OFFENSIVE GAME BREAKS IN MODERN FOOTBALL

June 29, 2018 | Author: Nebojsa B Đošić | Category: Documents


CommentsDescription

Библиотека

65

Монографија Офанзивни прекиди игре у савременом фудбалу приређен је мастер рад „Учесталост и ефикасност прекида игре финалиста и полуфиналиста Светског фудбалског првенства 2010. године“ одбрањен 2. октобра 2013. године на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду пред комисијом у саставу: проф. др Славко Молнар (ментор), проф. др Жељко Крнета и проф. др Мирослав Смајић.

INITIUM ЗАДУЖБИНА АНДРЕЈЕВИЋ основана је 18. септембра 1994. године у Београду. Оснивачи су проф. др Душанка и проф. др Коста Андрејевић. Решењем Министарства културе Републике Србије од 20. марта 1995. године уписана је у Регистар задужбина под бројем 45.

Офанзивни прекиди игре у савременом фудбалу

...„Монографија представља веома интересантан покушај да се ‘прекид игре’, као неминовни елемент фудбалске игре, анализира и да се уоче неке правилности у заступљености начина извођења и исхода прекида игре, као постигнути голови директно или из прекида, код врхунских светских репрезентација, финалиста и полуфиналиста Светског фудбалског првенства 2010. године.“... ...„У раду је третирана актуелна проблематика. Истраживање је методолошки добро постављено и реализовано. Аутор на систематичан, аналитичан и прегледан начин износи прецизну анализу, а добијени резултати од значаја су за даља истраживања.“... Проф. др Ђорђе Нићин Доц. др Веселин Бунчић

Небојша Ђошић Небојша Ђошић

Чланови: Проф. др Миливоје Андрејевић Проф. др Зита Бошњак Проф. др Михаило Војводић, дописни члан САНУ Академик Мирослав Гашић Проф. др Слободан Грубачић, дописни члан САНУ Проф. др Љубодраг Димић, дописни члан САНУ Проф. др Синиша Зарић Проф. др Миодраг Јевтић Академик Видојко Јовић Проф. др Ања Јокић Проф. др Небојша Лалић Проф. др Љубомир Маџар Проф. др Живан Максимовић Академик Нада МилошевићЂорђевић Проф. др Маријан Новаковић Проф. др Радмила Петановић, дописни члан САНУ Проф. др Иванка Поповић Проф. др Ивица Радовић Проф. др Душан Старчевић Академик Властимир Трајковић Проф. др Љубинка Ћулафић Академик Јован Хаџи-Ђокић Проф. др Десанка Ценић Милошевић Академик Миодраг Чолић Проф. др Слађана Чабрило Академик Ђорђе Шијачки

Задужбина Андрејевић

Научни савет ЗАДУЖБИНЕ АНДРЕЈЕВИЋ Председник: Академик Градимир Миловановић Потпредседници: Проф. др Мирослав Весковић Др Милан С. Димитријевић, научни саветник Академик Љубисав Ракић Академик Светомир Стожинић

Небојша Ђошић рођен је 1963. године у Малом Мокром Лугу, општина Звездара, Београд. Дипломирао је 2005. на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Дипломирао је и на Вишој тренерској школи на смеру Фудбал у класи проф. Вељка Алексића (1991). Мастер рад одбранио је 2013. на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. Аутор је 14 радова у којима се бавио разним темама из области фудбала, објављених у часописима и зборницима радова са научно-стручних конференција. Учествовао је на 14 научно-стручних конференција у земљи и иностранству. Области научног и стручног интересовања: фудбал и фитнес. Члан је Удружења фудбалских тренера Југославије и Удружења стручњака за аеробик и фитнес Србије. Запослен је у Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици у звању асистента за предмете Фудбал и Фитнес.

Офанзивни прекиди игре у савременом фудбалу

Задужбина Андрејевић

Оснивачки циљеви: 1. помагање стваралаштва у свим научним областима и дисциплинама, 2. пружање помоћи и подршке талентованим научним ствараоцима у објављивању њихових првих научних дела – магистарских теза и докторских дисертација, 3. стварање фонда актуелних научних књига и часописа из светске науке и 4. подстицање развоја научне критичке мисли.

У Библиотеци INITIUM, на основу конкурса и Критеријума и правила Задужбине, објављују се приређени МАСТЕР радови домаћих аутора који су током студирања и мастер студија остварили одличан просек и чији је мастер рад високо оцењен и препоручен од стране факултета и универзитетских наставника.

Copyright © 2020 DOKUMEN.SITE Inc.