilor

17. PLUMB Rovana - Ministrul Fondurilor Europene POPA Valentin - Ministrul Educației Naționale 18.

BURNETE Nicolae - Ministrul Cercetării și Inovării

19.

ANTON Anton - Ministrul Energiei

20.

TRIF Bogdan Gheorghe - Ministrul Turismului

21. INTOTERO Natalia-Elena - Ministrul pentru Românii de Pretutindeni NEGRESCU Victor - Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ Banca Națională a României face parte din Sistemul European al Băncilor Centrale.

12

Guvernator: Mugur Isărescu, absolvent al Facultăţii de Comerţ Exterior, A.S.E. Bucureşti, care participă ca membru cu drepturi depline la Consiliul General al Băncii Centrale Europene şi la comitetele acesteia.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE Este alcătuită din câte 1 judecător din fiecare țară a UE, plus 11 avocați generali, iar tribunalul din 47 de judecători. Din parte României, Judecător la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, este Octavia Spineanu-Matei, licențiată în drept la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, doctor în drept, judecător și președinte de secție la Tribunalul București. La Tribunalul UE este Camelia Toader, doctor în drept, judecător la Judecătoria Sectorului 5 din București, titular de curs, ulterior, profesor de drept civil și de dreptul european al contractelor la Universitatea București.

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Consiliul guvernatorilor este alcătuit din miniștri (de obicei de finanțe) din toate statele membre. Acesta stabilește politica generală de creditare a Băncii. Consiliul de administrație, prezidat de președintele BEI, este alcătuit din 28 de membri numiți de statele membre și unul desemnat de Comisia Europeană. Acesta aprobă operațiunile de contractare și acordare a împrumuturilor. Comitetul de direcție, organul executiv al Băncii, gestionează activitățile de zi cu zi. Reprezentantul României în consiliul guvernatorilor este Eugen Orlando Teodorovici, absolvent a Facultății de Comerț din cadrul ASE și a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative – Departamentul pentru Relații Internaționale și Integrare Europeană. Membrul Consiliului de administrație este Attila György, licenţiat în finanţe Finanţe, 26 Asigurări, Bănci şi Burse de Valori la ASE, Studii aprofundate în bănci şi asigurări: BANCAS ASE, Studii postuniversitare: Drept comunitar, ASE.

CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI Reprezentantul României este George Pufan și face parte din Camera II – Investiții pentru coeziune, creștere și incluziune. A absolvit Institutul de Construcții București, Colegiul Național 13

de Apărare, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Institutul Național de Administrație cât și Institutul Diplomatic Român - specializare în practica relațiilor internaționale și studii euroatlantice, dar și Facultatea de Științe Economice, specialitatea contabilitate.

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR Reprezentat de 15 membrii:

1. Ionel Arsene Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) Studii: UUMV Bucuresti, inginer economist UNAP Securitate si Aparare Nationala Comisiile: ▪ Al 6-lea mandat - Comisia pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) ▪ Al 6-lea mandat - Comisia pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER). 2. Borboly Csaba Partidul Popular European (PPE) Studii: Facultatea de Drept Comisiile: Al 6-lea mandat - Comisia pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) -

Al 6-lea mandat - Comisia pentru mediu, schimbări climatice şi energie (ENVE)

3. Drăghici Emil Alianța Europeană (AE) Primarul comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița Comisii: -

Al 6-lea mandat - Comisia pentru resurse naturale (NAT)

Al 6-lea mandat - Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale (CIVEX) 4. Făgădău Decebal Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) Primarul orașului Constanţa Studii: Facultatea de Științe Economice, Management Financiar-Contabil Comisii: Al 6-lea mandat - Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale (CIVEX) Al 6-lea mandat - Comisia pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) Studii universitare de licenta profilul economic, specializare management financiar-contabil 14

5. Falcă Gheorghe Partidul Popular European (PPE) Primarul municipiului Arad, județul Arad 29 Studii: Facultatea de Construcţii, licenţiat în drumuri Comisii: -

Al 6-lea mandat - Comisia pentru resurse naturale (NAT)

-

Al 6-lea mandat - Comisia pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER)

6. Gâju Mariana Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) Primarul comunei Cumpăna, județul Constanța Studii: Facultatea de Științe Economice, Specialitatea Finanțe, Contabilitate, Management, Facultatea de Administrație Publică, Academia Navală – Management în exploatări portuare, porturi și zone libere. Comisii: -

Al 6-lea mandat – Comisia pentru politica economică (ECON) ▪

-

Al 6-lea mandat - Comisia pentru mediu, schimbări climatice şi energie (ENVE)

7. Moraru Victor Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) Președintele Consiliului Județean Ialomiţa Studii: Facultatea de Drept Comisii: Al 6-lea mandat - Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale (CIVEX) -

Al 6-lea mandat - Comisia pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER)

8. Negoiță Robert Sorin Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) Primarul sectorului 3 al Municipiului București Studii: Facultatea de Drept, Universitatea Bioterra Facultatea de Economie a Turismului Intern şi Internaţional Comisii: -

Al 6-lea mandat – Comisia pentru politica economică (ECON)

-

Al 6-lea mandat - Comisia pentru mediu, schimbări climatice şi energie (ENVE)

9. Nica Alin-Adrian Partidul Popular European (PPE) Primarul comunei Dudeștii Noi, județul Timiș Comisii: Al 6-lea mandat - Comisia pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) -

Al 6-lea mandat - Comisia pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER)

10. Oprea Emilian Partidul Popular European

15

Al 6-lea mandat - Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale (CIVEX) Al 6-lea mandat - Comisia pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) ▪ Școala Națională de Studii Politice și Administrative ▪ Facultatea de Construcții Căi Ferate, Drumuri și Poduri 11. Prioteasa Ion Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) Președintele Consiliului județean Dolj Studii: Facultatea de Științe Economice Craiova Comisii: -

Al 6-lea mandat – Comisia pentru politica economică (ECON)

-

Al 6-lea mandat - Comisia pentru resurse naturale (NAT)

12. Teban Adrian Ovidiu Partidul Popular European (PPE) Primarul orașului Cugir Studii: Facultatea de Mecanică Facultatea de Teologie Comisiile: -

Al 6-lea mandat – Comisia pentru politica economică (ECON) ▪

-

Al 6-lea mandat - Comisia pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER)

13. Toader Bogdan Andrei Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) președintele Consiliului Județean Prahova Comisii: -

Al 6-lea mandat – Comisia pentru politica economică (ECON)

-

Al 6-lea mandat - Comisia pentru resurse naturale (NAT)

14. Țuțuianu Marius Horia Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) Președintele Consiliului Județean Constanţa Comisii: Al 6-lea mandat - Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale (CIVEX) -

Al 6-lea mandat - Comisia pentru mediu, schimbări climatice şi energie (ENVE)

15. Ursăciuc Marius Ioan Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE) Primarul orașului Gura Humorului Studii: Facultatea de Mecanica Comisiile: -

Al 6-lea mandat - Comisia pentru resurse naturale (NAT)

-

Al 6-lea mandat - Comisia pentru mediu, schimbări climatice şi energie (ENVE)

16

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN Sunt 15 membrii, nominalizați de principalele centre sindicale, organizaţii ale societăţii civile, ele fiind preluate de Guvern ca atare.

1.Reprezentanţi ai patronatelor •

Albu Octavian Catalin, Secretar general - Patronatul Național Român (PNR);

• Bontea Ana, Director - Departamentul Juridic şi Dialog Social, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR); Floria Irinel Eduard, Confederația Patronală "Concordia"; •

Manoliu Mihai, Preşedinte - Confederaţia Naţională a Patronatelor din România

(CNPR) şi Secretar general - Alianţa Confederaţiilor Patronale din România (ACPR); •

Plosceanu Aurel Laurenţiu, Preşedinte - Asociaţia Română a Antreprenorilor de

Construcţii (ARACO) şi Președinte - Uniunea Generală a Industriașilor din Romania (UGIR).

2. Reprezentanţi ai sindicatelor •

Dandea Petru Sorin, Vicepreşedinte - Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel

ALFA"; • Fornea Dumitru, Şeful Departamentului Relaţii Internaţionale - Confederaţia Sindicala Naţionale MERIDIAN; •

Ivaşcu Minel, Secretar general - Blocul Naţional Sindical (BNS);

• Rusu Sabin, Secretar general - Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR); • Luca Liviu, "CNSLRFRĂȚIA".

Prim-vicepreședinte

-

Confederația

Națională

a

Sindicatelor

3. Reprezentanţi ai societăţii civile •

Alistar Victor, Director - Transparency International România;Ivaşcu Mihai, Consilier Președinte - Camera de Comerț și Industrie a României;

• Opran Marius Eugen, Director - Institutul Naţional de C&D pentru Fizică şi Inginerie Nucleară şi Institutul Naţional de C&D Fizica Laserelor Plasmei şi Radiaţiei;

17

• Pîrvulescu Cristian, Președinte de onoare - Asociația Pro Democrația (APD) şi Decan Facultatea de Științe Politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA); • Sibian Ionuţ, Director executiv - Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) şi Membru Consiliul Director - Fundatia Orange.

18

BIBLIOGRAFIE

www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/configurations/ www.europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_ro www.europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_ro www.europarl.europa.eu/

19

Copyright © 2023 DOKUMEN.SITE Inc.