Medicin.sestre Tehn.

June 11, 2018 | Author: Zeljka Medic | Category: N/A


CommentsDescription

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, 22000 Sremska Mitrovica e-mail: [email protected] web: www.zdravlje-sm.org.rs Tel:022/610-511 Tel/Faks:022/636-509 Žiro račun: 840-209667-75 MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR SEKRETAR KOMISIJE 064/186-31-45 VESNA STOJAKOVIĆ PITANJA IZ PREDMETA “RADNI ODNOSI” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Radni odnos- pojam Uslovi za zasnivanje radnog odnosa Način zasnivanja radnog odnosa Radni odnos na određeno vreme Radni odnos bez javnog oglašavanja Probni rad Prethodna provera radne sposobnosti Pripravnici Volonterski rad Raspoređivanje zaposlenih Radno vreme radnika (puno i nepuno) Skraćeno radno vreme Rad duži od punog radnog vremena Raspored i preraspodela radnog vremena Godišnji odmor Dnevni i nedeljni odmor Plaćeno odsustvo Neplaćeno odsustvo Zarade i naknade zarada Zaštita zaposlenih – opšta Zaštita žena Zaštita omladine i invalida Udaljenje zaposlenog Materijalna odgovornost Prestanak radnog odnosa po sili zakona Otkazni rok Zaštita prava zaposlenih Privremeni – povremeni poslovi Radna knjižica Inspekcija rada Posebni kolektivni ugovor za zdravstvenu delatnost u Republici Srbiji Ovlašćenja direktora Literatura: 1. Zakon o radu Republike Srbije (“Sl.glasnik RS” broj 24/05 i 61/05) org. 28. 13. 42. 6. 37. 16. 45. 32. 17. 22000 Sremska Mitrovica e-mail: [email protected] ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. 41.rs Tel:022/610-511 Tel/Faks:022/636-509 Žiro račun: 840-209667-75 NEGA I ISHRANA BOLESNIKA 1. 44. 4. 36. 5. 7. 30. 25.zdravlje-sm. Antisepsa i asepsa Dezinfekciona sredstva – vrste i primena Sterilizacija instrumenata i zavojnog materijala Čuvanje sterilnog materijala Preoperativna priprema bolesnika Osnovi postoperativne nege bolesnika Dekubitus – preventivne mere i lečenje Prijem i otpust bolesnika – uloga sestre Posmatranje izlučevina Podela temperature po visini Vitalne funkcije Evakuaciona klizma Merenje diureze Kateterizacija mokraćne bešike – uloga sestre Organizacija ishrane bolesnika – uloga sestre Veštačka ishrana – priprama i određivanje hrane Putevi unošenja lekova Čuvanje lekova i signatura Zdravstveno vaspitanje bolesnika Priprema bolesnika za RTG ispitivanje degestivnog trakta Priprema bolesnika za RTG ispitivanje kod bolesti bubrega Nega komatoznih bolesnika Peuralna punkcija – uloga sestre Uzimanje krvi za hemokulturu Lična higijena i njen značaj za bolesnike Ishrana bolesnika Sternalna punkcija – uloga sestre Transfuzija krvi – uloga sestre Uzimanje želudačnog soka Ispiranje želuca Biopsija jetre – uloga sestre Abdominalna punkcija – uloga sestre Priprema bolesnika za irigografiju i irigoskopiju Nega bolesnika i ishrana kod akutnog zapalenja žučne kese i žučnih puteva Prijemno odeljenje zarazne bolnice Nega traheotomisanih bolesnika Nega obolelih od trbušnog tifusa Lumbalna punkcija – uloga sestre Uzimanje brisa iz ždrela Nega i ishrana kod hepatitisa Vrste inzulina i aplikacije Nega i ishrana kod šećerne bolesti Nega bolesnika kod krvarećeg ulkusa Nega hronično obolelih i starih osoba Nega bolesnika kod trombo flebitisa . 12. 3. 18.rs web: www. 31. 15. Stari šor 47. 22. 9. 20. 11. 38. 29. 24.org. 26. 33. 21. 43. 39. 19. 40. 14. 2. 23. 35. 10. 27. 34. 8. letke. 4. zdravstvena propaganda Zdravstveno vaspitni rad u maloj grupi Značaj zdravstveno vaspitnog rada Zdravstveno vaspitni rad u velikoj grupi – predavanja Klasifiikacija zdravstveno vaspitnih sredstava Zdravstveno vaspitanje u vanbolničkim zdravstvenim ustanovama Zdravstveno vaspitanje u bolničkim ustanovama Zdravstveno vaspitanje u školi Zdravstveno vaspitanje u industriji Zdravstveno vaspitanje u selu Zdravstveno vaspitanje u sklopu kućne nege bolesnika Polivalentna patronažna služba Štampana očigledna zdravstveno vaspitna sredstva – plakate. 9.org. agitke Uloga zdravstvenog vaspitanja u sprečavanju kardiovaskularnih oboljenja Uloga zdravstvenog vaspitanja u sprečavanju hroničnih nezaraznih oboljenja Patronažna sestra kao organizator preventivnih aktivnosti u mesnoj zajednici .rs web: www. 16. 17. 6. Zdravstveno vaspitanje – pojam i definicija Zdravstveno vaspitanje. 12. 3. Važnost statistike u zdravstvenoj službi ZA SVE SMEROVE ZDRAVSTVENO VASPITANJE 1.org.rs Tel:022/610-511 Tel/Faks:022/636-509 Žiro račun: 840-209667-75 46. 13.zdravlje-sm. Zdravstvena administracija – u bolničkim i vanbolničkim ustanovama 47. 15. Stari šor 47. 8. 2. zdravstveno prosvećivanje. 10. 7. 11. 5.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. 22000 Sremska Mitrovica e-mail: [email protected] 14. 10. 26. taloženje i filtriranje) Fekalni indikatori Kondicioniranje vazduha Grejanje stambenih prostorija . 31. 17.zdravlje-sm. 32.org.org. 22. 13.rs web: www. 23. 21. 6. 8. 14. 2. 19. 24. 18. 28.rs Tel:022/610-511 Tel/Faks:022/636-509 Žiro račun: 840-209667-75 EPIDEMIOLOGIJA SA HIGIJENOM 1. 27. 11. 16.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. 7. 20. 34. Stari šor 47. Vogralikov lanac Izvor infekcije Putevi prenošenja infekcije Ulazna vrata infekcije Imunitet Karakteristike crevnih infekcija Karakteristike kapljičnih infekcija Hidrične infekcije Transmisivne infekcije Zoonoze Infekcije i toksi-infekcije hranom Obavezne vakcinacije Opšte mere protiv zaraznih bolesti Profilaksa bakterijskih trovanja hranom Dezinfekcija Dnevne energetske potrebe organizma Dnevni plan ishrane Bolesti nedovoljne i nepravilne ishrane Definitivno uklanjanje čvrstih otpadaka Osnovni principi higijene stanovanja Konzerviranje namirnica Kvalitet vode za piće Avitaminoze. 3. 5. 29. hipovitaminoze i hipervitaminoze Procena stanja ishranjenosti stanovništva Hlorisanje vode Metodi dezinfekcije vode za piće Higijena školskih objekata Osnovni principi lične higijene Sanitarni čvor Objekti za snabdevanje vodom za piće Uzorkovanje vode za piće Prečišćavanje vode za piće (aeracija. 12. 33. 30. 4. 35. 9. 15. 25. 22000 Sremska Mitrovica e-mail: [email protected] rs Tel:022/610-511 Tel/Faks:022/636-509 Žiro račun: 840-209667-75 . 22000 Sremska Mitrovica e-mail: [email protected] ZA JAVNO ZDRAVLJE ul.org. Stari šor 47.org.rs web: www.zdravlje-sm.
Copyright © 2022 DOKUMEN.SITE Inc.