QUARTER 1 DLP FILIPINO 7

June 13, 2018 | Author: Mila Saclauso | Category: Documents


CommentsDescription

Teachers Learning Plan in Filipino 7
SY 2018-2019

Inihanda ni: MILAGROS M. SACLAUSO

Gawain Bilang: 1
Pamagat ng Gawain: #Ang Pilosopo
Petsa: June 5, 2018
Layuinin:
Naibigay ang kasinngkahulugan at kasalungat na kahulugan ng salita ayon sa gamit sa pangungusap.
Nahihinuha ang kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan batay sa mga pangyayari at usapan ng mga tauhan.
(Indicator) Natutukoy ang kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar sa pamamagitan
ng mga pangyayari at usapan ng mga tauhan sa akda.
Reperensiya:

Supplemental Lesson Grade 7 Filipino, Rex Interactive, p. 1-15
Pagpaphalaga: Pagiguing Mapanuri


PagpapakahuluganPagpapakahuluganBatayang Konsepto
Pagpapakahulugan
Pagpapakahulugan


KasingkahuluganKasingkahulugan


Kasingkahulugan
Kasingkahulugan
magalingmagalingmasungitmasungitkasalungatkasalungatmabaitmabaitmatalinomatalino
magaling
magaling
masungit
masungit
kasalungat
kasalungat
mabait
mabait
matalino
matalino

posisyonposisyon paniniwala paniniwala B.
posisyon
posisyon
paniniwala
paniniwala


KalagayangPanlipunanKalagayangPanlipunankatayuankatayuanpwestopwestotradisyontradisyonnakagawiannakagawianHalimbawa: Pagdiriwang ng PistaHaliHalimbawa: Pagdiriwang ng PistaHaliKaugalianKaugalian
Kalagayang
Panlipunan
Kalagayang
Panlipunan
katayuan
katayuan
pwesto
pwesto
tradisyon
tradisyon
nakagawian
nakagawian
Halimbawa: Pagdiriwang ng Pista

Hali
Halimbawa: Pagdiriwang ng Pista

Hali
Kaugalian
Kaugalian


Halimbawa:mahirapHalimbawa:mahirap
Halimbawa:
mahirap

Halimbawa:
mahirapII.Learning Experience
Pagbasa sa Kwento mula sa sipi na ibinigay ng guro.
Checking for Understanding
Panuto 1:Salungguhitan ang kasalungat na kahulugan ng naka-italized na salita sa loob ng pangungusap.
Luminga-linga ang magnanakaw kung may nakakita sa kanya habang may isang nakatutok lamang sa pagkakamasid sa kanya.
Kung gusto mong matanto ang mga pangyayari sa paligid huwg mong hayaang maging mangmang ka.
Umiiral pa rin ang kabutihan sa bawat tao sa kabila ng unti unting pagkawala ng magagndang kaugalian.
Bawat alituntunin ay ginawa para sa kapakanan ng tao na hindi lang para pagbawalan tayo kung di para malayo tayo sa kapahamakan.
Ihabilin mo ang mga dapat gawin sa iyong bunsong kapatid na maiiwan, delikado kung ipagwawalang bahala mo lang na maiiwan siya.
Panuto 2: Mula sa mga salita o pahayag na nakatala sa loob ng kahon, itala sa itaas ng fishbone ang
kaugalian at sa ibabang bahagi ang kalagayang panlipunan.
Nalungkot si SubekatNalungkot si Subekat
Nalungkot si Subekat
Nalungkot si Subekat


Magdasal ng dhuborMagdasal ng dhuborMagdala ng bato sa paglalakbayMagdala ng bato sa paglalakbay
Magdasal ng dhubor
Magdasal ng dhubor
Magdala ng bato sa paglalakbay
Magdala ng bato sa paglalakbay


NaghihirapNaghihirap
Naghihirap
Naghihirap


Pinunong si AbedPinunong si AbedMamigay ng pagkainMamigay ng pagkainTaong sunud-sunuranTaong sunud-sunuran
Pinunong si Abed
Pinunong si Abed
Mamigay ng pagkain
Mamigay ng pagkain
Taong sunud-sunuran
Taong sunud-sunuran


Maghugas bago magdasalMaghugas bago magdasalPagsunod sa patakaranPagsunod sa patakaran
Maghugas bago magdasal
Maghugas bago magdasal
Pagsunod sa patakaran
Pagsunod sa patakaran


Kaugalian


Kalagayang Panlipunan
III. Konklusyon
Itala sa traffic light ang mga tradisyong dapat at di-dapat panatilihin

LALA NATIONAL HIGH SCHOOL
Maranding, Lala, Lanao del Norte
SY 2018-2019
FILIPINO 7
Pangalan: __________________________________ Taon: ______________________
Petsa: _____________________________________ Iskor: ______________________

Gawain Bilang:
Pamagat ng Gawain:
Layunin:


Sanggunian:
Halagang Pangkatauhan:

I. Concept NoteII. Learning for Understanding
Checking for Understanding


Copyright © 2024 DOKUMEN.SITE Inc.