Letakkanlah Alas Rumahmu

June 17, 2018 | Author: Nendya Ponijo | Category: N/A


CommentsDescription

Letakkanlah Alas Rumahmu1 = G, 4/4 Lagu : Paul Widyawan Aransemen : Nendya mf __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Br. 0 0 01 12 3 Letakkan lah . 24 32 1 alas rumahmu Br. 5 lah . 46 54 3 sabda Tuhanmu . 2 4 3 2 1 7< 6< 7< 5< 5< 6< 1 . dengan ikhlas iman yg takkan tenggelam SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 __ __ T B 1 . __ __ 4 .1 __3 __ 21 lah .1 di ___ ___ __ 2 3 4 5< per- 6< ka- 1 sa . 3 5< wa- 7 . __ .2 __ 13 5 . 5< das yang da- ___ __== __== __== 1 05 5 05 5 01> 1> 76 _== ___ 02 34 5 nyanyikanlah 2 . 5< lam . 32 1 6< 7< ___ 5< 5< 6< ___ ==__ __== ==__ 5 S2 1 7< 6< 7< 5< 5< 6< 1 05 5 03 3 05 5654 3 2 34 2 3 .2 17< 6< 5< iman yang tak kan tenggelam Biar badai hujan deras me - landa tangkai rumah mu ___ ___ ___ __== __== __== ==== ___ ==__ __== ==__ 1 05 5 02 2 03 3432 1 7< 12 7< 1 .7< A 1 7< ___ 6< 7< ___ 5< 5< 6< ___ T 1 7< 6< 7< 5< 5< 6< 1 05 5 01> 1> 01> 1> 76 __== __== __== _== ___ ==__ __== 5 5 56 7 5 .5 . 1 7< 6< 7< 5< 6<5< 5< __== __== S1 1> 06 6 07 __== __== 7 S2 5 04 4 04 A ri tegak ku -at ___ ==== 1 . . 2 3423 ___ ___ T 5 ri ==__ 6 B 17< 7<\ 6< di ri 4 . . ___ ___ 06 ___ 5___4 mf 5 5 . mf 5 5 . Na- mun __== ==== 5< . 5 5 5 . 1 . . ___ 5< Modulasi 1=A 5 f f . mf mf mf hujan deras me - landa tangkai rumah mu 04 32 3 di atas - nya ___ 5/ 4 3 2 3 di atas - nya ___ 5</ a- badai 0___2 . . f f 2___3 . 0 0 24 32 alas rumah_== mf 6 Le- . 32 5 tak- kan- __ __ . 24 32 dengan ikhlas === __ 1>765 4 3 _== __ 5 43 2 1 2 . 7 77 76 5 namun te - guh __== ==== 5< 05 5 .5 ___ 3> 2> ___ 4> 3> lah ___ 2 → 1> f 1> 2> 4> ___ 5 → ==__ 56 7 5 07 7 .1> ___ 3> ==== 5671> tetap teguh ia berdi__== ==== 5 1> __== ==__ ia ber -di__== ==== . namun te - guh 0 3> 2> 1> Letakkan _== 7 55 _== 5 55 . 22 3423 4> 3> ___ 2> _== 6 .7 _== 4 .5 . . _== ___ 3 → _== 5 .6 _== 5 .4 . 2 __== 0 5> ___ 5> 0 5<< 02 2 .2 ___ 6 → ___ 05 55 Le - takkan 5< 1 1 5< 6< 7<\ tas nya di atas nya 7\ → 5/> 0 __ __ 46 54 3 sabda Tuhanmu __ . 1> __ .6 ___ 5< 6< 1 05 5 01 1 01 1 5<6< 1 5< 3<4< 5< 1 .5< 6<7< 1 iman yang tak kan tenggelam Biar 0 _== 6 .7 _== 1 .3 iman yang tak kan tenggelam Biar badai hujan deras me - landa tangkai rumah mu ___ ___ ___ __== __== __== _== ___ ==__ __== ==__ B 0 04 32 2 ikhlas nyanyikanlah sabda Tuhanmu 1 7< ___ ___ 0 __ __ 0 __ __ 0 __6 5__4 ==__ __== ==__ 5 4 56 4 5 .4 0 __ __ S1 __== __== __== ==== 02 34 nyanyikan- 01 12 3 . Letakkan - lah __ __ __ 5 __6 . __ mf 7< 2 1 7< 6< 7< 5< 6< 1 7< 1 2 di atas perkasa wadas yang da - lam __ __ 7< 2 1 7< 6< 7< 5< 6< 1 7< 1 2 di atas perkasa wadas yang da - lam __ __ __ __ __ __ __ __ SA . . 55 3423 ia ber -di- . ___ ___ 7 2> ___ 1> 7 ___ 2> 4> 3> 2> 1> alas rumahmu ___ ___ . . 2>___4> . . . ___ 2> 4> 3> 2> 1> alas rumahmu ___ ___ 7 2> 1> 7 di___ atas___ per- 0 1> 5 1> Letakkan 2> 4> 3> 2> 1> alas rumahmu . 7 2> 1> 7 di atas per- 3>___2> 1> 7 2> 1> 7 di___ atas___ per7 2> ___ 1> 7 ___ ___ S1 S2 A T ___ ___ ___ 67 56 1> 7 1> 2> kasa wadas yang da - lam ___ ___ 67 ___ 56 ___ 7 1> ___ 2> ___ 67 ___ 56 ___ 7 1> ___ 2> ___ ___ . . 2> ___ 3> 4> ___ 5> . . 2> 3> 4> 2> nyanyikanlah ff ___ ___ . ___ ___ f 2> . 1>/ . 2> 2> ___ 4> 6> ___ T B1 B2 f 5> f 6 f 4 lam . . . 7\ . 7\ 5 . 2> 2> 4> 6> 1> 7> tegak takkan teng ge- . ff . ff . ff 6 1> 1> 7 1> sabda Tuhanmu 5 6 7 1> 4> 4 1> ikhlas nyanyi -kan - lah 3> . 3> . . f 1> 5>___4> 5 ri f 4> A 5> 3> ___ ___ 4>___6> 5> 6> ___ S1 ff ___ ___ . 5 Ma- ff 7 ___ ___ 5> 67 56 1> 7 1> 2> kasa wadas yang da - lam S2 6> ___ 4> 6> 1> 5> 5> sabda Tuhanmu 5> B lam ___ ==__ . ___ 1> ___ . 2> 3> 4> 5>6> 7> nyanyikanlah ___ 1> 67 56 1> 7 1> 2> kasa wadas yang da - lam ___ . 6> 5> 4> 2> 3> 6> ___ . 4> . ___ ___ ___ ___ 2> 4> ___ 3> 2> ___ 1> 7 ___ 67 ___ . 7 2> 1> 7 6 5 4 4/ 5 56 dgn ikhlas iman yg takkan tengge- 4> 5> 6 5 de- ngan 6> 6> . 4 i- 4 man . 0 fff 5> 3> . . 2>___2> 1> 4> ___ 4> 4> 1> . . 2> . 0 2>___2> 4> 6> ___ 1> 7> 5>/ . . 4> . 0 fff 5> . . 2>___2> 1> 6 ___ 2> 2> 2>/ . . 2> . 0 fff 3> . . 5/ . . 7\ . 0 la -------------------------------------m fff ___ 1> 2> 2> ___ ___ ___ 2>___2> 2>___4> 55 55 takkan tengge- . fff 2> 2> 1> 6 4 5 tegak takkan teng ge- ___ ___ fff . ___ . 1> . . . . . 1> . la -------------------------------------------------- m 2>/ ___ 5> 6> 6> 7> 1> 7> 6> 4> 2> 5> . 4> dgn ikhlas iman yg takkan tengge- 1> . . Haa ------------------- 24 November 2015 yawan endya rumah- n ikhlas ber -di- ber -di- tengge- \
Copyright © 2024 DOKUMEN.SITE Inc.