Knjiga o Sarajevu

June 12, 2018 | Author: duvnjakd | Category: N/A


CommentsDescription

B ib li o t e k a S ar aj evaNARCIS SARAČEVIĆ KNJIGOM O SARAJEVU Bibliografija publikacija o Sarajevu 1880 - 2015 Izdavač Biblioteka Sarajeva Za izdavača Emira Marić-Jašarević Urednik Emira Marić-Jašarević DTP Biblioteka Sarajeva Štampa Svjetlost-BH print doo, Sarajevo JU Biblioteka Sarajeva Mis Irbina 4 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel./Fax: +387 (0)33 265 030 E-mail: [email protected] Web: www.bgs.ba CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 016(497.6 Sarajevo)”1880/2015” SARAČEVIĆ, Narcis Knjigom o Sarajevu : bibliografija publikacija o Sarajevu 1880-2015 / Narcis Saračević. - Sarajevo : Biblioteka Sarajeva, 2016. - 341 str. ; 24 cm Registri. ISBN 978-9958-526-09-1 COBISS.BH-ID 22984710 Narcis Saračević KNJIGOM O SARAJEVU Bibliografija publikacija o Sarajevu 1880 - 2015 Biblioteka Sarajeva Sarajevo 2016. PREDGOVOR Bibliografija publikacija o Sarajevu (Knjigom o Sarajevu) sačinjena je na osnovu podataka preuzetih iz lokalne baze (COBISS.BH/BGSA) Biblioteke Sarajeva i sadrži 946 bibliografskih zapisa sa predmetnom odrednicom “Sarajevo”. S tim u vezi, treba imati na umu da ova Bibliografija ne predstavlja popis svih objavljenih publikacija koje se tematski na bilo koji način dotiču Sarajeva kao kulturno-historijskog, političkog ili geografskog pojma, književnog toponima i slično, već predstavlja popis publikacija koje Biblioteka Sarajeva posjeduje, zaključno sa godinom izdavanja ove knjige, i koje su katalogizirane i pohranjene u elektronskom katalogu Biblioteke, a obuhvataju period od 1880. do 2015. godine. Abecednim redom dat je popis autora odnosno naslova pojedinačnih publikacija u ISBD formatu (međunarodni standardni bibliografski opis). Opis radova, sa važećim interpunkcijskim znacima, uglavnom uključuje: prezime i ime autora, naslov publikacije, mjesto izdanja, izdavača i godinu izdanja, broj stranica, fizički opis, napomene, UDK broj, COBISS.BH-ID broj te broj reference. Sastavni dio Bibliografije su i registar naslova, registar imena te predmetni registar. U Imenskom registru dat je abecedni popis autora ali i imena urednika; autora uvoda, predgovora, pogovora i napomena; prevodilaca; sastavljača; priređivača; ilustratora; fotografa itd. Napomene u kojem svojstvu se navedeni autori nalaze date su u zagradi. U izradi Predmetnog registra korištene su odrednice sa pododrednicama, kao i (ne) standardizirane ključne riječi. Pojmovi dati u registrima imaju numeraciju koja odgovara broju bibliografskog zapisa koji se nalazi na kraju svake reference. Vjerujemo da će ova Bibliografija biti koristan izvor popisa literature svima kojima je Sarajevo u srcu, ali i onima koji svoj profesionalni i istraživački rad vežu za ovaj grad. [S. . 24 cm. .1 821.DVD : zvuk.BH-ID 694809 3 . .Rat 1697 .133. Fadil.) / Fadil Ademović. l. Izvori i literatura: fusnote i zabilješke: str. Sarajevo : Rabic. 2004. Moïse Les lumières de Sarajevo : récit / Moïse Abinun.Sarajevo 94(497. [203]-220.BIBLIOTEKA SARAJEVA BIBLIOGRAFIJA PUBLIKACIJA O SARAJEVU Izvor: lokalna baza podataka COBISS. 5-8.Sarajevo b) Habsburško-osmanski rat 1683-1699 . boja .BH-ID 2310950 2 ADEMOVIĆ. : ilustr.079(Sarajevo)”1999/2004” COBISS. jeziku. . 1997 (Sarajevo : Rabic). princ (1663-1736) . translated by Senada Kreso.Inhaltsangabe: Der prinz-brandstifter in Sarajevo / übersetzt Ada Bijedić.Istorija .15 Sarajevo)”15/16” COBISS. listu.1-1=133.Pripovijetke b) balade sefarda 821. i engl. . . Kazalo a) Sarajevo .Sarajevo : Gramofon. .(Biblioteka Civis) Predgovor / Behija Zlatar: str. . .Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. . 1931Princ palikuća u Sarajevu : (provala Eugena Savojskog u Bosnu 1697. .BH/BGSA A PROPOS de Sarajevo / a film by Haris Pašović .2 COBISS.Sadrži: english subtitles a) jazz b) Sarajevo c) jazz festival 78.Summary: Prince incendiary in Sarajevo / translated by Branka Ramadanović a) Eugen Savojski.Tekst na bos. .1=134.232 str.036. .] : JClattès. 23 cm.BH-ID 2866214 1 ABINUN.133. 19 cm Minimalni zahtjev: DVD player. 1988.9.296 str.1-32=133. 6)-4 COBISS.163. . 15 cm.73 str. Midhat Razvojne i životne dileme Sarajeva / Midhat Aganović.408 str. . 1961Odbrana Sarajeva II : (struktura 1. 25 cm . 821. . 403-408 . 1959Smrt u Sarajevu : politička reportaža o stradanju grada i ljudi / Midhat Ajanović. [izbor i obrada karata Tomislav Krzyk]. 1995 (Sarajevo : CZ Dobrinja).6)(091) 908(497. .Sarajevo : Fakultet za javnu upravu.6) COBISS.Karlstad : Hondo publications. . . . .Sarajevo : VKBI. stanje borbenog morala i utjecaj embarga) / Nedžad Ajnadžić. br. . .(Tribina . Nedžad. 21 cm : ilustr. .Proučavanje lokaliteta 711. korpusa. 337-338.Sarajevo b) stambena politika c) obnova grada 711.1992-1995 b) Sarajevo 355.28 str.6 Sarajevo) COBISS.Rat . Midhat.Sarajevo : Svjetlost.BH-ID 2009894 5 AJANOVIĆ. : ilustr. : ilustr. bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Urbanizam .Registar a) Bosna i Hercegovina .8 / Biblioteka Sarajeva AGANOVIĆ. . .367 str. . 30 cm + [Dodatak] ([10] str. 1993.Sarajevo : Sedam.BH-ID 10334214 7 AJNADŽIĆ. prethodnim] stoljećima / Midhat Aganović . 25 cm.338 str. Nedžad.6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS. e.432(497.4-168(497. . 2010 (Gračanica : Grin).(Biblioteka Klio) Slika autora i bilješka o njemu: str.Sarajevo b) Sarajevo . : ilustr.Bibliografske i druge bilješke uz tekst. .BH-ID 17336070 4 AGANOVIĆ.) Bibliografija: str. borbene aktivnosti. 32) a) Urbanizam . 2009 (Fojnica : Štamparija).BH-ID 3329830 6 AJNADŽIĆ. 1960Odbrana Sarajeva / Nedžad Ajnadžić. Midhat Graditeljstvo i stanje drugih djelatnosti u Sarajevu u XX i predhodnim [i. . . .Istorija . pogibije.Rekonstrukcija . 2002 (Gračanica : Grin).4(497.4(497. Sarajevo) Svečani skup o Doprinosu druga Tita teoriji naučnog socijalizma : Sarajevo.Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.. : ilustr.1)”1943”(082) COBISS. 1977 (Banja Luka : Glas).592 str. .Ratne operacije .1992-1995 355.Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta.Rat .Biografija autora: str. 25 cm Tiraž 1.Spomenice 342. 1961Politički i vojni značaj odbrane Sarajeva / Nedžad Ajnadžić. . . na om. novembra 1983.Marksizam .BH-ID 2436390 11 . Svečana skupština (1983 .Jubileji . maja 1977.BH-ID 19346694 9 AKADEMIJA nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. .Spomenice b) ZAVNOBIH . 351-357 a) Bosna i Hercegovina .28 str. . godine održan Svečani skup .1992-1995 b) Bosna i Hercegovina . 20. 24 cm Tiraž 200 a) AVNOJ .1943-1983 .500. 367.4(497. 589-590.Bibliografija: str.: Povodom 85-godišnjice života i 40 godina rukovođenja KPJ odnosno SKJ u Akademiji je 20. Sarajevo) Svečana skupština Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine : posvećena 40-godišnjici AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a : Sarajevo.Knjigom o Sarajevu / 9 Slika autora i bilješka o njemu: str.. Josip Tito (1892-1980) .6Sarajevo)”1992/1995” COBISS. Svečani skup (1977 .Nasl.Bibliografija: str.BH-ID 18509062 8 AJNADŽIĆ.BH-ID 7426054 10 AKADEMIJA nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. .1)”1943”(082) 94(497.Sarajevo . .1992-1995 341.Jubileji 929 Broz J.Istorija .31:355. godine / [urednik Edhem Čamo].6 Sarajevo)”1992/1995” 94(497. str.Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 1983 (Sarajevo : DES).T.55 str.82:929 Broz J.: Svečani skup Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine povodom jubileja Josipa Broza Tita a) Broz.45(497.(063) COBISS. : slika Tita . . . 21 cm Na nasl. Nedžad.6)”1992/1995” COBISS.. 22. 2012 (Gračanica : Grin). .Jubileji . 551-558 i uz tekst a) Agresija . : slika Tita .Sarajevo .1943-1983 . / [urednik Edhem Čamo].T.(063) 141. .Odbrana . maja 1977.52(497. i engl. 24 cm. .178 str. . izd. izd.6 Sarajevo) COBISS.Bibliografija i bilješke: str.6)”1992/1995” 341. l.Opsada . .6 Sarajevo) 398. Nijaz Z.22(497.BH-ID 14181382 12 ALMANAH Sarajevskog univerziteta / [uredili Krndija Dragomir .4(497. [et al.383 str.1992-1995 355. 1892-1975 Sarajevske priče / [Ivo] Andrić. .1992-1995 b) Agresija .(Priče Ive Andrića .Narodne priče b) sarajevske džamije c) česme d) mostovi 908(497.323(497.BH-ID 2414118 13 ANDREAS. 20 cm.012(497. 1940Priče o Sarajevu = Sarajevo stories / Nijaz Z. . .6)-32 COBISS. .Sarajevo : autor. . jeziku a) Sarajevo .6 Sarajevo)”1992/1995” 355. preuzet iz CIP zapisa.255 str. [prijevod Mirza Purić].Sarajevo : Rabic. : slika autora . 378. 3) Hronologija života i rada Ive Andrića: str. [365]-378.Sarajevo .1992-1995 c) Sarajevo . . 1951 ([S.Krijumčarenje .357:341. . .. Alispahić . Peter Plave kacige i crno tržište : poslovanje i preživljavanje u opkoljenom Sarajevu / Peter Andreas .Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu.15 Sarajevo)(082) COBISS. 215-255 a) Humanitarna pomoć . Ćir.4(497.Beograd : Laguna.163.BH-ID 189700364 15 . .6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS.]. 2006 (Sarajevo : Comy-Prof). [preveo na engleski Almir Budalica]. 2011 (Sarajevo : Rabic). : ilustr..BH-ID 18649606 14 ANDRIĆ.] : “Vuk Karadžić”). .2. .Bosna i Hercegovina . : ilustr.10 / Biblioteka Sarajeva ALISPAHIĆ. Ivo.47 str. : ilustr.Proučavanje lokaliteta . . 21 cm Prijevod djela: Blue Helmets and Black Markets. 2012.. . 20 cm Tekst na bos. knj.UNPROFOR .33]:341.Podatak o zbirci i god.355(497.Registar 821. Sarajevo.Sarajevo : International Ars Aevi Project Museum/Centre of Contemporary Art Sarajevo.Akvareli .323 str.163. l.190 str.Katalozi b) umjetnost 7(497.Kultura . . : ilustr.Likovne monografije 75.Djelomice štampano dvostubačno.] : United. .6) COBISS.Biografija: str. 2003 (Grude : Grafotisak). . . a) Ars Aevi Muzej savremene umjetnosti . Fuad (1914-) . Fuad. . [et al.Knjigom o Sarajevu / 11 ARIFHODŽIĆ.09 Čolaković E.Sarajevo. Edina Žugor.ba).BH-ID 3355430 17 ARS Aevi Collection : museum of contemporary art Sarajevo.. . : ilustr. Bibliografija Fuada Arifhodžića: str.BH-ID 11948294 16 ARS Aevi : muzej savremene umjetnosti Sarajevo. . 173-177 a) Slikarstvo . 20 cm.4(497.Sarajevo : autor.Sarajevo : Internacionalni Projekt Ars Aevi Muzej/Centar savremene umjetnosti Sarajevo.Književna tema .6) COBISS. prepared on the occasion of the presentation of the Ars Aevi Project at the 53rd Venice biennale a) Ars Aevi Muzej savremene umjetnosti .Kultura . Umjetnost . . prevod na engleski Saba Risaluddin. Senada Kreso . COBISS.[323] str. 29 cm Slika autora. Umjetnost . Elvedina Slike Sarajeva u romanu “Legenda o Ali-Paši” Envera Čolakovića : (nagrađeni radovi na konkursu Fond “Muhsin Rizvić” 1996. Aida Kršo.49 str. .000. .15 X 15 cm.Katalozi b) umjetnost 7(497. fotografije Aćif Hodović].15 X 15 cm.) / Avdagić Elvedina.047 Arifhodžić F.6). . . COBISS. . u bojama .BH-ID 3355174 18 AVDAGIĆ. 200? ([Sarajevo] : Bemust).(Biblioteka Posebna izdanja / Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca . 1997 ([Sarajevo] : VKBI). [predgovor Vefik Hadžismajlović .Tiraž 1.BH-ID 2004518 19 . . 149-153.] . 15) a) “Legenda o Ali-Paši” .Sarajevo : VKBI.. . : ilustr.Akvareli .Sarajevo 821. 1914Sarajevo : akvareli / Fuad Arifhodžić .Sarajevo b) Arifhodžić. 2009 ([s. 1974.Sarajevo : [Skupština SR BiH]. .163.Rat . 1974. Hamid. maja 1974.12 / Biblioteka Sarajeva AVNOJ i narodnooslobodilačka borba u Bosni i Hercegovini : (1942-1943) : materijali sa naučnog skupa održanog u Sarajevu 22.Beograd : Izdavačko preduzeće “Rad”. 1974 (Sarajevo : Studentski servis). 1939-2008 Sarajeva više nema / Hamza Bakšić.777 str.Kazalo a) Mikroskopija. 22.Jugoslavija.4(497. 21 cm.3)=00 COBISS. 2008 ([Sarajevo] : Bemust).Sjećanja 355. 25 str a) Bosna i Hercegovina b) NOB c) AVNOJ d) zbornik 94(497.1)”1942/1943”(082) 342.26. may 22 .Yugoslavia.533. geogr. . : ilustr.BH-ID 2039334 23 . Hamza.-1995. . godine / [urednik Dušan Papadopolos]. . .BH-ID 1003799 22 BALKANSKI kongres za elektronsku mikroskopiju (1 . .1)”1942/1943”(082) COBISS.BH-ID 56591104 20 BAHTO.Abstrakti 537. Sarajevo) Electron microscopy : predkongresni apstrakti radova predstavljenih na I balkanskom kongresu elektronske mikroskopije održanog u Sarajevu .347 str. . 1961Sa braniocima Sarajeva i Goražda / Hamid Bahto.35(048. 1997 (Sarajevo : Oko). elektronska .1992-1995 . [et al. 24 cm a) Sarajevo b) opsada c) 1991.53(497.].Sarajevo : Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca.591 str.: Pre-congress abstracts = Predkongresni apstrakti. . . 821.225 str.. Naslov na kor.26. 1974 . : ilustr. . . .Registar a) Bosna i Hercegovina . 591.4(497. novembra 1973. =precongress abstracts of papers presented at the Firste Balkan Congress on Electron microscopy held in Sarajevo . i 23.6)”1992/1995”(092) COBISS.Bibliografske i druge bilješke uz tekst. .. ..BH-ID 16860422 21 BAKŠIĆ. . / organizing committee of the congress = organizacioni komitet kongresa Jerković Lazar .6)-94 COBISS.Sarajevo : “Oslobođenje”. 24 cm Biografija autora: str. karte . . [et al.15 Sarajevo) COBISS.1 zvučna kaseta a) Sarajevo 1992-1995 ./ Mirsada Bećirović . Mirsada.. godine / Alija Bejtić..452 str. 1953Sve što imam duše. . : reprodukcije . 24 cm [Predgovor autora]: str.15 Sarajevo)”. : fotogr.6)-1 COBISS. Acadèmia de Belles Arts.: muzičko-poetski performans / stihovi Mirsada Bećirović . izbor muzike i autor Mila Rakanović.2-822(064) COBISS. .do 1954 .Zagreb : Turistkomerc.Turističke monografije 908(497.Štampani tekstovi .]. fotografije Hidajet Delić.4(497. Danilo Krstanović.Sve što imam duše.Poezija 821.Sarajevo : Međunarodni Centar za Mir. Col.Knjigom o Sarajevu / 13 BARCELONA per Sarajevo : del 29 de desembre de 1993 al 15 de gener de 1994.BH-ID 5535494 26 BEJTIĆ. : fotogr. 62) a) Sarajevo . ./1954” COBISS.BH-ID 2300710 25 BEĆIROVIĆ.legi d’Arquitectes de Catalunya.64 str. 16 cm. u boji ..Sarajevo . [1994].Baš-čaršija . Alija. Sarajevo Capital Cultural. + [1] plan grada. . 5-10. Fuad Fočo .69 str.6)”1994”(064) 821.(Biblioteka Male turističke monografije . fotografije Velimir Jojić . Barcelona : del 1 al 28 de febrer de 1994. .BH-ID 359974 27 .6)(064) 061.BH-ID 826406 24 BAŠ-čaršija : Sarajevo / [tekst Mile Petrović .82 str.] . 1985.Registri a) Sarajevo .Bibliografije b) Bibliografije . 1999 (Sarajevo : ABC Fabulas).4(460:497. br. Divuit serigrafies 1992 . [et al.. 30 cm Sadrži: Divuit artistes de Sarajevo.do 1954 015(497. . sarajevska je --. . Barcelona per Sarajevo = Barcelona za Sarajevo 72/79(460:497. sarajevska je --.163. . .Štampani tekstovi .134.Sarajevo : Svjetlost. 1920-1981 Bibliografija štampanih radova o Sarajevu do kraja 1954. . 1964 (Sarajevo : Štampa)...Sarajevo : Muzej grada Sarajeva. . 16 X 30 cm + 1 zvučna kaseta Slika autorice i bilješka o njoj: str. . . 67 . izbor muzike i autor Mila Rakanović. [51] tabla s fotogr.BH-ID 8899334 29 BERAN. : ilustr.BH-ID 12705030 31 .Bibliografija: str. 21 cm Rječnik: str.163. : fotogr. .15 Sarajevo)(058) 625. 1) Ćir.Bosna i Hercegovina . 1987 (Tuzla : Grafičar).7(497. .6)-94 COBISS. 1927Sarajevski ljetopis / Jan Beran. geneza i toponimija / Alija Bejtić. Alija. .(Edicija Baština .6/. .2 811. Summary .712. Jan. 2001 (Zenica : Dom štampe).163. .4’373.6/.6=163.15 Sarajevo):81’373. .137 str. .165 str. .15 Sarajevo) 711. 21 cm.Tuzla : Univerzal. Sarajevo : SPKD Prosvjeta. 21 cm. 1973 (Sarajevo : Svjetlost).28(497. 2004 (Sarajevo : El-Bejan). Nela. 1929-2007 Sarajevu / Nela Beran..Trgovi b) nazivi ulica c) sarajevske ulice 711. Ljiljana Srpska nošnja u Sarajevskom polju : (etnografska studija) / Ljiljana Beljkašić-Hadžidedić. 125-163 821. 1920-1981 Ulice i trgovi Sarajeva : topografija.163.Etnografske studije 391(497. .Ulice . . .15 Sarajevo)(058) COBISS.BH-ID 2399014 28 BELJKAŠIĆ-Hadžidedić.Kazalo a) Sarajevo . 24 cm.73(497. knj.4(497. .6)-31 COBISS.BH-ID 156439 30 BERAN.451 str. (Biblioteka Posebna izdanja / Univerzal) Kazalo 821.4(497.14 / Biblioteka Sarajeva BEJTIĆ.Sarajevo : Muzej grada Sarajeva. 135 a) Srpska nošnja . .41) COBISS.2:711.7(497.Sarajevo : El-Kalem.282 str. . . Risto. 1955Za mir protiv rata : poema o Bosni : Sarajevo 1992.[Sarajevo] : Udruženje Demokratija i sport.-2000.Sarajevo : “Veselin Masleša”.207 str.BH-ID 12987142 33 BESAROVIĆ. . .163.54:355.Slika autora i bilješka o njemu: str.1878-1918 930. knj. : fotogr. 1921Iz kulturnog života u Sarajevu pod austrougarskom upravom / Risto Besarović. 24 cm..1992-1995 b) Agresija . [fotografije autor . / Adnan Bešlagić . . 7-9.01(497.6)”1992/1995” COBISS.111 str. David M. [fotografije Fehim Demir]. .Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. 143-207. Berman . 1974 (Sarajevo : Oslobođenje). .Bosna i Hercegovina .BH-ID 7222022 35 .238 str.4(497.1992-1995 373.85(497.Sarajevo : Institut za istoriju. : ilustr. listu a) unutrašnja politika b) Bosna i Hercegovina c) članci 821.BH-ID 40349440 32 BERMAN.Kulturna historija . .(Biblioteka Kulurno nasljeđe) Kazalo a) Sarajevo . [et al. . 110-111 821. .].6)-92 323(497. Adnan. [235]. . 20 cm Šta nisam rekao / razgovarao Dino Mustafić: str. .4(497. 1994 ([Ljubljana] : Delo). 24 cm. 219-227.(Posebna izdanja / Institut za istoriju .15 Sarajevo)”1878/1918” COBISS. / David M. . 1992-1995. Heroji Treće gimnazije : ratna škola u Sarajevu 1992-1995. [1999?] (Zenica : Dom štampe).Bilješka o autoru: str.6)-1 COBISS. .Registar a) Treća gimnazija (Sarajevo) .BH-ID 1368838 34 BEŠLAGIĆ.Austro-Ugarska . Gojko. [prijevod s engleskog Jasmina Hadžić]. 2004 (Sarajevo : DES). . : slika autora . 2) Prijevod djela: The heroes of Treća Gimnazija : a war school in Sarajevo.Sarajevo : Oslobođenje. 1939Sarajevo na kraju svijeta / Gojko Berić .Knjigom o Sarajevu / 15 BERIĆ. 30 cm Predgovor: str.163. : ilustr.. .6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS. . .233 str.Bibliografija: str. 115) Prijevod djela: Sarajevo : turistički vodič.BH-ID 18827270 38 BIBANOVIĆ. : ilustr. . Zoran Sarajevo : reiseführer durch / [Text Zoran Bibanović . : ilustr.6 Sarajevo)(036) COBISS.231 str. .48:908](497. .48:908](497. .231 str. a) Turizam .231 str.6 Sarajevo)(036) COBISS. 20 cm. photography Haris Čalkić .Sarajevo : Connectum.6 Sarajevo)(036) COBISS. . : ilustr. .(Connectum . Jelena Vukobrat].Sarajevo .BH-ID 18845958 39 . Űbersetzung Naser Šečerović]. . 20 cm. Zoran Sarajevo : guide book / [texts Zoran Bibanović . 20 cm. Zoran Sarajevo : guida turistica / [testo di Zoran Bibanović .Sarajevo .6 Sarajevo)(036) COBISS.Sarajevo : Connectum. 2011 (Sarajevo : Bemust). .BH-ID 18845190 37 BIBANOVIĆ. 114) Prijevod djela: Sarajevo : turistički vodič.(Connectum . .48:908](497.Sarajevo . 2011 (Sarajevo : Bemust). fotografía Haris Čalkić . 116) Prijevod djela: Sarajevo : turistički vodič a) Turizam .16 / Biblioteka Sarajeva BIBANOVIĆ. a) Turizam . 2011 (Sarajevo : Bemust).Sarajevo .Vodiči 338. 113) Prijevod djela: Sarajevo : turistički vodič a) Turizam .Vodiči 338.(Connectum . . : ilustr. .Sarajevo : Connectum.Vodiči 338. .Sarajevo : Connectum. .Vodiči 338. translation Michael Mehen. Fotos Haris Čalkić . 20 cm. .(Connectum . traduzione di Gorjana Uščumlić]. . Zoran Sarajevo : guía turística / [texto Zoran Bibanović . . fotografia di Haris Čalkić .231 str.BH-ID 18845446 36 BIBANOVIĆ. 2011 (Sarajevo : Bemust). traducción Gorjana Ušćumlić].48:908](497. . 2011 (Sarajevo : Bemust).BH-ID 18846214 41 BIBLIOGRAFIJA časopisa “Radio-Sarajevo Treći program” : 1972-1985.342 str.].1945-1970 013:378.231 str. 1989 ([Sarajevo] : Studentska štamparija Univerziteta). br. Fotoğraflar Haris Čalkić . 2011 (Sarajevo : Bemust). .3:050(497.(Serija Separati Trećeg programa Radio-Sarajeva ..Sarajevo : Univerzitet.15 Sarajevo)”1952/1989”(043. 117) Prijevod djela: Sarajevo : turistički vodič. 51 013. Stefan Sušić].48:908](497.BH-ID 2316838 44 .Sarajevo : Connectum. . . Zoran Sarajevo : turistički vodič / [tekst Zoran Bibanović . 24 cm. [1986] (Sarajevo : Oslobođenje). .140 str. 1971 (Zagreb : Medicinska naklada).(Connectum . . 20 cm.Medicinski fakultet . . / [priredila Mira Miljanović]. 24 cm. : graf.Sarajevo . 24 cm. . [et al.15 Sarajevo)”1952/1989” COBISS. prikazi .BH-ID 18803206 40 BIBANOVIĆ. Adila Kreso. .(Posebna edicija / Bilten Univerziteta u Sarajevu) 013:378. 20 cm.BH-ID 2439206 42 BIBLIOGRAFIJA doktorskih disertacija odbranjenih na fakultetima Univerziteta u Sarajevu : od 1952-1989 / [uređivački odbor Ejub Ćehić [!].15)”1972/1985” Treći program 050(497.6 Sarajevo)(036) COBISS.245:013(497.BH-ID 9166594 43 BIBLIOGRAFIJA Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu : (1945-1970) / priredili Ana Petrović . a) Turizam . .48:908](497. fotografije Haris Čalkić].153 str.15 Sarajevo)”1945/1970” 378. . .3 Treći program COBISS.6 Sarajevo)(036) COBISS.Sarajevo .231 str. . .15 Sarajevo)”1945/1970” COBISS.Sarajevo : Radio-Sarajevo Treći program.Sarajevo .Vodiči 338. . . 112) a) Turizam . . .3) 378.6(497.(Connectum . Çeviri Edina Ustavdić]. Zoran Sarajevo : turistik rehberi / [Metin Yazar¡ Zoran Bibanović . 24) Kazala.Sarajevo : [Medicinski fakultet]. : ilustr. .Separat iz časopisa br.Kazala a) Bibliografije .15)”1972/1985”:013.Knjigom o Sarajevu / 17 BIBANOVIĆ. .Sarajevo : Connectum.Vodiči 338.661:013(497. Bibliografija izlazi povodom dvadesetpetgodišnjice Medicinskog fakulteta --> predlist. : ilustr. .661(497. 1971-1985 013:378. Sarajevo : Comitato Preparatorio del Biennale dei Giovani Artisti dell’ Europa del Mediterraneo Roma 1999 Sarajevo 2001. : ilustr.. str. 30 cm Kor.Sarajevo : Medicinski fakultet. Sarajevo concert hall a) Sarajevo . Roma) Roma 1999 Sarajevo 2001 : Biennale dei Giovani Artisti dell´Europa e del Mediterraneo. Roma 1999.241 str. jeziku.1999-2000 . vision d`avenir.163. .2 knj.. tekst na ital. 3.Kazala a) Bibliografije .Mediteran . [et al. l. 24 cm.Upor.Rim 1999 . .441. Sarajevo : Naklada Zoro. tekst na engl.n. [1999].) .Rim .BH-ID 2317094 45 BIBLIOTEKA Sarajevo : literarno mjerenje grada / [urednici Senad Halilbašić. Roma 1999 : visioni de futuro. 1999 .: 1.Izložbe b) Katalozi.BH-ID 826918 48 . 2. .661:013(497.1 COBISS. .15 Sarajevo)”1971/1985” 378.: Introduction . : ilustr.Sarajevo . : s. [1999] (Sarajevo : Cpu Rail Print). Roma) Roma. jeziku a) Likovna umjetnost .1 061. .Medicinski fakultet .l.Međunarodna saradnja . Ingo Starz].1 COBISS. i engl. . Sarajevo 2001 . : s.4(497. fakulteta --> predgovor.Umjetnici . 26 cm Upored.6)-82(082) COBISS. izložbe . .].Monografije 7/8(4-12)(064)=131.621)”1999”(064)=131.661(497. Workshops .124 str.15 Sarajevo)”1971/1985” COBISS. 20 cm Bibliografija autora i urednika: str. 233-237 821. .1 78+791/792(064)=131. 2012 ([s.BH-ID 878886 47 BIENNALE dei Giovani Artisti dell´Europa e del Mediterraneo (9 .Sadržaj na nasl. Bibliografija izlazi povodom četrdesetogodišnjice osnivanja Medicinskog Fakulteta i nastavak je Bibliografije izdate za 30 god. . 1999 : biennale dei Giovani Artisti dell`Europa e del Mediterraneo = biennale des Jeunes Créateurs d`Europe et de la Méditerranée. .BH-ID 19912198 46 BIENNALE dei Giovani Artisti dell`Europa e del Mediterraneo (9 . 1986 ([S.Mediteran 73/76(4-12)(064)=131. n. i hrptni nasl.]). [22] str.4(450. . The Biennieal . .18 / Biblioteka Sarajeva BIBLIOGRAFIJA 1971-1985 / priredili Ana Gerc . 1999 . (830 str. Roma 1999 Sarajevo 2001.Roma : Castelvecchi Arte.]). 1992-1995 .Novinski članci 070.n.] : [s. TV. Roma) Roma 1999 Sarajevo 2001 : biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo : rilevazioni televisive e radiofoniche.6 Sarajevo)”1992/1993”(045) COBISS. str.BH-ID 3354662 51 BOROJEVIĆ.Sarajevo . kor.[322] lista : ilustr. .Bibliografija uz tekst a) Sarajevo b) izložba slika 75(497. 1999 . .50 str. .1992-1993 . .Roma : [Zone Attive]. 2008?. .. 20 cm Predgovor / Željko Vuković: str.Sarajevo : Bemust. [et al.1999 . i engl. . 11.Članci 7/8(4-12):070](048)=131. Milan Groblje duša : istiniti zapisi o ratu u Sarajevu / [Milan] Borojević. .6 Sarajevo)(083.Rat .]. 1994 [i.1 COBISS. . : ilustr.BH-ID 938790 49 BIOGRAFIJA Sarajeva ‘92-’93 : iz dana u dan : izbor iz sarajevskih novina i magazina / [pripremio i uredio Edo Hozić . 821.Mediji . . 2008 ([s. 165-166.497 str.166 str.Rim . [1999]. Sarajevo : Mauna-Fe.163.])..824) COBISS.l. [autori tekstova Amra Madžarević i Hamdija Dizdar] .: rassegna stampa.BH-ID 128583692 52 . jeziku.Knjigom o Sarajevu / 19 BIENNALE dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo (9 . 7-8 a) Novinarstvo .Sarajevo : Muzej Sarajeva. .621)”1999”:070](048)=131.1 061. radio. . izbor tekstova iz štampe Gojko Berić .4(450.Kazalo a) Likovna umjetnost .41-94 COBISS.BH-ID 16731910 50 BIRVAKTILE Sarajevo : izložba umjetničkih djela iz fundusa Muzeja Sarajeva = Sarajevo in the Olden Days : an exhibition of works of art from the holdings of the Museum of city of Sarajevo / [autor izložbe i fotograf Hamdija Dizdar] . .Slika autora i bilješka o njemu na kor. 20 cm Tekst na bos.Novinski članci b) Bosna i Hercegovina . quotidiani e periodici nazionali e locali.01](497.1:355. 24 cm Spomenik ratnom novinarstvu: str.Beograd : Beletra . .Rat .e. 30 cm Podnaslov na pred. .] 2006 (Sarajevo : Maunagić). i na str.Bienale . . [prevod na engleski Saba Risaludin]. 391 str. <6>.VIII. <4>. [15]-20. .6)’28(082) COBISS. . Bulbulović.Zusammenfassung a) Bosanski jezik . Hrestomatija II. : geogr.Registar Knj.Bibliografija / Dragomir Vujičić: str.. karte. . 1926. <5>.139 str.370 str. 1931. .Reforma . : geogr.Bosna i Hercegovina .Tekst ćir.BH-ID 7202566 54 . . [373]-391. .358. .1990 (Subotica : Birografika). . O položaju i dužnostima muslimanke prema islamskoj nauci i duhu današnjeg vremena / Mehmed Begović. N.Beograd : Planeta.378 str. . . [2] presavijena lista s geogr. : geogr. . 24 cm Tekst na lat. Budućnost ili napredak muhamedovaca u Bosni i Hercegovini / Mehmed beg Kapetanović-Ljubušak.Rezime Knj. .Bibliogra fija / Jasna Hadžimejlić: str. karte. . Arnaut str. .Tekst lat. .356 str.Sarajevo : Sedam. <1>.Bibliografske i druge bilješke uz tekst. [273]-339 Knj.Rezimei na različitim jezicima Sadrži: Knj.Hrestomatije b) bosanski islam c) muslimani reformatori d) bošnjačke rasprave 28-1(497. . .Zbornici 811. . . .1985 (Subotica : Minerva). . .BH-ID 11273222 53 BOSANSKOHERCEGOVAČKI dijalektološki zbornik / [odgovorni urednik Asim Peco]. a) Islam . .123 str. karte.Registar Knj. Sveislamski kongres i pitanje hilafeta / E.Bibliografija / Jasna Hadžimejlić i Zvezdana Kuna: str. . .Bibliografija i bilješke uz tekst Sadrži: Hrestomatija I.Sarajevo : Islamska dionička štamparija. .356 str. Ćerić i M. [357]. . . <2>. 1934.151 str. 1893.Tekst lat.4(497. [309]-354. 2003 (Tešanj : Planjax).i) Tiraž 1. .20 v. . Islam u svjetlu istine / Mehmed-Alija Metiljević.Dijalekti . . . Odjeljenje za jezik. 20 cm.Bibliografija / Senahid Halilović: str.Sarajevo : Tiskara Spindlera i Loschnera. . .1979 (Sarajevo : DES). . Hrestomatija VI. Hrestomatija IV.1975 (Beograd : Naučno delo).Registar Knj. Reforma odgojnog sistema / Abdul Dizdarević.6)(082) COBISS. .Tekst lat. kartama.Registar. Bibliografija / S.1983 (Subotica : Minerva). 1975-1990. . Hrestomatija VII.163. .Tekst ćir. . .20 / Biblioteka Sarajeva BOSANSKE muslimanske rasprave : hrestomatija / priredio Enes Karić. Sarajevo : Institut za jezik i književnost. 407 str. . [1] presavijeni list s geogr. .000. .Sarajevo : Autor. . . 1931. .107 str.109 str.6 knj.Tekst ćir.. kartom . . <3>.(Biblioteka Stvarnosti . i ćir.1982 (Subotica : Minerva). [351-363].7 sv. .Tuzla : U vlastitoj nakladi. Sarajevo : Zadrugar.Knjigom o Sarajevu / 21 BOSANSKOHERCEGOVAČKI sabor kulture (1974 . .74:008(497. Centar za bošnjačke studije) 061. 18 cm Ćir. . Savića). 20 cm Na nasl.BH-ID 3189286 57 BOŠNJAČKA zajednica kulture “Preporod”. “Preporodovi” proljetni susreti-Sarajevo ‘97. Centar za bošnjačke studije. .: Izvješćuje u ime Upravnog odbora Bernardo Klein počasni član društva i društveni tajnik a) Bosansko-hercegovačko trgovačko društvo (Sarajevo) . 3. .15)(063) COBISS. 1907 (Sarajevo : Štamparija Riste J.Socijalističko samoupravljanje . Savića.BH-ID 3189030 56 BOSANSKO-hercegovačko trgovačko društvo (Sarajevo) Izvještaj bosansko-hercegovačkog trgovačkog društva u Sarajevu : za godinu 1911.6Sarajevo)(047)”1911” COBISS. 1975 (Sarajevo : Oslobođenje).(Biblioteka Dokumenti / Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” u BiH. . .234(497.Sarajevo : Tiskara Sarajevoer tagblatt. i 13. Sarajevo) [Sedma] 7. 1997 .47 str. 1997.Izvještaji 339. .BH-ID 331302 58 .6)(063) COBISS.138 str.1911 . 1997 (Fojnica : Svjetlost). . 1912 (Sarajevo : Tiskara Sarajevoer tagblatt).1(497.BH-ID 2490918 55 BOSANSKO-hercegovačko trgovačko društvo (Sarajevo) Izvještaj bosansko-hercegovačkog trgovačkog društva u Sarajevu : za godinu 1906. 5. a) Bosansko-hercegovačko trgovačko društvo (Sarajevo) . . .31 str.Sarajevo : Štamparija Riste J. .74(497.6Sarajevo)(047)”1906” COBISS. str.Sarajevo : Preporod. 12. . 21 cm a) Kultura .15)(063) 316. 20 cm.7:321.Izvještaji 339.1(497. XII 1974. Sarajevo) Bosanskohercegovački sabor kulture : Sarajevo. . .169 str.1906 . Skupština (7 .Bosna i Hercegovina b) razvoj kulture 321. Skupština bošnjačke zajednice kulture “Preporod” Sarajevo. .522. .227 str. Mehmed. : ilustr. . .l.Recepti . Mehmed. Marina.6)-1 COBISS. 227-229 . .BH-ID 3493926 60 BRKIĆ. .5(497.6Sarajevo) 930.Summary = Rezime a) Kulturna istorija . 2008 (Sarajevo : Bemust). 1939Sarajevo throughout the history : from a neolithic settlement to a metropolis / Mehmed Bublin .Sarajevo : Buybook. 31 cm . : s.176 str. 24 cm a) Kulinarstvo .Istorija b) Sarajevo .BH-ID 20567046 61 BUBLIN.375](497. : ilustr.031.Sarajevo : Grafoton-HS. 231.n.Sarajevo : Buybook.22 / Biblioteka Sarajeva The BOUNTIFUL table : ex-pat cooking in Sarajevo / collected and edited by Elizabeth Bonamme and Kathy Wujcik.85(497.Razvoj grada .6Sarajevo) COBISS. 31 cm Slika autora i bilješka o njemu: str.]). .Tuzla : Hargo-graf. 1996. bibliografske i druge bilješke uz tekst.6 Sarajevo)(083. . .163.Hannover : Reichold. 21 x 28 cm 355. 21 cm Tiraž 300 821. 1952Sarajevske suze / Marina Brkić.6 Sarajevo)”1992/1996” COBISS.1:911. 2005 ([s. 2013 (Sarajevo : Sabah print).Sarajevo . .01(497. . 2006.12) COBISS.BH-ID 15340806 59 BREBECK. .127 str. .Razvoj grada . .4(497. . [translation by Branimir Banjac]. : ilustr. 1939Sarajevo u istoriji od neolitskog naselja do metropolisa / Mehmed Bublin. . Friedhelm Help my : Bilder vom belagerten Leben : Sarajevo 1992-1996 / mit Texten von Friedhelm Brebeck und Fotografien von Ursula Meissner.Urbani razvoj 711.Sarajevo b) kuharski recepti 641.BH-ID 16151814 62 BUBLIN.Bibliografija: str.232 str.105 str. . 1939Sarajevo u istoriji od neolitskog naselja do metropolisa / Mehmed Bublin. : fotogr.85(497. l.Urbani razvoj c) urbanizacija d) neolitska naselja e) metropolis 711.16)”1941/1945” COBISS.15=411. povjerenika Jevrejske opštine u Sarajevu / Avram Pinto. n. .031.1:911.6 Sarajevo) 930.]). : s.205 str. : ilustr. .BH-ID 2311718 66 .]). l.6 Sarajevo) 930.12(497.375:711.Izvještaji b) Aškenaski hram c) ratni zločini 94(497.Bibliografija: 225-227 .031. .522. .6 Sarajevo) COBISS.Sarajevo : Jevrejska opština.BH-ID 2864678 65 BUJAS.6 Sarajevo) 911.BH-ID 2815526 64 BUČUK. David Pinto.Ustaše . .Istraživanja b) Sarajevo .1941-1945 . .16)”1941/1945”(093.85(497.375](497.45 str.Slika autora i bilješka o njemu: str.-1993. a) Jevreji . Esad.Bibliografija: str. . .522.[231]. Srećko Stradanje sarajevskih Jevreja pod ustaškim režimom : izvodi iz izvještaja Srećka Bujasa.Genocid . bibliografske i druge bilješke uz tekst.Summary a) Sarajevo b) istorija c) kulturna istorija d) metropolis e) urbanizacija f) neolitska naselja 711. (djelonice u bojama) . 225-227 . : ilustr.031. 1948Sarajlija protiv agresije na Bosnu : svjedočanstvo : Sarajevo 1992. . 2006 ([s. Mehmed.Razvoj grada .163. 21 cm 821. bibliografske i druge bilješke uz tekst.4(497.15=411.522. [231]. .Sarajevo .BH-ID 14466054 63 BUBLIN.6 Sarajevo)”634/654” COBISS.6)-94 COBISS. .375](497.1(497. : s.2) 323.Knjigom o Sarajevu / 23 Slika autora i bilješka o njemu: str. 29 cm.Sarajevo : Buybook.Summary a) Kulturna istorija . 31 cm Tekst štampan trostubačno.1:911. 1974 ([S.Sarajevo .227 str. Sarajevo : Muzej genocida. n.Razvoj grada . 1998 ([Sarajevo] : ABC Fabulas). / Esad Bučuk. . BH-ID 2051110 68 BUTUROVIĆ.Turizam .[23] str.BH-ID 17944838 69 The CANDIDACY of Sarajevo for the Program and Technical Center of Euronews.20 str.4(497. . 806 str. 25 cm Om. 1983 (Beograd : Novi dani). l.[23] str.Bibliografija: str. ilustrovao Abdulah Kozić.163 str.6) 929 Karkin F.15 Sarajevo)”1991”(036) COBISS.[Sarajevo : s.]. 1926-1997 Sarajevska snježna bajka / Stevan Bulajić . . ..163. . : s.483(497. ilustrovao Abdulah Kozić.XLI. [7] listova.BH-ID 2123814 67 BULAJIĆ. 24 cm. 2006 ([Čakovec] : “Zrinski”).Sarajevo .1991 . 793-795. .]).Vodiči 338. u bojama .: Sarajevo : the candidacy for the center of euronews a) Sarajevo .(Biblioteka Publicistika / Šahinpašić) Bilješka o autorima na presavitku om.Sarajevo : “Veselin Masleša”. 25 cm 087. . : ilustr.5 821. . 151-154. jeziku. .BH-ID 13953286 71 .Language: str.6)-93-34 COBISS.6)-93-34(084) COBISS. Sarajevo : “Veselin Masleša”. 2010 (Grude : Grafotisak). . Stevan. COBISS. n. 821. . .24 / Biblioteka Sarajeva BULAJIĆ. 25 str.4(497. .Vodiči 908(497.]. 1983 (Beograd : Novi dani). 22 cm Tekst na engl.Sarajevo : Buybook. . Zagreb : “Šahinpašić”. .Registar 347. Adnan Karkin : biografski zapisi sarajevskog advokata / Fahrija Karkin. fotogr. .BH-ID 1954086 70 CLANCY.163.[Latinično izd. . . : ilustr. 1991 ([S.Registar a) Sarajevo . : ilustr. Stevan.. . nasl. 1926-1997 Sarajevska snježna bajka / Stevan Bulajić . Willem van Eekelen.6)(036) COBISS. : ilustr. Tim A guided journey through Sarajevo and the surrounding areas / Tim Clancy.4(497.921. [fotografija Damir Šagolj]. [1] presavijen list s mapom Sarajeva : ilustr. n. Adnan Buturović . . . i lat.144 str.272 str. . Dalida Karić.Peterborough. : graf.Tiraž 700. . 2007. . 05. Skupština (1931 .885(497.Sarajevo : ULUPUBiH. Sarajevo) Izvještaj o radu Oblasnog odbora Crvenog krsta u Sarajevu : za poslovnu godinu 1930. marta 1931.6Sarajevo)(036)=111 COBISS. 1996 ([Sarajevo] : Print M).] : Hrvatska tiskara). 193? ([S. Izložba (2014 .Abstracts.15 73/77(064) COBISS. prikazi . Oblasni odbor.BH-ID 4193830 73 CONGRESS of surgery of Bosnia and Herzegovine with international participation (1 . 24 cm Tekst ćir.Hadžiahmetović .Knjigom o Sarajevu / 25 CLANCY.BH-ID 3016998 75 . .01](497.39 str.Bosna i Hercegovina . 17 cm.Sarajevo : Oblasni odbor Crvenog krsta. : ilustr. 12-15. translated by Branka Metikoš].BH-ID 8565556 72 COLLEGIUM artisticum.Zbornici sažetaka b) ratna hirurgija 617:355.BH-ID 6577414 74 CRVENI krst u Sarajevu.(City spots) 913(497.Sarajevoo 1914 2014 / Branka Vujanović. . .1992-1995 . Sarajevo) First congress of surgery of Bosnia and Herzegovina with international participation. održanoj u Sarajevu 22. . 1996 .Registar . Tim Sarajevo / Tim Clancy. . . . : graf. .239 str. Sarajevo) Sarajevo 1914-2014 : Međunarodni pozivni umjetnički projekat koji uključuje preko 250 plakata i multimedijalnih radova grafičkih dizajnera iz 37 zemalja sa 5 kontinenata = International invitational poster action that includes over 250 posters and multimedia works of graphic designers from 37 countries and 5 continents / Čedomir Kostović.81 str. Iva Körbler. Prevodi: Iwona Rypešć . 1996 : abstracts / [profesional editor Fuad Šišić . [Sarajevo] : Print M. 21 cm a) Hirurgija . prikazi . Čedomir Kostović: str.6 Sarajevo)”1930” COBISS. : podnesen delegatima Mjesnih odbora na redovitoj godišnjoj skupštini.Kostović i Senada Kreso. 4 . 28 cm Bibliografija: str. . 201-202. 21 cm Katalog. l. United Kingdom : Thomac Cook. : ilustr. 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). . 614.. Sarajevo. Amra Zulfikarpašić. .6)(063)(082) COBISS.Ratne povrede . 1971Kultura stanovanja u Sarajevu od njegovog nastanka do kraja XIX vijeka / Merima Čamo . Mehmed (1913-1981) .(Kinderbuchverlag Bambi) Titel des Originals: Ožiljci iz Sarajeva 821.Istraživanja b) sociologija naselja c) kultura stanovanja 316.(Biblioteka Dokumenti) Bibliografija Mehmeda Mujezinovića / Mahmud Traljić: str. 43-50 a) Mujezinović.142 str.Jubileji . 21 cm Bilješka o autorici: str. .71(497.15. 2005 ([S.50 str. 147-153. . . .15 Sarajevo)”1880/1970” COBISS.Sarajevo .Spomenice 061.6)-93-32 COBISS. Miodrag Fabrika duvana Sarajevo 1880-1970 : (monografija) / Miodrag Čanković. : ilustr.163. Zlatan Narben aus Sarajevo / Zlatan Čabaravdić . Merima.BH-ID 14337542 77 ČANKOVIĆ.BH-ID 690455 76 ČAMO.15 Sarajevo)”1880/1970”(091) 633. . st.Bibliografija: str. .Sarajevo : Udruženje građana Semerkand.Sociologija naselja .-19.Wuppertal : Bosnische Wort.000.334.l] : Grafo star). 155. .1996. Redaktion der Übersetzung Astrid Philippsen. 1993 (Maribor : Mariborski tisk). 1997 (Sarajevo : PAROS).56:728](497. .26 / Biblioteka Sarajeva ČABARAVDIĆ.Sarajevo : Fabrika duvana Sarajevo. 20 cm. 1970 (Doboj : Grafičar). 25 cm Tiraž 2.273 str. 21 cm.Sarajevo : Preporod.165 str. . .1880-1970 . .97(497.Kultura stanovanja . . . : ilustr. .5:663.BH-ID 7594246 78 ČAS sjećanja : Mehmed Mujezinović (1913-1981) : zbornik priloga sa skupa održanog 23.6 Sarajevo)”14/18” COBISS. .4(497. Centar za bošnjačke studije. u Sarajevu / [urednik Jasminko Mulaomerović].Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Fabrika duvana Sarajevo . bibliografske i druge bilješke uz pojedina poglavlja a) Sociologija . Übersetzung von Goran Mihaljević . . .Zbornici .7. [fotografije Mulaim Zekić]. bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Hadžijahić.Registar a) Sarajevski atentat 1914 .6):929 Hadžijahić M.[Sarajevo] : [s.BH-ID 19927302 81 ČEROVIĆ. n. 2012 (Sarajevo : SAMAS).86 str. 1910. Muhamed (1918-1986) .6=162.78(497. .27:297(082) 821. . u Sarajevu / [urednik Jasminko Mulaomerović]. .VII.Sarajevo : Preporod.163.Biografije b) Bosna i Hercegovina c) historičari d) bibliografija 94(497. : (doplněno) / [priredio Valerijan Žujo .Knjigom o Sarajevu / 27 929 Mujezinović M.Bibliofilsko numerirano novo izd. .(Edicija Memoria Bosniaca) Tiraž 300 a) Česi .09 Mujezinović M. . 1997 (Sarajevo : Geodetski zavod BiH).(063)(082) 929 Hadžijahić M.]. 1930 (Sarajevo : Trgovačka štamparija). .271 str. prevodilac Zvjezdana Marković].Mlada Bosna . 42 str.Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine : Grad Sarajevo.(082) COBISS.Dokumenti b) bosanski omladinci c) atentatori d) nacionalisti 94(497. . Božo Bosanski omladinci i sarajevski atentat / Božo Čerović. .BH-ID 1091351 80 ČECHOVÉ v Sarajevě : dle sčítání lidu v r.Bilješke uz tekst.(Biblioteka Dokumenti) Prilog bibliografiji Muhameda Hadžijahića / Jasminko Mulaomerović: str.Sarajevo .15)”1878/1914”(093) 329.1910 . 21 cm Ćir.4(497. Centar za bošnjačke studije. . COBISS.6) 012 Hadžijahić M.(082) 930.15)”1878/1914”(093) COBISS.(063)(082):94(497.Sadrži i dokumente o sudskom procesu učesnicima sarajevskog atentata. 20 cm.(082) 012 Mujezinović M. 6. . . 21 cm. 57-86 .6).BH-ID 2963718 82 . .3)”1910”(058) COBISS. . 1996.Adresari 323. . .BH-ID 330790 79 ČAS sjećanja : Muhamed Hadžijahić (1918-1986) : zbornik priloga sa skupa održanog 22.15(497. BH-ID 2332966 85 ČETRISTOPEDESET godina 450 godina Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu / [uređivački odbor Senahid Bristrić .4(497.6:28(497.]. 1988 (Mostar : “Rade Bitanga”).(Biblioteka zasebnih izdanja Gazi Husrev-begove medrese . 1985 (Sarajevo : Oslobođenje). Na nasl.Jubileji . . [oko 1985] (Sarajevo : Polet).54 str.Sarajevo : Radio-Televizija Sarajevo. 24 cm Naslov na om. a) Radio-Televizija Sarajevo . .15 Sarajevo)”1945/1985” COBISS.Spomenice 061.15 Sarajevo)”1945/1985” 656.208 str. 1989 (Sarajevo : OZEBIH). . Sarajevo . 21 cm.BH-ID 2419494 83 ČETRDESET 40 godina Građevinskog fakulteta u Sarajevu : 1949-1989 / [glavni i odgovorni urednik Stevan Kebeljić].. . 1) Dio teksta Vakufname iz Bosne i Hercegovine je na arap.Spomenice 654. str.Spomenice 378. .396/397(497. ..662.22(497.Jubileji .Sarajevo : Građevinski fakultet.28 / Biblioteka Sarajeva ČETRDESET godina Željezničarskog kulturno-umjetničkog društva “Vaso Miskin Crni” Sarajevo.Jubileji . u boji . 15 Sarajevo)”1945/1985” 621. . : fotogr. .2(497.15 Sarajevo)”1949/1989” COBISS.: Jubilarna godina Željezničkog kulturno-umjetničkog društva “Vaso Miskin Crni” Sarajevo. : fotogr. : ilustr.239 str.19(497.BH-ID 2316070 84 ČETRDESET 40 godina uspona Radio-Televizije Sarajevo. 15 Sarajevo)”1945/1985” COBISS. .130 str.2:061.1538-1988 .Spomenice 373. knj. 1945-1985 a) Željezničko kulturno-umjetničko društvo “Vaso Miskin Crni” (Sarajevo) . . jeziku a) Gazi Husrev-begova medresa. .1949-1989 . et al.22:656.Sarajevo : ŽKUD “Vaso Miskin Crni”.15)(082) COBISS.Sarajevo : Gazi Husrev-begova medresa.1945-1985 . 25 cm.19451985 . 23 x 24 cm.BH-ID 2313254 86 . : ilustr.: Građevinski fakultet Sarajevo a) Građevinski fakultet (Sarajevo) . . 24 cm a) Bosna i Hercegovina .Sarajevo . om.6 Sarajevo)”1984”(036):796.49 str. st.(Gral) Bilješka o autoru na presav. 1984 . . 726. realizacija Zoran Papić .825:316.6)”20” COBISS. XVI str. . 2014. Amra. dizajn Nenad Pavlović.1984 .Pripreme 796.133.96 str.15 Sarajevo)”1984”(083.6)-31 COBISS. 20 cm.BH-ID 20601606 90 ĆURIĆ.162 str. 24 cm Bibliografija: str.4(497.163..2(497. .75](497. list s geogr. . 1984 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske).Društvene vrijednosti ..48-31”324”(497.1-31 821.20. 1964Sarajevski omnibus / Velibor Čolić. 138-142 i uz tekst a) Spomenici .BH-ID 16715782 88 ČOLIĆ.Kulturne vrijednosti . 1982 (Tuzla : Grafičar). 1940 (Sarajevo : Bosanska pošta).219 str. prikazi .Sarajevo : [s. 21 cm. . .Sarajevo : Marksistički studijski centar Gradske konferencije SK BiH “Đuro Pucar Stari”.9 COBISS.BH-ID 20464903 87 ČETRNAESTE zimske olimpijske igre XIV zimske olimpijske igre : Jugoslavija-Sarajevo 1984 : zvanični vodič / odgovorni urednik Husein Hujić . . Hajrudin Istorija “Srpskog sokola” u Sarajevu : (povodom tridesetpetogodišnjice od osnivanja) / Hajrudin Ćurić. Velibor. . . Sarajevo) . kartom : ilustr. 821. 20 cm. 2013 ([Fojnica] : Štamparija Fojnica).(Biblioteka Marksističko obrazovanje) a) Zimske olimpijske igre (14 .Sarajevo : Organizacioni komitet XIV zimskih olimpijskih igara. 1984 : značaj i pripreme.92) COBISS. . 142 str.]. i 19921995. priloga s tablama : fotogr. n.Knjigom o Sarajevu / 29 ČETRNAESTE zimske olimpijske igre Sarajevo.Vodič 338.Sarajevo . . .Sarajevo : Institut za istoriju : Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. . 1968Uloga spomenika u Sarajevu u izgradnji kolektivnog sjećanja na period 1941-1945. . .Beograd : Clio.BH-ID 3992358 89 ČUSTO. 1 presav.XIV zimske olimpijske igre . : komparativna analiza / Amra Čusto. graf.032. u bojama .. . / Rajko Danilović.Mlada Bosna . 911-931. 769-907. 1966 (Beograd : Vojnoštamparsko preduzeće : Beogradski grafički zavod).BH-ID 2088742 93 DEDIJER.237(497.Tuzla : Bosanska riječ.BH-ID 133420300 92 DEAR unknown friend.4(497. : ilustr. . .(Biblioteka Posebna izdanja) Slika autora i bilješka o njemu na zad. listu.Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) sudski procesi b) Sarajevo c) 1983 d) politički progoni e) Bosna i Hercegovina 343.Napomene: str. : ilustr.Bibliografija: str. Sarajevo : Svjetlost.64 str. .6)”1983” 323. [fotografije Vladimir Popović].285(497.New York : “Ari Korpivaara”.Pisma 821. Vladimir Sarajevo 1914 / Vladimir Dedijer . . .BH-ID 36251904 94 . 1994.4(497. .Djeca . Rajko Sarajevski proces 1983.15 Sarajevo)”1914” COBISS.6) COBISS.Spomenice 796.Jubileji . na spojnim listovima. kor. 7-10 a) Sarajevo . . . 21 cm Ilustr. .301(497. . children’s letters from Sarajevo / [photographed by Linda Lindroth].281(497.232 str.Beograd : Prosveta .15 Sarajevo)”1905/1940” COBISS.163. .Srbija b) Habsburška monarhija c) mladobosanci 94(497. 21 cm Introduction: str.4:061. Ljubljana : Državna založba Slovenije .1905-1940 . 26 cm. .1066 str.15 Sarajevo)”1914” 323.15 Sarajevo)”1905/1940” 061.BH-ID 2380838 91 DANILOVIĆ.30 / Biblioteka Sarajeva a) Srpski soko (Sarajevo) .Kazalo a) Sarajevski atentat 1914 . .6)-6=111(082) COBISS. 2006 (Kalesija : CPA Tojšići).237:796. 6Sarajevo)”1992/1996” COBISS.BH-ID 2994982 95 DELECTUS seminum QUAE : hortus botanicus Sarajevoensis Instituti biologici = botanički vrt Biološkog Instituta Sarajevo : pro mutua commutatione offert. . [prevodioci Sanja Prohić . tekst na engl. [et al. [pretežno u bojama] . i arap.Sarajevo : IKRE : COMPACT-E. jeziku. .Fehim Demir : biografija / Ramo Kolar: str. . 33 cm Upor.To je Sarajevo / Hasib Čaušević: str. .6 Sarajevo)”1992/1997”=00 COBISS.Sarajevo : IKRE : COMPACT-E. i njem. . . . Piero Sarajevo! : 1992-1995 / Piero Del Giudice . . Fehim.[126] str. 1959To je Sarajevo = This is Sarajevo = Işte Sarajevo = Sarâyîfû hâdihî hiya : (1992-1997) / Fehim Demir .[126] str. jeziku.Fotomonografije c) Sarajevo d) rat 1992-1995 e) fotomonografije 908(497.. [et al.6) COBISS. 1959To je Sarajevo = This is Sarajevo = Questo è Sarajevo = Das ist Sarajevo : (1992-1997) / Fehim Demir . 1997 (Gračanica : GRIN). .To je Sarajevo / Hasib Čaušević: str. a) botanika 58(497. .257 str. . 1996. : ilustr. [pretežno u bojama] . 33 cm Upor. Fehim.Sarajevo : Državna štamparija. [118] a) Rat 1992-1995 .Fehim Demir : biografija / Ramo Kolar: str.Fotomonografije b) Sarajevo 1992-1995 . .BH-ID 581158 97 DEMIR.Fotomonografije b) Sarajevo 1992-1995 . 1950. . fotografi Danilo Krstanović.Fotomonografije c) Sarajevo d) rat 1992-1995 e) fotomonografije 908(497. 20 cm : ilustr. [traduzioni Paola Bertante . [7-8].. [118] a) Rat 1992-1995 .BH-ID 581670 98 . Milomir Kovačević .]. [prevodioci Sanja Prohić . tal.].Knjigom o Sarajevu / 31 DEL Giudice. tekst na engl. : ilustr. 24 cm.6 Sarajevo)”1992/1997”=00 COBISS.BH-ID 3433766 96 DEMIR.... : ilustr.Sarajevo . [7-8]. 1997 (Gračanica : GRIN).Lugano : Fondazione Galleria Gottardo.Sarajevo . .(Edizioni E) a) Sarajevo 1992-1995 355. ... et al.. tur.].48(497.11 str. . urednik Tonko Šoljan. Sarajevo : Gradsko saobraćajno preduzeće. .BH-ID 2052902 101 DIZDAR. fotogr. godine / Hamid Dizdar.Bibliografske i druge bilješke uz tekst. .Str. n. knj.102 str.Registri a) Prva slavna i Viteška brigada (Sarajevo) . 1907-1967 Popis hanova.15 Sarajevo) COBISS. Poziv Hadži Muje Mehovića upućen bosanskim muslimanima i hrišćanima / Šaban Hodžić. 2009 (Sarajevo : Arka Press). 1968 ([S. gl. Nenad Lisni moljci mineri iz roda Lithocolletis (Lepid. l.BH-ID 2542374 100 DIMIĆ. i 1879. Lithocolletidae) na području Sarajeva / Nenad Domić .: Glasnik arhiva i Društva arhivista Bosne i Hercegovine . . .96 str. Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka . [1975] (Sarajevo : Oslobođenje)..6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS.32 / Biblioteka Sarajeva DERVIŠEVIĆ.BH-ID 17323526 99 DEVEDESET 90 godina javnog gradskog saobraćaja u Sarajevu / [glavni urednik Bahrija Avdibegović].. na poleđ. : s.1992-1995 355. . Hamid.Bibliografija: str.311. Ibrahim.: Teignes des feuiles “Mineri” de la famille lithocolletis (Lepid. knj.121:061.Sarajevo : VKBI : Savez ratnih vojnih invalida BiH.15 Sarajevo)”1885/1975” COBISS. 32. . 25 cm Biografija autora: str. 23 cm Bibliografske i druge bilješke uz tekst. : ilustr. 96.6(497.1992-1995 . Lithocolletidae) dans la region de Sarajevo. .15 Sarajevo)”1885/1975” 061. 30 cm a) spomenice b) jubileji 656. str.75(497. [319]-332 .Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 1) Uporedni nasl. 1961?].550 str.75:656. 24 cm. nasl. : ilustr.Rat . : ilustr.P.Mineri .(Djela / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine .Sarajevo : [s.Sarajevo . . . 1961Prva slavna i Viteška brigada : herojstvo i žrtve u odbrani Sarajeva : 1992.78(497. o. .Zusammenfassung a) Lisni moljci . . .]). . . godina / Ibrahim Dervišević.-1995. n.Studije 596. .. 550. karaula i prosjaka u Sarajevu 1878.121(497.Monografije b) Bosna i Hercegovina . 21 cm.] : MKT print).6Sarajevo) COBISS. .27:[28-747:347. .314:94(497.BH-ID 2642711 102 DIZDAR.2(497. [et al.BH-ID 18184454 104 DOBRAČA. [fotografije Rudolf Belinger .Monografije b) Vakufi .BH-ID 14172934 103 DIZDAR. knj.Bibliografija: str. .Proučavanje lokaliteta 908(497. 23 cm Registri a) Sarajevo . : ilustr. 2010 (Sarajevo : Bemust). Majo. u bojama .6 Sarajevo)”1878/1879” 94(497.l. 1951Sarajevski vakifi i njihovi vakufi 1462. . 192 a) Vakufi . Kasim. . 1910-1979 Orijentalni medicinski rukopisi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu / Kasim Dobrača. .].1462-2001 . 1997 (Sarajevo : “Avicena”).6)”18” COBISS. .Knjigom o Sarajevu / 33 a) Sarajevo b) Austro-ugarska okupacija c) društvene prilike d) hanovi e) karaule f) popisi g) 1878-1879 h) Bosna i Hercegovina i) istorija j) političke prilike k) 19 v.-2001.6)(091) 061.6 Sarajevo)”1462/2001” COBISS. .(Biblioteka Islamska kultura .. 27 cm Tekst štampan dvostubačno.Sarajevo : autor. 4) .Sarajevo . 311.Sarajevo : “Sejtarija”.Sarajevo : “Avicena”. 2005 ([s. 1951Sarajevo : historijsko turistički vodič / Majo Dizdar. .62 str. .Bosna i Hercegovina .27:[28-747:347..288 str.Islam . : ilustr.Monografije 061.2(497. Majo.195 str. : od Isa-bega Ishakovića i Gazi Husrev-bega do Adil-bega Zulfikarpašića / Majo Dizdar . Sarajevo : Institut za istoriju. Donia . .462 str.45 str.6 Sarajevo) COBISS.1(497. 2006 (Sarajevo : Bemust). . Robert J.(Historijske monografije / Institut za istoriju .1)”1991/1998”:355.Bibliografija: str. br. . 25 cm Bibliografija: str.BH-ID 976151 105 DOGOVORI u Karađorđevu o podeli Bosne i Hercegovine : promocija knjige Miloša Minića u Sarajevu / pripremio Fadil Ademović. [8] str. Donia.(082) COBISS. 438-450 i uz tekst.Medicina . s tablama : ilustr. . .Registar a) Sarajevo . [prijevod s engleskog Daniela Valenta].Sarajevo .4 341. 404-416.06 Minić M.6Sarajevo)”1455/2000”=111 COBISS. 24 cm.London : Hurst & Company. Sarajevo : a biography / Robert J. . knj. 435. . . . . [8] str. Robert J. .BH-ID 15374854 107 DONIA. s tablama : ilustr. 2006. 5-14.BH-ID 15026438 108 .Opsada grada .Istorija .XV-XXI v. 21 cm. . 14 a) Rukopisi.Medicinske bibliografije u Bosni Hercegovini / Izet Mašić: str.BH-ID 6878982 106 DONIA. Sarajevo : biografija grada / Robert J.Istorija b) Sarajevo ..XXII.. geogr. .6)”1991/1995” 06.Bibliografije 013:[091:61(53) 091:61]:013(53) COBISS.31(497. orijentalni . .34 / Biblioteka Sarajeva Podaci o autoru: str.(Biblioteka Posebna izdanja / Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca .Conclusion. karte . 1999 (Sarajevo : VKBI).48 355.Registri a) Sarajevo 1992-1995 . c) bosanska istorija d) osnivači Sarajeva e) osmanska uprava f) habsburška vlast g) atentat 94(497. 55) 323. .Proučavanje lokaliteta 908(497.Sarajevo : VKBI. [1-2]. 3) Bibliografija: str. Gazi Husref-begova džamija .BH-ID 2874150 111 DROCA. 75 821. 21 cm Tekst naporedo na engl.Sarajevo : Buybook.43* COBISS. .4(497. . . : ilustr. (s.BH-ID 49979904 110 DRLJEVIĆ. 1995 (Sarajevo : Energoinvest).Likovni motivi d) Bosna in Hercegovina e) Sarajevo f) vojna g) likovni motivi h) otroške risbe 741(497. a. jeziku a) Dragulj. (084) COBISS.Sarajevo : Međunarodni centar za mir. Damir Moje Sarajevo = My Sarajevo / Damir-Dado Dragulj.Sarajevo : Prva dječija ambasada.Sarajevo : Srpsko građansko vijeće .Vojna .). Damir (1984-) . 24 cm Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor.Recenzije: str.pokret za ravnopravnost u BiH.43* 741-053. Careva džamija .Sarajevo . Ali-pašina džamija .Mapa 76 Drljević V. .163. . [fotografije Miomir Plakalović.Knjigom o Sarajevu / 35 DRAGIĆEVIĆ. Vedad Sarajevo : drawings / Vedad Drljević. . .6)-94 COBISS.1 mapa (9 grafika) : crno-bijelih . Baščaršija a) Bosna i Hercegovina . . .163. . . i bos.Risbe . 29 x 22 cm Sadrži grafike: Katedrala . Momčilo Sarajevski dum-dum aforizmi : budućnost pripada promašenima / Momčilo Dragićević. 74. 20 cm. Kozija ćuprija . l : s.2(497.Albumi b) Otroške risbe .) (S. Akademija likovnih umjetnosti . (Biblioteka Govor) O aforizmima Momčila Dragićevića / Jovo Divjak: str. Pravoslavna saborna crkva .4(497.6)-84 COBISS.15 Sarajevo)=111=163.49 str. 199? (Sarajevo : Rabic).BH-ID 1029158 109 DRAGULJ. listu. . .BH-ID 19817734 112 . Esad Lukač i lična arhiva]. 1932Sarajevske ratne bilješke : zapisi o događajima u Sarajevu i Goraždu / Veljko Veljo Droca .Albumi c) Sarajevo .Bilješka o autoru: str. n.Bosna in Hercegovina . Stara pravoslavna crkva .Bibliografske i druge bilješke uz tekst 821. . 317-323. Veljko. : ilustr. 2012 (Sarajevo : Grafičar promet).15)=111=163.329 str.75 str. 30 cm a) Druga gimnazija u Sarajevu .BH-ID 2505766 117 .100 str.Monografije b) Druga gimnazija . 24 cm Ćir.]). Dozet”.BH-ID 2926118 116 DRUGA muška realna gimnazija (Sarajevo) Dvadesetprvi izvještaj Druge muške realne gimnazije u Sarajevu : za školsku godinu 193637.54(497. 24 cm Ćir. l.15 Sarajevo)”1937/1938”(060. 25 cm Ćir. . . 373. Sarajevo : Druga gimnazija Sarajevo.91 str.Sarajevo 1905-2005 .055.BH-ID 14557702 113 DRUGA muška realna gimnazija (Sarajevo) Dvadesetčetvrti izvještaj Druge muške realne gimnazije u Sarajevu : za školsku godinu 193940. : graf. . : s.54(497. . Dozet”. : graf. prikazi . Dozet”). 373. 1938 ([S.1905-2005 . Sarajevo : Štamparija “Dušan P. : graf.54(497.Sarajevo : Štamparija “Dušan P.6 Sarajevo)”1935/1936” COBISS.BH-ID 2506534 114 DRUGA muška realna gimnazija (Sarajevo) Dvadesetdrugi izvještaj Druge muške realne gimnazije u Sarajevu : za školsku godinu 193738. l.15 Sarajevo)”1936/1937”(060. n. . . 24 cm Ćir. n. : s. 373. . n. . prikazi . 1940 ([S.15 Sarajevo)”1939/1940”(060. 2005 (Sarajevo : Blicdruk). 1937 ([S.]). .5) COBISS. : s. 373.92 str. : ilustr. prikazi .Monografije 373.BH-ID 2506022 115 DRUGA muška realna gimnazija (Sarajevo) Dvadeseti izvještaj Druge muške realne gimnazije u Sarajevu : za školsku godinu 1935-36.36 / Biblioteka Sarajeva DRUGA gimnazija Sarajevo Gimnazija. i lat. ljudi : 100 godina Druge gimnazije Sarajevo / [urednik Nenad Veličković].]). l. Dozet”.055.6Sarajevo)”1905/2005”(084.Sarajevo : Štamparija “Dušan P.99 str. Dozet”.5) COBISS.055.102 str. .1) COBISS.5) COBISS.5(497.54(497. 1936 (Sarajevo : Štamparija “Dušan P.Sarajevo : Štamparija “Dušan P. 24 cm Ćir. prikazi .6 Sarajevo)”1954/1955”(060.Sarajevo : Državna štamparija. . [4] table s fotogr.54(497. . Dozet”. . . kralja Jugoslavije 373.Na predlistu: slika njegovog veličanstva Aleksandra I. . jula 1986 352. n.549(497.BH-ID 2506278 118 DRUGA muška realna gimnazija (Sarajevo) Jubilarni dvadesetpeti izvještaj Druge muške realne gimnazije u Sarajevu : za školsku godinu 1954-55 : s kratkim pregledom pedesetogodišnjeg rada od 1 IX 1905 do 30 VI 1955. l. i lat.45 355.8(497. prikazi . 24 cm a) Državna srednja tehnička i muška zanatska škola u Sarajevu .BH-ID 2505510 120 DRUŠTVENI dogovor o finansiranju potreba opštenarodne odbrane i društvene samozaštite u gradu Sarajevu. 1931 ([S.15) COBISS.Sarajevo : [s.]).BH-ID 3022630 122 . prikazi .055.15 Sarajevo)”1938/1939”(060. . .Sarajevo .91 str.45:352(497.15 Sarajevo)”1930/1931”(060. 24 cm Ćir.5) COBISS.1933-1934 .072. 16 cm Dogovor zaključen 16. . : graf. 24 cm Ćir. Sarajevo : Državna štamparija.115 str.95 str.19 str.Sarajevo : Štamparija “Dušan P.BH-ID 3477542 119 DRUGA muška realna gimnazija (Sarajevo) Petnaesti izvještaj Druge muške realne gimnazije u Sarajevu : za školsku godinu 1930/31.54(497. : s.54(497. n. n. 1955 (Sarajevo : Narodna štamparija).5) COBISS. 1934 (Sarajevo : Državna štamparija).]). .055.Izvještaji 373. : graf.. : s. : graf. 1986 (Sarajevo : Oslobođenje).BH-ID 1168166 121 DRŽAVNA srednja tehnička i muška zanatska škola u Sarajevu (Sarajevo) Izvještaj državne srednje tehničke i Muške zanatske škole u Sarajevu 1933-1934.5) COBISS.Sarajevo : Narodna štamparija. . . i lat.15 Sarajevo):355. 1939 ([S.Knjigom o Sarajevu / 37 DRUGA muška realna gimnazija (Sarajevo) Dvadesettreći izvještaj Druge muške realne gimnazije u Sarajevu : za školsku godinu 193839.6 Sarajevo)”1933/1934” COBISS.]. .70 str. l.055. 373. 373. . .Sarajevo : Državna štamparija. 1939 (Sarajevo : Državna štamparija). i lat. i lat.1935-1936 .1937-1938 .1938-1939 .6 Sarajevo)”1935/1936” COBISS.Izvještaji 373. .Izvještaji 373.6 Sarajevo)”1937/1938” COBISS.Sarajevo . a) Državna srednja tehnička i muška zanatska škola u Sarajevu .Sarajevo : Državna štamparija.Izvještaji 373.549(497. 23 cm Tekst na ćir. .Sarajevo .73 str. . 1938 (Sarajevo : Državna štamparija). 23 cm Tekst na ćir. . a) Državna srednja tehnička i muška zanatska škola u Sarajevu . . i lat.BH-ID 3024166 126 .6 Sarajevo)”1938/1939” COBISS.Sarajevo : Državna štamparija.BH-ID 3023142 123 DRŽAVNA srednja tehnička i muška zanatska škola u Sarajevu (Sarajevo) Izvještaj državne srednje tehničke škole viteškog kralja Aleksandra I Ujedinitelja i muške zanatske škole u Sarajevu 1936-1937. a) Državna srednja tehnička i muška zanatska škola u Sarajevu .38 / Biblioteka Sarajeva DRŽAVNA srednja tehnička i muška zanatska škola u Sarajevu (Sarajevo) Izvještaj državne srednje tehničke škole viteškog kralja Aleksandra I Ujedinitelja i muške zanatske škole u Sarajevu 1935-1936.Izvještaji 373.Sarajevo .Sarajevo : Državna štamparija.1936-1937 . a) Državna srednja tehnička i muška zanatska škola u Sarajevu . . .75 str. . . 23 cm Tekst na ćir. 1937 (Sarajevo : Državna štamparija).BH-ID 3023654 125 DRŽAVNA srednja tehnička i muška zanatska škola u Sarajevu (Sarajevo) Izvještaj državne srednje tehničke škole viteškog kralja Aleksandra I Ujedinitelja i muške zanatske škole u Sarajevu 1938-1939.91 str.549(497.95 str.549(497.Sarajevo .6 Sarajevo)”1936/1937” COBISS.549(497. i lat.BH-ID 3023398 124 DRŽAVNA srednja tehnička i muška zanatska škola u Sarajevu (Sarajevo) Izvještaj državne srednje tehničke škole viteškog kralja Aleksandra I Ujedinitelja i muške zanatske škole u Sarajevu 1937-1938. 24 cm Tekst na ćir. . 1936 (Sarajevo : Državna štamparija). ]). .BH-ID 18797830 130 DURAKOVIĆ.1939-1940 .163. . .163 str. Ferida.Sarajevo : Državna štamparija. 163.212 str. Dubočanin. 23 cm Tekst na ćir.163.181 str.Slika autora na zadnjem kor. 1957Srce tame : Sarajevo 1973-1993 / Ferida Duraković.6)-31 COBISS. . i lat. .163. 1957Putnici kroz (ne)vrijeme : 50 godina Sarajevskih dana poezije : alternativna povijest / [autorice tekstova Ferida Duraković i Fadila Nura Haver]. 21 cm. 1940 (Sarajevo : Državna štamparija).88 str.549(497.6)-1 COBISS.BH-ID 53646336 131 . . 1949Behar u Sarajevu : roman / Alija H. Alija H. Alija H. Sarajevo .4(497. a) Državna srednja tehnička i muška zanatska škola u Sarajevu . .6 Sarajevo)”1962/2011” COBISS.Sarajevo : Društvo pisaca Bosne i Hercegovine : Sarajevski dani poezije. . 175-176 a) Sarajevski dani poezije .6)-31 COBISS. 1998 ([s. .1962-2011 06.6 Sarajevo)”1939/1940” COBISS. 2008 (Varaždin : Varteks). listu 821.BH-ID 2839078 129 DURAKOVIĆ. . 2011 (Sarajevo : Bemust).BH-ID 3023910 127 DUBOČANIN.Sarajevo : Šahinpašić.07(497. . 1994 (Zagreb : Tipotisak)..4(497. 1949Behar u Sarajevu : (roman) / Alija H. . 22 cm Bilješka o autoru: str.n. . 20 cm. . . izd.l..Wuppertal . . .Izvještaji 373.Sarajevo .Knjigom o Sarajevu / 39 DRŽAVNA srednja tehnička i muška zanatska škola u Sarajevu (Sarajevo) Izvještaj državne srednje tehničke škole viteškog kralja Aleksandra I Ujedinitelja i muške zanatske škole u Sarajevu 1939-1940. Amsterdam : Bosanska riječ = Bosnisches Wort. : ilustr.4(497. 27 cm Oslobođeno srce : pogovor / Ahmed Burić: str. .(Suvremena bošnjačka književnost) Bilješka o piscu 821.2. : s. Ferida.(Biblioteka Suvremena/savremena proza) 821.Sarajevo : Bosanska knjiga.BH-ID 1779737 128 DUBOČANIN. .127 str. Dubočanin. BH-ID 2329382 133 DVADESET godina festivala malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije. 16 cm.282 str.15 Sarajevo)-053.(Mala biblioteka . Upor. / [autor i glavni i odgovorni urednik Milorad Gaćina].Sarajevo 329.Komunistička partija .70 str.53:329.1960-1979 Spomenice 061.) : ilustr..BH-ID 7518470 132 DURAKOVIĆ.Sarajevo : Šahovski klub Bosna. . .(Mala biblioteka .5. .15(497. 1979.32 godine Šahovskog kluba “Bosna” Sarajevo : sedmostrukog šampiona Jugoslavije : 19601992.BH-ID 13256455 134 DVADESET pet 25 godina Šahovskog kluba Bosna Sarajevo : 5. . 21 x 14 cm . 1985 (Sarajevo : Svjetlost). . 1949Mladi komunisti Sarajeva i marksističko obrazovanje / Nijaz Duraković.Jubileji .Sarajevo : Studijski centar Gradske konferencije SK BiH.. [et al. 1976 (Sarajevo : OZEBIH). i rus. 1949Neki aspekti funkcionisanja delegatskog sistema : (sarajevsko iskustvo) / Nijaz Duraković.Sarajevo : Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije.75:792(497.1 presavitak (8 str.244 str. I 1985. . jeziku.15 Sarajevo)”1960/1979” COBISS.) : ilustr. 1972 (Doboj : Grafičar). .1):061. . 1) Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Komunistička partija .15(497. a) Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije (Sarajevo) . .Omladina . 14) a) Delegatski sistem . Sarajevo : Studijski centar Gradske konferencije SK BiH.15(497. Sarajevo : 1960-1979 / [publikaciju uredili Miroslav Avram . 277 . . Nijaz.82:329.75(497.]. I 1960 .15 Sarajevo)-053.Milorad Gaćina : 35 godina u šahu --.84 str.. 21 x 24 cm.: 1957-1992. 21 x 12 cm . .Obrazovanje .15(497. : fotogr.40 / Biblioteka Sarajeva DURAKOVIĆ.. 23 x 22 cm Bibliografija: str.81 141.15 Sarajevo):342. . .. 17 cm.15 Sarajevo) 329. tekstovi dati na engl. Nijaz. .15 Sarajevo)MES 792(497. : ilustr.53 COBISS.81 COBISS. . .Sarajevo 342. . fran.1 presavitak (4 str. Sarajevo : Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.: 28 godina Anatomskog instituta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.Jubileji 378.BH-ID 2315814 137 DVADESETPET 25 godina Pozorišta za mlade Sarajevo 1950-1975. 1974 (Tuzla : Grafičar). Institut za anatomiju. 20 x 20 cm.662.Knjigom o Sarajevu / 41 a) Gaćina.BH-ID 7734278 139 . .1949-1974 .215 str.48. : ilustr. .5(497.15 Sarajevo)”1950/1975” COBISS. : fotogr. [1975] (Sarajevo : “Veselin Masleša”).1(497. 5-7 792(497. . . Predgovor / Dušan Kovačević: str.BH-ID 3433510 136 DVADESETOSAM 28 godina nastavnog. [1970] (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske).Naslov na om.Bosna i Hercegovina . .[Sarajevo] : Pozorište za mlade. [102] str.237:794.Jubileji .6 Sarajevo)”1950/1970” COBISS. . 24 cm a) Građevinski fakultet (Sarajevo) . i engl. . . 24 x 20 cm Tekst naporedo na bos.Jubilej . .Sarajevo ..59 str.126 str. . Milorad (1936-) .661(497. .BH-ID 2491430 138 DVADESETPET 25 godina rada Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu : 1949-1974 / [publikaciju pripremio i obradio Đorđe Solovjev]. fotogr.6)”1960/1985” COBISS.Sarajevo : Građevinski fakultet.BH-ID 7704070 135 DVADESET 20 godina fabrike motora Sarajevo : 1950-1970 : Famos. Sarajevo .Spomenice 378. . . Institut za anatomiju . . naučnog i stručnog rada u Institutu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu : 1946-1974 / direktor Hajrudin Hadžiselimović. : ilustr. 30 cm 629:061.4(497. Zagreb : Ozeha. 1974 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske).Bibliografija Instituta za anatomiju: str.1”1960/1985” Bosna 794.1946-1974 .Monografije 061.15 Sarajevo)”1949/1974” COBISS. 52-57 a) Medicinski fakultet (Sarajevo). : ilustr.Šah . jeziku.1960-1985 .Biografije b) Šahovski klub “Bosna”.15)”1946/1974” COBISS. u bojama .BH-ID 11022598 143 ĐURASOVIĆ.(Biblioteka Alem. 25 cm Bilješka o autoru: str. o. / Vladimir Dvorniković.BH-ID 621094 142 DŽUBO.Vahidin Musemić . 1995 (Prizren : Berati).Sarajevo) / Slobodan Đani Đurasović. 2013 ([s.Sarajevo 75. 25 cm . COBISS. . . . kolo 3 . knj. 20 cm.Akvareli b) Slikarstvo . . : fotogr. Ahmed. .BH-ID 24678407 140 DVORNIKOVIĆ. . .[213] str.4(497.Sarajevo : Glavni odbor SUBNOAR-a BiH.41-1 COBISS. 32 str. Zvonimir Priče o Sarajevu.3-035. 1888-1956 Kriza zapadno-evropske kulture : javno predavanje u Sarajevu dne 16. Alija Sarajevo Guernica : (poema) / Alija Džogović. 2002 (Sarajevo : RollComerc). : s. .]).1993 .BH-ID 20536838 141 DŽOGOVIĆ. : ilustr. april 1992.163. priče o ljudima / Zvonimir Dvorniković .[s. . n.Kriza . Vladimir.163. 1921Zapisi za pamćenje : (ratni dani u Sarajevu i Republici Bosni i Hercegovini.42 / Biblioteka Sarajeva DVORNIKOVIĆ. : geogr. P.Sarajevo : As public. 15 cm.637 str.6)-94 94(497.2(4-15) COBISS.6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS. .1992 . l. .april 1993.Memoari 821. l. karte .Akvareli . 1998 (Ljubljana : Mladinska knjiga).Zapadna Evropa 130.] : Selam dituria. septembra 1923.Opsada . Zvonimir (1861-1986) . priredio Damir Dvorniković .066.Registar a) Sarajevo 1992-1995 .455 str.: Jugoslavenski list a) Kultura . . 3) 821.332. Slobodan Đani Svjetla za daljine : (Mirza Delibašić . 633.32 str. [foto Dževad Ćenanović]. . 1923 (Sarajevo : Hrvatska tiskara). .Sarajevo : Trgovačka akademija.Sarajevo : TDP.) / Ahmed Džubo.3(497. . 25 x 31 cm a) Dvorniković.021.6 Sarajevo)(084) 75:929 Dvorniković Z.676. BH-ID 6549766 144 ECONOMICS science before the challenges of the XXI century : jubilant collection of papers of the Faculty of Economics Sarajevo / [editor in chief Dragoljub Stojanov]. : graf. .Sarajevo : Muzej grada Sarajeva.BH-ID 11247622 147 .Sarajevski atentat 1914 . 2002 (Mostar : VMG grafika). 1928Mlada Bosna / [tekst: Milorad Ekmečić .425 str.75(497.Monografije .15)”1914” 323.BH-ID 11294982 145 EKMEČIĆ.Sarajevo : Faculty of Economics. Mirza (1954-2001) .15 Sarajevo)”1914” COBISS. [1963] (Sarajevo : Oslobođenje). COBISS. . Tometinović]. .Jubileji 378.633:061. fotografije: I. .4(497.6)”1952/2002” COBISS. : ilustr.6)-312.1952-2002 .Jubileji . .Knjigom o Sarajevu / 43 Knjiga sjetnih odbljesaka / Gradimir Gojer: str.Sarajevo .6 929 Delibašić M. 2002 (Sarajevo : GlobeLine).Biografija c) Sport .14 str.Zbornici b) globalizacija c) edukacija 330(082) 378. . 19 cm Naslov na korici a) Mlada Bosna . .163.Biografije 821.Košarka .BH-ID 40131328 146 EKONOMSKI fakultet Univerziteta u Sarajevu : 1952-2002 / [glavni i odgovorni urednik Miloš Trifković].Tiraž 7.Biografija b) Musemić. : ilustr. 30 cm a) Ekonomski fakultet (Sarajevo) . 453-455.75(Sarajevo) COBISS. Vahidin (1946-) . 929 Musemić V. Milorad.Fudbal . prikazi .633:061.Sarajevo : Ekonomski fakultet Univerziteta.000 a) Delibašić. 487 str.Istorija 94(497. .285(497. 24 cm a) Ekonomski fakultet (Sarajevo) . 6 Sarajevo)”1906” COBISS. 25 x 24 cm Naslov na om.115:621.Beograd : Prosveta : Književne novine.BH-ID 4105766 150 ENERGOINVEST . .44 / Biblioteka Sarajeva ELEKTRIČNA gradska željeznica (Sarajevo) Poslovni izvještaj električne gradske željeznice u Sarajevu : za godinu 1906.54 str.Izvještaji 625.: Pravila društva “El-Hidaje” organizacije ilmije Kraljevine Jugoslavije u Sarajevu. .2](497. .Spomenice 656.13) 297:061. . . 1980 (Sarajevo : Oslobođenje). Glavna željeznička radionica .13) COBISS.Sarajevo : Zemaljska štamparija. .6 Sarajevo)(084. text Pavle Lukač.1906 .: Cijena 1.3](497.BH-ID 2926630 148 EL-Hidaje (Kraljevina Jugoslavije . 17 cm 658. . Sarajevo 1890-1980 a) Radna organizacija “Vaso Miskin Crni”.24 str. . 1935Sarajevo with love / Ivo Eterović . Sarajevo : (1890-1980). 1907 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). Ivo. : ilustr.12)=111 77:908(497.Sarajevo : [Energoinvest].BH-ID 2624294 149 ENERGOINVEST (Sarajevo) Statut preduzeća Energoinvest .135 str. 20 cm Nasl.15 Sarajevo)”1890/1980” COBISS. na om.13) COBISS.1)(060. .14 str.RO Vaso Miskin Crni. foreword Zuko Džumhur . dinar 061. 28 cm a) Električna gradska željeznica u Sarajevu .23](497. .Sarajevo. . . : ilustr.BH-ID 2507046 151 ETEROVIĆ.6 Sarajevo)(060. .2:061.6 Sarajevo)=111 COBISS. . . 1966.BH-ID 3538470 152 .Sarajevo : [Društvo El-Hidaje].15 Sarajevo)”1890/1980” 061. . 1983.234:297(497. Sarajevo) Pravila društva “El-Hidaje” organizacije ilmije Kraljevine Jugoslavije.Jubileji . 32 str.234(497.Na om.159 str. RO “Vaso Miskin Crni”.1)(060. 1936 (Sarajevo : “Omer Šehić”).1890-1980 .46(497.Sarajevo : Istorijski arhiv : Energeoinvest. 908(497.: Vaso Miskin Crni.23:656. str.116 str. [211] 821. 24 cm. knj. 2014 (Sarajevo : Rabic). Odjeljenje društvenih nauka . .BH-ID 6915078 153 FABRIKA motora Sarajevo / [glavni i odgovorni urednik Savo Sovilj]. .BH-ID 2855206 157 .133.: FAMOS.479 str. 21 cm O autorici: str. . Zakoni itd. jeziku 629. : ilustr. . i njem. 1976 (Sarajevo : DES). .292](497. 2005. [između 1980 i 1981] (Sarajevo : Oslobođenje).BH-ID 20813574 156 FERRANDEZ.Sarajevo : Fabrika Motora Sarajevo. 16) Na spor.Bruxelles .BH-ID 2535462 154 FEDERACIJA Bosne i Hercegovine.5) COBISS. Visoko.Sarajevo : Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo : Centar za edukaciju i pružanje intelektualnih usluga LOGOS. Paris : Casterman.15 Sarajevo) COBISS. . .Bosna i Hercegovina 39(497. .113:061.113(497.Sarajevo : Rabic. Donji Birač) / urednik Cvjetko Rihtman.163. nasl. . . : ilustr. knj.BH-ID 13648390 155 FEKETE-Sullivan.1-992 COBISS. Marija Sarajevski zidovi sudbine / Marija Fekete-Sullivan. .Prava branilaca .5:629. . . Livanjsko polje.Rezime na engl.147 str.6)-31 COBISS. .15) COBISS.214 str. : ilustr.5(497. 31 cm Bibliografija: str. 30 cm Naslov na om. 21 cm a) Zbirka propisa . 2004 (Sarajevo : Šedac).Zakoni 342. Sarajevo. .(Građa / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . .15 Sarajevo) 061.Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. .4(497.726:355.6)(094. 20.79 str. Zbirka propisa o pravima branilaca i članova njihovih porodica u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo / [priredio] Hakija Kurtović.Knjigom o Sarajevu / 45 ETNOGRAFSKA građa : (Janj.Bosna i Hercegovina .: Materiaux etnographiques a) Etnologija . Jacques Les tramways de Sarajevo : voyage en Bosnie-Herzégovine / Jacques Ferrandez. 79 821. BH-ID 14073350 158 FESTIVAL Sarajevska zima : 1984-2004 / [glavni urednik = editor in chief Ibrahim Spahić]. - . . 79 a) Tramvaji . : ilustr.Književne kritike b) Bosanskohercegovačka književnost . n]). .Sarajevo. . jeziku.1984-2004 .6).Bibliografija: 327-336.Jubileji b) Umjetnost .512.1-992 COBISS.09-94=512. Umjetnost . Mula Mustafa (1731?-1809) .Sarajevo : Connectum. 2005 (Pantin : Graphic).163. Übersetzung aus dem Französischen von Sabine Schwenk. .BH-ID 14063622 159 FILAN.1984-2004 . .4(100)(497. . . : ilustr.Festival .Kultura .161 811.350 str. Zlata Ich bin ein Mädchen aus Sarajevo / Zlata Filipović .6)-94=512. 2014 ([s. i engl.Bibliografija: str. Kerima.4(497.6 Sarajevo)”1984/2004” COBISS. .46 / Biblioteka Sarajeva FERRANDEZ.Sarajevo : Publika.161’42 COBISS. 147) (Dialogos) O autorici: str. 22 cm. 34 cm Tekst na bos. 2005 (Sarajevo : Bemust).Sarajevo b) Bosna i Hercegovina c) putopisi 821. : ilustr. . Sarajevo : Međunarodni centar za mir = International Peace Centre.Lingvistika teksta 821.Sarajevo . vergleichmit dem kroatischen Originaltext Dubravka Križnjak-Petzke. . . .80 str. .Registar a) Bašeskija.Registar a) Festival Sarajevska zima .Jubileji c) sarajevska zima d) festival 7:008]:061. [prijevod Azra Pita]. 31 cm Prijevod djela: Les Tramways de Sarajevo.BH-ID 20881158 160 FILIPOVIĆ. 345.(Connectum knjiga .4(497. : s.385 str. Jacques Sarajevski tramvaji : putovanje po Bosni i Hercegovini / Jacques Ferrandez . voyage en Bosnie-Herzégovine.133.Književne kritike c) Turski jezik .161 821.163. 1959Sarajevo u Bašeskijino doba : jezik kao stvarnost / Kerima Filan. und Brigitte Anneliese von Rudlolff-Miglo und Brigitte Keller Dubreuil . l.Historija . Maria Buchwald. ]. : s. .BH-ID 827174 162 FILM festival (4 .. . . nasl.144 str. .Na nasl. nasl. [48].Sarajevo .Kazalo a) Film .Sarajevo : Zavod za stambenu izgradnju NR BiH. Bd. [2] 821.1998 .Bilješka o autoru: str. : fotogr. .Zagreb : Zoro : Profil Holding . . cop.15 Sarajevo)”1448/1941” COBISS. . l.BH-ID 7351046 161 FILIPOVIĆ. 143. str. prijevod Senada Kreso . Delić .Sarajevo .: posveta autora 821.1448-1941 . (Erfahrungen ..] . 1994. Sarajevo : Napredak : Bosanska knjiga.BH-ID 1954342 163 FINCI..Knjigom o Sarajevu / 47 Gladbach : Bastei-Lübbe. Ovadija.163. [et al.Prevedeno prema: Dnevnik Zlate Filipović. 1962 (Sarajevo : Oslobođenje). tekst na engl.8(497. crteži M. .Bibliografija: str.6)-93-94=112.. . 23 x 22 cm Upored. avgust / [urednik Faruk Lončarević . 1995 ([s.Summary.6 Sarajevo)”1998”(06) COBISS.BH-ID 8224006 164 . fotografije .43(497.: The development of disposition and function in the housing culture of Sarajevo . : ilustr. [12] str. Sarajevo) [Četvrti] IV Sarajevo film festival 1998 : 21-30.4(497. .47 str.Festival . . . Jahiel Razvoj dispozicije i funkcije u stambenoj kulturi Sarajeva / Jahiel Finci . .42-94 COBISS. : ilustr. Razvitie dispozicii i funkcii v kvartirnoj kul’ture Sarajevo. stv. .191 str. 25 cm Upor. [et al. 18 cm. . Štraus].Istraživanja b) stambena kultura 728. 1998 (Travnik : Borac).. I.130 str. 1998 . n. .Katalozi 791. na upor.2 COBISS.163.011. 61320) (Tachenbuch / Bastei-Lübbe) Prijevod djela: Le journal de Zlata. i franc.Rezjume a) Stambena arhitektura . Zoran Sezona pakla : Sarajevo anno Domini 1993 / [tekst i fotografije] Zoran Filipović. 24 cm Bilješka o autoru: str.Razvoj dispozicije .])..Sarajevo : Obala Art centar. str. [fotografije S. s tablama : ilustr. . . 30 cm Bibliografija: str.245 str.BH-ID 7229958 165 FINCI. . . .Projekti b) Fond Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca . 170 a) Sarajevo .Stanovanje . i engl. . . . . [crtači Ivan Št[r]aus i Ankica Prce].Sarajevo : Gradsko vijeće. 1950Sarajevo na milenijskoj obratnici / Rasim Gačanović .163. 29 cm Tekst na bos.6 Sarajevo)(047. kartama : graf. s geogr.2. jeziku a) Fond Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca .BH-ID 12823558 166 FOND Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca (Sarajevo) Fond Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca = The Fund of Sarajevo Canton for Protection and Conservation Cemetries of Fallen Soldiers. . 7-9 a) Sarajevo . 20 cm Slika autora i bilješka o njemu: str. izd.6]:061. 2003 (Sarajevo : Bemust). prikazi .1999-2000 316.138 str.8:355. .BH-ID 12122118 167 GAČANOVIĆ. 1999. Rasim.Sarajevo : Fond Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca. .Predgovor: str.116 str.170 str.. : fotogr. n.15-21 Sarajevo) COBISS.6 Sarajevo)”19/20” COBISS.Obnova .6 Sarajevo)”19/20” 711. 20 cm 1. : fotogr. izd.Slika autora i bilješka o njemu na presavitku zadnjeg kor.432-168(497. razglednice su iz zbirke Borislava Spasojevića].48 / Biblioteka Sarajeva FINCI. [likovno oblikovanje Šejla Kamerić . : s. l. 2000 (Sarajevo : SaVart). Jahiel Stanovanje i stanbena problematika Sarajeva / Jahiel Finci .BH-ID 7255558 168 . [8] presav.Sarajevo : Buybook.3) COBISS.Sarajevo : DID. [247] 821.23(497.Urbanizacija b) stambena izgradnja 728. . . 1946Sarajevski zapisi / Predrag Finci.6)-4 COBISS.Šehidsko spomen mezarje Kovači 726.1(497.4(497.]). u bojama . list. Predrag.Prostorno planiranje .42(497. 2004 (Sarajevo : Kaligraf).291. lista. 1955 ([S. Muhamed.42(497. Milorad Sarajevska šahovska tradicija : 35 svjetskih turnira u gradu na Miljacki : 1957-2005.09(497. / Milorad Gaćina.BH-ID 7170310 169 GAĆINA.Sarajevo : Šahovski klub “Bosna”. . a) Sarajevo . . . 20 cm Slika autora i bilješka o njemu na presavitku kor. Muhamed.Šahovski turniri . .Sarajevo : Šahovski klub “Bosna”.500 a) Šah .6 Sarajevo)”19/20” 711. 1936-2008 [Četrdeset] 40 godina Šahovskog kluba “Bosna” Sarajevo : 1960. . . .114 str.6 Sarajevo)”1957/2005” COBISS.BH-ID 10509318 171 GAFIĆ.Obnova .432-168(497.6 Sarajevo)”1960/2000” COBISS. 1999 (Sarajevo : SaVart).Sarajevo : autor.370 str.BH-ID 14556422 172 GAFIĆ.Prostorno planiranje . 2005 (Sarajevo : Kaligraf). 2005 (Sarajevo : CPU).BH-ID 14348550 170 GAĆINA. 506-507 a) Šahovski klub “Bosna” (Sarajevo) . 18 cm . 2002 (Sarajevo : Walter). 1950Sarajevo na milenijskoj obratnici / Rasim Gačanović.1(497. faks.163.192 str. . 24 cm 821. Milorad. : ilustr.Knjigom o Sarajevu / 49 GAČANOVIĆ. . 27 cm Zabilješka o autoru / Davor Papić: str. : ilustr. . 1993 ([Maribor] : Mariborski tisk).Sarajevo .1957-2005 b) šahovski turniri 794.6 Sarajevo)”19/20” COBISS.2000.BKSA 316.1. 1948Sarajevski rulet / Muhamed Gafić. 24 cm Tiraž 1.. .Monografije 794. . . .4(497. Rasim. .1992-2000 .Sarajevo : Did.6)-31 COBISS. : ilustr. .138 str.[Sarajevo] : Večernje novine.513 str. / Milorad Gaćina. 1948Sarajevski rulet / Muhamed Gafić. Agresija . 1921Sarajevski dnevnik : (1992-1993-1994) / Jure Galić. .BH-ID 37701632 173 GAFIĆ.42. . .BH-ID 48498176 174 GAJEVIĆ. . . 18 cm.319 str. COBISS.111(71)-31 COBISS.6)-94 355.BH-ID 15834630 175 GALIĆ.BH-ID 2434851 176 GALLOWAY.237 str. [prijevod Miroslav Nenadić]. 1932Tin Ujević u Sarajevu : književnoistorijska studija / Dragomir Gajević.4(497.Sarajevo : “Šahinpašić”. Tin (1891-1955) .Memoari 821.163.(Biblioteka Džepna knjiga / “Šahinpašić”) Prijevod djela: The cellist of Sarajevo. 2004 (Fojnica : Štamparija Fojnica).Agresija .1992 .163.Sarajevo : Savez udruženja boraca oslobodilačkog antifašističkog rata Bosne i Hercegovine. .Književna studija 821. 18 cm a) Bosna i Hercegovina .163.187 str.BH-ID 17263110 177 .Bilješka o autoru na predlistu 821. 1995 (Ljubljana : Mladinska knjiga).4(497.Roman c) Bosna i Hercegovina 821.50 / Biblioteka Sarajeva a) Sarajevo 1992-1995 .09:929 Ujević T.Sarajevo 1930-1937 . . lista.163.Roman b) Sarajevo . . 2009 (Varaždin : Illustro Adria).15 Sarajevo)”1992” COBISS. Dragomir. Steven Sarajevski čelist / Steven Galloway . Jure. . .48(497. . . 2007 (Sarajevo : Bemust). 1948Sarajevski rulet : drugi dio / Muhamed Gafić.(Biblioteka Džepna knjiga) Bibliografija: str. .1992 .Sarajevo : Šahinpašić.6)-31 COBISS. .1992 . 20 cm Bilješka o autoru na presavitku prednjeg kor. 20 cm. Muhamed. 141-152 a) Ujević.152 str.Tiraž 500 821.6)-94 COBISS.Sarajevo : [autor].4(497. . . 6)-94 COBISS. . 20 cm. : ilustr.163. .1.238 str.Beograd : Laguna.BH-ID 4200998 181 GEGIĆ.2 COBISS.6-32(082) COBISS. #9) Biobibliografski podaci u autorima uz svaku priču 821. .Bilješka o autoru na poleđini zad.317 str.6)-6=112.(#Edicija #Talaci .163. . 1951Seobe lica : drame / Šemsudin Gegić. Steven. 1997 (Split : Dalmacija Papir). . 2014 (Beograd : Margo-art). Pirovac : [autor]. Leopld. jeziku.4(497. : ilustr. .Sadržaj: Ruho .Sarajevo .BH-ID 2847782 179 GAVRANKAPETANOVIĆ.4(497. . #knj. Aufl. .Köln : Luchterhand.3. [illustration Vladimir Mička]. kor.Knjigom o Sarajevu / 51 GALLOWAY.BH-ID 1173015 182 . Genetski ples 821.163. Šemsudin. . 2008. 1926Sarajevo-Herzogenrath Briefe / Leopold Gašpar .127 str. .111(71)-31 COBISS. . . . 22 cm 821. 1928-1999 Zapisi iz opkoljenog ali nepokorenog Sarajeva : 1992-1994 / Munir Gavrankapetanović. lista 821. 20 cm.4(497. [3].BH-ID 155391756 178 GAŠPAR. 21 cm Tekst na njem. . Sarajevo : SDA Općinski odbor Novi Grad. 1997 (Sarajevo : Aldenprint). aus dem Englischen von Georg Schmidt.Mostar : Slovo. : ilustr.230 str. Bibliografija: str.BH-ID 3150118 180 GAVRILOV princip : priče o Sarajevskom atentatu / priredio Vule Žurić. Sarajevska trokuka .168 str. 24 cm Slika autora i bilješka o njemu: str. 165-166 821. .6)-2 COBISS. . izd.163. . [5]-6. .3/. Munir. .Kako prepoznati čovjeka? / Josip Boko: str. 1997 (Mostar : Slovo). . 1975Der Cellist von Sarajevo : roman / Steven Galloway . (084) COBISS. (084) COBISS. Tuzla . . . 5-10 MB prostora.1 CD-ROM . . Sarajevska mahala Kovači = Sarajevo mahala-Kovači . .BH-ID 1183782 185 .x/9x/NT i MAC OS. Inat-kuća = The Spite-hous . Sarajevo (Jevrejska sinagoga) . .1 mapa (12 grafika) : crno-bijelih . Gradačac .Sarajevo . . Vijećnica = Town Hall . jeziku.5’’ 050(497.1997-1998.Interaktivno izd.Sarajevo : Službeni list Bosne i Hercegovine. l. Latinska ćuprija = The Latin Bridge .6)”1994-1998” COBISS. 2006 (S. godišnjici JP NIO Službeni list BiH Sadržaj na glav. .Mapa 76 Gerstenhofer M. nasl. Sarajevo (sebilj) .Izdato 1999 godine.Izdanje na tri jezika i dva pisma “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”. i engl.. . Mirko Grafike = Drawings : gradovi Bosne i Hercegovine = cities of Bosnia and Herzegovina / Mirko Gerstenhofer.0. Bihać . .Sarajevo : Datacom-Grafing BiH. Međugorje . Mostar . Franjevačka crkva sv.Sarajevo : T & T concept. str. MS Windows 3. .Sarajevo . Jajce . 1999. . 41 x 31 cm Tekst na bos.52 / Biblioteka Sarajeva GERSTENHOFER. Zenica a) Bosna i Hercegovina . . Sinagoga = The Synagogue . . Ante Franciscan Church Bistrik a) Bosna i Hercegovina .1996-1998 . Ante = St. Mirko Sarajevo u grafici = Sarajevo drawings / Mirko Gerstenhofer. disketa 3. cop.1994-1998. Sebilj = Sebilj Fountain . : Bravo Public Team & SaVart). . . Višegrad .1 mapa (18 grafika) : crno-bijelih .BH-ID 2865702 184 GLASILA [Računarska datoteka]. Travnik . Akademija likovnih umjetnosti = Fine Arts Academy . i engl. Stara pravoslavna crkva = The Old Orthodox Church .: “Službeni glasnik BiH”.Sadrži grafike: Banja Luka . Sarajevo (Zemaljski muzej BiH) .Mapa 76 Gerstenhofer M.BH-ID 15092998 183 GERSTENHOFER. Sarajevo (stari dio grada sa Gazi Husrev-begovom džamijom) . 27 x 36 cm Tekst na bos. Počitelj . . Sarajevo (Stara pravoslavna crkva) .Izdanje na dva jezika “Službene novine Kantona Sarajevo”. Gazi Husrev-begova džamija = The Gazi Husrev Bay`s Mosque . Katedrala Srca Isusova = The Catholic Catedral “Hearts of Jesus” . 12 cm Minimalni zahtjevi: Adove Acrobat Reader 3.Ugovor o uslovima kupovine i korišćenja CD-a.1 račun. jeziku. 2000 (Umag : Tipografija). posvećeno je 54. Sarajevo (Katedrala) .Sadrži grafike: Kozja ćuprija = The Goat`s Bridge . Brčko . : ilustr. knj. l.-2003.1921-2003 792.Bosna i Hercegovina 792. Gradimir. . 24 cm.6) COBISS. s tablama : ilustr. knj. 263-273 a) Pozorište .2001-2010 .(Biblioteka Judita .357 str. . [fotografije korištene u knjizi Fuad Fočo i Arhiv Narodnog pozorišta]. . 2011 (Sarajevo : Kaligraf).Knjigom o Sarajevu / 53 GOGIĆ.277 str.93 str.Predstave . 2001 (Tuzla : PrintCom). 3) Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. .BH-ID 9626374 187 GOJER. Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. . Daniela.: [37]-42 . .09:929 Shakespeare W.82(497.(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti . William (1564-1616) . : s. ili promašaj : baletalije (inventura Sarajevskog baleta 2001-2010) / Gradimir Gojer .BH-ID 18407942 188 GOŠIĆ. 357 a) Balet .Draga svakonoćja / Vojislav Vujanović: str. . 24 cm Tiraž 300.4/. 59 : Odjeljenje društvenih nauka .Bibliografija: str. godine / Daniela Gogić.Tešanj : Centar za kulturu i obrazovanje.str.1921-2003 c) Pozorišta . .](497. 1951Prosperov štap u Sarajevu : (teatralije) / Gradimir Gojer..Sarajevo : Narodno pozorište.]). n. 1983 ([S. . .2/.6 Sarajevo) COBISS. listu.Sarajevo : Narodno pozorište. 19 cm. knj.Predstave b) Narodno pozorište Sarajevo . .Streszcenie 01:27-523.9(497. 10) Bibliografija uz tekst. 2010 (Sarajevo : Bemust). [16] str.BH-ID 18534662 186 GOJER.ili savršenstvo.6Sarajevo)”2001/2010”(084) COBISS.Kritike . 89 i uz tekst a) Shakespeare. Gradimir.Monografije 792.6(497. 1951--. 23 x 25 cm Gradimir Gojer: str.Sarajevo .6Sarajevo)”1921/2003” COBISS.BH-ID 3500582 189 .Sarajevo .Repertoar . . 1972Tragovi i odgovori : Šekspir na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u periodu 1921. . . Nevenka Imenska formula u spisku priložnika stare pravoslavne crkve u Sarajevu / Nevenka Gošić. . Sarajevo : Ljiljan. 21 x 28 cm Na poleđ.134. . od 14.95 str. . 21 cm Bilješka o autoru na presavitku zad. .BH-ID 3500838 190 GOYTISOLO. . . Nevenka Zbornik referatov : posebni izvod : Četvrta jugoslovenska onomastična konferencija. Lična imena u spisku priložnika iz 18.6 Sarajevo) COBISS. 1985.93 str. .223 str. 1999 (Sarajevo : Bemust). preveo sa francuskoga Asaf Džanić.: slika autora.str. kor.BH-ID 3671078 191 GOYTISOLO.Kazalo a) Arhitektura.Sarajevo 72. Juan Sarajevska sveska / Juan Goytisolo .15 Sarajevo)=163. .2-4 COBISS. 24 cm Bibliografija uz tekst. .54 / Biblioteka Sarajeva GOŠIĆ. : ilustr. 1981. orijentalna . 1993.456 str. 23 cm.: [281]-288 . . . Dušan Bosensko orientalska arhitektura v Sarajevu : s posebnim ozirom na sodobno / Dušan Grabrijan. . 421-440.Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti. .Bibliografija: str.(Biblioteka Monografija) Bilješke o pjesnicima: str.Bibliografske i druge bilješke uz tekst .Sarajevo : Šahinpašić. 21 cm. Juan Cahier de Sarajevo / Juan Goytisolo . traduit de l`espagnol par François Maspero.032. . . .Zusammenfassung 01:27-523.(Biblioteka Novo pismo) Prijevod dijela: Cahier de Sarajevo.2-4 COBISS.Strasbourg : La Nuée Bleue.134. Portorož. .Slika autora i bilješka o njemu na presavitku prednjeg kor.6(497.Ljubljana : Založba : Partizanska knjiga. 216-219. om.BH-ID 2415654 193 GRAD i riječ : Sarajevo u poeziji / priredio Slavko Šantić. lista 821. : ilustr. do 17. .Pejzaži jednog lutalice / Asaf Džanić: str. . . . . .6 COBISS. oktobra 1981. lista. vijeka stare pravoslavne crkve u Sarajevu / Nevenka Gošić. 2008 (Grude : Grafotisak).1(497.4/. 87-94 821.BH-ID 6446342 192 GRABRIJAN. Kulturna istorija .BH-ID 1167398 197 . . godine.: Pragmatika i propisnik mirovinske zaklade namještenika Gradske štedionice općine grada Sarajeva a) Gradska štedionica (Sarajevo .5(497.BH-ID 4734978 195 GRADSKA štedionica (Sarajevo .]).163. . Sadrži: Uvod / Džemal Čelić.]. .7(497.BH-ID 16431110 194 GRADITELJI Sarajeva.6)-1 COBISS. na sjednici održanoj 5.BH-ID 2321958 196 GRADSKA zajednica kulture (Sarajevo) Statut gradske zajednice kulture Sarajevo. .. Arhitekt Karlo Paržik / Nedžat Kurto.”. Arhitekt Josip Pospišil / Mehmed Hrasnica. Arhitekt Ćiril Metod Iveković / Jela Božić. nasl. 17 cm “.Sarajevo : [s. donosi statut .Knjigom o Sarajevu / 55 a) Sarajevo . l.85(497. [1942?] ([S.Sarajevo : Radio Sarajevo III program. Arhitekt Dušan Smiljanić / Živojin Vekić.3)(082) 821.1. br.15 Sarajevo)(083) 061. Arhitekt Josip Pl...013](497. 1988 (Sarajevo : Oslobođenje). n.15 Sarajevo)(083) COBISS.361-525 str. 1988.Zbornici 930.29 str. ..Bilješke uz pojedine radove. 1974 (Sarajevo : Oslobođenje). Graditelj Gazi-Husrevbegov / Džemal Čelić. Arhitekti braća Kadići / Džemal Čelić.”-->uvod 061. . marta 1974.Radni odnos . : ilustr. Arhitekt Juraj Najdhart / Jelica Kapetanović 72. . . 24 cm Kor. 60.Separat iz časopisa Treći program Radio Sarajeva.1(497.1.5:336. : s.6Sarajevo)(093.071. .55 str. Naslov na om. .15 Sarajevo)(091) COBISS. Arhitekt Rudolf Tenijas / Ibrahim Krzović.Pravilnici 336. opština) Pragmatika namještenika Gradske Štedionice općine grada Sarajeva.15 Sarajevo)”1974” 008:061. n.15 Sarajevo)”1974” COBISS.Sarajevo : Nova tiskara “Vrček i drug.7:061.4(497. Skupština Gradske zajednice kulture u Sarajevu. Vancaš / Jela Božić. opština) . 21 cm.Književni izvori . .013:008](497. 20 cm. 24 cm Extrait de la “Revue de France” du 1er Mars 1934 a) Sarajevo 908(497. . 367 821. knj.Sarajevo : Svjetlost. 370-371. . .BH-ID 3235366 202 . Sulejman. 21 cm. Édouard Sarajevo / Édouard Guyot. .226 str.BH-ID 9190662 199 GUNIĆ. . Vehid.6)-94 COBISS. stidi se! : fragmenti iz sarajevskog ratnog dnevnika i “Vehidova pisma” / Vehid Gunić. 21 cm Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor.BH-ID 5557510 200 GUNIĆ.163. . . . .(Biblioteka Studenac . .BH-ID 976675 198 GUNIĆ. 1995.163.163.(Biblioteka Refleksi) 821. .Tešanj : Planjax. stidi se!. / Sulejman Grozdanić. 1934.Sarajevo : autor. : ilustr.56 / Biblioteka Sarajeva GROZDANIĆ.4(497.BH-ID 8902662 201 GUYOT. 2001 (Tešanj : Planjax). 4) Bilješka o autoru: str. 1933-1996 Bosna nije san : Sarajevo.Slika autora i bilješka o njemu: str. 1994.4(497.353 str. 1941Evropo.4.22 str. .6Sarajevo) COBISS. 1941Evropo. 2001 (Tešanj : Planjax). izd. Vehid. .Oslo : Micro Trykk Offset.375 str. 443 821. listu 821. : slika autora . . [translator Saba Risaluddin]. Europe : excerpts from a Sarajevo war diary and “Vehid’s Letters” / Vehid Gunić .Paris : Revue de France.6)-94 COBISS.163. . 21 cm Prijevod djela: Evropo. Vehid.6)-92 COBISS. .451 str.4(497. .Instead of a foreword / Ramiz Brkić: str.6)-94=111 COBISS. . stidi se : 600 dana u opkoljenom Sarajevu / Vehid Gunić.4(497. 1992-1994. 1941Shame on you. . : ilustr. 1998. 1. . 62 821. 1947Sarajevo ‘94 / Kemal Hadžić .Sarajevo : Kult-B. . 1931Sarajevo : listići post-partem / Aziz Hadžihasanović.Sarajevo .65 str. . 21 cm.> . i engl. : ilustr. Aziz.Knj. 1945-2004 Ruže sarajevske : povelja ljubavi / Rešad Hadrović .235 str.Intervjui 821.4(497.6)-1 COBISS.163. 14) Slika autora i bilješka o njemu na poleđini zad. . 2006 (Sarajevo : Blicdruk).20. : ilustr. a) Kultura .BH-ID 15344902 206 HADŽIHASANOVIĆ. v. .Slika umjetnika i biografija = Biography: str. . Aziz.Sarajevo : Oslobođenje.Sarajevo : Međunarodni centar za mir. 1945Čovjek i vrijeme : sarajevski kulturni krug : razgovori / Rešad Hadrović. [2001] (Sarajevo : BEMUST). 23 cm.(Biblioteka Izdanci) . . .BH-ID 752419 204 HADŽIĆ.89 str. .(Biblioteka Posebna izdanja / Kult B .BH-ID 944163 205 HADŽIHASANOVIĆ. 1998 (Sarajevo : Bos-graf). <1. . 25 cm Tekst na bos. .(Mjesečeva biblioteka) Slika autora i bilješka o njemu: str.6 Sarajevo)”199”(047.163.6)-94 COBISS.4(497. . .163. kor. 821. 1998 (Sarajevo : OKO). . Rešad. Rešad. [prijevod Goran Đapić.BH-ID 738595 203 HADROVIĆ.4(497.Knjigom o Sarajevu / 57 HADROVIĆ.Sarajevo : Svjetlost.6 Sarajevo)”1994” COBISS.53) COBISS. 1931Sarajevo. istine i mitovi : o nekim mistifikacijama tzv. .167 str.158 str.Fotomonografije b) Sarajevo c) fotografije 77. . . 1998 (Sarajevo : OKO).04(497. jeziku. Kemal. . 21 cm : ilustr.6)-92 008(497. 20 cm Dosadašnji sadržaj: Knj. Jasna Banjac]. likovno obogaćenje Safet Zec. turske ere grada / Aziz Hadžihasanović. 89 a) Sarajevo 1992-1994 .Sarajevo : OKO. . knj. . . 249. 229-236 a) Sarajevo . 358-359 a) Slikarstvo . .Izvodi iz recenzija: str. Haris Memija]. 250-251.BH-ID 9938438 207 HADŽIJAHIĆ. . 1910. u bojama .Kulturna historija .6 Sarajevo)”14/18” 94(496.364 str. 23 cm P. 2008 ([Sarajevo] : Blicdruk). sv.Registar a) Knjigovestvo .Osmansko doba b) pragmatizam c) način življenja d) pluralizam 930.: Separatni otisak iz “Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena”. XXX.Rijetke knjige .Sarajevo : Zalihica.Slika autora i bilješka o njemu: str. .122. knj. .Islam 686.Zagreb : Nadbiskupska tiskara.Bosna i Hercegovina .Džamije . 2011 (Sarajevo : Blicdruk). 164-166 a) Sarajevo . .BH-ID 3234854 208 HADŽIMEJLIĆ. . . [229]-236 .03:[098:28 COBISS. Čedo Kisić].6 Sarajevo) COBISS. [fotografije Refik Omerović.2(497.Film .58 / Biblioteka Sarajeva Bibliografija: str.Sarajevo : Sedam. Vefik.Eseji . 1929Slike i kristali o likovnim umjetnostima i filmu : sarajevski likovni krug i drugi povodi / Vefik Hadžismajlović .BH-ID 19264262 209 HADŽISMAJLOVIĆ.Bibliografija: str. 33 cm Slika autora i bilješka o njemu: str. . : ilustr. 5-9. 10-11.Knjiga moga prijatelja / Čedo Kisić: str. o. 1918-1986 Sarajevske džamije u narodnoj predaji / Muhamed Hadžijahić. 4.85(497. . Ćazim. 1964Umjetnost islamskoga knjigovestva : unikati Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu / Ćazim Hadžimejlić . Damir Tatlić.02 Sarajevo) COBISS. . . .Vrste poveza . 237-239 i uz tekst.264 str. : ilustr.Zgrade b) otomanska arhitektura 726. str. Muhamed. 20 cm Predgovor / Ibrahim Krzović: str. [predgovor Ibrahim Krzović.str. 1936. : ilustr.81) COBISS. : Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine Sarajevo maj-juni : Narodni muzej Šabac juni-juli : Dom kulture Jajce juli 1985 / [izbor radova. Bibliografija: str. : 24 cm a) Haggadah .[Reprint otisak].05(497.1823.. pred. : (prevod) / Rašid Hajdarević .6)(049. 1998 (Sarajevo : DES). . COBISS.Djelo se sastoji iz tri knjige: fototipije manuskripta i studija na bosanskom i engleskom jeziku.. .181 str. 091. katalog i postavka izložbe Ibrahim Krzović]. Rašid Defteri sarajevskog saračkog esnafa : 1726 . 24 cm Reprint rukopisa na hebr. : 24 cm. 77-92.Sarajevska Hagada / [tekst] Jakob Finci. .1/. 25 cm Iz recenzije / Amir Ljubović: str.6 Sarajevo)(083.Katalozi 75.Popisi b) esnafski defteri/popisi c) kožarski esnafi 675.Bilješke: str. .21(497.16’02 091:75. 23-28. . .BH-ID 17168134 210 HAGGADAH. . tekst predgovora za poslijeratni period.Sarajevo b) hebrejski rukopisi c) minijature e) 14.BH-ID 18306822 211 HAJDAREVIĆ.6 Sarajevo)”13” 26-254.BH-ID 523526 213 . . . . : ilustr.6 Sarajevo) COBISS. .Registar a) Zanati .3(497. 25 cm Slika autora na unutrašnjoj str. .99 str. [kolacioniranje turskog teksta i prevoda Salih Trako].Sarajevo : Rabic.12-057. lista.Biografija: str. 177.Sarajevo : Umjetnička galerija BiH. 1985 (Sarajevo : Oslobođenje). .Kožari .28 str.1 Kulenović H.31 str.Sarajevo .23(497.Predgovor: str. 2010 (Sarajevo : Rabic). . 159-167.3) COBISS. om.Sarajevo : Javna ustanova Istorijski arhiv. Hakija (1905-1987) .071.Slikarstvo .6)(049.6 Sarajevo)=411. . a) Kulenović. 9-22.Knjigom o Sarajevu / 59 75(497.BH-ID 7599110 212 HAKIJA Kulenović : retrospektiva 1985. v.3) 791(497. jeziku i pismu.1726-1823 . .The Sarajevo Haggadah / [study by] Jakob Finci.[288] str. .Rezime na franc. . . . . izd. 1979Sarajevsko djetinjstvo ratom ranjeno / Nadja Halilbegović.Sarajevo : Sany-promex.432.164 str.6Sarajevo)”1992”(093.85(497.6)-93-94 COBISS.31](497.6)-93-94 COBISS. . 3-5 821.Sarajevo . 21 cm Djeca u vihoru rata / Velimir Milošević: str.187 str. .Zemaljski muzej .Dokumenti . 1994 (Sarajevo : Grafika). Dio 2. 1994-1999 (Sarajevo : DES).105 str.BH-ID 13062150 214 HALILBEGOVIĆ.1992-1995 b) Agresija .6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS.60 / Biblioteka Sarajeva HALILBEGOVIĆ. .163.31:355. .Sarajevo : Naša djeca.81) COBISS. 5-8. .1. u bojama .Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Agresija .BH-ID 18105094 216 HALILBEGOVIĆ. listu. : ilustr.163.Sarajevo : Preporod.2)(083. Nadja. Nesanice sanjalice / Nadja Halilbegović. kor.BH-ID 20240390 217 . Nadja.8(497.1992-1995 355.Dnevnik nesanice / Velimir Milošević: str.Sarajevo .4(497. . . 20 cm Bilješka o autorici na zadnjem kor.2)(083.1992 .012(497.Sarajevo : Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca.3:656. : ilustr. faks. listu. 81) 355.6Sarajevo)”1992”(093.Glavna pošta . .Rat .Spiskovi b) Bosna i Hercegovina . 1979Sarajevsko djetinjstvo ratom ranjeno. Nihad Diverzija u Glavnoj pošti u Sarajevu i telekomunikacijska deblokada Bosne i Hercegovine / Nihad Halilbegović.Kulturocid . .BH-ID 6464518 215 HALILBEGOVIĆ.81) 341. .2)(08 3.45(497.-1995.4(497. godine : spašavanje Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u ratnim uvjetima / Nihad Halilbegović.149 str. Nihad Uništavanje kulturno-historijskog naslijeđa u Sarajevu 1992.6 Sarajevo)”1992/1995” 069:341.Slika autorice i bilješka o njoj na zadnjoj korici 821.1992-1995 930. . 25 cm Bibliografija i bilješke uz tekst a) Kulturna historija . 25 cm Slika autora na zad..6Sarajevo)”1992”(093. 2010 (Sarajevo : Bemust). . [10] listova s tablama : ilustr. .Diverzija .Sarajevo . 2013 (Fojnica : Fojnica). fotografija.Sarajevo : Udruženje Urban. . fotografija Milomir Kovačević. . .] : Suton). 194-195 a) Sarajevo .Blogovi 908(497. prijevod. Jasminko Sarajevska furka : --. 21 cm Dostupno na Internetu (URL): http://city. . Anur Hadžiomerspahić]. 105-107. Asija Kamarić .blogger. Amira Sadiković]. translation James Dannenberg.Tekst uporedo na bos.Slika autora i bilješka o njemu: str.6 Sarajevo)(091) COBISS.Monografije 908(497.111 str.2(497.6)-92(082) COBISS. .dobrodošli u Sarajevo --. translation Maja Ljubović].BH-ID 15657222 218 HALILOVIĆ. Danilo Krstanović. photography Haris Čalkić ./ Jasminko Halilović. [prevod. .Knjigom o Sarajevu / 61 HALILBEGOVIĆ.4(497.a place to meet / Jasminko Halilović . i engl.Sarajevo : Udruženje Urban. 31 cm Uporedo bos. 31 cm Rječnik turcizama: str. l. . Matea Kordić. 2006 (Sarajevo : Bemust). jeziku a) Sarajevo .Riječ autora: str. Nihad. : ilustr.Sarajevo 726.327 str. .BH-ID 20040710 220 HALILOVIĆ. [et al. . Jasminko.mjesto susreta = my city . text Nihad Kreševljaković .welcome to Sarajevo --. tekst i engl.] .Proučavanje lokaliteta .195 str. 1988Sarajevo : moj grad .129 str.. : ilustr.. 2007 (Sarajevo : DES).6 Sarajevo)(084) COBISS.6Sarajevo) COBISS. 327. Jasminko. . . . . .BH-ID 18267142 221 . 2010 (Grude : Grafotisak). . .163.Islamska arhitektura . [tekst. prijevod. 1945Ferhadija džamija u Sarajevu / Nihad Halilbegović. 327 821.ba. / [Jasminko Halilović . 2012 ([s.Sarajevo : VKBI. : ilustr.Sarajevo : autori. 1988Djetinjstvo u ratu : Sarajevo 1992-1995.= Sarajevo way : --.Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Ferhadija džamija . 26 cm Slika autora: str. : ilustr.BH-ID 14942726 219 HALILOVIĆ. Registri a) Bosanski jezik . u bojama . . .000. . knj. 1) Tiraž 1.Bibliografija: str. Senahid.163.Ratna šteta 504. bibliografske i druge bilješke uz tekst. Duljko Ratne štete u Sarajevu : 1992. 1958Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik / Senahid Halilović.4*3’373’276. . Rijeka : “Adamić” .Tiraž 500. : ilustr. .1992-1995 b) Sarajevo . Safet O. Ilijas Tanović. 1926Knjiga sjećanja : od Avtovca.O.BH-ID 1840675 225 .: Univerzitet u Sarajevu.Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava..Sarajevo 811.Bosna i Hercegovina .01](497. .Celje : SAF . . 2006 (Sarajevo : Blicdruk). . . .163. 2009 (Sarajevo : Bemust). Sarajevo : Dani. (1926-) .61:355.376 str.64 str. .178 str. Safet O. 25 cm Slika autora i bilješka o njemu: str. .5 COBISS.Narodni govor .330 str. .BH-ID 15032582 224 HERMANN Sarajevo tango / Hermann.Sarajevo : Blicdruk.62 / Biblioteka Sarajeva HALILOVIĆ.6)”1992/1995” COBISS. : ilustr. 1996 (Murska Sobota : Pomurski Tisk).Dijalekt . str. .BH-ID 14724102 223 HASIĆ.Biografije 929 Hasanbegović S. : ilustr.6Sarajevo) 811.12 COBISS.Bibliografija: str.-1995.Opsada 1992-1995 . 24 cm. . Hasanbegovića. Zagreba. COBISS. Teherana do Energoinvesta / Safeta O. 361-364 a) Ratna šteta . 2006 (Fojnica : Štamparija). / Duljko Hasić. 30 cm Puno ime autora: Hermann Huppen a) strip 741. Amela Šehović. Posebna izdanja / Slavistički komitet . .Sarajevo : Slavistički komitet.4*3’282(497. [309]-316 . 24 cm Na vrhu nasl. Sarajeva.(Biblioteka Bosnistika.BH-ID 17575430 222 HASANBEGOVIĆ. 177 a) Hasanbegović. : ilustr. .Katalozi c) Slikarstvo.7 str.5:663. .6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS.Knjigom o Sarajevu / 63 HILJADU četiristo sedamdeset devet dana 1479 dana opsade Univerziteta u Sarajevu : dokumentarni presjek o događanjima 19921995.: Knjiga je s posvetom od 25.15 Sarajevo)”1864/1989” COBISS. 1989.4(497.Kazala .Kemal Hadžić : umjetnička fotografija = art photography.BH-ID 22054 227 HODŽIĆ.012:378.25.. : ilustr.BH-ID 16173830 226 HODLER. švicarsko . : graf. 12.Katalozi b) Akademija likovnih umjetnosti.. [211] a) Univerzitet (Sarajevo) . . prikazi . fotografije Mišo Vuković]. Ejup Osnovi elektrotehnike / Ejup Hot. 20 x 25 cm a) Hodler..70 str. .5(497. u bojama . .(Umjetnička galerija BiH .Sarajevo : Sarajevska pivara. / [glavni i odgovorni urednik Faruk Čaklovica].4(497.208 str. 31 cm Na nasl. 20 x 25 cm . likovna postavka Azra Begić. . : ilustr.Sarajevo : Univerzitet. . br.Sarajevo : Umjetnička galerija BiH .3 knj. 30 cm Bibliografija: str. fotografije Dejan Vekić].]. 1998 (Sarajevo : Printing Müller). 1989 (Rogatica : “Mićo Sokolović”).1864-1989 .Jubileji .Bosna i Hercegovina . Ivana Jevdević . . . 25 cm. . . Sarajevo . . Refik Sarajevska pivara 1864-1989 / [autor Refik Hodžić . str.15 Sarajevo)”1864/1989” 061. godine kao poklon Biblioteci “Hasan Kikić” a) Sarajevska pivara . . .4:061. . 137) .Umjetničke zbirke .Spomenice 663. [etc.141 str. 2007 ([Fojnica] : “Fojnica”). Izudin Kapetanović.13 str. godina Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo : izložba nastavnika i saradnika = Academy of fine Arts Sarajevo.. : ilustr.BH-ID 2536230 228 HOT. .]. 25th Anniversary : professors and assistents exibition. 1996-1997.Katalozi 75(494)(064)(085) COBISS. 24 cm Bibliografija uz svaku knjigu.1992-1995 b) Agresija .Sarajevo : Svjetlost [etc. Ferdinand Ferdinand Hodler : iz kolekcije Jeanne Cherles-Cerani-Ćišić = from the collection of Jeanne Cherles-Cerani-Ćišić / [izložba i katalog.1992-1995 355. Ferdinand (1853-1956) . 2 / Ejup Hot. Izudin Kapetanović. 1996 (Sarajevo : Birografika).31 str.Sarajevo : Osnovna organizacija Saveza slijepih Bosne i Hercegovine.1948-1978 362. . . . . . .119 str.6)(036) COBISS. Sabira Sarajevo through history / Sabira Husedžinović. 1996 (Sarajevo : Birografika). 3 / Ejup Hot.Elita.Sarajevo : Tourism association of Sarajevo Canton. .6 Sarajevo)”1948/1978” COBISS.BH-ID 16703750 232 . 1978 (Sarajevo : Oslobođenje). 371 str. 28 cm This publication was produced in conjunction with the Vienna United States Information Service “Books for Sarajevo” a) Sarajevo b) rat c) 1992-1995 908(497.Vienna : USIA Regional Program Office.483.8) COBISS.VI. : s.41(497.BH-ID 383526 231 HUSEDŽINOVIĆ.Svjetlost. 25 cm Prijevod turist. 299 str. : ilustr. 1996. vodiča na engl.Univerzitetski udžbenici b) elektrostatika c) jednosmjerna struja d) magnetna polja e) električna kola 621. .BH-ID 565542 229 HRONIKA jednog uspona : 30 godina života i rada slijepih Sarajeva : 1948-1978 / Bogdan Lalović.29 str.IV. Swanee Window on Sarajevo / Swanee Hunt. n. a) Slijepi .3(075. a) Elektrotehnika . u bojama .Kulturna baština .321(497.13(497. Hajrudin Mehmedbašić. 1997 (Tuzla : Mikroštampa). 25 cm. l.VI.6 Sarajevo)”1992/1995” 341.]). u bojama .64 / Biblioteka Sarajeva Sadržaj: 1 / Ejup Hot. .6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS. 511 str. [200?] ([S. a) Bosna i Hercegovina . : ilustr. : ilustr.Turistički vodič 338.Sarajevo . .8) 537. .Svjetlost.BH-ID 41403655 230 HUNT.2(075.Sarajevo . . . ] . .6)-1(082.9.1 DVD (102 min.4(497.(Biblioteka Zlatni ljiljani) a) Sarajevo 1992-1995 . Sarajevo : antologija poezije o Sarajevu pod opsadom : (sa bibliografijom) / izabrale i priredile Emira Redžić i Dženana Hadžiabdić. Avdo.Sarajevo : Organizacioni komitet XIV zimskih olimpijskih igara Jugoslavija .Knjigom o Sarajevu / 65 HUSEINOVIĆ. Informativni centar.Film b) odbrana Sarajeva c) 1992-1995 355. .) : u boji .48(497. .1992-1995 .. . i om. : fotogr. 101-118 821. 20 cm Ovaj film je posvećen svim braniteljima Sarajeva u znak sjećanja na nadherojsku borbu za opstanak države BiH --> sa omota a) Genocid . . Sarajevo : Haber. . . : ilustr. 2008.Pisma 796. 1973Vanzemaljci iznad Sarajeva : dokumentarno-igrani film / scenario Avdo Huseinović.2(497.BH-ID 17103622 235 I oni brane Sarajevo / [autor tekstova Sadija Kavgić .]. 1984 (Subotica : Birografika).Bibliografija: str.Sarajevo : Dobra knjiga.6 Sarajevo)”1992/1995”:711. 9-10. 1984 . [et al.8 355.Borci .6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS.15 Sarajevo)(044) COBISS.BH-ID 5840697 234 I nakon svega. 1992 (Sarajevo : OKO).032.: hiljadučetiristotinedvadesetipet dana opsade. .Na kor.Sarajevo 1984.199 str. . .BH-ID 3300390 233 HVALA Sarajevo : poruke zahvalnosti gradu i zemlji domaćinu XIV zimskih olimpijskih igara / [redaktor Zoran Kurtović]. .Sarajevo : Večernje novine. 23 cm Tako se ispisuje povijest srca / Ferida Duraković: str.Biografije b) odbrana Sarajeva 94(497.6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS.. fotosi Emil Grebenar .Bosna i Hercegovina .292(497.6 Sarajevo)”1992/1995”(082) 355.4(497.163. . 2008 (Sarajevo : Bemust).2) COBISS.123 str. [et al.BH-ID 2051622 236 .Bošnjaci .. 18 cm. Sarajevo) .. : ilustr. . 24 cm Kazala a) Zimske olimpijske igre (14 .139 str. Tiraž 1.2(497. . . 23 cm Umjetnička galerija BiH Sarajevo. 241-243.4(497.95 str.BH-ID 2612999 240 INSTITUT za proučavanje nacionalnih odnosa (Sarajevo . fotografije Gojko Sikimić]. . . . prištampanog teksta: Conversation of a mother with her murdered son in besieged Sarajevo. .Katalozi. 2005 ([Tešanj] : Planjax).BH-ID 14107142 238 IBRIŠIMOVIĆ. . 79-84. realizacija izložbe i kataloga Svetlana Rakić . 267 str.Summary a) Stara pravoslavna crkva. 24 cm Na nasl. .Bibliografija: str. izložbeni 75.241. .: slika autora. : ilustr. Afterword: str.Sarajevo : Društvo istoričara umjetnosti BiH. 2000 (Tešanj : Planjax). 2009. 14.033.4(497. .About the author: str. 267-269 821. 20 cm.259 str. maj . . 92-94 821. Nedžad.Sadrži: Zmaj od Bosne . English translation Amira Sadiković. 239.21 maj 1985. 1940Drame / Nedžad Ibrišimović. i engl.163. . . 8) Na om.(Biblioteka Gradina . Muza koja prodaje eksere . . Boja hrđe .Tekst na bos. Emira. 21 cm. 265. Sarajevo . 1940Woland u Sarajevu / Nedžad Ibrišimović.163. Odjeljenje za Bosnu i Hercegovinu.[22] str. [1985] (Sarajevo : Oslobodjenje). . knj.Pogovor / Fadila Memišević: str. str.BH-ID 17623046 237 IBRIŠIMOVIĆ. .4(497. knj. .163. . . Glas koji je pukao o Egidiju . . 20) Bilješka o piscu: str. . Međunarodni naučni skup Jezik i kultura Roma = I romani ćhib thaj kultura = Romani language and culture = Jazyk . .Ikone .BH-ID 8279302 239 IKONE : iz zbirke stare srpskopravoslavne crkve u Sarajevu / [predgovor Svetlana Rakić .(Izabrana djela / Nedžad Ibrišimović . 1939Razgovor majke s ubijenim sinom u opkoljenom Sarajevu : dnevnik / Emira Ibrahimagić .6)-94 COBISS.Tešanj : Centar za kulturu i obrazovanje. 91.15)(064)(085) COBISS. .6)-2 COBISS.Drama o posvećenosti / Vojislav Vujanović: str. 1986).Sarajevo : Društvo za ugrožene narode. Woland u Sarajevu 821.6)-2 COBISS.Sarajevo : Svjetlost : [Svjetlostkomerc].Bilješka o autoru: str.66 / Biblioteka Sarajeva IBRAHIMAGIĆ. Nedžad.000. jeziku štampan u međusobno obrnutom smjeru. 6) COBISS. 9-11. 9-11.13) COBISS. : ilustr.498 str.15 Sarajevo)(060.234:027. 24 cm. TDP Sarajevo.9(497.]). . .9:297(497.Obnova .77.112 str.025.1 COBISS.(Sarajevo.13) 027.Isa-begova tekija . Bibliografija 1985-1990.Zbornici radova b) Isa-begova tekija c) religijska arhitektura d) zaštita spomenika 726. . 2) Registar 323. i 3.BH-ID 2624038 244 .Sarajevo : Institut za proučavanje nacionalnih odnosa. : s.BH-ID 14684166 243 ISLAMSKA čitaonica u Sarajevu Pravila Islamske čitaonice u Sarajevu.Sarajevo : “Veselin Masleša”.5(497.6 Sarajevo)(063)(082) COBISS.l.O autorima: str. : ilustr. . 19 cm Oštećen primjerak 061.Knjigom o Sarajevu / 67 i kul’tura Cygan : međunarodni naučni skup. .BH-ID 3507718 241 IP “Veselin Masleša” (Sarajevo) IP “Veselin Masleša” Sarajevo . 1989 (Sarajevo : DES).Registar a) Islamska arhitektura . 435-[441]. .Bibliografije b) Bibliografije .XL. godine] / [Valerijan Žujo . .Sarajevo : Udruženje Obnova Isa-begove tekije . 26 cm Pronalaženje izgubljenog / Rusmir Mahmutćehajić: str. [et al. VI 1986). . 2006 ([s.. .Sarajevo .. [1909] (Sarajevo : Islamska dionička štamparija). : ilustr.Sarajevo : Islamska dionička štamparija. februara 2001.15 Sarajevo)(060.Bosna i Hercegovina 016:[655:061. 1990 (Banjaluka : Štamparija).BH-ID 3494438 242 ISA-begova tekija u Sarajevu : [zbornik radova I međunarodnog skupa “Obnova Isa-begove tekije u Sarajevu” održanog 2. Bibliografija uz pojedine radove. . 24 cm Registar a) Izdavačko preduzeće Veselin Masleša .12 str. urednik izdanja Rusmir Mahmutćehajić]. (Posebna izdanja . .n.Izdavaštvo . knj.4(497. . . 534 str. .] . l. Sarajevo : Synopsis.88 str.BH-ID 1179509 245 IVANKOVIĆ.(Ex Ponto . br.669 str. 1985 (Sarajevo : Oslobođenje). listu. glavni i odgovorni urednik Miodrag Ćanković].Bilješka o autoru: str. Željko.5-9.6)-94 COBISS. [et al.]). . . 57 str. / izbor. . 20) Međunarodna književna manifestacija XXII “Sarajevski dani poezije”: (hronika): str. .Zagreb : Durieux. .Portret autora na zadnjem kor. 667-669 821.] . . knj. 22 cm. 1995.68 / Biblioteka Sarajeva ISTORIJSKI arhiv (Sarajevo) Istorijski arhiv Sarajevo : 1948-1978. Bio-bibliogrfski podaci: str. .163. 3) Bilješka o autoru: str. 665. Željko. .Bibliografija: str. 1978 (Doboj : Grafičar). . . .-1994.25(497.n. urednik Vojka Smiljanić-Đikić. .. 1) Grandiozna figura samoće / Miljenko Jergović: str. / [tekstove pripremili Marija Divčić . knj. Tko je upalio mrak? : sarajevski pojmovnik.327 str. 83-85. 1984. 327 821.Sarajevo : Treći program Radio-Sarajeva. : s.BH-ID 3390246 247 IZBOR poezije učesnika Međunarodne književne manifestacije “Sarajevski dani poezije”. . . : ilustr. 1954[Sedamsto] 700 dana opsade : sarajevski dnevnik 1992. bio-bibliografski podaci i hronika Josip Osti . . .163.BH-ID 579878 246 IVANKOVIĆ.6 Sarajevo)”1948/1978” COBISS.BH-ID 2867238 248 . 20 cm. : ilustr.Separat iz časopisa br. 1954[Sedamsto] 700 dana opsade : sarajevski dnevnik 1992.6)-94 COBISS. 20 cm a) Istorijski arhiv (Sarajevo) b) arhivi c) arhivska građa d) Sarajevo 930.. 2011 ([s. (Serija Separati Trećeg programa Radio-Sarajeva . 48 821-1(082) COBISS. 77-82.4(497. . / Željko Ivanković.4(497.-1994.Sarajevo : Istorijski arhiv. 24 cm. .(Izabrana djela Željka Ivankovića .Rijeka : Ex libris . 307 str. 29 821-1(082) COBISS. 1985 (Sarajevo : Oslobođenje). ..Bosna i Hercegovina . [et al. 51 821-1(082) COBISS. a) Akademija likovnih umetnosti (Sarajevo) .Vjerski predmeti . 1985. . Colegium artisticum. fotografije Ivan Ravlić .Radovi nastavnika . / [predgovor Muhamed Karamehmedović]. [et al. 3-7. .Bio-bibliogrfski podaci: str.6 Sarajevo)(064)(085) COBISS. 1974 (Beograd : Škola za industrijsko oblikovanje). bio-bibliografski podaci i hronika Josip Osti. 1986 (Sarajevo : Oslobođenje). 28 cm a) Religija .Izložbe 061.Katalog izložbe 73/76:378. . .] . prijevod na engleski jezik Antun Larma i Ankica Jurić]. 23 cm “Povodom dvadesetpetogodišnjice sarajevskog univerziteta” --> nasl..l. . [1] list : reprodukcije .Sarajevo : Rimokatolički Župni ured Presveto Trojstvo Novo Sarajevo. autori tekstova Eli Tauber.BH-ID 744710 250 IZLOŽBA nastavnika i saradnika Akademije likovnih umjetnosti : Sarajevo.[40] str. 65-72. .BH-ID 10047239 251 IZLOŽBA sakralnih i religioznih eksponata vjera na teritoriju Bosne i Hercegovine : [Sarajevo. Skenderija 5. 29) Separat br.676(497. 2008 ([s.48:2-52](497.] : De spot SZR). god.] . Silvija Dervišefendić i Dragana Brkić . . .. .80 str.2008. [suradnici Ahmet Zulfikarpašić .Sarajevo : Treći program Radio-Sarajeva. br.(Serija Separati Trećeg programa Radio Sarajeva ..Međunarodna književna menifestacija XXIII “Sarajevski dani poezije”: (hronika): str. 24 cm. .3. 3.. bio-bibliografski podaci i hronika Miroslav Toholj.6) COBISS.-31. 23) Umjesto predgovora / Mario Suško: str. decembra 1974.] / [urednik izdanja] Ivan Ravlić .(Serija Separati Trećeg programa Radio-Sarajeva . . . legende Ivan Ravlić . : ilustr. .Sarajevo : Treći program RadioSarajeva. .BH-ID 16175366 252 .Knjigom o Sarajevu / 69 IZBOR poezije učesnika Međunarodne književne manifestacije “Sarajevski dani poezije”.Separat iz časopisa br. 73-77.80 str.3.BH-ID 360710 249 IZBOR poezije učesnika Međunarodne književne manifestacije “Sarajevski dani poezije” 1986. / izbor. . / izbor. str.Sarajevo : Akademija likovnih umetnosti. 24 cm. BH-ID 18091526 256 . 2015 (Kragujevac : Grafostil). 24 cm.70 / Biblioteka Sarajeva IZVJEŠTAJI italijanskog konzulata u Sarajevu : (1863-1870 godine) / [priredili] P.76(450:495.2010 (Sarajevo : Bemust).15)”1863/1870”=131.Bosna i Hercegovina .163. . Odjeljenje istori[j]sko-filoloških nauka .Sarajevo : Bošnjačka asocijacija 33. knj. 1: A-Ć.Sarajevo : “Šahinpašić”. .163.265 str. note .6)-94 COBISS.2012 (Široki Brijeg: Suton).Sarajevo : Međunarodni centar za mir.Izvještaji 94(497. .292 str. jeziku. knj.(Građa / Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine .55)=131. izd.163. [Hamdija] Kreševljaković.15)=131. listu: Dječiji hor RTV BiH “Palčići” 821.BH-ID 7237382 253 JA volim Sarajevo / [priredio] Slavko Olujić . . : ilustr. .2012 (Široki Brijeg : Suton). 1992 (Sarajevo : OKO). . . 1948Rječnik bosanskog jezika / Dževad Jahić.8(450:495.292 str. 1958 (Sarajevo : Narodna štamparija). 2: D-F.1 327. 23 cm Na kor. [likovna obrada Ibrahim Ljubović .4(497.32 str. . . a) Rječnici .350 str.4*3’374. . 4: K-Kor.1863-1870 .81 COBISS. . . T. Dževad.BH-ID 13996550 254 JAGANJAC. 21 cm.Međunarodna politika . H. 4.Bosanski jezik 811. T.15)=131.. 2010-. . Edib.2010 (Sarajevo : Bemust).2. .Registar a) Italijanski konzulat . notografija Slavko Olujić]. .BH-ID 21960454 255 JAHIĆ.1(047) 341.Sv. . .1 COBISS.4(497. 5. . .329 str.(Biblioteka Savremena proza) 821. [Pavle] Mitrović. 25 cm Tekst štampan dvostubačno Dosadašnji sadržaj: T. . 3) Tekst izvještaja na ital. 1957Sarajevska princeza / Edib Jaganjac.300 str.1(047) 94(450:439.6)-93-1(082) COBISS. . 5-> . . <1. T. 5: Kos-Lj.Sarajevo : Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine. 2. Knjigom o Sarajevu / 71 JAKŠIĆ. . . .Sarajevo : Ars Aevi . saobraćajnog i kulturnog centra jugoslovenskog jugozapada / [Jova Jakšić]. . / Miljenko Jergović.Zaprešić : Fraktura.l.163. Jannis (2004) .Izložba 747:061. 20 cm Prijevod djela: Sarajevski Marlboro 821.BH-ID 578086 259 JERGOVIĆ.] : Sace. 24 cm O autoru: str. Miljenko.(Biblioteka Džepna knjiga / “Šahinpašić”) Slika autora i bilješka o njemu na poleđini kor.169 str. 18 cm.Monografije 908(497. [S. . a) Sarajevo . . 2004 (Pescara : Publish srl). : ilustr.51 str. 1966Sarajevo. 1966Sarajevski Marlboro / Miljenko Jergović. 2015 (Zagreb : Denona). i bos. plan grada. .6)-32 COBISS. Jova. Miljenko. foto/photo Aurelio Amendola.163. 1931 (Sarajevo : Bosanska pošta).6 Sarajevo) COBISS.BH-ID 3203107 260 JERGOVIĆ. .BH-ID 3371526 257 JANNIS Kounellis : Sarajevo : le porte / a cura di/edited by Bruno Corà . 2008 (Varaždin : Varteks). Middlesex : Penguin Books.154 str.6)-32=111 COBISS.Izložba b) Likovna umjetnost . Miljenko. . Knj.Sarajevo : Bosanska pošta. .6 Sarajevo)”2004”(064) COBISS. . . 1893-1971 Životna pitanja Sarajeva : kao ekonomskog.154 str. 33 cm Tekstovi na engl.BH-ID 3572262 258 JERGOVIĆ.4(497.4(497. .Sarajevo : “Šahinpašić”. . 1997.469 str. translated from the Bosnian by Stela Tomašević. 25 cm Ćir. 1966Sarajevo Marlboro / Miljenko Jergović . 469 821. .Sarajevo : vrata . . ..Vrata . jeziku. tal.4(497. 1.Bibliografija a) Kounellis. 2. 1966Sarajevski Marlboro / Miljenko Jergović.6)-32 COBISS. 1966Sarajevski Marlboro / Miljenko Jergović.Zagreb : Globus media. 20 cm Bibliografske bilješke: str.163. . prevodilac engleskog teksta Graciela Levi]. 18 cm. 20 cm 821.163. 1966Sarajevski Marlboro . 1984 (Beograd : Srboštampa).BH-ID 2800678 262 JERGOVIĆ.BH-ID 1271063 265 JEVREJSKA opština Sarajevo = Jewish community Sarajevo / [redakcija Isak Levi.154 str. . 1997. .4(497. .4(497. izd.72 / Biblioteka Sarajeva 821. . a) Sarajevo 1992-1995 .BH-ID 20281862 263 JERGOVIĆ. Miljenko. . 1999.6)-32 COBISS.Sarajevo : Jevrejska opština. .6)-32 COBISS.163.BH-ID 3162662 266 .365 str. .5. : ilustr. . Miljenko.Zagreb : Durieux. .125 str.4(497.15) 26-78 COBISS.Sarajevo : “Šahinpašić”.163.163. . . (Biblioteka Jutarnjeg lista. . XX stoljeće . 2004. Miljenko. izd.31 str. . Mario Levi i Avram Pinto . Miljenko.Proza 821. [366] 821.137 str.6)-32 COBISS.4(497. . .(Biblioteka Džepna knjiga) 821. . 22 cm. Druge priče : 1992-1996 / Miljenko Jergović. 17) Bilješka o autoru na presavitku om.BH-ID 578342 264 JERGOVIĆ.4(497. .BH-ID 16264454 261 JERGOVIĆ. Karivani . 20 cm a) Jevreji b) Sarajevo c) Bosna i Hercegovina d) historija 94(497.6)-32 COBISS.Zagreb : Durieux. 2013 (Kragujevac : Grafostil). 1966Sarajevski Marlboro / Miljenko Jergović. Beogard : G. Borivoje Sarajevski atentat : sećanja i utisci / Borivoje Jevtić.kor. . . . 1935. 136 str. knj.BH-ID 512829382 267 JEVTIĆ.Mlada Bosna . .(Connectum . 3 crteža. kolo 2.Pogovor: str.Sarajevo : Petar N.III.Posveta na kor.1920-1930 792(497. knj. I-II a) Povijest . 49) Prijevod djela: The Classroom towards inclusion.(Naša knjiga . . Kon. 2007 ([Sarajevo] : Bemust).6)-32 COBISS. 1 karikaturom i registrom imena / napisao Borivoje Jevtić .BH-ID 2795782 269 JOHNSEN.Proza 821.Registar. . 23 cm Ćir.Miljacka .355 str.Omot izradio Pjer Križanić. . 9) Ćir. 24 cm. 15. Borivoje. .1945. a) Sarajevo . . . Borivoje. Johnsen i dr. . .Na poleđini zadnjeg kor.77. . . str. Berit H.132 str.Sarajevo : Pregled.15)”1906/1914” COBISS.Sarajevski atentat . Sarajevo : Connectum.Knjigom o Sarajevu / 73 JEVTIĆ. .Nasl.Jubileji . 1931 (Sarajevo : Bosanska pošta).BH-ID 1915398 268 JEVTIĆ. 1894-1959 Dani na Miljacki / Borivoje Jevtić. II str . [8] listova s tablama : ilustr.163. . . 20) Ćir. .4(497. Izjedena ivica nasl. 1924 (Sarajevo : Petar N. knj.Bosna i Hercegovina . [prevela Nada Hrasnica].1906-1914 b) Sarajevski atentat c) Mlada Bosna 94(497.. . . prištampanog prijevoda: The classroom towards inclusion : dioalogue about good examples and difficult dilemmas in .(Grupa sarajevskih književnika . Razred u pravcu inkluzije : dijalog o dobrim primjerima i teškim dilemama u razvoje inkluzivne prakse : opis i razmišljanja o seriji radionica u saradnji između odabranih škola i Univerziteta u Tuzli. a) Narodno pozorište (Sarajevo) .6 Sarajevo)”1920/1930” COBISS.: Mom najnežnijem drugu Risti od Zore. . lista: popis izdanja autora. [crteže dali Roman Petrović i Sima Drašković]. 1894-1959 Deset godina Sarajevskog pozorišta : kulturno-istorijska studija : sa 22 reprodukcije. Gaković). 21 cm.Bilješke uz tekst. Sarajevu i Oslu / Berit H. 19 cm.08. Gaković. 1953.BH-ID 16084230 270 JOVANOVIĆ. a) Bosna i Hercegovina 930.5(063)(082) COBISS. Jovan M.Sarajevo : Narodna i univerzitetska biblioteka BiH. Kolo 31 . More je neutješno i samo / Risto Tošović. . .VI. Bogumilsko slikarstvo / Đorđe Stričević. jeziku. Srebrni kovčeg sv. Ekonomski vidici / Avdo Humo. 19 cm. sv. O Danijelu Ozmi. : ilustr.Beograd : Publicističko i izdavačko preduzeće “Jugoslavija”.311. Pripovedačka Bosna / Jovan Kršić.(Jugoslavija. . 1986 (Sarajevo : “Gorenjska”). Sarajevo and Oslo. .26(063)(082) 376.26:371.87 str. Jovanović. Istoriske refleksije / Rodoljub Čolaković.Bibliografija: str. Arapski rukopis o šahu / Ozren Nedeljković.5:376. 7) Sadržaj: Elegija VI / Ivan Česmički. . Deus Sol Invictus Mithras / Dimitrije Sergijevski.1-056. Knj.Tekst na bos. 228 str. .74 / Biblioteka Sarajeva development of inclusive practices : description of and reflections on a series of workshops in cooperation between selected schools and the universities of Tuzla. 1928 (Beograd : Mlada Srbija). 33 cm. (Srpska književna zadruga.1)”1904/1914” COBISS. i engl. . Sarajevska Hagada / Svetozar Radojčić. : ilustr. Stojanka majka Knežopljka / Skender Kulenović. Jajce / Petar Kočić. Starobosanski mramorovi / Alojz Benac. Margita djevojka / Branko Čopić. 209) Ćir. . Rob Manas i devojče ribarevo / Hamza Humo. ilustrovani časopis . 1 / napisao Jov.Bilješke uz tekst. .1986 / [glavni i odgovorni urednik Borivoje Pištalo]. br. . Stvaranje zajedničke države Srba.Beograd : Srpska književna zadruga. Sarajevo) [Četvrto] IV jugoslovensko savjetovanje o primjeni računara u bibliotekama : Sarajevo 9-11. 148-159 a) metodika nastave b) obrazovanje hendikepiranih c) inkluzija d) zbornici 371.1-056.247 str. .311. . Mlada Bosna / Vladimir Gačanović. Šimuna / Miroslav Krleža.BH-ID 2981414 272 JUGOSLOVENSKO savjetovanje o primjeni računara u bibliotekama (4 . M.BH-ID 1865990 271 JUGOSLAVIJA : Bosna i Hercegovina.6) COBISS. Jevrejin koji se subotom ne moli Bogu / Isak Samokovlija. . Hrvata i Slovenaca. 94(497. 1986 .85(497. Jedan pogled na Sarajevo / Ivo Andrić. Jugoslovenska narodna umetnost u inostranstvu. Prastari stanovnici Bosne i Hercegovine / Alojz Benac. 28 cm Bibliografija uz tekst .4. 6) COBISS. .Bibliografija o umjetniku 75(085) COBISS.BH-ID 4116006 275 KADIĆ. . Faik.BH-ID 14820102 274 JURKIĆ. bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Javno mnijenje .Rat . fotografije Gojko Sikimić. 31 cm Bilješka o autoru: str.Možemo li učiti iz “prošlosti”: pogovor / Meltem Ahiska: str.Zbornici b) bibliotečko-informacijski sistemi 02:004(497. i engl. . .Istorija 908(497.Sarajevo : Blicdruk. . .. : ilustr. 139-140.Bibliografija: str.1)(082) COBISS.Primjena . . s tablama : ilustr. 2006. . januar .BH-ID 18842630 276 . .Jugoslavija (do 1991) .Simboli .Sarajevo : Umjetnička galerija BiH. 1978 (Sarajevo : Oslobođenje). 4) Tekst na bos.Knjigom o Sarajevu / 75 a) Računari .6 Sarajevo) 94(497.1992-1995 .BH-ID 58389 273 JUNUZOVIĆ. 205 a) Sarajevo .6Sarajevo)”1992/1995”]:32. jeziku. : ilustr. .Sjećanja 7. . . Gabrijel. . izdanje 46) Katalog. .Proučavanje lokaliteta b) Bosna i Hercegovina .(Biblioteka Koridori . 141144 .Rat . 21 cm.1)(082) 004:02(497.(Umjetnička galerija BiH Sarajevo .Memorija umirućeg grada : predgovor = Memory of the dying city : preface / Nedžad Kurto: str.Biblioteke . 2011 (Sarajevo : Blicdruk). 1919Sarajevska regija i BiH kroz stoljeća / Faik Kadić.Sarajevo . 1886-1974 Gabrijel Jurkić : retrospektiva 1978 : Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine Sarajevo. 9-12 i 147-150.1992-1995 b) Bosna i Hercegovina .52 COBISS. [8] str. [prijevod s engleskog Azra Junuzović]. sv.01(497.286 str.Sarajevo : ArmisPrint : Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu. Azra Sarajevske ruže : ka politici sjećanja = Sarajevo roses : towards politics of remembering / Azra Junuzović . Hristifor Nastasić . .Slika autorice i bilješka o njoj na presavitku om.045:355.208 str.[154] str.februar 1978 / [izložba i katalog Miloš Radić . prevod na francuski Mauricette Begić]. 25 cm. .019 . 428 str.172 str. . : ilustr. 2014. Dževad.Podnasl. 1947 ([S.Sarajevo : [s. .Utakmice . 1946 ([Sarajevo] : Oslobođenje). Dijan.Derbiji .8/.]). n.138 str. Ševko.6 Sarajevo)”1954/1999”(091) COBISS. . 2003 (Sarajevo : Bemust).1954-1999 . . 8) Bilješka o autoru: str. .8/.9”1947” COBISS. .4(497.4(497. . 22 cm 821.1946 .Sarajevo : Mediapress.Kalendari 050.BH-ID 7187974 278 KALAČ.6)-31 COBISS.].1947 . . 23 cm a) Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta” .(Biblioteka Nova osjećajnost . 1999 ([Sarajevo] : DES).163.163.33. .Kalendari 059.1(497. : Ne dam ja Gavrila : roman / Ševko Kadrić. . 91 821. 23 cm a) Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta” .[s.91 str. listu a) Fudbalski klub Sarajevo (Sarajevo) b) Fudbalski klub Željezničar (Sarajevo) c) Fudbal . n.4(497. . lista. . : ilustr. .150 str.]. preuzeti sa prednjeg kor. 1969Dok Sarajevo ne zabrane / Dijan Kalač. : ilustr. : fotogr.6)-1 821.Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor.76 / Biblioteka Sarajeva KADRIĆ.Historijski pregledi 796. . .093.] : Hamlet forlag. n.163. l.Zenica : Vrijeme.BH-ID 3463974 280 KALENDAR srpskog prosvjetnog i kulturnog društva “Prosvjeta” u Sarajevu. 24 cm Kor. 21 cm.BH-ID 3218982 281 . 1952Sarajevski derbi : [74 prvenstvene utakmice : 1954-1999] / Dževad Kajan. . knj.Sarajevo : [s.Sarajevo .BH-ID 11814662 279 KALENDAR srpskog prosvjetnog i kulturnog društva “Prosvjeta” u Sarajevu.BH-ID 3926054 277 KAJAN.9”1946” COBISS.6)-32 COBISS. : s. . l. . nasl. 1955Atentat u Sarajevu 1914. 21 cm a) Sport . .6 Sarajevo)”1996/2003”(094. [djelimično u bojama.Sarajevo : [s.5) COBISS. l. n. tekst na engl. . : ilustr. godine) / [priredili Dragan Vujmilović . 1991. Pavle Uputstvo za rad u računskom centru Mašinskog fakulteta u Sarajevu / Pavle Kaluđerčić i Nikola Stešić.Sarajevo : Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.Sarajevo . : s.Zaštita . godini : prilog za donatorsku konferenciju Brisel III / Kanton Sarajevo = Priority Projects of the Sarajevo Canton Reconstruction in 1997 : Supplement for Donors Conference Brussels III / Canton Sarajevo.168(083.BH-ID 580390 283 KANTON Sarajevo.Katalozi 725. . kartama. 1997 ([s. primjeri 004 COBISS.79 str. 2011 (Sarajevo : ArchDesign). : ilustr.171 str. 2004 (Fojnica : Štamparija Fojnica).94:719](497.Sarajevo : Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo.. 79 str. gradskih i opštinskih propisa iz oblasti sporta : (“Službene novine Kantona Sarajevo”.Kanton Sarajevo . : ilustr.BH-ID 3501094 282 KANTON Sarajevo Prioritetni projekti obnove Kantona Sarajevo u 1997. od kojih su 2 na presavijenom listu] .: Uvod.BH-ID 19253254 285 .8) COBISS.]. Zakoni itd. n.-2003.].Knjigom o Sarajevu / 77 KALUĐERČIĆ. . [et al. . . Fortran. jeziku a) Kanton Sarajevo b) projekti c) Sarajevo 711..[6].9) COBISS. . . sa geogr. 30 cm Upor.BH-ID 13133830 284 KANTONALNI zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Katalog obnove kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo : 2000-2010.Zakonski propisi 796(497.Sarajevo : Mašinski fakultet Univeziteta u Sarajevu. Zakoni Zbirka važećih kantonalnih.207 str.]). 27 cm a) Spomenici kulture . Operacioni sistem. str.2000-2010 .6 Sarajevo)”2000/2010”(048. . . od toga 7 str. 24 cm Sadržaj na nasl. 1996. . 78 / Biblioteka Sarajeva KANTONALNI zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Katalog obnove kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo 1996-2000 / [urednik Sanda Pudarić]. - [Sarajevo] : Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, [s. a.] ([Sarajevo] : Fabulas). - 147 str. : ilustr. ; 26 cm Na nasl. str.: Historija bilježi događaje. Kulturna baština slika je historije i historijskih događaja. Kronike bilježe imena graditelja, umjetnika, obnovitelja, darovalaca .... - Tekst je djelimično na eng. jeziku a) Sarajevo - Kulturno-historijski spomenici - Obnova - 1996-2000 b) Kulturna historija - Sarajevo 711.4-168(497.6 Sarajevo)”1996/2000” 930.85(497.6 Sarajevo) COBISS.BH-ID 2612006 286 KAPETANOVIĆ, Dževad S Ibrahimom Zildžom kroz Sarajevo / Dževad Kapetanović. - Sarajevo : Maunagić - Mauna-fe : N. Jabučar, 2007 ([Sarajevo] : “Maunagić” : Dom grafike). - 95 str. : ilustr. ; 21 cm Predgovor: str. 5-6. - Riječnik turskih riječi i provincijalizama: str. [96-97] a) Sarajevo - Historija - Vodiči b) staro Sarajevo c) kulturna istorija d) Ibrahim Zildžo 930.85(497.6 Sarajevo) 929 Zildžo I. COBISS.BH-ID 16035846 287 KAPIDŽIĆ-Osmanagić, Hanifa, 1935Sarajevo, Sarajevo ... : suočenja 4 / Hanifa Kapidžić-Osmanagić. - Sarajevo : PEN Centar Bosne i Hercegovine, 1998 (Sarajevo : Fabulas). - 202 str. ; 21 cm. - (Edicija Novi izraz ; 1) Slika autorice i bilješka o njoj na unutr. str. korica. - Bilješke: str. 186-194. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Kazalo a) Sarajevo 1992-1995 - Kultura - Eseji 821.163.4(497.6)-4 94(497.6)”1992/95” COBISS.BH-ID 790051 288 KAPOR, Momo Poslednji let za Sarajevo / Momo Kapor. - Podgorica : Oktoih, 2001. - 240 str. ; 20 cm Knjigom o Sarajevu / 79 Ćir. - Pogovor / Dragoš Kalajić: str. 227-240. - Slika autora i bilješka o njemu na poleđini zad. kor. lista 821.163.41-31 COBISS.BH-ID 6338064 289 KARADŽA, Mevlida Preživjeti u Sarajevu : (moja mala, crvena teka) / Mevlida Karadža. - Tuzla : Bosanska riječ, 2005 (Tojšići : Kalesija). - 163 str. ; 21 cm. - (Savremena proza) 821.163.4(497.6)-94 COBISS.BH-ID 14468870 290 KARAHASAN, Dževad, 1953Sarajevo - četiri godišnja doba / Dževad Karahasan ; priredila Dragana Tomašević. - Sarajevo : Connectum, 2011 (Sarajevo : Bemust). - 242 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Connectum ; 118) 821.163.4(497.6)-4 COBISS.BH-ID 18861062 291 KARAJLIĆ, Nele Fajront u Sarajevu / Nele Karajlić. - 6. dopunjeno izd. - Beograd : Laguna : Novosti, 2014 (Beograd : Margo-art). - 399 str. ; 20 cm Ćir. - Pravo ime autora: Nenad Janković. - Tiraž 10.000. - Beleška o autoru: str. [397]-399 821.163.4(497.6)-94 COBISS.BH-ID 4187430 292 KARAJLIĆ, Nele Fajront u Sarajevu / Nele Karajlić. - 7. dopunjeno izd. - Beograd : Laguna : Novosti, 2014 (Beograd : Margo-art). - 399 str. ; 20 cm Ćir. - Pravo ime autora: Nenad Janković. - Tiraž 10.000. - Beleška o autoru: str. [397]-399 821.163.4(497.6)-94 COBISS.BH-ID 4187174 293 KARAMUSIĆ, Ahmed Sarajevo / [tekst, text Ahmed Karamusić ; fotografije, photographs Dejan Vekić ; prijevod, translation Ulvija Tanović]. - Zenica : Vrijeme, 2005 (Sarajevo : Bemust). - [48] str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 17 cm Tekst uporedo na bos. i engl. jeziku 80 / Biblioteka Sarajeva a) Sarajevo - Kulturna historija - Bosna i Hercegovina b) Sarajevo c) kulturna historija 930.85(497.6 Sarajevo) COBISS.BH-ID 13897222 294 KARANOVIĆ, Milan Vođa kroz etnografski muzej u Sarajevu = Guide through the etnographical museum in Sarajevo / Milan Karanović. - Sarajevo : Državna štamparija, 1940 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). - 93 str., 20 listova s tablama : ilustr. ; 16 cm Ćir. - Tekst na bos. i engl. jeziku. - P.o. Izvađeno iz “Glasnika zemaljskog muzeja”, god. LI, sveska I. - Na zadnjem praznom list. običnom olovkom ispisana pjesma Kaćuša a) Zemaljski muzej (Sarajevo) - Etnografska zbirka - Vodiči 069.02:39](497.15 Sarajevo)(036) 39:069.02(497.15 Sarajevo)(036) COBISS.BH-ID 9772295 295 KARAVELIĆ, Vahid, 1956Sarajevo : opsada i odbrana = siege and defense : 1992.-1995. / Vahid Karavelić, Zijad Rujanac ; [topografske karte, topography maps Zijad Rujanac i Kemo Bećirević ; prijevod, translation Kenan Delić i Maja Žuvela]. - Sarajevo : Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, 2009 (Fojnica : [s.n.]). - 372 str. : ilustr. ; 29 cm Tekst uporedo na bos. i engl. jeziku. - [Biografije autora]: str. 367 a) Bosna i Hercegovina - Rat - Sarajevo - 1992-1995 355.4(497.6Sarajevo)”1992/1995” COBISS.BH-ID 17335558 296 KARČIĆ, Fikret, 1955Istorija šerijatskog prava : predavanja na I godini Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu / Fikret Karčić. - Ponovljeno izd. - Sarajevo : Fakultet islamskih nauka, 1997 (Oko : Sarajevo). 144 str. ; 24 cm Bibliografija: str. 139-140 i uz tekst a) Šerijatsko pravo - Historija - Univerzitetski udžbenici 348.97(091)(075.8) COBISS.BH-ID 1111319 297 Knjigom o Sarajevu / 81 KARIĆ, Enes, 1958Uvod u tefsirske znanosti = Muhadarat tamhidiyya li-`ulum il-tafsir : predavanja na 1. godini Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu / Enes Karić. - Ponovljeno izd. - Sarajevo : Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, 1997- (Sarajevo : OKO). - Knj. <1-> ; 24 cm Tekst djelimično na arap. pismu. - Bibliografija: str. 201-202 i uz tekst. - Kazalo Dosadašnji sadržaj: 1. - 1997. - 204 str. a) Kur’an - Objava - Tumačenje b) Tefsir - Historija - Teorija c) tefsirske znanosti d) kiraet Kur’ana 297.18 COBISS.BH-ID 1663014 298 KAROVIĆ-Babić, Merisa, 1983Masovna ubistva civila u Sarajevu za vrijeme opsade 1992-1995. / Merisa Karović-Babić. Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta, 2014 ([s. l.] : Amos Graf). - 345 str. : ilustr. ; 25 cm Tiraž 1.000. - Biografija: str. [346]. - Bibliografija: str. 273-295 i uz tekst a) Civilne žrtve rata - Sarajevo - 1992-1995 b) Sarajevo - Agresija - Civilne žrtve rata - 1992-1995 355.1-058.65(497.6 Sarajevo)”1992/1995” 355.012(497.6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS.BH-ID 21784326 299 KATOLIČKA crkva u Sarajevu : vodič za domaće vjernike i turiste / pripremili i uredili Petar Vrankić, Mato Zovkić. - Sarajevo : Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, 1984 (Travnik : Borac). - 69 str., [2] presavijena lista s kartama : ilustr. ; 21 cm a) Sarajevo - Katoličke crkve - Vodič b) Bosna 908(497.6 Sarajevo) COBISS.BH-ID 5371907 300 KAZAZOVIĆ, Neven, 1943Konvoj za Sarajevo : (roman) / Neven Kazazović. - Sarajevo : Right copy, 2012 (Sarajevo : Right copy). - 309 str. ; 21 cm. - (Edicija Triler) (Elektronska biblioteka) 821.163.4(497.6)-31 COBISS.BH-ID 19968774 301 82 / Biblioteka Sarajeva KEBO, Ozren, 1959Sarajevo za početnike / Ozren Kebo. - Split : Feral Tribune, 2000. - 215 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Feral Tribune ; knj. 41) Bilješka o autoru: str.215. - Na poleđ. kor.: slika autora a) Sarajevo 1992-1995 - Proza 821.163.4(497.6)-32 COBISS.BH-ID 9157382 302 KEBO, Ozren, 1959Sarajevo za početnike / Ozren Kebo. - Sarajevo : “Šahinpašić”, 2014 (Bihać : Grafičar). - 229 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Džepna knjiga) O piscu: str. 229 821.163.4(497.6)-32 COBISS.BH-ID 21308678 303 KEBO, Ozren, 1959Sarajevo za početnike / Ozren Kebo. - Zagreb ; Sarajevo : Zoro, 2003 (Varaždin : Varteks). 217 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Moderna ; knj. 4) Na oba spojna lista slika autora. - Bilješka autoru: str. 211 821.163.4(497.6)-32 COBISS.BH-ID 12689670 304 KEMURA, Sejfudin Sarajevske džamije i druge javne zgrade turske dobe / priopćio Sejfudin Kemura. - Sarajevo : Zemaljska štamparija, 1911 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). - [271]-306 : ilustr. ; 27 cm Tekst na bos. i arap. jeziku. - P.o. “Glasnika Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini”, XXIII/1-2, 1911 a) Sarajevo - Džamije - Zgrade - Srednji vijek b) turske zgrade c) otomanska arhitektura 726.2(497.15 Sarajevo) 725.8(497.15 Sarajevo) COBISS.BH-ID 512836038 305 KEMURA, Sejfudin, 1864-1917 Javne muslimanske gragjevine u Sarajevu. Dio 1, Careva džamija : sa sedamnaest slika u tekstu i dvije table / opisuje Sejfudin Fehmija ef. Kemura. - Sarajevo : Zemaljska štamparija, 1908 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). - 20 str. : ilustr. ; 28 cm Knjigom o Sarajevu / 83 Tekst na bos. i ara. jeziku. - P. o.: Separatni otisak iz “Glasnika zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini”, XX/4, 1908; str. 475-512 a) Sarajevo - Careva džamija - Zgrade - Srednji vijek b) turske zgrade c) otomanska arhitektura 726.2(496.02 Sarajevo) COBISS.BH-ID 2649638 306 KEMURA, Sejfudin, 1864-1917 Sarajevske džamije i druge zgrade turske dobe / priopćio sejh Sejfudin Kemura. - Sarajevo : Zemaljska štamparija, 1909 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). - 22 str. : ilustr. ; 28 cm Tekst na bos. i ara. jeziku. - Nedostaje omot. - P. o.: Separatni otisak iz “Glasnika zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini”, XXI/4; 1909 a) Sarajevo - Džamije - Zgrade - Srednji vijek b) turske zgrade c) otomanska arhitektura 726.2(496.02 Sarajevo) COBISS.BH-ID 2649382 307 KEMURA, Sejfudin, 1864-1917 Sarajevske džamije i druge zgrade turske dobe / priopćio sejh Sejfudin Kemura. - Sarajevo : Zemaljska štamparija, 1910 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). - str. 216-269 : ilustr. ; 28 cm Tekst na bos. i ara. jeziku. - Na om.: Nastavak - sa 32 slike u tekstu. - P. o.: Separatni otisak iz “Glasnika zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini”, XXII, 4, 1910; str. 216-169 a) Sarajevo - Džamije - Zgrade - Srednji vijek b) turske zgrade c) otomanska arhitektura 726.2(496.02 Sarajevo) COBISS.BH-ID 2649126 308 KLJUČANIN, Zilhad, 1960Sarajevska Hagada i druge priče / Zilhad Ključanin. - Sarajevo : Connectum, 2006 (Sarajevo : Bemust). - 170 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Vrtovi. Proza) (Connectum ; knj. 30) Slika autora na prednjem kor.listu. - Bilješka o autoru: str. 167-168 821.163.4(497.6)-32 COBISS.BH-ID 14782982 309 KNEŽEVIĆ-Vuksanović, Nadežda Bibliografija objavljenih radova stalnih nastavnika i saradnika Građevinskog fakulteta u Sarajevu : u periodu 1949-1989. / [bibliografske podatke prikupila i priredila za štampu Nadežda Knežević-Vuksanović]. Sarajevo : Građevinski fakultet, 1989 (Sarajevo : OZEBIH). III, 299 str. ; 24 cm. - ([Radovi] / Građevinski fakultet u Sarajevu BH-ID 3482118 313 . . godine / priredio Vladimir Knor.Registri a) Svjetlost (Sarajevo) .Sarajevo : Svjetlost.Bilješke uz tekst 821.BH-ID 178147079 312 KNJIŽEVNI pupoljci : učiteljskih pripravnika u Sarajevu : 1887.-1912.619 str.BH-ID 2317350 310 KNOR.U Sarajevu : Josip Milaković.15 Sarajevo) Svjetlost”1976/84”:016 COBISS. . .Predgovor / Josip Milaković: str.42(497.Sarajevo)”1945/1975” 019.XII. . . Sarajevo : za period 1976-1984. Sarajevo” --> str.932(497.662.Kazala a) Svjetlost (Sarajevo) .1949-1989 013:378. .1945-1975 .Izdavaštvo .15 Sarajevo)”1949/1989” COBISS.5(497.Sarajevo . i ćir.: Bibliografija : Svjetlost 1945-75. Vladimir. 1976 (Sarajevo : “Sarajevo”).Bibliografije b) Bibliografije .Sarajevo : Svjetlost. . 24 cm “Ovo izdanje objavljuje se povodom 40 godina osnivanja i rada SOUR “Svjetlost”. stv. . godine / priredio Vladimir Knor. .324 str. nasl.1976-1984 016:061. .15 Sarajevo)Svjetlost”1976/84” 061.662.4(497. 5. .6)-822 COBISS.163. . . Sarajevo : za period 1945-1975. grafičke i knjižarske radne organizacije “Svjetlost”. i hrpt. 1912 (Sarajevo : Vogler i drugovi).4(497.4:013(497. 1914Bibliografija izdanja Složene organizacije udruženog rada “Svjetlost”. 24 cm Tekst lat. / za tisak uredio i izdao Josip Milaković.Bibliografije 017. 232 str. V-X.Građevinski fakultet .15 Sarajevo)”1949/1989” 378. Vladimir. 24 cm Kor.84 / Biblioteka Sarajeva Kazalo a) Bibliografije .5(497. 1914Građa za bibliografiju izdanja izdavačke.6 Sarajevo)”1945/1975” COBISS.BH-ID 285702 311 KNOR.Izdavaštvo . 1985 (Sarajevo : Svjetlost). 6)-92 355(497. : graf.Iz recenzije / Enver Mehmedbašić: str.3/. 4. 1976 . 2009 (Sarajevo : Bemust).15)(063)(082) COBISS. . Sarajevo) Prvi kolokvij o prirodnim resursima Bosne i Hercegovine : (Sarajevo./22.Knjigom o Sarajevu / 85 KOLAR. Jasna Bakšić-Muftić.Sarajevo : Oslobođenje. 20 cm Na zadnjoj kor.BH-ID 42959360 314 KOLO Srpskih sestara (Sarajevo) Izvještaj Kola Srpskih sestara u Sarajevu : za godinu 1921. 31 cm Ćir. 24 cm. . Odjeljenje tehničkih nauka .205 str. godine / [uredništvo] Jasminka Babić-Avdispahić.524](497. .. prikazi . 26. na poleđini nasl. Ugo Vlaisavljević.Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. . Ramo.Zbornici b) rude metala c) vode d) životinjske populacije 330.555) COBISS.Sarajevo : Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije. 1950Sarajevske ratne priče / Ramo Kolar.BH-ID 6987782 316 KONFERENCIJA Rod i nauka (2008 . (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . str. 22 cm . stv.15 Sarajevo)KSS”1921/1922”(060.Rat 1992-1995 . 7) Upor.6)”1992/1993” COBISS.4(497. 7-8 a) Sarajevo .19 str. .Sarajevo : [Kolo Srpskih sestara]. [et al. 061..15)(063)(082) 553.Reportaže b) ratne reportaže 821.Prirodno bogatstvo . : graf. Sarajevo. .163 str. prikazi .234(497. .]. Gaković”).9](497. 1994 ([Ljubljana] : Delo). . knj. .: slika autora i bilješka o autoru. . Sarajevo) Rod i nauka : zbornik radova sa Konferencije.9:330.3/. nasl. : ilustr. maja 1976) / redakcioni odbor [i urednik] Radoslav Jovanović .271 str.Bibliografija iza svakog poglavlja a) Bosna i Hercegovina .163. : ilustr. knj. 1978 (Banja Luka : Glas). septembar 2008. . 1921 (Sarajevo : “Petar N.524:553. 39.: Le premiere colloque sur les ressource naturelles de Bosnie-Herzegovine.BH-ID 2664486 315 KOLOKVIJ o prirodnim resursima Bosne i Hercegovine (1 . i 5. . .Konferencije 329. 27-29 821.BH-ID 2139942 320 KORDIĆ.107.(Mala politička biblioteka) Teze za raspravu na Prvoj konferenciji SKBiH usvojio je CK na sjednici održanoj 04.Nauka .BH-ID 20262 318 KONGRES hirurga Jugoslavije (17 . Odjeljenje za informisanje i propagandu CK SKBiH. 15 cm Bilješka o autoru: str. 21 x 17 cm 617:061.15(497.4(497. 1988 ([Sarajevo] : Oslobođenje). 26-28. Kulturni vikend djece iz BiH. 1971 (Beograd : Kultura). 1988 . 1988 (Sarajevo : Oslobođenje). 19 cm. . . . Sarajevo) Prva konferencija SKBiH.1)”1988”(060.532) COBISS.Društveni položaj .8(497.Ljubljana : Vodnikova domačija. 5-8 maja 1971 / [urednik Čedo Maleš].BH-ID 47917824 321 .15) COBISS.Radnički pokret . a) Savez komunista Bosne i Hercegovine .10.BH-ID 17816070 317 KONFERENCIJA Saveza komunista BiH (1 . . 1988 . . . .2:001](063)(082) COBISS.1)”1988”(060.86 / Biblioteka Sarajeva Bibliografija i abstract uz svaki rad a) Žena . .846 str.3(497. Sarajevo. 1945Mačak iz Sarajeva : kako čovjek u dalekom svijetu razmišlja o jednom običnom mačku / Ivan Kordić.79 str. Sarajevo) Drugi kongres samoupravljača Jugoslavije : Sarajevo.BH-ID 2317862 319 KONGRES samoupravljača Jugoslavije (2 .3:617(497.1988 godine : program. 1995. : ilustr.532) 061. .02.Beograd : Radnička štampa.1988.Zbornici 305-055.1)(082) COBISS.Sarajevo : CK SKBiH. Ivan. Sarajevo februar 1988 : (dokumenti za javnu raspravu) / Savez komunista Bosne i Hercegovine.Zbornici 321.Jugoslavija (do 1991) . 1971 . .6)-1 COBISS.163.98 str. Sarajevo) 17ti Kongres hirurga Jugoslavije.29 str. 26 cm a) Socijalističko samoupravljanje .74:331. . .Sarajevo : Udruženje hirurga Jugoslavije : Hirurška sekcija Društva ljekara SR BiH. . 2001 (Sarajevo : Bravo Public Team).42(497. . 1945Sarajevo post bellum : 1991. . kor.85(497.7(497. .Arhitektura .Bibliografija: str.Sarajevo : “Šahinpašić”. 22 X 21 Tekst uporedo na bos.Knjigom o Sarajevu / 87 KORDIĆ.6)-4 COBISS.6 Sarajevo) COBISS. jeziku a) Sarajevo . 137-153. 1995 ([Sarajevo] : OKO).(Biblioteka Trn . 1934Svijet ili Dvije polovice . .6Sarajevo) COBISS.Hramovi b) Sarajevo . 19 cm. 157-159 821.4(497. knj.Vjerski objekti c) religiozni kultovi d) religiozni hramovi 726.. . . .6)-84 COBISS. 2004 (Sarajevo : Bemust). Izet Riđanović. 24 cm Rječnik orjentalizama i drugih pojmova: str. . 295.307 str. : ilustr. . Ivan. .328 str.2004. Krešimir. engl. .177 str.BH-ID 13740038 322 KOROMAN. prevodioci i lektori London B.Sarajevo : El-Kalem : Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet.(Biblioteka Džepna knjiga / Šahinpašić) Bilješka o autoru: str. 165 str. Colleen.Arhitektura . .. .163.Bilješka o autoru: str.BH-ID 512609478 323 KOŠTOVIĆ.1/.BH-ID 8313862 325 .Kulturna istorija b) Sarajevo 930. Nijazija Sarajevo : evropski Jeruzalem = European Jerusalem = das Jerusalem Europas / Nijazija Koštović . [1] presavijeni list s kartom : ilustr.163.Zagreb : K.BH-ID 9673222 324 KOŠTOVIĆ. 21 cm.Slika autora i bilješka o njemu na zad. Nijazija Sarajevo između dobrotvorstva i zla / Nijazija Koštović. 2004. Sarajevski listići / Veselko Koroman. 27) Iz kritike : str.Sarajevo : autor. 299-343. / Ivan Kordić. . . listu 821. Veselko. i njem. . 344 a) Bosna i Hercegovina . 1954 (Zagreb : Tipografija).Programi b) Sarajevska čaršija .Memoari 94(497.Sarajevo : Svjetlost. . . : fotogr.130 str.] : [s. .2. 343.04(497.150 str.[S. 2008 ([s. : ilustr.BH-ID 2972198 327 KOVAČEVIĆ. Nijazija.Kazalo a) Arhitektura . dopunjeno izd. [13] presav.6 Sarajevo) 726. 1964 (Trebinje : Kultura). l.15-20 v.Bibliografija: str.88 / Biblioteka Sarajeva KOŠTOVIĆ. .15-20 v.Historija .Monografije b) Sarajevo .85(497.150 str.6) COBISS. 1998 (Gračanica : Grin). 30 cm + [1] presavijen list s geogr. 344.Summary.Monografije 930.. . Sarajevo : Institut za proučavanje istorije radničkog pokreta). Zdravko Stara sarajevska čaršija : program za urbanističko uređenje / izradili Zdravko Kovačević i Alija Bejtić. .Sarajevska čaršija .Istorija .Arhitektonski stilovi . . 24 cm a) Urbanističko planiranje .BH-ID 9329926 328 KRANJČEVIĆ. . .Muslimani .Sarajevo : Rijaset Islamske zajednice : Mladi Muslimani.264 str.3) COBISS. . Ivan Uspomene jednog učesnika u sarajevskom atentatu / Ivan Kranjčević.15 Sarajevo)(083. . list. 1932Sarajevo između dobrotvorstva i zla / Nijazija Koštović . .Programi 711.Sarajevo . .97) COBISS.Austro-Ugarska . .Urbanizam .BH-ID 819750 326 KOVAČEVIĆ. . Milomir Sarajevo dans le coeur de Paris / Milomir Kovačević. . 30 cm 7. [prijevod rezimea na engleski jezik Arčibal Tuta]. . 20 cm Bilješke uz tekst a) Sarajevski atentat 1914 .Vakufi .6 Sarajevo) COBISS. kartom Bilješka o piscu: str. s tablama .15 Sarajevo)”1914”(093. .4-168(497.]).] : Qupé. Ivan Uspomene jednog učesnika u sarajevskom atentatu / Ivan Kranjčević.Sarajevo .343 str. .Sarajevo : Narodni odbor sreza Sarajevo (1962.77(497. 20 cm .Sarajevo : Svjetlost. l.BH-ID 2397478 329 KRANJČEVIĆ. n. . Džamija . 21 cm : ilustr. knj. . .Sarajevo : Državna štamparija.6-1 COBISS.Historija . Sarajevo : Napredak. 53-55 a) Sarajevo 1992-1995 .Ljubljana : Vodnikova domačija.Vakufnama .BH-ID 2052646 333 KREŠEVLJAKOVIĆ. . 1938 (Sarajevo : Državna štamparija). Hamdija. . Maruša Sarajevo.Sarajevo : Zid.(Biblioteka Egzil-abc .Sarajevo .55 str. q) Bilješka o autorici: str.47 str. jeziku. ljubavi moja / Maruša Krese .323 str. preveo Josip Osti.3) COBISS.15 Sarajevo)”1914”(093. 20 cm. : ilustr.163. 1888-1959 Džamija i vakufnama Muslihuddina Čekrekčije : prilog povijesti Sarajeva XVI. .163. . : fotogr.Austro-Ugarska . .Poezija 821. 3) 821. Tekst na bos. 15 cm. .BH-ID 2300966 331 KRESE. Maruša 821. .BH-ID 3169830 334 . . .BH-ID 17689094 332 KREŠEVLJAK. 46-47 a) Krese. i arap.6 Sarajevo)”16” COBISS.24 str.6)-32 COBISS. .(Biblioteka Životok .Knjigom o Sarajevu / 89 a) Sarajevski atentat 1914 .163. stoljeća / Hamdija Kreševljaković. 1994 (Split : DES).Bibliografija i bilješke uz tekst a) Muslihuddin Čekrekčija . kolo 2. 1994 (Ljubljana : Vodnikova domačija). Valentin Sarajevski ratni dani / Valentin Kreševljak. Maruša Pjesme iz Sarajeva / Maruša Krese. . 1994 (Sarajevo : Uho).Livno : Svjetlo riječi .4(497.6-1 COBISS.XVI stoljeće 94(497.BH-ID 1924134 330 KRESE.Memoari 94(497. 21 cm Književnost ruševine / Semezdin Mehmedinović: str. . . Kulturni vikend djece iz BiH. 4 knj. str. . . [1] presavijen list s kartom mjesta sa hanovima u BiH Knj.. : s. .15)(091) COBISS. 21 cm P.(Biblioteka Kulturno nasljeđe) Djelo Hamdije Kreševljakovića / Avdo Sućeska: knj. [priredili Avdo Sućeska.BH-ID 8556550 335 KREŠEVLJAKOVIĆ.740 str.Sarajevo : Narodna prosvjeta. . Hamdija. .Zanatlije . : ilustr.3(497. 3: Banje. . .263 str. 1888-1959 Izabrana djela / Hamdija Kreševljaković .29 str. Enes Pelidija]. . . Registri Sadrži: Knj.428 str. 1.Bibliografija i bilješke uz tekst 94(497. 1888-1959 Morići : prilog povijesti Sarajeva / Hamdija Kreševljaković. 24 cm. vodovodi.BH-ID 439575 336 KREŠEVLJAKOVIĆ.15)(091) 71/72:911.: Novi Behar . Hamdija. [1] presav. .. god. . . o..339 str. hanovi i karavansaraji. . 1958 ([S. . l. . .Bosna i Hercegovina 94(497. 1991 (Novi Sad : Budućnost). 4: Prilozi za političku istoriju Bosne i Hercegovine u XVIII i XIX stoljeću.6) COBISS. 2: Esnafi i obrti u Bosni i Hercegovini : (1463-1878).Sarajevo : Islamska dionička štamparija.90 / Biblioteka Sarajeva KREŠEVLJAKOVIĆ. [1] presavijen list plana sarajevske čaršije prije okupacije Knj.Sarajevo : “Veselin Masleša”.BH-ID 1686278 337 .15 Sarajevo)(091) COBISS.Historija . n.Historija c) Esnafi d) Sarajevo 67/68(497.Bibliografija radova Hamdije Kreševljakovića i prilog bibliografiji radova o Hamdiji Kreševljakoviću: sv. 1: Kapetanije u Bosni i Hercegovini.]).Zanati . 1888-1959 Esnafi i obrti u starom Sarajevu / H. Hamdija. 4.3:71/72(497. 24 cm Kazalo a) Zanati . list s planom Sarajevske čaršije : ilustr. 1938.Baščaršija b) Sarajevo . 7-16. [Hamdija] Kreševljaković. 12..15)(091) 911. a) Naselja .. str. Knj. . [297]-328.405 str. BH-ID 3262214 340 KREŠEVLJAKOVIĆ.15 Sarajevo)”1878/1918” COBISS. 24 cm Bilješke: str. . Resumé a) Vodovodi . . 25 cm Posebni otisak iz “Narodne starine” ---> nasl.Kazalo a) Sarajevo . 107-127.21(497. .. Zagreb : Tipografija.1436-1878 67/68(497.Bibliografija i bilješke uz tekst. njeni esnafi i obrti za osmanlijske uprave / Hamdija Kreševljaković. . n. : ilustr.Résumé a) Zanatstvo .Sarajevo . kartom : ilustr. . . : ilustr..Sarajevo .748.15 Sarajevo)”1878” 929(497.Posebno izd.6 Sarajevo)”13/18” 904:624.236 str. 1927 ([s.Sarajevo : Gradska štedionica općine grada Sarajeva. 127.Austro-Ugarska .52(497.. .Česme .43*)”1878” COBISS. 3 faksimila i 1 kartom) / Hamdija Kreševljaković. faks. / Hamdija Kreševljaković. sa fotogr.Mostovi .15 Sarajevo=163.]). 1888-1959 Sarajevo za vrijeme austrougraske uprave : (1878-1918) / Hamdija Kreševljaković. str.46 str.BH-ID 2698502 341 . : s. 1888-1959 Sarajevo u doba okupacije Bosne 1878. . 1969. 625. . 1888-1959 Vodovodi i gradnje na vodi u starom Sarajevu : (sa 84 slike. [13] str. . Hamdija.Bibliografija i bilješke uz tekst. . Hamdija. Hamdija.BH-ID 1923366 339 KREŠEVLJAKOVIĆ. . 24 cm : fotogr. 1888-1959 Sarajevska čaršija.Historija . . . [1] presavijen list sa geogr. Pogovor: str.[Sarajevo] : naklada piščeva. .Bosna i Hercegovina . pismom. .Bilješka o piscu: str.Sarajevo : Arhiv grada Sarajeva.154 str.14-19 st. .Historija . 1937 (Sarajevo : Islamska dionička štamparija). [12] listova sa slikama . Zusammenfassung . 139-141.6 Sarajevo)”13/18” COBISS.6Sarajevo)”1436/1878” COBISS.Bibliografija i bilješke uz tekst.127 str. Hamdija. .. 24 cm Tekst djelimično arap.Knjigom o Sarajevu / 91 KREŠEVLJAKOVIĆ. l.1878-1918 94(497.BH-ID 2156294 338 KREŠEVLJAKOVIĆ.Résumé . 1939 (Sarajevo : Islamska dionička štamparija).Sadrži i: Proglas na stanovništvo Bosne i Hercegovine 94(497. . 250 str. Todor. .1950-2000 . .BH-ID 56928256 343 KUBUROVIĆ. nasl. . 24 cm Ćir. [et al. 180 str.Na nasl. . Tarik Jesenković]. Balet . Drago Kurs iz političke ekonomije socijalizma : (predavanja držana na pravnom fakultetu u Sarajevu u školskoj godini 1948/49. .1878-1918 94(497.(Sarajevo od najstarijih vremena do danas . 2) a) Sarajevo .342. [1] presavijen list s geogr. Halid Sarajevska baletna scena 1950-2000 / Halid Kuburović .8(497.].BH-ID 14616326 345 .VIII.. 25 cm.BH-ID 8562182 342 KRUŠEVAC.Sarajevo 726. str.) / Drago Krndija.6 Sarajevo)(084) COBISS.8) COBISS.Spomenice 792. fotografije Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH .151(075.. str.: Štampano kao rukopis. : fotogr.Summary: From “Harvest” to “Pulcinella” an avenue half a century long a) Narodno pozorište (Sarajevo). 2006 ([Sarajevo] : Bemust). 1902-1978 Sarajevo pod austro-ugarskom upravom 1878-1918 / Todor Kruševac. Slobodan Džamije Sarajeva / Slobodan Kudra . [251-252] .1950-2000 . . . 1949 (Sarajevo : Državna štamparija). .Sarajevo : Narodno pozorište. 35 cm a) džamije . . 2000 (Grude : Grafotisak).Sarajevo . 1960 (Sarajevo : Narodna štamparija).: The National Theatre Ballet in Sarajevo. [prijevod Tatjana Praštalo . .BH-ID 7879174 344 KUDRA.Sarajevo : El-Kalem : Medžlis Islamske zajednice.Udžbenici za fakultete 330.6 Sarajevo)”1950/2000” COBISS..15 Sarajevo)”1878/1918” 94(439. : ilustr. .Sarajevo : Svjetlost.250 str.463 str. .Sarajevo : Muzej grada Sarajeva. kartom : ilustr.Austro-Ugarska . bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Politička ekonomija . .Spomenice b) Balet . [izrada karata Fikret Logić. .92 / Biblioteka Sarajeva KRNDIJA. .55 Sarajevo)”1878/1918” COBISS.Socijalizam . 23 X 28 cm Na spor.Bibliografija: str.Jubileji .2(497. .Historija . : Prostorije DTV Partizan-Visoko.-5.163.1462-1992 . : ilustr. .Knjigom o Sarajevu / 93 KUJOVIĆ.15)(064):929 Lalić R. Nermina. 1988.(Serija Savremena kretanja .11.[Beograd : Kulturni centar.(Biblioteka Makova zemlja) Na presav.[90] str.BH-ID 941591 348 LALIĆ. . 1944Ratko Lalić : Likovna galerija Kulturni centar Beograd.: bilješka i slika autorice a) Sarajevo 1992-1995 . : Galerija Atrijum Beograd.85:72(497. 1988. / Nedžad Kurto. 1988] (Visoko : Iskra). : Galerija Roman Petrović Sarajevo.BH-ID 1499686 347 KURTO.163. 71 821.Kulturna historija .Sarajevo : Omnibus.Dnevnici 821.Sarajevo : OKO. 23 cm. .Bibliografija a) Lalić.4(497. .Arhitektura .4(497. 1997 (Sarajevo : Oko). 20 cm Bilješka o autoru: str.Sarajevo : Oko. 21 cm. Ratko (1944-) . . Likovna galerija. . . Ratko. : ilustr. fotografije Gojko Sikimić i Radan Dragutin]. prevod na engleski Đurić Gordana .Katalozi izložbi b) Likovna umjetnost .6)-94 COBISS. 1945Sarajevo : 1462-1992. Asmir. 1956Sarajevski ratni pogledi / Nermina Kurspahić.Katalozi izložbi 75(497.BH-ID 7306246 346 KURSPAHIĆ.Slikarstvo . 2000 ([Sarajevo] : OKO). str.Monografije 930. i engl. unutr. .BH-ID 15749382 349 . Nedžad. 24 10.11.303 str. 1973Zagrobni život . sv.122 str. COBISS. 24-5. 30 cm a) Sarajevo . Sarajevo noću / Asmir Kujović.6)-1 821.6 Sarajevo)”1462/1992” COBISS. 1996 (Sarajevo : OKO).6)-3 COBISS. / [Ratko Lalić autor i grafičko rješenje kataloga i plakata . februar 1989. .71 str. april 1989. kor.Slikarstvo . jeziku. predgovor Čelić Stojan . .4(497. .163. 235) Predgovor na srpskohrv.Bosna i Hercegovina . . .6 Sarajevo)”1462/1992” 72(497. . . 331-359.Sarajevo : Zid. . 1929-1993 Sarajevsko pozorište između dva rata / Josip Lešić. . 1994 (Sarajevo : Studentska štamparija). 1976 (Beograd : “Radiša Timotić”).BH-ID 1498118 353 LEŠIĆ.. Josip. .BH-ID 20610566 350 LAZAREVSKA.Split : Feral Tribune. [41] list s tablama 792(497. .15 Sarajevo)”1878/1918” COBISS. [19] listova s tablama 2: (1929-1941). . 20 cm. 20 cm. .Historija .163. 52) Bilješka o autoru: str.(Biblioteka Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine) Bibliografske i druge bilješke uz tekst.BH-ID 1437702 352 LEŠIĆ.1878-1918 792(497. . 20 cm.364 str. 112 str.Sarajevo : Svjetlost. .408 str.Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Pozorište . knj. 1973 (Beograd : “Radiša Timotić”). . . . 21 cm a) Sarajevo 1992-1995 .) / Josip Lešić.(Biblioteka Feral tribune .[407-408] .2 knj. . 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). .Sarajevo : Buybook.Reportaže 821. 1929-1993 Pozorišni život Sarajeva : (1878. 2001.6)-32 COBISS. 20 cm.4(497.Kazala Sadrži: 1: (1918-1929). Alma Sarajevski pasijans / Alma Lazarevska. ..344 str. 1934Sarajevski tabloid : destruktuirani roman / Zdenko Lešić.15 Sarajevo)”1918/1941” COBISS. : ilustr. Josip.4(497. . .(Biblioteka Kulturno nasljeđe) Repertoar: str.147 str. . .(Savremena bh književnost) 821. . Emira Šeherzada u Sarajevu / Emira Larson.Sarajevo : Svjetlost.163.BH-ID 47274752 351 LEŠIĆ.383 str. .6)-92 COBISS.94 / Biblioteka Sarajeva LARSON. : ilustr. . . Zdenko.-1918.Sarajevo . Petar. [et al.Slikarstvo . . . . / [autori izložbe Mladen Lompar.145 str.BH-ID 17136902 356 LOIDOLT. listu: Bye.Album 75(497. : ilustr. .1880-1882 .] . . 2009 (Sarajevo : Radin print).]. Milan Marović . 145 a) Sarajevo b) fotomonografija 908(497..6 Sarajevo) COBISS. .Sarajevo : Bošnjački institut = Bosniak institute.4(497. 1978.6)-31 COBISS. 2002 (Zagreb : Art studio Azinović).Sarajevo : Rabic.145 str... 32 x 46 cm Tekst na bos.Bilješka o autoru na unutrašnjoj str. Frank Zbogom Bosno. I am going to Sarajevo. i engl. [et al. prednjeg kor. 2009 (Sarajevo : Radin print). 31 cm Tekst na franc.. 31 cm Na kor. jeziku.Proza 821.Knjigom o Sarajevu / 95 a) Sarajevo 1992-1995 . [traducteurs Maja Soldo . organizatori izložbe Muzeji Cetinje et al. bibliografski i kataloški podaci Radmila Matić-Panić..15)”1880/1882” COBISS.Bilješka o autoru: str.] . . lista. jeziku. 145 a) Sarajevo b) fotomonografija 908(497. [et al.. . . .1 album (15 reprodukcija) : u bojama . bye Bosnia.]. . . . [avec la participation de Nathalie Kálnoky . . 1907-1974 Lubarda : Sarajevo.1 COBISS.. I am going to Sarajevo / Frank Levasseur .Bilješka o autoru: str.6 Sarajevo)=133.BH-ID 11246342 354 LEVASSEUR. [dizajn Mevludin Ekmečić]. [popratni tekstovi Nathalie Kálnoky . bye Bosnia. : ilustr.Sarajevo : Rabic.Sarajevo . Frank Bye.BH-ID 3347238 355 LEVASSEUR. odoh u Sarajevo / Frank Levasseur .Sadrži: reprodukcije akvarela dijelova Sarajeva a) Bosna i Hercegovina . mart-april.BH-ID 15154694 357 LUBARDA.163. Eduard Sarajevo 1880-1882 : akvareli = watercolours [Slikovno gradivo] / Eduard Loidolt . prevod Maja Soldo . [et al.. 22 x 22 cm Uporedo tekst na bos.301 str. [804] a) Bosna i Hercegovina b) agresija c) 1992-1995 d) dnevnici 821.4(497. l. 1931-1995 Između neba i granata : sarajevski dnevnik 1992-1995 / Ljubo Lucić. .6 Sarajevo)”1992”=111 COBISS. 1931-1995 Između neba i granata : sarajevski dnevnik 1992-1995 / Ljubo Lucić. Milan Marović .: bilješka o autoru.16)(083. . Petar (1907-1974) .Sjećanja 821.4(497. izd. 2000. Zagreb : Svjetlo riječi. [12] listova s tablama u bojama : ilustr. [804] .Memoari b) Sarajevo . 1978?] ([Sarajevo] : Oslobođenje). jeziku. .BH-ID 9845264 358 LUCIĆ. .2. 21 cm Prijevod djela: Bitka za Sarajevo : osuđeni na pobjedu.01(497.Opsada grada .Bilješka o autoru: str.Bibliografija: str.96 / Biblioteka Sarajeva Mladen Lompar.Sarajevo . .Na presavitku om. .Sarajevo .1992-1995 . 1.Registar a) Agresija .<knj. .1992-1995 .. [translators of English version Saba Risaluddin. (803. fotografi i kolori Gojko Sikimić .01(497.BH-ID 14564870 359 LUCIĆ. .6)-31=111 355. 2.163. [tekst] Muhamed Karamehmedović. i franc..Registar a) Sarajevo 1992-1995 .Slikarstvo . . 25 cm Bilješka o piscu: knj. .824) 75:929 Lubarda P.Dnevnici 821.4(497.824) COBISS. Kerim. . [39].Opsada grada . Zagreb : Svjetlo riječi.4(497. Hasan Rončević]. 1958The Battle for Sarajevo : sentenced to victory / Kerim Lučarević . . [680].163.1-> . 25 cm Knj.1: 803 str.[134] str.6)-94 355. Ljubo. .Sadrži i bio-bibliografske podatke o umjetniku a) Lubarda. . 2007 (Sarajevo : Blicdruk). .Sarajevo : TZU. Olga Perović]. str. . knj.BH-ID 7965446 361 .Odbrana . .BH-ID 15633670 360 LUČAREVIĆ. str.6)-94 355.) . prevod na francuski Dese Paunović .163. Ljubo. : s.Izložbeni katalozi 75(497.[S.2 sv.(083.6)”1992/1995”(092) COBISS.6)”1992/1995”(092) COBISS. [121-130]. 2005-2006 (Sarajevo : Blicdruk). .Slika umjetnika i bilješka o njemu: str. n.Sarajevo . 677 str. 6)-2 COBISS. . .Sarajevo : TZU. . : ilustr.BH-ID 9055750 364 LJUBIBRATIĆ. . aus dem Bosnischen übersetzt von Besima Đonlagić.84 str.4(497. Dragoslav Mlada Bosna i sarajevski atentat / Dragoslav Ljubibratić.6)-31 355. a) Sarajevo . .Sarajevski atentat 1914 . .1992 . . . 52) Drugujući s Bašeskijom: str. : fotogr.163.(Biblioteka Prva izvođenja .Istorija 94(497.BH-ID 8297990 363 LUKIĆ.4(497. . 1958Bitka za Sarajevo : osuđeni na pobjedu / Kerim Lučarević Doktor.4(497. Darko. 22 cm.2 COBISS.Bibliografija uz svako poglavlje. . . .Knjigom o Sarajevu / 97 LUČAREVIĆ. 1962Bašeskija.Sarajevo : TZU. .BH-ID 7713030 362 LUČAREVIĆ.Kazališni globtroter : o piscu: str. kolo 12.Kazalo a) Mlada Bosna . str. 5-6.6 Sarajevo)”1992” COBISS. .15 Sarajevo)”1914” COBISS.6 Sarajevo)”1992”=112. 1964 (Tuzla : Grafičar).289 str. Kerim. .Sjećanja 821.Sarajevo : Muzej grada Sarajeva.300 str.Istorija b) Sarajevski atentat 1914 . 20 cm Na spojnim listovima: ilustr.285(497.4(497.: Muzej grada Sarajeva.Ratni romani 821. 23 cm Na vrhu gl. .Sarajevo . 76 821.163.Rat 1992-1995 . . Kerim. nasl. .4(497.2 355.Summary. 1991 (Sarajevo : Kaligraf). 2000 (Travnik : Borac).BH-ID 1083174 365 .6)-31=112. 1958Der Kampf um Sarajevo : Verurteilt zum Sieg / Kerim Lučarević Doktor .270 str.15)”1914” 323.Bilješke uz tekst.Odbrana . 22 cm Prijevod djela: Bitka za Sarajevo : osuđeni na pobjedu a) Agresija .Sarajevo : Poslovna zajednica profesionalnih pozorišta Bosne i Hercegovine. 2000 (Travnik : Borac).1992-1995 .163. san o Sarajevu / Darko Lukić. Registar .pravni nasljednik Olimpijade . . travnja 2000.15) 791.Sarajevo : Pravni centar [etc. 2000 (Zagreb : Tipotisak). str. . Sarajevo) Ljudska prava i Katolička crkva : dostojanstvo osobe i temeljna ljudska prava u naučavanju Katoličke crkve : zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Sarajevu 27. .Turizam b) razvoj grada 796.BH-ID 2303014 366 LJUDI i akcija : Sarajevo . .Sarajevo : Gradska konferencija SSRNBiH.14(497.Na nasl. efekti projekta zaštite čovjekove sredine . .43-92(497. .Historija . . bibliografske i druge bilješke uz tekst.Studije b) Sarajevo . listu. nove gradske četvrti .15 Sarajevo)”1984” COBISS.. 9-11. 1984 (Sarajevo : Oslobođenje). RO ZOI 84 .].Predgovor: str. 369-376 .BH-ID 7878150 368 MAHMUTĆEHAJIĆ.231. 205-222.Beograd : Jugoslovenska kinoteka. ideologija i tradicija / Rusmir Mahmutćehajić.03. Sarajevo.231. / priredio Velimir Blažević.: Četiri decenije rasta u slobodi .380 str. . [5] tabli s priloz.15 Sarajevo) COBISS. 2000 (Sarajevo : Müller).-29. .: bilješka i slika autora. .6)(063)(082) 341.032.234 str.14:282(497.1975. .Filmografija: str. . samodoprinos . 1948Sarajevski eseji : politika.2(497.4(497.31 str.Dokumentarni film 791. 1973. . . str. kor.Sadrži i: Prilog: Filmografija bosanskohercegovačkog dokumentarnog filma / Stevan Jovičić a) Dokumentarni film .Samodoprinosi građana .BH-ID 110598 367 LJUDSKA prava i Katolička crkva (2000 . Na poleđ. 21 cm Sadržaj na nasl.oslonac na vlastite snage .Ljudska prava .6)(063)(082) COBISS. Sarajevo) . . realizacija platforme SSRN u postolimpijskom periodu a) Zimske olimpijske igre (14 . 21 cm. .98 / Biblioteka Sarajeva LJUBOJEV. 20 cm Slika autora na zadnjem kor. Rusmir. .460 str. Petar Izazov neponovljivog filma : [sarajevski dokumentarni film između ostvarenog i mogućeg] / Petar Ljubojev. 29. dometi Olimpijade .Bibliografija: str. 1984 .olimpijski grad. .: posveta autora Huseinu Tahmiščiću.Zbornici 272:341.Zagreb : Durieux. 24 cm a) Katolička crkva .Bosna i Hercegovina . 06.(Biblioteka Feniks) Predgovor / Enver Mehmedbašić: str. . Tuzla. 06.4(497.163. Banja Luka) Mukate vakufi u Bosni i Hercegovini. Senad Samo nade nisu umirale / Senad Malohodžić.Sarajevo : Islamska zajednica u BiH. : s.000 a) Sarajevo . 5-6.174 str.Sarajevo . . predgrađa Sarajeva / Carol Mann .32+796. .Zbornici 061. .01(497.Sarajevo : Bosna Public. Tuzla. Sarajevo.97) 796.2(497.32”2000”(083. : zbornik radova o vakufima / [urednik Senad Ćeman]. 20 cm . n]).BH-ID 20295686 371 MANIFESTACIJA “Sportom do prijateljstva 2000” (2000 .6)(063)(082) COBISS. [2000 ([S. 20 cm. . 30 cm Kor.2000 . 2006 ([Fojnica] : Štamparija).Santa Coloma de Gramenet a) Sport .97) COBISS.Tiraž 1.Vakufi . Tuzla : Medžlis Islamske zajednice.3) COBISS.Knjigom o Sarajevu / 99 a) Politika . . 14.košarka . 06. .Takmičenja .Sarajevo : Svjetlost.Eseji 321.6)(049.6)-94 COBISS.97) 06.27:[28-747:347. .Programi 796. prevela s francuskog Marija Stevanović.[11] str. . 2012. . 2012.Opsada . .Rat 1992-1995 .Teorija .4”2000”(083. : fotogr. 13. Vakufska direkcija .BH-ID 1953574 372 MANN.BH-ID 9145094 369 MALOHODŽIĆ. Turali-begov vakuf u Tuzli. . nasl: Sarajevo . 15.Memoari 821. Vakufi u Banja Luci. . 25 cm Bibliografija i bilješke uz tekst a) Islam . 2012 .176 str.183 str. Banja Luka.Sarajevo : Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo. .6 Sarajevo)”2000”(083.4+796. l. Sarajevo) Sportom do prijateljstva Sarajevo 2000 : odbojka .BH-ID 679447 370 MANIFESTACIJA Dani vakufa (2012 .atletika / [predsjednik organizacionog odbora Esma Hadžagić]. : ilustr. Carol Kućne amazonke : otpor žena iz Dobrinje. . 2012 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). Sarajevo.Bosna i Hercegovina .063(497. 1994 (Sarajevo : OKO). Rat . 165-176 a) Žene .4(497.] : [s.BH-ID 3785254 375 MARTINO.131 str. 20 cm.264 str.BH-ID 3491366 376 MARUŠIĆ. 217-219. . 2004 (Sarajevo : Birograf).4(497. ok. : ilustr.8 str. P.E. . 23 cm 821.6)-2 COBISS. . .1992-1995 b) Bosna i Hercegovina .BH-ID 21320454 378 . Snježana. n.334. Nedjelja : Web2tisak). 2013. . . . Tugomir. 21 cm Četiri drame Radovana Marušića / Vojislav Vujanović: str.100 / Biblioteka Sarajeva Bibliografija: str. .Sarajevo 069(497. Sarajeva) / V.6)-32 COBISS. 2014 (Sv.1992-1995 316. 29 cm : ilustr.[S.[S.163. .].01](497.(Biblioteka Savremena bh književnost) 821. 1932Inferno / Radovan Marušić. . . V. o.6) COBISS. . l : s.Četiri (o)sobe / Nura BazduljHubijar: str.Sarajevo . Ćao.str. 1926 (Sarajevo : Obod).: [89]-96 . n. 5-15. . Dušan Sarajevske muzeje treba pomoći! / Dušan Marinković.BH-ID 41465095 374 MARINKOVIĆ.BH-ID 15220998 373 MARINKOVIĆ.6Sarajevo)”1992/1 995” COBISS. Radovan. Martino.Sarajevo : autor.]. 1974Born in Sarajevo / Snjezana Marinkovic. 24 cm a) Muzeji . .Sarajevo : Buybook. 1948.163. .52-055. . . i E. 1957Sarajevsko pivo i skandinavske noći / Tugomir Matić.6)-94 COBISS.163. Entomofenološki izveštaj : (Jesen 1948.Rat .Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor.Sadrži i: Let iznad sarajevskog gnijezda . . listu.BH-ID 13728006 377 MATIĆ.219 str. gubitnici .2:355. Nema više zlatnog klasja 821.Sarajevo : HKD “Napredak”. l.4(497.036.: Godišnjak biološkog instituta 574(0.6Sarajevo) COBISS. 15 str.1992-1995 b) Bosna i Hercegovina . . o. Bibliografija i bilješke uz tekst a) Crkve . 1932 (Sarajevo : Državna štamparija). 1982 (Novi Sad : Budućnost). 1932.6 Sarajevo)”1992/1995” 94(497. photographs and carycatures by Fritz Bchrent . . .P. : ilustr. 33) Separat časopisa Treći program.6) 930.l. 1982 .. . : ilustr. 21 cm Prijevod djela: Raniji gradonačelnici za Sarajevo 1992-1996..Sarajevo : Radio-Sarajevo.117 str.1962-1982 .323(497. Naslov na om. Podružnica književnika grada Sarajeva. 44. a) Opsada . 28 cm Ćir.] : Impremto Municipal).6) COBISS.: Jubilarni Sarajevski dani poezije 1962-1982. [et al.BH-ID 2303270 382 . . . 1998 ([s.Sarajevo .BH-ID 2919718 380 MEĐUNARODNA književna manifestacija Sarajevski dani poezije (1987 .].51 str.96(497.85(497.]. 21 cm.: Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. 2.Sarajevo : Državna štamparija.BH-ID 2887938 381 MEĐUNARODNA književna manifestacija Sarajevski dani poezije (20 . Sarajevo) XX Međunarodna književna manifestacija Sarajevski dani poezije = Sarajevo’s poetry days = Tage der Poesie in Sarajevo = Les journées poétiques de Sarajevo : 1962-1982.036.Barcelona : Former Sarajevo Mayors’ Club [et al.1992-1995 341. bio-bibliografski podaci i hronika Miroslav Toholj. br.49 str.54:281. [1988] (Sarajevo : Oslobođenje)..Antologije poezije 821-1=00(082) COBISS.Arhitektura .15)(0. / Udruženje književnika BiH. 33 821-1(082) COBISS. br. Đoko. .] .Istorija .Sarajevo : International Literary Manifestation Sarajevo poetry days : Svjetlost : “Veselin Masleša”. .(Serija Separati Trećeg programa Radio-Sarajeva .15)(0. .Knjigom o Sarajevu / 101 The MAYORS of Sarajevo 1992-1996 : 1450 days of siege / [text by Mirko Petrinić ..Kulturna historija . 726. 93-106). ..6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS.] . a) Sarajevski dani poezije . [et al. [et al.BH-ID 18438918 379 MAZALIĆ. .19 st. . .Bosna i Hercegovina . translated by Marisa Kosanovich . . Sarajevo) Izbor poezije učesnika međunarodne književne manifestacije Sarajevski dani poezije 1987 / izbor. 1888-1975 Portre sarajevskog mitropolita Paisija iz godine 1805 i njegov slikar / Đoko Mazalić. (str..036. 24 cm. i 11.žrtve rata i mira] = The Plucked buds : [collection of reports from the International Conference held in Sarajevo. . . . . marta 1999.Bibliografija uz većinu radova a) Ratni zločini .1992-1995 .” = The sin of silence . 50 str.Silovanje . Sarajevo) Grijeh šutnje .Genocid .. 2000 (Sarajevo : Fabulas). (uklj.102 / Biblioteka Sarajeva MEĐUNARODNA konferencija Djeca .6)”1992/1995” COBISS.48(497.Žene .012(497. godine pod nazivom Djeca . i eng. jeziku.žrtve rata i mira (2001 . .662 str.rizik govora : zbornik radova međunarodne konferencije održane u Sarajevu 10.Bibliografija iza pojedinih poglavlja a) Ratni zločini . 24 cm Tekst na bos. 10th and 11th September 2001.1992-1995 . . titled Children Victims of War & Peace] / [urednik Mirsad Tokača .BH-ID 7311878 384 .Bosna i Hercegovina . 10. 2002 (Tuzla : Mikroštampa). . Senada Kreso.Bosna i Hercegovina .Zbornici b) Bosna i Hercegovina . translation Sabina Berberović. translation Mirsada Panjeta. Sven Rustempašić.922. 341. s tablama : fotogr.Ratne žrtve . editor Mirsad Tokača . septembra 2001. 159. prevod. Nadža Tokača].Zbornici c) rat u BiH d) seksualno nasilje e) psihosocijalna pomoć f) rehabilitacioni tretman 355.922. s tablama) .Zbornici c) traumatizirana djeca d) ratne povrede 355.012:159. 24 cm Tekst na bos. (1999 .7:355.Sarajevo : Komisija za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini = Commission for Gathering Facts on War Crimes in Bosnia and Herzegovina.Bosna i Hercegovina .risk of speech : collection of the reports from international conference held in Sarajevo on 10th and 11th March 1999.6)”1992/95”(082) COBISS. [22] str.1992-1995 . Nadža Tokača.Traume . Sarajevo) Pokidani pupoljci : [zbornik radova Međunarodne konferencije održane u Sarajevu.2(497.7(497.Zbornici b) Djeca .485-055.Sarajevo : Komisija za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini = Commission for Gathering Facts on War Crimes in Bosnia and Herzegovina. titled “Violation of the Human Rights of Women’s in Bosnia and Herzegovina during the war 92-95” / urednik.Posveta Berisa Belkića.1992-1995 . godine pod nazivom: “Kršenje ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini tokom rata 92-95.639 str.6)”1992/1995”(063)(082)\ \.BH-ID 10540806 383 MEĐUNARODNA konferencija Kršenje ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini tokom rata 92-95. .012(497. prevod.6)”1992/1995”(063)(082)\ \.6)”1992/95”(082) 341.Djeca . i 11. i engl. Odjeljenje društvenih nauka . dans d’autres pays Balcaniques et de la crise d’orient de 1875 a 1878 a) Bosna i Hercegovina . . godine.Registar a) Etika . / redakcioni odbor Hamdija Ćemerlić . 31.Katalozi 394. [et al. 25 cm Bibliografija i bilješke uz tekst.-1. godine (1975 .. : fotogr. 1999 (Sarajevo : ABC Fabulas). july 1999 / [katalog i propagandni materijal. str.].Festival .BH-ID 32838913 387 . 2006 .) / urednik Velimir Valjan. 30.: Reunion scientifique internationale a l’ocasion du 100eme anniversaire des insurections en Bosnie-Herzegovine.IV. Ilidža) Međunarodni naučni skup povodom 100-godišnjice ustanka u Bosni i Hercegovini.) . urednik Rade Petrović.. .30 str.Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.253:17.. . prevodioci Tatjana Praštalo .Ustanci .Medicinska etika . Sarajevo) Drugi međunarodni festival folklora “Sarajevo 99” = The second international festival of folk dances “Sarajevo 99” : Sarajevo.023.] .Knjigom o Sarajevu / 103 MEĐUNARODNI bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini (1 .Zbornici 614. catalogue and press materials Halid Kuburović . 439. oktobra 1975.Zbornici 94(497-11)”1875/1878”(082) 94(497. 30 cm Upored. [et a.Sarajevo : [Kanton Sarajevo].2006. tekst na engl. nasl.6 Sarajevo)”1999”(06) COBISS..Bioetika . 24 cm. 1999 .15)”1875/1878”(082) COBISS..] .Sarajevo : Bioetičko društvo u BiH. naslov na poleđ.BH-ID 1953062 386 MEĐUNARODNI naučni skup povodom 100-godišnjice ustanaka u Bosni i Hercegovini.3 knj. [et al. (407.BH-ID 15853830 385 MEĐUNARODNI festival folklora “Sarajevo 99” (2 .33](063)(082) COBISS. : graf. drugim balkanskim zemljama i istočnoj krizi 1875-1878. . .1875-1878 . 392 str. 1977 (Beograd : Jugoslovensko udruženje Nauka i društvo). Sarajevo) Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije : zbornik radova Prvog međunarodnog biotičkog simpozija u Bosni i Hercegovini (Sarajevo. Sarajevo-Ilidža.3(100)(06) 061. 2007 (Zagreb : Grafomark). 5-10 juli. Sarajevo. 1-3.7(497.. . .(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . knj. .III. knj. prikazi . drugim balkanskim zemljama i istočnoj krizi 1875-1878. 4) Upored. .302 str. a) Folklor . 6=163. i rus. 1998 (Sarajevo : Rail print).Tekst na srphrv. 24 cm.. Sarajevo) Međunarodni naučni skup Problemi istorije Bosne i Hercegovine 1850-1875. . . Sarajevo. 1986).6)SDA”1990/2010”(063)(082) COBISS. #1. 24 cm.Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991.15)”1850/1875”(063)(082) COBISS.-1995. i lat. 1) a) Bosna i Hercegovina b) genocid c) Bošnjaci d) Srebrenica 341.]).2)(092) 94(494.. n. [et al.Summary a) Bosna i Hercegovina . May 13-15. Sarajevo) Međunarodni naučni skup “20 godina SDA” : zbornik radova : u povodu obilježavanja dvadesetogodišnjice SDA. maj 2010. . 84. 31 cm Bibliografija i bilješke uz tekst a) Stranka demokratske akcije .1850-1875 . 24. jeziku.1990-2010 . #Knj.Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Centar za dokumentaciju.485(082) COBISS.1990-2010 .104 / Biblioteka Sarajeva MEĐUNARODNI naučni skup Problemi istorije Bosne i Hercegovine 1850-1875.Bosna i Hercegovina . knj.: International Symposium on Problems of the History of Bosnia and Herzegovina 1850-1875. održanog u Sarajevu. . knj. jula 1997 / [glavni i odgovorni urednik Smail Čekić]. knj. l. .170 str. . : s. 20) Ćir. na poleđini nasl.Upor.Zbornici b) Političke partije . . .BH-ID 644633 389 MEĐUNARODNI naučni skup “20 godina SDA” (2010 . (1986 .Zbornici 94(497. stv. . [priredila Bahra Ćehović]. . 13-15.6):342. analitiku i komuniciranje s javnošću. godine / Međunarodni naučni skup “20 godina SDA” .012(497. (Sarajevo.Sarajevo : Stranka demokratske akcije. Sarajevo) Srebrenica 1995.470 str.Bosna i Hercegovina .485:355. 1987 ([s. : ilustr.(Edicija Srebrenica 1995 . : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. maja 1986) / redakcioni odbor [i glavni urednik] Milorad Ekmečić . 12. . : faksimili .SDA .BH-ID 18707462 390 .184 str. (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . . 2011 ([Sarajevo] : Bemust). Odjeljenje društvenih nauka .Zbornici 329(497.Historija .43*)(093.BH-ID 2898946 388 MEĐUNARODNI naučni skup Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991-1995 (1997 . nasl.]. : (Sarajevo. .Bibliografske i druge bilješke uz tekst. 28(063)(082) COBISS.Nasilje . Summary a) Trovanje .Zbornici b) botulizam c) botulinus toxina 616.Bibliografija i bilješke uz tekst a) Islam .55-085(063)(082)=111 COBISS.]. . održanog 25. i 26. knj. .. nasl.Zbornici b) Muhammad.5(082) COBISS. godine u Sarajevu / [organizatori] Naučnoistraživački Institut “Ibn Sina” . 2003 (Sarajevo : Sabah print). jeziku. 2015 (Sarajevo : Sabah-print). str. Sarajevo : Udruženje za promociju perzijskog jezika i kulture književnosti “Damavand”. faks. na nasl. i om.Zbornici 327.36(063)(082) 316. : ilustr. 24 cm.Društveni sukobi . .2014. 11-13. Odjeljenje medicinskih nauka . 29. jula 1975.BH-ID 22029830 392 MEĐUNARODNI simpozijum O trovanju botulinusom i njegovoj terapiji (1975 .. 23 cm Dio teksta na bos.Ehli Bejt . : ilustr. . stv.48(063)(082) 323. 24 cm Bibliografija uz tekst a) Međunarodni odnosi .12.BH-ID 7236102 393 . i arap. knj.25/. 1976 (Trebinje : Štamparija). . .403 str.Knjigom o Sarajevu / 105 MEĐUNARODNI simpozij o Ehli bejtu (2002 .246 str. : ilustr.Poslanikov dom . .Sarajevo : Naučnoistraživački institut “Ibn Sina”.Upor. / urednik Pavel Stern. i eng.. .106 str. godine u Sarajevu / Međunarodni simpozij Svijet bez nasilja i ekstremizma. .Zbornici 28-725-055. : Symposium international Sur l’intoxication par Botulinus et sur sa therapeutique. Sarajevo) Ehli bejt u Bosni i Hercegovini : zbornik radova “Međunarodnog simpozija o Ehli bejtu”. [etc. .Botulinus .(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . jeziku. .Bibliografija iza svakog poglavlja.BH-ID 12585734 391 MEĐUNARODNI simpozij Svijet bez nasilja i ekstremizma (2014 . Sarajevo) Međunarodni simpozijum O trovanju botulinusom i njegovoj terapiji : Sarajevo.Terapija . maja 2002.Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.981. Sarajevo) Svijet bez nasilja i ekstremizma : zbornik radova Međunarodnog simpozija održanog 10. poslanik . 4) Tekst na bos. . . Semezdin.6)-821 COBISS. .145 str.4(497.Zagreb : Durieux.(Biblioteka Dani) Bilješka o autoru na presavitku kor.Sarajevo : Civitas. knj. .Sarajevo : Svjetlost. 2004 (Ljubljana : Mladinska knjiga).(Biblioteka Egzil-abc . 821. [ilustracije Božo Stefanović]. 1960Sarajevo blues / Semezdin Mehmedinović.3(497. 1960Sarajevo blues : pojmovnik opsjednutog grada / Semezdin Mehmedinović. 2006 (Sarajevo : Bemust).Ljubljana : Vodnikova domačija. . .152 str. 6) Bilješka o autoru: str. . 145 821.BH-ID 2050854 396 MEHMEDINOVIĆ.4(497.58. .106 / Biblioteka Sarajeva MEHMEDBAŠIĆ.4(497. . [1] str.(AD : anno domini ‘92) (Biblioteka Savremenici) Bilješka o autoru: str.(Ex ponto . kor.6)-821 COBISS. . .BH-ID 12890630 395 MEHMEDINOVIĆ. [59] 821. .163. Enver. .6)-821 COBISS. 15 cm.BH-ID 37762048 397 MEHMEDINOVIĆ.BH-ID 14532102 394 MEHMEDINOVIĆ.Sarajevo : autor : Udruženje novinara veterana. 1960Sarajevo blues : pojmovnik opsjednutog grada / Semezdin Mehmedinović. . 20 cm. . . 22 cm Bilješka o autoru: str. .4(497.: Sarajevo : Svjetlost. Semezdin. 1992 821. 1995.Fototipsko izd.164. 1960Sarajevo blues / Semezdin Mehmedinović. listu 821. . . 1935Spomenar : Sarajevu s ljubavlju / Enver Enko Mehmedbašić . Semezdin. : ilustr.Slika autora i bilješka o njemu na zad.163. a) (Anno domini ‘92) Bilješka o piscu: str.6)-32 COBISS. Semezdin. .BH-ID 678423 398 . [59]. 1993. [1992] (Sarajevo : OKO).362 str.163.6)-36 COBISS. 20 cm. . 361. .163.58 str. 24 cm. Kulturni vikend djece iz BiH. Mula Muhamed.Repatrijacija .Austro-Ugarska 94(497. 1914-1984 Sarajevski atentat / Slavko Mićanović. 94(497. . .god.69 str.Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Sarajevski atentat 1914 . . e. : slika autora . 25 cm. . 1995.Frankfurt\ Main : Humanitarna zajednica “Janja i Bijeljina”.Stanovništvo .224 str. bibliografske bilješke uz tekst a) Samoubistvo .Sarajevo : Studentska štamparija Univerziteta.(Univerzitetska knjiga) Bibliografija uz pojedina poglavlja . 19 cm.Sarajevo : Muzej grada. 1970 (Sarajevo : Štampa). 1965. .Istorija .. 7-14.1841 .BH-ID 6473478 400 MIĆANOVIĆ.Zagreb : Stvarnost. juna 1901 1901. et al. . 1775-1864 Popis uzajamnog jamčenja stanovništva u Sarajevu iz 1841. godine / Mula Muhamed Mestvica . 1998 (Sarajevo : Studentska štamparija Univerziteta). .15)”1914” COBISS. 10.BH-ID 501065 401 MIKOVIĆ. . .) a) Memorandum podnešen njegovoj preuzvišenosti ministru Kallay-u b) Memorandum podnešen njegovom veličanstvu caru i kralju Francu Josipu I.6)”1901” COBISS.Knjigom o Sarajevu / 107 MEMORANDUM podnešen njegovom veličanstvu caru i kralju Francu Josipu I. u Sarajevu od predstavnika i zastupnika muslimanskog naroda okupiranih zemalja : u Novome Sadu 1901. Milanka Samoubistva u okruženom Sarajevu : prilozi socijalnoj patologiji / Milanka Miković. . 21 cm (Broš.. tabele .02(083.8) COBISS.Sarajevo 1992-1995 b) samoubistvo .(Biblioteka Vremeplov) Predgovor: str.] Korkut. : ilustr.BH-ID 3205926 399 MESTVICA.]. preveo s turskog Derviš Kordut [i. 24 cm Bibliografske i druge bilješke uz tekst. Slavko. decembra 1900.410 str. . / [Ali Fehmi Efendi Džabić. godine u Beču : memorandum podnešen preuzvišenosti ministru Kallay-u predan 19. 120 str.Popisi b) demografija 314.. . .Registri a) Sarajevo . knj. knj. 1958.624:616. .1965.6 Sarajevo) 316.8:82(497.Jubileji .Upor. 1912 (Sarajevo : Zemaljska štamparija).: Scarabéides de Yougoslavie. . .(Sarajevo: Štampa). str.32 str.89-008.Sarajevo : Institut za istoriju. nasl.(Građa / Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine .BH-ID 810275 402 MIKŠIĆ.108 / Biblioteka Sarajeva c) socijalna patologija d) Sarajevo 616. .-1999.150 str.1) 591. 25.624(497. . 24 cm.764.Jugoslavija (do 1991) .3> : ilustr. 1861-1921 Jedan naš prosvjetni jubilej : sarajevska učiteljska škola na književnom polju / Josip Milaković. Odjeljenje privredno-tehničkih nauka . stv.Sarajevo : Zemaljska štamparija. 546 str. .Registar [Knj.BH-ID 2541606 404 MILIČIĆ.(Sarajevo : Oslobođenje).265 str. na poleđini nasl. 6) Dosadašnji sadržaj: [Knj. . . 24 cm. .1):595. Josip.441. . Budimir Bibliografija izdanja Instituta za istoriju u Sarajevu i radova saradnika Instituta : za period 1959.44(497.15 Sarajevo) COBISS.BH-ID 6942982 403 MILAKOVIĆ.Registar.Studije b) zoologija c) insekti.Sarajevo : Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine.764 COBISS. .Književnost b) učitelji c) nastava iz književnosti d) prosvjeta e) književni časopisi f) obrazovanje g) školstvo 377.Bibliografija: str. . 254-258. Zusammenfassung a) Zoogeografija .(Bibliografije = Bibliographies) . . 136-139.441. . 6.(Sarajevo: Oslobođenje). . <1.44:316.1(497.] 3 / urednik Edhem Ćamo. knj.] [1].6 Sarajevo) COBISS. 2000 (Sarajevo : DES). 17 cm a) Učiteljska škola (Sarajevo) .89-008.Knj. 2) (Djela / Naučno društvo Bosne i Hercegovine . .Scarabaeidae . Rene Scarabaeidae Jugoslavije / Rene Mikšić. knj. godine / Budimir Miličić.1958. .9(497. Odjeljenje privredno-tehničkih nauka . . . .Bibliografija: str. tvrdokrilci 595. . Radnička klasa . .481 str. nasl. .25 str.Sarajevo : Institut za istoriju. . fotografija Ivan Tometinović.BH-ID 3215398 408 . stv. . jeziku a) Sarajevo .BH-ID 132631 406 MIRALEM. Edhem Ljepote Sarajeva i njegove okoline = Schönheiten von Sarajevo und Umgebung / Edhem Miralem . 25 cm. Budimir Radnička klasa Sarajeva l9l9-l94l.: Bibliografija Instituta za istoriju .105(497.BH-ID 8546054 405 MILIČIĆ. 28 str.Sarajevo : Državna štamparija.BH-ID 512247976 407 MLADENOVIĆ.1935 91(497.Na prelim.1959-1999 .Knjigom o Sarajevu / 109 Kor. .Summary. . prijevod = übersetzt vom V. 21 cm a) Sarajevo b) akvareli c) izložbe 908(497. (od toga 9 tabli sa reprodukcijama) . . 1935.. Ljubica Akvareli starog Sarajeva / izložba i katalog Ljubica Mladenović . 1985.Registri a) Bibliografije .Hrpt. stv. .(Studije i monografije / Institut za istoriju u Sarajevu = Studies and monofraphs / Historical institute in Sarajevo) Bibliografija: str. .Bosna i Hercegovina . .15) Sarajevo “1919/1941” COBISS.6 Sarajevo)(083. .: Bibliografija radova saradnika Instituta za istoriju u Sarajevu 1959-1999.824) COBISS. i njem. . nasl.Historija .Grujić. 1961 (Sarajevo : Narodna štamparija Sarajevo).Sarajevo : Muzej grada Sarajeva. (Doboj : Grafičar). 20 cm Tekst na bos. . str: Bibliography articles of the collaborators from Historical Institut in Sarajevo 1959-1999.Sarajevo 1959-1999. .6)”1959/1999” COBISS. 447-470.Kazala a) Sarajevo . [10] listova : ilustr.1919-1941 b) sindikati c) privreda 331.28. godine = Sarajevo’s working class 1919-1941 / Budimir Miličić.Bosna i Hercegovina 016:94(497.6 Sarajevo) COBISS. 110 / Biblioteka Sarajeva MLADENOVIĆ. 21 cm a) sarajevska čaršija b) izložbe c) katalozi 908(497.Z. 1964 (Sarajevo : Štampa)..26 str. 25 cm P.Kazalo a) Radna organizacija “Vaso Miskin Crni”. fotografija Ivan Tometinović.Sarajevo : Istorijski arhiv : Energeoinvest.2](497. 1986 (Doboj : Grafičar).BH-ID 2334246 409 MLADENOVIĆ.1949-1974 . . .: Radna organizacija Vaso Miskin Crni. n.Historija . n.Sarajevo : Svjetski univerzitetski servis : V.B.Z. .Sarajevo : Muzej grada Sarajeva. Nedim Muhić . 1958Bilo jednom u Sarajevu : biografski zapisi o sarajevskoj porodici Muhić / Nedim Muhić . . . . Ljubica Dvadeset pet godina Muzeja grada Sarajeva / Ljubica Mladenović.110 str.Sarajevo : [s. .BH-ID 20526598 412 . : ilustr. o.]. 1974 ([S. . .23:656. Sarajevo / [glavni i odgovorni urednik Miodrag Čanković . : fotogr.32 str.23](497.RO Vaso Miskin Crni.Jubileji .Spomenice 656. 2013 (Zagreb : Tiskara Zelina). . [et al.15 Sarajevo) COBISS. (od toga 12 tabli sa reprodukcijama) ..Spomenice 069(497.Jubileji .52MUH COBISS. 25 cm Naslov na om.. .2:061.]).B.BH-ID 751110 411 MUHIĆ. fotografija Milutin Vasiljević-Lilo]. Zagreb : V. : ilustr. Ljubica Stara sarajevska čaršija / izložba i katalog Ljubica Mladenović . RO “Vaso Miskin Crni”. l.BH-ID 612646 410 MONOGRAFIJA : (1890-1990) : Energoinvest .6) COBISS.15 Sarajevo)”1890/1990” COBISS.299 str.: separat iz Priloga za proučavanje istorije Sarajeva a) Muzej grada Sarajeva . fotografije Halid Muhić . [ilustracije Merima Smajlović.036.].1890-1990 . 31 cm Bibliografija i bilješke uz tekst a) Muhić (porodica) . : s.15 Sarajevo)”1890/1990” 061.15 Sarajevo)”1949/1974”(0. Glavna željeznička radionica . Nedim. . dokumentacija Jovan Malešić . .Historija 929. uporedni naslov na arapskom jeziku i pismu.. 25 cm + mapa.Sarajevo : autor. 535-541. : ilustr. .15) COBISS. .(Biblioteka Kulturno nasljeđe) Popis epigrafičara: str. .Bosna i Hercegovina . . uporedni naslov i na arapskom jeziku i pismu.1. .Bilješke uz tekst.. Knj. str.BH-ID 20203270 415 MULIĆ.558 str.27::28(497. 1974 (Sarajevo : Oslobođenje). 1.Bibliografija: str. 1933Muslimanske vjerske škole sarajevskih vakifa = [Sarajevo founder’s moslem religious schools] : (1457-1952) / Jusuf Mulić. fotografije. pismom.6) COBISS. .271 str. : ilustr. 1913-1981 Islamska epigrafika u Bosni i Hercegovini.Na kor.Sarajevo : autor. str. Jusuf.Spomenici .Kronološki pregled natpisa objavljenih u prepisu i prevodu po vrstama objekata: str. izd. . fotografija. Mehmed. 1933Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu : (1921-1945) / Jusuf Mulić. . 24 cm + plan grada Sarajeva.Predgovor / Džemal Čelić: str. 259-264 i uz tekst .Na kor. Sarajevo : Sarajevo-Publishing. 2013 (Sarajevo : DES). i perz. .Medrese .1921-1945 . .128 str. 1913-1981 Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine.Sarajevo b) nišani 930. .(Biblioteka Kulturno nasljeđe) Tekst djelimično na arap. . . 25 cm Na nasl. faks. . . .Bibliografija i bilješke uz tekst a) Islamska epigrafika . Knj.Epigrafika. arap.Bibliografija: str. : ilustr.BH-ID 720663 414 MULIĆ. 1998 (Sarajevo : OKO).Popis epigrafičara: str. 125 i uz tekst a) Obrazovanje . 535-541. Mehmed. .27::297](497. .Knjigom o Sarajevu / 111 MUJEZINOVIĆ. Sarajevo / Mehmed Mujezinović.Štampano dijelom dvostubačno.563 str. tur. . Sarajevo / Mehmed Mujezinović.Monografije 373.2. 543-559.Sarajevo : “Veselin Masleša”.BH-ID 1032471 413 MUJEZINOVIĆ. . jeziku. islamska 930.6)”1921/1945”(084) COBISS.54. . : ilustr.014:28](497. 5-6.Kazalo a) Sarajevo . . . . 2012 (Sarajevo : DES). . 25 cm Na nasl. Jusuf. snap-shot by candle light 821.111-31 COBISS.Slika autora i bilješka o njemu: str. 21 cm Prijevod djela: Sarajevo. 1998 (Sarajevo : Aden). [prijevod sa njemačkog jezika Mustafa M. lista: Sarajevo. Peter Miris lipe : dnevnik iz Sarajeva / Peter Münch . .Sarajevo . . 21 cm.BH-ID 1199895 418 MURPHY. .112 / Biblioteka Sarajeva a) Obrazovanje .Sarajevo : B Concept. . Colum Sarajevo : snap-shot by candle-light : a novel / Colum Murphy. 2009 ([Sarajevo] : Blicdruk).2-94 COBISS.4(450 Prato)(100)”19”(064)=131. . 19 cm Na vrhu nasl.BH-ID 938022 420 .Vjerske škole .Sarajevo : B Koncept. [prevela s engleskog Sabina Berberović].1457-1952 37. . [162] 821. 1997 (Sarajevo : Aden). . nasl.Sarajevo : Kult B : Fondacija Konrad Adenauer u BiH.109 str. . 1996. str. Jasminka Grgić].: Museo Pecci Prato.1 COBISS. .157 str.BH-ID 17608710 417 MURPHY. .014.1 061.521:28(497. . .210 str.Milano : Skira. Kapidžić.Katalozi 73/77(100)”19”(064)=131.Projekat Sarajevo 2000 .(Biblioteka Litteris et artikus / Kult B) Prijevod djela: Der Duft des Lindenbaums Ein Tagebuch aus Sarajevo.1. . = 1st ed. 21 cm Stv.BH-ID 1199639 419 MUSEO Pecci.Kazala a) Likovna umjetnost .6)”1457/1952” COBISS. . . Colum Sarajevo : slika u odsjaju svijeće : roman / Colum Murphy . : ilustr. .112. izd. tekst na engl. snap-shot by candle light 821.Upor. na poleđini nasl. . : ilustr. Museo d’Arte Contemporanea (Prato) Ars aevi 2000 : dieci artisti internazionali / a cura di/edited by Bruno Corà.213 str.111-31 COBISS.BH-ID 20847366 416 MÜNCH. 1)”1999”(064)=112.4(436. i engl. .15 Sarajevo)NOB 726. .15.Sarajevo : Bosanska pošta. . : ilustr.13) 67/68:061.Sarajevo : Sarajevo Publishing.].825(497. . 18 cm 061. Jänner 1999. . .94(497. jeziku. : ilustr.15 Sarajevo)NOB COBISS. : ilustr.Sarajevo 2000 .Istorija .18 str. 238-268 i uz tekst.Sarajevo : Gradski zavod za zaštitu i korišćenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa.3) COBISS.15 Sarajevo)(060.Knjigom o Sarajevu / 113 MUSEUM moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien Sarajevo 2000 : Schenkungen von Künstlern für ein neues Museum in Sarajevo / kurator=curator Lóránd Hegyi .15 Sarajevo)”14”(043. 25 cm a) Spomenici . tekst na njem.BH-ID 1032710 423 MUŠETA-Aščerić.Doktorske disertacije b) Sarajevo . .BH-ID 14354438 424 .(Biblioteka Kulturno naslijeđe) Bibliografija: str.Istorija . 25 cm + Geografske karte ([3] presavijena lista).13) COBISS.BH-ID 2623526 422 MUŠETA-Aščerić.15.307 str.43* Sarajevo)(060. .Doktorske disertacije c) Bosna i Hercegovina 94(497. 1948Sarajevo i njegova okolina u XV stoljeću : između zapada i istoka / Vesna Mušeta-Aščerić . Oktober 1998 bis 10.23:67/68(497.st.Ars aevi .NOB 1941-1945 . . . [fotografije Čuturić Mustafa .2 COBISS.23(497..Wien : Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien. Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien von 27. . 1998.15=163. Vesna.Izložbe 73/77(436)”19”(064)=112.285 str. . . .Sarajevo b) spomen-ploče c) spomen-česme d) biste e) ulice 725. 1989 (Doboj : Grafičar). 2005 (Sarajevo : Bemust). . 1912 (Sarajevo : Bosanska pošta).391 str. Vesna Spomenici revolucije grada Sarajeva / Vesna Mušeta-Aščerić .Kazala a) Likovna umjetnost .. 29 cm Upor. .BH-ID 938278 421 MUSLIMANSKO radničko i zanatlijsko udruženje Hurrijjet (Sarajevo) Pravila Muslimanskog radničkog i zanatlijskog udruženja “Hurrijjet” u Sarajevu. stoljeće . [et al.Registar a) Sarajevo . [ilustracije Edin Alić].2 061. 56 str. . a) Muška preparandija .BH-ID 828198 427 MUZEJ savremene umjetnosti (Sarajevo) Ars aevi 2000 : internacionalni kulturni projekt : [collection 1994/96 : promotivni katalog] / Muzej savremene umjetnosti u Sarajevu = Ars aevi 2000 : progetto culturale internazionale / Museo d´Arte Contemporanea di Sarajevo = Ars aevi 2000 : international cultural project / Museum of Contemporary Art . Sarajevo : Muzej grada Sarajeva. . i lat.[Knj.BH-ID 2980646 425 MUZEJ grada Sarajeva Četrdeset godina Muzeja grada Sarajeva : iz zbirki Muzeja / [autori Bajro Gec . 1999-. [14] tabli s pril. .Sarajevo . Direkcija .Sarajevo . 1989 (Visoko : ISKRA).Izvještaji b) Prva narodna osnovna škola . narodne osnovne škole kao vježbaonice u Sarajevu : objavljen na kraju školske godine 1911.538(497. <1->] : ilustr. 7”19/20”(064) 069(497.Sarajevo : Muzej savremene umjetnosti.6 Sarajevo)”2000”(064) COBISS.BH-ID 2312230 426 MUZEJ savremene umjetnosti (Sarajevo) Ars aevi : umjetnost epohe : internacionalni kulturni projekt / Muzej savremene umjetnosti u Sarajevu : = progetto culturale internazionale : arte dell´epoca / Museo d´Arte Contemporanea Sarajevo : = art of the epoch : international cultural project / Museum of Contemporary Art Sarajevo.Sarajevo : Muzej savremene umjetnosti.257 str. .Sarajevo : Islamska dionička štamparija. 26 cm Tekst na ćir.Izvještaji 373.5(497.]. str.Sarajevo = Museum of Contemporary Art . tekst na tal. jeziku Sadrži: [1] : Ars aevi : 1994-1997. 1912 (Sarajevo : Islamska dionička štamparija)../1912.. . reprodukcije .405 str.. 24 cm Na vrhu nasl.6 Sarajevo)”1911/1912” COBISS..Sarajevo. .[57] str. [2] : Ars aevi : 1997-1999.: Sarajevska zima 069. 23 cm Upor. i engl. : ilustr.1911-1912 . Ars aevi Direkcija Internacionalnog kulturnog projekta = Museo d´Arte Contemporanea .Sarajevo. . .114 / Biblioteka Sarajeva MUŠKA preparandija (Sarajevo) Dvadeset i četvrti izvještaj muške preparandije : i s njom spojene I.15-21 Sarajevo)”1949/1989” COBISS. [et al.1911-1912 . . . Katalozi 73/76”19”(064) 069.6 Sarajevo)(064) COBISS. 1906-1987 Sarajevski nekrologij / Alija Nametak. . bibliografske i druge bilješke uz tekst. tabele .Summary.163.6)-94 929(497.324 str.15)”1961/1985” COBISS. .Sarajevo .BH-ID 47073280 431 .Biografije b) Sarajevo . 20 cm. Alija.Zenica : Dom štampe. 273-294 . 2004 (Ljubljana : Mladinska knjiga). . Alija. v. .BH-ID 13114118 430 NAMETAK.[Sarajevo] : Globus . reprodukcije . a) Umjetnost . .20. Alija (1906-1987) .43* Sarajevo)”1961/1985” 323(497.02:73/76](497.Sarajevo .1961-1985 . : ilustr.307 str. . i engl. 1994 ([Ljubljana : Delo]). 23 cm Podnasl.6=163.3:32(497. . . 25 cm Bibliografija: str.Nekrolozi 821.163.BH-ID 827686 428 NAJETOVIĆ. 2004 (Zenica : Dom štampe).Upor.BH-ID 13766406 429 NAMETAK.4(497.6) COBISS. . na hrbatu i na kolofonu.Registar a) Geopolitika . : geogr. Zürich : Bošnjački Institut. . 1906-1987 Sarajevski nekrologij / Alija Nametak.(Biblioteka Dani) Manje poznate riječi i izrazi: str. 21 cm Kazalo a) Nametak.Sarajevo : Civitas.Sarajevo.347 str.Bosna i Hercegovina 911. karte (djelomice u bojama).4(497.Muslimani .6)-94 COBISS. 327-334.192 str.1961-1985 . . ..Registar 821. Džemal Geopolitički značaj Sarajevsko-zeničke regije u očuvanju državnosti Bosne i Hercegovine / Džemal Najetović. .Muzeji . .Knjigom o Sarajevu / 115 Internacionalnog kulturnog projekta Ars aevi 2000 = Museo d´Arte Contemporanea di Sarajevo = Museum of Contemporary Art . tekst na tal. .Prijatelji .Bošnjaci . cop. . : ilustr. 1971] (Novi Sad : Forum). Zagreb : “Šahinpašić”. .Narodne igre .264 str. jubilej. Maniza Sarajevske subote / Maniza Naqvi .Sarajevo . glavni urednik Josip Lešić]. . 25 cm [Predgovor] / Vlajko Ubavić: str. 5-6: Obljetnica.111-32 COBISS. .6 Sarajevo)”1921/2006” COBISS.BH-ID 10916871 434 NARODNO pozorište Sarajevo : 1921.. 1950 (Sarajevo : Gradska štamparija). autori priloga u Spomenici Zehra Kreho. .Zbirke 394.Sarajevo : Narodno pozorište. Prilozi o razvoju Drame. [84] strane s tablama : ilustr. Hrvoje Šapina. crteži nošnje Aurelija Branković].15 Sarajevo) COBISS. .Str.Tekst štampan dvostubačno a) Narodno pozorište (Sarajevo) . . . .Enciklopedije 792(497. Vesna Suljić. note .[Sarajevo : Narodno pozorište. .3:391(497.116 / Biblioteka Sarajeva NAQVI. Sarajevsko polje / [opis i razrada igara Jelena Dopuđa .Narodne nošnje . Amila Bakšić.38 str.BH-ID 1169702 433 NARODNO pozorište Sarajevo : 1921-1971 / [odgovorni urednik Ubavić Vlajko . koncept Spomenice i tekstovi Zehra Kreho i Gradimir Gojer . kontinuiteti / Gradimir Gojer. . 599 str. VII-XI. Halid Kuburović.Sarajevo : Savez kulturno-prosvjetnih društava BiH. stv. i hrpt.3(497.-2006. Zbirka 1. . . s engleskog prevele Violeta Brdar. / [urednik Gradimir Gojer . Gradimir Gojer].XI. . 20 cm a) Sarajevsko polje . 18 cm. : ilustr.15 Sarajevo)”1921/1971”(031) COBISS.BH-ID 349464 435 NARODNO pozorište u Sarajevu : izložba 75 godina rada Narodnog pozorišta. 2006 (Sarajevo : Kaligraf : Bemust). note Cvjetko Rihtman .BH-ID 17865734 432 NARODNE igre Bosne i Hercegovine. Ivica Šarić.: Spomenica. 23 x 25 cm Kor. nasl. : ilustr.(Biblioteka Džepna knjiga) Prijevod djela: Sarajevo Saturdays 821.1921-2006 792(497. Opere i Baleta i teatarskom životu / .1921-1971 . 2010 (Grude : Grafotisak).203 str. 100 godina zgrade sa osvrtom na teatarski život Sarajeva prije osnivanja Pozorišta : teatrografska studija Repertoar Pozorišta (1921-1996).15 Sarajevo) 391:394. a) Narodno pozorište (Sarajevo) .. Edina Papo. Spomenice b) Sarajevo . : s. Sarajevo) Ćosićev rat : zbornik radova sa naučne i stručne rasprave o knjizi “Bosanski rat” Dobrice Ćosića. 2013 ([Fojnica] : Štamparija Fojnica). autorski prilozi Marko Kovačević . umjetnička obrada Fuad Pervan]. n. .BH-ID 20802822 439 . .2)(082) COBISS. [et al.612 str. Mirić Tihomir]. .]).Spomenice 792. Divna Pervan .Bibliografija: str.Monografije 792. .1950-1975 .Monografije 792(497. Dobrica 323(497. . . n.15 Sarajevo)”1946/1966” COBISS.. 1975 (s.1921-1996 .423 str.6 Sarajevo)”1921/1996” COBISS.[Sarajevo : s. . godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. .5(497. 24 x 22 cm Tekst i na engl. . 1966] (Sarajevo : Oslobođenje). 25 cm Bibliografija i bilješke uz tekst a) Unutrašnja politika .]. maja 2012. Opera (Sarajevo) Jubilarna godina Sarajevske opere : 1946-1966 / [redakcija Kučukalić Zijo. l. l. 25 cm Proslava 20-godišnjice Sarajevske opere.Bosna i Hercegovina . održane 3.Sarajevo : Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.[Sarajevo : Svjetlost.[60] str. n.8(497. 1998 ([s. ..BH-ID 5572102 436 NARODNO pozorište.1946-1966 .BH-ID 1474086 438 NAUČNA i stručna rasprava o knjizi “Bosanski rat” Dobrice Ćosića (2012 . . Balet (Sarajevo) Balet : Sarajevo 1950-1975 / [tekst Ubavka Milanković-Janić.Jubileji . [2] presavijena lista s tablama : ilustr. 26 cm Registri.Sarajevo .Zbornici b) Ćosić. : s.[52] str. [55-56] a) Opera ..]). teatrografije Drame i urednik publikacije Tamara Sarajlić-Slavnić . .Jubileji . ..Sarajevo .Summary a) Narodno pozorište Sarajevo .15 Sarajevo)”1950/1975” COBISS. autor teatrografije Opere i Baleta i saradnik na koncepciji i postavci izložbe Saša Madacki] .1950-1975 .6)(049. prevod na engleski jezik Dragan Momirović .BH-ID 1473318 437 NARODNO pozorište.Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. a) Balet .Balet . . : ilustr. Fišer Drago.Knjigom o Sarajevu / 117 [autor izložbe. : ilustr. trajna osnova nacionalne ravnopravnosti.P.076. Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka . decembra 1988.: Godišnjak Instituta za jezik i književnost.74.1(063)(082) COBISS.o.BH-ID 426246 442 . 17. . 25 cm + Errata ([1] list 6X12 cm). Sarajevo) Pero Slijepčević u svome vremenu i danas : (saopštenja podnesena na naučnom kolokvijumu Pero Slijepečvić u svome vremenu i danas održanom u Sarajevu 21. 17.: Scientific conference Genetic engineering and biotechnology.4(497.Biotehnologija . nasl.1175 str.BH-ID 230150 441 NAUČNI skup Genetičko inženjerstvo i biotehnologija (1983 . bratstva i jedinstva. Sarajevo) Naučni skup Genetičko inženjerstvo i biotehnologija : (Sarajevo.123 str.(Posebna izdanja / Institut za proučavanje nacionalnih odnosa . Pero (1888-1964) . godine) / [odgovorni urednik Ljubica Tomić-Kovač]. i njem. .Rezime a) Jugoslavija .Bibliografija uz referate i uz tekst a) Genetika . al. . tehnički urednik Enes Ekić. nasl. .(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . socijalističkog samoupravnog zajedništva. engl. . 24 cm.. i 18.. novembar 1983) / [glavni urednik Čedo Kisić]. .1)(063)(082) COBISS. . . . 1) Bibliografija / Safet Halilović: str..Književne studije 821. i 22. 24 cm. [et.163. 1984 (Sarajevo : Oslobođenje). 16.] . str.Sarajevo : Institut za jezik i književnost.6). Tekst na lat. i ćir.Sarajevo : Institut za proučavanje nacionalnih odnosa Marksističkog studijskog centra CK SKBiH “Veljko Vlahović” : Oslobođenje. n. .).BH-ID 2032934 440 NAUČNI skup AVNOJ i savremenost (1983 .52:321. . .Summaries. knj. 12) Upored. Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo) AVNOJ i savremenost : naučni skup “odluke AVNOJA .Zbornici b) AVNOJ 342.141 str. 75.Zakonodavna vlast . bibliografske i druge bilješke uz tekst. razvoja i napretka naroda i narodnosti Jugoslavije” : (Sarajevo. knj.118 / Biblioteka Sarajeva NAUČNI kolokvij Pero Slijepčević u svome vremenu i danas (1988 . knj. . 1984 (Subotica : Grafos). novembra 1983) / redakcioni odbor [i urednik] Berberović Ljubomir. knj. .Zbornici 575.(082) COBISS. . i 18. 1071-1077. na poleđ. jeziku.Rezime na franc.09 Slijepčević P. XVIII/1989 a) Slijepčević.12](497. 1989 ([Sarajevo] : s. 126 str. 6) Upor.4(497. .Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.236 str. .Bibliografija: str 182-183. maja 1986 / redakcioni odbor Seid Huković.BH-ID 7521286 444 NAUČNI skup o trombofiliji i antitrombocitnoj.09(063)(082) COBISS. Sarajevo) Naučni skup Iskorišćavanje osnovnih pedoloških karata : (Sarajevo. .Bibliografija uz svaki rad a) Trombofilija . Odjeljenje za književnost i umjetnost . . 24 cm. str. 1977 (Banjaluka : Glas).Bibliografija iza svakog poglavlja a) Pedologija . [2] presavijena lista s tabelama . str. 86. i 27. nasl.Radovi na srphrv. Antithrombotic and Thrombolytic Therapy dedicated to the Late Academician Ernest Grin and Academician Pavel Stern. knj. . i 27. 35. Sarajevo) Naučni skup Književnost Bosne i Hercegovine u svjetlu dosadašnjih istraživanja : (Sarajevo. Aleksandar Nikulin i [urednik] Džemal Rezaković. IV 1974. i 9. .Književna kritika .. 26. : ilustr. 1988 (Banja Luka : Grafika). . . knj. 24 cm.: Reunion scientifiques Utilisation des cartes pedologiques elementaries.Kartografija . 26. 1975 (Sarajevo : Oslobođenje).Zbornici 821. 5) Sažeci na više jezika.Knjigom o Sarajevu / 119 NAUČNI skup Iskorišćavanje osnovnih pedoloških karata (1974 . stv.BH-ID 1154050 445 . .1(063)(082) 616-005(063)(082) COBISS. 13) Na poleđini nasl.Zbornici b) pedološke karte 631. antitrombotičnoj i trombolitičnoj terapiji : u povodu desetogodišnjice smrti akademika Ernesta Grina i akademika Pavela Sterna. 24 cm.Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.BH-ID 8662790 443 NAUČNI skup Književnost Bosne i Hercegovine u svjetlu dosadašnjih istraživanja (1976 .(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine .1)(063)(082) COBISS. antitrombotičnoj i trombolitičnoj terapiji (1986 . bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Bosanskohercegovačka književnost .) / urednik Milivoje Ćirić. ili sloven.Zbornici b) trombociti c) tromboza d) cerebrovaskularne bolesti 616. 27. 1986. knj. Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka . maja 1976) / urednik Midhat Begić. Odjeljenje medicinskih nauka . . na poleđini nasl. . . knj.(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . knj. 8.Summary. Sarajevo) Naučni skup o trombofiliji i antitrombocitnoj.6).Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . . .Terapija . .4(497. Sarajevo.163. Sarajevo.176 str.: Symposium on Thrombophilia and Antithrombocytic. . May 8-9. knj. . Odjeljenje tehničkih nauka .4(497. godine u Bosni i Hercegovini (1978 . nasl. jeziku. 1982 (Sarajevo : DES). i 20. 19. 1975 (Sarajevo : DES). i njem. str. .55)”1878” COBISS. 28.15 Sarajevo)(082) COBISS. godine : (Sarajevo. .Bibliografija iza svakog poglavlja. i 24.12/. Odjeljenje društvenih nauka .Austro-ugarska . urednik Muhamed Kadić .Zbornici b) arhitektonska kritika 72. 24 cm. tehnički urednik Enes Ekić.424 str.] .. . knj.: Reunion scientifique la Resistance de Bosnie-Herzegovine contre l’occupation Austro-Hongroise en 1878. godine u Bosni i Hercegovini : [Sarajevo.Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 5) Na spor. i 24.town and region in time and space in the year 2000th.01(063)(082) COBISS. .Summary.. knj. knj. ..120 / Biblioteka Sarajeva NAUČNI skup Otpor austrougarskoj okupaciji 1878. urednik Milorad Ekmečić.Ekologija . stv.15)”1878”(063)(082) 94(439. knj.BH-ID 7810566 446 NAUČNI skup Razgovori o arhitektonskoj kritici (1974 . . 23. .Sarajevo .Kritika .Zbornici b) razvoj grada 711. Sarajevo) Naučni skup Otpor Austrougarskoj okupaciji 1878.Registar a) Prostorno planiranje . . Sarajevo) Naučni skup Sarajevo . [1] presavijen list s tablom : ilustr. . stv nasl. 24 cm..Resume a) Arhitektura .15 Sarajevo)”2000”(082) 504:711. . knj. 1979 (Sarajevo : DES). 43. IV 1981) / redakcioni odbor Aganović Midhat .grad i regija u vremenu i prostoru 2000. decembra 1974 godine / urednik Jahiel Finci. . oktobra 1978] / redakcioni odbor Ćemerlić Hamdija .Aneksija 1878 .: Reunion scientifiques Colloque sur la critique architecturelle.16(497.133 str.Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Bosna i Hercegovina . na poleđini nasl.Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine : Univerzitet : Skupština grada Sarajeva.(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . godine (1981 . .Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 11) Upor. . str.grad i regija u vremenu i prostoru 2000..(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . [et al. . 23. na poleđini nasl. Odjeljenje tehničkih nauka . 57. [et al. .Zdravstvo . knj..Zbornici b) austrougarska okupacija 94(497. 24 cm. .2000 . .BH-ID 5180422 448 . str. 8) Tekst na bos. engl.Upor. nasl..: Symposium Sarajevo .BH-ID 7507718 447 NAUČNI skup Sarajevo . rus.] . Sarajevo) Naučni skup Razgovori o arhitektonskoj kritici : Sarajevo.(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine .441 str. 11. 1977 ([S.Spomenice 061.BH-ID 6474246 450 NAUČNO društvo Bosne i Hercegovine.: Colloque scientifique a l’occasion du centenaire de l’insurecction en Herzegovine 1882.6(497. na spor.Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Hercegovački ustanak 1882 .15 Hercegovina)”1882”(063)(082) COBISS. str. Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. . godine : (Sarajevo. 1983 (Sarajevo : DES).(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . le 21-22 octobre 1982]. nasl..(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . 30 cm.89(497.]). i 12.Zbornici 94(497.6)”1976”(060. [et al. .. . (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine .Jubileji .Bosna i Hercegovina 001. [Sarajevo. 12.BH-ID 7553798 451 . str.] . 24 cm. a) Nauka . .132 str. 21-22. : ilustr. Sarajevo) Naučni skup 100 godina ustanka u Hercegovini 1882. knj.: Seance solennelle et Reunion scientifique a) Akademija nauka Bosne i Hercegovine . Sjednica (1976 .147 str. l.BH-ID 2438182 449 NAUČNI skup 100 godina ustanka u Hercegovini 1882. : s.15)(063)(082) COBISS. . Odjeljenje društvenih nauka . 33) Upor. 11) Tekst na više jezika. 33) Naslov sa kor.12(497. . .1951-1976 .269. godine (1982 . tehnički urednik Enes Ekić. . 10.Razvoj .15 Hercegovina)”1882”(063)(082) 323.Knjigom o Sarajevu / 121 NAUČNI skup Stanje i pravci razvoja naučnoistraživačkog rada u Bosni i Hercegovini (1977 . knj. .Istraživanja . [Sarajevo. 29 cm. novembar 1976] : (poseban otisak .9) COBISS. nasl.Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. knj. . knj. Sarajevo) Svečana sjednica i Naučni skup.referati). nasl. novembra 1976] : povodom 25-godišnjice osnivanja Naučnog društva i 10-godišnjice rada Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine / odgovorni urednik Kemal Kapetanović. Sarajevo) Naučni skup Stanje i pravci razvoja naučnoistraživačkog rada u Bosni i Hercegovini [Sarajevo. 1982) / redakcioni odbor [i urednik] Hamdija Ćemerlić . n. 1977 (Banja Luka : Štamparija).Na spor. stv.239 str. . 64. . .465 str.BH-ID 12337414 454 NEIDHARDT. .Sarajevo : Bosanska riječ =Das Bosnishe Wort.122 / Biblioteka Sarajeva NAVARRO.6Sarajevo)”1992/1999” COBISS. .Agresija .1992-1999 94(497. . . . 2004 (Tuzla : PrintCom).425-427. : ilustr.85(497. dopunjeno izd.Bibliografija: str.Bosna i Hercegovina .1435-2003 b) Sarajevo .465 str. . . autor akvarela Tatjana Neidhardt]. . izd.BH-ID 2853670 452 NEIDHARDT. .Bibliografija : str.BH-ID 2864422 453 NEIDHARDT. .Sarajevo : Arka Press. [autor akvarela Tatjana Neidhardt .Sarajevo . [autor plana grada Sarajeva Asim Abdurahmanović .1435-2003 b) Sarajevo . u bojama . : ilustr.477 str. 430-434. . Pepe Sarajevo humano : palabras. : ilustr. 430-434. Tatjana Sarajevo kroz vrijeme / Tatjana Neidhardt . 430-434.Barcelona : Blume. u boji .Arhitektonski spomenici . retratos e imágenes : 111 entrevistas a sus habitantes después de la guerra / [fotografias y textos] Pepe Navarro. 2007 (Tuzla : PrintCom). 11x11 cm Bilješka o autorici: str. 1999. [autor akvarela Tatjana Neidhardt .Arhitektonski spomenici .Registar a) Kulturna historija . 2004 (Tuzla : PrintCom).Registar a) Kulturna historija . Tatjana Sarajevo kroz vrijeme / Tatjana Neidhardt . . 426-427. . . autor plana grada Sarajeva Asim Abdurahmanović].1435-2003 904:72(497.6 Sarajevo)”14/20” 930. .Bibliografija: str.6 Sarajevo)”14/20” 72(497. 11 x 11 cm Biografija autora : str. . : ilustr.Kazala . 11 x 11 cm Bilješka o autorici: str. 27 cm a) Sarajevo . Tatjana Sarajevo kroz vrijeme / Tatjana Neidhardt .2. u bojama .1435-2003 904:72(497.261 str.85(497.4. autor plana grada Sarajeva Asim Abdurahmanović].6 Sarajevo)”14/20” 930.Sarajevo : Arka Press.Sarajevo .6 Sarajevo)”14/20” 72(497.6 Sarajevo)”14/20” COBISS.6 Sarajevo)”14/20” COBISS. 426-427. 8) COBISS. <1-> .Istorija .15 Novo Sarajevo)”1974”(063.Knjigom o Sarajevu / 123 a) Kulturna historija .(Biblioteka Udžbenici i priručnici FPN Sarajevo .(Dokumenti .1996. .6 Sarajevo)”14/20” COBISS.Knj. godine u gradu Sarajevu .Bosna i Hercegovina . .1982 329. a) Komunikacije . 1996(Sarajevo : Aden). . 1982 (Sarajevo : Oslobođenje). Centar za informisanje. 1928-2011 Komunicirnje [i. .34 COBISS. .Sarajevo : Fakultet političkih nauka. Informacija o aktuelnim pitanjima ostvarivanja i raspodjele sredstava opšte. .BH-ID 512983494 455 NEKA aktuelna idejno-politička pitanja ostvarivanja politike ekonomske stabilizacije u gradu Sarajevu / Šesta. komuniciranje] od pećinskog crteža do žive slike : priručnik za studente žurnalistike FPN u Sarajevu / Muhamed Nuhić. Sedma.Arhitektonski spomenici .BH-ID 20120583 456 NOVO Sarajevo (Bosna i Hercegovina .Kulturna povijest . e. 21 cm. . 1974 (Sarajevo : Oslobođenje).102 str.8) 654.3(497. .BH-ID 704023 458 . . Program operacionalizacije idejnopolitičke aktivnosti komunista i osnovnih organizacija SK u gradu na ostvarivanju zaključaka 3.171 str.Sarajevo .02”631/19”(075.8) 070(075. . 1) Bibliografija: str.1435-2003 b) Sarajevo .1435-2003 904:72(497. knj. godine . 20 cm.Sarajevo . .13) COBISS.Priručnici 007(075.15 Sarajevo):330. str. [urednik Zlata Ramusović].: Informacija o ostvarenim finansijskim rezultatima poslovanja OUR privrednih djelatnosti u gradu po periodičnom obračunu januar-juni 1982.15(497. 17 cm 352.6 Sarajevo)”14/20” 72(497.Sarajevo : Gradski komitet SKBiH. sjednice CKSKJ a) Ekonomska politika . Općina) Statut Opštine Novo Sarajevo. . Muhamed. 170-171 Dosadašnji sadržaj: 1. Osma i Deveta sjednica Gradskog komiteta Saveza komunista BiH Sarajevo . zajedničke i ostale potrošnje u periodu januar-juni 1982.071.130 str.BH-ID 2464038 457 NUHIĆ.Graditeljska baština . 4) Sadržaj na nasl.Stabilizacija .Sarajevo : Službeni list SRBiH. 124 / Biblioteka Sarajeva NJEMČEVIĆ, Esad Čimbur od stotinu jaja : sarajevski ritam života : (zbirka) / Esad Njemčević. - Bonn : Udruženje-Novinari pomažu novinarima, 1998 (Sarajevo : DES). - 200 str. : ilustr. ; 16 cm. (Džepna knjiga) 821.163.4(497.6)-36 COBISS.BH-ID 2969894 459 OBLASNA muzička škola (Sarajevo) Spomenica oblasne muzičke škole u Sarajevu : (drugi izveštaj) : na kraju školske god 1929\30 prilikom 10-godišnjice. - Sarajevo : Uprava Oblasne muzičke škole, 1930 (Sarajevo : Državna štamparija). - 32 str. ; 23 cm Ćir. a) Oblasna muzička škola (Sarajevo) - Spomenica - Izvještaj 373.3(497.6 Sarajevo)”1929/1930” COBISS.BH-ID 3219494 460 OKRUGLI sto Bosanska Posavina-dio cjelovite Bosne i Hercegovine (1994 ; Sarajevo) Bosanska Posavina - dio cjelovite Bosne i Hercegovine : (zbornik radova sa Okruglog stola održanog 24.11.1994. godine u Sarajevu) / [glavni i odgovorni urednik Rifat Mulabegović]. [Sarajevo] : [Sabor Bosanske Posavine] : [Institut za historiju], [1997] (Sarajevo : Petry). - 254 str. : ilustr. ; 21 cm Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Bosanska Posavina - Istorija - Bosna i Hercegovina - Zbornici 908(487.6)Bosanska Posavina(063)(082) COBISS.BH-ID 2848550 461 OKRUGLI sto “Elaboracija sjećanja na rat kao zaloga za budućnost Bosne i Hercegovine” (2007 ; Sarajevo) Elaboracija sjećanja na rat kao zaloga za budućnost Bosne i Hercegovine : zbornik radova sa okruglog stola održanog 26. aprila 2007. godine u Sarajevu. - Sarajevo : Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, 2008 (Sarajevo : Armis Print). - 219 str. ; 21 cm Bibliografija i bilješke uz tekst 355.01(497.6)”1992/1995”:061.3(497.6)(082) COBISS.BH-ID 16446214 462 OKRUGLI sto Institucije Bosne i Hercegovine (1998 ; Sarajevo) Institucije Bosne i Hercegovine : okrugli sto, Sarajevo, 9.9.1998. godine / [urednik Kasim Trnka]. - Sarajevo : Programski odbor projekta Bosna i Hercegovina - mogućnosti i perspektive Knjigom o Sarajevu / 125 razvoja, 1998 (Tuzla : Harfograf). - 159 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Bosna i Hercegovina mogućnosti i perspektive razvoja ; 5) a) Bosna i Hercegovina b) institucija, državna 342.5/.8(497.6)(063)(082) COBISS.BH-ID 757283 463 OKRUGLI sto Provođenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda i građana u BiH (2000 ; Sarajevo) Okrugli sto Provođenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda i građana u BiH = Round Table Implementation of the Decision of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina on Constituency of People and Citizens in B&H : Sarajevo, 17. 10. 2000. / [urednik Arif Zulić ; prijevod Adela Tičić]. - Sarajevo : VKBI ... [et al.], 2001 (Sarajevo : OKO). - 93 str. ; 21 cm. - (Posebna izdanja / Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca ; 72) Tekst na bos. i engl. jeziku. - Podatak o zbirci i numeraciji provjeren kod izdavača a) Ustavni sud Bosne i Hercegovine b) Odluke c) konstitutivnost d) Ustav 342.72/.73:342.4](497.6)(063)(082) 340.142:347.991](497.6)(063)(082) COBISS.BH-ID 9115398 464 OKRUGLI sto Uticaj transformacije vlasništva na nezaposlenost i zapošljavanje (1999 ; Sarajevo) Uticaj transformacije vlasništva na nezaposlenost i zapošljavanje : [okrugli sto, Sarajevo, 17. 11. 1999.] / [urednik Murat Prašo]. - Sarajevo : Programski odbor projekta Bosna i Hercegovina - mogućnosti i perspektive razvoja, 2000 ([Tuzla : Harfo-Graf). - 492 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Biblioteka Bosna i Hercegovina - mogućnosti i perspektive razvoja ; 7) Bibliografija uz pojedina poglavlja ; bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Privatizacija - Tržište rada - Bosna i Hercegovina - Savjetovanja 339.13.025.88:331.5(497.6)(063)(082) 331.5:339.13.025.88(497.6)(063)(082) COBISS.BH-ID 7364102 465 OKRUGLI sto Zapošljavanje, obnova i razvoj Bosne i Hercegovine (1996 ; Sarajevo) Zapošljavanje, obnova i razvoj Bosne i Hercegovine : zbornik referata i priloga u diskusiji za okruglim stolom Savjetovanja, održanog u Sarajevu 6. septembra/rujna 1996. godine / [odgovorni urednik Izet Mašić]. - Sarajevo : Avicena, 1996 (Sarajevo : Grafika). - 206 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Bosna i Hercegovina - mogućnosti i perspektive razvoja ; knj. 2) Bibliografske i druge bilješke tekst a) zaposlenost b) nezaposlenost c) Bosna i Hercegovina d) ekonomski razvoj 126 / Biblioteka Sarajeva 330.341:32 338.246.8(497.6) 331.5.024.5(497.6) COBISS.BH-ID 792867 466 OKRUGLI sto Značaj igmanskog bojišta za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine (2009 ; Sarajevo) Značaj igmanskog bojišta za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine : zbornik radova sa okruglog stola pod ovim nazivom, održanog 3. augusta 2009. godine u Sarajevu. - Sarajevo : Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, 2009 (Sarajevo : Armis Print). 122 str., [20] str. s geogr. kartama : geogr. karte ; 25 cm a) Bosna i Hercegovina - Rat - Odbrana - Igman - 1992-1995 - Zbornici 355.422.2(497.6)”1992/1995”(063)(082) COBISS.BH-ID 17807110 467 OKRUGLI sto 1993. - prelomna godina rata za odbranu Bosne i Hercegovine (2010 ; Sarajevo) [Hiljadu devetsto devedeset treća] 1993. - prelomna godina rata za odbranu Bosne i Hercegovine : zbornik radova sa okruglog stola, održanog 21. septembra 2010. godine u Sarajevu / Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu. - Sarajevo : Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, 2011 ([s. l. : s. n.]). - 144 str. : faks., geogr. karta ; 25 cm Pogovor organizatora: str. 142-144. - Bilješke uz tekst a) Agresija - Odbrana - Bosna i Hercegovina - 1993 - Zbornici b) Bosna i Hercegovina Historija - 1992-1995 - Zbornici 341.31:355.45(497.6)”1993”(063)(082) 94(497.6)”1992/1995”(063)(082) COBISS.BH-ID 19161350 468 OKRUGLI stol Djeca sa posebnim potrebama (1998 ; Sarajevo) Djeca sa posebnim potrebama : okrugli stol, Sarajevo 7. maj/svibanj 1998 : zbornik radova / [glavni urednik Zlatko Ilić]. - Sarajevo : Institucija ombudsmana/ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine, Odjel za prava djeteta, 1998 (Sarajevo : Bravo Public Team). - 129 str. : ilustr. ; 21 cm Bibliografske i druge bilješke uz tekst Sadrži i: Konvencija o pravu djeteta. - str. 117 a) Hendikepirani - Djeca - Pedagogija - Zbornici b) mentalno retardirana djeca c) djeca sa posebnim potrebama 159.922.76:37.013.82](063)(082) COBISS.BH-ID 5561094 469 Knjigom o Sarajevu / 127 OLIMPIJSKO Sarajevo za nezaborav : [XIV ZOI tri decenije poslije] / [autori storija Nikola Bilić ... [et al.]. - Sarajevo : Rabic, 2014 (Sarajevo : Radin print). - 151 str. : ilustr. ; 31 cm a) Olimpijske igre - Sarajevo - 1984 796.032.2”324”(497.6 Sarajevo)”1984” COBISS.BH-ID 20871686 470 OMERAGIĆ, Merima, 1988Sarajevski vojnik sreće : (roman za mlade) / Merima Omeragić. - Sarajevo : Blicdruk, 2006 (Sarajevo : Blicdruk). - 167 str. : slika autora ; 21 cm Slika autorice i bilješka o njoj: str. [168] 821.163.4(497.6)-93-31 COBISS.BH-ID 14632710 471 OPSADA Sarajeva : mart 1992 - mart 1996 / [autor i glavni urednik Suada Kapić]. - 2. izd. Sarajevo : FAMA, 2005. - 1325 str. : ilustr. ; 31 cm Sadrži i: DVD Vodič za preživljavanje ; CD Opsada = The Siege : Sarajevo 1992-1996 ; CD Uputstvo za upotrebu ; Survival map Sarajevo 1992-1995 ; Karta The Fall of Yogoslavia- - Vodič za preživljavanje = The Ultimate Survival Guide : Mehanizam terora, mehanizam opstanka = Mechanism of terror, mechanism of survival. - DVD ; 19x14 cm - - Opsada = The Siege : Sarajevo 1992-1996. - 13x13 cm - - Uputstvo za upotrebu. - DVD ; 13x13 cm - - Survival map : Sarajevo 1992-1995. - mapa : u boji ; 97x68 cm - - The Fall of Yugoslavia = 1991-1999. - mapa : u boji ; 114x85 cm a) Rat 1992-1995 - Sarajevo - Monografije b) Sarajevo 1992-1995 - Opsada grada - Monografije 355.012:341.223.14](497.6 Sarajevo)”1992/1996” COBISS.BH-ID 3756070 472 OPSADA [Videokaseta] : Sarajevo 1992-1996 : dokumentarni video-arhiv / producent Fama International ; partner Universal banka, Sarajevo = The Siege : Sarajevo 1992-1996 : documentary video-archive / producer Fama International ; in partnership with Universal banka, Sarajevo. - Sarajevo : Fama, 1996-1998. - 10 videokaseta (VHS) (cca 1800 min) : u bojama, sa zvukom + 1 CD ROM, 1 mapa opstanka Na bos. i eng. jeziku. - Sadrži dnevnu hronologiju opsade Sarajeva od 02.03.1992 do 16.03.1996 godine snimljene u 30 epizoda, sa 453 učesnika, 1350 intervjua. a) Sarajevo 1992-1995 - Opsada - 02.03.1992 - 16.03.1996 - Dokumentarni filmovi 94(497.6 Sarajevo)”1992/1996”(086.8) COBISS.BH-ID 937510 473 128 / Biblioteka Sarajeva OPŠTINA Centar Sarajevo. Drugi nacrt statuta Drugi nacrt statuta opštine Centar - Sarajevo. - Sarajevo : [s. n.], 1964. - 75 str. ; 29 cm a) Sarajevo - 1964 - Statuti 352(497.6 Sarajevo)”1964”(060.13) COBISS.BH-ID 3426086 474 OPŠTINA Centar Sarajevo. Prednacrt statuta Prednacrt statuta Opštine Centar - Sarajevo. - Sarajevo : [s. n.], 1964. - 75 str. ; 29 cm a) Sarajevo - 1964 - Statuti 352(497.6 Sarajevo)”1964”(060.13) COBISS.BH-ID 3415078 475 OPŠTINE/OPĆINE u Bosni i Hercegovini : demografske, socijalne, ekonomske i političke činjenice : istraživačka studija Centra za razvoj lokalne i regionalne samouprave Fakulteta političkih nauka u Sarajevu / M. Pejanović ... [et al.]. - Sarajevo : Promocult : Fakultet političkih nauka, Centar za razvoj lokalne i regionalne samouprave, 2006 ([s.l. : s.n.]). - 402 str. : graf. prikazi ; 24 cm Pogovor : zaključna razmatranja / Slavo Kukić: str. 399-402. - Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Opštine - Bosna i Hercegovina - Istraživanja 352(497.6)(047.31) COBISS.BH-ID 15096582 476 ORA Sarajevo 1977-1984 / [tekstove pripremio i izabrao Mirsad Bećirbašić ; fotografije Muzej ZOI XIV ... [et al.]. - Sarajevo : GK SSO BiH, [1984?] ([Sarajevo : [s. n.]). - 188 str. : fotogr. ; 31 cm Poruke mladosti / Rajka Mikulić: str. 7-9 a) Omladinska radna akcija - Jubileji - Sarajevo - 1977-1984 - Spomenice 329.78:331.102.2(497.15 Sarajevo)”1977/1984” 331.102.2:329.78(497.15 Sarajevo)”1977/1984” COBISS.BH-ID 2534694 477 ORIJENTACIONI program ideološko-političkog osposobljavanja sarajevskih komunista za 1979. godinu. - Sarajevo : Marksistički studijski centar Gradske konferencije SKBiH, 1979 (Tuzla : Univerzal). - 115 str. ; 17 cm. - (Mala biblioteka ; 21) Knjigom o Sarajevu / 129 a) Sarajevo - Komunisti - Obrazovanje - 1979 - Programi 329.15(497.15 Sarajevo):37](060) 37:329.15(497.15 Sarajevo)](060) COBISS.BH-ID 1166630 478 ORIJENTACIONI program marksisteičkog obrazovanja i ideološko-političkog osposobljavanja komunista u Gradskoj organizaciji Saveza komunista Sarajevo i Program rada Marksističkog studijskog centra GK SKBiH “Đuro Pucar Stari” za period od januara 1985. do juna 1986. godine / [uređivački odbor Zdravko Grebo ... et al.]. - Sarajevo : Marksistički studijski centar Gradskog komiteta SKBiH “Đuro Pucar Stari”, 1985 (Sarajevo : DES). - 69 str. ; 20 cm Bibliografija iza pojedinih poglavlja a) Komunistička partija - Obrazovanje - Bosna i Hercegovina - 1985-1986 329.15(497.6)(083.97)”1985/1986” COBISS.BH-ID 396038 479 ORIJENTACIONI program marksističkog ideološko-političkog obrazovanja i osposobljavanja u osnovnim organizacijama Saveza komunista Sarajeva : za 1981. godinu / [odgovorni urednik Ivan Cvitković]. - Sarajevo : Marksistički studijski centar Gradske konferencije SKBiH “Đuro Pucar Stari”, 1981 (Tuzla : Univerzal). - 71 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Marksističko obrazovanje) a) Komunistička partija b) marksističko obrazovanje c) Bosna i Hercegovina d) Sarajevo 329.15(497.6)(083.97)”1981” COBISS.BH-ID 19583495 480 ORIJENTACIONI program marksističkog ideološko-političkog obrazovanja u osnovnim organizacijama Saveza komunista Sarajevo : za 1982. godinu / [odgovorni urednik Ivan Cvitković]. - Sarajevo : Marksistički studijski centar Gradske konferencije SKBiH “Đuro Pucar Stari”, 1981 (Tuzla : Univerzal). - 108 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Marksističko obrazovanje) a) Komunistička partija b) marksističko obrazovanje c) Bosna i Hercegovina d) Sarajevo 329.15(497.6)(083.97)”1982” COBISS.BH-ID 3130406 481 ORIJENTACIONI program marksističkog obrazovanja i idejno-političkog osposobljavanja komunista Sarajeva : za 1984. godinu / [uređivački odbor Zdravko Grebo ... [et al.]. - Sarajevo : Marksistički studijski centar Gradskog komiteta SK BiH “Đuro Pucar Stari”, 1983 (Tuzla : Grafičar). - 47 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Marksističko obrazovanje) Bibliografske i druge bilješke uz tekst .Sarajevo : Marksistički studijski centar Gradske konferencije SKBiH “Đuro Pucar Stari”.BH-ID 7747334 484 ORIJENTALNI institut u Sarajevu = The Institute for Oriental studies in Sarajevo : 1950. godinu / [odgovorni urednik Ivan Cvitković]. i engl.Obrazovanje . . .97)”1983” COBISS. idejno-političkog osposobljavanja i vaspitanja u osnovnim organizacijama Saveza komunista Sarajevo za 1983.Programi 329.(Biblioteka Marksističko obrazovanje) Bibliografija uz tekst a) Komunistička partija . 30 cm Tekst na bos.15(497.97)”1980” COBISS.Obrazovanje .Bosna i Hercegovina . Lejla Gazić]. urednici.130 / Biblioteka Sarajeva a) Komunistička partija .Sarajevo : Orijentalni institut.15(497.97)”1984” COBISS.6)(083. 29 cm a) Kadrovska politika . 20 cm a) Komunistička partija b) marksističko obrazovanje c) Bosna i Hercegovina d) Sarajevo 329.Sarajevo . : tabele . .BH-ID 8377606 485 OSNOVNA privredna komora Sarajevo Analiza kadrovskih i obrazovnih potreba na području Osnovne privredne komore Sarajevo za period 1981-1985.6)”1981/1985” COBISS.6 Sarajevo)”1950/2000” COBISS.34 str.548](497.BH-ID 175366 482 ORIJENTACIONI program marksističkog obrazovanja i ideološko-političkog osposobljavanja u osnovnim organizacijama Saveza komunista Sarajeva : za 1980.Strategija .Programi 329. .Sarajevo : Osnovna privredna komora.BH-ID 7720966 486 . 2000 (Sarajevo : DES). godinu.62(497. .Bosna i Hercegovina . . 1980 (Tuzla : Univerzal).46 str.1950-2000 .1983 .6)(083.Sarajevo : Marksistički studijski centar Gradske konferencije SKBiH. .145 str.15(497. 1983 (Tuzla : Grafičar).6)(083.Monografije 061.1984 . 20 cm. godine / Osnovna privredna komora Sarajevo.175 str. translated by Dževahira Arslanagić .2000. . editors Amir Ljubović. . . .BH-ID 58093580 483 ORIJENTACIONI program marksističkog obrazovanja. / [prijevod na engleski.108:331. 1981 (Sarajevo : Polet).1981-1985 331. : ilustr. jeziku a) Orijentalni institut (Sarajevo) . . .Zusammenfassung. Nova serija. .Knjigom o Sarajevu / 131 OSTI.Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu. . . 1993 (Ljubljana : Delo). 27 cm 27-3(497.207 str.Bibliografija: 249.: Preštampano iz Glasnika “Zemaljskog muzeja”. .4(497.-1998. 1998 (Umag : Tipografija). i sloven. / Milenko Pajić . poslovenil Jure Potokar. .Sarajevo : Večernje novine. . .6)-1 COBISS.5) COBISS. om. Sarajevo : International Literay Manifestation Sarajevo Poetry Days = Međunarodna književna manifestacija Sarajevski dani poezije. [1] presavijen list s tablom. str.Gradonačelnici .251 str. .Sarajevo : Zemaljski muzej.Istorija . .163.6)(042. jezika. . Novak: str. . 197-199. : ilustr. 1959.BH-ID 512357318 490 PAŠALIĆ.288 str. . Vlajko Legends of old Sarajevo / Vlajko Palavestra . lista 821. Milenko Sarajevski gradonačelnici : 1878. 5 listova s tablama : ilustr.Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Sarajevo .Slika autora na presav.Sarajevo : Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski.BH-ID 1002790 489 PAPA u Sarajevu / priredili Ivo Tomašević. .Istorija .109 str.Summary a) Sarajevo .6 Sarajevo)=111 94(497.6 Sarajevo)”1878/1998” 908(497. 1997 (Sarajevo : Müller). Josip. . translated by Mario Suško and William Tribe. : ilustr.2(497.Legende 398.BH-ID 944166 488 PALAVESTRA.BH-ID 34552064 487 PAJIĆ.1878-1998 929:908(497.26 str.knjiga življenja / Boris A. [prevod na engleski Mustafa Čomor]. 1987 (Trebinje : Svjetlost). Esad. 1945Sarajevska knjiga mrtvih / Josip Osti . 1915-1967 Rimsko naselje u Ilidži kod Sarajeva / Esad Pašalić. 1959. sveska XIV Arheologija.2]=111 COBISS.6 Sarajevo)”1878/1998”:929 COBISS. .. Tomo Vukšić. 21 cm Tekst uporedo na bos. 27 cm Izvod iz recenzija: 246-247. . jeziku. . .Ljubljana : Državna založba Slovenije. .Sarajevska knjiga mrtvih .6 Sarajevo):388. 29 cm Na nasl. pred. 17 cm Prevedeno sa bos. . Na presav.1878 . . 103-108.Arheologija ..Louis Patin . 403-445 a) Muzička akademija (Sarajevo) (1955-2005) . . prijevod na bosanski jezik Elmedina Podrug.6 COBISS.132 / Biblioteka Sarajeva a) Rimsko naselje . Hasan Šiljak]. . . .Rad 378. 22 cm Uporedo bos.. engleski prijevod.] .Pisma 94(497.48 str. faks. l. Louis Bosna očima francuskog konzula : [pisma iz Sarajeva 1878. .]). .BH-ID 167156 491 PATIN.(Biblioteka Istina o Bosni i Hercegovini) Predgovor priređivača: str.Sarajevo : Odbor za obilježavanje 50-godišnjice štrajka učenika srednje tehničke škole u Sarajevu. prednjoj kor. authors Ivan Čavlović .Sarajevo : Centar Duga.. .Historija .Sarajevo : Altermedia.6:78](497.BH-ID 14817798 494 PEDESET 50 godina štrajka učenika stš u Sarajevu / [autori tekstova Hamdija Hodžić.BH-ID 3708710 493 PEDESET godina 50 godina Muzičke akademije u Sarajevu = 50 years of Academy of Music in Sarajevo / [autori.97-053.BH-ID 3439366 492 PÉAULT.465 str. [preveo i priredio Muhamed Nezirović]. godine] / Louis Patin .Bilješke: str. . : s. Corinne Psiho-socijalna pomoć adolescentima Sarajeva / Corinne Péault . .Bibliografija napisa o Muzičkoj akademiji: str. : ilustr. English translation Milica Babić]. 2006 (Zenica : Minex). 20 cm. 1992 (Sarajevo : OKO). . . .Sarajevo .000 a) Bosna i Hercegovina . 1999 ([s. .: bilješka o djelu.Tiraž 2.: 50 godina štrajka učenika srednje tehničke škole u Sarajevu a) jubileji b) spomenice . 7-11.] : “Gaković”).6 Sarajevo)”1955/2005” COBISS. : ilustr. Sarajevo : Muzička akademija = Academy of Music. 99-102. et al. [1986?] ([S. tekst i engl. .2) COBISS. 24 cm a) psihosocijalna pomoć b) mentalno zdravlje c) adolescenti d) Ljekari svijeta 159. prijevod.6)”1878”(093. . .79 str.108 str.Antika 904(497.naš suvremenik. 17 x 30 cm Naslov na om. l. n. : ilustr. nažalost / Ivan Lovrenović: str.15 Ilidža)”652” COBISS. Istraga . 1987 (Novi Sad : Budućnost). . 24 cm Predgovor / M. : ilustr.Knjigom o Sarajevu / 133 377.Dokazi 94(497. René Sarajevo et sa région : chez les Yougoslaves. de la Save à l’Adriatique : avec de nombreuses illustrations hors-texte et plusieurs croquis (carte et plan) / René Pelletier . [21] tabli sa fotogr.75) COBISS. [24] lista sa slikama : ilustr. 20 cm Pogovor / Marko Karamatić: str.15 Sarajevo)”1936/1986”(061. .7:929 Petir V.6 Sarajevo) 930. 1925Tragom milosrđa : sjećanje sestre milosrdnice Vilme Petir : Sarajevo 1945-2005.15 Sarajevo)”1936/1986”(061.4:62(497. 1938 (Zagreb : Tipografija).[IV]. .Registar a) Petir. . 2006 (Široki Brijeg : Suton). Vilma..197 str.Paris : Belles Lettres.15 Sarajevo)”1914”(093.Bibliografija i druge bilješke uz tekst a) Sarajevo .32(497.. .Monografija 908(497. Leo Istraga u sarajevskom atentatu / napisao L. Avram Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine / Avram Pinto. Zagreb : Svjetlo riječi. Vilma . geogr. .Kulturna historija . . 273 str. 1934.Historija .4:62]:331.Zagreb : Nova Evropa. 24 cm Tekst na franc. . 174 str.32[:377. COBISS.Sarajevo b) sarajevski Jevreji .109. 197.[Leo] Pfeffer.Sarajevo .[Milan] Ćurčin: str. karta. . 929 Petir V.2) COBISS.BH-ID 2545670 498 PINTO.Bosna i Hercegovina .75) 331. / [priredio Ivan Šarčević]. . . .85(497..(Posebna izdanja / Veselin Masleša) Bibliografija: str. : ilustr. [1] geogr.109.267 str. 23 cm.Biografije 27-725-558.BH-ID 15230982 497 PFEFFER. karta .. cop. [257]-259. préface de Paul Labbé. .Kazalo a) Sefardi .Sarajevo : “Veselin Masleša”. [I-IV] a) Sarajevski atentat 1914 .BH-ID 2541862 495 PELLETIER.6 Sarajevo) COBISS.BH-ID 10154503 496 PETIR. .XIX. . BH-ID 1379590 499 PINTO. .163.Sarajevo : Dobra knjiga.84(497. 1981 (Sarajevo : Oslobođenje).(Biblioteka Krug) Pogovor: str. [455] 821. 123.Sarajevo : Odbor “Lire”. 1931 (Sarajevo : Bosanska pošta).1901-1931 061. 1996. Ljiljana Casino Sarajevo : roman / Ljiljana Pirolić. .BH-ID 3221798 500 PIROLIĆ. 1982 ([S.BH-ID 44027916 502 PLAN prikupljanja krvi na području grada Sarajeva za 1982. . Institut zaštite od požara i eksplozije.Planovi 614. god. . l. . .: Motto “Lire”: “Život naš u zvukove se sleva i o pjesmi nad pjesmama sneva” (Isak Samokovlija) a) “Lira” jevrejsko pjevačko društvo (Sarajevo) .Planovi b) Sarajevo .Beograd : Beogradski krug. : slika autorice . Ratko Vujović i Hajrija Redžepović ]. . str. . : s. .. : ilustr.BH-ID 3213350 503 PLAN zaštite od požara grada Sarajeva / [priređivači: Milovan Kralj.6 Sarajevo)”1982” COBISS. .Protivpožarna zaštita . 20 cm. 125-126 821.43 str. .41-94 COBISS.Sarajevo : Instituti zaštite.BH-ID 18532870 501 PISMA iz dva Sarajeva / priredila Danka Nikolić.Sarajevo .1-027. .22(497.16) COBISS.15=411. n.4(497. 17 cm a) Protivpožarna zaštita .BH-ID 1005862 504 .16)”1901/1931” COBISS.556(471. .[Sarajevo] : Zavod za transfuziologiju SR BiH.92) COBISS.163.6)-31 COBISS.]).134 / Biblioteka Sarajeva 94(497.6=411. 23 cm Na nasl.149 str.454 str. 21 cm 612. . Benjamin Spomenica o proslavi 30-godišnjice jevrejskog pjevačkog društva “Lira” u Sarajevu : 19011931 / napisao i uredio Benjamin Pinto.Letters from two Sarajevos : (from the Review) / Sreten Vujović: str. 2010 (Sarajevo : Bemust). 21 cm Slika autorice i bilješka o njoj: str.126 str. . .223 str.15 Sarajevo)(083. 21 cm a) NOB 1941-1945 .Turistički vodiči b) vodiči za vojnike 908(497.[32] lista .3) COBISS.4:94(497. . april 1980.15 Sarajevo)”1941/1945”:061.242 str. . .6 Sarajevo)(036) COBISS. 20 cm Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Sarajevski atentat 1914 . .Sarajevo : Mjesna zajednica Vraca : Mjesna zajednica Miljevići : Savez Udruženja boraca NOR-a. .NOB 1941-1945 . .. 1977 (Sarajevo : Svjetlost). .]. 11-19.4(497.Borci .4 061.Sarajevo : Svjetlost. . . .90 str.BH-ID 1127459 508 .Registar 821. Sarajevo.Biografije b) Vrace (Sarajevo) .Sarajevo .BH-ID 1494790 505 POGINULI borci narodnooslobodilačkog rata od 1941.BH-ID 1161254 506 POPARA. n.BH-ID 993830 507 POPOVIĆ. do 1945.606 str. .NOB 1941-1945 .15 Sarajevo)”1941/1945” COBISS.6)-1(082) COBISS.Knjigom o Sarajevu / 135 POEZIJA Sarajeva / [priredio] Husein Tahmiščić. . [et al. 567-586 .Borci .15 Sarajevo)”1914”(093. Oko sarajevskog atentata : kritički osvrti i napomene / Cvetko Đ. 85-90 a) Sarajevo .Borci .Napomene: str. .. Popović. [1] presavijeni list s planom : ilustr. . . 20 cm.Bibliografske beleške o pesnicima: str.]. Cvetko Đ. Mihajlo Moj garnizon Sarajevo / [Popara Mihajlo]. 1969. .Memoari 94(497. 561-566. bibliografske i druge bilješke uz tekst.. godine : mjesne zajednice Vraca i Miljevići.Biografije 94(497. 17 cm Bilješke uz tekst.Sarajevo : Svjetlost. godine : [izložba] / [organizator izložbe organizacije Saveza socijalističke omladine i organizacioni odbor Fahret Ramić . 1980.Biografije c) Miljevići(Sarajevo) .(Biblioteka Kulturno nasljeđe) Poezija Sarajeva / Husein Tahmiščić: str.Istorija .Sarajevo : [s.Bibliografija: str. 1968 (Sarajevo : Oslobođenje).163. Sarajevo : Pravni fakultet.2.15 Sarajevo)(083.Sarajevo . .15 Sarajevo)”1946/1986” COBISS.15 Sarajevo)”1914”(092) COBISS.15 Sarajevo)”1946/1986” 061.75(497. 21 cm.Memoari 94(497.100 str.1986/87. .BH-ID 2410278 511 PRAVNI fakultet u Sarajevu 1946/47 . [likovno-grafička oprema Bogdan Kršić].Historija b) eksponati 94(497.5(497.Beograd : Prosveta.632:061. Sarajevski Vidovdan 1914 : doživljaji i sećanja / Cvetko Đ. : fotogr.1) COBISS. . 2) Bibliografija: str. i engl. . : ilustr.75:378.Recepti 641. Popović . 21 cm. . [91] a) Desant na Drvar 1944 . 1969 (Sarajevo : Oslobođenje).119 str. 1969. .1 Drvar)”1944”NOB(069) 069:94(497.(Iz borbe naših naroda za slobodu . jeziku a) Kuhari . Irena Sarajevo’s home cooking = Sarajevska kuhinja / Irena Popović.BH-ID 2347046 510 POPOVIĆ. : ilustr. Stevo Desant na Drvar : u svjetlu dokumentacije i eksponata Muzeja revolucije u Sarajevu i Muzeja “25.maj” u Drvaru / Stevo Popović. .632(497. .BH-ID 6568454 509 POPOVIĆ. [1986] (Sarajevo : DES). Tekst naporedo na bos.175 str.136 / Biblioteka Sarajeva POPOVIĆ. . .88 str. u boji .15 Drvar)”1944”NOB COBISS. izmjenjeno i dopunjeno izd.Sarajevo Zajednica : Matica iseljenika BiH. 1987 (Tuzla : Grafičar). .BH-ID 2542630 512 . : ilustr. Cvetko Đ. knj. 28 cm a) spomenice b) jubileji 378. a) Sarajevski atentat 1914 . . 23 cm Ćir.Sarajevo : Muzej revolucije SRBiH. . Sarajevo : Pravni fakultet. . izd.Pravni fakultet . . kor.(Lastavica. . .112. . 21 cm. 1949Solo za Sarajevo / [autor i prevodilac] Dijana Pregelj.BH-ID 2862886 513 PREDANJA o Sarajevu / [priredila Aiša Softić].BH-ID 10455302 516 PRGUDA.Legende 398. Dijana. .. . 1997 (Tuzla : Grafičar).Sarajevo 1992-1995 .5-6 COBISS.BH-ID 1094167 514 PREDANJA o Sarajevu / [priredila Aiša Softić].1946/47-1996/97 . .6)-34:398 COBISS. : fotogr.163.4(497.Registar a) Sarajevo .2(497.15 Sarajevo)”1946-1996” COBISS. Lektira) Predanja o Sarajevu . str.163. .107 str.Sarajevo : Sarajevo-Publishing. .Pisma b) Tijssen. Harm (1917) .2(497.6)-6 821. 1996 (Sarajevo : Studentska štamparija).206 str.Sarajevo : Svjetlost. 20 cm.: slika autora i bilješka o njemu a) Pregelj.Tradicija i historija jednog grada / Aiša Softić: str.BH-ID 6861574 515 PREGELJ.Bosna i Hercegovina . Abid Sarajevski proces : suđenje muslimanskim intelektualcima 1983 : sabrani dokumenti / Abid . . Harm Tijssen.6)-34:398(082) 398.163.75(497.Kazalo 821. . . .Na unutr.632:061.97 str. .125 str.Razgovor o tekstu: str. 5-11. 21 cm.15 Sarajevo)”1946-1996” 061.(Biblioteka Refleksi) Prijevod djela: Solo voor Sarajevo. .6 Sarajevo) COBISS.: str.2.4(497. . 107.Sarajevo 1992-1995 . Dijana (1949-) .(Lastavica. 2002 (Sarajevo : Bemust).Knjigom o Sarajevu / 137 PRAVNI fakultet u Sarajevu 1946/47-1996/97 .4(497. .632(497.Pisma 821.6 Sarajevo) 821.tradicija i historija jednog grada..Jubileji 378. Lektira) Predanja o Sarajevu . . 1999 (Tuzla : Grafičar). . 5-11. 24 cm a) Godišnjak .Sarajevo : Sarajevo-Publishing.75:378. 399 str. .3-31 COBISS.43*)”1983”(094) COBISS. knj. . 2.304 str. Vladimír Pane ministře.BH-ID 1783832 519 PRILOZI za proučavanje istorije Sarajeva.Zbornici 342. .2. . prevoda: Proposal for the constitutional changes and upgrade of the Constitution of Bosnia and Herzegovina : proposals and discussions from the round table on : [proposal of the amandments to the Constitution of Bosnia and Herzegovina and round table discussions.4(497.Bibliografske i druge bilješke uz tekst Sadrži: God. str.138 / Biblioteka Sarajeva Prguda.BH-ID 3224614 518 PRIJEDLOG izmjene i dogradnje Ustava Bosne i Hercegovine : prijedlozi i diskusije sa okruglog stola : [prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine i diskusije sa okruglog stola posvećenog izmjenama i dogradnji Ustava Bosne i Hercegovine.59. jeziku uz većinu radova. : ilustr. / pripremio Džemal Čelić .Tiraž 1. . .276 str.281(=163. 64 str. .200. knj. . prištampanog engl. godine u organizaciji Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine] / [za izdavača Zlatko Lagumdžija].Sarajevo : autor.Sarajevo : Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.168 str. 25 cm Rezime na franc. held in Sarajevo on 18th January 2005 organised by the Socialdemocratic Party of Bosnia and Herzegovina]. 24 cm Kor. nasl. knj. . 3. 2007. . . . 1990 (Visoko : Iskra).] : Amos Graf). -1963. .6)(082)(063) COBISS. God. .93(497. 21 cm Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) krivična djela b) politički procesi c) muslimani 347.1.Praha : Nakladatelství Andrej Štastný. . dedicated to the constitutional changes and upgrade of the Constitution of Bosnia and Herzegovina. . izd. Ustav . 1 / [glavni i odgovorni urednik Ahmet Grebo]. . .BH-ID 10075910 517 PŘIBSKÝ. a) Bosna i Hercegovina. . . 21 cm 821. volá Sarajevo / Vladimír Přibský.Oba teksta štampana u međusobno obrnutim smjerovima. održanog u Sarajevu 18.4 knj.43*)”1983”(094) 323.Izmjena i dogradnja . 2 / [glavni i odgovorni urednik Ahmet Grebo]. 1963-1974.Napomene i objašnjenja u bilješkama uz tekst.1966 (Sarajevo : Štampa).162.Nasl. 1. . 3 : Grabrijan i Sarajevo : izabrani članci 1936-42. : fotogr. l.15=163. 2005 ([s. g. God.Sarajevo : Muzej grada Sarajeva. .2005. .] .2) COBISS.3.Na nasl. prevodilac Šefika Krilić].Knjigom o Sarajevu / 139 glavni i odgovorni urednik Ahmed [i. 26 cm Tekst na bos. god. 1961 (Sarajevo : Institut za proučavanje istorije radničkog pokreta).1974 (Sarajevo : DES). = 3rd ed. : ilustr. . .Bosna i Hercegovina .171 str.Kultura . 2001 (Sarajevo : Birograf). [prijevod = translation Selma Terzić]. 24 cm : tabele a) Društveno upravljanje .367 str. : ilustr.197 str. godinu.Kanton Sarajevo . tabele . laws-excerpts a) Privredni razvoj . .1962. e. .6 Sarajevo)(083. . i engl. 30 cm Tekst na bos.6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS.BH-ID 3344934 523 . 4 / [glavni i odgovorni urednik Ljubica Mladenović]. ratna b) Sarajevo 338.26/. izvodi iz zakona = Appendicies: credit lines. .94)(085.: Prilozi: kreditne linije.Projekti . .15 Sarajevo)(082) COBISS. 1998 (Sarajevo : OKO).14(497.8 008:331. str.Prosvjeta .Izvještaji .107.226 str. a) Sarajevo .254 str. 4.1970 (Sarajevo : Svjetlost).6 Sarajevo)”1992/1995” 334.BH-ID 2868518 522 PROBLEMI kulturno prosvjetne i kulturno zabavne djelatnosti u srezu Sarajevo : (dokumentacija) za 1961. Ahmet] Grebo..Sarajevo : Kulturno prosvjetno vijeće.BH-ID 954150 520 PRIVREDA u opkoljenom Sarajevu = Economy in besieged Sarajevo / [redakcioni odbor Kemal Grebo .Zbornici b) historija 94(497. knj.Istorija . .BH-ID 1143063 521 PRIVREDNA komora Kantona Sarajevo Razvojni projekti preduzeća sa područja Kantona Sarajevo = Development projects of companies in Sarajevo Canton / Privredna komora Kantona Sarajevo = Chamber of Economy of Sarajevo Canton .Sarajevo : Privredna komora Kantona Sarajevo = Chamber of Economy of Sarajevo Canton.Sarajevo : Privredna komora regije : OKO. . u bojama . i engl. .8 COBISS.7(497. God. . [et al.27(497.Katalozi 338.107. jeziku a) privreda. izd. u bojama. . jeziku.. 37:331. .BH-ID 7816198 524 PROLETER .15):374”1977/1978” COBISS. .135 str. Sarajevo : Službeni list SR BiH.]). održanoj dana 5 jula 1931 u Sarajevu. .Sarajevo . 1986 (Sarajevo : Oslobođenje). : fotogr. 20 cm. Glavna godišnja skupština (25 . 1931 (Sarajevo : Štamparija “Bosanska pošta”).61 str.BH-ID 753926 527 PROSVETA (Izveštaj glavnog odbora). .4*3) COBISS.15(497. .4(=163. [fotografije Aćif Hodović. 2001 (Sarajevo : OKO). 11.BH-ID 2663718 525 PROMOCIJA knjige “Ko je ko u Bošnjaka” : Sarajevo.(Mala biblioteka .1905-1955 . 18) Bibliografija iza pojedinih poglavlja a) Komunistička partija . 1955] ([S.Sarajevo : [Prosveta].Spomenice 061.237:061.6 Sarajevo)”1986/2015” COBISS.Sarajevo : Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca.75(497. 23 cm .1977-1978 . odnosno 2015.55:929(=163.61 str.4*3) 316. Spomenica 19051955 a) Proleter (Sarajevo) . Sarajevo) Izveštaj glavnoga odbora Prosvete podnesen XXV-oj Redovnoj glavnoj godišnjoj skupštini Prosvete.. . do 2000. . 24. : ilustr.15 Sarajevo)Proleter COBISS. godine.Obrazovanje . . 27 cm a) Sarajevo b) prostorni plan 711.Biografije . godine.73 str. 2000 / [urednik Arif Zulić] .356. .Leksikoni 655. : [s. 17 cm.Jubileji . 1931 . l. n.140 / Biblioteka Sarajeva PROGRAM marksističkog obrazovanja i ideološko-političkog osposobljavanja sarajevskih komunista 1977/78. br. prikazi . faks. Esad Lukač]. 34 cm Nasl. na om.(Biblioteka Posebna izdanja / Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca .Programi 329. . . . 77) a) Ko je ko u Bošnjaka . .: Radničko kulturno-umjetničko društvo “Proleter” Sarajevo.[Sarajevo : RKUD Proleter.Sarajevo : Marksistički studijski centar Gradske konferencije SK BiH.BH-ID 9507078 526 PROSTORNI plan grada Sarajeva : za period od 1986. .Promocije . : graf. .4(497.Sarajevo 1905-1955.93 str.Promocija knjige b) Bošnjaci . 1977 (Rogatica : “Mićo Sokolović”). BH-ID 2479910 530 PROSVETA (Sarajevo). . 1937 .15=163. 28 cm : ilustr.Ilidža .Bibliografija: str. Ćir.: Glasnik Hrvatskog zemaljskog muzeja . održane dne 27 i 28 juna 1937 u Sarajevu. 061.BH-ID 2480166 531 PROTIĆ. n.Sarajevo : [Prosveta]. . 061. Đorđe Mikroskopsko-biološka ispitivanja na termi Ilidže (kod Sarajeva) : sa 3 slike u tekstu / od Đorđa Protića = Mikroskopisch-biologische Untersuchungen an der Therme von Ilidža (bei Sarajevo : mit 3 Abbildungen im Text / von Georg Protić. Ćir.237(497. .41) Prosveta COBISS. .Termalne vode . 061.6=163. tabela s pregledom članstva .237(497. 24 cm.Sarajevo : [s. Glavna skupština (30 .Sarajevo : [Prosveta].237(497.Sarajevo : [Prosveta].Knjigom o Sarajevu / 141 Ćir.102 str. .Bosna i Hercegovina . Sarajevo) Zapisnik XXXI redovne glavne skupštine Prosvete srpskog prosvetnog i kulturnog društva. 21. 1942. Sarajevo) Zapisnik XXIX redovne glavne skupštine Prosvete srpskog prosvetnog i kulturnog društva. 22 cm. [1] presav. Glavna skupština (29 . 22 cm.. . Glavna skupština (31 .]. održane dne 5 jula 1936 u Sarajevu.41) Prosveta COBISS. 1936 (Sarajevo : Štamparija društva Prosvete). nad tekstom. 1935 .41)(047) COBISS. . . .15=163.237(497.217 str. 1935 (Sarajevo : Štamparija društva Prosvete). 1937 (Sarajevo : Štamparija društva Prosvete).41) Prosveta COBISS.BH-ID 3214886 528 PROSVETA (Sarajevo).147 str. . . .BH-ID 2381094 529 PROSVETA (Sarajevo). održane dne 11 avgusta 1935 u Sarajevu. Sarajevo) Zapisnik XXX redovne glavne skupštine Prosvete srpskog prosvetnog i kulturnog društva. . o. . 1936 . 061.15=163.P. Nasl. 1942.Zusammenfassung a) Mikrobiologija . Ćir.21 str. .85(497. Miroslav. 1994 (Ljubljana : Ljudska pravica).68:613. Miroslav.Arhitektura .[1] presav.142 / Biblioteka Sarajeva 579.Fotomonografije b) agresija 355(497. Miroslav.Sarajevo : autor. . [translation into english Dževahira Arslanagić.: Sarajevo. 30 cm Izv.6Sarajevo)(084. list s fotogr. nasl. .9(497.Bibliografija: str. [et al..] .6 Sarajevo)”1992/94”(084)=112.68(497. : ilustr.BH-ID 579366 534 PRSTOJEVIĆ.BH-ID 6438406 535 PRSTOJEVIĆ.6) COBISS.2 COBISS. [djelimično u bojama] .036. .BH-ID 6884358 533 PRSTOJEVIĆ.6Sarajevo)=111 725.: Sarajevo. stv. ranjeni grad. 30 cm .1) COBISS. stv. . nasl.Sarajevo : Ideja.. 1994 (Ljubljana : Ljudska pravica). [übersetzung Hedviga Šamanek. [et al. i recenzijama : ilustr. . Miroslav. . fotos Emil Grebenar .6 Sarajevo)(0.3(497. the wounded city / Miroslav Prstojević . 1992 (Sarajevo : OKO).036. . 30 cm Tekst štampan dvostubačno.Ljubljana : DAG Grafika . 1946Sarajevo.320 str. Erminka Zilić. 30 cm Izv..Ljubljana : DAG Grafika . 1999 (Ljubljana : Optima). Aida Tulić].6 Sarajevo)”1992/94”(084)=111 COBISS. die verwundete Stadt / Miroslav Prstojević .6 Sarajevo)(0. 1946Sarajevo. 343-344 a) Sarajevo .Kulturna istorija . Danka Nikolić].BH-ID 10043398 532 PRSTOJEVIĆ.. [translation into english Zulejha Riđanović. [djelimično u bojama] . . 1946Zaboravljeno Sarajevo / Miroslav Prstojević.1st published 1994 a) Sarajevo .Rat 1992-1994 . 1946Forgotten Sarajevo / Miroslav Prstojević . . Sarajevo : Ideja. Sarajevo : Ideja. .] .8/..6) 613.Fotomonografije 355(497. i recenzijama : ilustr. ranjeni grad a) Sarajevo .348 str..Monografije 930. [1] presavijeni list s fotogr.Rat 1992-1994 .345 str.3:579. . Gordana Kisić]. : ilustr.344 str. photos Emil Grebenar . 5(497.2. školske godine.1) 725. 351 str.Knjigom o Sarajevu / 143 Bibliografija: str.85(497. .85(497. [et al.3/.]. Statistika učenika i učenica. Udžbenici.Monografije 930.. XII. 1999 (Ljubljana : Optima). 28 cm Podnasl. 1999 (Sarajevo : Müller).]. .6Sarajevo)(084./99.Sarajevo : Prva gimnazija.54(497.. Klasifikacija učenika i učenica. 1899 (Sarajevo : Prva srpska štamparija Riste J. . .79 str. Kaluđerčića.BH-ID 7108358 538 PRVI godišnji izvještaj srpskih osnovnih i Više djevojačke škole u Sarajevu. : ilustr.BH-ID 3182086 539 PUTOKAZ za užitak : gastronomski vodič kroz Sarajevo = The way to delight : gastronomic guide through Sarajevo / Tekst/text Miralem Mezet .. prevod na engleski/english translations Ulvija Tanović. Podaci iz istorije srpskih osnovnih i srednjih škola u Sarajevu. IX. V.1898-1899 . svršetkom 1898. Ispiti.6 Sarajevo)(047)”1898/1899” COBISS. III.BH-ID 6835462 537 PRVA gimnazija : [120 godina Prve gimnazije u Sarajevu : 1879-1999] / [redakcija Bukvić Zlata . .X. VIII. n. Glavnije naredbe i pretpisi. .Sarajevo : autor. .96 str. XI. Miroslav.83 str. . fotografija/photographs Damir Mezet .Sarajevo .Sarajevo : [s..Osnovne škole . lista 373. i recenzijama : ilustr. . [1] presavijeni list s fotogr.6 Sarajevo) 908(497.8/. . II.Bilješke uz tekst a) Viša djevojačka škola .Sarajevo : Daja.Razglednice 930. 343-344 a) Sarajevo . 2003 (Grude : Grafotisak). [4] lista s tablama : ilustr. . str. 30 cm Tekst štampan dvostubačno.Bibliografija: str. VII.6 Sarajevo) COBISS.Izvještaji 373. Savića i druga). Nastavni plan. 22 cm .Bosna i Hercegovina . V. .6Sarajevo)(084. X. od St.6 Sarajevo)”1879/1999”(082) COBISS. Objava. Nastavna srestva. : ilustr.1) COBISS. .Kulturna istorija .BH-ID 3278854 536 PRSTOJEVIĆ. 26 cm Ćir. izd.Historija . . . Nastavničko osoblje. Zahvala. preuzet sa prednjeg kor. .Sadržaj s nasl.: I. VI. Školski ljetopis. 1946Zaboravljeno Sarajevo / Miroslav Prstojević. 350-351 a) Sarajevo .9(497. 1925] (Sarajevo : Štamparija “Bosanske pošte”). god. Plan programa Radio-Sarajeva i Televizije Sarajevo za 1989.Hrbat oštećen: lS\isp\f1\n18: BGSA Pečat: Biblioteka Radničkog univerziteta Sarajevo a) Sarajevo . nasl. . 20 cm Naslov na om.Sarajevo : Radio-televizija. i engl. jeziku a) prehrana b) gastronomija c) gastronomska ponuda d) ugostiteljski objekti e) lokali f) restorani g) hoteli h) Sarajevo i) vodiči 338. godina . .48-6:641/642(497.Sarajevo : RTSA.15)(060) COBISS.BH-ID 142886 542 RADNIČKA Komora za Bosnu i Hercegovinu (Sarajevo) Statut i Poslovnik Radničke Komore za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu...BH-ID 1895430 541 RADIO-televizija Sarajevo Samoupravni sporazum o osnovama plana razvoja djelatnosti RTSA u SRBiH za period 1981-1985. štampani ćir. 17 cm Nasl. marta 1925. utvrgjen na skupštini Komore od 21. n. 1980 (Sarajevo : Oslobođenje). prikazi .15 Sarajevo)(060) COBISS. godinu i pretpostavke za njihovo ostvarivanje : prijedlog.Sarajevo. godini . i kor. .Sarajevo : .19(497. godina : prijedlog 654.[Sarajevo : [s. . . . .Statuti 061. : graf. .144 / Biblioteka Sarajeva Tekst na bos.106 str.].2(497. .8(497. 20 cm 654.6Sarajevo) 392.118 str.1925 .: Srednjoročni plan razvoja Radio-televizije Sarajevo za period 1981-1985. .“Statut .15 Sarajevo)”1988/89”(047) COBISS.”-->početak teksta. Srednjoročni plan razvoja Radio-televizije Sarajevo za period 1981-1985.19(497. .Sindikat .BH-ID 1160742 543 RADNIČKI univerzitet “Đuro Đaković” (Sarajevo) Zbirka normativnih akata Radničkog univerziteta “Đure Đakovića” . str. godina.6Sarajevo) COBISS. 1988 (Sarajevo : Oslobođenje).BH-ID 2611223 540 RADIO-televizija Sarajevo Izvještaj o ostvarivanju Plana programa Radio-Sarajeva i Televizije Sarajevo u 1988.38 str. Građa . pravilnik o raspodjeli ličnih dohodaka a) Radnički univerzitet “Đuro Đaković” (Sarajevo) .6)”1878/1890”(093.Gradonačelnici 355. .253(497. 18 x 25 cm.15 Sarajevo)”1878/1890”(093. .BH-ID 7443974 545 RAMADAN.4:352.2) 342. Pravilnik o radnim odnosima . Milenko Pajić .Sarajevo : “Šahinpašić” : Bosanska knjiga.013) COBISS.Dokumenti b) Sarajevo .6 Sarajevo)”1992/1996”(082) COBISS. .135 str.BH-ID 2300454 547 .Sarajevo : Klub ranijih gradonačelnika Sarajeva : Fondacija SOROŠ : Bosanska knjiga./ Hajrudin Ramadan. fotografije i karikature Fritz Behrent . Hajrudin. Edita Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu : Sarajevo 1878-1890. [et al.23(497..BH-ID 2506790 544 RADOSAVLJEVIĆ. 24 cm Bibliografija: str.149 str. 1997 (Sarajevo : OKO).Inventari c) katastri d) šumski posjedi e) zbirka propisa 930. Summary a) Sarajevo 1992-1995 .169 str. . .Knjigom o Sarajevu / 145 Radnički univerzitet “Đuro Đaković”. . 20 cm.Arhivistika . . / [priredili i uredili Mirko Petrinić.6)-32 COBISS.Zbornici 061. : sumarno-analitički inventar / Edita Radosavljević.Registar a) Arhivistika .Građa 1878-1890 .(Savremena proza) Slika autora i bilješka o njemu na presavitku prednjeg kor. . .Opsada .075. : ilustr. lista 821. 23 cm Iz sadržaja: Statut Radničkog univerziteta “Đuro Đaković” . . . 1967 (Sarajevo : Radnički univerzitet “Đuro Đaković”).Sarajevo .]]. 1989 (Zenica : Dom štampe).2(497.69 str.BH-ID 6959366 546 RANIJI gradonačelnici za Sarajevo 1992-1996.Statuti . Arhiv. 1999 (Sarajevo : CPU).15 Sarajevo)RU Đuro Đaković(06.163.2)(083. .82) COBISS.1878-1890 . . Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta .51(497.. 1952-2003 Uloga Sarajeva --. 10.4(497.Sarajevo : Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. Lejla Kalamujić. .6)”199/200” COBISS. nasl. . .163.120 str. 25 cm. 94(497.Monografije b) Historija . .6)”199/200” 32(497. knj. .Summary a) Babić. . Faruk Šehić. sa njemačkog preveo Sulejman Bosto. .BH-ID 2760230 549 REDŽIĆ. : ilustr. Miljenko Jergović.47(497.Biografije . katolici i jevreji grade zajedničku državu / Erich Rathfelder . Selvedin Avdić. . . Amir Brka. rekonstrukcija. . Zlatko Topčić.Tuzla : Bosanska riječ = Das Bosnische Wort.BH-ID 9075462 550 REGIONALNA konferencija Literatura i kultura za mir (2000 . 7. str. 24 cm. Dubravko Brigić. 2007.146 / Biblioteka Sarajeva RAT i priče iz cijelog svijeta : antologija nove bosanskohercegovačke pripovijetke / priredili Enver Kazaz i Ivan Lovrenović. Fadila Nura Haver. knj. Aleksandar Hemon.Zagreb : Europapress holding : EPH : Novi Liber.Zastupljeni autori: Željko Ivanković. Karim Zaimović. .Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.4(497. 2001 ([Sarajevo] : DES). Nenad Veličković.Pogovor / Ulrich Fisher: str.(Djela / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . 381-382. Lamija Begagić. Alma Lazarevska. 389-390. 2009. Izvori: str. urednik Avdo Sućeska . Erich Raskrsnica Sarajevo : Bosna i Hercegovina deset godina poslije Daytona: muslimani. .6)-32(082) COBISS. Samardžić. Enver. 75. Dario Džamonja.6) COBISS.244 str.Bosna i Hercegovina 929 Babić A.Pogovor / Marieluise Beck: str. (Biblioteka Posebna izdanja / Bosanska riječ = Das Bosnische Wort) Bilješka o autoru: str. faks. pravoslavci.(Biblioteka konTEKST) Nova pripovjedačka Bosna : predgovor / Enver Kazaz: str.BH-ID 4384793 548 RATHFELDER. . Muharem Bazdulj. Anto (1899-1974) . Damir Uzunović.Bilješke o o autorima: str. Sarajevo) Regionalna konferencija Literatura i kultura za mir : destrukcija. Odjeljenje društvenih nauka . . Cecilija Toskić. . . Mirza Fehimović. 43) Na spor..: Anto Babić : the man and his work : (1899-1974). Damir Šabotić. 383-387. 5-20.Kazalo 821. konstrukcija = Regional Conference Literature and Culture for Peace : destruction. Vladimir Pištalo. 240-242. . 243-244 316.392 str. [rezime prevela Tatjana Praštalo]. Josip Mlakić. 1915Anto Babić : čovjek i djelo : (1899-1974) : uz 50-godišnjicu Filozofskog fakulteta u Sarajevu / Enver Redžić . . 24 cm.Bilješke o priređivačima: str. reconstruction. . Goran. 6)(063)(082) 82. . 23 cm Bibliografija i bilješke uz tekst a) Ljudska prava .E. .09]:355. 21 cm. .BH-ID 12701958 552 REID. centar Bosne i Hercegovine = P. 24 cm. .(Biblioteka Publicistika) Prijevod djela: Goodbye Sarajevo.Sarajevo . . 10. 26-29. . .6)(063)(082) COBISS.Sarajevo : P.N.(Biblioteka Džepna knjiga) 821.N.34](497)(063)(082) COBISS.12. 2001 (Sarajevo : Godaprint).012(497. sa engleskog prevela Nura Dika Kapić. ljubavi i preživljanju / Atka Reid i Hana Schofield . Atka Doviđenja. textes traduits par Mauricette Cullerot-Begic. Centre de Bosnie-Hérzegovine. Sylvie Skakic]. Sarajevo.10. 2013 (Kragujevac : Grafostil).163. construction : Sarajevo. Sarajevo) Vladavina prava.E.4(497. jeziku a) Regionalna konferencija Litertura i kultura za mir .Sarajevo : “Šahinpašić”.E. .26-29. 20 cm.2000. oktobra/ listopada 2003. sigurnost u regiji i ljudska prava : zbornik radova s Regionalne konferencije o demokraciji i ljudskim pravima u postjugoslovenskim zemljama. Sarajevo : istinita priča o hrabrosti. reconstruction.179 str.6)-31 COBISS. i franc. Zagreb : “Šahinpašić”. [257] .252 str. . Center of Bosnia-Herzegovina = P. .111-31 821.Sarajevo : Fondacija Heinrich Böll.Knjigom o Sarajevu / 147 construction = Conference régionale Litterature et culture pour la paix : destruction. 2003 (Sarajevo : Mag Plus). Regionalni ured Sarajevo.BH-ID 9421318 551 REGIONALNA konferencija o demokraciji i ljudskim pravima u postjugoslovenskim zemljama (2003 .182 str.BH-ID 19997958 553 REID. . ljubavi i preživljavanju / Atka Reid i Hana Schofield .012(497.14:342. Marie-Agnès Vujic.. engl. . b) Kultura Književnost .Bilješka o autoricama: str. (Edicija Novi izraz) Tekst na bos.N. . / [text translated by Dubravka Dostal and Saba Rasaluddin.09:008]:355.231. 2012 (Kragujevac : Grafostil).Zbornici 341.Zbornici b) Demokratija . Atka Doviđenja. . .556 str. 2000.Bosna i Hercegovina .Ratna razaranja c) Književne studije 008:82. . Sarajevo : istinita priča o hrabrosti.Sarajevo . s engleskog prevela Nura Dika Kapić. 10. .Wuppertal : Bosnisches Wort.6)-94 COBISS. . školska godina) / izabrali i priredili Mirsad Bećirbašić i Fuad Kovač. 1972 (Sarajevo : Republički zavod za statistiku).Sarajevo : Republički zavod za statistiku. .311 str.BH-ID 19971078 559 .. knj. [et al] .314 COBISS.6)-31 COBISS.163./2013.. 1993.4(497. .4(497.Sarajevo : Futur art.(497.445 str. . 20 cm. . [übersetzt von Astrid Philippsen .(Biblioteka Jorgovani . Nedim Sarajevo auf Kovači : private Aufzeichnungen eines Lagerinsassen / Nedim Rifatbegović .6)-94 COBISS.123 str. .163.(Biblioteka Jorgovani . . 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga).6)-822(082) COBISS. Wuppertal : Bambi.163. 1943Sarajevo na Kovačima : (intimne zabilješke jednog logoraša) / Nedim Rifatbegović. 1993 (Maribor : Maribor Tisk). i 2012.(Edicija Bosanska riječ) 821. 3) 821. 414 str. .BH-ID 4084774 555 RIFATBEGOVIĆ. . Odjeljenje za statistiku Sarajevo Statistički godišnjak Sarajeva : 1972.BH-ID 1208343 557 RIJEČ mladih : najbolji prozni i poetski radovi učenika osnovnih škola Općine Centar Sarajevo : (2011.163.148 / Biblioteka Sarajeva 821.BH-ID 20228870 558 RIJEČ mladih : najbolji prozni i poetski radovi učenika osnovnih škola Općine Novi Grad Sarajevo : (školska 2011/2012) / izabrali i priredili Mirsad Bećirbašić i Fuad Kovač. 21 cm.BH-ID 690711 556 RIFATBEGOVIĆ. . (Kinderbuchverlag Bambi) Titel des originals: Sarajevo na Kovačima 821.Sarajevo : Futur art. knj. . redaktion der übersetzung Astrid Philippsen].4(497. .BH-ID 1024388338 554 REPUBLIČKI zavod za statistiku SRBiH. . ./2012. 24 cm a) statistički podaci b) Sarajevo c) 1972 311.163. . 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga).111-31 821.6)-93-822 COBISS. . 20 cm.258 str.4. Nedim.4(497.IX. 21 cm. Odjeljenje za statistiku Sarajevo. 4) 821. 633(497. . 2004 (Fojnica : “Fojnica”).071. . izložbeni b) crkvena riznica 73/76:281. Svetlana Rakić. 30 cm a) Ekonomski fakultet (Sarajevo) .. .15 Sarajevo) COBISS.BH-ID 10065414 561 RUJANAC. 21 cm Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor.1956-2000 78. Teodor.1992-1995 b) Sarajevo c) opsada d) rat 355.Biografije b) Muzika . s fotogr. 24 cm Bibliografija: str. Zijad Opsjednuti grad Sarajevo / Zijad Rujanac .Katalozi.467 str. .403 str. karte .Knjigom o Sarajevu / 149 RIZNICA stare srpskopravoslavne crkve u Sarajevu / [autori postavki i tekstova u katalogu Ivana Bajo.2 Romanić T. Sarajevo : Bosanski kulturni centar. Nenad Filipović . bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Bosna i Hercegovina .Sarajevo : Rabic. . 1986 (Visoko : Iskra). [autori karata Zijad Rujanac i Kemo Bećirević]. .: Sarajevska zima.15 Sarajevo)(064) 281.1952-2002 . .96 (497. . [13] str. Biserka Bibliografija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu : 1952-2002 / priredile Biserka Sabljaković.Zbirke . Vanja Kenjić-Mihaljević. 24 cm Ćir.223 str. [32] str. . . fotografije Fahrudin Logo]. prošireno i izmijenjeno izd.2. ..Na nasl. 1926Muzika u Sarajevu : (sjećanja neposrednog učesnika) / Teodor Romanić. COBISS. Ljiljana Jurčević . [40] presavijenih listova s tablama : geogr.Sarajevo .95 str.BH-ID 13342214 563 .Rat .96:73/77(497.Bibliografija uz tekst a) Srpska pravoslavna crkva (Sarajevo) .Bibliografije 013:378. T. .Sarajevo : Ekonomski fakultet. listu a) Romanić. s tablom : ilustr.BH-ID 11874822 562 SABLJAKOVIĆ.Sarajevo : Muzej grada Sarajeva.Bibliografije b) Ekonomija .BH-ID 6994182 560 ROMANIĆ. 387-389 .. 929 Romanić. . str. Teodor (1926-) .6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS.6 Sarajevo)”1952/2002” COBISS. 2003. glavni i odgovorni urednik Miloš Trifković.48(497. 2002 (Sarajevo : Rabic). 343 str.3) COBISS.Opsada grada .163.BH-ID 14243078 565 SALIHBEG Bosnawi.XII. . . .163. spoznaja univerzuma = ‘Arfu’l ‘Irfan / Melika Salihbeg Bosnawi.Bibliografije . str. prikazi . izd. 1945Sarajevo rose : war rhymes / Melika Salihbeg Bosnawi.l.333 str. .105 str.4(497. .633:013(497.London : “Jonathan Cape”.] : Scotprint). . .6)-1=111 COBISS.9 COBISS.1. 342-343 i uz tekst a) Islam . na bosanskom jeziku. Vanja Kenjić. 21 cm Bilješka o autoru na unutr. Dževdet. 1945Miomiris gnoze : sarajevska otkrovenja.BH-ID 975654 568 . .Sarajevo : Ekonomski fakultet Univerziteta. .BH-ID 11301638 564 SACCO.1952-2002 .Sarajevo : ADD video produkcija.3) 378.Sarajevo : the author. : graf. . izd.6)(043. . : ilustr. Joe The Fixter : a story from Sarajevo / Joe Sacco. Melika. 30 cm Registri a) Ekonomski fakultet (Sarajevo) .(Bibliotheca 313) 821. 21 cm. Biserka Bibliografija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu : pola stoljeća rada (1952-2002) / [priredile Biserka Sabljaković. . .115 str. prednje korice 821. 26 cm a) Sarajevo 1992-1995 . 1996 ([Sarajevo] : ADEN). . spoznaja obredne molitve.300 str. .1.Simbolizam b) obredne molitve 28-135 COBISS. .6)(043. Ljiljana Jurčević]. . 1947Sarajevska zima / Dževdet Sarač. 2002 (Mostar : VMG Grafika).BH-ID 8247558 567 SARAČ.150 / Biblioteka Sarajeva SABLJAKOVIĆ. Melika.Stripovi 769.633(497. 2000 (Sarajevo : DES).BH-ID 14635526 566 SALIHBEG Bosnawi.6)-32 COBISS. 2004 ([s. 2006 (Fojnica : Štamparija).Jubileji 013:378.Sarajevo : autor.4(497. 29 cm Bibliografija: str. .Žargoni . .Zenica : Vrijeme.]).] izd.1) COBISS.6)’276’374. 30 cm. . izd. 21 cm Bibliografija: str.81 COBISS. 1973Rječnik sarajevskog žargona : prilog leksikografiji bosanskoga jezika / Narcis Saračević.Sarajevo : Zavod za izdavanje udžbenika.BH-ID 12085254 569 SARAČEVIĆ. . Narcis.4(497. bibliografske i druge bilješke uz tekst a) bosanski jezik b) žargon c) Sarajevo d) rječnici 811. 1970 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske).373 str. . 24 cm a) Bosanski jezik .(delimično u boji) .Tahmaščić .163.373 str. . 20 cm Bibliografija: str.373 str..].Žargoni .Rječnici b) sarajevski žargon 811. photographs by Hajrudin Čengić.Rječnici b) sarajevski žargon 811.BH-ID 2868774 573 .[174] str. Narcis. .81 COBISS. [14-15] . 21 cm.Zenica : Vrijeme. 2004 (Sarajevo : Bemust).Žargoni . 908(497. 2012 ([S.6)’276’374. .(Biblioteka Linguos) O žargonu: str. e. .Sarajevo : autor.6)’276’374.BH-ID 2863910 571 SARAČEVIĆ. 2007 (Sarajevo : Bemust).81 COBISS.[474] str. .[et al. 13-14 a) Bosanski jezik . [i. translated by Obren Vukomanović.2. Narcis Rječnik sarajevskog žargona : prilog leksikografiji bosanskoga jezika / Narcis Saračević. . Zenica : Vrijeme.81 COBISS. 2003 (Sarajevo : Bemust). . 7-11. l.2.4(497. 1973Rječnik sarajevskog žargona : prilog leksikografiji bosanskoga jezika / Narcis Saračević.6)’276’374. .Rječnici b) sarajevski žargon 811.BH-ID 19431942 570 SARAČEVIĆ.. 3.163. 13-14 a) Bosanski jezik . Zvonimir Radeljković i Peter Hill .163.4(497. .4(497. . : s.BH-ID 34404450 572 SARAJEVO / [H. .n. .Knjigom o Sarajevu / 151 SARAČEVIĆ.6 Sarajevo)=111(084.Prerađeno i prošireno izd. : fotogr. Narcis. .163.Bibliografija: str. 1973Rječnik sarajevskog žargona / Narcis Saračević. . [et al.1) COBISS. : fotogr. .BH-ID 837193 575 SARAJEVO / [photographies en couleur Slobodan Krstanović. . fotografije Sulejman Balić . 32 cm a) Sarajevo .BH-ID 2855462 577 SARAJEVO / [tekst H..1 COBISS. et al. 29 cm 908(497.6 Sarajevo)(084. [11] listova s tablama : fotogr.Sarajevo : Rabic .].(delimično u boji) . 13 cm Na spojnim list. . fotografije Hajrudin Čengić.[146] str.BH-ID 4470535 578 . . Sulejman Balić]. originated and developed by Bato Tomašević . [1975 ?] (Ljubljana : Delo). .6 Sarajevo)=111 COBISS. 1970 (Sarajevo : Grafički zavod Hrvatske). : ilustr.Monografije 908(497. s fotografijama) .15 Sarajevo) COBISS. [translator Amina Cerić].Sarajevo : Turistički savez Sarajeva. .BH-ID 1160486 576 SARAJEVO / tekst by Valerijan Žujo.. u bojama .Sarajevo : Zavod za izdavanje udžbenika. .288 str. [tekst: Sarajevo`s Winter Olympics Aziz Hadžihasanović] .]. .Kulturna historija .Tahmaščić .. design by Gane Aleksić . .[144] str.15 Sarajevo) COBISS. [19??] (Sarajevo : Polet).Sarajevo : Turistički savez Sarajeva : Svjetlost. 30 cm a) Sarajevo . 2006 (Trieste : Editoriale Lloyd). 31 cm a) Sarajevo . mapa a) Sarajevo .[120] str.Fotomonografije 908(497. 1983 (Ljubljana : Delo).15 Sarajevo)=133. ...Sarajevo : Association Touristique. photographs by Dragoljub Zamurović . (uključujući 90 str.152 / Biblioteka Sarajeva SARAJEVO / [izbor likovnih priloga i prigodni tekst Kasim Prohić . .Fotomonografije 908(497. London : Flint River Editions. : fotogr.[205] str.Fotomonografije 908(497.BH-ID 2869030 574 SARAJEVO / [izbor likovnih priloga i prigodni tekst Kasim Prohić]. I dintorni di Sarajevo .Sarajevo . n]. Sarajevo 1932 . . . Skarby domowego przemyslu a) Sarajevo . Sarajevo 1927 . l. n. Mosquée du Gazi Husrevbeg .[Sarajevo] : Jovan Palavestra.Plan grada b) dječija karta Sarajeva 912-053. Sarajevo 1938 . . Sarajevo 1916 . . 30 cm. Sarajevo 1922 .[S. Sarajevo 1938 . Sarajevo 1933 . stanovništvo: oko 430.BH-ID 2536486 582 . Sarajevo 1922 .BH-ID 3623974 580 SARAJEVO. a. 34 x 24 cm Sadrži fotografije: Sarajevo 1937 . karta : u boji .Sarajevo : Rabic. 000.(Biblioteka Monografije) a) kulturna istorija b) Sarajevo c) ilustrovane monografije d) proučavanje lokaliteta 908(497.Iz sadržaja: Ein Rückblick in die Geschichte . 28 cm Naslov na om.1 mapa (16 fotografija) : crno-bijelih . površina: 141 km2. a. . 2006 (Trieste : Editoriale Lloyd). Sarajevo 1935 . . [s.] : [s. .15 Sarajevo)”1939”=00(036) COBISS. : ilustr.]). .]. Sarajevo 1918 . u bojama . .Slikovni registar lokacija a) Sarajevo . Sarajevo 1922 .] ([S.Knjigom o Sarajevu / 153 SARAJEVO / tekst Valerijan Žujo. Sarajevo 1921 a) Bosna i Hercegovina . Sarajevo 1924 .: Sarajevo 1939. glavni grad: Sarajevo.12) COBISS.Mapa 77(497. l : s. 96 x 65 cm na listu 98 x 68 cm Tekst na karti: država: Bosna i Hercegovina. [s. .BH-ID 3624742 581 SARAJEVO = Unser Orient und die Fremden = our Orient and the foreigners = notre Orient et les étrangers = il nostro Oriente e gli stranieri = nasz Wschód i turyści / [Edition und Redaktion von Jovan Palavestra. . fotografija Dragoljub Zamurović . Sarajevo 1938 .Turistički vodiči 908(497. [1939] (Sarajevo : [s.Sarajevo : SDC.6 Sarajevo) COBISS.24 str. .]). : ilustr.288 str. Sarajevo 1929 . dizajn Gane Aleksić.BH-ID 15129094 579 SARAJEVO. The panorama of Sarajevo .4(497.1939 . ideja i postavka Bato Tomašević .1 geogr. [tekst Olimpijske igre Aziz Hadžihasanović] . Pressereferent der Banatverwaltung].6 Sarajevo) COBISS.6 Sarajevo)(084. n. .Sarajevo : Zadrugar. .1462-1992 .] . producent/producer Ismet Arnautalić . .BH-ID 2513958 586 SARAJEVO : [monographie on photo] / auteur de la conception Valerijan Žujo .. auteur de textes Mustafa Imamović .173 str. 20 cm a) dokumentarni film 908(497.Sarajevo : Saga. autori tekstova Mustafa Imamović . Fehim Nametak. 1999 (Sarajevo : Saga). snimatelji/camera Milenko Uherka.Sadrži: bosnian / english / french / german / italian language a) historija b) Sarajevo 791-92 COBISS.Fotomonografije 908(497. Boris Nilević. : fotogr. u boji .BH-ID 2866470 584 SARAJEVO : [fotomonografija] / [autor koncepcije i uvodnog teksta Valerijan Žujo .] .Historija .Izd. . .DVD : zvuk. [1965] (Beograd : Beogradski grafički zavod)..261 str. .1 videokaseta (VHS)(ca 40 min) : boje. muzika/music Esad Arnautalić.15 Sarajevo) COBISS. 31 cm Tekst pod fotografijama je na više jezika a) Sarajevo . Ranko Rihtman .6 Sarajevo)(086. 19 cm Minimalni zahtjev: DVD player. . Ismet Arnautalić. . 1997 (Ljubljana : Mladinska knjga). urednik Muhamed Ćurović. [et al. Dražen Tomić .BH-ID 994071 585 SARAJEVO : foto-monografija / [glavni urednik Fadil Ademović].. 31 cm Zastupljeni autori: Nedžad Kurto. Ismet Arnautalić. directeur de l`édition Muhamed Ćurovac . Sarajevo : Saga. [et al.6 Sarajevo)”1462/1992” COBISS. Enes Pelidija i Behija Zlatar a) Sarajevo . traduction et . na bosanskom jeziku. : ilustr. Ismet Arnautalić]. design Ajna Zlatar . 1999.Fotomonografije 908(497.Sarajevo : Svjetlost.BH-ID 3535910 583 SARAJEVO : film o 500-godišnjoj istoriji Sarajeva : legende Sarajeva = Sarajevo : film about 500 years of Sarajevo history : legends of Sarajevo / režija Nedžad Begović.8) COBISS.154 / Biblioteka Sarajeva SARAJEVO : documentary film [Videokaseta] / [scenario/script Nenad Tanović. režija/directors Nedžad Begović. Nedžad Begović . boja . . zvuk . .. nasl.Sarajevo : Svjetlost. Valerijan Žujo a) Sarajevo .174 str. 31 cm Prijevod djela: Sarajevo. . 1997 (Ljubljana : Mladinska knjiga).BH-ID 560678 590 . . na njem. 263 str. Boris Nilević. : ilustr. Enes Pelidija. . Valerijan Žujo a) Sarajevo . mostovi.Zastupljeni autori: Nedžad Kurto. jeziku.Monografije 911.] . . jeziku. : ilustr.] . 1998 (Ljubljana : Mladinska knjiga).BH-ID 560934 587 SARAJEVO : Općina Stari Grad : ulice. 31 cm Prijevod djela: Sarajevo. (pretežno u bojama) . . Behija Zlatar. editor-in-chief Muhamed Ćurovac . . [3] presavijena lista s planovima grada Sarajeva : ilustr. Fehim Nametak. (pretežno u bojama) . Enes Pelidija.6 Sarajevo)”1462/1992”=133.1 COBISS.Izd.375. str. deutsche Übersetzung Merima Osmankadić. .. : ilustr. [fotografije Zlatan Bešić]. 1998 (Ljubljana : Mladinska knjiga).Izd.6 Sarajevo)”1462/1992”=111 COBISS. 2006 (Sarajevo : CPU & Moare printing)..1462-1992 .Sarajevo : Moare. . .Sarajevo . .. Texte Mustafa Imamović . Enes Pelidija. Boris Nilević. texts Mustafa Imamović ..Fotomonografije 908(497.61+712. . Boris Nilević. Zoran Mutić.: Photomonographie über Sarajevo.. na franc. 31 cm Prijevod djela: Sarajevo. . Fehim Nametak.254(497.263 str.Upor.263 str.Fotomonografije b) Sarajevo c) fotomonografije 908(497.Izd. [et al. . 170 a) Nazivi ulica . trgovi.2 COBISS. Fehim Nametak.1462-1992 . na spor. translations into English Zvonimir Radeljković. nasl. Redakteur Muhamed Ćurovac .64:[711. parkovi i spomenici / priredili Behija Zlatar . . Valerijan Žujo a) Sarajevo .Zastupljeni autori: Nedžad Kurto.. jeziku.BH-ID 15071750 588 SARAJEVO : [photo-monograph] / concept Valerijan Žujo .Zastupljeni autori: Nedžad Kurto.Bibliografija: str.Sarajevo : Svjetlost. . stv. (pretežno u bojama) . 24 cm Tekst štampan dvostubačno.6 Sarajevo) COBISS.1462-1992 .. Behija Zlatar. [et al.] .BH-ID 560166 589 SARAJEVO : [Photo-monographie] / Konzeption Valerian Žujo . na engl.Općina Stari grad .Fotomonografije 908(497. [et al.Sarajevo : Svjetlost. Behija Zlatar.Revizija .Knjigom o Sarajevu / 155 explication des termes techniques Jasna Šamić. .73+711.6 Sarajevo)”1462/1992”=112. 1982.Sarajevo : Gradsko vijeće grada Sarajeva.].Statuti 352. Faruk Muštović.Statuti 352.15 Sarajevo)”1970” COBISS.156 / Biblioteka Sarajeva SARAJEVO : projekat zaštite čovjekove okoline = Project for the Protection of Human Environment / [autori Izet Kalkan.83 str.BH-ID 5182982 593 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina . . Zdenka Tribe .[Sarajevo] : [Fama]. .071. na 23 x 11 cm a) Sarajevo . . karikature Hasan Fazlić. . grad) Statut grada Sarajeva.5(497. i engl.3(497. . Zlatko Prlenda . fotografije Ilijas Bešić . .85 str. 1982 (Sarajevo : Oslobođenje). : ilustr. 27 cm Tekst na bos.BH-ID 3624486 592 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina .6 Sarajevo)”1963” COBISS.1970 . 29 cm a) Sarajevo .Karte b) Opsada 1992-1995 912(497. .BH-ID 3415334 595 .1 geogr. prevod na engleski Biljana Kovačević. .3(497.. Adi Mulabegović]. 96 x 66 cm na listu 98 x 68 cm.1963 .BH-ID 40365312 591 SARAJEVO : 1992-1993-1994-1995 : mapa opsade. grafika Milorad Ćorović . 1982 (Novi Sad : Forum).6 Sarajevo) COBISS. 1970 (Sarajevo : Oslobođenje). 16 cm a) Sarajevo . a.15 Sarajevo)”1982” COBISS.[138] str. . autor teksta o XIV zimskim olimpijskim igrama Pavle Lukač .071. .1982 ..Plan grada .Sarajevo : Službeni list SRBiH.98 str. grad) Statut grada Sarajeva : (prednacrt). [s. .071. .Statuti 352. . . grad) Statut grada Sarajeva.BH-ID 1166886 594 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina . pres.Sarajevo : Zavod za izgradnju Sarajeva.3(497. . 17 cm a) Sarajevo . karta : u boji .Sarajevo : Službeni list SR BiH.6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS. et al. jeziku a) Sarajevo b) ekologija 502:628. : ilustr. 115 a) Historija .Monografije 908(497. 1999 (Sarajevo : Euro MH Comerc). .BH-ID 21123846 599 SARAJEVO divno mjesto : najljepše pjesme o Šeheru / [priredio] Vehid Gunić . 9-16. . izd. . 169-170. . ..6 Sarajevo)”28. . 31 cm Bilješke o autorima: str. [tekst Milana Zemko prevela sa slovačkog Vedrana Brajković . .181 str.Sarajevo : Službeni list SRBiH.] .BH-ID 3355686 598 SARAJEVO atentat : 100 godina poslije / Latinka Perović . Emina Beho]. 17 cm “.Sarajevo : Službeni list SRBiH.071.6 Sarajevo)(086.1914”(082) 94(4)”1914”(082) 821. .Bibliografija: str.Sevdalinke .Sarajevo : Vehid Gunić.071.3(497.285(497.Sarajevo : Rabic. . opština Stari grad) Statut opštine Stari grad Sarajevo. ..]). na zajedničkoj sjednici svih vijeća od 25. n. [fotografije Fahrudin Logo.76) COBISS. 21 cm. .4-3(082) COBISS. . 176. 17 cm 352. [et al. listu.BH-ID 1167654 597 SARAJEVO a portrait / [screenplay and text Valerijan Žujo . .115 str.BH-ID 7782918 596 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina .06.Registar a) Sarajevo . 12 cm a) Sarajevo . l.”-->uvod 352.06. urednik Željko Ivanković]. Skupština opštine Stari grad Sarajevo. donijela je statut .28.Sarajevski atentat .Bilješka o priređivaču: str. translation and voice over Midhat Riđanović]. .3(497. . godine. : s...15 Sarajevo)”1982” COBISS. : ilustr. . 1982 (Sarajevo : Oslobođenje). . ..1. . 2000.Slika autora na zadnjem kor.(Tragovi) Sevdalinka i Šeher u njoj: str.. 1982 (Sarajevo : Oslobođenje).163.15 Sarajevo)”1982” COBISS.95 str. .1914 . 2014 ([s.Zbornici 323.1 CD (39’24”) : color .Sarajevo : Flash production.Knjigom o Sarajevu / 157 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina .125 str. februara 1982. opština Centar) Statut opštine centar Sarajevo. 1999 (Ljubljana : Delo). . 29 cm a) Sarajevo . .BH-ID 2132518 601 The SARAJEVO Haggadah / study by Eugen Werber . ulica i trgova . . u boji). . 24 cm Djelo se sastoji iz dvije knjige: fototipije manuskripta i studije..43(497. .[et al.Sarajevo : Svjetlost.8(497. . pres.15 Sarajevo)=00 COBISS.6 Sarajevo) COBISS. 1999 (Ljubljana : Mladinska knjiga).(Biblioteka Male turističke monografije .6 Sarajevo) COBISS. 45 str.]. photographs Gojko Sikimić. karta : u boji .1/.Turističke monografije 908(497. Mreža linija JGP Sarajevo . s fotogr.6)-1:398.6 Sarajevo) 398.BH-ID 9359623 603 SARAJEVO [Kartografsko gradivo] : plan grada = sity map = Stadtplan = pianta della citta´ / izrada Geodetski zavod Slovenije. 78 x 67 cm na listu 99 x 67 cm.163. 45 a) Haggadah b) Sarajevska hagada 091. 1974.Karte 912.[113 str. (uključujući i 32 str.] : fotogr. snimatelji Sulejman Balić .81 str. [1960]. . .]. [1] presavijeni list s mapama .Zagreb : Agencija za fotodokumentaciju. djelimično u boji . : ilustr. u bojama .Plan grada . br. Miodrag Radovanović]..BH-ID 7191814 600 SARAJEVO [Fotomonografija] / [fotografije I.1 geogr.Fotomonografije 908(497.Zagreb : Turistkomerc. 17) a) Sarajevo . Medar . [translation Zoran Mutić .4(497.BH-ID 2256422 604 ..8 784. .53 COBISS. Karta centra grada Sarajeva a) Sarajevo .4(497.332:655.1:20.000.Bibliografija: str.15 Sarajevo) COBISS. na 24 x 12 cm Sadrži: Popis naselja. .158 / Biblioteka Sarajeva 821.. .[277]. 16 cm.BH-ID 9093126 602 SARAJEVO i okolica / tekst Džemal Čelić . [et al.3:003.Sarajevo : Sejtarija. (Cités : philosophie.6)-32 908(497. : ilustr.Arheološki spomenici c) kulturna istorija 930.Istraživanje b) Sarajevo .6 Sarajevo)(0:82-32) COBISS.6 Sarajevo)(0:82-32) COBISS. 2014 (Sarajevo : Rabic). . 3 / [urednik Željko Ivanković].6 Sarajevo)(0:82-32) COBISS.163.BH-ID 2972710 605 SARAJEVO moj grad.15 Sarajevo) COBISS. 2013 ([s. .Sarajevo : Rabic. histoire .Praistorija .BH-ID 3997990 606 SARAJEVO moj grad. .4(497. 2007. <1-> : ilustr.95 str.246 str.Sarajevo .Bibliografija: str. . [2] / [urednik Željko Ivanković]. .BH-ID 3998246 607 SARAJEVO moj grad. . n.187 str.BH-ID 6899974 609 .Sadrži: Droit de Cites : la vie intellectuaelle en France a) Sarajevo b) Filozofija c) Politika d) Historija 908(497. .Knjigom o Sarajevu / 159 SARAJEVO l’islam d’Europe.Sarajevo : Muzej grada.Knj.Paris : Revue cités. . 1954 (Sarajevo : Narodna štamparija). : ilustr. . 24 cm. 21 cm 821. . 93-95 a) Arheološki spomenici .163. 32) Bilješka o autorima: str. 42. 2013 (Sarajevo : Rabic). . 21 cm 821.6Sarajevo) COBISS. . 20 cm Sadrži: [Knj. .Sarajevo : Rabic.4(497. l.]).293 str.3.6)-32(082) 908(497. . [1] / [urednik Željko Ivanković]. .Sarajevo : Rabic. 185-187. .269 str. 21 cm 821. Knj. Sarajevo u doba turskog feudalizma / Ljubica Mladenović. : ilustr.6)-32 908(497.] 1: Sarajevo kroz arheološke spomenike / Alojz Benac. . .163. .26(497.BH-ID 21256966 608 SARAJEVO od najstarijih vremena do danas. . izd. : s. politique.4(497. .Plakati 766(497. 27 cm a) Hodžić.1992-1994 .BH-ID 19469574 610 SARAJEVO poster / Jean-François Daoulas [opća zamisao kataloga i tekst] . . Danilo (1951-) .Intervjui - . [et al.Biografije d) Krstanović. . 30 cm Na nasl. Kemal (1947-) .].6 Sarajevo)”1992/1994”(084) COBISS.Posteri b) Sarajevo .: Interviews with and portraits of the photographers by the autor. Sarajevo : Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina.Intervjui . . [prijevod sa njemačkog Samra Rovčanin]. 60 str. : ilustr. Nermin Muhić. [essay by Tom Gjelten]. .[Bangkok] : Vive Le Talent. Milomir Kovačević.4(497.163. Zastupljeni fotografi: Kemal Hadžić. . str..Zenica : Vrijeme .Biografije f) Pikulić.Biografije g) Pušija. .Biografije c) Šagolj.Intervjui .. . .Intervjui . 821.. 2000 (Bergamo : Poligrafiche Bolis). : ilustr.Intervjui . images and words by nine photographers from Bosnia: Kemal Hadžić . Mladen (1959-) . jeziku štampani u međusobno obrnutom smjeru.Intervjui . Dejan (1971-) . Nihad (1965-) . Ljubljana : DAG Grafika . podnasl. Šahin Šišić i Dejan Vekić. . .48. 2012. Damir Šagolj. 30 cm a) Sarajevo . 2000 (Sarajevo : Amos graf). i njem.Biografije e) Vekić. Mladen Pikulić.Rat .New York : Unbrage Editions.Biografije b) Šišić.Intervjui . Nihad Pušija. Sarajevo : Ideja. Claire Dupont i Piere Courtin [umjetnički savjetnici].] . Nermin (1962-) .Sarajevo autoportret : pogled iznutra : [prijevod na bosanski] / prijevod teksta na bosanski Edin Čulov. 21 x 15 cm Sadrži: 122 plakata a) Sarajevo .. .BH-ID 3060262 611 SARAJEVO. 1994 (Ljubljana : Ljudska pravica).6 Sarajevo) COBISS.122 plakata : u boji . : ilustr.Fotomonografije b) Sarajevo c) Bosna i Hercegovina d) Rat e) 1992-1994 f) Fotomonografije 355(497. fotografije Emil Grebenar .Intervjui . prištampanog teksta: Sarajevo Schreibt für Friedrichsafen.Biografije h) Muhić.Tekstovi na bos.160 / Biblioteka Sarajeva SARAJEVO piše za Friedrichsafen : novinarski projekt Goethe-instituta u Sarajevu i dnevnog lista “Südkurier” iz Friedrichsafena je pokazao medijski efekt / [urednik Heinrich Stricker] . ranjeni grad / [tekst] Miroslav Prstojević .BH-ID 42383616 612 SARAJEVO self-portrait : the view from inside / Leslie Fratkin . [et al.308 str. .44 str.163 str.. 31 cm Na nasl. Šahin .6)-92=112. Danilo Krsanović. Damir (1971-) .2(082) COBISS. str. 251 str. / [predsjednik Komisije za izdavanje edicije Nisim Albahari]. Revolucionarni radnički pokret 1937-1941.43-92(497.03/.15 Sarajevo)”1937/1941” COBISS.04 355. 1998 ([s.Filmografije c) Sarajevo d) rat 1992-1995 e) filmografije 791. 1977 (Sarajevo : Oslobođenje).15 Sarajevo)”1941/1942” COBISS. tekst na engl. .Istorija .Sarajevo : Istorijski arhiv Sarajevo.BH-ID 107814 615 SARAJEVO u revoluciji.752 str. 24 cm Kazala a) Revolucija .4(497. . : ilustr. Knj.Pogovor / Asaf Džanić: str. : ilustr.Biografije j) Sarajevo 1992-1995 .Filmografije b) Sarajevo 1992-1995 . 24 cm Kazala a) Radnički pokret .1937-1941 .Komunisti .03/. 2. .Revolucija . .BH-ID 1422871 613 SARAJEVO u ratu 1992-1995 : filmografija = Sarajevo In War 1992-1995 Filmography / [urednik Asaf Džanić .04(497.Sarajevo .Studije b) Sarajevo . 5-9.Fotografije k) bosanskohercegovačka fotografija l) bosanskoherceglovački fotografi m) biografije n) Sarajevo o) rat p) 1992-1995 q) albumi 77.15 Sarajevo)”1937/1941” 323. Komunistička partija Jugoslavije u pripremama i organizaciji ustanka / [predsjednik Komisije za izdavanje edicije Nisim Albahari].1941-1942 . Knj. 1976 (Sarajevo : Oslobođenje).Knjigom o Sarajevu / 161 Biografije i) Kovačević.27(497.Uvod / Vefik Hadžismajlović: str.Studije b) Sarajevo .Komunistička partija Jugoslavije .6 Sarajevo):929 929:77.Kazala a) Rat 1992-1995 .Sarajevo . 18 x 20 cm Upor. prijevod na engleski Boba Lizdek]. . .842 str. 237-243. . Milomir (1961-) .Istorija . . 1.Opsada grada .BH-ID 840230 616 .15 Sarajevo)”1941/1942” 323.Radnički pokret . l.Sarajevo : Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo.1941-1942 c) Sarajevo d) revolucije e) NOP 94(497. .6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS. jeziku. .6 Sarajevo) COBISS.] : Hošo).Intervjui .BH-ID 593190 614 SARAJEVO u revoluciji.1937-1941 c) Sarajevo d) revolucije e) NOP 94(497.27(497. . .Revolucija .Sarajevo : Istorijski arhiv Sarajevo.Sarajevo . 25 cm Bibliografske i druge bilješke uz tekst. 24 cm Kazala a) NOB 1941-1945 . . Sarajevo : Istorijski arhiv.novembar 1943. .884 str. 24 cm Kazala a) Ustanak .) : u MP3 formatu .BH-ID 841254 617 SARAJEVO u revoluciji.1990.Sarajevo : Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH.Studije b) Sarajevo .15 Sarajevo)”1943/1945” 940. tekst čita Branko Klubička].] 1: od oslobođenja do samoupravljanja: (1945-1950). . U borbi do punog oslobođenja : (novembar 943 .27(497. .Samoupravljanje . .1988. . Knj.15 Sarajevo)”1941/1942” COBISS. . 1988. : ilustr.1943-1945 c) Sarajevo d) revolucije e) NOP 94(497. [Knj.] 2: uvođenje samoupravljanja: (1950-1963). 1979 (Sarajevo : Oslobođenje).Partizani . . .Sarajevo : Istorijski arhiv Sarajevo. Uspjesi i prevazilaženje poteškoća u razvoju NOP-a : (oktobar 1941. .1945-1963 94(497. .52/.april 1945) / [predsjednik Komisije za izdavanje edicije Nisim Albahari].Sarajevo . 4. <1-2> : ilustr. 2002 (Sarajevo : Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH).6 Sarajevo) COBISS.1 CD (ca 293 min. . .1941-1942 c) Sarajevo d) revolucije e) NOP 94(497.15 Sarajevo)”1945/1963” COBISS.15 Sarajevo)”1941/1942” 323.) / [predsjednik Komisije za izdavanje edicije Nisim Albahari].BH-ID 841766 618 SARAJEVO u socijalističkoj Jugoslaviji / [glavni i odgovorni urednik Miodrag Čanković].848 str.715 str.BH-ID 5649926 619 SARAJEVO [Zvučna snimka] : fotomonografija / [tonski snimatelj Amel Kovač .(Doboj : Grafičar).1941-1942 .Knj.Sarajevo : Istorijski arhiv Sarajevo. .Registar Dosadašnji sadržaj: [Knj.725 str.Studije b) Sarajevo Narodnooslobodilački pokret .6 Sarajevo)”1943/1945” 323.27(497.Organizacija . Knj.53(497. : ilustr.Organizacija .Oslobođenje . a) Sarajevo .Sarajevo .Jugoslavija (do 1991) . .162 / Biblioteka Sarajeva SARAJEVO u revoluciji.1943-1945 . 12 cm . 3.Oslobođenje NOB . . 1981 (Sarajevo : Oslobođenje). : fotografije / Damir Šagolj. .6 Sarajevo)”1958/1962” COBISS.6)-1 COBISS. i engl. u Sarajevu.BH-ID 878118 622 SARAJEVO 1958-1962. str. Amina Šiljak-Jesenković: str.4(497. fotografije .261 str.ekonomsko urbani razvoj / [glavni i odgovorni urednik Hasan Hadžiomerović].15 Sarajevo) COBISS. fotografi Alija Akšamija.Fotomonografije 908(497. 20x17 cm Nedostaje naslovna strana a) Sarajevo .: Fotomonografija o destrukciji Sarajeva. 1997 (Sarajevo : DES). .BH-ID 209702 623 .BH-ID 6881798 621 [SARAJEVO] 92-96.Fotomonografije 908(497.BH-ID 512053960 620 SARAJEVO .[et.1958-1962 . prijevod na engleski Spomenka Beus. 28 cm Na spored.Sarajevo : Opštinski odbori SSRN grada Sarajeva.79 str.214 str. . . 1963 (Sarajevo : Oslobođenje). tekst na bos. : ilustr.. održane 09.[et. . a) Sarajevo . .Upored.Pogovor / Omer Ibrahimagić.48(497.Sarajevo : Skupština grada : Ekonomski fakultet : Arhitektonsko-urbanistički fakultet. : ilustr. 23 cm Bibliografija: str.] .. . 1997.Ekonomski razvoj .Izdato u prigodi Međunarodne naučne konferencije o Bosni i Hercegovini i Bošnjacima. i 11 maja 1997.6 Sarajevo)(086. 10. 1975 (Sarajevo : Oslobođenje).] .. 211-213. Srebren Dizdar.Sarajevo 711..4(497.4(497. . .Knjigom o Sarajevu / 163 Prema izdanju: Sarajevo : Svjetlost.47 str. urednik Omer Ibrahimagić . bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Urbanizam .6 Sarajevo)”1992/1996” 355.1:711.163..Monografije 908(497.6 Sarajevo)”1992/1996” 821. podnasl.. god.72) COBISS. 44-45 a) Sarajevo 1992-1995 . : ilustr.15 Sarajevo) 332. nasl. al. . . jeziku. al. Sarajevo : Organizacioni odbor Međunarodne naučne konferencije o Bosni i Hercegovini i Bošnjacima. 6 Sarajevo)”1961”(083.26(497. .Budžet 338. . l.26(497. godinu. . .[S.BH-ID 3431974 626 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina . . n. n.Štamparija “Kajon”. opština Centar).].].6 Sarajevo)”1960”(083.[S. 1934. 1935. : s. 1933. godinu.Rukom ispisane napomene na marginama i ispravke na proračunu. Opština Centar . 30 cm Tekst na ćir.1929.Štamparija Bosanska pošta. Opština Centar . 29 cm a) Sarajevo. 1933. 1960 ([S. . . 8: za 1935-36. n. 1928-. n.: graf.6 Sarajevo)”1958”(083.35 str.32 str.Rukom ispisane napomene na . . n. godinu.94) COBISS. .Štamparija Bosanska pošta. . .]. Sadrži: 1: za 1928. [1958] ([S. . l. .1960 .Štamparija “Dušan P. . godinu. : s.36 str. .1928. .BH-ID 3425574 625 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina . n. . : tabele . 29 cm a) Sarajevo. : s. .90 str. prikazi . Budžet Budžet opštine Centar . godinu. 6: za 1933. .]). 30 cm a) Sarajevo.1961 .9) COBISS.32 str.[S. 3: za 1930.31 str. . 1930. .148 str. i lat.Sarajevo za 1961 god.BH-ID 3416870 624 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina .Rukom ispisane napomene na marginama i ispravke na proračunu.]). 5: za 1932. opština Centar). godinu. .Budžet 338. : tabele . : s.Štamparija Bosanska pošta. 7: za 1934. godinu. opština Centar).26(497. 2: za 1929. l.94) COBISS.Rukom ispisane napomene na marginama i ispravke na proračunu.31 str.Sarajevo : Islamska dionička štamparija [etc. Dozet”. . l.Rukom ispisane napomene na marginama i ispravke na proračunu. l. Budžet Narodni odbor opštine Centar . Opština grada). : s. .]). : s. . .1931.52 str. Budžet Budžet opštine grada Sarajeva. Budžet Budžet narodnog odbora opštine Centar Sarajevo za 1960 godinu.27 str.32 str. . .Sarajevo : 1958 : Budžet. Opština Centar . 1961 ([S. l.> 1.]. .<Knj. : tabele . godinu. 4: za 1931.Budžet 338.164 / Biblioteka Sarajeva SARAJEVO (Bosna i Hercegovina .1958 . Rukom ispisane napomene na marginama i ispravke na proračunu.Oštećen od metka duž cijele knjige: lS\isp\f3\n48\s1943. a) Sarajevo .6 Sarajevo)”1941/1944” COBISS.1928-1936 . . kor. nema korica a) Sarajevo . . . . . nasl.: graf.1942.6 Sarajevo)”1928/1936” COBISS.47 str. 31 cm Sadrži: 1: za godinu 1942.6 Sarajevo)”1941/1944” 352.Sarajevo .32 str.31 str.1939.1928. 1938. Budžet Budžet rashoda i prihoda Gradske opštine Sarajeva.: graf. 4: za 1939/40 godinu. . .1(497. Zagreb : Hrvatska državna tiskara. Budžet Proračun izdataka i primitaka Gradske općine Sarajevo. 31 cm Tekst na ćir. Opština grada).Državna tiskara. .Pocijepana nasl. pocijepana.Knjigom o Sarajevu / 165 marginama i ispravke na proračunu.1937. prikazi . .6 Sarajevo)”1936/1941” 352. .BH-ID 2603046 627 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina .Opština grada .<Knj. 2: za godinu 1943. pohaban povez.Rukom ispisane napomene na marginama i ispravke na proračunu. kor. Opština grada). . 1936-. Oštećen od metka duž cijele knjige: lS\isp\f3\n48\s1944 a) Sarajevo .075.12:352.075.075.1:336. 1942. .Proračuni b) opštinski budžet c) gradski proračuni 336.075.Proračuni b) opštinski budžet c) gradski proračuni 336. 3: za godinu 1944.]. .Proračuni b) opštinski budžet c) gradski proračuni 336.> 1.12:352. 3: za 1938/39 godinu.49 str. .Opština grada .34 str. 2: za 1937/38 godinu.1(497. .Opština grada . .BH-ID 2603558 628 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina .6 Sarajevo)”1936/1941” COBISS. . .<Knj.50 str. i lat.1(497.075.12(497.075.47 str. . .1:336. .49 str.Knjiga je oštećena metkom.1936-1941 .12(497.Oštećen od metka duž cijele knjige: lS\isp\f3\n48\s1942.> 1. prikazi .1941-1944 .1943. .6 Sarajevo)”1928/1936” 352.BH-ID 2603814 629 . .12(497. Sadrži: 1: za 1936/37 godinu.Sarajevo : Bosanska pošta Josip Bretler [etc. . 5: za 1940/41 godinu.1:336. . . 1942-.Islamska dionička štamparija.12:352.1940. 1880.Bosanska pošta. . septembra 1909. Kajona”. i Kr. Budžet Proračun Općine glavnoga grada Sarajeva. 31 cm 2: za godinu 1885 : zaključen u izvanrednoj sjednici gradskoga zastupstva od 23. I. . . a potvrđen otpisom vis.. i potvrđen odpisom vis.862.031 I.12:352.25 str. i potvrđen odpisom visoke zemaljske vlade od 26.Štamparija “Daniela A. 1912. .1885. broj 172/I. Opština grada).E.Bosanska pošta. 28 cm 5: za godinu 1891..924/I.].Štamparija “Daniela A. 15: za godinu 1912 : zaključen u sjednicama općinskog zastupstva od 21. 7: za godinu 1896.27 str. 1887.21 str..25 str.12(497.. januara 1912.Sarajevo : Islamska dionička štamparija [etc.1897. . 28 cm 8: za godinu 1897. prikazi . . Opština grada). 1880-. 1909. 1891.075.25 str.1(497.Tiskara “Daniela A. septembra 1899. . broj 55.Proračuni 336. 28 cm 13: za godinu 1909 : zaključen u sjednici općinskog zastupstva od 17. 6: za godinu 1892.Tiskara “Daniela A.14 str.> 1. . marta 1909. broj 44. broj 72. 1903.6 Sarajevo)”1885/1912” COBISS. 100. . zem. . 1916-. aprila 1912. . oktobra 1902. . zem. 29 cm 4: za godinu 1890.BH-ID 2601510 630 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina . aprila 1899. novembra 1898. i potvrđen odpisom visoke zemaljske vlade od 10.: graf. vlade od 24. . . januara 1900..Opština grada .1880-1912 . Kajona”.14 str. vladine tiskarne u Sarajevu. E. prikazi . .059/I. br. . .9 str. 28 cm 9: za godinu 1899 : zaključen u sjednici općinskog zastupstva od 28.<Knj. . .Sarajevo : Tisak C.075. . .031 I.16 str. Budžet Proračun Općine glavnog grada Sarajeva i gradske uboške i bolno potpomagajuće zaklade i gradske električne željeznice. 1899.Tisak C.25 str. 1904. . januara 1910. E.Tiskara “Daniela A. 30 cm .27 str.6 Sarajevo)”1885/1912” 352.1896. i potvrđen odpisom visoke zemaljske vlade od 9.. broj 59. . novembra 1904. 29 cm..10 str.: graf. vlade od 13.166 / Biblioteka Sarajeva SARAJEVO (Bosna i Hercegovina .. februara 1885 a odobren naredbom zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu od 30. . . . decembra 1911 i 16. i Kr. 1892.. 1910. juna 1904. 29 cm 12: za godinu 1904 : zaključen u sjednici općinskog zastupstva od 16. . Kajona”.1:336.21 str. . Kajona”. vlade od 30. . Štamparija “Daniela A.Bosanska pošta. 1900.15 str. . vladine tiskarne u Sarajevu [etc. .1890. 29 cm 11: za godinu 1903 : zaključen u sjednici općinskog zastupstva od 6.. a) Sarajevo . . 31 cm Sadrži: 1: za godinu 1880. broj 15.25 str. .]. i potvrđen odpisom vis.121/I.Bosanska pošta. zem. aprila 1903. i potvrđen odpisom visoke zemaljske vlade od 3. Kajona”. septembra 1908. 14: za godinu 1910 : zaključen u sjednici općinskog zastupstva od 9. Kajona”. 3: za godinu 1887. aprila 1885 broj 9659/I.> 1.<Knj. 10: za godinu 1900 : zaključen u sjednici općinskog zastupstva od 9. . uboške zaklade za godinu 1916/1917 : br.075. .1:336. .Gradsko poglavarstvo u Sarajevu.1:336.075.Dokumenat u rukopisu 2: za 1925. : s. l.]).12(497.Lit. 30 cm Tekst na ćir. Opština Stari Grad . od 1.1958 . Opština grada). n.1916. n.1923-1927 . godinu. . 4: za 1927. 1923. Budžet Proračun Opštine grada Sarajeva.BH-ID 2602278 632 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina .1(497. 3: za godinu 1918.Sarajevo : Štamparija “Daniel A. 29 cm a) Sarajevo.7.].41 str. . Kajon”. a) Sarajevo .6 Sarajevo)”1916/1922” 352.6 Sarajevo)”1916/1922” COBISS.Pohabani hrbat.Proračuni b) opštinski budžet c) gradski proračuni 336. jula 1917. : s. . . l. . . i lat.1927. godinu : pov. 1958 ([S. . . 1922./1919. .1(497.[36] str. 31.075.Budžet 338. do 30.<Knj. .6 Sarajevo)”1958”(083. Budžet Budžet narodnog odbora opštine Stari Grad Sarajevo za 1958 godinu. .141 str. gradske uboške i bolnopodpomagajuće zaklade za godinu 1922.[36] str.075.6. 126 prez.6 Sarajevo)”1922/1927” 352.Knjigom o Sarajevu / 167 Sadrži: 1: Proračun općine glavnog grada Sarajeva i grad.34 str. broj 285/27. od 1.12:352. “Grafija”. 324 orezidiala ex 1917. 922.6 Sarajevo)”1922/1927” COBISS. opština Stari Grad).Proračuni b) opštinski budžet c) gradski proračuni 336.BH-ID 3416358 633 . 52.26(497.37 str. godina]. Vladin povjerenik. godinu : pov.34 str.1925. . : br. 4: za godinu 1919-1920 od 1. .1916-1922 . . .[S. .Gradsko poglavarstvo u Sarajevu.37 str.: graf. 1923-.94) COBISS.1917. 2: za godinu 1917. .32 str. . : br. do 30. . Sadrži: 1: [za 1923.Dokumenat u rukopisu a) Sarajevo . .1918. broj 235/26.1919 do 30.139 ex 1918./1918.Opština grada . . : tabele . jula 1918.BH-ID 2601766 631 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina . .Opština grada .12(497. juna 1918. . prikazi .12:352.> 1. juna 1919. 3: za 1926.26 str.1920. 1919.006 ex 916.1926.Dokumenat u rukopisu 5: Proračun općine glavnog grada Sarajeva. : br. Opština Stari Grad .6 Sarajevo)”1956”(083.26(497.[S. l. l. .92) COBISS.Sarajevo : [Opština Centar]. : s.26(497. : tabele .26(497. n. godinu. : s. : s. l. opština Centar). : tabele . opština Stari Grad). n. Opština Centar . Budžet Budžet opštine Stari Grad . 21 x 30 cm Nasl. na kor. 21 x 30 cm a) Sarajevo.Društveni planovi 338.1964 . . . 132 str. n.Sarajevo : [s. : s. n. Budžet Budžet narodnog odbora opštine Stari Grad Sarajevo za 1959 godinu. 1959 ([S.]). l. opština Centar).70 str. . . 29 cm a) Sarajevo .15 Sarajevo)”1964”(083.: Prednacrt društvenog plana opštine Centar a) Sarajevo . n.Društveni planovi 338. : s.168 / Biblioteka Sarajeva SARAJEVO (Bosna i Hercegovina .94) COBISS.1964 . : tabele + aneks [7 listova] .Sarajevo za 1956 godinu.6 Sarajevo)”1959”(083.91 str.].]). 29 cm a) Sarajevo.6 Sarajevo)”1964”(083.].]). 1964.].26(497.BH-ID 3416614 634 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina . Opština Stari Grad . l.Sarajevo : [Opština Centar]. opština Stari Grad).BH-ID 2504486 636 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina . . 29 cm a) Sarajevo.15 Sarajevo)”1964”(083.94) COBISS.BH-ID 3415846 635 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina . .1959 . Društveni plan Dokumentacija društvenog plana opštine Centar-Sarajevo za 1964. n. Društveni plan Predlog društvenog plana i budžeta opštine Centar . 1964 ([S.1964 .Sarajevo za 1964. godinu : tabelarni pregledi. . . godinu.BH-ID 3414566 638 .Društveni planovi 338.126 str.26(497.Budžet 338.94) COBISS. n. 1956 ([S.[72] tabele .94) COBISS. 1964 ([S. opština Centar).BH-ID 2413606 637 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina . .Sarajevo : [s. Društveni plan Nacrt društvenog plana opštine Centar-Sarajevo : za 1964.]).1956 .Budžet 338. 1961 (Sarajevo : [s. + Dopuna a) Sarajevo. prikazi . a) Sarajevo. [42] str. 1. l.92) COBISS. Odjeljenje za privredu. : tabele . opština Centar). Društveni plan Predlog društvenog plana opštine Centar . opština Centar). godinu : dokumentacija.1963 .1963 . Opština Centar . Društveni plan Predlog društvenog plana narodnog odbora opštine Centar .BH-ID 2505254 643 . l.40.Sarajevo : Narodni odbor opštine Centar.26(497. Opština Centar .Društveni planovi 338. 1963. . : graf.92) COBISS.BH-ID 3414310 642 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina . : s. n.BH-ID 3431462 639 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina . 29 cm a) Sarajevo . .]). godinu.] : [s.[S. opština Centar).]). . opština Centar). prikazi .54 str.92) COBISS. n. Dokumentacija. . Društveni plan Predlog društvenog plana za 1963. Društveni plan Predlog plana privrednog razvoja opštine Centar-Sarajevo od 1961 do 1965 godine : dokumentacija.26(497.BH-ID 3414054 640 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina .6 Sarajevo)”1963”(083.26(497.26(497.Društveni planovi 338. godinu. dio.Društveni planovi 338. .92) COBISS. n. opština Centar).Sarajevo : Narodni odbor opštine Centar.26(497. : tabele . Društveni plan Predlog društvenog plana opštine Centar-Sarajevo za 1961. .]). 20 x 30 cm.6 Sarajevo)”1958”(083.Knjigom o Sarajevu / 169 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina . . Sarajevo : Narodni odbor opštine Centar. [1958] ([S. . .Sarajevo : Narodni odbor opštine Centar.92) COBISS. 1961 (Sarajevo : [s.6 Sarajevo)”1963”(083.Sarajevo za 1958 godinu. 1963.67 str. Opština Centar .1961-1965 .15 Sarajevo)”1961”(083.[52] tabela : graf. 2. n. 20 x 30 cm.15 Sarajevo)”1961/1965”(083.Privredni razvoj .Društveni planovi 338. dio. 30 cm a) Sarajevo.1961 .1958 . prikazi .Sarajevo za 1963. 29 cm a) Sarajevo .[35] tabela : graf.BH-ID 2504998 641 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina .].Društveni planovi 338. Odjeljenje za privredu. BH-ID 3345446 647 SARAJEVO. kartama : ilustr. 1949 (Sarajevo : Gradska štamparija).6 Sarajevo) 504. parkovi i spomenici / priredili Behija Zlatar . .06(497. Komisija za zaštitu i unapređivanje čovjekove sredine.Programi 504. 26 cm Na vrhu nasl.14(497. Općina Centar : ulice. .BH-ID 3415590 646 SARAJEVO. 24 cm a) Sarajevo . 1952 (Sarajevo : “Veselin Masleša”).170 / Biblioteka Sarajeva SARAJEVO.: Skupština opštine Centar-Sarajevo. trgovi.1949 336. Gradski narodni odbor Odluke Gradskog narodnog odbora / u redakciji G. geogr. .Sarajevo : Skupština opštine Centar-Sarajevo. .4.15 Sarajevo)(094.192 str.Sarajevo : [Narodni odbor grada].Sarajevo : Gradska štamparija.]. O. . .6 Sarajevo)”1952” COBISS.Pravno uređenje .Sarajevo . 78 str. (117.57) COBISS. Narodni odbor i reon.BH-ID 969766 645 SARAJEVO. : ilustr. .Iz sadržaja: Štokholmska deklaracija .3/. [2] presavijena lista s geogr. . 24 cm .(Zbirka odluka i naredaba G.1952 336. ... . karte.06(497.. [et al. [1946-1947] (Sarajevo : Gradska štamparija). . opština Centar). u Sarajevu .14(497. N.) .Sarajevo : Mediapress.Budžet . Narodni odbor.BH-ID 7746566 644 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina . mostovi.Sarajevo : Gradska kolportaža. 2007 (Sarajevo : Bemust).2 knj. Budžet Budžet Narodnog odbora grada Sarajeva za 1952 godinu. 29 cm a) Sarajevo .Budžet .Zakoni 352(497. Iz Statuta opštine Centar-Sarajevo a) Ekologija . 17 cm.Organizacija . Komisija za zaštitu i unapređivanje čovjekove sredine Zaštita i unapređivanje čovjekove sredine : program aktivnosti. br.6 Sarajevo)”1949” COBISS.75. 1-2) a) Sarajevo .. str. . .6 Sarajevo) COBISS.192 str. 1974 (Sarajevo : Oslobođenje). faks. Budžet Budžet Narodnog odbora i reona Sarajevo za godinu 1949.76 str. . N. O. .18 str. . l. do 2000.1(497. : s. Prijedlog budžeta Predlog budžeta opštine Centar . : s. .Sarajevo : SDC. nasl. 27 cm.Knjigom o Sarajevu / 171 a) Općina Centar . n. Sarajevo 1927 .1958 . 1986 (Sarajevo : Oslobođenje).6 Sarajevo)(031) COBISS. l. Ćir.BH-ID 210470 651 SARAJEVSKA Baščaršija. Kor.21 str.075. 26 cm.85(497. Sarajevo 1930 .075. str.9) COBISS. .BH-ID 2323750 650 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina .Na nasl. grad). . Sarajevo 1918 . Sarajevo 1930 .]). n. n. Samoupravna interesna zajednica Samoupravni sporazum o osnivanju Samoupravne interesne zajednice grada Sarajeva : materijali za javnu raspravu.92) COBISS. l. Sarajevo 1918 . grad). nacrti. n. a) Sarajevo . načinu i postupku delegiranja delegata u Skupštine SIZ-ova. .]). .26(497. : tabele .Društveni plan .]).Sarajevo : za 1958 godinu.6 Sarajevo)(084. . Skupština grada Dugoročni društveni plan grada Sarajeva za period od 1986. Opština Centar). Sarajevo 1917 . [s.6 Sarajevo)”1958”(083.] ([S. n.BH-ID 3431718 649 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina .[S. Sarajevo 1922 . l : s. : s.Sarajevo . .7) COBISS.].BH-ID 15975430 648 SARAJEVO (Bosna i Hercegovina .1(497. Sarajevo 1922 . SIZ fizičke kulture .136 str.197 str.Leksikoni 930. Sarajevo 1926 . 30 cm a) Sarajevo.[Sarajevo : s.Sarajevo . 1986 ([S.1986-2000 .Sarajevo : Službeni list. .Programi 352. godine.BH-ID 3623462 652 . Sarajevo 1926 .Kulturna historija . SIZ dječije zaštite . 24 x 14 cm Sadrži fotografije: Sarajevo 1916 . . Sarajevo 1914 .Mapa 77(497.12) COBISS. Sarajevo 1934 .1 mapa (16 fotografija) : crno-bijelih .: Odluka o utvrđivanju broja delegata. a. . SIZ socijalne zaštite 352. Sarajevo 1931 .Prijedlog budžeta 338.15 Sarajevo)(094.Sadrži: SIZ osnovnog obrazovanja i vaspitanja .15 Sarajevo)”1986/2000”(083. [1958] ([S. Sarajevo 1926 a) Bosna i Hercegovina .]. Sarajevo 1928 . . Opština Centar . . [34] lista s tablama : ilustr.1/. . .BH-ID 9092870 654 SARAJEVSKA Hagada / [prevod Nataša Tabori . . bar jedanput u godini.16’02 091:75.Sarajevo : Sarajevska Dobrotvorna zadruga Srpkinje.15 Sarajevo)SDZS”1913/1914”(060. .Bibliografija: str.144 str.555) COBISS. .3(497. kor. prikazi . .Sarajevo : Rabic.BH-ID 16485126 655 SARAJEVSKA hagada / [propratni] tekst napisao Sesil Rot . v.. [esej S. 23 cm Hrpt.Beograd : Jugoslavija. .Sarajevo : Svjetlost. nasl. . .14. i hebr.6 Sarajevo)=411.19 str. . .6Sarajevo)”13” COBISS. jer to je narodna dužnost!.3:003.Bibliografija: str.Na vrhu nasl. .: Srbi i Srpkinje. 1914 (Sarajevo : Narod). 39 str.Misterija Sarajevske Hagade / Jakob Finci: str. nasl. sjećajte se Đačke trpeze i Zadruge.Sarajevska Hagada i njen značaj u istoriji umetnosti / Sesil Rot: str.1/. do 30. 1962 (Ljubljana : Ljudska pravica).1914 .332]:655. 5-7 a) Haggadah . 2008 (Sarajevo : Radin print). izvještaj Sarajevske Dobrotvorne Zadruge Srpkinja : od 30. Rota prevela Draginja Pervaz]. u bojama .14.000. . 5-40. 31 cm Izv.: Haggadah. : ilustr. Miodrag Radovanović].Beleške: str. v.Sarajevo 091. str. a) Sarajevska hagada . 24 cm Tiraž 2. januara 1913.Na kor. januara 1914. : graf.172 / Biblioteka Sarajeva SARAJEVSKA Dobrotvorna zadruga Srpkinje VIII. .Tekst uporedo na bos. [84] str. : ilustr.BH-ID 2664742 653 SARAJEVSKA hagada / [autor studije] Eugen Werber .234(497. fotografija Dragoljub Zamurović]. . . 31 cm Ćir..Sarajevo . 39 a) Haggadah b) Sarajevska hagada 091. .Djelo se sastoji iz dvije knjige: fototipije manuskripta i studije.[277].Nema zad. nasl.Izvještaji 061. 45. 1999 (Ljubljana : Mladinska knjiga). b) Hebrejski rukopisi . stv. i donji lijevi ugao izvještaja a) Sarajevska Dobrotvorna zadruga Srpkinje . . jeziku.05(497. pocijepana nasl. kor. . omotu stv. stv.: Haggadah Sarajevo. .: Haggadah.53 COBISS. c) Minijature. 43-44. hebrejske .45. [autori fotografije Gojko Sikimić. 12) COBISS. . 091. 2006 (Sarajevo : Birograf). / [Hrvoje Šapina . / kritička obrada.. 407-443. . . [s.53 COBISS.1 mapa (16 fotografija) : crno-bijelih . Sarajevo 1938 . sa fotogr..1946-2006 792.6 Sarajevo)(084. .15 Sarajevo=924)”13” COBISS. Sarajevo 1932 .1/.Sarajevo . (djelomice u bojama) . Sarajevo 1924 . Sarajevo 1928 .Djelo se sastoji iz dvije knjige: fototipije manuskripta i studije.. 24 cm. . . . . Sarajevo 1931 . [et al. . Sarajevo 1938 a) Bosna i Hercegovina . a.. Sarajevo 1935 .. održane u Sarajevu 1914 g. Opera . stv. n.. 7-8. 24 x 14 cm Sadrži fotografije: Sarajevo 1918 .]). 24 cm Gl. Sarajevo 1918 . . Sarajevo 1905 .(Izvorna građa iz novije istorije Bosne i Hercegovine / Državni arhiva NR BiH . uvod i redakcija Vojislav Bogićević. l : s. Sarajevo 1921 . .BH-ID 127623687 656 SARAJEVSKA hagada.] ([S.40 str.] . Sarajevo : Svjetlost. Sarajevo 1890 .455 str.. : ilustr. preuzet iz dodatka.05(497. 29 cm Sarajevska opera i procesi europeizacije bosanskohercegovačkog teatarskog prostora / Gradimir Gojer: str.Sarajevo : Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo : Narodno pozorište.Sarajevo : Državni arhiv narodne republike Bosne i Hercegovine. nasl. .6 Sarajevo)”13” 75. : ilustr.BH-ID 3623718 659 SARAJEVSKI atentat : izvorne stenografske bilješke sa glavne rasprave protiv Gavrila Principa i drugova. 1983 (Ljubljana : Delo).Registar a) Narodno pozorište (Sarajevo).3:003.Summary.Sarajevska hagada / Eugen Verber. .Sarajevo : SDC.BH-ID 15348486 658 SARAJEVSKA Vijećnica.6 Sarajevo)”1946/2006” COBISS. stručni saradnici Halid Kuburović . .Knjigom o Sarajevu / 173 26-254.332:655. : ilustr.].Fototipsko izd.Beograd : Prosveta .Mapa 77(497.386 str. 1954 (Zagreb : Tipografija). [208] str. [26] str. . [et al. Sarajevo 1922 .BH-ID 545031 657 SARAJEVSKA opera : 1946-2006.23(497.Registar . Sarajevo 1931 . . Sarajevo 1928 .6 Sarajevo) 091(497. 1) Aus dem hochverratsprozess: str. Sarajevo 1931 .54(497. 163.Balet .BH-ID 7120390 663 SARAJEVSKI dani poezije ‘71 / uredili: Advan Hozić i Svetozar Radonjić-Ras.BH-ID 8807430 661 SARAJEVSKI balet 1950-1990 / [predsjednik Odbora za proslavu Hajra Balorda . . 821-1(082) 821. nasl.[Sarajevo : Narodno pozoršte.6)-1(082)=163.(Biblioteka Danas) Tekst na bos.1950-1990 .Sarajevo : Udruženje književnika Bosne i Hercegovine.15 Sarajevo)”1950/1990” COBISS.Sarajevo : Udruženje književnika Bosne i Hercegovine.1914.BH-ID 3216678 664 . 1970 (Sarajevo : Oslobođenje). : s.Sudski procesi b) Sarajevski atentat 1914 .163.BH-ID 2503718 662 SARAJEVSKI dani poezije = Les journées poétiques de Sarajevo / priredio = choix et préface par Alija Isaković . l. .1 COBISS. i franc.Dokumenti 94(497. likovno opremio = couverture et portraits Seid Hasanefendić].VI. Sarajevo : Svjetlost.2) COBISS. stv. . 20 cm a) Sarajevski atentat 1914 . glavni i odgovorni urednik Darko Lukić]. . . . : ilustr. 137-175 a) Sarajevo .8(497. Gavrilo (1894-1918) . 28 cm Bibliografija tekstova o sarajevskom Baletu / Silvija Bogdanović: str.4(497.184 str.[44] str. .]). 1990] (Sarajevo : Svjetlost). jeziku 821.2) COBISS. n.Spomenice b) pozorište c) sarajevski balet 792. : ilustr..179 str. .183 str.55 Sarajevo)”1914”(093.6 Sarajevo)”1914”(093. . s tablama : ilustr. : pisma i saopštenja / priredio Vojislav Bogićević.Sudski procesi Dokumenti 94(497. 16 cm.6)-1(082) COBISS. [traduction Vera Arapović . 20 cm Gl. 1965 (Sarajevo : Oslobođenje). preuzet s korica.2) 94(439.BH-ID 1422337 660 SARAJEVSKI atentat : 28. [22] str. .4=133. 1971 ([s.4(497. .15)(044.174 / Biblioteka Sarajeva a) Princip. . : ilustr.]]. nasl.Antologije poezije 821.Učesnici Sarajevskih dana poezije 1962-1988: str. 27 x 23 cm Na vrhu gl.BH-ID 678150 665 SARAJEVSKI kompas : prvo godište 1921-22. : fotogr.148 str. .4(497.Sport .48(497.Sarajevo : Međunarodna književna manifestacija Sarajevski dani poezije . [et al../77.Bosna i Hercegovina . [ilustracije u publikaciji Nedžad Ibrišimović].Monografije 796. 24 cm Registar a) Sarajevo .15”1976/1977”(083. / uredio i izdao Novica Terzić. . 16) Bibliografija: str. 1989 ([Sarajevo] : Oslobođenje). 53-57 a) Komunistička partija .BH-ID 3208998 666 SARAJEVSKI komunisti i ideološko-političko obrazovanje : (program za 1976.Vodiči 338. godinu). 17 cm..Sarajevo : Ministartsvo kulture i sporta Kantona Sarajevo.Takmičenja . . 24 cm Poezija učesnika “Sarajevskih dana poezije” 1988. 125-137 a) Sarajevski dani poezije (1989) .1976-1977 .Sarajevo : Studijski centar Gradske konferencije SK BiH. .Podružnica književnika grada Sarajeva. . .6 Sarajevo)(036)”1921” COBISS. .Programi 329(497. . 1921 (Sarajevo : Štamparija Bosanske pošte).BH-ID 7678470 667 SARAJEVSKI maraton : 1992-1995 / [pripremili Sabahudin Dautbašić i Tomo Počanić .15 Sarajevo). . fotografije Nikola Bilić .Sarajevo : Novica Terzić.1921 .163.(Mala biblioteka .032(497.Obrazovanje .Knjigom o Sarajevu / 175 SARAJEVSKI dani poezije ‘89 / priredio za štampu Miroslav Toholj .Turizam . [između 1995-1996] (Zenica : Dom štampe).BH-ID 1021990 668 .: str. 1976 (Rogatica : “Mićo Sokolović”).97) COBISS. str.Privreda .138 str.: Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo a) Sarajevo 1992-1995 .223 str. u bojama . . 55-121.6)-1(082) 821-1(082) COBISS. . : ilustr. .131 str. .6 Sarajevo)”1992/1995” COBISS. 176 / Biblioteka Sarajeva SARAJEVSKI memento : 1992-1995 / [redakcijski kolegij Amira Kapetanović ... et al. ; likovni urednici Edo Numankadić i Amra Zulfikarpašić]. - Sarajevo : Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, 1997 (Sarajevo : Műller). - 241 str. : ilustr. ; 30 cm Tekst na bos. i engl. jeziku a) Sarajevo 1992-1995 - Umjetnost - Kultura - Monografije 008:355.4(497.6)”1992/1995” COBISS.BH-ID 964631 669 SARAJEVSKI proces : suđenje muslimanskim intelektualcima 1983 g. : sabrani dokumenti. - Zürich : Bosanski institut, 1987. - 276 str. ; 24 cm a) Sarajevski proces - Politički procesi - Sarajevo - 1983 347.93(497.15=163.43*)”1983”(094) 323.281(=163.43*)”1983”(094) COBISS.BH-ID 1711116 670 SARAJEVSKI tramvaj = Sarajevo tramcar : 1885. - 2003. / [priredili Avdo Vatrić, Samira Kadić ; prijevod na engleski Hinda Hadžić ; fotografije Šemso Hadžimuratović]. - Sarajevo : Gradski saobraćaj : Zonex ex Libris, 2003 ([Sarajevo] : Bemust). - 211 str. : ilustr. ; 27 cm Tekst uporedo na bos. i engl. jeziku. - Bibliografija: str. 208-209 a) Sarajevo - Tramvaji - 1885-2003 656.34(497.6 Sarajevo)”1885/2003” COBISS.BH-ID 11770886 671 SARAJLIĆ, Izet, 1930Sarajevska ratna zbirka / Izet Sarajlić. - Dopunjeno izd. - Sarajevo : OKO, 1995 (Sarajevo : OKO). - 48 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Poezija) 821.163.4(497.6)-1 COBISS.BH-ID 2050342 672 SARAJLIĆ, Izet, 1930Sarajevska ratna zbirka / Izet Sarajlić. - Obnovljeno izd. - Ljubljana : Vodnikova domačija, Kulturni vikend djece iz BiH, 1994 (Ljubljana : Delo). - 39 str. ; 15 cm. - (Biblioteka Egzil-abc ; b) Bilješka o autoru / Josip Osti: str. 37-38. - Slika autora na zadnjoj korici 821.163.4(497.6)-1 COBISS.BH-ID 39705856 673 Knjigom o Sarajevu / 177 SARAJLIĆ, Izet, 1930-2002 Sabrana djela. 3 / Izet Sarajlić. - Sarajevo : Rabic, [1998] (Sarajevo : Rabic). - 151, [4] str. ; 21 cm Bilješka o piscu na unutr. str. om. - Slika autora na om. - Sadrži: Sarajevska ratna zbirka ; Knjiga oproštaja 821.163.4(497.6)-1(821) COBISS.BH-ID 543270 674 SARAJLIĆ, Izet, 1930-2002 Sarajevska ratna zbirka / Izet Sarajlić. - Reprint izd. - Beograd : Radio B92, 1994 (Beograd : Beopres). - 37 str. ; 14 cm. - (Edicija Komarac) Bilješka o autoru: str. 34-35. 821.163.4(497.6)-14 COBISS.BH-ID 171537415 675 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) Izbor iz dokumenata GK SK BiH Sarajevo. - Sarajevo : Gradska konferencija SK BiH, Centar za informacije, 1982 (Sarajevo : Oslobođenje). - 218 str. ; 20 cm. - (Dokumenti ; 2) a) Savez komunista Bosne i Hercegovine (Sarajevo) 329.15(497.6) COBISS.BH-ID 67504652 676 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) Izbor iz dokumenata GK SK BiH Sarajevo. - Sarajevo : Gradska konferencija SKBiH, Odjeljenje za informisanje, 1980 (Sarajevo : Oslobođenje). - 221 str. ; 20 cm. - (Dokumenti) Izbor dokumenata koji su usvojeni u periodu januar 1978-maj 1980 a) izvještaji b) programi c) zaključci 329.15(497.15 Sarajevo)”1979/1980”(047) COBISS.BH-ID 1166374 677 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo), Konstituirajuća sjednica (1980 ; Sarajevo) Aktuelni idejno-politički zadaci unapređivanja metoda i sadržaja rada organizacije Saveza komunista u Sarajevu / Konstituirajuća sjednica Gradske konferencije Saveza komunista Sarajevo. - Sarajevo : Gradska konferencija SK BiH, Odjeljenje za informisanje, 1980 (Sarajevo : Oslobođenje). - 267 str. ; 20 cm. - (Dokumenti ; 10) 178 / Biblioteka Sarajeva “Konstituirajuća sjednica Gradske konferencije SKBiH Sarajevo održana je 30. juna 1980. godine”-->uvod a) Organizacija rada - Savez komunista Sarajevo - Diskusije b) Sarajevo - Organizacija rada Savez komunista - Diskusije c) organizacija Saveza komunista d) idejno-politički zadaci 329.15(497.15 Sarajevo) COBISS.BH-ID 1164070 678 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo), Izborna sjednica (1986 ; Sarajevo) Idejno-politička aktivnost Gradske organizacije Saveza komunista Sarajeva u periodu 19821986. godina i pravci djelovanja u narednom periodu / Izborna sjednica Gradske konferencije Saveza komunista Sarajeva. - Sarajevo : Gradski komitet SKBiH, Odjeljenje za informisanje, [1986] (Sarajevo : DES). - 221 str. ; 20 cm. - (Dokumenti) “Izborna sjednica Gradske konferencije SKBiH Sarajevo održana je 24. aprila 1986. godine “-->uvod. - Sadržaj na nasl. str.: Referat predsjednika Gradskog komiteta SK Ivana Brigića ; Diskusija ; Akcioni program idejno-političke aktivnosti organizacije Saveza komunista Sarajeva za period 1986. do 1990. godine ; Organi gradske organizacije SKBiH Sarajevo a) Sarajevo - Organizacija rada - Savez komunista - Diskusije b) izvještaji c) programi 329.15(497.15 Sarajevo)(063) COBISS.BH-ID 691974 679 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo), Sjednica (4 ; 1979 ; Sarajevo) Idejno-politička aktivnost Saveza komunista u borbi za dalje ostvarivanje reforme visokog obrazovanja u Sarajevu / Četvrta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista. - Sarajevo : Gradska konferencija SKBiH, Odjeljenje za informisanje, 1979 (Sarajevo : Oslobođenje). - 201 str. ; 20 cm. - (Dokumenti ; 1) “Četvrta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista Sarajeva održana je 15. maja 1979. godine.”-->uvod a) Visoko obrazovanje - Reforme - Savez komunista b) Sarajevo - Savez komunista - Visoko obrazovanje 329.15(497.15 Sarajevo):378 COBISS.BH-ID 2031142 680 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo), Sjednica (4 ; 1980 ; Sarajevo) Ostvarivanje zaključaka Gradske konferencije o idejno-političkim zadacima organizacije Saveza komunista u Sarajevu na daljem provođenju reforme visokog obrazovanja / Četvrta Knjigom o Sarajevu / 179 sjednica Gradske konferencije Saveza komunista BiH Sarajevo, Međufakultetska konferencija Saveza komunista. - Sarajevo : Gradska konferencija SKBiH, Centar za informisanje, 1980 (Sarajevo : Oslobođenje). - 264 str. ; 20 cm. - (Dokumenti ; 11) “Četvrta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista Sarajeva održana je 26. novembra 1980. godine ... Međufakultetska konferencija Saveza komunista u Sarajevu održana je 13. novembra 1980. godine”-->uvod a) Edukacija - Univerzitet - Komunisti - Sarajevo - Zbornici b) Sarajevo - Univerzitet - Savez komunista - Zbornici c) visoko obrazovanje d) reforme e) visokoškolske organizacije 329.15(497.15 Sarajevo):378 378(497.15 Sarajevo) COBISS.BH-ID 1164326 681 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo), Sjednica (5 ; 1979 ; Sarajevo) Idejno-politička aktivnost organizacije Saveza komunista u Sarajevu u proteklom dvogodišnjem periodu i zadaci Saveza komunista za naredni četvorogodišnji period / Sedamnaesta, osamnaesta i konstituirajuća sjednica Gradske konferencije Saveza komunista BiH Sarajevo. - Sarajevo : Gradska konferencija SKBiH, 1982 (Sarajevo : Oslobođenje). - 227 str. ; 19 cm. - (Dokumenti ; 1[i.e. 22]) a) Savez komunista BiH (Sarajevo) - 1980-1982 - Izvještaji 329.15(497.15 Sarajevo)”1980/1982”(063) COBISS.BH-ID 7745286 682 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo), Sjednica (5 ; 1980 ; Sarajevo) Ostvarivanje idejno-političkih zadataka Saveza komunista u oblasti investicione potrošnje u gradu Sarajevu / Peta i Treća sjednica Gradske konferencije Saveza komunista BiH Sarajevo. Sarajevo : Gradska konferencija SKBiH, Centar za informisanje, 1981 (Sarajevo : Oslobođenje). - 118 str. ; 20 cm. - (Dokumenti ; 12) “Peta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista održana je 10. decembra 1980. godine.”->uvod a) Ekonomski razvoj - Investicije - Savez komunista Sarajevo - Diskusije b) Sarajevo - Ekonomija - Savez komunista - Diskusije c) društveno-ekonomski razvoj d) ekonomska stabilizacija e) investiciona potrošnja 329.15(497.15 Sarajevo):330.3 330.3(497.15 Sarajevo) COBISS.BH-ID 1164582 683 180 / Biblioteka Sarajeva SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo), Sjednica (6 ; 1979 ; Sarajevo) Aktuelna idejno-politička pitanja ostvarivanja politike društveno-ekonomskog razvoja i ekonomske stabilizacije u Sarajevu / Šesta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista Sarajevo. - Sarajevo : Gradska konferencija SKBiH, Odjeljenje za informisanje, 1979 (Sarajevo : Oslobođenje). - 137 str. ; 20 cm. - (Dokumenti ; 3) “Šesta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista Sarajeva održana je 14. novembra 1979. godine.”-->uvod a) Ekonomski razvoj - Politika - Savez komunista Sarajevo - Diskusije b) Sarajevo - Ekonomija - Savez komunista - Diskusije c) društveno-ekonomski razvoj d) ekonomska stabilizacija 329.15(497.15 Sarajevo):330.34 330.34(497.15 Sarajevo) COBISS.BH-ID 1163302 684 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo), Sjednica (6 ; 1980 ; Sarajevo) Ostvarivanje zadataka organizacije Saveza komunista u Sarajevu u daljem socijalističkom samoupravnom preobražaju kulture / Šesta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista Sarajevo. - Sarajevo : Gradska konferencija SKBiH, Centar za informisanje, 1981 (Sarajevo : Oslobođenje). - 105 str. ; 20 cm. - (Dokumenti ; 13) “Šesta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista Sarajevo održana je 26. decembra 1980. godine”-->uvod a) Socijalističko samoupravljanje - Kultura - Savez komunista Sarajevo - Diskusije b) Sarajevo - Kultura - Savez komunista - Diskusije 329.15(497.15 Sarajevo):316.7 316.7(497.15 Sarajevo) COBISS.BH-ID 21114887 685 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo), Sjednica (7 ; 1981 ; Sarajevo) Aktuelna pitanja i zadaci u razvoju sistema marksističkog ideološko-političkog obrazovanja i osposobljavanja u organizaciji Saveza komunista u Sarajevu / Sedma sjednica Gradske konferencije Saveza komunista Sarajevo. - Sarajevo : Gradska konferencija SKBiH, Centar za informisanje, 1981 (Sarajevo : Oslobođenje). - 138 str. ; 20 cm. - (Dokumenti ; 14) “Sedma sjednica Gradske konferencije Saveza komunista održana je 30. januara 1981. godine.”->uvod a) Edukacija - Marksizam - Savez komunista Sarajevo - Diskusije b) Sarajevo - Marksizam Savez komunista - Diskusije 329.15(497.15 Sarajevo):141.82 141.82:37(497.15 Sarajevo) COBISS.BH-ID 21115399 686 Knjigom o Sarajevu / 181 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo), Sjednica (8 ; 1980 ; Sarajevo) Idejno-politička osnova društveno-ekonomskog razvoja Sarajeva u periodu od 1981. do 1985. godine / Osma sjednica Gradske konferencije Saveza komunista Sarajevo. - Sarajevo : Gradska konferencija SK BiH, Odjeljenje za informisanje, 1980 (Sarajevo : Oslobođenje). - 164 str. ; 20 cm. - (Dokumenti ; 6) “Osma sjednica Gradske konferencije Saveza komunista održana je 12. marta 1980. godine.”->uvod a) Ekonomski razvoj - Politika - Savez komunista Sarajevo - 1981-1985 - Diskusije b) Sarajevo - Ekonomija - Savez komunista - 1981-1985 - Diskusije c) društveno-ekonomski razvoj d) idejne osnove 329.15(497.15 Sarajevo):330.342.151”1981/1985” 330.342.151(497.15 Sarajevo)”1981/1985” COBISS.BH-ID 15561991 687 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo), Sjednica (8 ; 1981 ; Sarajevo) Aktuelna pitanja društveno-ekonomske i političke situacije u Sarajevu / Osma i Deveta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista BiH Sarajevo. - Sarajevo : Gradska konferencija SKBiH, Centar za informisanje, 1981 (Sarajevo : Oslobođenje). - 170 str. ; 20 cm. - (Dokumenti ; 15) “Osma, proširena, sjednica Gradske konferencije Saveza komunista održana je 3. marta 1981. godine.”-->uvod a) Ekonomija - Politika - Savez komunista Sarajevo - Diskusije b) Sarajevo - Ekonomija - Savez komunista - Diskusije c) društveno-ekonomska situacija d) politička situacija 329.15(496.15 Sarajevo):330.1 330.1(497.15 Sarajevo) COBISS.BH-ID 21212935 688 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo), Sjednica (9 ; 1980 ; Sarajevo) Stanje i aktuelni idejno-politički zadaci Saveza komunista u Sarajevu u ostvarivanju naše nesvrstane spoljne politike i razvijanju međunarodne saradnje / Deveta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista Sarajevo. - Sarajevo : Gradska konferencija SK BiH, Odjeljenje za informisanje, 1980 (Sarajevo : Oslobođenje). - 230 str. ; 20 cm. - (Dokumenti ; 7) “Deveta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista održana je 24. marta 1980. godine.”->uvod a) Međunarodni odnosi - Nesvrstanost - Savez komunista Sarajevo - Diskusije b) Sarajevo Nesvrstanost - Savez komunista - Diskusije c) spoljna politika d) međunarodna saradnja 329.15(497.15 Sarajevo):327 327(497.15 Sarajevo) COBISS.BH-ID 1163558 689 Sarajevo) Aktuelna idejno-politička pitanja ostvarivanja politike ekonomske stabilizacije . / Dvanaesta.15 Sarajevo) COBISS. Sjednica (10 . 20 cm. godine”-->uvod a) Stanovi . godine. 18) “Četrnaesta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista održana je 17. Odjeljenje za informisanje.Politika . Akcioni program idejno-političke aktivnosti i orijentacioni plan rada . 1981 . godine”->uvod a) Organizacija rada . 16) “Jedanaesta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista održana je 21.. Sjednica (11 .151(497. .(Dokumenti . Trinaesta i Četrnaesta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista BiH Sarajevo.BH-ID 1164838 691 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. 8) “Deseta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista održana je 14. .Organizacija rada Savez komunista . . 20 cm. maja 1981.Sarajevo : Gradska konferencija SKBiH. . . 1981 .8(497.140 str. 1980 ..342.Diskusije c) kolektivni rad d) delegatski sistem e) izbor predsjednika . 1981 (Sarajevo : Oslobođenje).311 str.15(497.15 Sarajevo):332.Sarajevo : Gradska konferencija SK BiH. . jula 1981. Centar za informisanje.15 Sarajevo):330.Savez komunista Sarajevo .Diskusije c) ekonomija d) ekonomska politika 329. . Izvještaj o radu Gradske konferencije .Politika . maja 1980.Savez komunista Sarajevo . Sjednica (12 . . Centar za informisanje. Gradska konferencija (Sarajevo). 1980 (Sarajevo : Oslobođenje). Gradska konferencija (Sarajevo).182 / Biblioteka Sarajeva SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo). .151 330..342. . .Stambena politika Savez komunista ..Savez komunista Sarajevo . .15(497.Diskusije b) Sarajevo .Diskusije b) Sarajevo Ekonomija . 20 cm.136 str.BH-ID 7662086 690 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. .”->uvod a) Ekonomska stabilizacija .Sarajevo : Gradska konferencija SKBiH.8 332.(Dokumenti . 1981 (Sarajevo : Oslobođenje).Diskusije 329. Sarajevo) Aktuelna idejno-politička pitanja ostvarivanja stambene politike u Sarajevu / Jedanaesta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista BiH Sarajevo.. .(Dokumenti .15 Sarajevo) COBISS.Diskusije b) Sarajevo .rezultati aktivnosti u provođenju stavova V sjednice Centralnog komiteta SKBiH i VI sjednice Gradske konferencije SKBiH Sarajevo / Deseta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista Sarajevo.. Sarajevo) Ostvarivanje programa idejno-političke aktivnosti Saveza komunista u provođenju Titove inicijative o unapređivanju kolektivnog rada .Savez komunista . 15 Sarajevo) COBISS.Politika Savez komunista Sarajevo . oktobra 1981.Sarajevo : Gradska konferencija SK BiH. 1981 (Sarajevo : Oslobođenje).Sarajevo 329.Društvena uloga .Diskusije b) Stanovi . l.Knjigom o Sarajevu / 183 329. .15(497.Sarajevo : Studijski centar Gradske konferencije SK BiH. . / Petnaesta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista BiH Sarajevo.342.Omladina .15 Sarajevo)”1975/1976” COBISS.Sarajevo : Gradska konferencija SKBiH. Gradska konferencija. Sjednica (15 . Studijski centar (Sarajevo) Idejno i akciono osposobljavanje u Savezu komunista Sarajeva. godine.15 Sarajevo)-053.342.6 332.15 Sarajevo):374”1975/1976” 374. 4) a) Komunistička partija . n. .15(497.(Mala biblioteka .Savez komunista Sarajevo .151(497. .Diskusije c) ekonomija d) ekonomska politika 329.108 str. Centar za informisanje. godine.Diskusije c) Sarajevo .Savez komunista .”-->uvod a) Omladina . Sarajevo) Akcioni program djelovanja komunista Sarajeva u ostvarivanju društvene uloge mlade generacije .15 Sarajevo) COBISS.(Dokumenti . 1973 (Sarajevo : Oslobođenje).Diskusije d) mlada generacija e) komunisti f) stambena politika 329.15 Sarajevo):330.91 str.151 330.]).BH-ID 7467526 695 .15(497. 20 cm. Zadaci organizacije Saveza komunista u Sarajevu u ostvarivanju nekih aktuelnih idejno-političkih pitanja u stambenoj oblasti / Šesnaesta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista BiH Sarajevo. 1981 .15(497. . novembra 1981. .15 Sarajevo):342. 17 cm.BH-ID 1166118 693 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. 20 cm.Politika . Gradska konferencija (Sarajevo). . . .73:329. .BH-ID 1165606 694 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine.826(497. 20) “Šesnaesta sjednica Gradske konferencije Saveza komunista BiH Sarajevo održana je 19. . Gradska konferencija (Sarajevo).826 342.Savez komunista . Sarajevo) Zadaci organizacije Saveza komunista u Sarajevu na provođenju stavova CK SKJ o neposrednim zadacima SK u ostvarivanju politike ekonomske stabilizacije .Obrazovanje .116 str..BH-ID 1165350 692 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine.. : s.(Dokumenti . 19) “Petnaesta sjednica Gradske konferencije SKBiH Sarajevo održana je 16.Diskusije b) Sarajevo Ekonomija . . 1981 .8(497.15 Sarajevo) COBISS.Savez komunista Sarajevo . 1981 ([S.15(497. Sjednica (16 .”-->uvod a) Ekonomska stabilizacija . .148 str. .Sarajevo 329. Gradska konferencija. Program Ideološko-političko obrazovanje sarajevskih komunista u 1973/74. Sjednica (1985 ... godinu). Studijski centar (Sarajevo). . 19 cm a) Sarajevo . .Sarajevo : Gradski komitet SK BiH.222 str.15 Sarajevo):711.45 355.15 Sarajevo)(063) COBISS.15(497.BH-ID 998182 697 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine.15 Sarajevo):355. 2) a) ONO i DSZ .Sarajevo : Gradski komitet SKBiH.Planovi b) plan urbanog razvoja 329. 1982 . Sarajevo : Studijski centar Gradske konferencije SK BiH. godini : (program).4(063) 711. . Studijski centar (Sarajevo).Privreda .15 Sarajevo):374”1975/1976” 374:329. 1973 (Sarajevo : Oslobođenje). Sarajevo) Idejno-politička aktivnost organizacija i organa Saveza komunista Bosne i Hercegovine Sarajevo na provođenju stavova Jedanaestog kongresa . Gradski komitet (Sarajevo).BH-ID 390662 698 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine.]).4:329.BH-ID 2326310 696 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine.15 Sarajevo)”1975/1976” COBISS. [urednik Zlata Ramusović].15(497. 1975 (Sarajevo : [s. .1975/1976 .1973/1974 .45:329.Savez komunista .Sarajevo . a) Komunisti .BH-ID 2032166 699 . Centar za informisanje. .Sarajevo .(Dokumenti .(Mala biblioteka . 12) Ćir. . 1982 (Sarajevo : Oslobođenje). 1985.Programi 329. . 17 cm.15 Sarajevo)”1973/1974” COBISS. .15(497. 17 cm.15(497.53 str. 20 cm.Programi 329. 6) a) Komunisti . / Druga sjednica Gradskog komiteta Saveza komunista Sarajevo .Edukacija . Sarajevo : Studijski centar Gradske konferencije SK BiH.Do 2000 . . Gradska konferencija.Komunisti Obrazovanje .Edukacija . .15(497.75 str. Program Ideološko-političko obrazovanje sarajevskih komunista : (program za 1975/76. Sarajevo) Idejno-politička osnova srednjoročnog i dugoročnog društveno-ekonomskog i urbanog razvoja Sarajeva.Programi b) Sarajevo .15 Sarajevo):374”1973/1974” 374:329.(Mala biblioteka .184 / Biblioteka Sarajeva SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine.15(497. Sjednica (2 .15 Sarajevo) COBISS. Gradski komitet (Sarajevo).15(497.1973/1974 .Urbanizam . .15(497. n. . . januara 1969. .Savez komunista . 1969 . godini i programska orijentacija u narednom periodu / Četrdeset treća sjednica Gradskog komiteta Saveza komunista Sarajevo. .(Dokumenti . Opštinska organizacija Centar (Sarajevo) Odluka o organizovanju Opštinske organizacije Saveza komunista BiH Centar Sarajevo : sa podsjetnikom za rad sekretara i sekretarijata OOSK. 20 cm.: Političko-bezbjedonosna situacija . 1980 . . . 1987 (Sarajevo : DES). 17 cm : faks. . Sarajevo) Neka aktuelna idejno-politička pitanja aktivnosti i zadaci Saveza komunista u gradu Sarajevu / Treća. Gradska konferencija (Sarajevo).15(497.3:329.15(497. Sarajevo) Peti kongres Saveza komunista Bosne i Hercegovine : Sarajevo.222 str. Marksistički studijski centar .62 str.15(497. Sjednica (3 . Sarajevo) Aktivnost marksističkog studijskog centra Gradske konferencije Saveza komunista Sarajevo u 1979.Sarajevo : Opštinski komitet SKBiH Centar Sarajevo. 20 cm.Sarajevo : Gradski komitet SKBiH. Četvrta i Peta sjednica Gradskog komiteta Saveza komunista BiH Sarajevo .BH-ID 1162790 701 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. januara 1980. Gradski komitet (Sarajevo).15(497. 3) Sadržaj na nasl. : stenografske bilješke / [urednik Veselin Mitrašević]. . Odjeljenje za informisanje.Sarajevo 329. (520.Organizacija rada .15 Sarajevo)”1979”(063) COBISS. Društveno-ekonomski razvoj . 1982 . Kretanja u strukturi članstva u organizaciji Saveza komunista Sarajevo u 1981. . 4) “Četrdeset treća sjednica Gradskog komiteta Saveza komunista održana je 22. Gradski komitet (Sarajevo). Reforma i materijalni položaj srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja . 684 str. godini a) Politika .BH-ID 7209990 702 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. [urednik Zlata Ramusović].86 str. .Knjigom o Sarajevu / 185 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine. 1980 (Sarajevo : Oslobođenje). . 1982 (Sarajevo : Oslobođenje). 9-11. 24 cm Bilješke uz tekst 329.Savez komunista .2 knj.BH-ID 19665159 700 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine.Sarajevo : Gradska konferencija SKBiH.(Dokumenti . Kongres (5 .15)”1969”(063) 061. Centar za informisanje.”-->uvod a) Savez komunista Bosne i Hercegovine.Sarajevo : Centralni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine : Oslobođenje. . Sjednica (43 . str.Programi b) Sarajevo .1979 .Diskusije 329. godine. 1978 (Sarajevo : Oslobođenje). .15 Sarajevo) COBISS. .) .15)”1969” COBISS. .BH-ID 2423590 705 SAVEZ socijalističke omladine Bosne i Hercegovine.: Komisija: Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine u daljem razvoju i jačanju socijalističkog samoupravljanja.BH-ID 994086 703 SAVEZ komunista Bosne i Hercegovine.Sarajevo. kongres SSOBiH. maja 1983. [1982] (Sarajevo : 10. 1982 .Sarajevo : Odbor za pripremu 9. .).Sarajevo : Opštinska organizacija SKBiH Centar Sarajevo.78(497. na sjednici održanoj 31. Sarajevo) Aktuelna problematika zapošljavanja ..180 str. kongres SSOBiH.BH-ID 7731462 704 SAVEZ socijalističke omladine Bosne i Hercegovine.10.Statuti 329.”-->uvod 329. 1984 (Banjaluka : Glas).186 / Biblioteka Sarajeva Na vrhu nasl. 1978 (Sarajevo : Oslobođenje). Prva komisija. Opštinski komitet SKBiH Centar Sarajevo 329. 20 cm a) Omladina . .BH-ID 2462758 706 SAVEZ socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. . Sarajevo.1982. str. Na kor. kongres SSO BiH.15(497. Opštinski komitet SKBiH Centar Sarajevo.: Savez komunista Jugoslavije. . .Sarajevo : 10. .Politika .. ostvarivanju politike ekonomske stabilizacije i bržem produktivnom zapošljavanju mladih 329.]. 16 cm “. . kongresa SSO BiH.15 Sarajevo):352(060) 352:329. . Republička konferencija. .. Kongres (10 . ostvarivanju politike ekonomske stabilizacije i bržem produktivnom zapošljavanju mladih. Sarajevo) Magnetofonski snimak sa sjednice I komisije . .15](497.15 Sarajevo)”1986” COBISS. Kongres (9 .. usvojene 25. oktobra 1982. 1978 . .(Biblioteka Marksističke sveske) . godine. godine : [10. 14-16.42 str. i 17.mogućnosti i pravci djelovanja : (okrugli sto .. Prva komisija. integralni tekst glasi . 22 cm.2) COBISS.Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine u daljem razvoju i jačanju socijalističkog samoupravljanja. Opštinska organizacija Centar (Sarajevo) Statutarna odluka opštinske organizacije Saveza komunista BiH Centar Sarajevo. 9.[253] str. Okrugli sto (1984 .. .15)(06) COBISS.15 Sarajevo)(060) COBISS. održane dana 14.15(497. juna 1980.Sarajevo : Centar društvenih aktivnosti RKSSOBiH.78(497.47 str. Prva komisija).januar 1984.15)”1982”(063)(093. 1983 (Sarajevo : Svjetlost). 15. godine]. 16. 30 cm. juna 1978. Sarajevo) Nacrt izmjena i dopuna statuta Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine : [Sarajevo. izvršio je usaglašavanje Statutarne odluke Opštinske organizacije SKBiH Centar Sarajevo. godine . Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.BH-ID 2437670 710 SAVJETOVANJE o aktuelnim vodoprivrednim problemima Bosne i Hercegovine (1977 . Treća komisija). . .Knjigom o Sarajevu / 187 Nasl. . Na kor.15)”1984”(082) COBISS.: Zapošljavanje .Sarajevo : 10. 30 cm. .1984 .BH-ID 2463014 708 SAVEZ socijalističke omladine Bosne i Hercegovine.: SSO BiH u vaspitanju i obrazovanju mlade generacije i u daljem samoupravnom preobražaju obrazovnog sistema 329. l.]). Kongres (10 .Zbornici 331.5(497. 1980]. : s.89(497.]. [1982] (Sarajevo : 10. Kongres (9 .Bosna i Hercegovina . Treća komisija. Treća komisija). 30 cm. Sarajevo) Magnetofonski snimak : [9. a) Nauka .Aktuelna pitanja .2) COBISS. .78(497.15)”1982”(063)(093. 29 cm. Sarajevo. Treća komisija. kongres SSO BiH.15)”1978”(063)(093.Istraživanja . kongres SSOBiH. Sarajevo. 1978 . . kongres SSOBiH. na om. Treća komisija. .Zbornici 001. Sarajevo) Magnetofonski snimak III komisije: Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine u borbi za veći uticaj i aktivnije učešće mladih u političkom sistemu socijalističkog samoupravljanja : [10.15)(063)(082) COBISS.78(497. kongres SSOBiH. juna 1978.Sarajevo : 9.mogućnosti i pravci djelovanja a) Zapošljavanje . Na kor.Razvoj .2) COBISS.: Komisija: Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine u borbi za veće učešće i uticaj mladih u izgradnji političkog sistema socijalističke samoupravne demokratije 329.BH-ID 2462502 709 SAVJETOVANJE Fundamentalna i primijenjena istraživanja u nauci i strategija naučnog razvoja u BiH (1980 . Sarajevo) .[227] str.106 str. . . 1982 . 1980 ([S.BH-ID 48902 707 SAVEZ socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. [1978] (Sarajevo : 9.Bosna i Hercegovina . Treća komisija.[236] str. 14-16.10.].1982. kongres SSO BiH. Sarajevo) Savjetovanje Fundamentalna i primijenjena istraživanja u nauci i strategija naučnog razvoja u BiH : [Sarajevo. n. kongres SSOBiH. 188 / Biblioteka Sarajeva Savjetovanje o aktuelnim vodoprivrednim problemima Bosne i Hercegovine : (Sarajevo, 14. aprila 1977) / redakcioni odbor Aleksandar Trumić ... [et al.] ; urednik Stjepan Mikulec. Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1978 (Banjaluka : Glas). - 161 str., [7] presav. list. sa geogr. kartama : graf. prikazi ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 37. Odjeljenje tehničkih nauka ; knj. 6) Na poleđini naslovnog lista: Conference sur les problemes actuels de l´economie des eaux en Bosnie-Herzegovine - Symposium on current water development problems in Bosnia and Herzegovina (Sarajevo, le 14 avril 1977). - Radovi na srpskohrvatskom i engleskom jeziku. Summary a) Voda (tekuća) - Privreda - Bosna i Hercegovina - Zbornici b) otpadne vode c) vodoprivredni problemi 628.1(497.15)(063)(082) COBISS.BH-ID 224535 711 SAVJETOVANJE o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982) (1982 ; Sarajevo) Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982) : (Sarajevo, 11. i 12. februar 1982.) / redakcioni odbor [i urednik] Filipović Nedim ... [et al.]. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1983 (Sarajevo : DES). - 179 str. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 65. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 12) Na poleđini naslovnog lista: Conference sur l’historiographie de Bosnie et Herzegovine (19451982) a) Historiografija - Bosna i Hercegovina - Zbornici 930(497.15)”1945/1982”(063)(082) COBISS.BH-ID 234263 712 SAVJETOVANJE o istraživanjima i obrazovanju u fizici (1980 ; Sarajevo) Savjetovanje o istraživanjima i obrazovanju u fizici : (Sarajevo, 13. i 14. marta 1980) / urednik Krunoslav Ljolje. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1982 ([S. l. : s. n.]). - 241 str. ; 23 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 43. Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka ; knj. 11) Upor. stv. nasl. na poleđini nasl. str.: Conference On investigations and education in physics. Bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary a) Fizika - Edukacija - Istraživanje - Zbornici b) naučni rad 53:001.891](063)(082) 001.891:53(063)(082) 37.02:53(063)(082) COBISS.BH-ID 7507462 713 Knjigom o Sarajevu / 189 SAVJETOVANJE o naučnom radu iz oblasti matematike (1978 ; Sarajevo) Savjetovanje o naučnom radu iz oblasti matematike [Sarajevo, 15. decembra 1978] / redakcioni odbor Mahmut Bajraktarević i Milorad Zec ; urednik Mahmut Bajraktarević. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1979 (Sarajevo : Šumarski fakultet). - 59 str. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 46. Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka ; knj. 7) Na spor. nasl. str.: Conference sur l’activite scientifique dans le domaine mathematiques a) Matematika - Naučno djelo - Obrazovanje - Bosna i Hercegovina - Zbornici b) naučno istraživanje c) metodologija 51:001.891(497.15)(082) 001.891:51(497.15)(082) COBISS.BH-ID 7508230 714 SAVJETOVANJE o pitanjima prostornog razvoja Bosne i Hercegovine (1978 ; Sarajevo) Savjetovanje o pitanjima prostornog razvoja Bosne i Hercegovine : (humani, društvenoekonomski i tehnički aspekti) : Sarajevo, 5. decembra 1978 / urednik Muhamed Kadić. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1979 (Sarajevo : DES). - 173 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 44. Odjeljenje tehničkih nauka. Međuodjeljenski odbor za prostorno planiranje ; knj. 8) Na poleđini nasl. str.: Conference sur les questions de la planification spatiale en BosnieHerzegovine. - Bibliografija iza svakog poglavlja. - Registar a) Prostorno planiranje - Razvoj - Bosna i Hercegovina - Zbornici b) urbanizam c) grad 711(497.15)(063)(082) COBISS.BH-ID 6788102 715 SAVJETOVANJE o terminologijama narodne materijalne i duhovne kulture (1974 ; Sarajevo) Savjetovanje o terminologijama narodne materijalne i duhovne kulture : Sarajevo, 22. i 23. decembra 1974. / urednik Jovan Vuković. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1977 (Beograd : Naučno delo). - 145 str. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 31. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 5) Tekst na bos. i mak. jeziku. - Upor. stv. nasl. na poleđini nasl. str.: Conference Sur les terminologies de la culture populaire materielle et spirituelle. - Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Leksikologija - Selo - Jugoslavija (do 1991) - Zbornici b) stočarska terminologija c) ribarska terminologija d) pčelarska terminologija 811.163.4’373.2(063)(082) 63:39]:811.163.4’373.2(063)(082) COBISS.BH-ID 7812358 716 190 / Biblioteka Sarajeva SAVJETOVANJE o zavičajim zbirkama u narodnim bibliotekama (1987 ; Sarajevo) Savjetovanje o zavičajnim zbirkama u narodnim bibliotekama : Sarajevo, 20. novembar 1987 / [priredili Rejhana Maslo, Jelka Popović-Trtak]. - Sarajevo : Narodna biblioteka “Hasan Kikić”, 1987 (Ilidža : Grafoton). - 57 str. ; 24 cm “U 1987. godini, Narodna biblioteka “Hasan Kikić” obilježila je četrdeset godina rada ... pa je završna manifestacija bila stručno savjetovanje o zavičajnim zbirkama u narodnim bibliotekama, uz prateću izložbu “Sarajevo u Zavičajnoj zbirci biblioteke “Hasan Kikić”--> str. 1. - Sadrži: Izložba Sarajevo u Zavičajnoj zbirci biblioteke “Hasan Kikić” : 19-20. novembar 1987, Muzej XIV olimpijskih igara a) Biblioteke, narodne - Zavičajna zbirka - Bosna i Hercegovina - Zbornici b) Sarajevo Zavičajna zbirka - Narodna biblioteka “Hasan Kikić” - Izložbe 027.022(497.15 Sarajevo) COBISS.BH-ID 1175078 717 SAVJETOVANJE Položaj i uloga Akademije nauka i umjetnosti u našem samoupravnom socijalističkom društvu (1979 ; Sarajevo) Savjetovanje Položaj i uloga Akademije nauka i umjetnosti u našem samoupravnom socijalističkom društvu : [Sarajevo, 28. marta 1979.] / urednik Milivoje Ćirić. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1979 (Sarajevo : Šumarski fakultet). - 69 str. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 45) Na poleđini nasl. str.: Conference Position et role de l`Academie des arts dans notre societé socialiste autonome a) Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine - Socijalističko samoupravljanje Zbornici 061.12:321.74(497.15)(063)(082) 321.74:061.12(497.15)(063)(082) COBISS.BH-ID 7585030 718 SAVJETOVANJE Problemi uzdizanja naučnoistraživačkih kadrova u Bosni i Hercegovini (1979 ; Sarajevo) Savjetovanje Problemi uzdizanja naučnoistraživačkih kadrova u Bosni i Hercegovini : [Sarajevo, 17. decembra 1979] / urednik Hajrudin Hadžiselimović. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1980 ([s. l. : s. n.]). - 110 str. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 50) Upor. stv. nasl. na poleđini nasl. str.: Conference on problems of the develop ment of the scientific research personnel in Bosnia and Herzegovina. - Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Nauka - Kadrovska politika - Bosna i Hercegovina - Zbornici b) naučni radnici c) unapređenje 001.38-057.4(497.15)(063)(082) COBISS.BH-ID 7101958 719 Knjigom o Sarajevu / 191 SAVJETOVANJE Razvojne i životne dileme Grada Sarajeva (1993 ; Sarajevo) Razvojne i životne dileme grada Sarajeva : savjetovanje održanog aprila 1993. godine / [urednik Midhat Aganović]. - Sarajevo : Direkcija za obnovu i razvoj Grada Sarajeva, 1996 (Sarajevo : Müller). - 250 str. : graf. prikazi ; 24 cm Predgovor / Mehmed Drino: str. [5-6] a) Urbanizam - Rekonstrukcija - Sarajevo 711.4-168(497.6 Sarajevo) COBISS.BH-ID 12694278 720 SAVJETOVANJE Reforma visokog obrazovanja - primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu (2 ; 2008 ; Sarajevo) Zbornik radova / II Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja - primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu, Sarajevo, 11. i 12. aprila 2008. ; [organizacioni odbor Faruk Čaklovica ... [et al.]. - Sarajevo : Univerzitet, 2008 (Fojnica : Štamparija). - 315 str. : ilustr. ; 24 cm Tekst na bos., hrv. i srp. jeziku. - Bibliografija uz svaki rad ; bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Visoko obrazovanje - Reforma - Bosna i Hercegovina - 2008 - Zbornici 378.014.3(497.6)”2008”(063)(083) COBISS.BH-ID 17042182 721 SAVJETOVANJE Reforma visokog obrazovanja - Razvoj sistema upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju (4 ; 2010 ; Sarajevo) IV Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja-Razvoj sistema upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju, Sarajevo, 16-17 april 2010 : zbornik radova = Fourth Conference Higher Education Reform- Development of Systems of Quality Management in Higher Education : proceedings / [uredili H. Bašić, F. Muslić, B. Dizdarević]. - Sarajevo : Univerzitet, 2010 (Fojnica : Štamparija Fojnica). - 456 str. : graf. prikazi ; 24 cm Bibliografija i bilješke uz tekst a) Visoko obrazovanje - Reforma - Bosna i Hercegovina - 2010 - Zbornici 378.014.3(497.6)”2010”(063)(082) COBISS.BH-ID 18437126 722 SAVJETOVANJE Teoretski aspekti općeg predmeta Nauka o odbrani i njegov doprinos unapređenju odbrambene kulture studenata univerziteta u BiH (1 ; 1996 ; Sarajevo) Teoretski aspekti sadržaja NPP općeg predmeta Nauka o odbrani i njegov doprinos unapređenju odbrambene kulture studenata univerziteta u BiH : zbornik : materijal sa 192 / Biblioteka Sarajeva savjetovanja održanog u Sarajevu 30.09.1996. godine / [priredio Suad Arnautović]. - Sarajevo : Federalno ministarstvo odbrane-obrane, 1996. - 124 str. ; 20 cm a) Nauka o odbrani - Nastavna metodologija - Bosna i Hercegovina - Zbornici b) univerzitetska nastava 371.3:355.45(497.6)(082) 355.45:371.3(497.6)(082) COBISS.BH-ID 758551 723 SCHWARTZ, Stephen Sarajevska ruža : bilješke o Jevrejima na Balkanu / Stephen Schwartz ; sa engleskoga preveli Enes Karić i Rešid Hafizović. - Sarajevo : Tugra, 2006 (Sarajevo : Bemust). - 305 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Arhipelag) Prijevod djela: Sarajevo rose. - Predgovor bosanskom izdanju Sarajevske ruže: str. 5-11. - Slika autora i bilješka o njemu na presavitku kor. - Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Jevreji - Sarajevo b) Sarajevo - Proučavanje lokaliteta 316.356.4(497.6=411.16) COBISS.BH-ID 14997254 724 SEJMENOVIĆ, Mevludin Plan Sarajeva [Računarska datoteka] / [autor Mevludin Sejmenović]. - Sarajevo : COMPIS, 2000 (Sarajevo : COMPIS). - 1 CD-ROM : boje, plan grada ; 12 cm Minimalno zahtjeva: MS Windows 95/98/NT; 40 MB RAM; 256-bit boja; graf. karta 1 MB. Sadrži: Plan grada ; Adresar ; Servisne informacije ; Karta Sarajeva iz 1905. godine a) Sarajevo - Plan grada 912.46(497.6 Sarajevo) COBISS.BH-ID 2671654 725 SELMANOVIĆ, Behaudin, 1915-1972 Behaudin Selmanović : retrospektiva : Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine Sarajevo, decembar 1986.-januar 1987. : Dom Jugoslovenske narodne armije Pljevlja, mart-april 1987. / [izbor radova, predgovor, katalog i postavka izložbe Meliha Husedžinović ; prevod rezimea na francuski jezik Fahrudin Kreho ; fotografije Gojko Sikimić ; likovna i tehnička oprema kataloga Mehmed Zaimović]. - [Sarajevo : Umjetnička galerija BiH, 1986] (Sarajevo : Oslobođenje). 101 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Umjetnička galerija BiH ; 108) Bibliografija str.:87-94. - Katalog slika a) Selmanović Behaudin - Slikarstvo, 1915-1972 - Katalozi izložbi b) Likovna umjetnost Knjigom o Sarajevu / 193 retrospektiva B. Selmanovića - Bosna i Hercegovina - Katalozi izložbi 76(497.6)(064):929 Selmanović B. COBISS.BH-ID 15747078 726 SEMINAR o zajedničkom obrazovnom sustavu za Bosnu i Hercegovinu (1998 ; Sarajevo) Pitanje opstanka : zajednički obrazovni sustav za Bosnu i Hercegovinu : zbornik priloga i diskusija sa seminara o zajedničkom obrazovnom sustavu za Bosnu i Hercegovinu održanoga u travnju 1998. u Samostanu sv. Ante u Sarajevu / [urednica Branka Magaš]. - Sarajevo : Promocult, 1998 (Fojnica : Svjetlost). - XI, 105 str.d ; 21 cm a) Obrazovanje - Politika - Bosna i Hercegovina - Savjetovanja 37.014(497.6)(063)(082) COBISS.BH-ID 6402054 727 SERDAREVIĆ, Mevlida, 1942Pravna zaštita kulturno-historijskog naslijeđa BiH sa posebnim osvrtom na staro urbano jezgro Sarajeva : (nastajanje, očuvanje, destrukcija) / Mevlida Serdarević. - Sarajevo : Međunarodni centar za mir, 1997 (Sarajevo : Geodetski zavod BiH). - 174 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Biblioteka Baština) Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Spomenici kulture - Zaštita - Sarajevo - Studije b) Sarajevo - Spomenici kulture - Zaštita Studije 719:908(497.6)(094) COBISS.BH-ID 945187 728 SERGEJEVSKI, Dimitrije Vodič po zbirci kamenih spomenika Zemaljskog muzeja u Sarajevu / Dimitrije Sergejevski. Sarajevo : Svjetlost, 1947 (Sarajevo : Prosvjeta). - 47 str. : ilustr. ; 20 cm a) Zemaljski muzej (Sarajevo) - Arheološke zbirke - Vodiči 069.51(497.15 Sarajevo):904.032.5”.../14”(036) 904(497.15)”.../14”(036) COBISS.BH-ID 5800966 729 SEROTTA, Edward Űberleben in Sarajevo : “La Benevolencija” wie eine Jüdische Gemeinde zum Zentrum ser Hilfe und Hoffnung für die Bewohner ihrer Stadt wurde : mir 99 Abbildungen in duotone / Edward Serotta ; übertrag ins Deutsche von Käthe Springer. - Wien : Christian Brandstätter, 1994. - 128 str. : ilustr. ; 27 cm Abdulah. 21 cm. Abdulah.[Robert] W.163. [priredio Hadžem Hajdarević].6) COBISS. .BH-ID 16120838 730 SETON-Watson.109 str.Na preliminarnim str. . . .Poezija c) Sarajevo .Rat 1992-1995 .182 str.: slika autora a) Rat 1992-1995 . 1944Planeta Sarajevo / Abdulah Sidran.Posljedice rata . .Bibliografija: str. Đurčina].BH-ID 1847831 733 SIDRAN. : ilustr. .Rat .Ćir. .(Biblioteka Vatan) Pogovor / Izet Muratspahić: str. 84) . . [prevod M. . 99-105.BH-ID 2684441 732 SIDRAN.La Benevolencija (Sarajevo) .[William] Seton-Watson) .tajna veza / Nenad Filipović: str.4(497. VII.Poezija d) sarajevska istorija e) epidemije f) kuga g) umiranje 821. 24 cm Izv. . .4(497.Sarajevo : Preporod.Posljedice .2000-2006 .6)-1 COBISS.Sarajevo : Svjetlostkomerc.2. . Abdulah. . 1926 (Zagreb : Tipografija). 214 str.Slika autora i bilješka o njemu: str. 19 cm.194 / Biblioteka Sarajeva a) Dobrotvorna društva .01](497.1992-1995 061.Sarajevo . .: Sarajevo : a study in the origins of the great war.23:355.Smrt Hronika .(Bošnjačka književnost u 100 knjiga .Poezija b) Sarajevo 2000-2006 . . . 106-107 821. 1999 (Ljubljana : Optima). .Monografije b) Bosna i Hercegovina . 167-175.Stockholm : BiH savez : Merhamet. izmijenjeno i dopunjeno izd. 1995. Robert William Sarajevo : studija o uzrocima svetskoga rata / napisao Siton-Vatson (R.175 str. 1944Sarajevska zbirka / Abdulah Sidran . nasl.6)-1 COBISS.163. 213-214 i uz tekst a) Historija b) Ratovi c) Bosna i Hercegovina 94(497.Zagreb : Nova Evropa. .1992-1995 .BH-ID 2657030 731 SIDRAN. stv.6 Sarajevo)”1878/1918” 94(100)”1914/19” COBISS. 23 cm Kavafi i Sidran . 1944Morija u Sarajevu : 2000-2006 / Abdulah Sidran.Rat . 2007 (Sarajevo : Bemust). Sidranova “nužna svjetiljka od riječi” / Stevan Tontić: str.Bilješka o piscu: str.Biobibliografski podaci o autoru / priredio Mustafa Ćeman: str.4(497. 137-141. .(Muslimanska književnost XX vijeka : (I-XXV) . . 1944Sarajevska zbirka / Abdulah Sidran. . 143-149 821. 1979 (Trebinje : Svjetlost). .BH-ID 2786566 736 SIDRAN. 127-128 821.Bibliografske i druge bilješke uz tekst 821.Sarajevo : Svjetlost. . . . 22) Sidranova “nužna svjetiljka od riječi” / Stevan Tontić: str.163. 5-13.Bilješka o piscu: str. Abdulah. 20 cm. 173-174. 21 cm. . 5-22.6)-1 COBISS.6)-93-1 COBISS. 1944Sarajevska zbirka i druge pjesme / Abdulah Sidran . [priredio Josip Osti]. 1997 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). Abdulah. 21 cm.163.Biografija: str. listu 821. . .Knjigom o Sarajevu / 195 Pjesništvo Abdulaha Sidrana: str.4(497.BH-ID 6419718 734 SIDRAN. . Poezija) Slika autora i bilješka o njemu na zad.4(497. .(Mladi dani.163.BH-ID 6404870 737 SIDRAN. . [priredio Enes Duraković]. Abdulah.BH-ID 18164224 735 SIDRAN.BH-ID 946455 738 . . 5-17. .163. 1991 (Sarajevo : Oslobođenje).6)-1 COBISS. kor.Sarajevo : SarajevoPublishing. . 5-21.107 str. 175-182 821.4(497. 1999 (Sarajevo : Bemust). 21 cm. 109-125.163. . . 107. .(Biblioteka Savremenici.100 str.(Biblioteka Ars.Sarajevo : Svjetlost. Lektira) Poezija Abdulaha Sidrana / Marko Vešović: str.4(497.155 str. . knj. Abdulah. . . .Bilješke: str.6)-1 COBISS.Sarajevo : Svjetlost.128 str. 1944Sarajevska zbirka : izabrane pjesme / Abdulah Sidran .6)-1 COBISS. Lektira) O poeziji Abdulaha Sidrana / Josip Osti: str.Bibliografija / Mira Miljanović: str. 1944Sarajevska zbirka i druge pjesme / Abdulah Sidran. . Bilješka o autoru: str. Abdulah.6)-1 COBISS.BH-ID 683543 742 SIDRAN.163. : ilustr.BH-ID 1631782 741 SIDRAN.4(497. kor. . 185-219. . 5-20. 1944Sarajevski tabut / Abdulah Sidran .Sarajevo : Bosanska knjiga. Poezija) Na presav. .(Suvremena bošnjačka književnost) O poeziji Abdulaha Sidrana / Marko Vešović: str. . 20 cm. 20 cm.163. . (Savremena bošnjačka književnost) (Biblioteka Poezija) Pogovor: str.Sarajevo : Svjetlost. .135 str.4(497.6)-1 COBISS. Abdulah. Abdulah. listu: slika autora i bilješka 821.BH-ID 1779714 740 SIDRAN. 20 cm. . . .(Lektira) Poezija Abdulaha Sidrana / Marko Vešović: str. 221 821. 1993 (Sarajevo : OKO). .BH-ID 14780166 739 SIDRAN. .163.196 / Biblioteka Sarajeva SIDRAN. 141 str. [izbor i pogovor Marko Vešović .4(497. 2004 (Ljubljana : Mladinska knjiga). . .163. lista 821.(Biblioteka Savremenici. .Sarajevo : Bosanska knjiga.Bilješka o piscu: str. . 19 cm. ilustracije Mehmed Akšamija]. 159-188. . 1944Sarajevska zbirka i nove pjesme : (1980-1987) / Abdulah Sidran. 112 821. 1944Sarajevski tabut / Abdulah Sidran.4(497. . Abdulah. .112 str. 1944Sarajevski tabut / Abdulah Sidran. . izd.Sarajevo : Civitas.6)-1 COBISS.2.189 str.Sarajevo : Svjetlostkomerc. 1987 (Sarajevo : Svjetlost).163. 1994 (Zagreb : Tipotisak). 2006 (Sarajevo : Bemust).4(497. Abdulah. . 189 821.6)-1 COBISS.(Biblioteka Dani) Bilješka o autoru na presavitku prednjeg kor.221 str.Bilješka o autoru: str. .BH-ID 12792838 743 . 1944Sarajevska zbirka i druge pjesme / Abdulah Sidran. . 20 cm.6)-1 COBISS. 10) Str. 61-62. 19 cm. Kamen . Doći će Cigani . COBISS. Udovica .BH-ID 8356614 745 SIJARIĆ. .4(497.6)-1 COBISS.Sadrži: Hasan. Stajanje starca pod prozorom .163. .14](497. Snaha .Poezija 821.223. .Tekst na bos.[Trieste] : Edizione E. Abdulah. .012:341. Top za Fejzagu . sin Huseinov . traduzione dal bosnico di Silvio Ferrari . .BH-ID 2380313 746 SIMIĆ. jeziku a) Rat 1992-1995 . 21 cm.Sarajevo . Talak .(Edizione 2. Kad morija Sarajevo smori . 21 cm. .Sarajevo : FAMA.6 Sarajevo)”1992/1996”)=111 COBISS. fotografije Milomir Kovačević]. 223-244: Pripovedač i romansijer Ćamil Sijarić. i engl.Slika autora i bilješka o njemu na zad. : ilustr. volume a cura di Piero Del Giudice. : ilustr. 1944Sarajevski tabut = La bara di Sarajevo / Abdulah Sidran .163.6)-32 012 Sijarić Ć. .6)-1 COBISS.Knjigom o Sarajevu / 197 SIDRAN.269 str. Ćamil. 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). jeziku a) Sarajevo 1992-1995 . [1996]. . [271]-281 821. . . kor. Stolica . Kako smo ženili Šerifa .Sarajevo : “Veselin Masleša”.BH-ID 3648550 744 The SIEGE of Sarajevo : 1992-1996 / author and editor Suada Kapić.Bibliografija: str. [priredio Radovan Vučković].4(497.(Izabrana djela Ćamila Sijarića . Gdje su ona prava vrata . 265.Sarajevo : Međunarodni centar za mir. .Monografije b) Sarajevo 1992-1995 . . . knj.Opsada grada .(Biblioteka Harfa) Bilješka o piscu: str.1313 str. . Sarajevo .4(497. 1) Tekst na bos. Rođak .318 str.Bilješke = note: str. i tal. 1995 (Sarajevo : Energoinvest). .Bilješka o autoru: str. . Goran Sarajevska tuga = Sarajevo sorrow / Goran Simić . Gledanje u oči . 1981 (Banja Luka : Glas). 245-264. jeziku.163. [prevod Amela Simić . (pretežno u bojama) . listu. . . . Koza 821. Skakač . 30 cm Tekst na engl.Monografije c) sjećanja preživjelih d) intervjui e) hronologija opsade 355.63 str. . 285-314. . 1913-1989 Naša snaha i mi momci / Ćamil Sijarić .BH-ID 930339 747 .Convesazione con l’Autore = Razgovor s autorom / Piero Del Giudice [prevod = traduzione di Nadira Šehović]: str. .4(497. . forme vremena i slike vremena : zbornik radova sa IV simpozija Dramski tekst danas u Bosni i Hercegovini.198 / Biblioteka Sarajeva SIMIĆ. Sarajevo) Drama i vrijeme . i engl. .126 str. XII 2006.Drama . 21 cm.(Edicija Arabeska) Bilješka o autoru i njegova slika: str. .6)-1 COBISS.Summary. održanog na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. 2006 .568 str. 14 cm. .: Soil and water use relating to sustainable development and environmental protection. Sarajevo : Compact-E : Ex Libris.Reprint izd. 1994 (Beograd : Beopres). godine / uredili Almir Bašović i Sava Anđelković. . na poleđini nasl. . / glavni urednik Mihovil Vlahinić. . . 35 821.vrijeme kao dramska tema i dramsko sredstvo. 17-19. Bajka o Sarajevu . . .Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.BH-ID 3051814 748 SIMIĆ. Goran. . Hrvatskoj i Srbiji (4 .(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine .Registar a) Srpskohrvatska književnost .Zbornici 821.BH-ID 6532614 749 SIMPOZIJ Dramski tekst danas u Bosni i Hercegovini.4(497. 2010 (Sarajevo : Bemust). Sarajevo) Korištenje [zemljišta]/tla i vode u funkciji održivog razvoja i zaštite okoliša : Sarajevo. . : s. 1998 (Gračanica : Grin).BH-ID 18057990 750 SIMPOZIJ Korištenje tla i vode u funkciji održivog razvoja i zaštite okoliša (1998 . .Sarajevo : Dobra knjiga.Književne kritike . 126 821. stv.(Edicija Komarac) Bilješka o autoru: str.]). Crnoj Gori.Tekst na bos. . bibliografske i druge bilješke uz tekst.163.Beograd : Radio B92. : ilustr.Bibliografija iza svakog referata. i 16. juni/june 1998 .6)-93-2 COBISS. 25 cm. jeziku.09-2(082) COBISS. . 1999 ([s. 17-19. str. 109. . Biberče / Goran Simić .163. 16) Upor. [i.e. [ilustracije Hasan Fazlić].] 1998. knj. 1953Palčić Dugonja . n. Crnoj Gori. Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka . l..35 str. 25 cm Bibliografija uz svaki rad .Rezimei referata = Summaries of papers / Simpozij korištenje zemljišta/tla i vode u funkciji održivog razvoja i zaštite okoliša = Symposium Soil and water use relating sustainable development and environmental protection. Goran. nasl. : ilustr. Hrvatskoj i Srbiji. .4. 06. . 15.252 str. 07.163. . 1952Sarajevska tuga / Goran Simić. Sarajevo. knj. .Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. i 8. Steve Powell . 17-16. južna . na Filozofskom fakultetu u Sarajevu / urednici Elvira Duraković-Belko.1998. .280 str. chairman Mihovil Vlahinić].Simpozij Korištenje zemljišta/tla i vode u funkciji održivog razvoja i zaštite okoliša = Symposium Soil and water use relating sustainable development and environmental protection.Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i . . urednik Ladislav Ožegović. . 2002 (Sarajevo : Otisak).5)(063)(082)=00 COBISS.Hrvatska .319 str.Rat .5]:330. la flore et la vegetation de la region estalpin-dinarique. . godine) / redakcioni odbor Seid Huković . Sarajevo) [Drugi] II simpozijum o mikotoksinima : (Sarajevo. lista s graf. na poleđini nasl.1991-1995 .6)”1991/1995”(063)(082) COBISS. . Sarajevo) Simpozijum Južnoevropske prašume i visokoplaninska flora i vegetacija istočnoalpskodinarskog prostora : 14-19. 24 cm.Knjigom o Sarajevu / 199 [organizatori Akademija nauka i umjetnosti BiH = organizers Academy of Sciences and Arts of Bosnia & Herzegovina .119 str. Sarajevo) Psihosocijalne posljedice rata : rezultati empirijskih istraživanja provedenih na području bivše Jugoslavije : prezentacija sa Simpozija održanog 7. : ilustr. nasl. [12] presav.. 15. prikazima : ilustr. Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka . Izet Čengić] a) Ekologija . godine.01](497.5:504.Sarajevo : UNICEF B&H.. . str.Planine .(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine .Savjetovanja 502. [Sarajevo] / urednik Pavle Fukarek. jula 2000.9(4-924. .Evropa.Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Flora . knj. .Zbornici b) prašume c) šumska vegetacija 581. redakcioni odbor.1998] : ekskurzijski vodič = excursion Guide / [vodič priredili Vladimir Beus.BH-ID 6758662 751 SIMPOZIJ Psihosocijalne posljedice rata (2000 . 16-17.BH-ID 2107686 753 SIMPOZIJUM o mikotoksinima (2 . Dženana Bisić-Hajro.132(063)(082) COBISS. 4) Tekst na više jezika. knj.: Simposium Les forets vierges Sudeuropeennes.Prirodna bogatstva .6. XII 1985. predsjednik = Organizing committee.e.Zbornici 159.Upor.Bosna i Hercegovina . . 1985 . . . Sarajevo.3/. [prijevod Aida Gafo i Lejla Efendić].5/.97:355. juli 1969. 19. 1970 (Cetinje : Obod).6. 24 cm a) Psihologija . 25 cm . [i.BH-ID 11491078 752 SIMPOZIJUM Južnoevropske prašume i visokoplaninska flora i vegetacija istočnoalpskodinarskog prostora (1969 . stv. Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. aprila 1988) / redakcioni odbor Seid Huković . i 20. 24 cm.200 / Biblioteka Sarajeva Hercegovine. 1972 (Beograd : “Radiša Timotić”). Odjeljenje medicinskih nauka .Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. ..Bibliografija iza svakog poglavlja.. urednik Ladislav Ožegović. na spor. [Sarajevo] / redakcioni odbor [urednik] Grujica Žarković . stv. 1988 .9](063)(082) COBISS.BH-ID 2107942 756 SIMPOZIJUM o problemima istraživanja šumskih zemljišta (1973 . 14.BH-ID 1033222 754 SIMPOZIJUM o mikotoksinima (3 .Zbornici b) mikotoksikologija 615. . : ilustr.372(063)(082) COBISS. .017(063)(082) 612. knj.189 str. . 1986 (Sarajevo : DES).372:612.1)(063)(082) COBISS. .(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . i 15.]. . oktobar 1970. . str.2(497.Tjentište. Sarajevo. 1975 .234 str. 3) Upor..195 str.BH-ID 1057798 755 SIMPOZIJUM O naučnoistraživačkom radu na polju ishrane stanovništva (1970 .017:615.(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . .Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.Summary a) Mikotoksini . Sarajevo) Simpozijum o naučnoistraživačkom radu na polju ishrane stanovništva : 19. [et al.(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . : ilustr.017:615.. knj.. 16.Jugoslavija (do 1991) . Odjeljenje medicinskih nauka . 12) Na poleđini nasl. knj. godine. Tjentište) Simpozijum o problemima istraživanja šumskih zemljišta : Sarajevo . [et al.: Symposium Sur les recherches scientifiques dans le domaine d’alimentation de la population. 1989 (Sarajevo : DES). prikazi . knj. . .Zbornici b) dijetetika 613. knj. 89. 14) Na poleđini nasl.Summarya) Ishrana Zdravlje . augusta 1973 / urednik Milivoje Ćirić. .372(063)(082) 582. .Bibliografija uz referate.017(063)(082) 612.] . knj. nasl. 80. .Imunitet . graf.28:615. Odjeljenje medicinskih nauka .372:612. . lista: Second Symposium on Mycotoxins. . nasl. 24 cm. lista: Third Symposium on Mycotoxins a) T-2 toksin b) F-2 toksin 615. 24 cm. Sarajevo) [Treći] III simpozijum o mikotoksinima : (Sarajevo. BH-ID 2805273 759 SIXTY years 60 years of the University of Sarajevo : (1949-2009) / [prepared by Jusuf Žiga . [prevodioci Eugen Verber . fotosi : izložba. .Katalozi c) Jevreji d) izložbe 726. 21 cm. Kavez za Sotonu . .: 60 godina Univerziteta u Sarajevu. Kućni duh .1)(063)(082) 631. Arhiv Bosne i Hercegovine. Citat iz Klopštoka . nasl.. Novi vjetrovi . stv.422/. i njem. 5) Upor. plans. 1998 (Sarajevo : Goda print).Bosna i Hercegovina .Sarajevo : Svjetlost. . Par . K divljim kravama . Pucanj u Sarajevu . 24 cm. translation Senada Kreso]. .3(497. Izdajnik Izraela . [4] presavijena lista s tablama : graf. 28 cm Izv.].Rezime na engl. Jevrejska općina Sarajevo].6=411. Rukopis 821.Bibliografija iza svakog referata.BH-ID 409638 758 SINGER. Tajne kabole .27 str.Sarajevo : Jevrejska općina.6=411.Zbornici b) mineralizacija c) pedologija d) šumska vegetacija 630*1/.Sadrži: Gimbel Bena . Kafkin prijatelj . Bogohulnik . stv.380 str. . Sef .Šumska zemljišta . photos : exibition. lista: Symposium sur les problemes des recherches des sols forestiers. . planovi. Žrtva . prikazi .Izložbe b) Sinagoge Historija . 23.*9(497.4(497.Knjigom o Sarajevu / 201 (Tuzla : Grafičar). .Sinagoge .427:630(063)(082) COBISS.Bosna i Hercegovina . . . jeziku a) Galerija Novi hram (Sarajevo) . Sarajevo.(Izabrana djela / I. nasl. Razvod .Bibliografske i druge bilješke uz tekst . .111(73)-32 COBISS.. .321 str.BH-ID 5819654 757 SINAGOGE u Bosni i Hercegovini : dokumenti. Kaćiperka . maj 1998. : ilustr.16) COBISS. Brat Buba . organizacija izložbe Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine. Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka . na poleđini nasl. 16 x 23 cm Upor.16) 061. B. Samoubica .331 str. Testament . [et al. tekst na engl.Sarajevo : University of Sarajevo. Kafeterija . .(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . Ključ . Vic . Sudbina . . Prijem u Majami Biču . : ilustr. 2010 (Fojnica : Štamparija). . . Treći . Sarajevo. . Susjedi . jeziku a) Šumarstvo . Isaac Bashevis Priče / Isak Baševis Singer .. may 1998 / [fotografije Bahrudin Dević . 2) Kazalo. Kabalist iz Istočnog Brodveja . Jedna noć u Brazilu . = Synagogues in Bosnia and Herzegovina : documents. Singer . knj. 1986 (Ljubljana : Mladinska knjiga). knj. 15-18 v. kartama : ilustr. .(Biblioteka Kulturno nasljeđe) Ćir.Sarajevo : “Veselin Masleša”. ./1878” COBISS. . 9-25.1949-2009 . August 1878. . 1985 (Novi Sad : Budućnost).Registri a) Sarajevo . s geogr.Bibliografske i druge bilješke uz tekst.BH-ID 365062 762 SKARIĆ. .Bibliografske i druge bilješke uz tekst.41)”14/17” COBISS.. 25 cm. 1985 (Novi Sad : Budućnost).6 Sarajevo) COBISS.1949-2009 Monografije 378.290 str. izbor i redakcija Milorad Ekmečić. 1869-1943 Izabrana djela.Srbi . . Knj.202 / Biblioteka Sarajeva a) Univerzitet u Sarajevu .(Biblioteka Kulturno nasljeđe) Ćir. Vladislav Sarajevo i njegova okolina : od najstarijih vremena do austro-ugarske okupacije / od Vladislava Skarića.Historija . . [3] presavijena list.Registri a) Sarajevo . [44] str. .Historija . Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austrougarske okupacije / Vladislav Skarić . s tablama : ilustr.Vladislav Skarić-čovjek i djelo: str. Vladislav.Sarajevo : Izdanje Opštine grada Sarajeva.Sarajevo : “Veselin Masleša”. 24 cm Prilozi: Plan Sarajeva pri svršetku 16 vijeka..6Sarajevo)”1949/2009”(084) COBISS. 2. . 25 str.BH-ID 2815270 761 SKARIĆ. . 1. 1937 (Sarajevo : Štamparija “Bosanska pošta” Josip Bretler). .Istorija .326 str... .Sarajevo .4(497. . izbor i redakcija Milorad Ekmečić. s tablama : ilustr.15 Sarajevo)”14/17” 94(497. .15 Sarajevo)”. Vladislav.15 Sarajevo=163.386 str. .Monografije b) prošlost Sarajeva 94(497.Kultura 94(497..BH-ID 365318 763 . . 1869-1943 Izabrana djela. [4] str. . Skizze zur Einnahme von Sarajevo am 19. Geološka karta sarajevske okoline.Monografije b) Univerzitet .BH-ID 18048262 760 SKARIĆ. a) Sarajevo . Knj. Prilozi za istoriju Sarajeva / Vladislav Skarić .Hronike 94(497. Kazalo. .: Priče o Sarajevu.2.4(497. r) Bilješka o autorici: str.4(497.BH-ID 356902 768 . Kulturni vikend djece iz BiH. Esma Narodna predaja o Sarajevu / Esma Smailbegović.BH-ID 9515526 765 SMAILBEGOVIĆ. Meho Osnovi tjelesnog odgoja : za studente sarajevskog univerziteta / Meho Smajić.4(497.2 821.139-143. 2) Bibliografija: str.163. . . : ilustr. knj. 59 a) Tjelesna kultura .4(497. . Fojnica] : Svjetlost-Fojnica. .(Biblioteka Egzil-abc . .4(497. . . Valerija.344 str.6)-1 COBISS.BH-ID 151565 766 SMAILBEGOVIĆ.Bibliografija: str. . 325-339. 1986 (Subotica : Minerva). 1994 (Ljubljana : Vodnikova domačija).(Posebna izdanja / Institut za jezik i književnost.Sarajevo : Svjetlost.Sarajevo : Institut za jezik i književnost. .163. . . izd.6)-34:398 COBISS.103 str. na om. . . .BH-ID 1833478 767 SMAJIĆ. Esma Priče o starom Sarajevu / Esma Smailbegović. Đorđe. . 21 cm Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. . 1928Sarajevske grafike / Valerija Skrinjar-Tvrz.15 Sarajevo) 821.09:398.8) COBISS.2(497.6)-32 COBISS.Sarajevo : Rabic. 1998 (Fojnica : Svjetlost-Fojnica). 1991 (Beograd : Kultura). 15 cm.Sarajevo [i.(Biblioteka Izdanci) Nasl. .Knjigom o Sarajevu / 203 SKRINJAR-Tvrz. .47 str. 2001 (Sarajevo : Rabic).240 str. .Summary 398.Ljubljana : Vodnikova domačija. .BH-ID 43141888 764 SLAVNIĆ.163. e. 20 cm. Institut za književnost . listu 821.Odgoj . 1960Sarajevske priče / Đorđe Slavnić. 21 cm Bibliografija: str. . 23 cm.6).Univerzitetski udžbenici b) udžbenici 796(075. .163.6)-32 COBISS.62 str. 46 821.Kazalo 821.163. 105 str.Referati . Sarajevo : Sreski odbor SSRN Sarajevo.1992-1995 .204 / Biblioteka Sarajeva SMISAO Bosne : promocija knjige Danka Plevnika u Sarajevu / [urednik Arif Zulić].6)”1992/1995”(046) COBISS.Članci 355.291 str. . . . .Zbornici b) državni suverenitet c) međunarodni odnosi 341. 25 cm. / Elma Softić.Srednjoškolska omladina .Z. 1999 (Sarajevo : Müller).1992-1994 .6:100)(082) COBISS. .218(497.BH-ID 6446854 770 SOCIJALISTIČKI savez radnog naroda.Rat .Sarajevo . 1994 (Zagreb : Markulin).Državnost . 29 cm a) Socijalistički savez radnog naroda .BH-ID 17268998 772 SOFTIĆ. . godine / Sreski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Sarajevo. Elma.146 str.874(049. Sarajevo : Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca.6)-93-1(082) COBISS. 1961.Sarajevo : Katolički školski centar. .01-057..B. .4(497. likovni prilozi . . .Sarajevo : Svjetlost.BH-ID 3417126 771 SOFRI.(Biblioteka Savremenici.8(497.BH-ID 6953734 769 SNOPOVI zlatne svjetlosti : izbor stihova srednjoškolaca KŠC-a u Sarajevu / [izbor tekstova i uvodna riječ Vesna Krajinović . Sreski odbor (1961 . . .-’94. . 21 cm Sadrži i kraće biografske bilješke o autorima uz tekst 821. novembra 1961. 291 a) Sarajevo .Rat . 1999 ([Sarajevo] : VKBI).85 str. Proza) Prijevod djela: Lo specchio di Sarajevo. .6:100)(082) 327.1961 37.Tiraž 500 a) Bosna i Hercegovina . . Adriano Sarajevsko ogledalo / Adriano Sofri . 56) Bibliografske bilješke uz tekst a) Bosna i Hercegovina . : ilustr.8:341. 21 cm.(Biblioteka Ambrozija) Slika autorice i bilješka o njoj: str.35 str.218:327.2) COBISS. br. : faks. [prevodilac Nadira Šehović].Zagreb : V. 1961Sarajevski dani.(Biblioteka Posebna izdanja / Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca . .radovi učenika Osnovne škole KŠC-a u Sarajevu].01(497. . 21 cm.163. Sarajevo) Neki problemi u vezi sa radom srednjoškolske omladine : referat i diskusija sa proširenog plenarnog sastanka Sreskog odbora socijalističkog saveza radnog naroda održanog u Sarajevu 8. sarajevske noći : dnevnik i pisma 1992. 2009 (Tojšići : CPA). Kakanj. : ilustr. . Pred vratima Sarajeva : (Zapisi i sjećanja o narodnooslobodilačkom pokretu i Visočkofojničkom NOP odredu na području od Sarajeva do Zenice) / Marko D. 1952Sarajevski pauci i drugi kukci = Sarajevo spiders and other bugs / Ibrahim Spahić . 107 str.Bilješka o autoru = About the Author: str.4(497.Tešanj : Planjax. Ibrahim. Fojnica. 544-547 a) NOB 1941-1945 . 1972 (Travnik : “22. 97-107.BH-ID 6546182 775 SPAHIĆ. Kiseljak.].163. Marko D.Zenica . Vareš i Visoko. .1941-1945 .6)-94 355. . godine u Sarajevu / redakcija Hasan Hadžiomerović. Bibliografija: str.Memoari 94(497. .Vojne operacije . i engl.Knjigom o Sarajevu / 205 821.1) COBISS. 2008 (Tešanj : Planjax)..BH-ID 16786438 776 SPAHO. .BH-ID 7771654 774 SOPIĆ. Busovača. n. oktobar”). .Bilješke uz tekst . Fehim. 1 sv.107. . . Sopić.Visočkofojnički odred . . 28 cm Tekst djelimično na arap.6 Sarajevo)”1992/1994” COBISS.99 str.Bibliografija u predgovoru i uz tekst. . 20 cm Na prelim. .012(497. jeziku. 1970 (Sarajevo : Oslobođenje).163.6)-1 COBISS. .Predgovor / Fehim Spaho: str. . . jeziku.Jugoslavija 331. i tur. Novo Sarajevo.IX. . .Popis navedenih djela i pisaca / Hazim Šabanović: str. Ilijaš. perzijski i turski rukopisi hrvatskih zemaljskih muzeja u Sarajevu.Memoari b) Sarajevo . 97-99 821.: “Hronika se izdaje povodom 25-to godišnjice oslobođenja Sarajeva i čitavog regiona u dolini rijeke Bosne od Sarajeva do Zenice. perz. / opisao i priopćio Fehim Spaho.140 str. 21 cm Tekst upor.Sarajevo : [s.15 Sarajevo:Zenica)”1939/45”NOB COBISS.Sarajevo : Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata opština: Breza.Oslobođenje . 1877-1942 Arapski. 20 cm a) Radničko samoupravljanje .555 str.BH-ID 8112697 773 SOLIDARNOST radničke klase u samoupravnim društvenim odnosima : pripremljeno za V tribinu asocijacije Klubova samoupravljača Jugoslavije novembra 1972. 1942 (Sarajevo : Državna tiskara). . s lijeve i desne strane njenog toka”. na bos. VII-IX.8(497.Teorija . Kreševo. str. [prijevod na engleski Damir Spahić].Sarajevo .4(497.Sarajevo : Klub samoupravljača Sarajevo. 1(497.Sarajevo : [s.55)”1878/1918” COBISS. .Beograd : Vreme. 221 .206 / Biblioteka Sarajeva a) Orijentalistika .Bibliografija: str.Spomenice 061. . . .184 str.Stambene palate .Katalozi b) Rukopisi. list.Synopsis a) Arhitektura . [ilustracije Borislav Spasojević].55)”1878/1918” COBISS. . Borislav. bibliografske i druge bilješke uz tekst. 1930Arhitektura stambenih palata austrougarskog perioda u Sarajevu / Borislav Spasojević .]. 1988 ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). .Jubileji 1894-1924 .1(497. 1929 (Sarajevo : Hrvatska tiskara). . .15 Sarajevo)La Benevolencija COBISS.Rukopisi .234:061.5(01)(497.124 cm : ilustr.103 str. n.2. nacrta uz palatu Marijin-dvora Štampano dijelom dvostubačno. 30 cm Slika autora i bilješka o njemu na presavitku om.Arhitektura c) stambene palate 728.Sarajevo .Bibliografija: str. 28 cm + [11] presav.Palata Marijin-dvor . .1878-1918 b) Sarajevo . [autor fotografija Borislav Spasojević]. 1924. orijentalni Zemaljski muzej (Sarajevo) .15 Sarajevo)”1878/1918” 728(439. . .15) COBISS.282 str.Stambene zgrade . . septembra 1929 / uredio Ivan Pavičić. 31 cm Tekst na ćir.BH-ID 2663206 780 SPOMENICA Oblasnog odbora Crvenog Krsta u Sarajevu : izdana prigodom svečanog otvorenja Doma Crvenog Krsta u Sarajevu 22.Sarajevo . : ilustr. i lat. djelomično u boji . austrougarska . : ilustr.Sarajevo : Rabic.Pohaban hrbat i unutrašnji poveza) La Benevolencija (Sarajevo) . 89 a) Arhitektura.BH-ID 2650886 777 SPASOJEVIĆ.Katalozi 091=927=915=943. 24 cm .Zemaljski muzej (Sarajevo) . .BH-ID 3300098 778 SPASOJEVIĆ.Sarajevo : Svjetlost.75(497. : ilustr. 1930 Arhitektura stambenih palata austrougarskog perioda u Sarajevu / Borislav Spasojević .1978-1914 728.BH-ID 5906182 779 SPOMENICA o proslavi tridesetogodišnjice sarajevskog kulturno-potpornog društva La Benevolencija : maja 1924 / uredio Stanislav Vinaver. izd. . . 1999 (Sarajevo : Rabic). .15 Sarajevo)”1878/1918” 728(439. Borislav. [1930] (Sarajevo : Bosanska pošta). Ivan. Sarajevo .Spomenice 377. 3-4 a) Tehnička srednja škola (Sarajevo) . . note . Tugomir a) Crveni krst (Sarajevo) .. 1986 (Banja Luka : Glas).40 str.Spomenice 262-784(497.1946-1986 . .885(497. Hr.BH-ID 3123718 781 SPOMENICA prigodom proslave 40-godišnjice opstanka Državne tehničke škole u Sarajevu : 1889-1929. str. .Sarajevo : [Tehnička srednja škola]. . M.6Sarajevo)(06)”1929” COBISS. . Avram A. [3] presav..Sarajevo : Pedagoška akademija : “Veselin Masleša”. . 24 cm Naslov na om. Denišlić.181 str. [2] lista : ilustr. . Altarac. . Viša pedagoška škola (Sarajevo) . 23 cm Na nasl.Predgovor: str.6)”1879/1929” COBISS. Joksimović. : ilustr.Zastupljeni su i: Pavičić. 27 cm a) Prva gimnazija (Sarajevo) .4:62(497. . : ilustr.BH-ID 3147270 782 SPOMENICA prigodom 50 godišnjeg opstanka jevrejske vjeroispovjedne općine aškenaskog obreda u Sarajevu / uredio Oskar Grof. 28 cm Ćir. [42] lista s tablama : ilustr.82 str.. sa graf. Moritzu Rothkopfu i Bernardu Kleinu a) Jevrejska opština (Aškenaski obred . Augustin. .Spomenice 614. list.5(497. i lat.Spomenice 377.5:37(497.Sarajevo : Jevrejska aškenaska društva u Sarajevu. prikaz. Pedagoška akademija Sarajevo : ‘46-’86 / [glavni urednik Blažo Milićević].1879-1929 373.176 str. 1929 (Sarajevo : Državna štamparija). .BH-ID 1009158 785 . 1929 (Sarajevo : Državna štamparija).: Spomenica ‘46-86’ a) Pedagoška akademija. .BH-ID 2925862 784 SPOMENICA Viša pedagoška škola.Jubileji ... 1880-1930) .15 Sarajevo)”1946/1986”(082) COBISS. Kristić.6 Sarajevo)”1880/1930” COBISS. Mustafa..BH-ID 3192870 783 SPOMENICA Prve gimnazije u Sarajevu : (trideset i četvrti izvještaj) : izdana prilikom proslave 50-godišnjice (1879-1929).Sarajevo : Državna štamparija. Alaupović.: Posvećena: Dr.6)”1889/1929” COBISS. i lat. .Knjigom o Sarajevu / 207 Ćir. str. Pedagoška akademija Sarajevo : 1946.1)”1934” COBISS. .Sarajevo : Bosanska pošta. . 25 cm a) Filozofski fakultet u Sarajevu . . . .Spisak diplomiranih studenata Pedagoške akademije koji su diplomirali 16.BH-ID 18429446 787 SPOMENICA 75-godišnjice Prve gimnazije u Sarajevu : (1879-1954). .Jugoslavija .5(497. Viša pedagoška škola (Sarajevo) . Deo.1909-1934 . .Sarajevo : Pedagoška akademija. .Radnici .6)”1879/1954” COBISS. [2] presav.Spomenice 796.4(497. godišnjice Filozofskog fakulteta u Sarajevu : (1950-2010) / [glavni urednik Ivo Komšić]. : ilustr.41(497.Sarajevo : Filozofski fakultet. .1950-2010 .447 str.186 str. [1] a) Školstvo . 29 cm a) Prva gimnazija (Sarajevo) .Sarajevo b) bolesnici c) zapisnik skupštine . 24 cm Na nasl. 2 : Vidovdanski slet u Sarajevu. . Podnasl. [31] listova : fotogr. .5:37(497.BH-ID 7532294 786 SPOMENICA 60. 2010 (Sarajevo : Kaligraf).Sarajevo : Odbor za proslavu 75-godišnjice Prve gimnazije.Spomenice 377.. [1976?] (Sarajevo : DES).Umjesto predgovora: str. : ilustr.63 str. . . . s tablama : ilustr.6Sarajevo)”1950/2010” COBISS.: Sadržaj. 28 cm Nasl. : ilustr..Zdravstvena zaštita . list. 1955 (Sarajevo : “Veselin Masleša”).Spomenice 378. .185 str. 28 cm a) Socijalna zaštita .1879-1954 373. . 1913 (Sarajevo : Bosanska pošta). do 9.1976.Sarajevo : Štamparija Bosanska pošta “Josip Bretler”.Jubileji . 1935 (Sarajevo : Štamparija Bosanska pošta “Josip Bretler”). . 1976. Tekst lat. .1946-1976 . 2. i ćir.63 str. godine: str. [187-190] a) Pedagoška akademija.BH-ID 161601031 788 SPOMENICA. ćir. 12. / [glavni urednik Smail Biščević]. .208 / Biblioteka Sarajeva SPOMENICA Viša Pedagoška škola.BH-ID 2925606 789 SRESKA bolesnička blagajna (Sarajevo) Izvještaj Sreske bolesničke blagajne u Sarajevu : za poslovnu godinu 1912. . lat.15 Sarajevo)”1946/1976” COBISS. 1977. Knjigom o Sarajevu / 209 061.15Reljevo)(047)”1892/1893” COBISS. l. . [3]-17 a) Srpsko-pravoslavno bogoslovsko sjemenište (Reljevo) .Nasl. str.27 str. 22 cm Ćir. na om. : ilustr. .Sarajevo : Sloga. . str.] : [s.5(497. 1893 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). .: Godina VI.Izvještaji 373.235:364. 1904 (Sarajevo : Zemaljska štamparija).73 str. 30 cm Ćir.1903-1904 .15 Sarajevo)-057”1912”(060.555) COBISS.32 str.15Reljevo)(047)”1888/1889” COBISS.Sadrži i: Za čim treba u vaspitanju da nam je najviše stalo? / Rade Kalember: str./93.Reljevo : Srpsko-pravoslavno bogoslovsko sjemenište. a) Srpsko-pravoslavno bogoslovsko sjemenište (Reljevo) .BH-ID 2664230 791 SRPSKO-pravoslavno bogoslovsko sjemenište (Reljevo) Izvještaj Srpsko-pravoslavnog bogoslovskog sjemeništa za Bosnu i Hercegovinu u Reljevu kod Sarajeva : za školsku godinu 1888.444-057(497.]).: Sloga o svojoj pedesetogodišnjici Sarajevo 1888-1938./89.BH-ID 2987046 794 . 1889 ([S. .15Reljevo)(047)”1903/1904” COBISS. 23 cm + 1 presav.1892-1893 .07:613(497.Izvještaji 373. . .237:061.555) 364. . .75(497.15)”1912”(060.BH-ID 2986534 792 SRPSKO-pravoslavno bogoslovsko sjemenište (Reljevo) Izvještaj Srpsko-pravoslavnog bogoslovskog sjemeništa za Bosnu i Hercegovinu u Reljevu kod Sarajeva : za školsku godinu 1892. .Nema gl. nasl.BH-ID 2986790 793 SRPSKO-pravoslavno bogoslovsko učilište (Reljevo) Izvještaj o Srpsko-pravoslavnom bogoslovskom učilištu u Reljevu kod Sarajeva : za školsku godinu 1903.[S. n. .Sarajevo : Zemaljska štamparija.5(497. 22 cm a) Srpsko-pravoslavno bogoslovsko sjemenište (Reljevo) . a) Sloga (Sarajevo) .Jubileji . .BH-ID 2625830 790 SRPSKO pjevačko društvo “Sloga” u Sarajevu o pedesetogodišnjici 1888-1938 / [naslovnu stranu izradio Roman Petrović]./04. . 1938 (Sarajevo : Prosveta).Izvještaji 373.15 Sarajevo)Sloga COBISS. / sastavio Mihajlo Lalić.Spomenice 061. . list Ćir.1888-1938 .1888-1889 . l. .5(497.Na nasl.] : [s. . / uredio Petar Petranović. n].63 str. 15 Sarajevo)(091) 069. s kartama : ilustr. 1940 (Sarajevo : Prosvjeta).Sarajevo : Naklada Srpsko-pravoslavnog bogoslovskog učilišta.Sarajevo : Skupština grada Sarajeva.31 str.1971-1985 .32 str. 1971 (Sarajevo : DES).210 / Biblioteka Sarajeva SRPSKO-pravoslavno bogoslovsko učilište (Reljevo) Izvještaj o Srpsko-pravoslavnom bogoslovskom učilištu u Reljevu kod Sarajeva : za školsku godinu 1906. . 20 x 29 cm. .898 str.538) COBISS.Na nasl.BH-ID 2988326 796 STAMBENO preduzeće Sarajevo Prijedlog programa izgradnje i prostornog razvoja grada Sarajeva za period 1971-1985. a) Srpsko-pravoslavno bogoslovsko sjemenište (Reljevo) ./1908. .97) COBISS.Izvještaji 373. . Savića).Sarajevo : Srpskopravoslavna crkvena opština u Sarajevu. 1908 (Sarajevo : Prva srpska štamparija Riste J. : ilustr.15Reljevo)(047)”1907/1908” COBISS. godine / [program izradilo] Stambeno preduzeće Sarajevo.Popis predmeta Muzeja Stare crkve: str. 1907 (Sarajevo : Prva srpska štamparija Riste J.02:281.Urbanističko planiranje .4(497.15Reljevo)(047)”1906/1907” COBISS. . Savića).Sarajevo : Naklada Srpsko-pravoslavnog bogoslovskog učilišta.96(497.BH-ID 2415910 797 STARA crkva u Sarajevu i njen Muzej. str.BH-ID 2332198 798 . .24 str. 17-32 a) sarajevski Srbi 281. .5(497. / sastavio Ilarion Radonić. . str.Izvještaji 373. table Bibliografija: 895-896 a) Sarajevo .96(497. Ćir.1907-1908 .15 Sarajevo)”1971/1985”(083. . + [2] presav. .BH-ID 2987558 795 SRPSKO-pravoslavno bogoslovsko učilište (Reljevo) Izvještaj o Srpsko-pravoslavnom bogoslovskom učilištu u Reljevu kod Sarajeva : za školsku godinu 1907./07. / sastavio Ilarion Radonić.1906-1907 .Programi 711.: Godina XIII a) Srpsko-pravoslavno bogoslovsko sjemenište (Reljevo) . 23 cm Ćir.. . 16 cm. .15 Sarajevo)(069.5(497. . 24 cm Ćir. [83] presav. . prevod na engleski Saba Risalludin. . groblja koševske doline Snježana Mutapčić .15 Sarajevo)(082) 930. . Begović.Katalozi 718(497. 296 a) Sarajevo . 30 cm Slika autora i bilješka o njemu: str. Sarajevo : Rabic.15 Sarajevo)(082) 930.BH-ID 2855974 802 STO and jedna noć 100&1 noć : sarajevske priče / priredio Zdravko Grebo sa Semezdinom Mehmedinovićem.Bosna i Hercegovina b) Udruženje građana “Stari zanati” 334./18”(064) COBISS. : ilustr.6 Sarajevo) COBISS.296 str.85(497. izd. .(Biblioteka Dani) . priredio i dizajnirao] Fehim M.BH-ID 7079174 801 STARO Sarajevo : ljudi i događaji / [istraživao..Historija . . . 2005 (Ljubljana : MKT Print). godine / [muslimanska groblja Henda Semra. jevrejsko groblje.[44] str. : s. . Sarajevo : Civitas. . : fotogr. : ilustr.Monografija 94(497.Monografije 94(497. 1999.Sarajevo . .Sarajevo : Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa. Nenad Janković].do 19. 2005 (Sarajevo : Oko).Stari zanati . 20 cm.[2. v.BH-ID 3523622 800 STARO Sarajevo : ljudi i događaji / [istraživao.Sarajevo : Udruženje građana “Stari zanati”. 2001 ([s.71(497. . fotografije groblja Fahrudin Logo. . . . Begović.6 Sarajevo) COBISS. 87 str. priredio i dizajnirao] Fehim M. . 1998 (Sarajevo : Studentska štamparija).. Omeragić Anisa . 24 cm Sadrži: popis zanatlija i plan starog dijela Sarajeva sa ulicama a) Zanati . Sarajevo.Kulturna istorija . . 30 cm a) Sarajevo . 18 x 24 cm a) Groblja .243 str.6 Sarajevo) COBISS.6 Sarajevo)”. .296 str.Sarajevo : Oko.n]).].Knjigom o Sarajevu / 211 STARA sarajevska groblja : Galerija Novi hram. mart 1998. Zoran Dragoljević.l.Kulturna istorija . : ilustr.85(497.BH-ID 825894 799 STARI zanati / tekst Amra Mađarević. Torlak Azra. 6)-32(082) 821-822 COBISS.Zastupljeni autori: Zdravko Grebo. . Srđan Vuletić. . 22 cm Tekst na bos. #1 / sa dvadeset slika Fernand Schultz Wettel-a .].Sedam priča na engl. .75(497. Jeff Anderson.[204] str. Srđan Vuletić. jeziku. #Sv.BH-ID 15666694 805 STO 100 godina Srednje tehničke škole u Sarajevu 1889-1989. Jeff Anderson. izd.. .Sarajevo : Odbor za obilježavanje stogodišnjice Srednje tehničke škole u Sarajevu. .Opsada .Jubileji .BH-ID 3205670 804 STO godina Župne crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo / priredio Ivan Ravlić . jeziku. jeziku. .[2.. .212 / Biblioteka Sarajeva Jedanaest priča na engl. Nedžad Ibrišimović. : ilustr. priredio Zdravko Grebo sa Semezdinom Mehmedinovićem.4(497..Zastupljeni autori: Zdravko Grebo.75:373. Miljenko Jergović i dr. 1989 (Sarajevo : Energoinvest).BH-ID 2536742 806 . : ilustr. Nedžad Ibrišimović. .15 Sarajevo)”1889/1989” 061. a) Sarajevo 1992-1995 . .546:061. Goran Samardžić.Opsada . .4(497.Spomenice 373.]. [et al. suradnici Mario Kamhi . Sarajevo : Zid.Antologije b) opsada Sarajeva c) priče 821. 2007 (Sarajevo : De-spot). Goran Samardžić.163. i tri na franc. 30 cm a) Srednja tehnička škola (Sarajevo) . . 1993 [novi otisak 1994] (Zagreb : Tiskara Meić). 25 cm Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Župna crkva Presvetog Trojstva Novo Sarajevo .366 str. Miljenko Jergović i dr.6Sarajevo) COBISS.546(497. i franc.163.15 Sarajevo)”1889/1989” COBISS. a) Sarajevo 1992-1995 . Erika Munk.1889-1989 .Antologije b) sarajevska opsada c) priče 821. .BH-ID 14574086 803 STO and jedna noć 100&1 noć : sarajevske priče = Taussend und eine Nacht.167 str. engl.Monografija 272-72-774(497.Sarajevo : Župni ured Presveto Trojsto Novo Sarajevo. Erika Munk.6)-32(082) 821-822 COBISS. .15)(063)(082) COBISS.Zenica : Vrijeme. .Bibliografija iza svakog poglavlja a) Zdravlje . knj. : ilustr.: Conference scientifique Santé et milieu naturel et BosnieHerzegovine.163. knj. stv.Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.(Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine . . 1993. 21 cm. .Struktura .BH-ID 13594118 808 STRUČNO-naučni sastanak Zdravlje i prirodna sredina u Bosni i Hercegovini (1976 .Predgovor / Franjo Kožul: str. Sarajevo) Stručno-naučni sastanak Zdravlje i prirodna sredina u Bosni i Hercegovini : (Sarajevo.5(497. .6 Sarajevo) COBISS... 23. Gaon.15)(063)(082) 504.3. 127 a) Tkaonica ćilima Sarajevo . na kolofonu: Struktura i djelovanje SK u Sarajevu. . . autor fotografije Velimir i Milorad Jojić].Knjigom o Sarajevu / 213 STO 100 godina Tkaonice ćilima Sarajevo / [autor teksta Radivoje Papić . str. nasl..Monografije 677. i 24. decembra 1976) / redakcioni odbor [urednik] Jakob A.Sarajevo 329.6 Sarajevo)”1879/1979” COBISS.58:061.(Biblioteka Nova osjećajnost .-2003. . 1955Via Vienna : skice na putu Sarajevo-Beč-Sarajevo. . 18) Bilješka o autoru: str. prikazi . 6) Upor.Sarajevo : Studijski centar Gradske konferencije SKBiH. 2004 (Grude : Grafotisak). / Mile Stojić.BH-ID 6940166 809 SULTANOVIĆ. 1979 (Beograd : Srbija). 1978 (Banja Luka : Glas).]. . 7-9 a) Savez komunista Bosne i Hercegovine .173 str.Prirodna sredina . 32 cm Bibliografija: str.Sarajevo : Tkaonica ćilima Sarajevo-Ilidža.074.Zbornici b) kontaminacija hrane c) aerozagađenje d) zaštita okoline 613/614:504(497.15(497.127 str.06:613/614](497. 20 cm.4(497. .(Biblioteka Savremene političke teme . Odjeljenje medicinskih nauka . . [2] presavijena lista s tablom : graf.Bosna i Hercegovina . Mile. 171-173 821.54/.BH-ID 7403014 807 STOJIĆ. .Djelovanje .6)-992 COBISS. .05/. na poleđini nasl. 10) Nasl. 36.BH-ID 7439622 810 . [et al. prikazi . knj.222 str. Vladimir Struktura i djelovanje Saveza komunista u Sarajevu : sociološko-politikološko istraživanje / Vladimir Sultanović . : graf. 24 cm. kolo 6. 1973 (Sarajevo : DES). .1879-1979 .416 str. : ilustr. [103]-[106] 821. . televizija i radio o XIV zimskim olimpijskim igrama / [autori teksta Gordana Knežević-Čečez.Nepresahle bujice jednog lirika / Velimir Milošević: str.2(497.163.Uzajamnost razuma i srca / Muhamed Zlatan Hrenovica: str. .Bosna i Hercegovina 930.85(497.15)(0. .15 Sarajevo)”1984”:007 007:796. 21 cm Slika autora i bilješka o njemu: str. fotografije Hidajet Delić.BH-ID 3948326 811 SVIJET o Sarajevu : svjetska štampa. Holm Sarajevo : die Geschichte einer Stadt / Holm Sundhaussen. [97].2(497. : ilustr. 1945Gdje si Sarajevo. 1942. Hazim Novi turski dokumenti u turskom odsjeku Hrvatskih zemaljskih muzeja u Sarajevu = Die neuen Türkischen Dokumente in der türkischen Abteilung der Croatischen Landesmuseen in Sarajevo / Hazim Šabanović.032.[106] str.Sarajevo : Organizacioni komitet XIV zimskih olimpijskih igara.: Glasnik Hrvatskog zemaljskog muzeja .6) COBISS. .036.Sarajevo : [s. .6)-1 COBISS.4(497. o.Novinari b) mas mediji c) sredstva informisanja 796.15)(0. u bojama . .str.Bilješke uz tekst. . 24 cm Štampano dvostubačno a) Zimske olimpijske igre (14 . 1984 . .Sarajevo : Biblioteka grada Sarajeva. Ljiljana Smajlović i Mirsad Zorabdić .Registar a) Sarajevo b) istorija 94(497.BH-ID 2924582 813 ŠABANOVIĆ. [99]-[101]. .409 str. : s.BH-ID 13759750 814 . Sarajevo) .25(497.036.]).Zusammenfassung a) Kulturna historija .176 str. 2004 (Sarajevo : Biblioteka grada Sarajeva).]. Ante Jelavić i Velimir Jojić]. 1984 (Čakovec : “Zrinski”).BH-ID 429318 812 ŠABANOVIĆ. 25 cm Bibliografija: str. 28 cm P. .Wien .6Sarajevo) COBISS.214 / Biblioteka Sarajeva SUNDHAUSEN. n.032. Weimar : BöhlauVerl. : [357]-370 .15 Sarajevo)”1984” COBISS. 1942 ([s. grade moje radosti u mladosti / Salih Šabanović. l.. . . Salih. . n. 2014. .6) 930. . 378-400. Köln . (Umjetnička galerija BiH Sarajevo . . .311.41(443. i 1993. godine / Nusret Šehić.6(497. 224 str.Sarajevo : Rabic. faks.) : ilustr.1992-1995 .BH-ID 9623558 816 ŠEHIĆ. 2003 (Sarajevo : Rabic). za Bosnu svoju : od 13. . . : ilustr.Dnevnici 355. Nusret.111. Slavna .Sarajevo : Mediapress. .Pariz . 1980 (Sarajevo : Oslobođenje). Ivo.1900 b) bosanski paviljon 061.Bosanski paviljon .Sarajevo 1900. 520 str.01(497. : ilustr.Monografije b) Bosna i Hercegovina Rat . Mesud Za Sarajevo. 1927Dnevni zapisi o životu u Sarajevu pod četničkom opsadom tokom 1992.170 str. 26 cm. novosarajevske do 111.6)]”1900” 908(497.Bibliografija 75(085) COBISS. Bibliografija: str. 25 cm Slika autora i bilješka o njemu na zad. popis izložaba i katalog. . 1900-1991 Ivo Šeremet : retrospektiva 1980 : Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine Sarajevo. biografija.611)”1900” COBISS.Sarajevo : Umjetnička galerija BiH.BH-ID 12144390 817 ŠEREMET. Viteška brdska brigada (Sarajevo) . . predgovor. (572. . : ilustr.1992-1995 355. Viteška brigada”.BH-ID 2590983 818 . februar . . listu a) Agresija . 27 str.6):061.BH-ID 18452230 815 ŠAMIĆ.Knjigom o Sarajevu / 215 ŠADINLIJA. kor.Sarajevo : Udruženje “1. bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Svjetska izložba . fotografije Gojko Sikimić .6)”1992/1995”(084) COBISS. 26 cm a) 111.Bosna i Hercegovina . . 168 . Viteške brdske brigade / Mesud Šadinlija. . izdanje 56) Katalog. bibliografija Miloš Radić .41(443. prevod na francuski Fahrudin Kreho]. 2010 (Sarajevo : Bemust).2 knj.mart 1980 / [organizacija izložbe.. .1992-1995 . Jasna Pariz .[135] str.6 Sarajevo)”1992/1995”(093.611):908(497.3) COBISS. 2001 (Sarajevo : Bemust). : Svjetska izložba i Bosanski paviljon / Jasna Šamić. Izvještaji 373.Izvještaj 377. .Izvještaji 373.BH-ID 2989830 821 ŠERIJATSKA gimnazija (Sarajevo) XII izvještaj Šerijatske gimnazije u Sarajevu : za školsku 1939-40.56 str.97 COBISS.Spomenica 377. . .216 / Biblioteka Sarajeva ŠERIATSKA gimnazija (Sarajevo) Osmi izvještaj Šeriatske gimnazije (realno-gimnazijskog smera) u Sarajevu : i deseti izvještaj Šeriatske sudačke škole u Sarajevu : za školsku godinu 1935-6. [1939] (Sarajevo : Islamska dionička štamparija).5(497.1938-1939 .56 str.6 Sarajevo)”1938/1939” COBISS.113 str.109 str. a. . .1939-1940 .BH-ID 2983206 819 ŠERIATSKA sudačka škola (Sarajevo) Spomenica šeriatske sudačke škole u Sarajevu : izdana prilikom pedesetgodišnjice ovoga zavoda (1887-1937).5(497. .6 Sarajevo)”1939/1940” COBISS. 23 cm a) Šeriatska sudačka škola (Sarajevo) .BH-ID 2988838 822 ŠERIJATSKA gimnazija (Sarajevo) XI izvještaj Šerijatske gimnazije u Sarajevu : za školsku 1938-39.Sarajevo : Bosanska pošta.Izvještaj 373. 23 cm a) Šerijatska gimnazija .63 str. . . .Sarajevo .97 COBISS. .5:377.Sarajevo : Islamska dionička štamparija.5:348. . 28 cm a) Šeriatska sudačka škola (Sarajevo) .BH-ID 3015718 823 . [s. 24 cm Ćir. .Sarajevo : Islamska dionička štamparija. decembra 1917. 1936 (Sarajevo : Bosanska pošta).5:348. : ilustr.Sarajevo .5(497.Sarajevo : Islamska dionička štamparija. . 1940 (Sarajevo : Islamska dionička štamparija).Izvještaj b) Šeriatska sudačka škola (Sarajevo) . 23 cm a) Šeriatska gimnazija (Sarajevo) . a) Šerijatska gimnazija . .Sarajevo : Zemaljska štamparija. : ilustr.] (Sarajevo : Islamska dionička štamparija).BH-ID 3236902 820 ŠERIATSKA sudačka škola (Sarajevo) Tridestgodišnji izvještaj Šeriatske sudačke škole u Sarajevu : od osnutka do kraja školske godine 1916/1917 : objavljen na tridesetgodišnjicu 19. 1917 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). .15 Sarajevo)”1930/1936” COBISS. .Pruga Šamac-Sarajevo . 21 cm Tekst na bos. Ante Odsutnost Husrev-begova iz Sarajeva : god.Knjigom o Sarajevu / 217 ŠEZDESET godina 60 godina Biblioteke grada Sarajeva / [urednik Narcis Saračević . 30 cm Om.Str. . .6)”16” COBISS.Sarajevo : Državna štamparija. 2007 (Grude : Grafotisak). : ilustr..BH-ID 15870470 825 ŠEZDESET 60 godina pruge Šamac-Sarajevo / [priredio Samir Kadrić]. Amira Silvestri. .6 Sarajevo)”1947/2007”(084) COBISS. 1934. translation to English language Selma Duraković]. Sadrži i: Odlomci iz monografije 50 godina pruge Šamac-Sarajevo / Ahmed Hadžirović: str. 46. editor Senka MesihovićDinarević . . 94(497. ital. 1934 (Sarajevo : Državna štamparija).o. i engl.Sarajevo : Pedijatrijski edukativni centar. traduzione on Italiano.Ekonomski značaj 656. prevod na talijanski jezik. 2007 (Sarajevo : SaVart). traduzione on Inglese. . Zehra Nalo.Sarajevo : Biblioteka grada Sarajeva.Bibliografija: str. . 30 cm : ilustr.Tiraž 300.2(497.2) COBISS.: [91]-105 .885 str.BH-ID 3338278 826 ŠIMČIK.: Biblioteka grada Sarajeva : 1947-2007 a) Biblioteka grada Sarajeva b) 1947-2007 c) monografija 027.2:616-053. nas. stv. 28 cm.6 Sarajevo)”1947/2007” COBISS.022(497.6)(093. : ilustr. pag.2 (497. P. redattore.: Glasnik zemaljskog muzeja. . 72-97 a) Pedijatrijska klinika (Sarajevo) . . .BH-ID 16203782 824 ŠEZDESET godina 60 godina Pedijatrijske klinike Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu = 60* anniversario della Clinica pediatrica Centro clinico Universita di Sarajevo = 60 years of Pediatric Clinic University Clinical Center of Sarajevo / [priredila.6 Sarajevo)”1947/2007”(082) 616-053. s razl. jeziku. .BH-ID 2925094 827 . .[34] str. translation to Italian language Validan Puljić.95 str.1947-2007 614. prevod na engleski jezik. [12-34] a) Željeznički saobraćaj .2(497. autor ilustracija Edin Alić]. 1534-1536 / Ante Šimčik. Sarajevo : Turistička zajednica Općine Centar.01(497. Dubravka Privlačne biljke jednog sarajevskog izletišta : botanički vodič = Atractive plants of one Sarajevo’s resort : botanical guidebook / Dubravka Šoljan. = Die 2. . .Bibliografija: str. [405]. 2002 (Ljubljana : Mladinska knjiga). .2.Rat 1992-1995 . dopunjeno i izmijenjeno izd.Razglednice .15 Sarajevo):676. .1878-1918 b) Sarajevo . Sabaheta Abadžić. . [fotografije Dubravka Šoljan. Srećko. .BH-ID 934167 828 ŠKORO. translation into English by.Slika autora i bilješka o njemu: str.BH-ID 11242502 830 ŠOLJAN.Sarajevo .Sarajevo : Graphic Car. . na bos. engl. : ilustr. . translation into German by. : graf. Edina Muratović .813](084.Bilješka o autoru: str..Bibliografija: str.Sarajevo : Graphic Car. i njem. 1951Pozdrav iz Sarajeva = Greetings from Sarajevo = Gruss aus Sarajevo / Magbul Škoro .. 34 cm Tekst na bos. 1929Rađanje i rat u Sarajevu / Srećko Šimić. Magbul Pozdrav iz Sarajeva = Greetings from Sarajevo = Gruss aus Sarajevo / Magbul Škoro . 34 cm Tekst upor.Studije 618:355. jeziku.6 Sarajevo) COBISS.Sarajevo .19-20 v. 403 a) Kulturna historija .6 Sarajevo):676. : ilustr.813](084. . Übersetzung ins Englische Dževahira Arslanagić. [prijevod na engleski Dževahira Arslanagić .12) COBISS.Monografija 930.1878-1918 . 2003 (Sarajevo : Kaligraf).218 / Biblioteka Sarajeva ŠIMIĆ. : ilustr. engl. 20 cm Summary a) Natalitet . = the 2nd complemented and changend ed. .Monografije c) staro Sarajevo 930.285 str.403 str. .Razglednice . prijevod na njemački Nenad Memić]. Übersetzung ins Deutsche Nermana Mršo]. 283 a) Kulturna historija . (Biblioteka Šetnja u prirodi) . 285. Edina Muratović .12) COBISS. . . 2005 (Ljubljana : MKT print).277 str.BH-ID 14434566 829 ŠKORO. i njem.Razglednice .Sarajevo : HKD Napredak. prijevod na njemački.85(497. 1997. prevodilac Alma Čohadžić]. . Magbul. prikazi . . .85(497. 12 cm. . [prijevod na engleski. . jeziku.Sarajevo .175 str. ergänzte und veranderte Ausg. 24 cm Tiraž 1.Sarajevo . Edina Muratović]. 1987 (Sarajevo : Oslobođenje). .6 Sarajevo)(036) COBISS. : ilustr. 113-115. Organi i organizacije . i engl. 1945Orhideje planina oko Sarajeva / Dubravka Šoljan. .Zagreb : BTC “Šahinpašić” .6 Sarajevo)(036) COBISS. PTT saobraćaj . ko.Vodiči b) botanički vodič c) sistematika biljaka 582(497. [28] str.: Ulice. 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). . .Registri a) Biljke .Biografije 72(497.BH-ID 11877382 831 ŠOLJAN.Sistematska botanika . Ivan. jeziku. 143-145 a) Arhitektura .-1990.BH-ID 21606150 832 ŠTA. Podaci o gradu i opštinama . . Mjesne zajednice .1930-1990 . 139-142.Registri. Sabaheta Abadžić .Podaci o autoricama: str.(Biblioteka Publicistika / Šahinpašić) Slika autora i bilješka o njemu na poleđini prednjeg kor.151 str. 1928[Devedeset devet] 99 arhitekata Sarajevskog kruga : 1930. . 24 cm Registar.127 str. : ilustr. . str.469.Bibliografija: str.Summary a) Biljke . Obrazovanje i vaspitanje .Orhideje 582. . Sarajevo : TKD “Šahinpašić” : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.6 Sarajevo)”1930/1990” COBISS. Javni saobraćaj .Sarajevo . Šematski prikazi a) Sarajevo . trgovi.Vodiči 908(497. Bibliografija: str. 22 X 22 cm. [fotografije Dubravka Šoljan.000. Zanatske uslužne djelatnosti . naseljena mjesta . . lista. . . 175.Sarajevo : Svjetlost.Sarajevo : Dobra knjiga. s tablama : graf. Dubravka.594(084) COBISS. . prikazi .Sadržaj na nasl. Zdravstvo . Edina Muratović. . gdje u Sarajevu : podaci i informacije o gradu Sarajevu / priredio Salamon Konforti. Posebne informacije . / Ivan Štraus. Kultura . 2010 (Grude : Grafotisak). .BH-ID 7535366 833 ŠTRAUS.BH-ID 17865222 834 .Knjigom o Sarajevu / 219 Tekst na bos.Bilješke: str. . . 163.: 100 & 1 noć. prednjeg kor lista: bilješka o piscu i slika.6 Sarajevo)”19” COBISS. . . nasl. : svjedočanstva / [priredio] Davor Diklić. Na presav. stv.Sarajevo : Turistički savez Stari grad.4(497.4(497.Poetski solilokvij o Sarajevu / Safet Plakalo: str.7(497.: slika autora i bilješka o njemu a) Sarajevo .Sarajevo : Kamerni teatar 55 .15) COBISS. . .163.Sarajevo : Eta-inžinjering .Reprint sarajevskog izdanja koje je izdao Zid 1993. 24 cm Kor. .Kulturna historija . . n. . .BH-ID 27405324 838 TEATAR u ratnom Sarajevu 1992-1995.Kazala 821.Tekst na više jezika.230 str.6)-32(082) 821-822 COBISS. 1972 (Sarajevo : Oslobođenje).1 Sandžak)-1 COBISS. 21 cm. .6)-4 316. 1931-1999 Sarajevske hronike / Husein Tahmiščić.4(497.BH-ID 593670 836 TANOVIĆ. .6)-1 821.Traganje po neprolaznosti / Goran Simić: str.4(497. sa dvadeset slika Fernand Schultz Wettel-a.Sarajevo : “Veselin Masleša”.[Beograd] : Radio B92 : Fondacija Soroš Jugoslavija. 1926Sarajevom. 5-7. 2004 ([s. .220 / Biblioteka Sarajeva TAHMIŠČIĆ. tiho / Sejfudin Tanović.[204] str.BH-ID 2091302 837 TAUSEND und eine Nacht : sarajevske priče. 271-272. 1988 (Sarajevo : Des).163. Dokument.BH-ID 1003302 835 TANOVIĆ. 1 / priredio Zdravko Grebo sa Semezdinom Mehmedinovićem . 1994 (Beograd : Publikum). . godine 821.163. . .281 str.]). str. 22 cm. Sejfudin.(Ars) Bibliografske i druge bilješke uz tekst 821. Sv. . .Širenje prostora poeme / Gradimir Gojer: str. 267-270. [između 1993 i 1995] ([Sarajevo] : Contura Umag). . kor. . .163.4(497. .85(497.192 str. l. usput / Sejfudin Tanović. Sejfudin. Husein. 1926Sarajevom.(Biblioteka Manhattan) .286 str. Zemun : Most Art.6)-94 930. .Eseji 821. . : ilustr. 20 cm. . 21 cm Na unutr. : s. 1994 (Sarajevo : Svjetlost). jeziku. 19 cm a) Sarajevo . (Biblioteka Harfa) Tekst uopredo na bos. : slika autora .Slika autora i bilješka o njemu: str.BH-ID 9155847 840 TOMAŠEVIĆ. i njem.] . Split : Kultura & Rasvjeta.75 str. . .Pozorišni život . 1946Sarajevski rukopisi : (33 izabrane pjesme) = Handschrift aus Sarajevo : (33 ausgewählte Gedichte) / Stevan Tontić . Sarajevo : Buybook .6 Sarajevo)”1992/1995”(092)(082) COBISS.. . Übersetzer ins Deutsche Annemarie Bostroem .književna biografija 821(497.6)-31 COBISS.4(497.Sarajevo : Svjetlost. 1955Kulin : sarajevski roman / Topčić Zlatko.Slika autorice i bilješka o njoj: str.U uspomenama b) Sarajevo .]). 20 cm.Književna biografija . .U uspomenama c) teatar 821.Turistički vodiči 908(497.4(497. 73 821. fotografija autora.BH-ID 14457350 842 TOPČIĆ. Smail.41=112.Bosna i Hercegovina ..1992-1995 . [prevodioci na njemački. 357 a) Sarajevo . Dragana.4(497.79 str. [et al.. [197?] (Sarajevo [etc.] : Oslobođenje [etc.Sarajevo : Međunarodni centar za mir.1462-1992 b) Sarajevo .163.Bosna i Hercegovina .6)-94(082) 792(497.362 str. .1992-1995 .Knjigom o Sarajevu / 221 Predgovor: str.6)-1=163. . Stevan. [24] lista s fotogr. [1] presavijeni list s mapom . Zlatko. . . : ilustr.163. 1958Sarajevo gdje je nekad bilo : književna biografija grada 1462-1992 / Dragana Tomašević. 22 cm.163. Foto des Autors: Goranka Matić].O autoru: str.15 Sarajevo)(036) COBISS.(Biblioteka Savremenici) 821.BH-ID 512007620 841 TONTIĆ. . 29 cm Posebno izdanje Buybooka i Biblioteke Feral Tribune. 2005.. . 2005 (Sarajevo : Arka Press). 7-14. . 240 str.6 Sarajevo) COBISS.BH-ID 1231651 843 .BH-ID 13619718 839 TIHIĆ. . 1921Sarajevo : turistički vodič / Smail Tihić. 279 a) Agresija .Sarajevo : Svjetlost.2 COBISS. BH-ID 2604326 847 . Seid Mustafa Sarajevski grad Vratnik / Seid Mustafa Traljić.15 Sarajevo) COBISS. Ćir. s razl. : ilustr.[Sarajevo : autor]. / [pretsednik Dušan Jeftanović]. god.Sarajevo : Međunarodni centar za mir = International Peace Center. 1937 (Sarajevo : [s. 1932 .15)”1932”(094. Savić”). o. .15 Sarajevo) 94(497. i engl. 1933 (Sarajevo : “Risto J.P. .15)”1932”(094.Zapisnici 334. 1937 .145 str.Bosna i Hercegovina .4(497.788:061. .Strukovne organizacije . kor.Bilješke i bibliografija uz tekst. . Sarajevo) Zapisnik 51 plenarne sednice Trgovačke i obrtničke komore u Sarajevu. Bretler i dr. Sarajevo) Zapisnik X sednice veća Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu. Vijeće.7) COBISS.: Preštampano iz “Jugoslovenskog lista” a) Sarajevo . 33 cm. . Prema Mahmudu Traljiću izdavač je autor. prikazi . [prevod = translated by Amina Hadžibegić.BH-ID 1350435 844 TRALJIĆ.40 str.Vratnik 908(497. . . . Ćir.163. 1995 ([Sarajevo] : Geodetski zavod BiH).7) 061.1937 . : graf. a) Trgovina .222 / Biblioteka Sarajeva TOPČIĆ.15 Sarajevo)”1937”(060.BH-ID 2465798 845 TRGOVAČKA i obrtnička Komora. 24 cm. održane 16.6)-32 COBISS. .Sarajevo : [Trgovačka i obrtna komora].: slika autora i bilješka o autoru 821. 334.788(497. . n. Zlatko.). pošta J. Sjednica (10 .5:334. Plenarna sjednica (51 .]). 1937 (Sarajevo : Bos.Na presav. jeziku.Sarajevo : [Trgovinsko industrijska komora]. . .537) COBISS. 1955Ptica iz drugog jata : Sarajevske ratne priče = A bird from another flock : Sarajevo war stories / Zlatko Topčić . pag. . .788(497.5(497.BH-ID 2381350 846 TRGOVINSKO industrijska komora (Bosna i Hercegovina). 21 cm. 19 cm.[96] str.64 str.(Biblioteka Slovo) Tekst na bos. . Ferida Duraković]. aprila 1937. ]). Sjednica (14 .15 Sarajevo)”1938”(060. n. održane na 28. Vijeće.Sarajevo : [Trgovinsko industrijska komora].34 str. . održane na 17. Sednice Veća Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu. 1938 .788(497.Zapisnici 334.Sarajevo : [Trgovinsko industrijska komora].BH-ID 2604582 849 TRGOVINSKO industrijska komora (Bosna i Hercegovina). n.]).Strukovne organizacije . / [pretsednik Dušan Jeftanović]. Vijeće. . 33 cm. maja 1938 god.788(497.39 str. 1938 .15 Sarajevo)”1938”(060. prikazi . 1939 (Sarajevo : [s. 33 cm. Sarajevo) Zapisnik XIV. .Zapisnici 334.BH-ID 2604838 850 TRGOVINSKO industrijska komora (Bosna i Hercegovina).Od metka oštećen donji lijevi dio zapisnika a) Trgovina . . Sjednica (12 .788(497.Sarajevo : [Trgovinsko industrijska komora]. 1938 (Sarajevo : [s.Bosna i Hercegovina .Sarajevo : [Trgovinsko industrijska komora]. : graf.87 str. Vijeće.Zapisnici 334. decembra 1938. 1939 . održane na 23. održane na 4. Sarajevo) Zapisnik XIII sednice veća Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu. Ćir. 1938 . / [pretsednik Dušan Jeftanović]. Ćir. : graf. n. . 1938 (Sarajevo : [s. . Sjednica (11 . . Ćir. . prikazi . 1938 (Sarajevo : [s. Sjednica (13 . a) Trgovina .Strukovne organizacije . . / [pretsednik Dušan Jeftanović].Pohaban povez . .]).1938 . n. prikazi .Bosna i Hercegovina . Sarajevo) Zapisnik XI sednice veća Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu.537) COBISS.67 str.1938 .Knjigom o Sarajevu / 223 TRGOVINSKO industrijska komora (Bosna i Hercegovina). maja 1939 god.1938 . 33 cm. : graf. Sarajevo) Zapisnik XII sednice veća Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu.15 Sarajevo)”1938”(060. 33 cm. prikazi .537) COBISS. : graf. januara 1938 god. Ćir. Vijeće.Bosna i Hercegovina . a) Trgovina . / [pretsednik Dušan Jeftanović].BH-ID 2605094 848 TRGOVINSKO industrijska komora (Bosna i Hercegovina).Strukovne organizacije .537) COBISS.]). 43.788(497. Sarajevo) Zapisnik XVI sednice veća Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu [održane na 6.Sarajevo : [Trgovinsko industrijska komora]. 33 cm. Sjednica (17 . n.224 / Biblioteka Sarajeva a) Trgovina .Bosna i Hercegovina . 1940 . . n.1940 .Bosna i Hercegovina . / [pretsednik Dušan Jeftanović].]). god.Strukovne organizacije . Sjednica (18 . decembra 1939. . Vijeće. : graf. prikazi . 1940 (Sarajevo : [s. Vijeće.Zapisnici 334. Sjednica (16 . Ćir. Vijeće.Strukovne organizacije . 33 cm. prikazi .15 Sarajevo)”1940”(060. 33 cm.BH-ID 2605350 851 TRGOVINSKO industrijska komora (Bosna i Hercegovina). 1940 (Sarajevo : [s. [3] str.Bosna i Hercegovina .47 str. Pečat: Biblioteka Trgovinsko-industrijska komora a) Trgovina . .537) COBISS.BH-ID 2606374 854 .Zapisnici 334.Sarajevo : [Trgovinsko industrijska komora].537) COBISS.788(497.1940 . a) Trgovina . : graf.15 Sarajevo)”1939”(060. 1939 .788(497.15 Sarajevo)”1939”(060. 1939 (Sarajevo : [s. Sarajevo) Zapisnik XVII sjednice vijeća Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu održane 28 maja 1940. s razl.75. Ćir.Bosna i Hercegovina . prikazi .15 Sarajevo)”1940”(060. s razl.Strukovne organizacije .Zapisnici 334.Sarajevo : [Trgovinsko industrijska komora]. [2] str.537) COBISS.537) COBISS. 1940 . .BH-ID 2605606 852 TRGOVINSKO industrijska komora (Bosna i Hercegovina).BH-ID 2606118 853 TRGOVINSKO industrijska komora (Bosna i Hercegovina).788(497. pag.Strukovne organizacije . Ćir. .Zapisnici 334. pag.]). / [pretsednik Dušan Jeftanović].] / [pretsednik Dušan Jeftanović]. n.]). a) Trgovina . : graf.1939 . Sarajevo) Zapisnik XVIII sjednice vijeća Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu održane 10 decembra 1940 god. .1939 . god. 21 cm Bilješka o autoru: str.[60] str.BH-ID 7412486 858 TRIDESETPET 35 godina Pozorišta mladih Sarajevo / [odgovorni urednik Gradimir Gojer]. . .24 str.6)(094.9:339](497. : s. n.Jubileji 792(497.Sarajevo : Ekonomski fakultet. . . 24 cm a) Trgovina . 1935Zadnje vrijeme : sarajevske ratne priče / Sead Trhulj.199 str.5) COBISS. .Zakoni 347.Knjigom o Sarajevu / 225 TRGOVINSKO-industrijska Komora (Sarajevo) Pravilnik izbranog (obraničkog) suda Trgovinsko Industrijske komore i Zanatske komore u Sarajevu.Spomenice 378. 24 cm Na vrhu nasl.Spomenice .Sarajevo : Pozorište mladih.1952-1982 . [1985?] ([S. .Sudovi .4(497.404 str. Domazet). l. .: Univerzitet u Sarajevu a) Ekonomski fakultet (Sarajevo) . Sead.27 str. 21 x 21 cm . : ilustr. .Sarajevo : [Trgovinsko-industrijska komora].Opsada .Jubileji .1921-1951 .633.]).9(497. . 34 cm Nasl.BH-ID 3215654 855 TRHULJ.15 Sarajevo)”1921/1951” COBISS. .BH-ID 14851334 856 TRIDESET godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 1952-1982. .163.Bosna i Hercegovina . str.BH-ID 15917569 857 TRIDESET godina pozorišta Narodne Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu : 19211951. : ilustr. . 1951] (Sarajevo : “Veselin Masleša”).4(497. . .15 Sarajevo)”1952/1982” COBISS. str.6)-32 821. 198-199 a) Sarajevo 1992-1995 .163.1 Sandžak)-32 COBISS. 1938 (Sarajevo : Štamparija Dušan P.[Sarajevo : Narodno pozorište NR BiH. 2006 (Sarajevo : DES). / [glavni urednik Joko Sparavalo].: Uvodna riječ / Salko Nazečić a) Narodno pozorište (Sarajevo) .Sarajevo : DES. 1982 (Sarajevo : Svjetlost). .Proza 821. 1924-1993 Sarajevsko ljeto / Risto Trifković.527 str.15 Sarajevo)”1949/1984” COBISS. . .(Biblioteka Naša knjiga) 821.163. 24 cm Kazala.Historija .Sarajevo : Muzej grada Sarajeva.1949-1984 . 1981 (Banja Luka : Glas). 235 821. .6)-32 COBISS.226 / Biblioteka Sarajeva Na predlistu: Prilozi za istoriju Pozorišta mladih 792(497.Sarajevo : “Veselin Masleša”.Bibliografija 1914-1964 . .15 Sarajevo)”1950/1985”(082) COBISS.143 str.Bosna i Hercegovina . Risto. .662.BH-ID 17961735 861 TRIFKOVIĆ. .Zusammenfassung . : fotogr.Zbornici c) Gavrilo Princip d) atentati 94(497.Sarajevo : Građevinski fakultet. .(Savremena domaća književnost) Ćir. 1984 (Tuzla : Grafičar). redaktor Todor Kruševac. Résumé a) Sarajevski atentat 1914 . . . . 1964 (Tuzla : Grafičar).4(497.6)”1914”](061/069) COBISS. Risto.Bilješka o autoru: str.BH-ID 2320422 859 TRIDESETPET 35 godina rada Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu : 1949-1974 / [glavni i odgovorni urednik Stevan Kebeljić]. 1962 (Beograd : “Branko Đonović”). 24 cm a) Građevinski fakultet (Sarajevo) .6)”1914”:016](061/069) 016:94(497. .235 str.6)-32 COBISS. 21 cm. .BH-ID 2314278 860 TRIFKOVIĆ. .4(497.BH-ID 7144454 862 TRIŠIĆ.1914 . Nikola Sarajevski atentat u svjetlu bibliografskih podataka / Nikola Đ.4(497. 20 cm.163. . dopune (1954-1964) Branko Čulić . Trišić .133 str.Zbornici b) Sarajevo .Jubileji 378.Sarajevo : “Veselin Masleša”. . . 1924-1993 Sarajevska fuga / Risto Trifković.Bibliografija 1914-1954 .BH-ID 1523238 863 . 1960 (Tuzla : Grafičar). : ilustr.Sarajevo .2”324”(497.Sarajevo : Međunarodni centar za mir : Blicdruk.Sarajevo : Zadrugar.12) COBISS. 21 cm.Historija . 65 821.BH-ID 425990 867 . .164 str.(Biblioteka Harfa) Slika autorice i bilješka o njoj: str.5:687. 547.Knjigom o Sarajevu / 227 TRIŠIĆ.Sarajevo : Organizacioni komitet XIV zimskih olimpijskih igara.. . [40] str. . Dušan Paravac i Dževid Tašić .Fotomonografije 061. .15 Sarajevo)(084.Atentatori . .Bibliografije 94(497.Sarajevo : “Veselin Masleša”.A bibliography to the Sarajevo assassination: str. u bojama .254(497.163. fotografije Hidajet Delić . .15 Sarajevo):316. fotografije Tošo Dabac].68 str. 24 cm a) Tvornica čarapa “Ključ” (Sarajevo) . 1984 (Čakovec : “Zrinski”).]. 1939Između Varšave i Sarajeva / Marina Trumić. 24 X 24 cm Tekst štampan dvostubačno. Marina. 545. 66 str.Registri a) Olimpijske igre .Kazalo a) Sarajevski atentat 1914 . Trišić. s tablom : ilustr. [et al. .547 str. [19??] (Beograd : Beogradski grafički zavod).1896-1968 .15 Sarajevo)”1914”:016 016:94(497.15 Sarajevo)”1914” COBISS.Mediji . Sarajevski atentat u svjetlu bibliografskih podataka / Nikola Đ.. 21 cm Sarajevos attentat im lichte der bibliographiscen angaben: str.BH-ID 7648262 865 TVORNICA čarapa “Ključ” Sarajevo : [fotomonografija] / [glavni urednik Fadil Ademović . . Nikola Đ.4(497. . : slika autorice . . .032.6)-1 COBISS..BH-ID 8131846 866 U znaku Sarajeva : kako su XIV zimske olimpijske igre opisane u jugoslovenskoj štampi i JRT / [autori teksta Zlatan Husarić. 1999 ([Sarajevo] : Blicdruk). .774]”1984” COBISS.BH-ID 1929510 864 TRUMIĆ.1984 796. . 2009 (Sarajevo : Blicdruk). a) Učiteljska škola . . .6)-94 COBISS. Halil Sarajevo u vihoru Drugog svjetskog rata / Halil Udžvarlić.1933 . i lat. 24 cm 821.4 640. : ilustr.BH-ID 999462 869 UDŽVARLIĆ. prevod Smrekar Andrej].BH-ID 17407494 870 UMJETNICI Sarajeva za slobodu Bosne i Hercegovine / [predgovor Muhamed Karamehmedović .Udruženje ugostitelja .39 str.Sarajevo . .5(497. . n. 1909 (Sarajevo : Islamska dionička štamparija).Izvještaji b) Prva narodna osnovna dječačka škola .-industrijske komore u Drinskoj banovini.God. : s. [1992 ?] (Umag : Foto-sito grafik).: Umetniki Sarajeva za svobodo Bosno in Hercegovino = Artist of Sarajevo for free Bosnia and Herzgovina a) bosanskohercegovačka umjetnost b) izložbeni katalozi 73/76(497. 20 cm Tekst do čl./1909. .2(497. : ilustr.15 Sarajevo)”193” COBISS.BH-ID 3242775 871 .Sarajevo .1908-1909 . . narodne osnovne dječačke škole kao vježbaonice u Sarajevu : objavljen na kraju školske godine 1908. . 23 cm Tekst na ćir.4(497.23 str.163. . izd.1908-1909 . Tekst djelimično lat.Drinska banovina . nasl. kao i naslov na kor. .Statuti b) sarajevsko trgovinskoindustrijska komora 061. . 19 na latinici. str. prema datumu Osnivačke skupštine Udruženja a) Sarajevo .6 Sarajevo)”1908/1909” COBISS. nasl. 1933] (Sarajevo : Štamparija Prosveta).[Sarajevo : s.2(497..BH-ID 2988582 868 UDRUŽENJE ugostitelja za područje sarajevske Trgovinsko-industrijske Komore u Drinskoj banovini (Sarajevo) Pravila Udruženja ugostitelja za područje sarajevske trgov. .Izvještaji 373.[S.Gl. preuzet s korica.Sarajevo : autor : Blicdruk.Sarajevo : Islamska dionička štamparija. . n.78 str. a dalje na ćir.6)(084) COBISS.15 Sarajevo)”193”:640. .]. . 16 X 16 cm Na spor. l. stv.[92] str.4:061.228 / Biblioteka Sarajeva UČITELJSKA škola (Sarajevo) Dvadesetprvi godišnji izvještaj učiteljske : i s njom spojene I. . . i u Sarajevu Skenderija 28. u bojama . .Sarajevo : Umjetnička galerija BiH.Sarajevski salon . 2002] / [autor izložbe.. 28 cm .. s tablama : ilustr. mart 1984 / [tekstovi] Azra Begić . text author Ibrahim Krzović .6)(084.Bosna i Hercegovina .VII .1968/1972 .1974-1984 .Katalozi.III .Knjigom o Sarajevu / 229 UMJETNIČKA galerija Bosne i Hercegovine (Sarajevo .Gran Pale 2. 1984 (Murska Sobota : Pomurski tisk).15)(064)(085) COBISS... februar .Sarajevo : Organizacioni komitet XIV zimskih olimpijskih igara : Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. jeziku a) Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine (Sarajevo) b) Moderna umjetnost .. štampan trostupčano..V 1971.28. [32] str. . . [et al. autori fotografija Tošo Dabac . 16 cm Tekst na bos. fotografije Gojko Sikimić].. Paula Gordon. : ilustr.] . [et al. (179 str.6)(084.] . 1988 (Sarajevo : Oslobođenje).) : fotogr. Sarajevo. [et al.Sarajevo : Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine.8 sv. .. djelimično u boji . 211-227 a) Likovna umjetnost . 24 x 22 cm. fotografije. Sarajevo) Umjetnost iz kutije = Art from the box : [Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine.Biografije: str. 229-250. prevod na engleski jezik.]. [et al.Izložbe 061.Katalozi 73/76(497. translation Senada Kreso.12) COBISS.1. 1988) Sarajevski salon : 1968-1972 : izložba nagrađenih djela / [katalog i predgovor Meliha Husedžinović .12) 7(497. [46-47] a) Likovne umjetnosti .23. 1.] . Sarajevo : Skupština grada. .Bibliografija: str. author of Exhibition Ivana Udovičić ..Beograd : Savezna komisija za kulturne veze sa inostranstvom . . .15)”1974/84”(085) COBISS. : ilustr. izložbeni 73/76(497.. Wilhelm Schmid].(Izdanje / Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine . . i engl.] / [urednik Stanislava Radovanović .BH-ID 10941446 874 UMJETNOST na tlu Jugoslavije od praistorije do danas : [povodom izložbe Umjetnost na tlu Jugoslavije od praistorije do danas u Parizu .X 1971. bibliografija Radovan Vujanović i Meliha Husedžinović].. pfoto Dejan Vekić .036](497. 2002 ([Sarajevo] : Blicdruk). . 85) Tekst uporedo na engl.BH-ID 3827458 872 UMJETNOST Bosne i Hercegovine 1974-1984 : Sarajevo.43:7. .. . autor teksta. .BH-ID 14343169 873 UMJETNOST iz kutije (2002 .246 str. kataloški opis ilustracija Lola Savčić .250 str. i franc. 28 cm Bibliografija: str.[48] str. 1971 (Beograd : BIGZ). 230 / Biblioteka Sarajeva Predgovor / Milutin V.Bosna i Hercegovina . .6 Sarajevo)”1981/1982”(094. 20 cm a) Univerziteti .5) COBISS.283 str. .Bibliografija: str. Garašanin: str.4(497.: 25 a) Univerziteti .14:378.Katalozi.14:378.(Bilten Univerziteta u Sarajevu .5) COBISS. izložbeni .Bosna i Hercegovina .BH-ID 3359782 878 UNIVERZITET (Sarajevo) Univerzitet u Sarajevu : godišnjak 1982-83. [1974] (Zagreb : Izdavački zavod Jugoslavenske akademije).4(497.1974-1975 378.Organizacija nastave . 23 cm : ilustr.Organizacija nastave .1981-1982 378.14:378.Bosna i Hercegovina .4(497. . .BH-ID 6703622 876 UNIVERZITET (Sarajevo) Pregled predavanja : 1974-1975.6 Sarajevo)”1981/1982” 378.Sarajevo : Univerzitet.4(497.426 str.1)(064) COBISS.4(497.4(497.Bosna i Hercegovina .6 Sarajevo)”1974/1975”(094.6 Sarajevo)”1974/1975” 378. . 23 cm. 33) a) Univerziteti . . . str.BH-ID 3357734 877 UNIVERZITET (Sarajevo) Univerzitet u Sarajevu : godišnjak 1981-82. 245-[247] a) Umjetnost .Sarajevo : Univerzitet.439 str. . .BH-ID 10592007 875 UNIVERZITET (Sarajevo) Pregled predavanja : za školsku 1956/57 godinu. . Na nasl.Sarajevo : Univerzitet.6 Sarajevo)”1956/1957”(094.1982-1983 .Zakoni 378.BKSA 73/76(497.5) COBISS.386 str.Organizacija nastave .Sarajevo : Univerzitet. .1956-1957 b) Univerziteti Pravno uređenje . 1957 (Subotica : Minerva). 1981 (Sarajevo : Studentski servis Univerziteta u Sarajevu). 11-20. . 23 cm a) Univerziteti . 1982 (Sarajevo : Studentski servis Univerziteta u Sarajevu).6 Sarajevo)”1956/1957” 378.Jugoslavija (do 1991) . . .Organizacija nastave . [et al. : ilustr. .14:378.Bosna i Hercegovina . studentski standard.4(497. .6 Sarajevo)”1982/1983”(094.(Posebna edicija Univerziteta u Sarajevu) 378. : ilustr.14:378.. samoupravna organizacija. . 29 cm.6 Sarajevo)”1980/1981”(094. . [1983?] (Sarajevo : Studentski servis Univerziteta u Sarajevu).4(497.15)”1949/1989” COBISS. .: pregled predavanja.Sarajevo : Univerzitet.Sarajevo : Univerzitet.BH-ID 3360038 879 UNIVERZITET (Sarajevo) Univerzitet u Sarajevu : godišnjak 1983-84.1980-1981 378.5) COBISS.6 Sarajevo)”1980/1981” 378.Organizacija nastave . str.15 Sarajevo)”1949/1989” COBISS.4(497.BH-ID 3360294 880 UNIVERZITET (Sarajevo) Univerzitet u Sarajevu : 1980-81.6 Sarajevo)”1983/1984” 378.Sarajevo : Univerzitet.6 Sarajevo)”1982/1983” 378. 21 x 19 cm. . 23 cm : fotogr.BH-ID 3359526 881 UNIVERZITET (Sarajevo) Univerzitet u Sarajevu 1949-1979..Bosna i Hercegovina .].. 23 cm a) Univerziteti . [et al.4(497. [1990] (Sarajevo : Oslobođenje).Registar a) Univerziteti . . .4(497.5) COBISS.. .150 str. naučni instituti. nastavni planovi.4(497.BH-ID 1870630 882 UNIVERZITET (Sarajevo) Univerzitet u Sarajevu 1949-1989 / [urednički odbor Džemal Čelić . . 1980 (Sarajevo : Studentski servis Univerziteta u Sarajevu).(Bilten Univerziteta u Sarajevu .Organizacija nastave . nastavnici i saradnici.BH-ID 8814594 883 .4(497.Knjigom o Sarajevu / 231 378.Sarajevo : Univerzitet. . . .125 str.5) COBISS.264 str. . . / [uređivački odbor Drinić Petar .6 Sarajevo)”1983/1984”(094.1983-1984 378.].4(497. 34) Na nasl.14:378. 1979 (Sarajevo : Oslobođenje).(Posebna edicija / Univerzitet u Sarajevu) 378.407 str. . .74(497. 1962Đavo u Sarajevu / Nenad Veličković. om. .BH-ID 3291415 885 VELIČKOVIĆ.1936 351.85(497. 1962Đavo u Sarajevu / Nenad Veličković.163.BH-ID 33574 887 VELIČKOVIĆ. . .232 / Biblioteka Sarajeva UPRAVA policije Sarajevo Policijski red za grad Sarajevo.163.Sarajevo : Zid.Humor 821. izd. . Nenad. .4(497. 1999 (Sarajevo : Jež). 19 cm a) Uprava policije .6)-32 COBISS.Proza 821. . 20 cm.BH-ID 3183654 884 VAKUFI sa područja općina Stari Grad i Centar Sarajevo : nekad i sad / [foto Ahmed Mehmedović]. 17 X 24 cm a) vakufi b) zadužbine c) kulturna historija d) Sarajevo 061.Sarajevo : Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. knj.6) COBISS. . . .163. . .Sarajevo : Uprava policije u Sarajevu. 1936 (Sarajevo : Državna štamparija). 21 cm Slika autora i bilješka o njemu na presavitku zadnjeg kor. . . Knjiga je nagrađena na konkursu “Soroševa godišnja nagrada” 821. . : ilustr. .Split : Feral Tribune. [vinjete Dado Mujkić]. Nenad.6 Sarajevo)”1936” COBISS.Humanitarna pomoć .71 str.64 str. 1996 (Sarajevo : OKO).Namirnice . .BH-ID 5344262 888 .2. Nenad.Policijski red .BH-ID 11270406 886 VELIČKOVIĆ.167 str. 2014 (Sarajevo : Amosgraf).Na poleđ.: slika autora a) Sarajevo 1992-1995 .98 str.Sarajevo : Dani.6)-32 COBISS. 1962Sarajevski gastronauti / Nenad Veličković . [169].6)-32 COBISS. : ilustr. 23) Bilješka o autoru: str. 2001.163 str.4(497. (Biblioteka Feral Tribune . 20 cm.4(497.27:930. lista a) Sarajevo 1992-1995 . . .BH-ID 2979622 890 VELIKA gimnazija (Sarajevo) Devetnaesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu : objavljen na kraju (XXVI) školske godine 1904. 1905 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). . .Izvještaji 373.Sarajevo . 1900 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). 26 cm Tekst na ćir./15. i lat. a) Velika gimnazija . 373.Knjigom o Sarajevu / 233 VELIKA gimnazija (Sarajevo) Četrnaesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu : objavljen na kraju (XXI) školske godine 1899. i lat.1894-1895 . 27 cm Tekst na ćir. 1895 (Sarajevo : Zemaljska štamparija).1904-1905 .5(497.71 str. .6 Sarajevo)”1904/1905” COBISS. . .71 str./1905. a) Velika gimnazija .5(497.Sarajevo : Zemaljska štamparija. i 1915.Sarajevo .BH-ID 2976806 891 VELIKA gimnazija (Sarajevo) Dvadeset i deveti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu : za školsku godinu 1914.6 Sarajevo)”1914/1916” COBISS./1895.73 str. 27 cm Tekst na ćir. .6 Sarajevo)”1894. i lat. a) Velika gimnazija ./1900. 1916 (Sarajevo : Tisak Zemaljske štamparije).5(497./16. .Sarajevo .Sarajevo : Zemaljska štamparija. i lat.76 str. : objavljen na kraju školske godine 1915.BH-ID 2976038 889 VELIKA gimnazija (Sarajevo) Deseti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu : objavljen na kraju (XVI) školske godine 1894. .BH-ID 2978342 892 . 26 cm Tekst na ćir.Izvještaji 373. ./1895” COBISS.5(497.6 Sarajevo)”1899/1900” COBISS.Sarajevo : Tisak Zemaljske štamparije.Izvještaji 373.1914-1916 .Sarajevo : Zemaljska štamparija./16. . BH-ID 2978086 893 VELIKA gimnazija (Sarajevo) Dvadeset i peti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu : objavljen na kraju (XXXII) školske godine 1910. .Sarajevo : Zemaljska štamparija.6 Sarajevo)”1913/1914” COBISS. . .6 Sarajevo)”1910/1911” COBISS. .5(497.BH-ID 2977830 894 VELIKA gimnazija (Sarajevo) Dvadeset i sedmi izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu : objavljen na kraju XXXIV.6 Sarajevo)”1911/1912” COBISS. [5]-38 a) Velika gimnazija .76 str.Izvještaji 373.5(497. [3]-23 a) Velika gimnazija .Sarajevo : Zemaljska štamparija.Sarajevo .6 Sarajevo)”1912/1913” COBISS. . .BH-ID 2980390 896 .Izvještaji 373. i lat.Sarajevo ./1912. 27 cm Tekst na ćir./1913.Sarajevo : Zemaljska štamparija.1912-1913 .5(497. . i lat. .Sarajevo : Zemaljska štamparija. 1913 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). ./1911. i lat. 26 cm Tekst na ćir. 27 cm Tekst na ćir. školske godine 1912. .99 str.Tajna popularizatora / Ante Hikec: str.Izvještaji 373.Etnologijska folkloristika / Oto Goldstein a) Velika gimnazija .Izvještaji 373. 1914 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). školske godine 1911.Sarajevo . .234 / Biblioteka Sarajeva VELIKA gimnazija (Sarajevo) Dvadeset i osmi izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu : objavljen na kraju (XXXV) školske godine 1913.1911-1912 .5(497.Temeljna pravila infinitezimalnog računa: str. 1912 (Sarajevo : Zemaljska štamparija)./14. a) Velika gimnazija .1910-1911 . . .Sarajevo . .1913-1914 . i lat.116 str. 1911 (Sarajevo : Zemaljska štamparija).BH-ID 2980134 895 VELIKA gimnazija (Sarajevo) Dvadeset i šesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu : objavljen na kraju XXXIII. 55 str. 27 cm Tekst na ćir. Izvještaji 373. . . 1906 (Sarajevo : Zemaljska štamparija).Izvještaji 373. a) Velika gimnazija . i lat.5(497.6 Sarajevo)”1908/1909” COBISS.50 str. 27 cm Tekst na ćir.55 str. 1897 (Sarajevo : Zemaljska štamparija).1908-1909 . .5(497.Sarajevo : Zemaljska štamparija.) / Tugomir Alaupović a) Velika gimnazija .Sadrži i: Ivan Frano Jukić : (1818. . . .57 str.BH-ID 2975526 900 .Sarajevo . 1909 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). 27 cm Tekst na ćir.1906-1907 . .Sarajevo : Zemaljska štamparija. 27 cm Tekst na ćir.Sarajevo .6 Sarajevo)”1905/1906” COBISS.5(497.6 Sarajevo)”1906/1907” COBISS. i lat. a) Velika gimnazija . . i lat./1906. . ./1907.BH-ID 2977574 897 VELIKA gimnazija (Sarajevo) Dvadeseti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu : objavljen na kraju (XXVII) školske godine 1905. ./97.BH-ID 2977062 898 VELIKA gimnazija (Sarajevo) Dvadesetprvi izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu : objavljen na kraju (XXVII) školske godine 1906. 1907 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). 373./1909. . i lat.Knjigom o Sarajevu / 235 VELIKA gimnazija (Sarajevo) Dvadeset i treći izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu : objavljen na kraju (XXX) školske godine 1908.1905-1906 .BH-ID 2977318 899 VELIKA gimnazija (Sarajevo) Dvanaesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu : objavljen na kraju (XVIII) školske godine 1896.5(497.6 Sarajevo)”1896/1897” COBISS.Sarajevo .Sarajevo : Zemaljska štamparija.-1857.Sarajevo : Zemaljska štamparija. 27 cm Tekst na ćir. .Izvještaji 373.104 str. 5(497.6 Sarajevo)”1895/1896” COBISS.6 Sarajevo)”1901/1902” COBISS. 27 cm Tekst na ćir. 1904 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). i lat.5(497. . 1902 (Sarajevo : Zemaljska štamparija)./1902. . ./1901.58 str. i lat.Sarajevo : Zemaljska štamparija.5(497. .) školske godine 1903.BH-ID 2975270 901 VELIKA gimnazija (Sarajevo) Osamnaesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu : objavljen na kraju (XXV.70 str.Sarajevo : Zemaljska štamparija./1904.236 / Biblioteka Sarajeva VELIKA gimnazija (Sarajevo) Jedanaesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu : objavljen na kraju (XVII) školske godine 1895. . .55 str.Sarajevo : Zemaljska štamparija. . 1898 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). ./96. 373. 373.Izvještaji 373.6 Sarajevo)”1900/1901” COBISS.BH-ID 2976294 903 VELIKA gimnazija (Sarajevo) Šesnaesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu : objavljen na kraju (XXIII) školske godine 1901. 27 cm . . 1897 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). 1901 (Sarajevo : Zemaljska štamparija).Sarajevo : Zemaljska štamparija.84 str. .Sarajevo : Zemaljska štamparija. i lat. . .BH-ID 2979878 902 VELIKA gimnazija (Sarajevo) Petnaesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu : objavljen na kraju (XXII) školske godine 1900.1903-1904 ./98. . .BH-ID 2976550 904 VELIKA gimnazija (Sarajevo) Trinaesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu : objavljen na kraju (XIX) školske godine 1897. . i lat. 373.Sarajevo . 26 cm Tekst na ćir.O jezičnom pitanju u gimnazijskoj nastavi / Andrija Šmalcelj: str.5(497.6 Sarajevo)”1903/1904” COBISS.68 str. 27 cm Tekst na ćir. . 27 cm Tekst na ćir. [5]-35 a) Velika gimnazija . 6 Sarajevo)(036) COBISS.15 Sarajevo)(094) 376.Vodiči 616-084(036) 614. [et al.Vodič 930.195 str. str. 25 cm a) Istorijski arhiv Sarajevo . god.Vodiči b) Javno zdravstvo . Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo]. 377.Kanton Sarajevo .Knjigom o Sarajevu / 237 Tekst na ćir. br.5:297(497.21 str. 72-A.Sarajevo : Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo : Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. .Prevencija . . 20 cm Ćir. . . .5(497.Vodiči b) Istorijski arhiv .: Službene novine. od 31 marta 1937.253/.75 str.Sarajevo .BH-ID 16604678 908 VODIČ kroz zdravstveni sistem i prava iz zdravstvenog osiguranja u Kantonu Sarajevo / [priredili Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.95 str. Edita Radosavljević (njemački)]. Službene novine.Sarajevo : JU Istorijski arhiv Sarajevo. o. .3 izd. 2008 (Sarajevo : Grafika “Šaran”).BH-ID 2975782 905 VIŠA islamska šerijatsko-teološka škola (Sarajevo) Uredba o Višoj islamskoj šerijatsko-teološkoj školi u Sarajevu. : ilustr. .255(497. 2003 ([Sarajevo] : Bemust). Odeljenje za srednju nastavu.Prevencija . prevodioci Elma Dizdar (engleski).. 373. 1937. .82-XXV.Beograd : Državna štamparija kraljevine Jugoslavije.P.15 Sarajevo)(094) COBISS.6 Sarajevo)”1897/1898” COBISS. i lat.] .72:297(497. : ilustr. br. .BH-ID 131110 906 VODIČ kroz fondove i zbirke Istorijskog arhiva Sarajevo = The guide through holdings and collections of the Historical Archive Sarajevo = Führer durch Bestände und Sammlungen des Historischen Archivs Sarajevo = Sarayevo Tarìh Arşìvì’nìn fonlari ve defterlerì kilavuzu / [autori Mustafa Dervišević . .. 2008 (Sarajevo : Grafika “Šaran”). : ilustr.. . . . Kerima Filan (turski). od 10 aprila 1937 god. .Kanton Sarajevo . faks. ..Vodiči b) Javno zdravstvo . 21 cm a) Medicina .Vodiči .2(497. 21 cm a) Medicina .6Sarajevo)(036) COBISS.Na vrhu nasl. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo].BH-ID 11934470 907 VODIČ kroz zdravstveni sistem i prava iz zdravstvenog osiguranja u Kantonu Sarajevo / [priredili Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.Sarajevo : Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo : Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.: Ministarstvo prosvete. 24 cm + 4 lista sa tabelama. : zbornik radova znanstvenoga simpozija održanog u Sarajevu 3.BH-ID 3332134 910 VRHBOSANSKA katolička bogoslovija : 1890-1990.548 str. a) Sarajevsko Polje .1890-1990 . .6)(091) COBISS.6)-1 COBISS. . 1996. : ilustr.2(497.85(497.4(497. br.238 / Biblioteka Sarajeva 616-084(036) 614.111(497. 1933Sarajevo.Sadržaj: Zmije odlaze s onu stranu svijeta .62(497.42 Sarajevo)(082) 930. Tomo Vukšić. 2000 ([s. [et al. 1955..Zagreb : Školske novine. Bol : Vrhbosanska visoka teološka škola. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije / uredili Pero Sudar.BH-ID 1172759 911 VRHBOSNA Sarajevo kroz stoljeća : separat / [urednici Tonči Grbelja . 1955. i 4.6 Sarajevo)(082) COBISS. o. 5) Naziv simpozija je Stoljetnica Vrhbosanske bogoslovije. 2.].BH-ID 3697190 909 VRANIĆ. 20 cm Na presav. . . Anđelko.Hrvati . a zalazi sunce / Anđelko Vuletić. Riassunti. .Zbornici 94(497. : ilustr. Franjo Topić. . Beograd : Srpsko geografsko društvo.163. : s. 35. 25 cm Résumé. .]).BH-ID 2237222 913 .Zbornici 27:378(497.Bosna i Hercegovina b) Sarajevo .6 Sarajevo)(082) 262. . br.Poljoprivreda 631. . .Sarajevo .: Glasnik Srpskog geografskog društva: sv.6 Sarajevsko Polje) COBISS.: Hrvatska misao .209 str. .(Studia Vrhbosnensia .. .: slika autora.BH-ID 7695366 912 VULETIĆ. . n. . . 25 cm P. . Kraljica puteva 821. .3(497.Sarajevo : Matica hrvatska.240 str.6=163.[105]-124 str. Zusammenfassungen.Bibliografija uz tekst. 11-14.Summaries.Historija .Registar a) Vrhbosanska visoka teološka škola (Sarajevo) .Geografija . srpnja 1991. 1999-2000 a) Historija . kor.6Sarajevo)(036) COBISS.P.6)(091) 378. : ilustr. l. Milica Poljoprivredna geografija Sarajevskog Polja : fizičko-geografske osobine / Milica Vranić. 1993 (Split : Sveučilišna tiskara). o. j.6)”1992/1995”(046) COBISS. vojno-geografski zavod).1 geogr. o . u bojama . 17 cm Ćir.BH-ID 11167750 915 WELCOME to Sarajevo : welcome to Bosnia and Herzegovina : travel book guides / [editor Lana Pašić .43(497. english translator Maja Brkić. . . 196 a) Agresija . karta : u boji . 1) Prijevod djela: Obrona poczty sarajewskiej. . 14 X 14 cm.Vodiči 908:338. . Bilješka o autoru: str.].Beč : [s.BH-ID 8275206 914 WARSZAWSKI. o.197 str.15 Sarajevo)(060) COBISS. Crkve i džamije .Sarajevo : Ideamedia. lista.5:656.: Opći priručni i adresni kalendar za Bosnu i Hercegovinu “Bosanski glasnik”. Konzulati . Nastavni zavodi . Groblja a) Sarajevo . privatne zgrade i dr.000.48](497. .15 Sarajevo)”1908” COBISS. 2007 (Sarajevo : Amos Graf). Zavodi čovječnosti .(Edicija Sarajevo . . knj. Građanske oblasti i zavode . DTP. o.Knjigom o Sarajevu / 239 WALNYJEV nacrt Sarajeva i okolice [Kartografsko gradivo]. .Bosna i Hercegovina . . 656. Kolodvori.012(497. s.Slika autora na presavitku prednjeg kor. .1:10. 1908 ([Beč] : Ces. (Sarajevo) Pravila Zadruge željezničkih državnih službenika za nabavku stanova z.50 cm.BH-ID 15485702 916 ZADRUGA željezničkih državnih službenika za nabavku stanova z.BH-ID 1168422 917 . presavijeno 21 cm P. n.Proučavanje lokaliteta . Mustafa Dizdarević . 60. s. .6Sarajevo)(036) COBISS.166 str. Dawid Obrana sarajevske pošte / Dawid Warszawski .1908 912. : ilustr.Turizam . 2003 (Sarajevo : DES). . 21 cm.2](497.778. i kr.50 x 40 cm na listu 67 x 55. Srđan Kisić]. j. .Novinski zapisi 355. Vojničke oblasti i zavode . Sarajevo : [Zadruga]. [s poljskog preveli Marina Trumić.(New nomad) a) Sarajevo .2:061.Geografske karte . u Sarajevu. . Svratišta i gostione . industrijalna poduzeća.Sarajevo : Ceteor Itaka.23 str. .23](497. 1931 (Sarajevo : Obod). Mostovi (ćuprije) .15 Sarajevo)(060) 351. . Fotography Ideamedia Visual Communication].Sadrži popise: Ulica . .Novo izdanje.1992-1995 . Hanamkonda : Srilekha Sahithi. jeziku.Tajna i umjeće haiku poezije : uvod u haiku poeziju Ajše Zahirović = The mistery and the mastery of haiku : and introduction to the haiku poetry of Ajsa Zahirovic / Ivo Šoljan: str. . 1998. 138-147. 1979Sarajevo : svjetlost prošlosti iz arhivskih dokumenata / Haris Zaimović.4(497. u Pravosudnoj palači u Sarajevu a) Zanati . .Tekst na telugu jeziku 821.Sarajevo : Savez Zanatlijskih udruženja za BiH. i engl. nasl. . [7]-19.2. i engl. .6. .BH-ID 8420358 918 ZAHIROVIĆ.[28] str.15 Sarajevo)(064) COBISS. : pod najvišim pokroviteljstvom Nj. 22 cm Na predl. . [prijevod = translator Ivo Šoljan]. .Bilješka o autorici = About the author: str. 18 x 18 cm Gl. [19] str. Ajša. 21 x 30 cm.: Posveta autorice Biblioteci od 16.Sarajevo : Historijski arhiv. 19 cm Tekst na lat. V. 2012 (Sarajevo : DES). stv. Haris. 2004 (Sarajevo : Bemust). .240 / Biblioteka Sarajeva ZAHIROVIĆ. Atif Mušinović.Izložbe .Sarajevo : Sarajevo Publishing. . Zanatlijsko industrijska izložba u Sarajevu : od 27. juna do 6. preuzet s korica.BH-ID 1169958 921 . .4=111 COBISS.Kulturna istorija 930.: Vodić kroz II. Kajon). . . : ilustr.Katalozi 67/68:061.1924 .Katalozi b) Sarajevo .55.(Edicija Katalozi izložbi .Sarajevo . 1942From Sarajevo to Ekashila : free verse / Ajša Džemila Zahirović.255(497.Naslov na om.4(497.BH-ID 19456006 920 ZANATLIJSKO industrijska izložba (2 .6)-1=21 COBISS. Ajša.824) COBISS. [prijevod Nejla Kalajdžisalihović]. jeziku a) Arhivi .Tekst na bos.Sarajevo . . Sarajevo) II. VI. Saša Beltram .2001. : slika autorice . i ćir. . .148-157 821. .163.56 str. Zanatlijsko industrijsku izložbu održavanu od 27. : ilustr.4(497. Kralja. 3) Tekst na bos. . .BH-ID 13747718 919 ZAIMOVIĆ.163.6 Sarajevo)(083.163 str.6)-1=163. pod visokim pokroviteljstvom Njegovog Veličanstva kralja Aleksandra I. VII 1924. jula 1924. 1924 (Sarajevo : Štamparija Daniel i A.Svijet u kapi rose = The world in a dew-drop / Nijaz Alispahić: str. 1942Haiku iz Sarajeva = Haiku from Sarajevo / Ajša Džemila Zahirović . . 1924 .Arhivska građa . 30 cm Upor.Sarajevo : Kanton Sarajevo = Canton Sarajevo.15)”1936/1937” COBISS. Rudolf Ribe Sarajeva i okoline : sa jednom kartom i 27 slika u tekstu / napisali Rudolf Zaplata i Zdravko Taler. dizajn M. . . [pretežno u bojama] . .1936-1937 . Statistički prilog. .55 str.Sadrži i: Novi pravilnik Izbranog suda Trgovinsko-industrijske komore i Zanatske komore u Sarajevu .BH-ID 580646 924 ZAVOD za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Sarajevo : Identification Card / [concept] Canton Sarajevo. [ca 1937] (Sarajevo : Islamska dionička štamparija).79 str. jeziku a) Kanton Sarajevo b) Sarajevo c) ulaganja.168:336. 27 cm .6:711. [između 1996 i 1999] (Sarajevo : Müller). i ćir. 26 cm Bibliografija: str. n. tekst na engl. . 1933 (Sarajevo : Državna štamparija). Akšamija .6](036) 336.].Sarajevo : Zanatska komora.Sarajevo 597:639(497.Predgovor izdavača: str.Sarajevo : [s. investiciona d) projekti e) programi f) vodiči 711. Akšamija]. . Nacrt Zakona o ovlaštenim privrednim savjetnicima .168](036) COBISS. . [djelimično u bojama] .Knjigom o Sarajevu / 241 ZANATSKA komora (Sarajevo) Izvještaj o radu sarajevske Zanatske komore i o stanju zanatstva njezinog područja u godinama 1936 i 1937.(Publikacije Zanatske komore u Sarajevu) Lat. 3 a) Zanatstvo .Sarajevo : The Ministry for the Reconstruction.Ribolov .Vrste .graphic design Mehmed A.Bosna i Hercegovina . 1997 (Sarajevo : Müller).Registri a) Ribe .6 Sarajevo) COBISS. 24 cm + [1] list ispravaka. . . . : ilustr. Institute for the Planning of Development of Sarajevo . translators Senada Kreso. : tabele . . Predlog Zakona o nadzoru nad namirnicama za život i predmetima opšte upotrebe . Development and Protection f the Environment of the Canton of Sarajevo.BH-ID 9867782 923 ZAVOD za planiranje razvoja grada Sarajeva Vodič za investiciona ulaganja na području Kantona Sarajevo = Guide for the Sarajevo Canton Investments / [Zavod za planiranje razvoja grada Sarajeva . [artistic . .Izvještaji 67/68(497.BH-ID 2975494 922 ZAPLATA. . 32.32 str. Lida Zulfikarpašić].188 str. : ilustr. : ilustr. 1946-1986 . Naslov nad tekstom: Spisak diplomiranih studenata Pedagoške akademije u Sarajevu od 1986. decembra/prosinca 1995. . nasl.].Zbornici 378.242 / Biblioteka Sarajeva Upor. jeziku a) Sarajevo b) fotomonografije 908(497. a) Pedagoška akademija (Sarajevo) .71 str. prikazi .637(497. [et al.122 str.15 Sarajevo)(082) COBISS. tekst na bos. .. 34 cm Na spor. godine u Sarajevu / Koordinacioni odbor za odnose sa dijasporom . [odgovorni urednik Ivo M.. [1996].”---> prelim. Bibliografske bilješke uz tekst .mogućnosti i perspektive razvoja”.. [redakcijski kolegij Mesud Sabitović ..mogućnosti i perspektive razvoja .6) COBISS. Sarajevo) Bosna i Hercegovina i dijaspora : zbornik referata i priloga u diskusiji za okruglim stolom 19. : ilustr.BH-ID 1009414 927 ZBORNIK srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine / [priredio] Marko Vego.BH-ID 787491 926 ZBORNIK radova nastavnika i saradnika Pedagoške akademije Sarajevo : ‘46-’86 / odgovorni urednik Anto Koroušić.6 Sarajevo)(084) COBISS. 1986 (Banja Luka : Glas). .Sarajevo : Zemaljski muzej.: Recueil des inscriptions medievales de Bosnie-Herzegovine Dosadašnji sadržaj: Knj.[10] str. . 1962-1970 (Sarajevo : Sarajevski grafički zavod : Oslobođenje). . <1-4> : ilustr. Tomić] . prikazi .Jubileji . : graf. 10-11 i uz tekst . . str.Knj. 24 cm “Povodom četrdesetogodišnjice osnivanja Pedagoške akademije u Sarajevu.(Sarajevo : Sarajevski grafički zavod). str. . .Sarajevo : Organizacioni i programski odbor savjetovanja “Bosna i Hercegovina..(Biblioteka Bosna i Hercegovina .1962. . . 24 cm.261 str. .. . 20 cm.BH-ID 580902 925 ZBORNIK (1995 . [1] presavijeni list s geogr. : graf. kartom. knj. 1 / [prevod na francuski jezik Moriseta Begić]. 1) Bibliografija uz pojedina poglavlja a) reintegracija Bosne i Hercegovine b) dijaspora 17:30/39:94(497.Sarajevo : Pedagoška akademija : “Veselin Masleša”. .Bibliografija i skraćenice: str. do 1990. .Dodatak spomenici : uz 45 godina rada Pedagoške akademije u Sarajevu.6)(065) 94(497. Izvještaji b) Prva djevojačka narodna osnovna škola . i lat. Sarajevo : Zemaljska štamparija. 22 x 22 cm Tekst uporedo na više jezika . . . 1913 (Sarajevo : Zemaljska štamparija).]. [1] presavijen list s geogr. 2 / [prevod na francuski jezik Moriseta Begić].1964. ..BH-ID 3066662 929 ZEMALJSKA ženska preparandija (Sarajevo) Treći izvještaj Zemaljske ženske preparandije : i vježbaonice u Sarajevu : objavljen na kraju školske godine 1913.63 str.1912-1913 . 3 / [prevod na francuski jezik Dragan Kebeljić].5(497.] .48 str.1970.1913-1914 .27(497.. . 27 cm Tekst na ćir. . .Bibliografija i skraćenice: str. Registri a) Bosna i Hercegovina .6)(084) COBISS./14.6)(084) 94(4)”375/1492”:930. : ilustr.(Sarajevo : Oslobođenje).1913-1914 . a) Zemaljska ženska preparandija . fotografije Ivan Terzić .. b) epigrafika 930. . 27 cm Tekst na ćir.38 str. . [4] str.(Sarajevo : Oslobođenje).1912-1913 . 1984 ..Sarajevo : Zemaljska štamparija.Istorija .BH-ID 5937670 928 ZEMALJSKA ženska preparandija (Sarajevo) Drugi izvještaj Zemaljske ženske preparandije : i s njom spojene I.72 str.6 Sarajevo)”1912/1913” COBISS.Sarajevo .Bibliografija i skraćenice: str. a) Zemaljska ženska preparandija . . [1984] (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske).14 st.27:94(4)”375/1492”(497. .Izvještaji 373. .61 str. [et al. 8-9 i uz tekst.1964. djevojačke nar.157 str. 4 / [prevod na francuski jezik Simonida Kosorić]. ./1913.. kartom.6 Sarajevo)”1913/1914” COBISS. .BH-ID 3066918 930 ZIMSKE olimpijske igre (14 . [1] presavijeni list s geogr. . i lat. .([Sarajevo : Oslobođenje]).Knjigom o Sarajevu / 243 Knj. 5 i uz tekst Knj.Izvještaji b) Vježbaonica . . .Bibliografija i skraćenice: str. . ..Sarajevo : Organizacioni komitet XIV zimskih olimpijskih igara ‘84 : Svjetlost.Sarajevo . osnovne škole kao privremene vježbaonice u Sarajevu : objavljen na kraju školske godine 1912. [et al. Sarajevo) Sarajevo ‘84 : sve o igrama = tout sur les Jeux = all on the Games = alles über die Spiele / [tekstovi Slobodan Stajić . kartom.Izvještaji 373. 5 i uz tekst Knj. 1914 (Sarajevo : Zemaljska štamparija).Sarajevo .Sarajevo . pril..5(497. . : graf. prikazi .244 / Biblioteka Sarajeva 796.. 1996 (Sarajevo : Svjetlost-štampa). . na om.239 str. 23 cm.322. n. . .Sarajevo : [s. 24 cm Nasl. 861-867 a) Ratni zločin .(Biblioteka Izdanci) Bibliografija: str.]. . .Djeca .Spomenice 654.032.16 v.: RTSA. 24 cm.BH-ID 1506590 931 ZLATAR.19(497.Sarajevo : Svjetlost.BH-ID 2105382 934 ZLOČINI nad djecom Sarajeva u opsadi / autori Smail Čekić .BH-ID 18124294 935 .: RTSA 1945-1975 a) Radio-Televizija Sarajevo . 1985 (Sarajevo : [s. 2010 (Sarajevo : Moare). 11 cm Bibliografija: str. 1921-1975 Radio televizija Sarajevo : građa za monografiju / Branko Zlobicki.].Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.260 str. . . 15 Sarajevo)”1945/1975” COBISS. b) Bosanski sandžak 94(497. Behija.Sarajevo .Rat .6Sarajevo)”1992/1 995” COBISS. [et al.5-053. : ilustr.Historija .1945-1975 .Jubileji . .Sarajevo : Radio-Televizija Sarajevo.15 Sarajevo)”1984” COBISS.012:341. n.BH-ID 684055 932 ZLOBICKI.2](497.BH-ID 2491686 933 ZLOBICKI. Branko.. . na om. .867 str. .]). 29 cm + Ispravka ([1] str.) .Bilješka o autoru: 237-238 654 COBISS. .6 Sarajevo)”15” COBISS. Nasl. : ilustr.239 str. 15 Sarajevo)”1945/1975” 621. 248-259 a) Sarajevo . 1945Zlatno doba Sarajeva : (XVI stoljeće) / Behija Zlatar.1992-1995 355.2(497.1992-1995 b) Bosna i Hercegovina . . 1976.396/397(497. Branko Radio Televizije Sarajevo : 1945-1975 : građa za monografiju / Branko Zlobicki. 552 str.Zbornici 272(497.Bibliografske i druge bilješke uz svaki rad a) Sarajevo . .[1. . .6)(091)(082) COBISS. nasl. nasl.6)(091)(082) 27-789.Bosna i Hercegovina . nasl.BH-ID 1592070 939 . i hrpt. .Tiraž 500. .: Zbornik radova o fra Anđelu Zvizdoviću. . . [123]. 30) Slika autora na zadnjem kor. .6)-31 COBISS.BH-ID 8553990 937 ZORABDIĆ. Mirsad Tehničko pitanje : informacija o drugom. listu. . listopada 1998. Anđeo (1420-1498) . Sarajevo) Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa u povodu 500. u Sarajevu i šire . zimskom državnom udara u svršenom. 22 cm 821.4(497.4(497.Sarajevo : Franjevačka teologija . . . .6)-32 COBISS. . obljetnice smrti fra Anđela Zvizdovića (1998 . stv.BH-ID 956695 936 ZNANSTVENI skup u povodu 500.Bibliografija i bilješke uz tekst. održanog 19. Zorabdić.Zbornici 908(497.Kazalo 821. .531 str.dostavlja se! .163.163.6 Sarajevo)(082) COBISS.4(497.Sarajevo : Književna zajednica Drugari.] / [uredio Marko Karamatić]. apsolutno nepodobnom pokušaju 1993. [Sarajevo 16. godine / urednik Dževad Juzbašić. 24 cm Upored.Sarajevo : Rabic. . Omer.Kor. 1997 (Sarajevo : OKO).Knjigom o Sarajevu / 245 ZNANSTVENI simpozij Pola milenija Sarajeva (1993 . .Historija . 2000 (Kiseljak : Grafopapir). .32:929 Zvizdović A.Historija . Fojnica : Franjevački samostan.Sarajevo : Institut za istoriju : Orijentalni institut. 24 cm Kor. .122 str.(Biblioteka Panonsko jedro .: Prilozi historiji .Od istog pisca: str. : faks.Sarajevo.]. 1990 (Bački Petrovac : Kultura). na engl. knj. 1999 (Sarajevo : Rabic).Registri a) Zvizdović. izd.(082) 811. str. marta 1993. . 20 cm. do 21. . 1922-1993 Priče iz starog Sarajeva / Omer Zorabdić. tzv.Zbornici b) Katolička crkva ./ M. i 17. .6 Sarajevo)(082) 94(497. obljetnice smrti fra Anđela Zvizdovića.BH-ID 7271430 938 ZORABDIĆ.336 str. Sarajevo) Prilozi historiji Sarajeva : radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva.163. 285(497.15) Sarajevo”1946/1982” COBISS. Knj.(093. : ilustr.566 323. 24 cm. .1982. marta 1986. .BH-ID 3066406 942 ŽIVOT i djelo Đure Pucara Starog. a) Sarajevski atentat 1914 . i lat. 25 cm.246 / Biblioteka Sarajeva ŽAKULA. ./1912.35 str. Sarajevo : Zemaljska štamparija. Ćir.15(497.Ekshumacija . . 1912 (Sarajevo : Zemaljska štamparija). Zbornik radova s Naučnog skupa “Revolucionarno djelo Đure Pucara Starog”.1):929 Pucar Đ. 27 cm Na nasl. str. do 31. .: posveta Zavičajnoj zbirci BGS.Sarajevo .BH-ID 2420518 941 ŽENSKA preparandija (Sarajevo) Prvi izvještaj ženske preparandije u Sarajevu : objavljen na kraju školske godine 1911. 329. . a) Fudbalski klub Sarajevo . Đuro Stari (1899-1979) . Sarajevo. .Banjaluka : Institut za istoriju. a) Ženska preparandija .Učesnici .566(497.Zbornici 929 Pucar Đ. Stevan Od Terezina do Sarajeva : uspomene povodom desetogodišnjice prenosa kostiju vidovdanskih heroja / St.15 Sarajevo)”1914”:929 929-058.Izvještaji 373. 4. S. . S.Bibliografske i druge bilješke uz tekst. Uroš Kratak istorijat FK Sarajevo : (od 1946. 1930.(Biblioteka Edicije . 1983 (Sarajevo : GRAS).15 Sarajevo)”1914” COBISS. godine u Sarajevu / [odgovorni urednik Galib Šljivo .Beograd : S.6 Sarajevo)”1911/1912” COBISS.Terezin 94(497.33(497. . .12.68 str.24 str. 4) Naslov na om: Đuro Pucar Stari.Sarajevo : Fudbalski klub Sarajevo. [Stevan] Žakula. 26 cm Tekst na ćir.BH-ID 24331015 940 ŽARIĆ. .5(497.545 str.Registar a) Pucar. knj.BH-ID 8260102 943 . 1989 (Travnik : Borac). .15 Sarajevo)”1914”-058. održanog 24-25. priredio Đorđe Mikić]. .2) COBISS.1946-1982 . Žakula. 1992 god. . : fotogr.) / [priredio Uroš Žarić].1911-1912 .Monografije 796. . [12] str. Knj.175 str. Valerijan. .1902-2002 b) Katoličanstvo . .Sarajevo : Udruženje radiologa u Bosni i Hercegovini. 633. 157-164 a) Radiologija .493 str. 1.Knjigom o Sarajevu / 247 ŽUJO. .BH-ID 11424006 946 . s tablama : ilustr.Bilješka o autoru: knj.6sarajevo)(091) COBISS. Faruk Dalaglija. knj. 587-630 Sadrži: Knj. str.Sarajevo . 1948[Stopet godina] 105 godina radiologije u Sarajevu / Valerijan Žujo. 23 cm Bibliografija: str. .849:614. 2002 (Zenica : Graforad). 2. 1: A-J.Proučavanje lokaliteta . . str. 2. knj.Leksikoni 908(497.Župe . Valerijan.BH-ID 14604550 945 ŽUPA Presvetog Trojstva (Sarajevo) Sto godina Župe Presvetog Trojstva Novo Sarajevo / priredio Marinko Perković. str. str. 1948Leksikon Sarajeva / Valerijan Žujo.2](497. . 2009 (Grude : Grafotisak).Istorija . . a) Sarajevo . 25 cm Tekst štampan dvostubačno.2 knj. .93 str. 2: K-Ž. : ilustr.Monografije 615.6 Sarajevo)(031) COBISS.. 21 cm Bibliografske i druge bilješke uz tekst a) Župa Presvetog Trojstva Novo Sarajevo .Sarajevo .BH-ID 17384710 944 ŽUJO. 2005 (Sarajevo : Bemust).Monografija . . .Sarajevo : Vrhbosanska nadbiskupija.1902-2002 272-774(497.Bibliografija: knj.635 str. 455-489. : ilustr. .Sarajevo : Mediapress : Buybook. . 1. 491.6Sarajevo)”1902/2002” COBISS. . godine 486 Anto Babić 550 Arapski. 428 Ars Aevi 17. 427 Art from the box 874 Atentat u Sarajevu 1914.. 25th Anniversary 227 Akcioni program djelovanja komunista Sarajeva u ostvarivanju društvene uloge mlade generacije 694 Akcioni program idejno-političke aktivnosti i orijentacioni plan rada . 779 Ars Aevi Collection 18 Ars aevi 2000 420.rezultati aktivnosti u provođenju stavova V sjednice Centralnog komiteta SKBiH i VI sjednice Gradske konferencije SKBiH Sarajevo 690 Aktuelna idejno-politička pitanja ostvarivanja stambene politike u Sarajevu 691 Aktuelna pitanja društveno-ekonomske i političke situacije u Sarajevu 688 Aktuelna pitanja i zadaci u razvoju sistema marksističkog ideološko-političkog obrazovanja i osposobljavanja u organizaciji Saveza komunista u Sarajevu 686 Aktuelna problematika zapošljavanja . perzijski i turski rukopisi hrvatskih zemaljskih muzeja u Sarajevu.REGISTAR NASLOVA A PROPOS de Sarajevo 1 Abstracts 74 Academy of fine Arts Sarajevo.mogućnosti i pravci djelovanja 707 Aktuelni idejno-politički zadaci unapređivanja metoda i sadržaja rada organizacije Saveza komunista u Sarajevu 678 Akvareli starog Sarajeva 408 Almanah Sarajevskog univerziteta 13 Analiza kadrovskih i obrazovnih potreba na području Osnovne privredne komore Sarajevo za period 1981-1985. godini i programska orijentacija u narednom periodu 701 Aktuelna idejno-politička pitanja ostvarivanja politike društveno-ekonomskog razvoja i ekonomske stabilizacije u Sarajevu 684 Aktuelna idejno-politička pitanja ostvarivanja politike ekonomske stabilizacije .. 692 Aktivnost marksističkog studijskog centra Gradske konferencije Saveza komunista Sarajevo u 1979. 1 sv. 277 Atractive plants of one Sarajevo’s resort 831 AVNOJ i narodnooslobodilačka borba u Bosni i Hercegovini 20 AVNOJ i savremenost 441 . 777 ‘Arfu’l ‘Irfan 566 Arhitektura stambenih palata austrougarskog perioda u Sarajevu 778. Sarajevo za 1956 godinu 635 ..250 / Biblioteka Sarajeva Bajka o Sarajevu 749 Balet 437 Banje. 129 Behaudin Selmanović 726 Biberče 749 Bibliografija časopisa “Radio-Sarajevo Treći program” 42 Bibliografija doktorskih disertacija odbranjenih na fakultetima Univerziteta u Sarajevu 43 Bibliografija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 563 Bibliografija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 564 Bibliografija izdanja Instituta za istoriju u Sarajevu i radova saradnika Instituta 405 Bibliografija izdanja Složene organizacije udruženog rada “Svjetlost”. san o Sarajevu 364 Baš-čaršija 25 The Battle for Sarajevo 361 Behar u Sarajevu 128.dio cjelovite Bosne i Hercegovine 461 Bosanske muslimanske rasprave 53 Bosanski omladinci i sarajevski atentat 82 Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik 54 Bosanskohercegovački sabor kulture 55 Bosensko orientalska arhitektura v Sarajevu 193 Bosna i Hercegovina i dijaspora 926 Bosna nije san 198 Bosna očima francuskog konzula 492 botanički vrt Biološkog Instituta Sarajevo 96 The bountiful table 59 Budućnost ili napredak muhamedovaca u Bosni i Hercegovini 53 Budžet Narodnog odbora grada Sarajeva za 1952 godinu 647 Budžet Narodnog odbora i reona Sarajevo za godinu 1949 646 Budžet narodnog odbora opštine Centar Sarajevo za 1960 godinu 624 Budžet narodnog odbora opštine Stari Grad Sarajevo za 1958 godinu 633 Budžet narodnog odbora opštine Stari Grad Sarajevo za 1959 godinu 634 Budžet opštine Centar . 336 Barcelona per Sarajevo 24 Bašeskija. Sarajevo 311 Bibliografija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 44 Bibliografija objavljenih radova stalnih nastavnika i saradnika Građevinskog fakulteta 310 Bibliografija štampanih radova o Sarajevu do kraja 1954.Sarajevo za 1961 god. 625 Budžet opštine grada Sarajeva 627 Budžet opštine Stari Grad . vodovodi. hanovi i karavansaraji. godine 27 Bibliografija 1971-1985 45 Bibliografija 1985-1990 242 Biblioteka Sarajevo 46 Bilo jednom u Sarajevu 412 Biografija Sarajeva ‘92-’93 50 A bird from another flock 844 Birvaktile Sarajevo 51 Biti u Londonu a ne kupiti kašmirski šal 548 Bitka za Sarajevo 362 Born in Sarajevo 375 Bosanska Posavina .. Registar naslova / 251 Budžet rashoda i prihoda Gradske opštine Sarajeva 628 Bye. 87 XIV zimske olimpijske igre 88 Četrnaesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu 889 IV Sarajevo film festival 1998. I am going to Sarajevo 355 Cahier de Sarajevo 191 The Candidacy of Sarajevo for the Program and Technical Center of Euronews 70 Casino Sarajevo 501 Der Cellist von Sarajevo 178 Conference régionale Litterature et culture pour la paix 551 Crvena banda 548 Čas sjećanja 79. 1984. 163 IV jugoslovensko savjetovanje o primjeni računara u bibliotekama 273 Čimbur od stotinu jaja 459 Čovjek i vrijeme 203 Čovjek je mašina za veš 548 Čovjek koji je odlazio u maglu 548 Čovjek sa Šiljinim licem 548 Ćao. gubitnici 377 Ćejf 548 Ćosićev rat 439 Dani na Miljacki 268 Das ist Sarajevo 98 Dear unknown friend. 80 Čechové v Sarajevě 81 Četrdeset godina Muzeja grada Sarajeva 426 Četrdeset godina Željezničarskog kulturno-umjetničkog društva “Vaso Miskin Crni” 83 40 godina Građevinskog fakulteta u Sarajevu 84 40 godina Šahovskog kluba “Bosna” Sarajevo 171 40 godina uspona Radio-Televizije Sarajevo 85 450 godina Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu 86 Četrnaeste zimske olimpijske igre Sarajevo. bye Bosnia. children’s letters from Sarajevo 93 Defteri sarajevskog saračkog esnafa 212 Delectus seminum QUAE 96 Desant na Drvar 511 Deset godina Sarajevskog pozorišta 269 Deseti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu 890 99 arhitekata Sarajevskog kruga 834 90 godina javnog gradskog saobraćaja u Sarajevu 100 Development projects of companies in Sarajevo Canton 522 Devetnaesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu 891 Die neuen Türkischen Dokumente in der türkischen Abteilung der Croatischen Landesmuseen in Sarajevo 813 . vrijeme kao dramska tema i dramsko sredstvo. 651 Dvadeset godina festivala malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije. i 1993.Sarajevo 474 Drugo pismo iz 1920. Sarajevo 134 Dvadeset i četvrti izvještaj muške preparandije 425 Dvadeset i deveti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu 892 Dvadeset i osmi izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu 893 Dvadeset i peti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu 894 Dvadeset i sedmi izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu 895 Dvadeset i šesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu 896 Dvadeset i treći izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu 897 Dvadeset pet godina Muzeja grada Sarajeva 409 25 godina Šahovskog kluba Bosna Sarajevo 135 20 godina fabrike motora Sarajevo 136 XX Međunarodna književna manifestacija Sarajevski dani poezije 382 Dvadesetčetvrti izvještaj Druge muške realne gimnazije u Sarajevu 114 Dvadesetdrugi izvještaj Druge muške realne gimnazije u Sarajevu 115 Dvadeseti izvještaj Druge muške realne gimnazije u Sarajevu 116 Dvadeseti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu 898 28 godina nastavnog. forme vremena i slike vremena 750 Drame 238 Drawings 183 II.252 / Biblioteka Sarajeva Diverzija u Glavnoj pošti u Sarajevu i telekomunikacijska deblokada BiH 216 Djeca sa posebnim potrebama 469 Djetinjstvo u ratu 220 Dnevni zapisi o životu u Sarajevu pod četničkom opsadom tokom 1992. 138 25 godina rada Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 139 Dvadesetprvi godišnji izvještaj učiteljske 868 Dvadesetprvi izvještaj Druge muške realne gimnazije u Sarajevu 117 Dvadesetprvi izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu 899 Dvadesettreći izvještaj Druge muške realne gimnazije u Sarajevu 118 . godine 548 Društveni dogovor o finansiranju potreba opštenarodne odbrane i društvene samozaštite u gradu Sarajevu 121 Dugoročni društveni plan grada Sarajeva za period od 1986. do 2000. Sarajevo 553. godine 817 Do vječnosti 548 Dodatak spomenici 927 Dogovori u Karađorđevu o podeli Bosne i Hercegovine 106 Dok Sarajevo ne zabrane 279 Dokumentacija društvenog plana opštine Centar-Sarajevo za 1964. 554 Drama i vrijeme . godinu 636 Doviđenja. naučnog i stručnog rada u Institutu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu 137 25 godina Pozorišta za mlade Sarajevo 1950-1975. Zanatlijsko industrijska izložba u Sarajevu 921 Druge priče 265 II simpozijum o mikotoksinima 754 Drugi izvještaj Zemaljske ženske preparandije 929 Drugi kongres samoupravljača Jugoslavije 320 Drugi međunarodni festival folklora “Sarajevo 99” 386 Drugi nacrt statuta opštine Centar . Development of Systems of Quality Management in Higher Education 722 Franjevačka prisutnost u Sarajevu 936 From Sarajevo to Ekashila 918 Führer durch Bestände und Sammlungen des Historischen Archivs Sarajevo 907 The Fund of Sarajevo for Protection and Conservation Cemetries of Fallen Soldiers 167 Gabrijel Jurkić 275 Gavrilov princip 181 Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu 415 Gdje si Sarajevo. grade moje radosti u mladosti 814 Genetski ples 182 Geopolitički značaj Sarajevsko-zeničke regije u očuvanju državnosti Bosne i Hercegovine 429 . 78 Fabrika motora Sarajevo 154 Fajront u Sarajevu 292.RO Vaso Miskin Crni. stidi se 200 Fabrika duvana Sarajevo 1880-1970. 887 Economics science before the challenges of the XXI century 145 Economy in besieged Sarajevo 521 Ehli bejt u Bosni i Hercegovini 391 Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu 147 Elaboracija sjećanja na rat kao zaloga za budućnost Bosne i Hercegovine 462 Electron microscopy 23 Energoinvest . 05. 293 Ferdinand Hodler 227 Ferhadija džamija u Sarajevu 218 Festival Sarajevska zima 159 Filmografija bosansko-hercegovačkog dokumentarnog filma 366 First congress of surgery of Bosnia and Herzegovina with international participation. Sarajevo. 1996 74 The Fixter 565 Fond Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca 167 Forgotten Sarajevo 533 Fourth Conference Higher Education Reform. Sarajevo 151 Entomofenološki izveštaj 376 Esnafi i obrti u Bosni i Hercegovini 336 Esnafi i obrti u starom Sarajevu 335 Etnografska građa 153 Evropo.Registar naslova / 253 Dvanaesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu 900 XII izvještaj Šerijatske gimnazije u Sarajevu 822 Džamija i vakufnama Muslihuddina Čekrekčije 334 Džamije Sarajeva 345 Đavo u Sarajevu 886. stidi se! 199 Evropo. 12-15. ljudi 113 Glasila 185 Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik 222 Grad i riječ 194 Graditelji Sarajeva 195 Graditeljstvo i stanje drugih djelatnosti u Sarajevu u XX i predhodnim [i. 830 Grijeh šutnje .rizik govora 384 Groblje duša 52 Gruss aus Sarajevo 829. . do 1985.e. Sarajevo 235 I oni brane Sarajevo 236 I romani ćhib thaj kultura 241 Ich bin ein Mädchen aus Sarajevo 161 Idejno i akciono osposobljavanje u Savezu komunista Sarajeva 695 Idejno-politička aktivnost Gradske organizacije Saveza komunista Sarajeva u periodu 1982-1986.. Sarajevo 312 Grafike 183 Greetings from Sarajevo 829. godina i pravci djelovanja u narednom periodu 679 Idejno-politička aktivnost organizacija i organa Saveza komunista Bosne i Hercegovine Sarajevo na provođenju stavova Jedanaestog kongresa .. prethodnim] stoljećima 4 Građa za bibliografiju izdanja izdavačke. 699 Idejno-politička aktivnost organizacije Saveza komunista u Sarajevu u proteklom dvogodišnjem periodu i zadaci Saveza komunista za naredni četvorogodišnji period 682 Idejno-politička aktivnost Saveza komunista u borbi za dalje ostvarivanje reforme visokog obrazovanja u Sarajevu 680 Idejno-politička osnova društveno-ekonomskog razvoja Sarajeva u periodu od 1981. godine 687 . 830 Guide for the Sarajevo Canton Investments 924 The guide through holdings and collections of the Historical Archive Sarajevo 907 Guide through the etnographical museum in Sarajevo 295 A guided journey through Sarajevo and the surrounding areas 71 Gurbet 548 Haggadah 211 Haiku from Sarajevo 919 Haiku iz Sarajeva 919 Hakija Kulenović 213 Handschrift aus Sarajevo 842 Help my 60 Heroji Treće gimnazije 33 1479 dana opsade Univerziteta u Sarajevu 226 1993. grafičke i knjižarske radne organizacije “Svjetlost”.prelomna godina rata za odbranu Bosne i Hercegovine 468 Hronika jednog uspona 230 Hvala Sarajevo 234 I nakon svega.254 / Biblioteka Sarajeva Gimnazija. održanoj dana 5 jula 1931 u Sarajevu 528 Izvještaj bosansko-hercegovačkog trgovačkog društva u Sarajevu 56. 360 Između Varšave i Sarajeva 865 Izveštaj glavnoga odbora Prosvete podnesen XXV-oj Redovnoj glavnoj godišnjoj skupštini Prosvete.1.) 899 Ivo Šeremet 818 Iz kulturnog života u Sarajevu pod austrougarskom upravom 34 Izabrana djela. godini 697 Ideološko-političko obrazovanje sarajevskih komunista 696 Ikone 240 Imenska formula u spisku priložnika stare pravoslavne crkve u Sarajevu 189 Inferno 377 Institucije Bosne i Hercegovine 463 Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije 385 International invitational poster action that includes over 250 posters and multimedia works of graphic designers from 37 countries and 5 continents 73 IP “Veselin Masleša” Sarajevo 242 Isa-begova tekija u Sarajevu 243 Islam u svjetlu istine 53 Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine. Knj. 1985. 248 Izbor poezije učesnika Međunarodne književne manifestacije “Sarajevski dani poezije”. Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austrougarske okupacije 762 Izabrana djela.-1857. 57 Izvještaj državne srednje tehničke i Muške zanatske škole u Sarajevu 1933-1934. 2. 1984. 1. Sarajevo. Sarajevo 414 Işte Sarajevo 97 Istorija “Srpskog sokola” u Sarajevu 91 Istorija šerijatskog prava 297 Istorijski arhiv Sarajevo 245 Istraga u sarajevskom atentatu 498 IV Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja-Razvoj sistema upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju. 122 . 16-17 april 2010. 250 Izbor poezije učesnika međunarodne književne manifestacije “Sarajevski dani poezije” 1987. Prilozi za istoriju Sarajeva 763 Izabrana djela 336 Izazov neponovljivog filma 366 Izbor iz dokumenata GK SK BiH Sarajevo 676. 381 Izložba nastavnika i saradnika Akademije likovnih umjetnosti 251 Izložba sakralnih i religioznih eksponata vjera na teritoriju Bosne i Hercegovine 252 Izložba Sarajevo u Zavičajnoj zbirci biblioteke “Hasan Kikić” 717 Između neba i granata 359. Knj.Registar naslova / 255 Idejno-politička osnova srednjoročnog i dugoročnog društveno-ekonomskog i urbanog razvoja Sarajeva 698 Ideološko-političko obrazovanje sarajevskih komunista u 1973/74. 1. 249 Izbor poezije učesnika Međunarodne književne manifestacije “Sarajevski dani poezije” 1986. 677 Izbor poezije učesnika Međunarodne književne manifestacije “Sarajevski dani poezije”. Knj. Sarajevo 413 Islamska epigrafika u Bosni i Hercegovini. Knj. 722 Ivan Frano Jukić : (1818. . 281 Der Kampf um Sarajevo 363 Kapetanije u Bosni i Hercegovini 336 Karivani 265 Karkin 69 Katalog obnove kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo 1996-2000. 123 Izvještaj državne srednje tehničke škole viteškog kralja Aleksandra I Ujedinitelja i muške zanatske škole u Sarajevu 1936-1937.256 / Biblioteka Sarajeva Izvještaj državne srednje tehničke škole viteškog kralja Aleksandra I Ujedinitelja i muške zanatske škole u Sarajevu 1935-1936. Dio 1. 796 Izvještaj Sreske bolesničke blagajne u Sarajevu 790 Izvještaj Srpsko-pravoslavnog bogoslovskog sjemeništa za Bosnu i Hercegovinu u Reljevu kod Sarajeva 792. 541 Izvještaj o radu Gradske konferencije . 286 Katalog obnove kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo 285 Katolička crkva u Sarajevu 300 . 124 Izvještaj državne srednje tehničke škole viteškog kralja Aleksandra I Ujedinitelja i muške zanatske škole u Sarajevu 1937-1938. 795. 793 Izvještaji italijanskog konzulata u Sarajevu 253 Ja volim Sarajevo 254 Jannis Kounellis 258 Javne muslimanske gragjevine u Sarajevu.. 125 Izvještaj državne srednje tehničke škole viteškog kralja Aleksandra I Ujedinitelja i muške zanatske škole u Sarajevu 1938-1939. 127 Izvještaj Kola Srpskih sestara u Sarajevu 315 Izvještaj o ostvarivanju Plana programa Radio-Sarajeva i Televizije Sarajevo u 1988. god. 922 Izvještaj o Srpsko-pravoslavnom bogoslovskom učilištu u Reljevu kod Sarajeva 794. Careva džamija 306 Jazyk i kul’tura Cygan 241 Jedan naš prosvjetni jubilej 404 Jedan život 548 Jedanaesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu 901 XI izvještaj Šerijatske gimnazije u Sarajevu 823 Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine 499 Jevrejska opština Sarajevo 266 Jewish community Sarajevo 266 Jezik i kultura Roma 241 Les journées poétiques de Sarajevo 663 Jubilarna godina Sarajevske opere 438 Jubilarni dvadesetpeti izvještaj Druge muške realne gimnazije u Sarajevu 119 Jugoslavija 272 Julska sjenka u Canberri 548 Kalendar srpskog prosvjetnog i kulturnog društva “Prosvjeta” u Sarajevu 280. 692 Izvještaj o radu Oblasnog odbora Crvenog krsta u Sarajevu 75 Izvještaj o radu sarajevske Zanatske komore i o stanju zanatstva njezinog područja u godinama 1936 i 1937. 126 Izvještaj državne srednje tehničke škole viteškog kralja Aleksandra I Ujedinitelja i muške zanatske škole u Sarajevu 1939-1940. drugim . 379 Mechanism of terror. 299 The Mayors of Sarajevo 1992-1996. mechanism of survival 472 Međunarodni naučni skup povodom 100-godišnjice ustanka u Bosni i Hercegovini. godine 706 Magnetofonski snimak 708 Masovna ubistva civila u Sarajevu za vrijeme opsade 1992-1995. održane dana 14.Predhistorija i antika 936 Korištenje [zemljišta]/tla i vode u funkciji održivog razvoja i zaštite okoliša 751 Kraljica puteva 913 Kratak istorijat FK Sarajevo 941 Kriza zapadno-evropske kulture 140 Kućne amazonke 373 Kukac Kafka 548 Kulin 843 Kultura stanovanja u Sarajevu od njegovog nastanka do kraja XIX vijeka 77 Kurs iz političke ekonomije socijalizma 342 La bara di Sarajevo 744 Lav afrički 548 Legends of old Sarajevo 489 Leksikon Sarajeva 944 Les journées poétiques de Sarajevo 382 Les tramways de Sarajevo 157 Let iznad sarajevskog gnijezda 377 Lik i djelo Alfonsa Kaudersa 548 Lisni moljci mineri iz roda Lithocolletis na području Sarajeva 101 Lubarda 358 Les lumières de Sarajevo 2 Ljepote Sarajeva i njegove okoline 407 Ljudi i akcija 367 Ljudska prava i Katolička crkva 368 Mačak iz Sarajeva 321 Magnetofonski snimak III komisije: Savez socijalističke omladine BiH u borbi za veći uticaj i aktivnije učešće mladih u političkom sistemu socijalističkog samoupravljanja 709 Magnetofonski snimak sa sjednice I komisije .Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine u daljem razvoju i jačanju socijalističkog samoupravljanja. ostvarivanju politike ekonomske stabilizacije i bržem produktivnom zapošljavanju mladih. komuniciranje] od pećinskog crteža do žive slike 458 Kondor 548 Konvoj za Sarajevo 301 Korijeni Sarajeva . e. oktobra 1982.Registar naslova / 257 Kemal Hadžić 227 Knjiga i biblioteka Bošnjaka u Sarajevu i drugim mjestima Bosne i Hercegovine u vrijeme osmanske vladavine 936 Knjiga sjećanja 223 Književni pupoljci 313 Komunicirnje [i. 371 Muslimanske vjerske škole sarajevskih vakifa 416 Muzika u Sarajevu 561 My Sarajevo 110 Na neuropsihijatriji 548 Nacrt društvenog plana opštine Centar-Sarajevo 637 Nacrt izmjena i dopuna statuta Saveza socijalističke omladine BiH 705 Narben aus Sarajevo 76 Narodna predaja o Sarajevu 766 Narodne igre Bosne i Hercegovine.grad i regija u vremenu i prostoru 2000. oktobra 1975. 06. 435 Narodno pozorište u Sarajevu 436 Naša snaha i mi momci 746 Naučni skup Genetičko inženjerstvo i biotehnologija 442 Naučni skup Iskorišćavanje osnovnih pedoloških karata 443 Naučni skup Književnost Bosne i Hercegovine u svjetlu dosadašnjih istraživanja 444 Naučni skup o trombofiliji i antitrombocitnoj.258 / Biblioteka Sarajeva balkanskim zemljama i istočnoj krizi 1875-1878. novembar 1976] 449 . antitrombotičnoj i trombolitičnoj terapiji 445 Naučni skup Otpor Austrougarskoj okupaciji 1878.Sarajevo 626 Narodno pozorište Sarajevo 434. juna 1901. Sarajevo. godine. Sarajevsko polje 433 Narodni odbor opštine Centar . godine u Beču 399 Metamorfoze 548 Mikroskopsko-biološka ispitivanja na termi Ilidže (kod Sarajeva) 532 Milorad Gaćina 135 Miomiris gnoze 566 Miris lipe 417 Mlada Bosna i sarajevski atentat 365 Mlada Bosna 146 Mladi komunisti Sarajeva i marksističko obrazovanje 132 Moj garnizon Sarajevo 507 Moj otac se povio kao kosi toranj u Pizi 548 Moje Sarajevo 110 Monografija 411 Morići 337 Morija u Sarajevu 732 Mostar 548 Muhadarat tamhidiyya li-`ulum il-tafsir 298 Muhamed. godine 448 Naučni skup Stanje i pravci razvoja naučnoistraživačkog rada u Bosni i Hercegovini [Sarajevo. 1-3. 13. sin Muse Allamek [1595-1636] 936 Mukate vakufi u Bosni i Hercegovini. 388 Međunarodni naučni skup “20 godina SDA” 390 Međunarodni simpozijum O trovanju botulinusom i njegovoj terapiji 393 Memorandum podnešen njegovom veličanstvu caru i kralju Francu Josipu I. 2012. Sarajevo-Ilidža. 387 Međunarodni naučni skup Problemi istorije Bosne i Hercegovine 1850-1875. Zbirka 1. 10. godine u BiH 446 Naučni skup Razgovori o arhitektonskoj kritici 447 Naučni skup Sarajevo . 12. godinu 478 Orijentacioni program marksisteičkog obrazovanja i ideološko-političkog osposobljavanja komunista u Gradskoj organizaciji Saveza komunista Sarajevo i Program rada Marksističkog studijskog centra GK SKBiH “Đuro Pucar Stari” za period od januara 1985. 473 Opsjednuti grad Sarajevo 562 Opštine/Općine u Bosni i Hercegovini 476 ORA Sarajevo 1977-1984 477 Orhideje planina oko Sarajeva 832 Orijentacioni program ideološko-političkog osposobljavanja sarajevskih komunista za 1979.Registar naslova / 259 Naučni skup 100 godina ustanka u Hercegovini 1882. idejno-političkog osposobljavanja i vaspitanja u osnovnim organizacijama Saveza komunista Sarajevo za 1983. godinu 484 . do juna 1986. godine 479 Orijentacioni program marksističkog ideološko-političkog obrazovanja i osposobljavanja u osnovnim organizacijama Saveza komunista Sarajeva 480 Orijentacioni program marksističkog ideološko-političkog obrazovanja u osnovnim organizacijama Saveza komunista Sarajevo 481 Orijentacioni program marksističkog obrazovanja i idejno-političkog osposobljavanja komunista Sarajeva 482 Orijentacioni program marksističkog obrazovanja i ideološko-političkog osposobljavanja u osnovnim organizacijama Saveza komunista Sarajeva 483 Orijentacioni program marksističkog obrazovanja. godine 450 Neka aktuelna idejno-politička pitanja aktivnosti i zadaci Saveza komunista u gradu Sarajevu 700 Neka aktuelna idejno-politička pitanja ostvarivanja politike ekonomske stabilizacije u gradu Sarajevu 456 Neki aspekti funkcionisanja delegatskog sistema 133 Neki problemi u vezi sa radom srednjoškolske omladine 771 Nema više zlatnog klasja 377 Nemuslimansko stanovništvo Sarajeva u sedamnaestom stoljeću 936 Novčić 548 Novi turski dokumenti u turskom odsjeku Hrvatskih zemaljskih muzeja u Sarajevu 813 O položaju i dužnostima muslimanke prema islamskoj nauci i duhu današnjeg vremena 53 O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu 936 O privredi Sarajeva u osmanskom stoljeću 936 Obrana sarajevske pošte 915 Od Terezina do Sarajeva 940 Odbrana Sarajeva II 8 Odbrana Sarajeva 7 Odluka o organizovanju Opštinske organizacije Saveza komunista BiH Centar Sarajevo 703 Odluke Gradskog narodnog odbora 644 Odsutnost Husrev-begova iz Sarajeva 827 Oko sarajevskog atentata 508 Okrugli sto Provođenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda i građana u BiH 464 Olimpijsko Sarajevo za nezaborav 470 Opsada Sarajeva 472 Opsada 472. godine 506 Pokidani pupoljci 383 Policijski red za grad Sarajevo 884 Politički i vojni značaj odbrane Sarajeva 9 Politički život u Sarajevu između dva svjetska rata 1918-1941. volá Sarajevo 518 Papa u Sarajevu 490 Pariz .. god. 692 Ostvarivanje zadataka organizacije Saveza komunista u Sarajevu u daljem socijalističkom samoupravnom preobražaju kulture 685 Ostvarivanje zaključaka Gradske konferencije o idejno-političkim zadacima organizacije Saveza komunista u Sarajevu na daljem provođenju reforme visokog obrazovanja 681 Otmica 548 Pane ministře.. godinu i pretpostavke za njihovo ostvarivanje 541 Plan Sarajeva 725 Plan zaštite od požara grada Sarajeva 504 Planeta Sarajevo 733 Plave kacige i crno tržište 14 The Plucked buds 383 Počeci kulturno-prosvjetnog rada u Sarajevu 936 Poezija Sarajeva 505 Poginuli borci narodnooslobodilačkog rata od 1941.260 / Biblioteka Sarajeva Orijentalni institut u Sarajevu 485 Orijentalni medicinski rukopisi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu 105 Osamnaesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu 902 Osmi izvještaj Šeriatske gimnazije (realno-gimnazijskog smera) u Sarajevu 819 VIII. 936 Poljoprivredna geografija Sarajevskog Polja 910 Poljubac pauka 548 . 816 50 godina Muzičke akademije u Sarajevu 494 50 godina štrajka učenika stš u Sarajevu 495 Pero Slijepčević u svome vremenu i danas 440 Peti kongres Saveza komunista Bosne i Hercegovine 702 Petnaesti izvještaj Druge muške realne gimnazije u Sarajevu 120 Petnaesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu 903 Pisma iz dva Sarajeva 502 Pitanja o drugom 548 Pitanje opstanka 727 Pjena 548 Pjesme iz Sarajeva 331 Plan prikupljanja krvi na području grada Sarajeva za 1982. 503 Plan programa Radio-Sarajeva i Televizije Sarajevo za 1989. izvještaj Sarajevske Dobrotvorne Zadruge Srpkinja 653 Osnovi elektrotehnike 229 Osnovi tjelesnog odgoja 768 Ostvarivanje idejno-političkih zadataka Saveza komunista u oblasti investicione potrošnje u gradu Sarajevu 683 Ostvarivanje programa idejno-političke aktivnosti Saveza komunista u provođenju Titove inicijative o unapređivanju kolektivnog rada . do 1945.Sarajevo 1900. do 1965. godine 797 Prilozi historiji Sarajeva 936 Prilozi za političku istoriju Bosne i Hercegovine u XVIII i XIX stoljeću 336 Prilozi za proučavanje istorije Sarajeva 520 Princ palikuća u Sarajevu 3 Prioritetni projekti obnove Kantona Sarajevo u 1997. godinu 639 Predlog društvenog plana opštine Centar .Sarajevo za 1958.o.1986/87. godine 643 Prednacrt statuta Opštine Centar . 1. u Sarajevu 917 Pravilnik izbranog (obraničkog) suda Trgovinsko Industrijske komore i Zanatske komore u Sarajevu 855 Pravim se tvrd i hrabar.j.-industrijske komore u Drinskoj banovini 869 Pravila Zadruge željezničkih državnih službenika za nabavku stanova z.s. priče o ljudima 141 Priče o Sarajevu 12 Priče o starom Sarajevu 767 Priče 759 Prijedlog izmjene i dogradnje Ustava Bosne i Hercegovine 519 Prijedlog programa izgradnje i prostornog rayvoja grada Sarajeva za period 1971-1985. karaula i prosjaka u Sarajevu 1878. godinu. godinu 641 Predlog društvenog plana za 1963.Sarajevo 649 Predlog društvenog plana i budžeta opštine Centar .Sarajevo za 1964.Sarajevo za 1963. dio 640 Predlog društvenog plana opštine Centar-Sarajevo za 1961. dio. 515 Predlog budžeta opštine Centar . 513 Pred vratima Sarajeva 775 Predanja o Sarajevu 514. godinu.Sarajevo 475 Pregled predavanja 876. Dokumentacija 642 Predlog plana privrednog razvoja opštine Centar-Sarajevo od 1961. godine 400 Portre sarajevskog mitropolita Paisija iz godine 1805 i njegov slikar 380 Poslednji let za Sarajevo 289 Poslovni izvještaj električne gradske željeznice u Sarajevu 148 Pozdrav iz Sarajeva 829. 830 Pozorišni život Sarajeva 352 Pragmatika namještenika Gradske Štedionice općine grada Sarajeva 196 Pravila društva “El-Hidaje” organizacije ilmije Kraljevine Jugoslavije 149 Pravila Islamske čitaonice u Sarajevu 244 Pravila Muslimanskog radničkog i zanatlijskog udruženja “Hurrijjet” u Sarajevu 422 Pravila Udruženja ugostitelja za područje sarajevske trgov. i 1879.Registar naslova / 261 Popis hanova. 2. 512 Pravni fakultet u Sarajevu 1946/47-1996/97. godini 283 Priority Projects of the Sarajevo Canton Reconstruction in 1997 283 . mada mi srce tuče kao u kunića 548 Pravna zaštita kulturno-historijskog naslijeđa BiH sa posebnim osvrtom na staro urbano jezgro Sarajeva 728 Pravni fakultet u Sarajevu 1946/47 . godinu 638 Predlog društvenog plana narodnog odbora opštine Centar . 877 “Preporodovi” proljetni susreti-Sarajevo ‘97 58 Preživjeti u Sarajevu 290 Priča iz celog sveta 548 Priče iz starog Sarajeva 939 Priče o Sarajevu. godine 102 Popis uzajamnog jamčenja stanovništva u Sarajevu iz 1841. Sarajevo 1905-1955.262 / Biblioteka Sarajeva Privlačne biljke jednog sarajevskog izletišta 831 Privreda u opkoljenom Sarajevu 521 Problemi kulturno prosvjetne i kulturno zabavne djelatnosti u srezu Sarajevo 523 Program marksističkog obrazovanja i ideološko-političkog osposobljavanja sarajevskih komunista 1977/78. godine 406 Rađanje i rat u Sarajevu 828 Raniji gradonačelnici za Sarajevo 1992-1996. Sarajevo februar 1988 318 Prva slavna i Viteška brigada 99 Prvi godišnji izvještaj srpskih osnovnih i Više djevojačke škole u Sarajevu./99. svršetkom 1898. školske godine 539 Prvi izvještaj ženske preparandije u Sarajevu 942 Prvi kolokvij o prirodnim resursima Bosne i Hercegovine 316 Psihosocijalne posljedice rata 752 Psiho-socijalna pomoć adolescentima Sarajeva 493 Ptica iz drugog jata 844 Put šljîve 548 Put u out 548 Putnici kroz (ne)vrijeme 130 Putokaz za užitak 540 Questo è Sarajevo 98 Radio televizija Sarajevo 934 Radio Televizije Sarajevo 933 Radnička klasa Sarajeva l9l9-l94l. godine 524 Proleter . 547 Raskrsnica Sarajevo 549 Rat i priče iz cijelog svijeta 548 Ratko Lalić 349 Ratne štete u Sarajevu 224 Razgovor majke s ubijenim sinom u opkoljenom Sarajevu 237 Razmjena lijepih riječi 548 Razred u pravcu inkluzije 270 Razvoj dispozicije i funkcije u stambenoj kulturi Sarajeva 164 Razvojne i životne dileme grada Sarajeva 720 Razvojne i životne dileme Sarajeva 5 Razvojni projekti preduzeća sa područja Kantona Sarajevo 522 Reforma odgojnog sistema 53 . 525 Promocija knjige “Ko je ko u Bošnjaka” 526 Proračun izdataka i primitaka Gradske općine Sarajevo 629 Proračun Općine glavnoga grada Sarajeva 630 Proračun Općine glavnog grada Sarajeva i gradske uboške i bolno potpomagajuće zaklade i gradske električne željeznice 631 Proračun Opštine grada Sarajeva 632 Prosperov štap u Sarajevu 187 Prostorni plan grada Sarajeva 527 Prva gimnazija 538 Prva konferencija SKBiH. 602 Sarajevo humano 452 Sarajevo i njegova okolina u XV stoljeću 424 Sarajevo i njegova okolina 761 . 3 674 Samo nade nisu umirale 370 Samoubistva u okruženom Sarajevu 402 Samoupravni sporazum o osnivanju Samoupravne interesne zajednice grada Sarajeva 650 Samoupravni sporazum o osnovama plana razvoja djelatnosti RTSA u SRBiH za period 19811985.Registar naslova / 263 Regional Conference Literature and Culture for Peace 551 Regionalna konferencija Literatura i kultura za mir 551 Rezimei referata 751 Rezultati novijih arheoloških istraživanja kasnoantičkih i srednjovjekovnih lokaliteta na području Sarajeva 936 Rez 548 Ribe Sarajeva i okoline 923 Riječ mladih 558. 559 Rimsko naselje u Ilidži kod Sarajeva 491 Riznica stare srpskopravoslavne crkve u Sarajevu 560 Rječnik bosanskog jezika 256 Rječnik sarajevskog žargona 569. 396. 49 Roma. godina 542 Sarajeva više nema 22 Sarajevo a portrait 598 Sarajevo. 570. 571. a zalazi sunce 913 Sarajevo atentat 599 Sarajevo auf Kovači 556 Sarajevo autoportret 613 Sarajevo blues 395. die verwundete Stadt 534 Sarajevo divno mjesto 600 Sarajevo drawings 184 Sarajevo et sa région 496 [Sarajevo founder’s moslem religious schools] 416 Sarajevo gdje je nekad bilo 841 Sarajevo Guernica 142 The Sarajevo Haggadah 211. 397. 572 Rod i nauka 317 Roma 1999 Sarajevo 2001 48. 1999 47 Romani language and culture 241 Round Table Implementation of the Decision of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina on Constituency of People and Citizens in B&H 464 Ruho 182 Ruže sarajevske 204 S Ibrahimom Zildžom kroz Sarajevo 287 Sa braniocima Sarajeva i Goražda 21 Sabrana djela. 398 Sarajevo dans le coeur de Paris 327 Sarajevo. [2] 607 Sarajevo moj grad. plan grada. 288 Sarajevo self-portrait 613 Sarajevo sorrow 747 Sarajevo spiders and other bugs 776 Sarajevo stories 12 Sarajevo tango 225 Sarajevo. the wounded city 535 Sarajevo through history 232 Sarajevo throughout the history 62 Sarajevo tramcar 671 Sarajevo u Bašeskijino doba 160 Sarajevo u bunama sedamnaestog i osamnaestog stoljeća 936 Sarajevo u doba okupacije Bosne 1878. 454. 455 Sarajevo l’islam d’Europe 605 Sarajevo. Knj. ranjeni grad 612 Sarajevo roses 274 Sarajevo rose 567 Sarajevo.život u gradu od aprila 1941. 338 Sarajevo u doba turskog feudalizma 609 Sarajevo u Drugom svjetskom ratu . 169 Sarajevo noću 346 Sarajevo od najstarijih vremena do danas 609 Sarajevo piše za Friedrichsafen 610 Sarajevo. istine i mitovi 207 Sarajevo između dobrotvorstva i zla 325. godine 936 Sarajevo u grafici 184 Sarajevo u istoriji od neolitskog naselja do metropolisa 63. Knj. ljubavi moja 332 Sarajevo Marlboro 259 Sarajevo moj grad. 1. [1] 606 Sarajevo moj grad. 326 Sarajevo kao centar kulturno-prosvjetnog života u svjetlu djelatnosti muslomanskih društava “Gajret” i “Narodna uzdanica” 936 Sarajevo kao migracioni centar Muslimana iz Crne Gore 936 Sarajevo kroz arheološke spomenike 609 Sarajevo kroz vrijeme 453. Knj. 2.264 / Biblioteka Sarajeva Sarajevo i okolica 603 Sarajevo in the Olden Days 51 Sarajevo In War 1992-1995 Filmography 614 Sarajevo. 615 Sarajevo u revoluciji. 343 Sarajevo post bellum 322 Sarajevo poster 611 Sarajevo... 3 608 Sarajevo na Kovačima 557 Sarajevo na kraju svijeta 32 Sarajevo na milenijskoj obratnici 168. Revolucionarni radnički pokret 1937-1941. 260 Sarajevo pod austro-ugarskom upravom 1878-1918. 1. Komunistička partija Jugoslavije u pripremama i organizaciji ustanka 616 . 64 Sarajevo u ratu 1992-1995 614 Sarajevo u revoluciji. Sarajevo . Knj. do aprila 1945. 304 Sarajevo za vrijeme austrougraske uprave 339 Sarajevo . 586.ekonomsko urbani razvoj 621 Sarajevo ‘84 931 [Sarajevo] 92-96. 228 Sarajevska princeza 255 Sarajevska ratna zbirka 672. 589. 41. U borbi do punog oslobođenja 618 Sarajevo u socijalističkoj Jugoslaviji 619 Sarajevo u vihoru Drugog svjetskog rata 870 Sarajevo way 219 Sarajevo with love 152 Sarajevo za početnike 302. 37. 3. 580. 576. 587. 324. 202. 622 Sarajevo ‘94 205 Sarajevo 1880-1882 357 Sarajevo 1914 94 Sarajevo 1914-2014 73 Sarajevo 1958-1962 623 Sarajevo 2000 421 Sarajevom. 4. 840. 348. 584. 111. tiho 836 Sarajevom. 585. 604. 296. 673. 575. 925 Sarajevska baletna scena 1950-2000. njeni esnafi i obrti za osmanlijske uprave 340 Sarajevska fuga 861 Sarajevska furka 219 Sarajevska Hagada i druge priče 309 Sarajevska Hagada 211 Sarajevska hagada 654 Sarajevska Hagada 655 Sarajevska hagada 656. 36. 418. 294. 573. 107. 72 Sarajevo! 95 Sarajevo 103. 221. 40.četiri godišnja doba 291 Sarajevo . 38. 920. 591. 419. 657 Sarajevska Hagada 936 Sarajevska knjiga mrtvih 487 Sarajevska kuhinja 510 Sarajevska opera 658 Sarajevska pivara 1864-1989. 590. 675 Sarajevska regija i BiH kroz stoljeća 276 Sarajevska ruža 724 . 581. 578. 108. 303. 206. 588. 39. 577. 592. 620. 583. 582.Registar naslova / 265 Sarajevo u revoluciji. Općina Centar 648 Sarajevo 16. Uspjesi i prevazilaženje poteškoća u razvoju NOP-a 617 Sarajevo u revoluciji. Knj. 344 Sarajevska Baščaršija 652 Sarajevska čaršija. 601. 731. 811. 574. usput 837 Sarajevo’s home cooking 510 Sarajevo’s poetry days 382 Sarajevo’s working class 1919-1941 406 Sarajevo-Herzogenrath Briefe 179 Sarajevo. Knj. 579. 262. 748 Sarajevska Vijećnica 659 Sarajevska zbirka i druge pjesme 737. 431 Sarajevski omnibus 89 Sarajevski pasijans 351 Sarajevski pauci i drugi kukci 776 . sarajevske noći 773 Sarajevski derbi 278 Sarajevski dnevnik 176 Sarajevski duh 548 Sarajevski dum-dum aforizmi 109 Sarajevski eseji 369 Sarajevski gastronauti 888 Sarajevski grad Vratnik 845 Sarajevski gradonačelnici 488 Sarajevski kompas 666 Sarajevski komunisti i ideološko-političko obrazovanje 667 Sarajevski listići 323 Sarajevski ljetopis 30 Sarajevski maraton 668 Sarajevski Marlboro 261. 264. 736 Sarajevska zima 568 Sarajevske džamije i druge javne zgrade turske dobe 305 Sarajevske džamije i druge zgrade turske dobe 307. 263. 265 Sarajevski memento 669 Sarajevski nekrologij 430. 739 Sarajevska zbirka i nove pjesme 740 Sarajevska zbirka 734. 308 Sarajevske džamije u narodnoj predaji 208 Sarajevske grafike 764 Sarajevske hronike 835 Sarajevske muzeje treba pomoći! 374 Sarajevske priče 15. 401. 765 Sarajevske ratne bilješke 112 Sarajevske ratne priče 314 Sarajevske ruže 274 Sarajevske subote 432 Sarajevske suze 61 Sarajevski atentat u svjetlu bibliografskih podataka 863. 735. 660.266 / Biblioteka Sarajeva Sarajevska snježna bajka 67. 864 Sarajevski atentat 267. 661 Sarajevski balet 1950-1990 662 Sarajevski čelist 177 Sarajevski dani poezije ‘71 664 Sarajevski dani poezije ‘89 665 Sarajevski dani poezije 663 Sarajevski dani. 738. 68 Sarajevska sveska 192 Sarajevska šahovska tradicija 170 Sarajevska trokuka 182 Sarajevska tuga 747. Skupština bošnjačke zajednice kulture “Preporod” Sarajevo. 743. decembra 1978] 714 Savjetovanje o pitanjima prostornog razvoja Bosne i Hercegovine 715 Savjetovanje o terminologijama narodne materijalne i duhovne kulture 716 Savjetovanje o zavičajnim zbirkama u narodnim bibliotekama 717 Savjetovanje Položaj i uloga Akademije nauka i umjetnosti u našem samoupravnom socijalističkom društvu 718 Savjetovanje Problemi uzdizanja naučnoistraživačkih kadrova u Bosni i Hercegovini 719 Scarabaeidae Jugoslavije 403 Schönheiten von Sarajevo und Umgebung 407 Sedam debelih tetaka 548 17ti Kongres hirurga Jugoslavije. Sarajevo. 26-28. 173. 15. 3.Registar naslova / 267 Sarajevski proces 1983. 742. 92 Sarajevski proces 517.10. 5. 247 7.1988 godine 319 700 dana opsade 246. 104 Sarajevski Vidovdan 1914 509 Sarajevski vojnik sreće 471 Sarajevski zapisi 166 Sarajevski zidovi sudbine 156 Sarajevsko djetinjstvo ratom ranjeno. 1997. 58 Seobe lica 182 Sezona pakla 162 Shame on you. 174 Sarajevski salon 872 Sarajevski tabloid 354 Sarajevski tabut 741. Dio 2. 744 Sarajevski tramvaji 158 Sarajevski tramvaj 671 Sarajevski vakifi i njihovi vakufi 1462. 670 Sarajevski ratni dani 333 Sarajevski ratni pogledi 347 Sarajevski rukopisi 842 Sarajevski rulet 172.-2001. Europe 201 The siege of Sarajevo 745 The Siege 473 . Nesanice sanjalice 215 Sarajevsko djetinjstvo ratom ranjeno 214 Sarajevsko ljeto 862 Sarajevsko ogledalo 772 Sarajevsko pivo i skandinavske noći 378 Sarajevsko pozorište između dva rata 353 Sarajevu 31 Sarajlija protiv agresije na Bosnu 65 Sarayevo Tarìh Arşìvì’nìn fonlari ve defterlerì kilavuzu 907 Sarjayîfju hjadihî hiya 97 Savjetovanje Fundamentalna i primijenjena istraživanja u nauci i strategija naučnog razvoja u BiH 710 Savjetovanje o aktuelnim vodoprivrednim problemima Bosne i Hercegovine 711 Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982) 712 Savjetovanje o istraživanjima i obrazovanju u fizici 713 Savjetovanje o naučnom radu iz oblasti matematike [Sarajevo. Deo. 802 Statistički godišnjak Sarajeva 555 . godišnjice Filozofskog fakulteta u Sarajevu 787 Spomenica 75-godišnjice Prve gimnazije u Sarajevu 788 Spomenica.268 / Biblioteka Sarajeva Simpozij Korištenje zemljišta/tla i vode u funkciji održivog razvoja i zaštite okoliša 751 Simpozijum Južnoevropske prašume i visokoplaninska flora i vegetacija istočnoalpskodinarskog prostora 753 Simpozijum o naučnoistraživačkom radu na polju ishrane stanovništva 756 Simpozijum o problemima istraživanja šumskih zemljišta 757 Sinagoge u Bosni i Hercegovini 758 60 years of the University of Sarajevo 760 Slike i kristali o likovnim umjetnostima i filmu 210 Slike Sarajeva u romanu “Legenda o Ali-Paši” Envera Čolakovića 19 Smisao Bosne 769 Smrt u muzeju moderne umjetnosti 548 Smrt u Sarajevu 6 Snopovi zlatne svjetlosti 770 Solidarnost radničke klase u samoupravnim društvenim odnosima 774 Solo za Sarajevo 516 Spomenar 394 Spomenica o proslavi tridesetogodišnjice sarajevskog kulturno-potpornog društva La Benevolencija 780 Spomenica o proslavi 30-godišnjice jevrejskog pjevačkog društva “Lira” u Sarajevu 500 Spomenica oblasne muzičke škole u Sarajevu 460 Spomenica Oblasnog odbora Crvenog Krsta u Sarajevu 781 Spomenica prigodom proslave 40-godišnjice opstanka Državne tehničke škole u Sarajevu 782 Spomenica prigodom 50 godišnjeg opstanka jevrejske vjeroispovjedne općine aškenaskog obreda u Sarajevu 783 Spomenica Prve gimnazije u Sarajevu 784 Spomenica šeriatske sudačke škole u Sarajevu 820 Spomenica Viša pedagoška škola. 410 Stara sarajevska groblja 799 Stari zanati 800 Staro Sarajevo 801. #1. Pedagoška akademija Sarajevo 786 Spomenica 60. 791 Stanovanje i stanbena problematika Sarajeva 165 Stanje i aktuelni idejno-politički zadaci Saveza komunista u Sarajevu u ostvarivanju naše nesvrstane spoljne politike i razvijanju međunarodne saradnje 689 Stara crkva u Sarajevu i njen Muzej 798 Stara sarajevska čaršija 328. 372 Srce tame 131 Srebrenica 1995. #Knj. 389 Srednjevjekovna naselja na mjestu današnjeg Sarajeva 936 Srednjoročni plan razvoja Radio-televizije Sarajevo za period 1981-1985.-1995. 2 789 Spomenici revolucije grada Sarajeva 423 Sportom do prijateljstva Sarajevo 2000. godina 542 Srpska nošnja u Sarajevskom polju 29 Srpsko pjevačko društvo “Sloga” u Sarajevu o pedesetogodišnjici 1888-1938. Pedagoška akademija Sarajevo 785 Spomenica Viša Pedagoška škola. Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991. Sv. [Sarajevo. sarajevska je --.26 Svečana sjednica i Naučni skup. novembra 1976] 451 Svečana skupština Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 10 Svečani skup o Doprinosu druga Tita teoriji naučnog socijalizma 11 Sveislamski kongres i pitanje hilafeta 53 Svijet bez nasilja i ekstremizma 392 Svijet ili Dvije polovice 323 Svijet o Sarajevu 812 Svjetla za daljine 144 Symposium Soil and water use relating sustainable development and environmental protection. 16-17. 1 838 Taussend und eine Nacht 804 Teatar u ratnom Sarajevu 1992-1995. 806 100 godina Tkaonice ćilima Sarajevo 807 105 godina radiologije u Sarajevu 945 Stradanje sarajevskih Jevreja pod ustaškim režimom 66 Stručno-naučni sastanak Zdravlje i prirodna sredina u Bosni i Hercegovini 809 Struktura i djelovanje Saveza komunista u Sarajevu 810 Stvaranje zajedničke države Srba. ko.6. 11. [i. Hrvata i Slovenaca. 839 Tehničko pitanje 938 . i 12.6. #Sv.Sarajevo 150 Statutarna odluka opštinske organizacije Saveza komunista BiH Centar Sarajevo 704 100&1 noć. #1 804 100&1 noć 803 Sto godina Župe Presvetog Trojstva Novo Sarajevo 946 Sto godina Župne crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo 805 100 godina Srednje tehničke škole u Sarajevu 1889-1989.e. 595 Statut gradske zajednice kulture Sarajevo 197 Statut i Poslovnik Radničke Komore za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu 543 Statut opštine centar Sarajevo 596 Statut Opštine Novo Sarajevo 457 Statut opštine Stari grad Sarajevo 597 Statut preduzeća Energoinvest . Sarajevo. gdje u Sarajevu 833 Tage der Poesie in Sarajevo 382 Tajna Kaspara Hausera 548 Tausend und eine Nacht. 17-16.Registar naslova / 269 Statut grada Sarajeva 593. 1 271 Summaries of papers 751 Survival map 472 Sve što imam duše.1998] 751 Synagogues in Bosnia and Herzegovina 758 Šeherzada u Sarajevu 350 Šesnaesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu 904 60 godina Biblioteke grada Sarajeva 824 60 godina Pedijatrijske klinike Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu 825 60 godina pruge Šamac-Sarajevo 826 Šta. 594.1998. Knj. 330 . godine 217 Univerzitet u Sarajevu 1949-1979. 2012. 90 Umjetnici Sarajeva za slobodu Bosne i Hercegovine 871 Umjetnost Bosne i Hercegovine 1974-1984. 857 Trideset godina pozorišta Narodne Republike Bosne i Hercergovine u Sarajevu 858 35 godina Pozorišta mladih Sarajevo 859 35 godina rada Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 860 Tridestgodišnji izvještaj Šeriatske sudačke škole u Sarajevu 821 Trinaesti izvještaj Velike gimnazije u Sarajevu 905 Turali-begov vakuf u Tuzli. i 1992-1995.270 / Biblioteka Sarajeva Tenk od pijeska 548 Teoretski aspekti sadržaja NPP općeg predmeta Nauka o odbrani i njegov doprinos unapređenju odbrambene kulture studenata univerziteta u BiH 723 Tespih 548 The Fall of Yugoslavia 472 The Institute for Oriental studies in Sarajevo 485 The second international festival of folk dances “Sarajevo 99” 386 The Siege 472 The sin of silence . 98 Tragom milosrđa 497 Tragovi i odgovori 186 III simpozijum o mikotoksinima 755 Treći izvještaj Zemaljske ženske preparandije 930 Trideset godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 1952-1982.546 Uloga spomenika u Sarajevu u izgradnji kolektivnog sjećanja na period 1941-1945. 883 Univerzitet u Sarajevu 878. 14. Tuzla.risk of speech 384 The Ultimate Survival Guide 472 This is Sarajevo 97. 98 Tin Ujević u Sarajevu 175 Tko je upalio mrak? 247 To je Sarajevo 97. 882 Univerzitet u Sarajevu 1949-1989. 879. 371 Tvornica čarapa “Ključ” Sarajevo 866 U znaku Sarajeva 867 Űberleben in Sarajevo 730 Ugovor o uslovima kupovine i korišćenja CD-a 185 Ulice i trgovi Sarajeva 28 Uloga Sarajeva u političkom životu Bosne i Hercegovine za vrijeme osmanske vlasti 936 Uloga Sarajeva --. 873 Umjetnost islamskoga knjigovestva 209 Umjetnost iz kutije 874 Umjetnost na tlu Jugoslavije od praistorije do danas 875 Uništavanje kulturno-historijskog naslijeđa u Sarajevu 1992. 06. 880.-1995. 881 Uputstvo za rad u računskom centru Mašinskog fakulteta u Sarajevu 282 Uputstvo za upotrebu 472 Uredba o Višoj islamskoj šerijatsko-teološkoj školi u Sarajevu 906 Uspomene jednog učesnika u sarajevskom atentatu 329. decembra 1938. aprila 1937. Sednice Veća Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu. godine 850 Zapisnik XIV. godine 847 Zapisnik XI sednice veća Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu. 537 Zadaci organizacije Saveza komunista u Sarajevu na provođenju stavova CK SKJ o neposrednim zadacima SK u ostvarivanju politike ekonomske stabilizacije 693 Zadaci organizacije Saveza komunista u Sarajevu u ostvarivanju nekih aktuelnih idejnopolitičkih pitanja u stambenoj oblasti 694 Zadnje vrijeme 856 Zagrobni život 346 Zapisi iz opkoljenog ali nepokorenog Sarajeva 180 Zapisi za pamćenje 143 Zapisnik X sednice veća Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu. 371 Vakufnama Isa-bega Ishakovića 936 Vanzemaljci iznad Sarajeva 233 Via Vienna 808 Vladavina prava. sigurnost u regiji i ljudska prava 552 Vodič kroz fondove i zbirke Istorijskog arhiva Sarajevo 907 Vodič kroz zdravstveni sistem i prava iz zdravstvenog osiguranja u Kantonu Sarajevo 908. 06. 15. 909 Vodič po zbirci kamenih spomenika Zemaljskog muzeja u Sarajevu 729 Vodič za investiciona ulaganja na području Kantona Sarajevo 924 Vodič za preživljavanje 472 Vodovodi i gradnje na vodi u starom Sarajevu 341 Vođa kroz etnografski muzej u Sarajevu 295 Vrhbosanska katolička bogoslovija 911 Vrhbosna Sarajevo kroz stoljeća 912 Walnyjev nacrt Sarajeva i okolice 914 The way to delight 540 Welcome to Sarajevo 916 Window on Sarajevo 231 Woland u Sarajevu 239 Za mir protiv rata 35 Za Sarajevo. održane na 23. godine 848 Zapisnik XII sednice veća Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu. maja 1938.Registar naslova / 271 Uticaj transformacije vlasništva na nezaposlenost i zapošljavanje 465 Uvod u tefsirske znanosti 298 Vakufi sa područja općina Stari Grad i Centar Sarajevo 885 Vakufi u Banja Luci. održane 16. održane na 4. Banja Luka. održane na 17. januara 1938. maja 1939 godine 851 . godine 849 Zapisnik XIII sednice veća Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu. održane na 28. 2012. za Bosnu svoju 815 Zaboravljeno Sarajevo 536. Zbornik radova s Naučnog skupa “Revolucionarno djelo Đure Pucara Starog”. godine] 852 Zapisnik XVII sjednice vijeća Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu održane 28 maja 1940.Sarajevo 544 Zbirka propisa o pravima branilaca i članova njihovih porodica u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo 155 Zbirka važećih kantonalnih. održane dne 5 jula 1936 u Sarajevu 530 Zapisnik XXXI redovne glavne skupštine Prosvete srpskog prosvetnog i kulturnog društva.u povodu pet vijekova njegovog postojanja 936 Život i djelo Đure Pucara Starog. godine u Sarajevu 943 Životna pitanja Sarajeva 257 25. obljetnice smrti fra Anđela Zvizdovića.] 937 Zbornik radova 721 Zbornik referatov 190 Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine 928 Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu 545 Zlatni period Sarajeva 936 Zlatno doba Sarajeva 932 Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi 935 Zmije odlaze s onu stranu svijeta 913 Značaj igmanskog bojišta za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine 467 Znanost u Sarajevu . održanog 24-25. gradskih i opštinskih propisa iz oblasti sporta 284 Zbogom Bosno. odoh u Sarajevo 356 Zbornik radova nastavnika i saradnika Pedagoške akademije Sarajevo 927 Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa u povodu 500. i 17. godine 853 Zapisnik XVIII sjednice vijeća Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu održane 10 decembra 1940 godine 854 Zapisnik XXIX redovne glavne skupštine Prosvete srpskog prosvetnog i kulturnog društva. godina Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo 227 32 godine Šahovskog kluba “Bosna” Sarajevo 135 1991-1999 472 50 years of Academy of Music in Sarajevo 494 60 years of Pediatric Clinic University Clinical Center of Sarajevo 825 60* anniversario della Clinica pediatrica Centro clinico Universita di Sarajevo 825 . [Sarajevo 16. decembra 1939. marta 1986. Knj. obnova i razvoj Bosne i Hercegovine 466 Zaštita i unapređivanje čovjekove sredine 645 Zbirka normativnih akata Radničkog univerziteta “Đure Đakovića” . održane dne 11 avgusta 1935 u Sarajevu 529 Zapisnik XXX redovne glavne skupštine Prosvete srpskog prosvetnog i kulturnog društva.272 / Biblioteka Sarajeva Zapisnik XVI sednice veća Trgovinsko industrijske komore u Sarajevu [održane na 6. listopada 1998. 4. održane dne 27 i 28 juna 1937 u Sarajevu 531 Zapisnik 51 plenarne sednice Trgovačke i obrtničke komore u Sarajevu 846 Zapošljavanje. Ana (fotograf) 379 Albahari. Midhat 4. Fadil (1931-) 3 Aganović. M. Sarajevo) 11 Akšamija. Nedžad (1961-) 8. sabirač. Tugomir 899 Alba. pogovora) 919 Alispahić. napomena. urednik) 106 Ademović. Sabaheta (1948-. Edin (ilustrator) 424.. glavni urednik. Midhat (urednik) 720 Aganović. 9 Akademija Likovnih Umjetnosti (Sarajevo) 24 Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 579 Aličić. napomena. 5 Ahýska. predgovora. Mehmed (ilustrator) 741 Akšamija. Tugomir (autor) 781 Alaupović. Fadil (autor) 379 Ademović. Ivo (1892-1975) 15 . (1940-) 12 Alp. 454 Abinun. Meltem (autor uvoda. Sarajevo) 451 Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Nijaz (autor uvoda. Asim (drugo) 453. (autor) 781 Amendola. Nilgun (prevodilac) 355. Midhat (1959-) 6 Ajnadžić. autor) 866 Ademović. predgovora. Nijaz Z. Moïse 2 Abrurahmanović.IMENSKI REGISTAR Abadžić. Boris S. Aurelio (fotograf) 258 Andreas. Fadil (glavni urednik) 586 Ademović. 616. (grafičko oblikovanje) 925 Akšamija. Gane (drugo) 577. Mehmed A. Nisim (predsjednik uredničkog savjeta) 615. Fadil (sastavljač. (grafičko oblikovanje) 924 Alaupović. Sarajevo) 10 Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Avram M. pogovora) 274 Ajanović. 936 Alić. autor) 832 Abadžić. Fadil (1931-. 356 Altarac. Alija (fotograf) 622 Akšamija. Svečana skupština (1983 . 824 Alispahić. Svečani skup (1977 . 617. Sebaheta (autor) 831 Abdurahmanović. Asim (kartograf) 455 Acadèmia de Belles Arts (Sarajevo) vidi Akademija Likovnih Umjetnosti (Sarajevo) Ademović. Peter 14 Andrić. Naučni skup (1976 . 618 Aleksić.. Nedžad (1960-) 7 Ajnadžić. Ivo (autor) 272 Andrić. 1974 . Ivana (autor izložbe) 560 Bajraktarević. Sarajevo) 23 Balorda. Jasminka (urednik) 317 Bačvić.. 535. Jasna (urednik) 317 Balić. Hamza (1939-2008) 22 Bakšić. Merisa (1983-) Babić. Branimir (prevodilac) 62 . Ismet (autor scenarija. Ivo (autor) 599 Banjac.274 / Biblioteka Sarajeva Anđelković. Vesna (1948-) Aščerić. Sarajevo) ANUBiH vidi Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Michae (prevodilac) 379 Bailey. urednik) 723 Arnautović. Zijah (fotograf) 412 Bahto. Miroslav (urednik) 134 Babić. Šerif Efendi (potpisnik) 399 Ars aevi (Sarajevo) 258 Arslanagić. Sarajevo) vidi Balkanski kongres za elektronsku mikroskopiju (1 . Staša Briški vidi Briški Bailey. Mirsad (fotograf) 604 Bakšić-Muftić. Dževahira (prevodilac) 485. 603 Balkan Congress on Electron Microscopy (1 . Esad (kompozitor) 583 Arnautalić. 829. Vera (prevodilac) 663 Arhiv Bosne i Hercegovine 758 Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine 758 Arifhodžić. Svečani skup (1977 . Izudin (pripovjedač) 233 Bakšić. Merisa Karović. Anto (osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 550 Babić. M. Bahrija (glavni urednik) 100 Avdić.vidi Mušeta-Aščerić. Sulejman (fotograf) 574. Fuad (1914-) 16 Arnaut. Vesna Mušeta. Selvedin (1969-) 548 Avram. producent) 583 Arnautalić. Sarajevo) Balkanski kongres za elektronsku mikroskopiju (1 . Hamid (1961-) 21 Bailey. 830 Association Touristique (Sarajevo) vidi Turististički savez (Sarajevo) Aščerić. (drugo) 54 Arnautalić. Amila (autor) 435. 658 Bakšić. Sava (urednik) 750 ANUBiH vidi Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Milica (prevodilac) 494 Babić-Avdispahić. Staša Bajo. 1974 .vidi Mušeta-Aščerić. Harja (predsjednik uredničkog savjeta) 662 Banac..vidi Karović-Babić. Vesna Mušeta. 576. Vesna Avdagić. Sarajevo) Arapović. Svečana skupština (1983 . Ismet (režiser) 584 Arnautović. Suad (autor) 476 Arnautović. režiser. Mahmut (urednik) 714 Bajrović. Suad (1958-. 1974 . Elvedina 19 Avdibegović. režiser) 584 Beho. predgovora. Hazim (urednik) 722 Bašović. 28 Belinger.vidi Duraković-Belko. Fritz (fotograf) 379. sabirač) 50 Berić. Mula Mustafa (osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 160 Bašić. David M. Mauricette (prevodilac) 928 Begić. Moriset vidi Begić. autor uvoda. Azra (1931-. Lamija (1980-) 548 Begic. Alojz 609 Beran.vidi Cullerot-Begić. Muharem (1977-) 548 Bazdulj-Hubijar. Sabina (prevodilac) 383. Kornelija Nela vidi Beran. predgovora. Emina (fotograf) 600 Behrent. Mauricette Begić. Jan (1927-) 30 Beran. Ljubomir (glavni i odgovorni urednik) 442 Berberović. Azra (autor izložbe. sastavljač. Mauricette Cullerot. Alojz (autor) 272 Benac. Gojko (1939-) 32 Berman. Nedžad (1958-. Mirsada (1953-) 26 Begagić. Mauricette (prevodilac) 275 Begić. Elvira Duraković. Saša (autor) 920 Beljkašić-Hadžidedić. Nura (autor uvoda. autor uvoda. Gojko (autor. Mehmed 53 Begović. autor) 328 Bejtić. Kemo (kartograf) 296. Fehim (1946-. predgovora. Rudolf (fotograf) 104 Belkić. sastavljač. 547 Bejtić. 33 Bertante. Nela (1929-2007) 31 Berberović. Mirsad (1952-. napomena. Midhat (1911-1984. predgovora. pogovora) 377 Beck. Paolo (prevodilac) 95 Besarović. Mauricette Begović. napomena. napomena. pogovora) 549 Bećirbašić. sabirač) 558 Bećirević. (1946-. urednik) 801 Begović. 418 Berić.Imenski registar / 275 Banjac. urednik) 444 Begić. urednik) 559 Bećirbašić. sastavljač. napomena. pogovora) 873 Begić. 591 . Mirsad (1952-. pogovora) 477 Bećirbašić. Risto (1921-) 34 Bešić. Fehim M. Alija (1920-1981) 27. Jasna (prevodilac) 205 Basara. Nedžad (režiser) 583 Begović. likovni urednik) 227 Begić. urednik) 750 Bazdulj. autor) 802 Begović. Mirsad (1952-. Beris (autor posvete) 383 Belko. Marieluise (autor uvoda. Elvira Beltram. Nela (1929-2007) Beran. Ljiljana 29 Benac. Alija (1920-1981. sabirač. Jan (član uredničkog savjeta) 578 Beran. Svetislav (autor) 599 Bašeskija. Ilijas (fotograf) 574. 562 Bećirović. Almir (1971-. Adnan (1955-) 35 Beus. Vedrana (prevodilac) 599 Branković. Senahid (član uredničkog odbora) 86 Briški Bailey. 57 Bosna i Hercegovina. 356 Bublin.276 / Biblioteka Sarajeva Bešić. Vojislav (urednik) 661 Bogićević. Dubravko (1959-1998) 548 Bristrić. Roma) 47 Biennale dei Giovani Artisti dell´Europa e del Mediterraneo (9 . predgovora. Josip (autor uvoda. 1999 . 41 Bičakčić. Marina (1952-) 61 Brkić. Vojislav (1896-1981. 39. predgovora. Zlatan (fotograf) 588 Beširević. 1999 . Nevenka (prevodilac) 134 Blažević. Salihaga (potpisnik) 399 Biennale dei Giovani Artisti dell`Europa e del Mediterraneo (9 . Uzeir (fotograf) 574 Bešlagić. Maja (autor) 874 Bogićević. 38. Aurelija (ilustrator) 433 Brdar. Ognjen (autor) 658 Boname. Sarajevo) 58 Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”. Velimir (urednik) 368 Bobar. Melika Salihbeg vidi Salihbeg Bosnawi. Maja (prevodilac) 916 Brkić. Milan 52 Bosanskohercegovački sabor kulture (1974 . predgovora. Centar za bošnjačke studije (1997 . Staša (prevodilac) 379 Brka. sabirač) 59 Borojević. napomena. Sarajevo) 55 Bosansko-hercegovačko trgovačko društvo (Sarajevo) 56. 1999 . Melika (1945-) Bosto. Violeta (prevodilac) 432 Brebeck. Ada (prevodilac sažetka) 3 Bilić. Zoran 36. 64 . Nikola (fotograf) 668 Biščević. Sulejman (prevodilac) 549 Bostroem. napomena. Roma) 49 Biennale des Jeunes Créateurs d`Europe et de la Mèditerranèe vidi Biennale dei Giovani Artisti dell`Europa e del Mediterraneo (9 . Svetlana (autor) 355. Centar za bošnjačke studije (7 . 63. Sarajevo) 58 Bozja. 40. Roma) Bijedić. pogovora) 179 Bomoštar. Elizabeth (sastavljač. urednik. 1997 . Drago (autor) 470 Božić. pogovora) 201 Broz. Nikola (autor) 470 Bilić. Jela (autor) 195 Brajković. Mehmed (1939-) 62. 1999 . pogovora) 660 Boko. Spomenka (prevodilac) 622 Bibanović. Dunja (autor) 874 Blažević. Amir (1963-) 548 Brkić. autor uvoda. Ramiz (autor uvoda. Dragana (autor uvoda. pogovora) 252 Brkić. Annemarie (prevodilac) 842 Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”. napomena. Ustav 519 Bosnawi. predgovora. Roma) 48 Biennale dei Giovani Artisti dell´Europa e del Mediterraneo (9 . 37. Smail (glavni urednik) 786 Bjelica. Friedhelm 60 Brigić. Sarajevo) vidi Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . 72 Collegium artisticum (Sarajevo) 358 Collegium artisticum. Tim 71. Zlata (1933-. 68 Bulbulović.vidi Hegarthy-Burke. Nada (drugo) 658 Buturović. ocjenjivač) 611 Crveni krst u Sarajevu. Sarajevo) vidi Savjetovanje Položaj i uloga Akademije nauka i umjetnosti u našem samoupravnom socijalističkom društvu (1979 . Oblasni odbor. Sarajevo) vidi Savjetovanje o pitanjima prostornog razvoja Bosne i Hercegovine (1978 . N. Anne Hegarthy. 420 Courtin. Sarajevo) Col. Sarajevo) 73 Colloque scientifique a l’occasion du centenaire de l’insurrection en Herzegovine 1882. E. 483 . Ahmed (1967-. Pierre (član uredničkog odbora. Sarajevo) Conference sur l`activite scientifigue dans le domaine mathematiques (1978 . Sarajevo) Conference régionale Litterature et culture pour la paix (2000 . Sarajevo) Congress of surgery of Bosnia and Herzegovine with international participation (1 . predgovora. Esad (1948-) 65 Budalica. autor uvoda. Sarajevo) vidi Savjetovanje o istraživanjima i obrazovanju u fizici (1980 . Sarajevo) vidi Naučni skup 100 godina ustanka u Hercegovini 1882. 2010 . Stevan (1926-1997) 67.Razvoj sistema upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju (4 . Sarajevo) vidi Savjetovanje o naučnom radu iz oblasti matematike (1978 . Sarajevo) Conference Position et role de l`Academie des sciences et des arts dans notre societé socialiste autonome (1979 . predgovora. Maria (prevodilac) 161 Bučuk. Adnan 69 Centar za kulturu (Sarajevo) 386 Cerić.Imenski registar / 277 Buchwald. Amina (prevodilac) 577 Cerić. Izložba (2014 . 481. Bruno (urednik) 258. Almir (prevodilac) 12 Bujas. Ivan (urednik) 480. autor uvoda. Sarajevo) Conference sur les questions de la planification spatiale en Bosnie-Herzegovine (1978 . (1982 . Sarajevo) Colloque sur La litterature de Bosnie-Herzegovine a la lumier des recherches jusqu`a present (1976 . napomena. član uredničkog odbora) 538 Bulajić. Sarajevo) Conference On investigations and education in physics (1980 . 2010 . Skupština (1931 . Mauricette (prevodilac) 551 Cvitković. Sarajevo) 75 Cullerot-Begić. pogovora) 130 Burke. Sulejmanbeg (potpisnik) 399 Clancy. pogovora. Srećko 66 Bukvić. Sarajevo) vidi Naučni skup Književnost Bosne i Hercegovine u svjetlu dosadašnjih istraživanja (1976 . Anne Butigan. 53 Burić. 1996 .legi d’Arquitectes de Catalunya (Barcelona) 24 Conference Higher Education Reform Development of Systems of Qualitety Mamagement in Higher Education (4 . Sarajevo) 74 Corà. Sarajevo) vidi Regionalna konferencija Literatura i kultura za mir (2000 . godine (1982 . Dobrica (osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 439 Ćurčin. napomena. predgovora. urednik) 883 Čelić. Hajrudin (fotograf) 573. Edhem (urednik) 403 Ćanković. 41. Milorad (umjetnik) 591 Ćosić. Džemal 195 Čelić.278 / Biblioteka Sarajeva Čabaravdić. predgovora. Džemal (1922-. glavni i odgovorni urednik) 226 Čalkić. Zlatan 76 Čaklovica. Milan (autor predgovora. Branko (autor) 863 Čusto. autor) 935 Čelić. Hatidža (1947-) 936 Čaušević. S. predgovora. pogovora) 520 Čelić. Džemal (1922-. 619 Čanković. autor) 603 Čelić. napomena. autor uvoda. 11 Čamo. Džemal (1922-. Ivan (autor) 494 Čečez. Gordana Knežević. Smail (1953-. 450 Ćemerlić.. Mustafa (prevodilac sažetka) 488 Čopić. pogovora) 349 Čengić. Gordana Čehić. Haris (fotograf) 36. Smail (glavni i odgovorni urednik) 389 Čekić. (drugo) 54 Ćeskić. 39. 578 Čerović. 718.. Andrija (drugo) 805 Ćirić. Ejub (urednik) 43 Čekić. urednik) 446 Ćenanović. pisac propratne građe) 736 Ćeman. Edhem (urednik) 10. Božo 82 Česmički. pogovora) 413 Čelić. 40. Hamdija (urednik) 387. Hamdija (1905-1990.vidi Knežević-Čečez. Faruk (član uredničkog odbora) 721 Čaklovica. sastavljač. pogovora) 97. Merima (1971-) 77 Čanković. Velibor (1964-) 89 Čomor. Miodrag (glavni i odgovorni urednik) 411. Jasmin (prevodilac) 98 Ćehović. Ivan (autor) 272 Čohadžić. Alma (prevodilac) 831 Čolaković. sabirač. 221 Čamo. 98 Čavlović. Hasib (autor uvoda. napomena. 38. Džemal (1922-. Mustafa (fotograf) 423 Ćamo. Stojan (autor uvoda. Rodoljub (autor) 272 Čolić. autor uvoda. Senad (urednik) 371 Ćemerlić. 37. Bahra (urednik) 390 Ćeman. Mustafa (1925-. napomena. pisac propratne građe) 498 . Branko (autor) 272 Čulić. Dževad (fotograf) 141 Ćerić. Amra (1968-) 90 Čuturić. Miodrag 78 Čar-Drnda. Milivoje (urednik) 443. predgovora. Miodrag (urednik) 245 Ćatović. 757 Ćorović. Faruk (1953-. Rajko 92 Dannenberg. Ismet (1934-. Damir 110 Drašković. predgovora. (fotograf) 164 Demir. Piero (urednik. Bahrudin (fotograf) 758 Diklić. Piero 95 Delibašić. Momčilo 109 Dragulj. Davor (1954-. Vladimir 94 Del Giudice. James (prevodilac) 221 Daoulas. napomena. Nenad 101 Dinarević. 589. autor izložbe. predgovora. Tošo (fotograf) 866. sastavljač.obično za drugi medij) 433 Dostal. Dubravka (prevodilac) 551 Dragićević. Jovan (autor) 355. ocjenjivač) 611 Dautbašić. Vedad 111 . Mehmed (autor uvoda. Hajrudin 91 Ćurovac. 104 Dizdar. Mirza (osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 144 Delić. autor) 810 Dizdarević. Senka Mesihović. Jean-François (urednik. 356 Dizdar. Senka Divčić. prevodilac) 622 Dizdarević. Jelena (prerađivač . Ibrahim (1961-) 99 Dervišević. Fehim (1959-) 97. napomena. Mustafa (autor) 907 Dević. Kenan (prevodilac) 296 Delić. Hamdija (fotograf. Faruk (autor) 945 Danilović. predgovora. S. 867 Delić.vidi Mesihović-Dinarević. 379. 108 Dopuđa. napomena. Filip (autor) 599 Dedijer. Fehim (fotograf) 32 Demir. Robert J. sastavljač. Mustafa (autor) 781 Dervišefendić. 812. 907 Divjak. Srebren (1955-. pogovora) 252 Dervišević. Marija (autor) 245. Majo (1951-) 103. 590 Dabac. sabirač) 839 Dimić. 875 Dalagija. pogovora) 720 Drljević. autor uvoda. Mustafa (prevodilac) 916 Dobrača. Sabahudin (1947-. Sima (ilustrator) 269 Drinić.Imenski registar / 279 Ćurić. Petar (urednik) 882 Drino. pogovora) 51 Dizdar. Silvija (autor uvoda. Abdul 53 Dizdarević. urednik) 587. Muhamed (1950-. 107. Belma (urednik) 722 Dizdarević. 98 Denišlić. Elma (prevodilac) 907 Dizdar. osoba koja intervjuira) 744 Del Giudice. Hamid (1907-1967) 102 Dizdar. Kasim (1910-1979) 105 Donia. sabirač) 668 David. Hidajet (fotograf) 26. Ferida (autor uvoda. Ferida (1957-) 130. Brigitte Keller. pogovora) 192 Džanić. M. Dario (1955-2001) 548 Džanić. autor uvoda. Selma (prevodilac) 825 Duraković-Belko. napomena. Brigitte Dupont. Vojka Smiljanić. 115. napomena. 131 Duraković. predgovora. prevodilac) 844 Duraković. pogovora) 235 Duraković. Ahmed (1921-) 143 Džudža. Willem van (autor) 71 Efendić. pogovora) 152 Đapić. Veljko Veljo vidi Droca.) Đonlagić. predgovora. Lejla (prevodilac) 752 Ekić. Slobodan Đani 144 Đurčin. 125. Damir (urednik) 141 Dvorniković. Veljko (1932-) 112 Droca. autor uvoda. Asaf (urednik. 127 Državna srednja tehnička škola viteškog kralja Aleksandra I Ujedinitelja i muška zanatska škola u Sarajevu vidi Državna srednja tehnička i muška zanatska škola u Sarajevu (Sarajevo) Dubočanin.vidi Keller Dubreuil. 129 Dubreuil. Enes (tehnički urednik) 442 Ekmečić. autor uvoda. Ferida (1957-. Gordana (prevodilac) 349 Eekelen. 120 Društvo El-Hidaje organizacije ilmijje (Kraljevina Jugoslavije) (Sarajevo) vidi El-Hidaje (Kraljevina Jugoslavije) (Sarajevo) Društvo ljekara SR Bosne i Hercegovine. predgovora. (1949-) 128. 116. Veljko (1932-) Druga gimnazija Sarajevo 113 Druga muška realna gimnazija (Sarajevo) 114. Hirurška sekcija 319 Državna srednja tehnička i muška zanatska škola u Sarajevu (Sarajevo) 122. Vojka (1941. Milorad (urednik) 388 . 117. Besima (prevodilac) 363 Đurasović. Ali Fehmi Efendi (potpisnik) 399 Džamonja. Sanel (muzičar) 233 Džumhur. Nijaz (1949-) 132. 123. Zuko (1920-1989. 124.vidi Smiljanić-Đikić. 118. Claire (član uredničkog odbora) 611 Duraković. (prevodilac) 731 Đurić. 119. Alija 142 Džubo. Mevludin (grafičko oblikovanje) 357 Ekmečić. predgovora. 126. 133 Duraković. Zvonimir 141 Džabić. Elvira (urednik) 752 Dvorniković. Goran (prevodilac) 205 Đikić. Asaf (prevodilac. Alija H. Vladimir (1888-1956) 140 Dvorniković. Enes (1947-. pogovora) 614 Džogović. napomena. napomena. urednik) 736 Duraković.280 / Biblioteka Sarajeva Droca. pogovora) 211. sabirač. pogovora) 762 Ekmečić. Hasan (ilustrator) 591 Fazlić. Kerima (1959-) 160 Filipović. Lidija 936 Felčar. Predrag (1946-) 166 Fischer. Čizmić (član uredničkog odbora) 434 Električna gradska željeznica (Sarajevo) 148 El-Hidaje (Kraljevina Jugoslavije) (Sarajevo) 149 Energoinvest (Sarajevo) 150 Energoinvest. napomena. Jacques 157. napomena. 1979 . sastavljač. Nedim (urednik) 712 Filipović. Pavle (urednik) 753 . ilustrator) 749 Federacija Bosne i Hercegovine 155 Fehimović. Zlata 161 Filipović. Milorad (1928-. autor uvoda. Nenad (autor uvoda. Milorad (1928-. Leslie (autor uvoda. Jaroslav (fotograf) 344 Ferrandez. Milorad (1928-) 146 Ekmečić. Milorad (1928-. napomena. Milorad vidi Ekmečić. Fuad (fotograf) 188 Fond Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca 167 Fratkin. Sarajevo) 163 Finci. Marija 156 Fekeža. 655 Finci. 1998 . Ulrich (autor uvoda. Drago (urednik) 438 Fočak. 165 Finci. Jakob (autor uvoda. Kanita (prevodilac) 98 Fočo. predgovora. Mirza (1955-) 548 Fekete-Sullivan. Sarajevo) 134 Filan. Jahiel 164. predgovora. Radna organizacija “Vaso Miskin Crni” (Sarajevo) 151. Silvio (prevodilac) 744 Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije (Sarajevo) 358 Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije (29 . pogovora) 613 Fukarek. Jahiel (urednik) 447 Finci. Kerima (prevodilac) 907 Filan. Hasan (1937-. predgovora. pogovora) 549 Fišer. urednik) 446 Ekmečić. 158 Ferrari. urednik) 763 Ekmečić.Imenski registar / 281 Ekmečić. napomena. Žarko (fotograf) 423 Film festival (4 . Milorad (1928-) Ekonomski fakultet (Sarajevo) 857 Ekrem. predgovora. Zoran 162 Filipović. Nenad (autor izložbe) 560 Filipović. Ivo (1935-) 152 Fabrika duvana Sarajevo 78 Fama International (Sarajevo) (producent) 473 Fazlić. predgovora. Yvanna (autor) 874 Eterović. napomena. 411 Enzler. pogovora) 732 Filipović. 188 Goldstein. 1981 . 174 Gafić. Oto (autor uvoda. pogovora) 613 Gogić. napomena. pogovora) 894 Gošić. Dušan 193 Gradska konferencija Saveza komunista Sarajeva vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. 648 Gaon. pogovora) 836 Gojer. Nevenka 189. 648 Gazi Husrev-begova medresa (Sarajevo) 86 Gazić. Sarajevo) Gradska konferencija Saveza komunista Sarajeva vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. napomena. Aida (prevodilac) 752 Gajević. Bajro (autor izložbe) 426 Gegić. Gradimir (1951-. Daniela (1972-) 186 Gojer. 169 Gačinović. Dragomir (1932-) 175 Galerija Novi hram (Sarajevo) 799 Galić. 173. urednik) 485 Gec. Milena (autor) 907 Gašpar. Muhamed (urednik) 588. Munir (1928-1999) 180 Gavranović. 1981 .282 / Biblioteka Sarajeva Gačanović. Milorad (urednik. pogovora. 184 Gjelten. 1981 . Muhamed (1948-) 172. Gradimir (1951-. napomena. Vladimir (autor) 272 Gaćina. Leopld (1926-) 179 Gavrankapetanović. Sarajevo) Gradska konferencija Saveza komunista Sarajeva vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. predgovora. Jakob A. Tom (autor uvoda. predgovora. Juan 191. Ana (autor uvoda. predgovora. Milorad (1936-2008) 171 Gaćina. Gradska konferencija (Sarajevo) (11 . napomena. Sarajevo) Gradska konferencija Saveza komunista Sarajeva vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (10 . Lejla (1945-. predgovora. Fuad (fotograf) 574 Galloway. napomena. sastavljač. odgovorni urednik) 859 Gojer. Šukrija (urednik) 588. sabirač) 45 Gerstenhofer. Gradska konferencija (Sarajevo) (16 . 1981 . 192 Grabrijan. Gradska konferencija (Sarajevo) (12 . (urednik) 809 Gašić. autor) 135 Gaćina. Rasim (1950-) 168. autor uvoda. autor. Steven (1975-) 178 Galloway. autor uvoda. Zijah (fotograf) 221 Gafo. Šemsudin (1951-) 182 Geodetski zavod Slovenije (kartograf) 604 Gerc. 190 Goytisolo. Gradska konferencija (Sarajevo) (15 . predgovora. Sarajevo) Gradska konferencija Saveza komunista Sarajeva vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. pogovora) 435 Gojer. 1980 . . Gradimir (urednik. Gradimir (1951-) 187. Sarajevo) Gradska konferencija Saveza komunista Sarajeva vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Ivo (autor) 599 Goldstein. Mirko 183. Jure (1921-) 176 Galijašević. Milorad 170 Gafić. Steven 177 Ganibegović. sastavljač. Tonči (autor) 907 Grbelja. 1981 . 139. Ahmet (glavni urednik) 520 Grebo. 200. Gradska konferencija (Sarajevo) (4 . autor uvoda. Sarajevo) Gradska konferencija Saveza komunista Sarajeva vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine.Imenski registar / 283 Gradska konferencija (Sarajevo) (6 . Kemal (1950-. Sarajevo) Gradska konferencija Saveza komunista Sarajevo vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (8 . Sarajevo) Gradski narodni odbor (Sarajevo) 644 Gradsko saobraćajno preduzeće (Sarajevo) 100 Građevinski fakultet (Sarajevo) 84. Sarajevo) Gradska konferencija Saveza komunista Sarajeva vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Rešad (1945-2004) 204 Hadžagić. Édouard 202 Hadrović. član uredničkog odbora) 479 Grebo. 535. Zdravko (1947-. 1980 . pogovora) 521 Grebo. predgovora. Sulejman (1933-1996) 198 Grubelić. Gradska konferencija (Sarajevo) (1986 . član uredničkog odbora. Tonči (urednik) 912 Grebenar. (prevodilac) 407 GSP vidi Gradsko saobraćajno preduzeće (Sarajevo) Gunić. 612 Grebo. 1980 . Gradski komitet (Sarajevo) (43 . 803. 1980 . 201 Gunjak. predsjednik uredničkog savjeta) 372 . Gradska konferencija (Sarajevo) (7 . Oskar (urednik) 783 Grozdanić. 1980 . Emil (fotograf) 236. 534. Omer Edo (producent) 233 Hadrović. Gradska konferencija (Sarajevo) (1980 . autor uvoda. Zdravko (1947-. Esma (1947-. Zdravko (redaktor) 838 Grebo. V. Gradska konferencija (Sarajevo) (5 . sabirač. Vehid (1941-. 804 Grgić. 860 Građevinski fakultet u Sarajevu vidi Građevinski fakultet (Sarajevo) Grbelja. Vehid (1941-) 199. pogovora) 600 Gunić. Sarajevo) Gradska konferencija Saveza komunista Sarajevo vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. urednik) 482. Nedeljko (fotograf) 423 Gušić. 535. Senad (fotograf) 534. predgovora. 612 Grujić. Sarajevo) Gradska konferencija Saveza komunista Sarajevo vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Jasminka (prevodilac) 417 Grof. Sarajevo) Gradska konferencija Saveza komunista Sarajevo vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) Gradska konferencija SK BiH (Sarajevo) 667 Gradska štedionica (Sarajevo) (opština) 196 Gradska zajednica kulture (Sarajevo) 197 Gradski komitet Saveza komunista Sarajevo vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. napomena. 1981 . Sarajevo) Gradska konferencija Saveza komunista Sarajevo vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Sejdalija (autor) 907 Guyot. Rešad (1945-) 203 Hadrović. Dalida Hadžibegić. Senad (urednik) 46 Halilbegović. Ljiljana Beljkašić. Duljko 224 Haver. Muhamed (1918-1986. prevodilac) 724 Hajdarević. Hajrudin (drugo) 137 Hadžiselimović. ilustrator) 437 Hadžihasanović. Dalida Karić . 221 Halilović. Senahid (drugo) 54 Halilović. 207 Hadžijahić. Šemso (fotograf) 671 Hadžiomerović. Nadja (1979-) 214.vidi Karić . Muhamed (1918-1986) 208 Hadžimejlić. Jasna (drugo) 54 Hadžimuratović. Aziz (1931-. Aleksandar (1964-) 548 Hermann 225 . osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 80 Hadžijahić. 535. autor uvoda. (1926-) 223 Hasanefendić. Jasmina (prevodilac) 33 Hadžić. Senahid (1958-) 222 Hasagić. Jasminko (1988-) 220. 612 Hadžidedić. Ljiljana Hadžihalilović. Mirza (fotograf) 379 Hasanefendić. Nihad 216. 217 Halilović. predgovora. Aziz (1931-) 206. (fotograf) 534. Rešid (1956-. Fadila Nura (1956-. Aziz (autor) 470 Hadžihasanović. Amina (1957-. Kemal H. Alija (autor) 931 Hafizović. Hamdibeg (potpisnik) 399 Hasić. autor) 130 Haver. Alija Dubočanin vidi Dubočanin.Hadžiahmetović. Anur (fotograf) 220 Hadžiosmanović. napomena. napomena. predgovora. Vefik (1929-. autor uvoda. prevodilac) 844 Hadžić. Rašid 212 Halilbašić. Vefik (1929-) 210 Hafizović. Jasminko 219 Halilović. autor) 577. 356 Hegyi. pogovora) 734 Hajdarević. Anne (prevodilac) 355.vidi Beljkašić-Hadžidedić. (1949-) Hasanbegović. pogovora) 614 Hadžismajlović. Lamija (1931-) 936 Hadžiselimović. 579 Hadžihasanović. Dženana (urednik) 235 Hadžiahmetović. Alija H. Kemal (1947-. Hasan (urednik) 774 Hadžiomerspahić. Hadžem (1956-. 215 Halilbegović. Fadila Nura (1956-) 548 Hegarthy-Burke. Hajrudin (urednik) 719 Hadžismajlović. umjetnik) 227 Hadžić. Hinda (prevodilac) 671 Hadžić.284 / Biblioteka Sarajeva Hadžiabdić. Safet O. Kemal (1947-) 205 Hadžić. Ćazim (1964-) 209 Hadžimejlić. Nihad (1945-) 218 Halilbegović. Fuad (likovni urednik. Seid (ilustrator) 663 Hasanpašić. Lóránd (autor izložbe) 421 Hemon. Seid (član uredničkog odbora) 754 Huković. predgovora. osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 613 Hodžić. Enver (1940-) 936 Imamović. Husein (odgovorni urednik) 88 Huković. Nedžad (1940-. 590 Institut za proučavanje nacionalnih odnosa (1986 . predgovora. Emira Hubijar. Ante (autor uvoda. Aćif (1959-. Ferdinand 227 Hodović. Meliha (autor uvoda. Meliha (autor) 874 Husedžinović. Edo (autor uvoda. napomena. pogovora. urednik) 726 Husedžinović. Husein (autor) 470 Hujić. Hermann vidi Hermann Hurrijjet vidi Muslimansko radničko i zanatlijsko udruženje Hurrijjet (Sarajevo) Husarić. sabirač) 50 Hozić. Sarajevo) 241 Institute for the Planning of Development of Sarajevo (Canton Sarajevo) vidi Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo International Conference Children . Zlatan (autor) 867 Husedžinović. Omer (1934-. urednik) 50 Hrasnica. 589. Edo (autor. predgovora. pogovora) 872 Husedžinović.vidi Bazdulj-Hubijar. ilustrator) 665 Ibrišimović. autor uvoda. Avdo (autor) 272 Humo. napomena. Emira (1939-) 237 Ibrahimagić. Sabira 232 Huseinović. napomena. Šaban (autor) 102 Hot. Nura Bazdulj. Refik 228 Hodžić. Nada (prevodilac) 270 Hrnjić-Larson. pogovora.Victims of War & Peace (2001 . Ejup 229 Hozić. Mirela (autor) 494 Ibrišimović. napomena. Swanee 231 Huppen. Peter (prevodilac) 573 Hodler. Avdo (1973-) 233 Husić. predgovora. Zlatko (urednik) 469 Imamović. 755 Humo. Mehmed (autor) 195 Hrasnica. urednik) 622 Ibrahimović. sastavljač. Mustafa (1941-. urednik) 664 Hozić. Hamdija (autor) 495 Hodžić. Nura Hujić. Aćif (fotograf) 16 Hodović. autor) 931 Ibrahimagić. pogovora) 896 Hill. Sarajevo) International Conference Violations of Women’s Human Rights in Bosnia and Herzegovina . Nedžad (1940-) 238. 239 Ilić. Meliha (autor uvoda. Seid (urednik) 445. napomena. Sarajevo) vidi Međunarodna konferencija Djeca . Džavid (1929-.žrtve rata i mira (2001 . Kemal (fotograf. pogovora. Advan (1926-. Hamza (autor) 272 Hunt.Imenski registar / 285 Hikec. fotograf) 526 Hodžić. predgovora. autor) 587. Emira vidi Larson. sabirač) 50 Jergović. Ljiljana (autor) 564 Jurčević. Azra 274 Jurčević. 848. 853. Miljenko (1966-. Miljenko (1966-) 259. Ljiljana (sastavljač. 807 Jojić. Gabrijel (1886-1974) 275 Juzbašić. Berit H.286 / Biblioteka Sarajeva during the war 92-95 (1999 . Lazar (predsjednik uredničkog savjeta) 23 Jesenković. sabirač) 599 Ivanković. 807. Ankica (prevodilac) 252 Jurkić. Tarik (kartograf) 345 Jevrejska općina Sarajevo 758 Jevtić. 578. (autor) 781 Jovanović. Sarajevo) 48 Jugoslovensko savjetovanje o primjeni računara u bibliotekama (4 . 265. 270 Jojić. 262. 548 Jerković. Stevan 366 Jubilee Biennial of Young Artists from Europe and Mediterranean (10 . Željko (1954-) 246. Dušan (predsjednik uredničkog savjeta) 847. urednik. (1999 . 1982 . 1986 . Nenad vidi Karajlić. Sarajevo) International symposium on Problems of the history of Bosnia and Herzegovina 1850-1875 (1986 . 852. Radoslav (urednik) 316 Jovanović. Edib (1957-) 255 Jahić. autor uvoda. 607. 269 Jevtić. predgovora. 812. Sarajevo) vidi Međunarodna konferencija Kršenje ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini tokom rata 92-95. 263. 2001 . Jova (1893-1971) 257 Janić. 608 Ivanković. Borivoje (1894-1959) 268. 867 Jergović. Miljenko (autor. urednik) 936 . Borivoje 267 Johnsen. M. Željko (1954-. 247. Ubavka Janković. Ubavka Milanković. Sarajevo) vidi Međunarodni naučni skup Problemi istorije Bosne i Hercegovine 18501875. 271 Jovanović. Sarajevo) International Literary Manifestation Sarajevo poetry days vidi Međunarodna književna manifestacija Sarajevski dani poezije (20 . pogovora) 247 Jergović. Ante (fotograf) 812. Miljenko (1966-. 849. Sarajevo) IP “Veselin Masleša” (Sarajevo) 242 Isaković. Dževad (1929-. Hr. 264. (1986 . sabirač) 563 Jurić. Velimir (fotograf) 25. Alija (1932-1997. Željko (1954-. napomena. 548 Jaganjac. Sarajevo) 273 Junuzović. sastavljač. Dževad (1948-) 256 Jakšić. autor) 599 Jergović. 851. urednik) 606. Jovan M. Momir (autor) 907 Jovanović. 261. 867 Joksimović. Milorad (fotograf) 573. 850.vidi Milanković-Janić. 260. sastavljač. Nele Jeftanović. 854 Jelavić. Štefica (drugo) 805 Jovičić. urednik) 663 Islamska čitaonica u Sarajevu 244 Istorijski arhiv (Sarajevo) 245 Ivanković. Momo 289 Karabegović. Mustafa M. napomena. 293 Karaman. Dževad (1952-) 278 Kalač. Nathalie (autor) 355. 871 Karamehmedović. Zakoni itd. Nele 292. predgovora. Ahmed 294 Karanović. Tamara (autor) 494 Karadža. Nura Dika (prevodilac) 553. Šejla (ilustrator) 168 Kamhi. napomena. sabirač) 745 Kapidžić. Pavle 282 Kaluđerčić.Imenski registar / 287 Kadić. Nejla (prevodilac) 920 Kalajić. Mevlida 290 Karahasan. Rade (autor uvoda. napomena. (prevodilac) 417 Kapidžić-Osmanagić. Stevo (autor) 539 Kamarić. Lejla (1980-) 548 Kalember. Jelica Kapetanović-Ljubušak. Amira (1945-. Muhamed (fotograf) 573. Mario (drugo) 805 Kanton Sarajevo. 554 Kapić. urednik) 448. Hanifa (1935-) 288 Kapor. Muhamed (1924-2008. Dževad (1953-) 291 Karahasanović. Marko (urednik) 937 Karamehmedović. pogovora) 358. Hajrudin (fotograf) 574 Karajlić. urednik) 472 Kapić. Dragoš (autor uvoda. Milan 295 Karavelić. pogovora) 793 Kalkan. Kemal (odgovorni urednik) 451 Kapetanović-Karlić. pogovora) 289 Kalamujić. 356 Kaluđerčić. Nurko (prevodilac) 97 Karamatić. Samira (urednik) 671 Kadrić. Ševko (1955-) 277 Kajan. Faik (1919-) 276 Kadić. Izudin (autor) 229 Kapetanović. Muhamed (autor uvoda. Suada (sastavljač. Samir (urednik) 826 Kadić. predgovora. Asija (autor) 219 Kamerić. Dijan (1969-) 279 Kalajdžisalihović. Fikret (1955-) 297 . Jelica vidi Karlić-Kapetanović. 578 Karamehmedović. Mehmed beg 53 Kapić. predgovora. član uredničkog odbora) 669 Kapetanović. Muhamed (1924-) 936 Karamehmedović. autor predgovora) 251 Karamusić. Izet (autor) 591 Kálnoky. Suada (autor. Muhamed (1906-. 284 Kanton Sarajevo 283 Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo 285. Dževad 287 Kapetanović. 715 Kadić. 286 Kapetanović. Vahid (1956-) 296 Karčić. Ibrahim (urednik) 406 Karača-Beljak. 303. predgovora. Adnan (prevodilac) 98 Kemura. Matea (prevodilac) 221 . Enes (1958-. Ivan (1945-) 321. sabirač. napomena. prevodilac) 724 Karić. Sarajevo) 316 Komšić. pogovora) 73 Karkin. Srđan (prevodilac) 915 Klein. pogovora) 73 Kočić. autor uvoda. Čedo (urednik) 441 Kisić. Merisa (1983-) 299 Kavgić. Čedo (1924-. Raymond (prevodilac) 355. 307. Sejfudin (1864-1917) 306. Enes (urednik. napomena. Dragan (prevodilac) 928 Kebeljić. Enver (1962-. 1971 . Neven (1943-) 301 Kazić. 304 Keller Dubreuil. Sarajevo) 320 Kordić. 860 Kebo. pogovora) 210 Kisić. 1976 . Gordana (autor) 812 Knežević-Vuksanović. predgovora. napomena. autor uvoda. 322 Kordić. 356 Kenjić. Ivo (glavni i odgovorni urednik) 787 Koncertna agencija (Sarajevo) 386 Konferencija Rod i nauka (2008 . Sejfudin 305 Kenny. Sarajevo) 318 Konforti. pogovora) 548 Kazazović. pogovora) 53 Karić. Gordana (prevodilac) 535 Kisić. autor uvoda. Ozren (1959-) 302. Brigitte (prevodilac) 161 Kemura. Ibrahim (1935-) 936 Kemura. sastavljač. Petar (autor) 272 Kolar. Merisa (autor) 935 Karović-Babić. Sejfudin (1864-1917) Kemura. osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen. predgovora. predgovora. Nadežda 310 Knor.288 / Biblioteka Sarajeva Karić. Iva (autor uvoda. 1988 . predgovora. Branko (pripovjedač) 620 Ključanin. Jelica (autor) 195 Karović. Bernard (osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 783 Klein. Sadija (autor) 236 Kazaz. Salamon (urednik) 833 Kongres hirurga Jugoslavije (17 . Fahrija (1947-. autor) 69 Karlić-Kapetanović. Zilhad (1960-) 309 Knežević-Čečez. Senad (autor) 494 Kebeljić. Sarajevo) 317 Konferencija Saveza komunista BiH (1 . Bernardo (član uredničkog savjeta) 57 Klubička. Dalida (autor izložbe. Vladimir (1914-) 311. Ramo (1950-) 314 Kolo Srpskih sestara (Sarajevo) 315 Kolokvij o prirodnim resursima Bosne i Hercegovine (1 . sabirač) 563 Kisić. 308 Kemura. Sarajevo) 319 Kongres samoupravljača Jugoslavije (2 . Vanja (sastavljač. napomena. Stevan (glavni i odgovorni urednik) 84. Vanja (autor) 564 Kenjić-Mihaljević. autor uvoda. Sejfudin Fehmija vidi Kemura. 1988 . Enes (1958-) 298 Karić-Hadžiahmetović. 312 Köbler. 325 Košuta. Milomir (fotograf. 534. 335. Marisa (prevodilac) 379 Kosorić. 578. Derviš (1900-1943.vidi Rypešć-Kostović. autor uvoda. Milomir 327 Kovačević. Biljana (prevodilac) 591 Kovačević. 336. Fuad (1965-. Amel (tehnički urednik snimanja) 620 Kovač. predgovora. Pjer (ilustrator) 268 Križnjak-Petzke. Zdravko 328 Kozić. S. Danilo (fotograf) 95. Simonida (prevodilac) 928 Kostović. prevodilac) 163. Abdulah (ilustrator) 67.vidi Mastalić-Košuta. 220. Iwona Rypešć . Nijazija 324.Imenski registar / 289 Korkut. predgovora. 747 Kovačević. Ljubica Kovač. Drago 342 Krstanović. Nijazija (1932-) 326 Koštović. 535. Nikola (prevodilac) 873 Kovačević. sastavljač. Fahrudin (prevodilac) 726 Kreho. Danilo (fotograf. Augustin (autor) 781 Križanić. 874 Kreso. 338. Valentin 333 Kreševljaković. 925 Kreševljak. 383.vidi Tomić-Kovač. 73. Anto (urednik) 927 Kosanovich. 337. Ljubica Tomić. 341 Kreševljaković. sabirač) 558 Kovač. pogovora) 73 Kostović. prevodilac) 400 Koroman. Zilha Mastalić. Senada (prevodilac) 1. Vesna (urednik. Fuad (1965-. napomena. Dubravka (prevodilac) 161 Krleža. Šefika (prevodilac) 521 Kristić. osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 613 Kovačević. Iwona Koštović. Ivan 329. pogovora) 770 Kralj. Nihad (autor) 221 Krilić. autor uvoda. Milomir (fotograf) 95. Bogdan (grafičko oblikovanje) 509 . predgovora. Zehra (autor) 435 Krese. urednik) 559 Kovač. Zilha Kounellis. 221. urednik) 253 Kreševljaković. Veselko (1934-) 323 Koroušić. Čedomir (autor izložbe. Maruša 331. Miroslav (autor) 272 Krndija. 612. 220. 330 Krečo. Slobodan (fotograf) 573. pogovora) 810 Krajinović. 340. (fotograf) 164 Kršić. Franjo (1928-. Hamdija (1888-1959. Adila (urednik) 43 Kreso. napomena. autor uvoda. sabirač) 504 Kranjčević. 16. 339. 612 Krstanović. Senada (1951-. sabirač. 760. 574. 931 Krstanović. 68 Kožul. 332 Kreso. 534. Milovan (sastavljač. napomena. Jannis (umjetnik) 258 Kovač. osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 613 Krstanović. Marko (drugo) 436 Kovačević. Hamdija (1888-1959) 334. 576. Anida (fotograf) 221 Kreho. 535. sastavljač. predgovora. autor uvoda. 589. pogovora) 274 Kurto. 874 Krzović. Ratko (1944-) 349 Lalović. Frank 355. pogovora) 213 Krzyk. Josip (1929-1993) 352. napomena. Mirela Vučak. 931 Kurto. Zlatko (odgovorni urednik) 519 Lalić. Ibrahim (1935-. predgovora. Antun (prevodilac) 252 Larma. napomena. 353 Lešić. 535. Zijo (urednik) 438 Kudra. 356 Levi. pogovora) 496 Lagumdžija. autor) 587. Gracijela (prevodilac) 266 Levi. Halid (urednik) 386 Kuburović. Nedžad (autor uvoda. Halid 344 Kučukalić. Nedžad (1945-) 348 Kurtović. pogovora) 210 Krzović. napomena. Todor (1902-1978. Alma (1957-) 548 Lazarevska. napomena. Isak (urednik) 266 . Aida (autor) 19 Kruševac. predgovora. Mirela Lazarevska. autor uvoda. predgovora. 658 Kuburović. Amina (1959-) 936 Kurspahić. Paul (autor uvoda. napomena. Bogdan (autor) 230 Larma. Kemal (autor) 470 Kurspahić. Alma 351 Leskovac. Halid (drugo) 436. sabirač.vidi Vučak-Latić. Zoran (urednik) 234 Labbé. Mihajlo (autor) 794 Lalić. napomena. Ibrahim (1935-. Asmir (1973-) 346 Kukić. 590. Alfred (prevodilac) 604 Lešić. Nedžad (autor) 195 Kurto. Ibrahim (autor) 195. Mile (autor) 470 Latić. Slobodan 345 Kujović. Halid (autor) 435 Kuburović. Tomislav (kartograf) 4 Kuburović. predgovora. sastavljač.290 / Biblioteka Sarajeva Kršić. Slavo (autor uvoda. Rikard (fotograf) 534. Zoran (fotograf) 344 Levasseur. glavni urednik) 434 Lešić. Nermina (1956-) 347 Kurto. Nedžad (1945-. 612 Larson. urednik) 863 Kruševac. Todor (1902-1978) 343 Krzović. Zvezdana (drugo) 54 Kupusović. pogovora) 476 Kulenović. Skender (autor) 272 Kuna. Hakija (sastavljač. pogovora) 155 Kurtović. Emira 350 Lasić. Zdenko (1934-) 354 Lešić. autor uvoda. Jovan (autor) 272 Kršo. predgovora. Josip (1929-1993. 360 Lučarević. Darko (1962-. Amir (1945-. Senad 370 Mandić. Kerim (1958-) 361. pogovora) 591 Lukić. Petar (1907-1974) 358 Lucić. Fahrudin (autor) 799 Logo. predgovora. Ljubo (1931-1995) 359. Mario (urednik) 266 Lindroth. glavni i odgovorni urednik) 662 Lukić. autor uvoda. 526 Lukač. 362. Rusmir (1948-) 369 Mahmuti. Fikret (kartograf) 345 Logo. Petar 366 Ljubović. Branka (urednik) 727 Mahmutćehajić. Boba (prevodilac) 614 Logić. predgovora. napomena. sastavljač. napomena. autor uvoda. Kerim (1958-) Lukač. Aslan (prevodilac) 842 Maleš. Mladen (autor izložbe. Faruk (urednik) 163 Lovrenović.Imenski registar / 291 Levi. pogovora) 492 Lovrenović. Jovan (drugo) 411 Malohodžić. pogovora) 358 Lončarević. predgovora. Fahrudin (fotograf) 560. 600 Loidolt. Asja (autor) 874 Manifestacija Dani vakufa (2012 . Eduard 357 Lompar. recenzent) 212 Ljubović. Dragoslav 365 Ljubojev. Sarajevo) 368 Madacki. sastavljač. Tuzla. Darko (1962-) 364 Ljolje. napomena. napomena. napomena. Ljubo (fra) 936 Lucić. Banja Luka) 371 Manifestacija “Sportom do prijateljstva 2000” (2000 . urednik) 485 Ljubović. Sarajevo. 363 Lučarević. pogovora) 243 Mahmutćehajić. sabirač) 548 Lubarda. Pavle (autor uvoda. Ivan (1943-. Ibrahim (ilustrator) 254 Ljudska prava i Katolička crkva (2000 . Saša (autor izložbe) 436 Madžarević. Rusmir (autor. Kerim Doktor vidi Lučarević. Sarajevo) 372 Mann. Linda (ilustrator) 93 Lizdek. pogovora) 51 Mađarević. Amra (autor) 800 Magaš. predgovora. Pavle (pisac anotacija) 152 Lukać. Esad (fotograf) 112. Amir (1945-) 936 Ljubović. Ivan (1943-. Čedo (urednik) 320 Malešić. autor uvoda. Amir (1945-. predgovora. Ivan (autor. Jovan (autor) 907 Malešić. sabirač) 50 Lovrenović. Miroslav (urednik) 713 Ljubibratić. Amra (autor uvoda. Carol 373 . Đoko (1888-1975) 380 Medar. Ante (član uredničkog odbora) 479 Marković. Radovan 377 Maslo. 2001 . 1982 . Almir (urednik) 284 Matić. Sarajevo) 390 Međunarodni simpozij o Ehli bejtu (2002 . Fikret (pripovjedač) 233 . François (prevodilac) 191 Mastalić-Košuta. Radovan (drugo) 658 Marušić. Sarajevo) 393 Međunarodni skup Obnova Isa-begove tekije u Sarajevu (1 . (1986 . napomena. Tugomir (1957-) 378 Matić-Panić. Sarajevo) 388 Međunarodni naučni skup Zločini nad Bošnjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991-1995 (1997 . Sarajevo) 381 Međunarodna književna manifestacija “Sarajevski dani poezije” (20 .E. Dušan 374 Marinković. Sarajevo) 391 Međunarodni simpozij Svijet bez nasilja i ekstremizma (2014 . Radovan (1932-) 377 Marušić. Sarajevo) 389 Međunarodni naučni skup “20 godina SDA” (2010 . Ilidža) 387 Međunarodni naučni skup Problemi istorije Bosne i Hercegovine 1850-1875. Sarajevo) 243 Mehen. drugim balkanskim zemljama i istočnoj krizi 1875-1878. Sarajevo) 384 Međunarodna naučna konferencija o Bosni i Hercegovini i Bošnjacima (1997 . (1999 . predgovora. pogovora) 358 Mazalić. Zvjezdana (prevodilac) 81 Marović. 45 Medicinski fakultet. Mirko (urednik) 912 Marjanović. Sarajevo) 248 Međunarodna književna manifestacija “Sarajevski dani poezije” (1985 . Michael (prevodilac) 38 Mehmedalić. Zvonimir (fotograf) 379 Markotić. Sarajevo) 383 Međunarodna konferencija Kršenje ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini tokom rata 9295. 1999 . Snježana (1974-) 375 Marjanović. Sarajevo) 382 Međunarodna konferencija Djeca . autor uvoda. Sarajevo) 622 Međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini (1 . Snjezana vidi Marinković. I. napomena. Rejhana (urednik) 717 Maspero. Radmila (autor uvoda. V. Institut za anatomiju (Sarajevo) 137 Međunarodna književna manifestacija “Sarajevski dani poezije” (1984 .292 / Biblioteka Sarajeva Marinkovic. Zorislava (autor) 433 Marković. Sarajevo) 386 Međunarodni naučni skup povodom 100-godišnjice ustanaka u Bosni i Hercegovini. godine (1975 . pogovora) 358 Martino. 2006 . Sarajevo) 392 Međunarodni simpozijum O trovanju botulinusom i njegovoj terapiji (1975 . Sarajevo . Snježana (1974-) Marinković. Sarajevo) 385 Međunarodni festival folklora “Sarajevo 99” (2 . predgovora. Željko (član uredničkog savjeta) 578 Markičević. Milan (autor izložbe. Goranka (fotograf) 842 Matić. Sarajevo) 249 Međunarodna književna manifestacija “Sarajevski dani poezije” (1986 . Zilha (autor) 935 Mašala. Sarajevo) 250 Međunarodna književna manifestacija “Sarajevski dani poezije” (1987 . 376 Marušić.žrtve rata i mira (2001 . (fotograf) 601 Medicinski fakultet (Sarajevo) 44. Branka (prevodilac) 74 Metiljević. Dragan (prevodilac) 437 . Semezdin (1960-. Tihomir (1910-1989. Ljubica 408. 609 Mlakić.vidi Kenjić-Mihaljević.vidi Rudolf-Miglo. Haris (fotograf) 209 Mesihović. Anneliese von Mihaljević. Josip (1964-) 548 Moldovan. pogovora) 214. Mula Muhamed (1775-1864) 400 Metikoš. urednik) 438 Mitrašević. Mehmed-Alija 53 Mezet. napomena. Dragan (autor) 470 Momirović. Anneliese Rudloff von. 396. Vanja Kenjić. Stjepan (urednik) 711 Milaković. 397. predgovora. 804 Mehmedinović. Senka (urednik) 825 Mestvica. 734 Miljanović. autor uvoda. Mustafa (1924-) 936 Memić. Ahmed (fotograf) 885 Meissner. Slavko (1914-1984) 401 Miglo. Ursula (fotograf) 60 Memić. Đorđe (urednik) 943 Miković. Semezdin (redaktor) 838 Mehmedinović. pogovora) 331 Mehmedinović. urednik) 803. Miralem (autor) 540 Mička. Lejla Ramić. Edhem 407 Mirić. Pavle (urednik) 253 Mladenović. Josip (1861-1921) 404 Milanković-Janić. pogovora) 314 Mehmedbašić. Enver Enko vidi Mehmedbašić. Neđo (autor) 810 Minić. autor uvoda. Velimir (1937-2004. Ubavka (autor) 437 Miličić. 909 Miralem. Semezdin (1960-. 410. Josip (urednik) 313 Milaković. napomena. napomena. Semezdin (1960-) 395. Budimir 405. Damir (fotograf) 540 Mezet. Rene 403 Mikulec. 409.Imenski registar / 293 Mehmedbašić. Enver (1935-. Lejla Mesihović-Dinarević. Vanja Mikić. Veselin (urednik) 702 Mitrović.vidi Ramić-Mesihović. 398 Mehmedović. predgovora. Nedad (prevodilac) 830 Memija. Enver (1935-) Mehmedbašić. Miloš (osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 106 Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 908. predgovora. Milanka 402 Mikšić. Ljubica (glavni urednik) 520 Mladenović. Goran (prevodilac) 76 Mihaljević. pogovora) 42. napomena. Blažo 785 Milinković. 406 Milićević. Milovan (prevodilac) 134 Milošević. 215 Miljanović. autor uvoda. predgovora. Mira (autor uvoda. Vladimir (ilustrator) 179 Mićanović. Enver (1935-) 394 Mehmedbašić. Hajrudin (autor) 230 Mehmedinović. Dino (1969-. Fuada (urednik) 722 Muslimansko radničko i zanatlijsko udruženje Hurrijjet (Sarajevo) 422 Mustafić. Vesna (1948-) 424. 427. Nermana (prevodilac) 829 Muhić. predgovora. Atif (autor) 920 Muška preparandija (Sarajevo) 425 Muštović. 431 Nametak. osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 613 Mujezinović. Dado (ilustrator) 888 Mulabegović. Nedim (1958-) 412 Muhić. Adi (ilustrator) 591 Mulabegović. Sadudin (autor) 874 Musemić. Vesna 423 Mušinović. Peter 417 Muratović. 863 Muzej “Mlada Bosna” 146 Muzej savremene umjetnosti (Sarajevo) 420. Snježana (autor) 799 Mutić. 590 . Museo d’Arte Contemporanea (Prato) 420 Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien 421 Museum of Contemporary Art (Sarajevo) vidi Muzej savremene umjetnosti (Sarajevo) Museum of Contemporary Art . Muhamed (fotograf) 104 Musabegović. Mehmed (1913-1981) 413. Faruk (autor) 591 Mutapčić. Rifat (urednik) 461 Mulaomerović. Ismar (fotograf) 104 Mujezinović. Zehra (prevodilac) 825 Nametak. autor. 416 Münch. Nermin (fotograf. Muhamed (autor) 907 Musa. Colum 418. Izet (autor uvoda. napomena. Alija (1906-1987) 430.294 / Biblioteka Sarajeva Mršo. 428 Muzej Stare crkve (Sarajevo) 798 Muzeji Cetinje (Cetinje) 358 Najetović. Zoran (prevodilac) 589. Džemal 429 Nalo. osoba koja intervjuira) 32 Mušeta-Aščerić. Edina (autor) 831 Muratović. 936 Mušeta-Aščerić. 419 Musa. Jusuf (1933-) 415. autor) 587. 414 Mujkić. Mehmed (1913-1981. 589. Jasminko (urednik) 79. 421. fotograf) 832 Muratović. 602 Muzej grada Sarajeva 426. Fehim (1943-. osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 79 Mujezinović.Sarajevo vidi Muzej savremene umjetnosti (Sarajevo) Muslić. Milorad (član uredničkog odbora) 479 Muratspahić. Mustafa (fotograf) 412 Muhić. Vahidin (osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 144 Museo d´Arte Contemporanea (Sarajevo) vidi Muzej savremene umjetnosti (Sarajevo) Museo Pecci. Edina (1972-. pogovora) 733 Murphy. 80 Mulić. Halid (fotograf) 412 Muhić. Sarajevo) 441 NAUČNI skup Genetičko inženjerstvo i biotehnologija (Sarajevo . urednik. 662 Narodno pozorište. sabirač) 492 Nikolić. 1983) 442 Naučni skup Iskorišćavanje osnovnih pedoloških karata (1974 . Sarajevo) 444 Naučni skup o trombofiliji i antitrombocitnoj. 454. Aleksandar (urednik) 445 Nilević. antitrombotičnoj i trombolitičnoj terapiji (1986 . Opera (Sarajevo) 438 Nastasić. Ozren (autor) 272 Neidhardt. napomena. 936 Nilević. likovni urednik) 669 Numankadić. 455 Nenadić. sastavljač. 589. Tatjana 453. Danka (urednik) 502 Nikulin.) Numić. Edin (autor) 470 Numankadić.Imenski registar / 295 Naqvi. Sarajevo) 448 Naučni skup Stanje i pravci razvoja naučnoistraživačkog rada u Bosni i Hercegovini (1977 . Sarajevo) 451 Naučnoistraživački institut “Ibn Sina” (Sarajevo) (osnivač/sponzor) 391 Navarro. godine (1981 . Esad 459 . Balet (Sarajevo) 437. pogovora) 487 Novo Sarajevo (Bosna i Hercegovina) (Općina) 457 Nuhić. Bato (fotograf) 423 Narodna biblioteka “Hasan Kikić” (Sarajevo) 717 Narodno pozorište (Sarajevo. 590. Hristifor (fotograf) 275 Naučna i stručna rasprava o knjizi “Bosanski rat” Dobrice Ćosića (2012 . Sarajevo) 450 Naučno društvo Bosne i Hercegovine. Hajrudin (1920-1996) 936 Njemčević. Sarajevo) 447 Naučni skup “Revolucionarno djelo Đure Pucara Starog” (1986 . Pepe 452 Nedeljković. Sjednica (1976 . Boris (autor) 587. Sarajevo) 440 Naučni skup AVNOJ i savremenost (1983 . predgovora. Sarajevo) 439 Naučni kolokvij Pero Slijepčević u svome vremenu i danas (1988 . Danka (prevodilac) 534 Nikolić. Sarajevo) 445 Naučni skup Otpor austrougarskoj okupaciji 1878. Edin (1948. Boris 936 Novak. Miroslav (prevodilac) 177 Nezirović. Edin (1948-. Edo vidi Numankadić. osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 435 Narodno pozorište (Sarajevo) 436 Narodno pozorište.grad i regija u vremenu i prostoru 2000. član uredničkog odbora. Sarajevo) 443 Naučni skup Književnost Bosne i Hercegovine u svjetlu dosadašnjih istraživanja (1976 . godine u Bosni i Hercegovini (1978 . Maniza 432 Narančić. Boris (autor uvoda. Muhamed (prevodilac. Sarajevo) 943 Naučni skup Sarajevo . Sarajevo) 446 Naučni skup Razgovori o arhitektonskoj kritici (1974 . Sarajevo) 449 Naučni skup 100 godina ustanka u Hercegovini 1882. godine (1982 . Muhamed (1928-2011) 458 Numankadić. . 249 Osti. napomena. Josip (1945-. Aida (prevodilac) 97 Ožegović. notograf) 254 Omeragić. Ladislav (urednik) 755 Pajić. Dušan (urednik) 20 . sabirač) 248. Radmila Panjeta. Drugi nacrt statuta 474 Opština Centar Sarajevo. Vlajko (član uredničkog savjeta) 578 Palavestra. Sarajevo) 469 Olujić. predgovora. pogovora) 673 Osti. sastavljač. (ilustrator) 164 Ozmo. 2001” (Sarajevo) 48 Osim. Sarajevo) 463 Okrugli sto Prijedlog izmjene i dogradnje Ustava Bosne i Hercegovine (2005 . Merima (prevodilac) 590 Osnovna privredna komora Sarajevo 486 Osti. napomena. Prednacrt statuta 475 Organization Committee of X Jubilee Biennial of Young Artists from Europe and Mediterranean “Sarajevo. autor uvoda.vidi Matić-Panić. Vladimir (prevodilac) 134 Osmanagić. Milenko 488 Palavestra. Sarajevo) 462 Okrugli sto Institucije Bosne i Hercegovine (1998 . Josip (autor uvoda. obnova i razvoj Bosne i Hercegovine (1996 . Sarajevo) 461 Okrugli sto “Elaboracija sjećanja na rat kao zaloga za budućnost Bosne i Hercegovine” (2007. Ladislav (urednik. Hanifa Kapidžić. Sarajevo) 464 Okrugli sto Uticaj transformacije vlasništva na nezaposlenost i zapošljavanje (1999) 465 Okrugli sto Zapošljavanje. Vlajko 489 Panić. Refik (fotograf) 209 Omladinska radna akcija (Sarajevo) 477 Opština Centar Sarajevo. Josip (1945-. M. autor) 547 Pajić. Josip (prevodilac) 332 Osti. Mirsada (prevodilac) 384 Papadopolos. Josip (1945-) 487 Ovadija. sabirač. Sarajevo) 519 Okrugli sto Provođenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda i građana u BiH (2000 .prelomna godina rata za odbranu Bosne i Hercegovine (2010) 468 Okrugli stol Djeca sa posebnim potrebama (1998 . Danijel (osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 272 Öztürk. član uredničkog odbora) 754 Ožegović. pogovora) 321 Osti. Josip (1945-. Radmila Matić. napomena.296 / Biblioteka Sarajeva Obala Art centar (Sarajevo) 163 Oblasna muzička škola (Sarajevo) 460 Okrugli sto Bosanska Posavina-dio cjelovite Bosne i Hercegovine (1994 . pogovora. Hanifa (1935-) Osmankadić. autor uvoda. (fotograf) 164 Osipov. Sarajevo) 467 Okrugli sto 1993. Sarajevo) 466 Okrugli sto Značaj igmanskog bojišta za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine (2009 . predgovora. urednik) 737 Osti.vidi Kapidžić-Osmanagić. B. Milenko (urednik. predgovora. Slavko (sastavljač. Anisa (pisac anotacija) 800 Omeragić. Merima (1988-) 471 Omerović. Petar (urednik) 793 Petrinić. osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 613 Pinto. pogovora) 171 Papić. autor) 781 Pavković. napomena. autor) 587. Lana (urednik) 916 Paškvalin. Haris (1961-. Veljko (urednik) 912 Pašović.Imenski registar / 297 Papić. Marinko (urednik) 946 Perović. Astrid (prevodilac. Muhidin 936 Pelidija. predgovora. sastavljač. Leo 498 Philippsen. Divna (autor) 437 Pervaz. Omer (fotograf) 423 Pejanović. Mirko (1946-. Dese (prevodilac) 358 Pavičić. Radivoje (autor) 807 Papić. Avram 499 Pinto. Enes (1949-) 936 Pelletier. Zoran (urednik) 88 Papo. Dubravka Pfeffer. Vilma (1925-) 497 Petranović. Mladen (fotograf. predgovora. autor) 547 Petrović. sastavljač. Asim (glavni i odgovorni urednik) 54 Pedagoška akademija (Sarajevo) 927 Pedagoška akademija. pogovora) 358 Pervan. Nenad (grafičko oblikovanje) 88 Péault. predgovora. Esad (1915-1967) 491 Pašić. napomena. René 496 Perković. Edina (autor) 435 Paravac.vidi Križnjak-Petzke. Mirko (autor) 379 Petrinić. Benjamin 500 Pinto. Astrid (redaktor prijevoda) 76 Pietrass. 590 Pelidija. Dušan (autor) 867. Draginja (prevodilac) 656 Petir. sabirač) 336 Pelidija. Enes (1949-. Ivan (urednik. autor) 476 Pelesić. Ana (autor uvoda. Avram (urednik) 266 Pinto. Mile (autor) 25 Petrović. 786 Pehlić. Mirko (urednik. Enes (1949-. David (autor uvoda. 931 Pašalić. pogovora) 66 Pinto. Dubravka Križnjak. napomena. Davor (autor uvoda. predgovora. Milan (fotograf) 423 Pavlović. Latinka (autor) 599 Perović. 589. Louis 492 Paunović. redaktor prijevoda) 556 Philippsen. 791 Petzke. Richard (prevodilac) 842 Pikulić. režiser) 1 Patin. Avram (autor uvoda. Roman (ilustrator) 269. sabirač) 44 Petrović. Olga (autor uvoda. napomena. pogovora. Corinne 493 Peco. Viša pedagoška škola (Sarajevo) 785. predgovora. Ljiljana 501 . napomena. pogovora) 66 Pirolić. Nihad (fotograf. Borivoje (urednik) 273 Pištalo. Glavna skupština (Sarajevo) (29 . Centar za bošnjačke studije Prguda. Mirza (prevodilac) 14 Pušija. Miroslav (1946-) Pudarić. 534. Miroslav (1946-) 533. Katarina (drugo) 805 Popara. Zlatko (autor) 591 Prohić. Zvonko (prevodilac) 842 Plevnik. 1931 . 537 Prstojević. Miroslav (1946-. Đorđe 532 Protić. Stevo 511 Popović. Miomir (fotograf) 112 Plepelić. Branko (fotograf) 344 Popović. Sarajevo) 530 Prosveta.298 / Biblioteka Sarajeva Pištalo. Franjo (drugo) 805 Potokar. Jure (prevodilac) 487 Powell. Georg vidi Protić. autor. 575 Prohić. Glavna skupština (Sarajevo) (30 . autor uvoda. Validan (prevodilac) 825 Purić. pogovora) 574. Tatjana (prevodilac sažetka) 550 Praštalo. fotograf) 612 Prstojević. Danko (osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 769 Počanić. Murat (urednik) 465 Praštalo. Cvetko Đ. Jelka (urednik) 717 Posavac. 1935 . Vladimir (1960-) 548 Pita. 535. sabirač) 668 Podrug. Sarajevo) 529 Prosveta. Đorđe Prstojević. pogovora) 836 Plakalović. Tomo (sastavljač. Sarajevo) 528 Prosveta. Irena 510 Popović. Glavna godišnja skupština (Izveštaj glavnog odbora) (25 . 508. Sanja (prevodilac) 97. Sarajevo) 531 Protić. predgovora. Tatjana (prevodilac) 344. 859 Prašo. Steve (urednik) 752 Pozorište mladih (Sarajevo) 138. Sanda (urednik) 286 Puljić. Azra (prevodilac) 158 Plakalo. napomena. 98 Prosveta. Miroslav vidi Prstojević. 1936 . Vladimir (fotograf) 94 Popović-Trtak. 386 Pravni fakultet (Sarajevo) 512. autor uvoda. Dijana (1949-) 516 Preljević. Safet (1950-. Vahidin (prevodilac) 98 Preporod vidi Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”. 536. Abid 517 Přibský. Mihajlo 507 Popović. osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 613 . 509 Popović. Osman Efendi (potpisnik) 399 Pregelj. Kasim (1937-1984. 1937 . Glavna skupština (Sarajevo) (31 . Elmedina (prevodilac) 493 Polić. 513 Prce. napomena. predgovora. Vladimír 518 Privredna komora Kantona Sarajevo 522 Prlenda. Ankica (ilustrator) 165 Prčić. Mila (kompozitor) 26 Rakić. 796 Radonjić. 589 Radić. Sarajevo) 551 Regionalna konferencija o demokraciji i ljudskim pravima u postjugoslovenskim zemljama (2003 . sabirač) 504 Redžić. Svetlana (autor uvoda. Dragutin (fotograf) 349 Radeljković. Dragan (fotograf) 344 Ressner. Miodrag (fotograf) 602. Erich 549 Ravlić. Edita (prevodilac) 907 Radosavljević. Drago (fotograf) 438 Reunion scientifiques Colloque sur la critique architecturelle (1974 . Miloš (autor predgovora. pogovora) 873 Raković. pogovora) 252 Ravlić. 699. autor uvoda. Odjeljenje za statistiku Sarajevo 555 Resner. 700 Rasaluddin. Mira (autor) 907 Ramadan. 542. Svetozar-Ras (urednik) 664 Radosavljević. pogovora. Angela (prevodilac) 842 . predgovora. Sarajevo) Rezaković. Saba (prevodilac) 551 Rašidagić. autor izložbe) 506 Ramić-Mesihović. Edita 545 Radovanović. Enver (1915-) 550 Regional Conference Literature and Culture for Peace (2000 . napomena. Hajrudin (1952-2003) 546 Ramadanović. Ivan (urednik. Lejla (prevodilac) 97. Hajrija (sastavljač. Stanislava (urednik) 875 Rakanović. fotograf. redaktor) 818 Radić. pogovora. Dragan (fotograf) 379 Ressner. napomena. Sarajevo) vidi Regionalna konferencija Literatura i kultura za mir (2000 . Aida (drugo) 805 Radio-Televizija Sarajevo 85. Ivan (urednik) 805 Redžepović. Fahret (autor uvoda. Džemal (član uredničkog odbora) 754 Rezaković. Atka 553. Zlata (urednik) 456. Sarajevo) 552 Reid. Branka (prevodilac sažetka) 3 Ramić. predgovora. Dragana (drugo) 658 Radić. 654 Radovanović. Svetlana (autor izložbe) 560 Rakić. Miloš (urednik) 275 Radielović. Emira (urednik) 235 Redžić. napomena. 554 Republički zavod za statistiku SRBiH. Faris (urednik) 284 Rathfelder. Svetozar (autor) 272 Radonić. Džemal (urednik) 445 Richter. 98 Ramusović. predgovora. autor izložbe) 240 Rakić. Zvonimir (prevodilac) 573. Svetlana (autor uvoda.Imenski registar / 299 Radan. Sarajevo) vidi Naučni skup Razgovori o arhitektonskoj kritici (1974 . 933 Radnička Komora za Bosnu i Hercegovinu (Sarajevo) 543 Radnički univerzitet “Đuro Đaković” (Sarajevo) 544 Radojčić. predgovora. Sarajevo) Regionalna konferencija Literatura i kultura za mir (2000 . 541. napomena. Ilarion (autor) 795. Melika (1945-) 566. 470 Samardžić. Narcis (1973-) 569. Amira (prevodilac) 221 Saksida. Bojan (prevodilac) 604 Sales Murphy. 564 Sacco. Cvjetko (1902-1989. Nedim 556 Rihtman. Ranko (kompozitor) 583 Risaluddin. Dževdet (1947-) 568 Saračević. Ranko (fotograf) 573. Biserka 563. 595 Sarajevo (Bosna i Hercegovina) (opština Centar) 596 . Risaluddin (prevodilac) 800 Sabljaković. Iwona (prevodilac) 73 Saba. Hasan (prevodilac) 361 Rosić. Samra (prevodilac) 610 RTV SA vidi Radio-Televizija Sarajevo Rudež. Nedim (1943-) 557 Rifatbegović. Teodor (drugo) 436 Romanić. Zulejha (prevodilac) 533 Rifatbegović. 571. Melika (1945-) Salom. 361 Romanić. Saba (prevodilac) 16. Teodor (1926-) 561 Rončević. Sesil Rothkopf. Goran (1961-) 548 Samokovlija. Sarajevo) Rovčanin. Sesil (urednik) 656 Roth. Narcis (1973-. Melika vidi Salihbeg Bosnawi.300 / Biblioteka Sarajeva Ridzanović. urednik) 824 Saračević. Colum Salihbeg Bosnawi. Joe 565 Sadiković. Colum de vidi Murphy. 578 Rot. Nada (autor) 379. Zijad 562 Rustempašić. Anneliese von (prevodilac) 161 Rujanac. Isak (autor) 272 Sarač. Mladen (drugo) 805 Rudolf-Miglo. Midhat (pripovjedač. Sarajevo) vidi Okrugli sto Prijedlog izmjene i dogradnje Ustava Bosne i Hercegovine (2005 .Kostović. 567 Salihbegović. 51. 201. 572 Sarajevo (Bosna i Hercegovina) (grad) 593. Cvjetko (urednik) 153 Rihtman. Sarajevo) The Round table on Proposal for constitutional changes and upgrade of the Constitution of Bosnia and Herzegovina (2005 . notograf) 433 Rihtman. Zulejha (prevodilac) 134 Riđanović. autor. prevodilac) 598 Riđanović. 570. Sven (prevodilac) 384 Rypešć . Zijad (1951-. kartograf) 296 Rujanac. 594. Moritz (osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 783 Round Table Implementation of the Decision of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina on Constituency of People and Citizens in B&H (2000) vidi Okrugli sto Provođenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda i građana u BiH (2000 . Cecil vidi Rot. 634. Mercé (prevodilac) 379 Savčić. Sarajevo) 682 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Tamara (autor izložbe. Izet (1930-2002) 674. Budžet 647 Sarajevo. Sarajevo) 682 Savez komunista Bosne i Hercegovine. 1981 . Gradska konferencija (Sarajevo) (3 . 1981 . 638. 639. Gradska konferencija. Sarajevo) 683 . Gradska konferencija (Sarajevo) (16 . 1981 . 628. 632 Sarajevo. Gradska konferencija (Sarajevo) (15 . Gradska konferencija (Sarajevo) (1980 .Imenski registar / 301 Sarajevo (Bosna i Hercegovina) (opština Stari grad) 597 Sarajevo. Sarajevo) 692 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Sarajevo) 692 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (18 . Sarajevo) 693 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Budžet 646 Sarajevo. 1981 . 642. Narodni odbor i reon. urednik) 436 Saumell. Budžet (Bosna i Hercegovina) (opština Stari Grad) 633. Opštinska organizacija Centar (Sarajevo) Savez komunista Bosne i Hercegovine (1980 . Sarajevo) 690 Savez komunista Bosne i Hercegovine. 643 Sarajevo. Gradska konferencija (Sarajevo) (11 . 1981 . Samoupravna interesna zajednica (Bosna i Hercegovina) (grad) 650 Sarajevo. Skupština grada (Bosna i Hercegovina) (grad) 651 Sarajevska čitaonica vidi Islamska čitaonica u Sarajevu Sarajevska Dobrotvorna zadruga Srpkinje 653 Sarajevska pivara 228 Sarajevski dani poezije vidi Međunarodna književna manifestacija Sarajevski dani poezije Sarajlić. 675 Sarajlić-Slavnić. 1980 . Sarajevo) 679 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Studijski centar (Sarajevo) Savez komunista BiH vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. 1981 . Gradska konferencija (Sarajevo) (12 . Budžet (Bosna i Hercegovina) (opština Centar) 624. Budžet (Bosna i Hercegovina) (Opština grada) 627. 640. Sarajevo) 694 Savez komunista Bosne i Hercegovine. 625. Gradska konferencija (Sarajevo) (1982 . 1982 . 626 Sarajevo. Gradski narodni odbor 644 Sarajevo. Društveni plan (Bosna i Hercegovina) (opština Centar) 636. Gradska konferencija (Sarajevo) (10 . 673 Sarajlić. Lola (ilustrator) 875 Savez komunista BiH vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. 641. Prijedlog budžeta (Bosna i Hercegovina) (Opština Centar) 649 Sarajevo. Sarajevo) 681 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (1986 . 630. Gradska konferencija (Sarajevo) (13 . 629. Sarajevo) 691 Savez komunista Bosne i Hercegovine. 1980 . Sarajevo) 692 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Komisija za zaštitu i unapređivanje čovjekove sredine (Bosna i Hercegovina) (opština Centar) 645 Sarajevo. Sarajevo) 678 Savez komunista Bosne i Hercegovine. 637. Gradska konferencija (Sarajevo) (14 . Izet (1930-) 672. Narodni odbor. 635 Sarajevo. 631. Sarajevo) 680 Savez komunista Bosne i Hercegovine. 1981 . 1979 . 1982 . 1981 . 1982 . Sarajevo) 683 Savez komunista Bosne i Hercegovine. 1982 . 696. 1979 . Sarajevo) 687 Savez komunista Bosne i Hercegovine. 1981 . Gradski komitet (Sarajevo) (6 . Sarajevo) 456 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradski komitet (Sarajevo) (1985 . Gradska konferencija (Sarajevo) (12 . Gradska konferencija (Sarajevo) (1986 . 1981 . Gradski komitet (Sarajevo) (2 . Sarajevo) 682 Savez komunista Bosne i Hercegovine. 704 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (10 . Gradska konferencija (Sarajevo) 676. 1980 . Gradska konferencija (Sarajevo) (16 . Gradska konferencija (Sarajevo) (1980 . 1980 . Sarajevo) 689 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (6 . Sarajevo) 681 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (4 . 677 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Sarajevo) Savez komunista Sarajeva. Gradski komitet (Sarajevo) (4 . Sarajevo) 684 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (15 . Sarajevo) 701 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Sarajevo) 686 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. 1981 . Gradska konferencija (Sarajevo) (4 . Gradska konferencija (Sarajevo) (11 . Sarajevo) 702 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (8 . Sarajevo) Savez komunista Sarajeva. Gradski komitet (Sarajevo) (3 . 1980 . Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Sarajevo) 699 Savez komunista Bosne i Hercegovine. 1982 . Sarajevo) 685 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Studijski centar (Sarajevo) 695. 697 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Sarajevo) Savez komunista Sarajeva. Sarajevo) 698 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (9 . 1979 . Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Sarajevo) 700 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (9 . 1981 . Sarajevo) 688 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (5 . Gradska konferencija (Sarajevo) (6 . Programi 667 Savez komunista Sarajeva. Sarajevo) . Sarajevo) Savez komunista Sarajeva. Gradska konferencija (Sarajevo) (5 . Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. 1980 . 1980 . 1982 . Kongres (5 . Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Sarajevo) 700 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Sarajevo) 700 Savez komunista Bosne i Hercegovine. Sarajevo) Savez komunista Sarajeva. 1969 . Sarajevo) Savez komunista Sarajeva. Gradska konferencija. Opštinska organizacija Centar (Sarajevo) 703. 1980 . Gradska konferencija (Sarajevo) (8 . Gradski komitet (Sarajevo) (43 . Gradski komitet (Sarajevo) (5 .302 / Biblioteka Sarajeva Savez komunista Bosne i Hercegovine. 1981 . Gradska konferencija (Sarajevo) (7 . Sarajevo) 688 Savez komunista Bosne i Hercegovine. 1980 . Gradska konferencija (Sarajevo) (6 . Gradska konferencija (Sarajevo) (8 .Imenski registar / 303 Savez komunista Sarajeva. ostvarivanju politike ekonomske stabilizacije i bržem produktivnom zapošljavanju mladih (1982 . Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. 1982 . Sarajevo) Savez komunista Sarajeva. Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Sarajevo) Savez komunista Sarajeva. 1980 . Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Komisija Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine u vaspitanju i obrazovanju mlade generacije i u daljem samoupravnom preobražaju obrazovnog sistema (1978 . Republička konferencija (1984 . Gradska konferencija (Sarajevo) (4 . 1980 . Komisija: Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine u daljem razvoju i jačanju socijalističkog samoupravljanja. Gradska konferencija (Sarajevo) (9 . Komisija: Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine u borbi za veći uticaj i aktivnije učešće mladih u političkom sistemu socijalističkog samoupravljanja (1982 . 1981 . 1979 . 1982 . Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Sarajevo) 712 Savjetovanje o istraživanjima i obrazovanju u fizici (1980 . Sarajevo) 711 Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982) (1982 . Gradska konferencija (Sarajevo) (8 . 1980 . Sarajevo) Savez komunista Sarajeva. Gradska konferencija (Sarajevo) (7 . Sarajevo) Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Sarajevo) 710 Savjetovanje o aktuelnim vodoprivrednim problemima Bosne i Hercegovine (1977 . Sarajevo) 707 Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. 1980 . 1978 . Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (5 . Kongres (9 . Sarajevo) Savez komunista Sarajeva. Sarajevo) Savez komunista Sarajeva. 1979 . Treća komisija (9 . Sarajevo) vidi Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Sarajevo) vidi Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Prva komisija (10 . Gradska konferencija (Sarajevo) (5 . 1981 . Sarajevo) 705 Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Sarajevo) Savez komunista Sarajeva. Treća komisija (10 . Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Sarajevo) Savez komunista Sarajeva. Sarajevo) Savez komunista Sarajeva. Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Sarajevo) Savez komunista Sarajevo. Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Sarajevo) 709 Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Sarajevo) Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Gradska konferencija (Sarajevo) (4 . 1982 . 1979 . Sarajevo) 713 . Prva komisija (10 . Sarajevo) Savez komunista Sarajeva. Sarajevo) Savez komunista Sarajeva. Gradska konferencija vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Gradski komitet vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. 1978 . Sarajevo) 708 Savezna komisija za kulturne veze sa inostranstvom (Beograd) 875 Savjetovanje Fundamentalna i primijenjena istraživanja u nauci i strategija naučnog razvoja u BiH (1980 . Gradska konferencija (Sarajevo) (6 . 1978 . Sarajevo) 706 Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Sarajevo) vidi Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. 1980 . 1980 . Treća komisija (10 . Sarajevo) Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. 1982 . Treća komisija (9 . Gradski komitet (Sarajevo) (43 . 1985 . 349. 554 Schulte. 734.304 / Biblioteka Sarajeva Savjetovanje o naučnom radu iz oblasti matematike (1978 . 738. 873 Silvestri. 735. Goran (1953-) 749 Simić. Goran (1952-. 741. Sarajevo) 722 Savjetovanje Teoretski aspekti općeg predmeta Nauka o odbrani i njegov doprinos unapređenju odbrambene kulture studenata univerziteta u BiH (1 . Stephen 724 Schwarz. Hana (autor) 553.Razvoj sistema upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju (4 . Mevlida (1942-) 728 Sergejevski. 744 Sijarić. 818. Amela (prevodilac) 747 Simić. Hrvatskoj i Srbiji (4 . 726. Mevludin 725 Selmanović. 2006 . Ćamil (1913-1989) 746 Sijarić.primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu (2 . Sarajevo) 750 Simpozij Korištenje tla i vode u funkciji održivog razvoja i zaštite okoliša (1998 . Sarajevo) 716 Savjetovanje o zavičajim zbirkama u narodnim bibliotekama (1987 . 740. Bärbel (prevodilac) 842 Schwartz. 2008 . Sarajevo) 720 Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . Sarajevo) 751 Simpozij Psihosocijalne posljedice rata (2000 . Henda (autor) 799 Serdarević. Sarajevo) 717 Savjetovanje Položaj i uloga Akademije nauka i umjetnosti u našem samoupravnom socijalističkom društvu (1979 . 739. 737. predgovora. Dimitrije (autor) 272 Serotta. 654. 733. napomena. Dimitrije 729 Sergijevski. 578. Goran 747 Simonović. Sarajevo) 719 Savjetovanje Razvojne i životne dileme Grada Sarajeva (1993 . Georg (prevodilac) 178 Schofield. Goran (1952-) 748 Simić. Sarajevo) 718 Savjetovanje Problemi uzdizanja naučnoistraživačkih kadrova u Bosni i Hercegovini (1979 . Perica (muzičar) 233 Simpozij Dramski tekst danas u Bosni i Hercegovini. Sarajevo) 752 Simpozijum Južnoevropske prašume i visokoplaninska flora i vegetacija istočnoalpsko-dinarskog prostora (1969 . 736. Sarajevo) 754 . Sarajevo) 723 Schmidt. 574. pogovora) 836 Simić. 578 Sidran. Crnoj Gori. Sabine (prevodilac) 161 Sejmenović. 573. Sarajevo) 727 Semra. Sarajevo) 715 Savjetovanje o terminologijama narodne materijalne i duhovne kulture (1974 . Sarajevo) 721 Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja . Edward 730 Seton-Watson. Sarajevo) 753 Simpozijum o mikotoksinima (2 . 358. Amira (prevodilac) 825 Simić. 275. Sarajevo) 714 Savjetovanje o pitanjima prostornog razvoja Bosne i Hercegovine (1978 . autor uvoda. Marija (fotograf) 573. Elke (prevodilac) 842 Schwenk. 2010 . Robert William 731 Sever. 743. 1996 . Faruk (autor) 494 Sikimić. 742. Abdulah (1944-) 732. 602. Gojko (fotograf) 240. Behaudin (1915-1972) 726 Seminar o zajedničkom obrazovnom sustavu za Bosnu i Hercegovinu (1998 . 1988 . pogovora) 514 Softić. Andrej (prevodilac) 871 Socijalistički savez radnog naroda. Glavna skupština (Sarajevo) (29 .vidi Sarajlić-Slavnić. Käthe (prevodilac) 730 Srednja tehnička škola (Sarajevo) 495. Ibrahim (1952-) 776 Spaho. 356 Solovjev. 1935 . Sarajevo) 756 Simpozijum o problemima istraživanja šumskih zemljišta (1973 . Skupština (Sarajevo) (3 . Isaac Bashevis SIZ grada Sarajeva vidi Sarajevo. Borislav (1930-) 779 Spasojević. Joko (urednik) 857 Spasojević. Ljiljana (autor) 812 Smajlović. Sylvie (prevodilac) 551 Skarić. Glavna godišnja skupština (Izveštaj glavnog odbora) (25 . Damir (prevodilac) 776 Spahić. Skupština grada (Bosna i Hercegovina) (grad) Slavnić. Đorđe (drugo) 139 Sopić. Vladislav 761 SKBiH vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine (1980 . Savo (glavni i odgovorni urednik) 154 Spahić. 775 Sovilj. predgovora. Elma (1961-) 773 Soldo. Tamara Sarajlić. Marko D. Sarajevo) Skrinjar-Tvrz. Sarajevo . Ibrahim (glavni urednik) 159 Spahić. Borislav (fotograf) 168 Spasojević. 806 Sreska bolesnička blagajna (Sarajevo) 790 Sreska bolesnička blagajna. Meho 768 Smajlović. Fehim Dž. (1943-1993) 936 Sparavalo. 1931 . 763 Skarić. Sarajevo) 771 Sofri. Vojka (1941-. urednik) 248 Smrekar. 1936 . Glavna skupština (Sarajevo) (30 .Imenski registar / 305 Simpozijum o mikotoksinima (3 . 767 Smajić. Sarajevo) Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosveta vidi Prosveta. Isaac Bashevis 759 Singer. Isak Baševis vidi Singer. Tamara Smailbegović. napomena. Sreski odbor (1961 . Fehim (1877-1942) 777 Spaho. Vladislav (1869-1943) 762. Aiša (autor uvoda. Valerija (1928-) 764 Skupština grada Sarajeva (Sarajevo) 875 Skupština grada Sarajeva vidi Sarajevo. Maja (prevodilac) 355. urednik) 515 Softić. napomena. pogovora. 1911 . Esma 766. Merima (ilustrator) 412 Smiljanić-Đikić. Adriano 772 Softić. Borislav (1930) 778 Springer. predgovora. Đorđe (1960-) 765 Slavnić. Sarajevo) Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosveta vidi Prosveta. Sarajevo) 755 Simpozijum O naučnoistraživačkom radu na polju ishrane stanovništva (1970 . Sarajevo) 790 Srpska pravoslavna crkva (Sarajevo) 560 Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosveta vidi Prosveta. Tjentište) 757 Singer. Samoupravna interesna zajednica (Bosna i Hercegovina) Skakic. Aiša (autor uvoda. Sarajevo) . Marija (prevodilac) 373 Stojanov. Pero (autor uvoda. Treća komisija (9 . Kongres (9 . Božo (ilustrator) 394 Stern. Avdo (1927-) 936 Sudar. Vladimir 810 Suljić. sastavljač. autor uvoda. Mario (1941-. 793 Srpsko-pravoslavno bogoslovsko učilište (Reljevo) 794. Mile (1955-) 808 Stricker. 356. Sarajevo) SSO BiH vidi Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. napomena. prevodilac) 489 Symposium on Mycotoxins (2 . Sarajevo) Symposium on thrombophilia and antithrombocytic. 1982 .vidi Fekete-Sullivan. Gradska konferencija. Holm 811 Sušić. Nikola (autor) 282 Stevanović.306 / Biblioteka Sarajeva Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosveta vidi Prosveta. autor uvoda. Sarajevo) Symposium Sarajevo-town and region in time and space in the year 2000th (1981 . Sarajevo) . Marija Fekete. Pero (urednik) 911 Sullivan. 1978 . Avdo (1927-. pogovora) 336 Sućeska. 1937 . Sarajevo) SSO BiH vidi Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. antitrombotičnoj i trombolitičnoj terapiji (1986 . godine (1981 . napomena. Sarajevo) vidi Simpozijum o mikotoksinima (2 .grad i regija u vremenu i prostoru 2000. 796 SSO BIH vidi Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. 1978 . 1985 . pogovora) 249 Suško. 795. Mario (1941-. 931 Stambeno preduzeće Sarajevo 797 Stara crkva (Sarajevo) 798 Starz. Sarajevo) vidi Naučni skup o trombofiliji i antitrombocitnoj. Dragoljub (urednik) 145 Stojić. 1982 . Marija Sultanović. pogovora) 360 Sudar. Sarajevo) vidi Naučni skup Sarajevo . predgovora. Avdo (urednik) 550 Sućeska. antithrombotic and thrombolytic therapy (1986 . Sarajevo) Stajić. predgovora. Sarajevo) SSO BiH vidi Savez socijalističke omladine Bosne i Hercegovine. Đorđe (autor) 272 Stručno-naučni sastanak Zdravlje i prirodna sredina u Bosni i Hercegovini (1976) 809 Studijski centar Gradske konferencije SK BiH vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine. Ingo (urednik) 46 Stefanović. Studijski centar (Sarajevo) Sućeska. Glavna skupština (Sarajevo) (31 . sabirač. Vesna (prevodilac) 432 Sundhausen. Prva komisija (10 . Heinrich (urednik) 610 Stričević. Stefan (urednik) 43 Suško. 1985 . Pavel (urednik) 393 Stešić. Božidar (fotograf) 379 Stefanović. Slobodan (autor) 355. napomena. Sarajevo) Srpsko-pravoslavno bogoslovsko sjemenište (Reljevo) 792. predgovora. Treća komisija (10 . Magbul 829 Šljivo. Dubravka 831 Šoljan. Jasna (1949-. Hrvoje (autor) 435. Fuad (urednik) 74 Šišić. Andrija (autor uvoda. Damir (fotograf. Jasna 816 Šantić. 772 Šeremet. I. Nusret (1927-) 817 Šehović. Ivo (1900-1991) 818 Šeremet. sastavljač. Magbul (1951-) 830 Škoro. pogovora) 622 Šimčik. autor uvoda. Dubravka (1945-) 832 Šoljan. Damir (1978-) 548 Šadinlija. Hasan (autor) 495 Šiljak-Jesenković. Hedviga (prevodilac) 534 Šamić. Mesud 815 Šagolj. Hazim 813 Šabanović. Faruk (1970-) 548 Šehić. Ivan (1928-) 834 Štraus. Srećko (1929-) 828 Šišić. (ilustrator) 164 Šulc Vetel. sabirač) 194 Šapčanin. predgovora. Ivo (prevodilac. Damir (urednik određene oblasti.Imenski registar / 307 Šabanović. Hazim (1916-1971. Branislav (drugo) 805 Škoro. pogovora) 902 Šoljan. pogovora) 919 Štern. Adnan (autor) 907 Šapina. Amina (1965-. Pavel (urednik) 756 Štraus. Slavko (1937. Nedim (1926-) 936 Šarčević. Muhamed (autor) 935 Šiljak. Galib (1933-. ilustrator) 165 Štraus. napomena. Amela (autor) 222 Šehović. Fernand (ilustrator) 838 . 658 Šarac. 821 Šerijatska gimnazija (Sarajevo) 822. Ivan (urednik) 497 Šarić. ilustrator) 622 Šahovski klub “Bosna” (Sarajevo) 171 Šamanek. autor indeksa) 777 Šabanović. napomena. Ivan (1928-. Nadira (prevodilac) 744. 823 Šestanović. prevodilac) 587 Šamić. autor uvoda. Ante 827 Šimić. Damir (fotograf) 69 Šagolj. Lejla (prevodilac) 355. predgovora. urednik) 943 Šmalcelj. osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 613 Šišmanović. Ivica (autor) 435. 658 Šečerović. Šahin (fotograf. Naser (prevodilac) 39 Šehić. Mario (drugo) 805 Šeriatska gimnazija (Sarajevo) 819 Šeriatska sudačka škola (Sarajevo) 820. 356 Šehović. predgovora. osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 613 Šagolj. Salih (1945-) 814 Šabotić. napomena. 931 Terzić. Dževad (autor) 867 Tatlić. prevodilac) 294 Tašić. Martin (autor) 931 Taler. Vilijem vidi William. Ivo (urednik) 490 Tomašević. Tribe Trako. 410 Tometinović. Dadilje (fotograf) 535 Torše. Miroslav (1957-. Mirsad (urednik) 383 Tokača. 384 Tomašević. urednik) 665 Tokača. Harm (autor) 516 Toholj. 612 Toskić. Stela (prevodilac) 259 Tometinović. Adela (prevodilac) 464 Tihić. Franjo (fotograf) 573. Zlatko (1955-) 548. Nataša (prevodilac) 655 Tahmiščić. 579 Tomašević. Risto (autor) 272 Trajb. Dražen (montažer (filmski)) 583 Tomić-Kovač. Ljubica (odgovorni urednik) 440 Tontić. napomena. 578 Topić. Didije (fotograf) 534. Damir (fotograf) 209 Tauber. sabirač) 250. Ivan (fotograf) 574. Selma (prevodilac) 522 The Institute for Planning and Reconstruction of the Canton of Sarajevo vidi Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Tičić. autor uvoda. 578 Tahmiščić. urednik) 384 Tokača. sastavljač. Ulvija (prevodilac) 540 Tanović. Seid Mustafa 845 . Azra (pisac anotacija) 800 Torše. Eli (autor uvoda.308 / Biblioteka Sarajeva Tabori. Dragana (1958-) 841 Tomašević. Ilijas (1942-2010. Nenad (autor scenarija) 583 Tanović. Salih (prevodilac) 212 Traljić. pogovora) 505 Tahmiščić. Stevan (1946-) 842 Topčić. autor uvoda. urednik) 291 Tomašević. Husein (sastavljač. pogovora) 736 Tontić. Stevan (1946-. autor) 222 Tanović. Smail (1921-) 840 Tijssen. 381 Toholj. Husein (pisac propratne građe) 573. Husein (1931-1999) 835 Tais. Novica (urednik) 666 Terzić.. pogovora) 252 Terzić. predgovora. Bato (drugo) 577. sabirač. Franjo (urednik) 911 Torlak.. 843. napomena. Nadža (prevodilac) 383. 837 Tanović. Ulvija (1980-. 844 Topić. napomena. Sejfudin (1926-) 836. Mirsad (1954-. Ivan (fotograf) 408. predgovora. (fotograf) 146 Tomić. I. Cecilija (1960-) 548 Tošović. Zdravko (autor) 923 Tanović. predgovora. Dragana (1958-. Miroslav (1957-. 1938 . autor uvoda. urednik) 463 Trtak. Milenko (montažer (filmski)) 583 Ujević. Vijeće (Bosna i Hercegovina) (16 . Vlajko (odgovorni urednik. 1939 . Nikola Đ. 43. Miloš (glavni i odgovorni urednik) 147. 881. Valerija Skrinjar. pogovora) 434 Učiteljska škola (Sarajevo) 868 Udovičić. Vijeće (Bosna i Hercegovina) (18 . Aida (prevodilac) 533 Turististički savez (Sarajevo) 576 Tuta. Valerija (1928-) Ubavić. 878. 563 Trifković. Sarajevo) 846 Trgovinsko industrijska komora. 1937 . 1939 . Marina (1939-) 865 Tulić. Sarajevo) 851 Trgovinsko industrijska komora. Sarajevo) 874 Universal banka (Sarajevo) (producent) 473 Univerzitet (Sarajevo) 13. 882. 877. Ivana (autor) 874 Udruženje hirurga Jugoslavije 319 Udruženje književnika Bosne i Hercegovine. Kasim (1939. Nikola 863 Trnka. Halil 870 Uherka. Vijeće (Bosna i Hercegovina) (10 .vidi Skrinjar-Tvrz. 1938 . Risto (1924-1993) 861. Risto (član uredničkog savjeta) 578 Trifković. 1938 . 879.vidi Popović-Trtak. Plenarna sjednica (51 . Jelka Trumić. Vijeće (Bosna i Hercegovina) (12 . Sarajevo) 872 Umjetnički muzej Crne Gore (Cetinje) 358 Umjetnost iz kutije (2002 . Vijeće (Bosna i Hercegovina) (11 . Sarajevo) 847 Trgovinsko industrijska komora. 1932 . 535. 862 Trišić. Vijeće (Bosna i Hercegovina) (13 . Jelka Popović. Zdenka (prevodilac) 591 Trifković. Arčibald (prevodilac) 326 Tvornica čarapa “Ključ” (Sarajevo) 866 Tvrz. William (prevodilac) 873 Tribe. 876. Miki (fotograf) 534.Imenski registar / 309 Trgovačka i obrtnička Komora. Tin (osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 175 Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine (Sarajevo) 227 Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine (1988 . predgovora. 880. Vijeće (Bosna i Hercegovina) (14 . Sarajevo) 848 Trgovinsko industrijska komora. napomena. Marina (prevodilac) 915 Trumić. Emina (prevodilac) 41 . 612 Uherka. Vijeće (Bosna i Hercegovina) (17 . Sead (1935-) 856 Tribe. 864 Trišić. 1940 . Sarajevo) 850 Trgovinsko industrijska komora. Sarajevo) 849 Trgovinsko industrijska komora. 1940 . Sarajevo) 854 Trgovinsko-industrijska Komora (Sarajevo) 855 Trhulj. 883 Univerzitet u Sarajevu vidi Univerzitet (Sarajevo) Uprava policije Sarajevo 884 Ustavdić. Sarajevo) 853 Trgovinsko industrijska komora. Sarajevo) 852 Trgovinsko industrijska komora. Podružnica književnika grada Sarajeva 382 Udruženje ugostitelja za područje sarajevske Trgovinsko-industrijske Komore u Drinskoj banovini (Sarajevo) 869 Udžvarlić. Mirela (drugo) 658 Vučković. Dragomir (drugo) 54 Vujić. napomena. Tomo (urednik) 490. 887.310 / Biblioteka Sarajeva Uščumlić. 239. Ninoslav (autor) 658 “Veselin Masleša” vidi IP “Veselin Masleša” (Sarajevo) Vešović. 901. 893. Mula Muhamed (1775-1864) Vučak-Latić. 886. napomena. Stanislav (urednik) 780 Viša islamska šerijatsko-teološka škola (Sarajevo) 906 Vlahinić. autor uvoda. 888 Velika gimnazija (Sarajevo) 889. napomena. Marie-Agnès (prevodilac) 551 Vujičić. Gorjana (prevodilac) 36 Uzunović. fotograf) 294. napomena. Daniela (prevodilac) 107 Valjan. Obren (prevodilac) 573 Vuković. 897. 894. urednik) 928 Vekić. predgovora. 895. 900. Nadežda Vukšić. Eugen (pisac propratne građe) 657 Verber. 904. pogovora) 187. Branka (autor uvoda. 742 Vinaver. Anđelko (1933-) 913 . 898. 377 Vujic. Vojislav (1937-. 874 Vekić. 890. Jovan (urednik) 716 Vuković. Gorjana (prevodilac) 37 Ušćumlić. urednik) 317 Vranić. predgovora. Ugo (1957-. Radovan (autor uvoda. 903. Nenad (1962-. 891. osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 613 Vekić. napomena. 741. 902. Sreten (autor uvoda. urednik) 113 Veličković. napomena. napomena. 905 Verber. autor uvoda. Marko (1907-1985. Nenad (1962-) 548. pogovora) 73 Vujanović. pogovora) 739. Mihovil (glavni urednik) 751 Vlaisavljević. urednik) 746 Vujanović. Dejan (1971-. Dragan (urednik) 284 Vujović. predgovora. Radovan (1935-. Jelena (prevodilac) 38 Vukomanović. pogovora) 52 Vuksanović. pogovora) 16 Vego. Eugen (prevodilac) 759 Verber. 911 Vuletić. sabirač) 504 Vujović. pogovora) 502 Vukadinović.vidi Knežević-Vuksanović. Petar (urednik) 300 Vrcanija. Damir (1965-) 548 Valenta. predgovora. pogovora) 872 Vujanović. predgovora. Avdo (urednik) 671 Vefik. Dejan (fotograf. Željko (autor uvoda. Marko (1945-. predgovora. Hadžismajlović (autor uvoda. predgovora. Milutin (fotograf) 411 Vatrić. Mulla Muhamed Divović-Mestvica vidi Mestvica. Velimir (urednik) 385 Vasiljević-Lilo. Nadežda Knežević. Milica 910 Vrankić. 896. 899. Slobodan (fotograf) 931 Vukobrat. 892. Živojin (autor) 195 Veličković. Marie-Agnès (prevodilac) 873 Vujmilović. Ratko (sastavljač. (Sarajevo) 917 Zahirović. Behija (1945-. Dragoljub (fotograf) 577. j. Mirjana (prevodilac) 842 Wujcik. napomena. Omer (1922-1993) 939 Zovkić. autor uvoda. Safet (ilustrator) 204 Zekić. Sarajevo) 921 Zanatska Komora (Sarajevo) 855 Zanatska komora (Sarajevo) 922 Zaplata.Imenski registar / 311 Warszawski. Branko (1921-1975) 934 Zlobicki. Mehmed (grafičko oblikovanje) 726 Zamurović. 909 Zbornik (1995 . 936 Zlobicki. Mirsad 938 Zorabdić. Ahmed (fotograf) 104 Zlatar. Behija (1945-) 932. 655 Zanatlijsko industrijska izložba (2 . Rudolf 923 Zavod za planiranje razvoja grada Sarajeva 924 Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 925 Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 908. pogovora) 602. Mulaim (fotograf) 77 Zemaljska ženska preparandija (Sarajevo) 929. Sarajevo) 911 Znanstveni skup u povodu 500. Mato (urednik) 300 . Tribe (prevodilac) 489 Wittmann. autor) 587. Haris (1979-) 920 Zaimović. Erminka (1953-. Branko 933 Zlokapa. predgovora. predgovora. Behija (1945-. sabirač) 59 Zadruga željezničkih državnih službenika za nabavku stanova z. o . s. Milan (autor) 599 Zildžo. 930 Zemko. Sarajevo) 937 Zolić. Ajša (1942-) Zaimović. Behija (urednik) 648 Zlatar. napomena. Sarajevo) 931 Zinhasović. Sarajevo) 936 Znanstveni simpozij Stoljetnica Vrhbosanske bogoslovije (1991 . Ibrahim (osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 287 Zilić. Karim (1971-1995) 548 Zaimović. 590 Zlatar. Dawid 915 Werber. Ajna (dizajner prizora) 583 Zlatar. 919 Zahirović. 1984 . 1924 . Zdravko (autor) 476 Znanstveni simpozij Pola milenija Sarajeva (1993 . 589. Behija (1945-. Kathy (sastavljač. Eugen (autor uvoda. prevodilac) 534 Zimske olimpijske igre (14 . Milorad (urednik) 714 Zec. Sarajevo) 926 Zec. 654 William. Ajša (1942-) 918. obljetnice smrti fra Anđela Zvizdovića (1998 . Mirsad (autor) 812 Zorabdić. urednik) 588 Zlatar. 579. pogovora) 3 Zlatar. Ajša Džemila vidi Zahirović. Hasan (autor) 476 Zorabdić. Klaus (prevodilac) 842 Wittmann. 769 Zvizdović. pogovora) 585 Žujo. Valerijan (1948-) 944. predgovora. 648 Žujo. urednik) 587. Uroš 941 Ženska preparandija (Sarajevo) 942 Žiga. Edina (autor) 19 Žujo. Jusuf (1951-. autor scenarija) 598 Žujo. autor. autor uvoda. Ahmet (fotograf) 104 Zulfikarpašić. sastavljač. Arif (urednik) 464 Zulić. Amra (autor izložbe. napomena. pogovora) 73 Zulfikarpašić. 589. sabirač) 760 Žugor. 590 Žujo. Maja (prevodilac) 296 . Arif (1933-. napomena. Miralem (urednik) 284 Zulfikarpašić.312 / Biblioteka Sarajeva Zubović. Stevan 940 Žarić. Vule (urednik) 181 Žuvela. Valerijan (1948-. 588. Ahmet (nesigurno autorstvo) 252 Zulfikarpašić. Amra (1946-. 945 Župa Presvetog Trojstva (Sarajevo) 946 Žurić. Valerijan (1948-. Valerijan (1948-. Anđeo (osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen) 937 Žakula. 579 Žujo. predgovora. Valerijan (autor) 243 Žujo. likovni urednik) 669 Zulfikarpašić. autor uvoda. Lida (prevodilac) 925 Zulić. urednik) 526. Valerijan (urednik) 81. Valerijan (autor. autor) 577. Vakufi .Otpor .Sarajevo . Fuad (1914-) .Zbornici 447 .1878-1918 778 Arhitektura.Likovne monografije 16 Ars Aevi Muzej savremene umjetnosti .Istorija .Spiskovi 216 .15-20 v.Kultura . . 226 .Bosna i Hercegovina .1992-1995 217 Akademija likovnih umetnosti (Sarajevo) .1992-1995 9 .Sarajevo .Sarajevo . austrougarska .Sarajevo .1978-1914 779 .Stambene palate .Dnevnici 817 .Sarajevo 195 arhitektonska kritika 447 Arhitektura.Historija .1951-1976 .Socijalističko samoupravljanje 718 akvareli 408 albumi 613 Aneksija 1878 .Bosna i Hercegovina . orijentalna .Jubileji .1992 .Istraživanje 609 Arhitekti .Katalozi 227 Akademija nauka Bosne i Hercegovine . Sarajevo .Sarajevo .1930-1990 .Zbornici 468 .Zemaljski muzej .Sarajevo .Biografije 834 . 535 Agresija .Radovi nastavnika .Dokumenti 545 arhivi 245 Arhivi .Sarajevo .Odbrana .Spomenice 451 Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine .Sarajevo.1878-1890 .Sarajevo .Diverzija .Bosna i Hercegovina 446 antička naselja 491 antika 491 arheologija 491 arheološka iskopavanja 491 Arheološki spomenici .Praistorija . 33.1993 .Sarajevo .Novinski zapisi 915 .Sarajevo .Monografije 326 Arhivistika .Katalozi 920 arhivska građa 245 Arifhodžić. Umjetnost .Dokumenti .Arhivska građa .1992-1995 14.Kritika . 18 . 360.Sarajevo 193 Arhitektura .Glavna pošta .Katalozi 17. 363 .PREDMETNI REGISTAR adolescenti 493 aerozagađenje 809 agresija 174.Stambene zgrade .U uspomenama 839 .Sjećanja 361.Katalog izložbe 251 Akademija likovnih umjetnosti.Građa .Akvareli . Građevinski fakultet .Istorija .Sarajevo .Historija .Sarajevo .Sarajevo .Spomenice 10 Babić.2001-2010 . austrougarska austrougarska okupacija 446 Austro-ugarska okupacija 102 AVNOJ 20.1952-1989 .Rukopisi.Štampani tekstovi .Književne kritike 160 bibliografija 80 Bibliografije .Sistematska botanika .1959-1999 405 . narodne .1949-1989 310 .1972-1985 42 .Bosna i Hercegovina .Ekonomski fakultet .Spomenice 344 .Bosna i Hercegovina .Monografije 188 Bašeskija.Univerzitet .1943-1983 .Zbornici 461 bosanski islam 53 bosanski jezik 572 Bosanski jezik .1971-1985 45 . 441 .Spomenice 437 .Jubileji .Bosna i Hercegovina .Zavičajna zbirka .Sarajevo 105 . Mula Mustafa (1731?-1809) .1950-2000 .Sarajevo .1950-1975 .Sarajevo .Biografije .Radio-Sarajevo Treći program (časopis) . Anto (1899-1974) .Gazi Husrev-begova biblioteka .Sarajevo .1950-1990 .do 1954 27 .Vodiči 831 biografije 613 biste 423 bolesnici 790 bosanska istorija 107 Bosanska Posavina .Doktorske disertacije 43 bibliotečko-informacijski sistemi 273 Biblioteka grada Sarajeva 824 Biblioteke.Sarajevski atentat 1914 864 .1976-1984 311 .314 / Biblioteka Sarajeva Aškenaski hram 66 atentati 863 atentatori 82 atentat 107 austrougarska arhitektura vidi Arhitektura.Monografije 550 balade sefarda 2 Balet .Orhideje 832 .Izdavaštvo .Sarajevo . orijentalni .Medicinski fakultet .Sarajevo .Bosna i Hercegovina 242 .Jubileji .1945-1970 44 .1952-2002 564 .Zbornici 717 Biljke .Spomenice 662 . 158.Austro-ugarska . 184.Ekologija .Austro-Ugarska 94 . 562.1992-1995 .Članci 772 . 815. 652.Naselja .Sarajevo .Agresija . 571 bosanski omladinci 82 bosanski paviljon 816 Bosanski sandžak 932 bosanskoherceglovački fotografi 613 bosanskohercegovačka fotografija 613 Bosanskohercegovačka književnost .Memoari 143 .Književna kritika . 99.Novinski članci 50 .Sjećanja 21.1992-1995 . 389.Zbornici 809 .Pisma 492 . 80.1992-1995 296 .Kulturna istorija 325 . 373.Žene . 174. 570.Književne kritike 160 bosanskohercegovačka umjetnost 871 Bosansko-hercegovačko trgovačko društvo (Sarajevo) .Zbornici 54 .Izmjena i dogradnja . 480.Zbornici 316 . 483. 730. Ustav .Mapa 111. 274 .Rat . 360. 928 .Sarajevo .Odbrana .1878-1914 . 183. 464.1992-1995 7.1992 . 92.Rječnici 569. 272. 216.1911 . 463.14 st. 580.Igman .Izvještaji 57 Bosna i Hercegovina.Međunarodni odnosi .Genocid .Izvještaji 56 . 102.1850-1875 .Aneksija 1878 .Narodni govor 222 .Zagađenje .Zbornici 467 .Sarajevo .1992-1995 .Rat 1992-1995 . 935 .Dokumenti 82 .Žargoni .Kulturna baština . 659 . 266.Istorija 276 .Zbornici 468 .Ratne operacije .Omladinske organizacije .Zbornici 444 .Roman 174 . 481.Prirodno bogatstvo .1863-1870 . 612. 379 .Zbornici 519 Bosna i Hercegovina 20.1992-1995 9.1906 .Dijalekt .Sarajevo .Historija 336 .1878 .Italija .Historija .Izvještaji 253 .Dijalekti .Predmetni registar / 315 . 466. 731 .Zbornici 769 .Zbornici 384 .Zbornici 446 .Aneksija 1878 .Sarajevo 222 .1992-1995 8 . 32.Državnost . 424.Turistički vodič 232 .Zbornici 388 . Traume .Jubileji 11 cerebrovaskularne bolesti 445 Civilne žrtve rata .Etnologija . Mirza (1954-2001) .1983 670 Bosna in Hercegovina 110 Bosna 300 Bošnjaci 389.1992-1995 . 380 Crveni krst (Sarajevo) .XIV zimske olimpijske igre .Promocije .Zbornici 552 Desant na Drvar 1944 .1992-1995 .1992-1995 299 crkvena riznica 560 Crkve .Bosna i Hercegovina .Historija .Biografija 144 demografija 400 Demokratija .Sarajevo .1984 .Monografije 730 dobrovoljni rad 477 dokumentarni film 583 Dokumentarni film .Adresari 81 česme 12 članci 32 Čolaković.Narodna nošnja 153 .Arhitektura . Josip Tito (1892-1980) .Biografije . 431 .Sarajevo .Zbornici 19 Ćosić.Sarajevo 133 Delibašić.Spomenice 781 Česi .Historija 511 dijaspora 926 dijetetika 756 djeca sa posebnim potrebama 469 Djeca .Slikarstvo .Leksikoni 526 bošnjačke rasprave 53 botanički vodič 831 botanika 96 botulinus toxina 393 botulizam 393 Broz.Zbornici 387 .Zbornici 383 dječija karta Sarajeva 581 dnevnici 360 Dobrotvorna društva .Ustanci .Bosna i Hercegovina . Dobrica 439 delegatski sistem 692 Delegatski sistem .Košarka .Sarajevo .Rat .19 st.1875-1878 .Album 357 .“Legenda o Ali-Paši” .Komunistička partija .Sarajevo . Enver (1913-1976) .1910 .Vodič 88 .316 / Biblioteka Sarajeva .La Benevolencija (Sarajevo) .Ratne žrtve .Marksizam .Bosna i Hercegovina .Kulturna historija .Studije 366 Donji Birč .Sarajevo .1880-1882 . Sarajevo .Komunisti .Izvještaji 126 .1939-1940 .Savez komunista Sarajevo .Sarajevo .1936-1937 .1981-1985 .Zbornici 145 .Akvareli 141 džamije 218.Programi 645 .Izvještaji 124 .Diskusije 686 .Univerzitet .Jubileji .Organizacija .Marksizam .Diskusije 690.Savez komunista Sarajevo .Sarajevo .Predmetni registar / 317 Dragulj. 693 Ekonomska politika . Damir (1984-) .Spomenice 857 .1937-1938 .1905-2005 .Risbe . 345 edukacija 145 Edukacija .1905-2005 .Diskusije 687 .Politika . 687 Državna srednja tehnička i muška zanatska škola u Sarajevu .Jubileji 564 .Kultura .Sarajevo . Zvonimir (1861-1986) .1982 456 ekonomska stabilizacija 683.Politika .Diskusije 688 ekonomska politika 690.Savez komunista Sarajevo .Diskusije 683 .Jubileji 147 ekonomski razvoj 466 Ekonomski razvoj .Investicije .Diskusije 684 .Savez komunista Sarajevo .Monografije .Izvještaji 127 državni suverenitet 769 Dvorniković.Prirodna bogatstva .1938-1939 .1952-2002 . 684.Monografije 113 Druga gimnazija .Stabilizacija .1933-1934 .1935-1936 . 693 Ekonomija . 684 Ekonomska stabilizacija .Bosna i Hercegovina .Sarajevo .1952-1982 .Prosvjeta . 693 Ekonomski fakultet (Sarajevo) .Monografije 113 društvene prilike 102 Društveno upravljanje .Savez komunista Sarajevo .Izvještaji 523 društveno-ekonomska situacija 688 društveno-ekonomski razvoj 683.Izvještaji 123 .Zbornici 681 ekologija 591 Ekologija . god.Bibliografije 563 .1962.Izvještaji 125 .Savjetovanja 751 ekološko planiranje 448 ekonomija 690.Izvještaji 122 .Politika . .Albumi 110 Druga gimnazija u Sarajevu .Bibliografije 563 . Zbornici 713 FK Sarajevo vidi Fudbalski klub Sarajevo Flora .Bioetika .Rat 1697 .Kultura .318 / Biblioteka Sarajeva eksponati 511 Električna gradska željeznica u Sarajevu . 589 Fotomonografije 612 fotomonografije 925 Fotomonografije .1950-2010 . islamska .Katalozi 163 Filozofija 605 Filozofski fakultet u Sarajevu .1462-1992 585 Fudbalski klub Sarajevo (Sarajevo) 278 Fudbalski klub Sarajevo .Narodno pozorište .Sarajevo.1921-1971 434 epidemije 732 epigrafika.Bosna i Hercegovina 153 Eugen Savojski.Islamska arhitektura .Šehidsko spomen mezarje Kovači 167 fotografije 205 fotomonografija 355.Festival . 98.Sarajevo .Monografije 941 .Izvještaji 148 električna kola 229 elektrostatika 229 Elektrotehnika .Festival .Sarajevo 414 epigrafika 928 Esnafi 335 esnafski defteri/popisi 212 Etika . južna .Sarajevo 3 Evropa.Evropa.Jubileji .Zbornici 753 Fabrika duhana Sarajevo vidi Fabrika duvana Sarajevo Fabrika duvana Sarajevo . 586.Historija .1880-1970 .Istraživanje .Geografija biljaka .Sarajevo .Planine . 601 .Sarajevo .1946-1982 .Edukacija .Spomenice 787 fitogeografija vidi Flora Fizika . islamska vidi Islamska epigrafika Epigrafika. 356 fotomonografije 97.Film .Katalozi 163 festival 159 filmografije 614 Film .Spomenice 78 FDS vidi Fabrika duvana Sarajevo Ferhadija džamija .1984-2004 .Sarajevo 574.1998 . princ (1663-1736) .Projekti 167 .Zbornici 385 Etnografski muzej (Sarajevo) vidi Zemaljski muzej (Sarajevo) Etnologija . južna .Prašume .Zbornici 753 Folklor .1960-1979 Spomenice 134 Festival Sarajevska zima .Jubileji 159 Festivali . 575.Sarajevo 218 Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije (Sarajevo) .Jubileji .Medicinska etika .Univerzitetski udžbenici 229 Enciklopedije .1906 .Katalozi 386 Fond Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca .1998 . Umjetnost . Zbornici 450 Hercegovina .Sarajevo 3 Hadži Lojo (1834-1887) 338 Hadžijahić Muhamed (1918-1986) 80 Hadžijahić.Radni odnos .Bošnjaci .1538-1988 .Utakmice .Sarajevo .Dnevnik 200 Habsburška monarhija 94 habsburška vlast 107 Habsburško-osmanski rat 1683-1699 . Sarajevo .do 19.Biografije 223 hebrejski rukopisi 211 Hebrejski rukopisi .Šah .Izložbe 758 gastronomija 540 gastronomska ponuda 540 Gavrilo Princip 863 Gazi Husrev-begova medresa. v.Djeca .Bosna i Hercegovina .Predmetni registar / 319 Fudbalski klub Željezničar (Sarajevo) 278 Fudbal .Historijski pregledi 278 F-2 toksin 755 Gaćina. 628.Zbornici 442 genocid 389. južna .Jubileji 139 .Istorija . 631.1949-1984 .1992-1995 .Spomenice 86 Genetika . 655 hanovi 102 Hasanbegović.Sarajevo .Sinagoge . 604 Geopolitika .Pravilnici 196 gradski proračuni 627.Bosna i Hercegovina .Pravni fakultet . 439 Genocid .14.Ratne povrede .1882 .Bosanskohercegovačka književnost .1992-1995 .Historija .Evropa.Sarajevo 592.Historija .Film 233 Geografija biljaka . .Zbornici 469 Hercegovački ustanak 1882 .Bosna i Hercegovina .Biografije 80 Hadžijamaković. v.Bosna i Hercegovina . Muhamed (oko 1814-1878) 338 Hadžiristići (porodica) . Safet O.1946/47-1996/97 .Sarajevo .Zbornici sažetaka 74 historičari 80 .Jubileji 513 Gradska štedionica (Sarajevo) (opština) .Jubileji .Jubileji 860 Groblja .Spomenice 84 .Zbornici 753 Geografske karte .Bosna i Hercegovina . 656 Hendikepirani .Biografije 135 Galerija Novi hram (Sarajevo) .Biotehnologija .Pedagogija .1949-1974 .Katalozi 799 Gunić.Zbornici 450 Hirurgija . Milorad (1936-) .Historija 153 Haggadah 602. Vehid (1941-) .1954-1999 . Muhamed (1918-1986) .Bosna i Hercegovina 429 globalizacija 145 Godišnjak .Derbiji .Sarajevo 211. (1926-) . 654 . 629. 632 grad 715 Građevinski fakultet (Sarajevo) .Plan grada .1949-1989 . Hrestomatije 53 .Zbornici 391 . 912 . 584 Historija 605.Jugoslavija (do 1991) .Zbornici 712 Hodler.20 v.Zbornici 599 Historiografija .Sarajevo . 679 Jabučica. .Spomenici .Zbornici radova 243 Islamska epigrafika . Ibrahim (oko 1840-1878) 338 hronologija opsade 472. 731 . 410.Bosna i Hercegovina .Sarajevski atentat .Zbornici 371 istorija 64.Katalozi 227 Hodžić.Vodiči 907 Italijanski konzulat .Obnova .Katalog izložbe 240 ilustrovane monografije 579 imena trgova 588 informacije 458 inkluzija 270 insekti. 266.320 / Biblioteka Sarajeva historija 102.Međunarodna politika .Bosna i Hercegovina . 424. Ferdinand (1853-1956) . 745 investiciona potrošnja 683 Isa-begova tekija 243 Ishrana .Bosna i Hercegovina .Intervjui . 745 Humanitarna pomoć .Bibliografije 242 izložba slika 51 izložbeni katalozi 871 izložbe 408.28.Narodna nošnja 153 .Isa-begova tekija . 758 izvještaji 677.Simbolizam 566 .Krijumčarenje .Ehli Bejt .16-19 v. državna 463 intervjui 472.1863-1870 .06. Avdo (oko 1835-1878) 338 Janj .Sarajevo . 520.Sarajevo 413 islamsko pravo vidi Šerijatsko pravo Islam .Bosna i Hercegovina 550.Zdravlje . 811 Istorijski arhiv (Sarajevo) 245 Istorijski arhiv Sarajevo .Jugoslavija .Vakufi .Biografije 613 hoteli 540 Hrgić.1992-1995 14 Ibrahim Zildžo 287 idejne osnove 687 idejno-političke aktivnosti 679 idejno-politički zadaci 678 Ikone .Izvještaji 253 izbor predsjednika 692 Izdavačko preduzeće Veselin Masleša . tvrdokrilci 403 institucija.UNPROFOR .Reforma .Bosna i Hercegovina . .Zbornici 756 islamska arhitektura 218 Islamska arhitektura .1914 . Kemal (1947-) . 758 .Festival 386 .Rijetke knjige .Ustaše .Izvještaji 66 . izložbeni .Kanton Sarajevo .Strategija .1992-1995 274 Javno zdravstvo .Sinagoge .Sarajevo . 924 karaule 102 Katalozi. 513 Jugoslavija (do 1991) .Zakonodavna vlast . Gabrijel (1886-1974) .Genocid . 410 Katalozi .Sarajevo .Bosna i Hercegovina .1941-1945 .Katalozi. 420 Katalozi.Državnost .Spomenice 783 jubileji 100.Rim 1999 .Vodiči 908. Abdulah (oko 1820-1878) 338 kazalište vidi Pozorište kiraet Kur’ana 298 Knjigovestvo .Obrazovanje .Sarajevo 2000 .Istorija .Umjetnost . 481.1904-1914 271 .Zbornici 368 katoličke crkve 300 Kaukčija.Bosna i Hercegovina .Simboli . izložbeni 875 Jugoslavija .Slikarstvo .1974-1984 873 .Sarajevo 724 Jevrejska opština (Aškenaski obred) (Sarajevo) (1880-1930) .Bosna i Hercegovina . Suljo (oko 1840-1878) 338 Kanton Sarajevo 283.Vrste poveza .1902-2002 946 Katolička crkva . 909 jazz festival 1 jazz 1 jednosmjerna struja 229 Jevreji 266.Sarajevo .Likovna umjetnost . izložbe . v.Zbornici 937 .Zakonodavna vlast 10 .Islam 209 Književne studije 551 književni časopisi 404 Ko je ko u Bošnjaka .Historija .Katalog izložbe 275 Kadrovska politika .Bosna i Hercegovina . 483 Komunistička partija .Rat .Priručnici 458 Komunistička partija Bosne i Hercegovine vidi Savez komunista Bosne i Hercegovine komunistička partija 480.Likovna umjetnost .Mediteran 47 katalozi 408.Promocija knjige 526 kolektivni rad 692 kompjuteri vidi Računari Komunikacije .Zbornici 441 Jurkić.Župe .Predmetni registar / 321 Javno mnijenje .Bosna i Hercegovina 758 katastri 545 Katoličanstvo .20. 512. 495.Ljudska prava .Folklor .1981-1985 486 Kahvić-Bojadžija.Istorija .Bosna i Hercegovina . Sarajevo .Slikarstvo . Hakija (1905-1987) .Istraživanja 63 Kur’an .Edukacija . Danilo (1951-) .Tumačenje 298 La Benevolencija (Sarajevo) .Obrazovanje .Programi 482 .Programi 667 .Sarajevo .1894-1924 .Sarajevo 132 komunističko obrazovanje 132 komunisti 694 Komunisti .1435-2003 453.Bosna i Hercegovina 813 .1975/1976 . 579.1973/1974 .1977-1978 .1984 .20.Katalozi 213 Kulinarstvo . v.Razglednice .322 / Biblioteka Sarajeva . 609 Kulturna istorija .Programi 697 .Recepti 510 kuharski recepti 59 Kulenović.Kulturocid .Razvoj grada .Zapadna Evropa 140 .Bosna i Hercegovina 55 kulturna historija 294. 287.Katalozi izložbi 349 .1462-1992 .Bosna i Hercegovina 551 .1878-1918 829 .Kriza .Sarajevo 286 .1878-1918 34 kulturna istorija 64.Izložba 258 Kovačević.Istorija 62 .Socijalističko samoupravljanje . 455 .Spomenice 780 Lalić.Intervjui .Omladina . Ratko (1944-) .Vrata .Biografije 613 kuga 732 Kuhari .Recepti .Programi 524 .1983 . Maruša 332 krivična djela 517 Krstanović.Sarajevo . 454.Arhitektura .Sarajevo . Milomir (1961-) .Monografija 830 . Jannis (2004) .Sarajevo .Programi 696 konstitutivnost 464 kontaminacija hrane 809 Kounellis.1976-1977 .Biografije 613 kožarski esnafi 212 Krese.1985-1986 479 .1992-1995 217 . 885 Kulturna historija .Književnost .Intervjui .Monografije 348 .Sarajevo .Intervjui 203 .Slikarstvo . .Jubileji .Sarajevo 695 .Objava .Sarajevo .Ratna razaranja .Programi 484 .Sarajevo 59 kultura stanovanja 77 Kultura . Katalozi 873 .Sarajevo : vrata .Mediji .Teorija 11 mas mediji 812 Matematika .Slikarstvo .Projekat Sarajevo 2000 .Katalozi 420 .Obrazovanje .Sarajevski salon .1999 .Selo .Alati 153 lokali 540 Lubarda.Spomenice 137 međunarodna saradnja 689 međunarodni odnosi 769 Međunarodni odnosi .Diskusije 689 Memorandum podnešen njegovoj preuzvišenosti ministru Kallay-u 399 Memorandum podnešen njegovom veličanstvu caru i kralju Francu Josipu I.Bienale .Članci 49 .Izložbe 421 .1946-1974 .Sarajevo 2000 .Jugoslavija (do 1991) . Petar (1907-1974) .Naučno djelo .Studije 101 lithocolletis vidi Lisni moljci Livanjsko polje .1968/1972 .Zbornici 552 magnetna polja 229 marksističko obrazovanje 480.Sarajevo 19 Leksikologija .Slikarstvo .Zbornici 716 Likovna umjetnost .Mineri .Jubileji .Prevencija .Zbornici 714 Médecins du Monde 493 Medicina .Bosna i Hercegovina . Institut za anatomiju . Selmanovića .Katalozi. izložbeni 872 likovni motivi 110 “Lira” jevrejsko pjevačko društvo (Sarajevo) .Vodiči 908.Predmetni registar / 323 “Legenda o Ali-Paši” .Ars aevi .Nasilje .1974-1984 .Savez komunista Sarajevo .1901-1931 500 Lisni moljci .Društveni sukobi .Mediteran .Katalozi izložbi 726 . 399 mentalno retardirana djeca 469 mentalno zdravlje 493 MES vidi Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije (Sarajevo) metodika nastave 270 metodologija 714 metropolis 63.Oranje .Bosna i Hercegovina . 64 mikotoksikologija 754 .Rim . 909 Medicinski fakultet (Sarajevo).Izložba 258 .Zbornici 368 .Izložbe 47 . 481.Katalozi izložbi 349 Likovne umjetnosti .Nesvrstanost . 483 Marksizam .Bosna i Hercegovina .Književna tema .Zbornici 392 .Sarajevo .Katolička crkva .retrospektiva B.Bosna i Hercegovina .Izložbeni katalozi 358 Ljekari svijeta 493 Ljudska prava . XVI stoljeće 334 muslimani reformatori 53 muslimani 517 Muška preparandija .Sarajevo .Bosna i Hercegovina 532 Mikroskopija.Studije 828 .Intervjui .Jubileji 858 .Repertoar .Historija .Biografije 506 mineralizacija 757 Minijature.Rad 494 Muzika . v.Historija .Imunitet .1921-1971 .Zbornici 391 Muhić (porodica) .Ilidža .Sarajevo . hebrejske .Biografije 613 Mujezinović. 656 minijature 211 Mlada Bosna 267 .Izložbe 874 monografija 824 monografije 521 Morići (porodica) 337 mostovi 12.1911-1912 .1961-1985 .1946-2006 658 Narodno pozorište (Sarajevo) . Nermin (1962-) .Abstrakti 23 Miljevići(Sarajevo) .Biografija 144 Muslihuddin Čekrekčija .Sarajevo . 365 mlada generacija 694 mladobosanci 94 Moderna umjetnost . poslanik .1920-1930 269 . Opera .Sarajevo 374 Muzička akademija (Sarajevo) (1955-2005) .Bosna i Hercegovina 336 nastava iz književnosti 404 Natalitet . 755 Mikrobiologija .Historija 412 Muhić.14. Vahidin (1946-) .Fudbal . 588 Muhammad.Enciklopedije 434 .Zbornici 79 Musemić.Rat 1992-1995 .Prijatelji .Jubileji .Sarajevski atentat 1914 .Izvještaji 425 Muzej grada Sarajeva .Spomenice 344 Narodno pozorište (Sarajevo).1921-1996 . Balet . Mehmed (1913-1981) .Sarajevo . Alija (1906-1987) .Poslanikov dom .324 / Biblioteka Sarajeva Mikotoksini .Spomenice .1921-1951 .1956-2000 561 nacionalisti 82 način življenja 207 Nametak.Borci .1950-2000 .Sarajevo .Monografije 436 Narodnooslobodilačka borba vidi NOB 1941-1945 Naselja .Sarajevo .Jubileji .Vakufnama .Spomenice 409 Muzeji .Biografije 431 Narodno pozorište (Sarajevo).1949-1974 .1921-2006 435 Narodno pozorište Sarajevo .Istorija 146.Muslimani .NOB 1941-1945 .Zbornici 754. elektronska .Termalne vode .1921-2003 186 .Džamija . Sarajevo .Istraživanja .Bosna i Hercegovina 449 .Novinski članci 50 Oblasna muzička škola (Sarajevo) .Revizija .Sarajevo .Sarajevo .Zbornici 719 nazivi ulica 28 Nazivi ulica .Sarajevo .1457-1952 416 obredne molitve 566 odbrana Sarajeva 233.Savez komunista Sarajevo .Oslobođenje . 616.Zbornici 710 .1921-1945 .Vojne operacije .1943-1945 .Sarajevo .Sarajevo .1977-1984 .Rat .Zbornici 723 Nauka .Memoari 775 NOB 20 NOP 615.Mediji .Pisma 234 omladina 477 Omladina . 64 nezaposlenost 466 nišani 413 NOB 1941-1945 .Spomenice 477 ONO i DSZ vidi Nauka o odbrani .Predmetni registar / 325 naučni radnici 719 naučni rad 713 naučno istraživanje 714 Nauka o odbrani .Vjerske škole .Bosna i Hercegovina .Društvena uloga .Jubileji .Monografije 588 nekrolozi 431 neolitska naselja 63.Medrese .Bosna i Hercegovina .Bosna i Hercegovina .Monografije 415 .Ilustrovana monografija 812 .Sarajevo .Diskusije 694 .Izvještaj 460 obnova grada 5 obnova 243 obrazovanje hendikepiranih 270 obrazovanje 404 Obrazovanje .Sarajevo .Statuti 705 Omladinska radna akcija .Nastanak .1984 867 .Studije 618 .Borci .Biografije 506 .Mediji .1984 470 .Bosna i Hercegovina .1992-1993 .1984 . 617.Sarajevo .Razvoj . svjetski .Savjetovanja 727 . 236 Odluke 464 Olimpijske igre .Sarajevo .Spomenica .Nastavna metodologija .Politika .Priručnici 458 .Masmediji.Politika .Kadrovska politika . 618 novinarstvo 458 Novinarstvo . Mladen (1959-) .1946-1976 .Zbornici 390 političke prilike 102 politički procesi 517 politički progoni 92 Politika 605 .Jubileji . 692 organizacija Saveza komunista 678 Orijentalistika .Kartografija .1898-1899 .Biografije 613 plan grada 588 plan urbanog razvoja 698 pluralizam 207 Politička ekonomija .Savez komunista . 305.Bosna in Hercegovina .Biografije 497 Pikulić. 308 otpadne vode 711 otroške risbe 110 Otroške risbe . 472.Socijalizam .Sarajevo 700 .1990-2010 .1992-1995 379 Opštine . 631.1946-1966 .1946-1986 .1946-1986 .Sarajevo .Spomenice 786 . 562 Opsada .Jubileji .Bosna i Hercegovina .Diskusije 678.Eseji 369 . Vilma .Udžbenici za fakultete 342 politička situacija 688 Političke partije .Zbornici 443 pedološke karte 443 Petir.Izvještaji 539 otomanska arhitektura 208.Intervjui .Spomenice 785 Pedijatrijska klinika (Sarajevo) . 629.Rukopisi .1950-2000 .Katalozi 777 Orijentalni institut (Sarajevo) .Teorija .Jubileji .Sarajevo .Monografije 485 orijetnalni rukopisi vidi Rukopisi. orijentalni oružana agresija 224 osmanska uprava 107 osnivači Sarajeva 107 Osnovne škole .Sarajevo 699 Općina Centar .Savez komunista Sarajevo . Viša pedagoška škola (Sarajevo) .Kulturna historija .Sarajevo . 306.Sarajevo . 628.Bosna i Hercegovina . 632 Organizacija rada .1947-2007 825 pedologija 757 Pedologija .Istraživanja 476 opštinski budžet 627.Zbornici 927 Pedagoška akademija.Albumi 110 parkovi 588 pčelarska terminologija 716 Pedagoška akademija (Sarajevo) . 307.Leksikoni 648 Opera .Spomenice 438 opis štete 224 opsada Sarajeva 804 Opsada 1992-1995 592 opsada 22.326 / Biblioteka Sarajeva ONO i DSZ .Savez komunista .SDA .Zemaljski muzej (Sarajevo) . 1950-1975 .Sarajevo .Izvještaji 868 Prva narodna osnovna škola . 662 Pozorište .Istorija .Jubileji .Bosna i Hercegovina .Projekti .1878-1918 352 . 679.Sarajevo .Spomenice 525 prostorni plan 527 Prostorno planiranje .Savjetovanja 465 privreda.1911-1912 . Dijana (1949-) .Izvještaji 929 Prva gimnazija (Sarajevo) .Pisma 516 prehrana 540 priče 803.1992-1995 .Predstave . 924 projekti 283.Zbornici 752 psihosocijalna pomoć 384.Bosna i Hercegovina .Intervjui .1912-1913 .1905-1955 . 438.Tržište rada .Zbornici 943 Pušija.1921-2003 186 Pozorište mladih (Sarajevo) . 677.Sarajevski atentat .Bosna i Hercegovina .Sarajevo .1879-1929 784 .1991-1995 .Kritike .Historija .Rat . ratna 521 privreda 406 Privredni razvoj .Sarajevo .Bosna i Hercegovina 187 .Planovi 504 proučavanje lokaliteta 579 Prva djevojačka narodna osnovna škola .Sarajevo .Predmetni registar / 327 popisi 102 Povijest .Jubileji . 924 Proleter (Sarajevo) .Bosna i Hercegovina . 483.Razvoj . 493 Pucar.Enciklopedije 434 . Nihad (1965-) .Kanton Sarajevo .1906-1914 267 Pozorišta .Monografije 99 Psihologija .1920-1930 269 pragmatizam 207 prašume 753 Pravni fakultet 513 Pregelj.2000 .Sarajevo .Ekologija .Katalozi 522 procjena ratne štete 224 programi 480.Primjena .1921-1971 . Đuro Stari (1899-1979) .Sarajevo 1992-1995 .Hrvatska .Sarajevo . Gavrilo (1894-1918) .Mlada Bosna .Zbornici 273 Radiologija . 804 Princip.Zbornici 715 prosvjeta 404 prošlost Sarajeva 761 Protivpožarna zaštita .Zbornici 448 .Spomenice 138 pozorište 344.Biblioteke .Biografije 613 putopisi 158 Računari .1918-1941 353 . 437.Monografije 945 .Izvještaji 425 Prva slavna i Viteška brigada (Sarajevo) .Sudski procesi 660 priručnici 458 Privatizacija . 481.Sarajevo .1879-1954 788 Prva narodna osnovna dječačka škola .1908-1909 .Jugoslavija (do 1991) .Zdravstvo .Sarajevo . Izložbe 252 religijska arhitektura 243 religiozni hramovi 324 religiozni kultovi 324 restorani 540 revizija naziva ulica 588 Revolucija .1972-1985 .1941-1942 .Istorija .1937-1941 .Vrste .1992-1995 .Sarajevo .Zbornici 384 ratni zločin 224 Ratni zločin .328 / Biblioteka Sarajeva Radio-Sarajevo Treći program (časopis) .Filmografije 614 .Zbornici 383 .Spomenice 411 Radnički pokret .Statuti .Spomenice 151 .Bibliografije 42 Radio-Televizija Sarajevo .Bosna i Hercegovina .Komunistička partija Jugoslavije .Sarajevo 923 .Sarajevo .10. 551 rehabilitacioni tretman 384 reintegracija Bosne i Hercegovine 926 Religija .Bosna i Hercegovina . 614 Rat 1992-1995 . 98. 98 .Fotomonografije 97.1992-1995 .Sarajevo .Sarajevo 236 .1945-1975 .Jubileji . 745 ratna hirurgija 74 Ratna šteta .2000. 616.Silovanje .Bosna i Hercegovina .Poezija 732 .Posljedice .Zbornici 544 Radničko samoupravljanje .Studije 615 Radnički univerzitet “Đuro Đaković” (Sarajevo) .Vjerski predmeti . 562 Rat 612 rat 613 razvoj grada 367.Jugoslavija 774 rat u BiH 384 rat 1992-1995 97.Studije 616 revolucije 615.1890-1980 .Spomenice 85 Radna organizacija “Vaso Miskin Crni”.1992-1995 224 ratne povrede 383 ratne reportaže 314 ratni zločini 66 Ratni zločini .Ribolov .Sarajevo .2000-2006 .Bosna i Hercegovina .Djeca .Sarajevo .Djeca .Spomenice 933 . Glavna željeznička radionica .Istorija .1992-1995 935 Ratovi 731 rat 231.Heroji .Sarajevo .Monografije 472.Teorija . 448 razvoj kulture 55 reforme 681 Regionalna konferencija Litertura i kultura za mir .1890-1990 . 617. 618 ribarska terminologija 716 Ribe .Jubileji .26-29.1945-1985 . Antologije 803.1958 .Umjetnost .Memoari 359 .Društveni planovi 643 .Pisma 516 .Filmografije 614 .Monografije 669 . 331. 98.Opsada grada .Sarajevo 1992-1995 402 Sarači .Poezija 26. 622 .1726-1823 .Monografije 668 .02.Poezija 732 Sarajevo.Arheologija .Sarajevo . 886 . 804 .Bosanski jezik 256 .Memoari 173 Sarajevo 2000-2006 .Sarajevo .16.1961-1965 .Budžet 626 .Kultura .03.1992 .Hronika . 747 .Proza 856 .Fotografije 613 .Zemaljski muzej (Sarajevo) .Humor 888 .Fotomonografije 205 Sarajevo 1992-1995 95 .Eseji 288 .Opsada .Humanitarna pomoć .Reportaže 351 . Teodor (1926-) . orijentalni .Istorija 107 . 302.Stripovi 565 .književna biografija 841 Sarajevo 1992-1994 .Natalitet 828 .Proza 262.Predmetni registar / 329 Rimsko naselje . 745 .Biografije 561 roman 174 rude metala 316 Rukopisi.Kultura .Sport .Bibliografije 105 .Memoari 143 .Takmičenja .Biografije 236 .Žargoni 570 Romanić.1996 . Opština Centar .Repatrijacija .Fotomonografije 97.Borci .Dnevnici 347 .Antika 491 rječnici 572 Rječnici .Smrt .1993 .Katalozi 777 samoubistvo 402 Samoubistvo .Dokumentarni filmovi 473 .Popisi 212 Sarajevo .Monografije 472.Namirnice . 354.03.Privredni razvoj .Medicina .Sarajevo .1992 .Gradonačelnici 547 .1992 . 174.1961 .Zgrade .Inventari 545 .Memoari 329. 345. 527.Budžet 624 . 483. 211.Arhitekti 195 .Turističke monografije 25 . 521. 97. 472. 300.Budžet 635 . 614. 589.330 / Biblioteka Sarajeva . 618.Građa .1950-1990 . 579. orijentalna 193 . 925 . 562. 218. 402.Srednji vijek 306 . 92.Baš-čaršija .Arhitektonski stilovi . 64. 202.Civilne žrtve rata .1914 .1950-1975 .Srednji vijek 305. 308 . 294.1935 407 .Balet .Pisma 93 .Budžet 633 .Monografije 326 . 924.1961-1985 .1959 .1992 .Društveni planovi 641 .Društveni plan . 325.1956 .Bosna i Hercegovina .Turistički vodič 72 . 612. 205. 584.1960 .Careva džamija . Opština Stari Grad . 885.Društveni planovi 636 Sarajevo. 555.1914 .Muslimani .Hramovi 324 . 245.Arhitektonski spomenici . 408.Austro-Ugarska . 98.Vjerski objekti 324 .Memoari 508 . 617.Roman 174 . 613.Arheološki spomenici 609 . 591.15-20 v. 616.Programi 651 .Arhitektura.Budžet .1986-2000 .Bošnjaci .1435-2003 453.1949 646 .Zgrade 208 .Bosna i Hercegovina .Nekrolozi 431 .1992-1995 299 .Monografije 437 . 307.Spomenice 344 . 573.1878-1890 . 572.Društveni planovi 639 . 540. 335. . 480. 330 .Budžet 625 .Agresija .Džamije . 231. 51. 22.1992-1999 452 .Dokumentarni film 366 .Blogovi 219 .Budžet 634 Sarajevo 1.Arhitektura . 811. 266. 454 .Arhivistika . 481.Atentat . 110.1964 . 283.Djeca . 356.1950-2000 . 7. 491.1952 647 .Spomenice 662 .Prijedlog budžeta 649 . 102.1958 . 355. 605. 615. Građevinski fakultet .1538-1988 .1941-1945 66 .Obrazovanje .Ekonomija .16 v. 620 .Vodiči 287 . .Intervjui 203 . 576.Gazi Husrev-begova medresa .Kuhari 510 .Groblja . 343 .Jevreji .Književna biografija . 690.Savez komunista .Film .Istorija . 932 .1973/1974 .Zbornici 86 .1878-1998 488 .Historija .1462-1992 .Edukacija 132 .Ekologija .Zbornici 520 .Razglednice 536 .Fotomonografije 574.Kultura . .Doktorske disertacije 424 .1975/1976 .Programi 645 . 586.1462-1992 841 .1914 .Fotografski albumi 152 .Bosna i Hercegovina .1914 661 .Diskusije 685 . v.do 19.1998 .Spomenici 413 .st.15.Katalozi 799 .Historija .Islamska epigrafika .Diskusije 683.Diskusije 687 .Doktorske disertacije 424 .Genocid .Bibliografije 310 .XV-XXI v.Historija .Monografije 348 . 684. 693 .Katoličke crkve . stoljeće .Fotomonografije 585 . v.Epigrafika.15.Organizacija .Predmetni registar / 331 .1878-1918 339.Bibliografija 1914-1964 .1949-1989 .1979 .Monografije 761 .Arhitektura .Zbornici 863 .Savez komunista . 575.Programi 696 .1462-1992 .1981-1985 .Gradonačelnici .Zbornici 936 .Turistički vodiči 507 . 107 .Hrvati .Programi 478 .Programi 697 .Istorija 334. 688. islamska 414 .Kultura 762 .Legende 489 .Festival .Zbornici 912 .Komunisti .20.Katalozi 163 .Vodič 300 . 601. 337 .Kulturna historija .Austro-Ugarska .Historija 499 . . Kulturna povijest .1943-1945 618 .Prostorno planiranje .Legende 514 .Proračuni 627 . 692.Zbornici 194 .Bibliografije 45 .Opsada grada .Narodnooslobodilački pokret .Historija 409 .Organizacija .Plakati 611 .Medicinski fakultet .1945-1970 . 598 .Austro-Ugarska .Marksizam .Opština grada .Diskusije 678.Studije 766 .1992-1995 14 .Oslobođenje .Legende .Proračuni 632 .Marksistički centri .Narodna književnost .Monografije 588 .Književni izvori .Monografija 496 .Savez komunista .NOB .1999-2000 168 .Proračuni 630 .Graditeljska baština .Ratna šteta 224 .Opsada .Omladina .1946-1966 438 .Nazivi ulica .Eseji 837 .Zbornici 927 .Monografija 802 .Savez komunista .Kulturno-historijski spomenici .Diskusije 686 .ONO i DSZ .Proračuni 629 .Obnova .Društveni dogovori .1878-1918 34 .1996-2000 286 .1946-1986 .1880-1912 .1936-1941 .1928-1936 .1435-2003 455 .Arhitektura 778 .Savez komunista .Organizacija rada .Opsada 1992-1995 .332 / Biblioteka Sarajeva .MES .Proračuni 631 .Proračuni 628 . 679.Opera .Monografije 537 .Arhitektura .Diskusije 689 .Monografije 257.Monografije 801 .Kulturna istorija 920 .Monografije 577 .BKSA 169 .Jubileji .Muzej grada Sarajeva .Diskusije 694 .Nesvrstanost .Dnevnici 359 .1971-1985 .1923-1927 .1960-1979 134 .Arhitektonski spomenici .Proza 268 .Monografije 533 .Obrazovanje 695 .1916-1922 .1941-1942 617 .Obnova .1986 121 .Bosna i Hercegovina .Miljacka .Savez komunista .1992-1995 .Bibliografije 44 .Bosna i Hercegovina 294 .Osmansko doba 207 . 701 .Pedagoška akademija .Općina Stari grad .1992-2000 .Palata Marijin-dvor .1941-1944 . Pripovijetke 2 .Fotomonografije 534.Historija .1919-1941 406 .Rat 1992-1995 .1992 .NOB 1941-1945 423 .Stanovništvo .Protivpožarna zaštita .Pozorišni život .Djelovanje 810 . 63 .19.1992-1994 773 . 153 .Stara pravoslavna crkva .Pravoslavna crkva .Studije 728 .Tramvaji .Stanovanje .Monografije 829 .Komunisti .2000 .1992-1995 .Programi 372 .Pravno uređenje .Rat .do 1954 .1925 .Poezija 732 .Zaštita . v.Radnička klasa . 604 .Reportaže 314 .Katalozi.Bosna i Hercegovina .Radnički pokret . 276. .Memoari 370 .Memoari 509 . 108. 535 .Leksikoni 944 .15-18 v.Turističke monografije 603 .Rat 1992-1994 .Proučavanje lokaliteta 4.Bibliografije 27 .Opsada .1941-1942 616 .Vodiči 666 .1885-2003 671 . .Hronike 763 .Sportska takmičenja .Savez komunista .Stambena politika .Sevdalinke 600 .Ratni romani 362 .Samoupravljanje .Trgovci .Spomenici .Savez komunista .Razglednice .Monografije 221 .Visoko obrazovanje 680 .Srbi .Razvoj grada .Privreda .19-20 v. 725 .Karte 592.Sindikat .Predmetni registar / 333 .Planovi 504 .Urbani razvoj 62.Štampani tekstovi .1945-1963 619 .1448-1941 164 .Diskusije 691 . izložbeni 240 .Spomenici kulture .Narodne priče 12 . 103.Zakoni 644 .Struktura .Posljedice rata .U uspomenama 839 .Posteri 611 .Jugoslavija (do 1991) .1937-1941 615 .1921 .Popisi 400 .Statuti 543 .Revolucija .Urbanizacija 165 .1911-1914 .Historija 798 .Turizam .1841 .Stambena arhitektura .Plan grada 581.Fotomonografije 612 .Rekonstrukcija 5 . 724 . Privreda .Vojna .Vodiči 833 .Viša pedagoška akademija .Statuti 474.1914 .14.20.Proučavanje lokaliteta .Tvornica čarapa “Ključ” .1949-1979 .Statuti 593 . 654 .Statuti 594 .Urbanizacija . 883 .Spomenice 882.Historija 335 .Vodiči 71 .Statuti 595 .Društveni planovi 637. 475 .Urbanizam .1939 .Zbornici 448 .Urbanizam 621 .1982 . v.Izložbe 717 .Visočko-fojnički odred .Monografije 48 .U fotografijama 578 .Katalozi 921 .Univerzitet . 589.Zbornici 681 . 638 .Ulice .Programi 328 Sarajevska Dobrotvorna zadruga Srpkinje .U romanu 19 .Vodiči 916 .Narodna biblioteka “Hasan Kikić” .Programi 797 .Ekologija .Udruženje ugostitelja .Muzeji .Zavičajna zbirka .Historija 786 .1941-1945 .Društveni planovi 640.Međunarodna saradnja .Suđenje 338 .1462-1992 .Historija 785 .Planovi 698 .1933 .Savez komunista .1970 .Drinska banovina .Ustanak 1875-1878 .1991 .Geografske karte 914 .Turizam 367 .1964 .Turistički vodiči 840 .Do 2000 .U poeziji 567 . .Fotomonografije 587.1958-1962 .1999-2000 .2000 .Izložbe .Zenica . v.Rim . 656 .1908 .Izvještaji 653 Sarajevska hagada 602.Trgovi 28 .Likovni motivi 110 .Turistički vodiči 582 .Umjetnost . 590 . 642 .Vodiči 70 sarajevska čaršija 410 Sarajevska čaršija .334 / Biblioteka Sarajeva .Zanati .Umjetnici .Fotomonografije 866 .Turizam .Monografije 623 .Statuti 869 .Vratnik 845 .1963 .Memoari 775 .Urbanističko planiranje .1971-1985 .Viša pedagoška škola .Katalozi 428 . Marksistički studijski centar . 509 .Istraga .Bosna i Hercegovina .Programi 701 Savez komunista Bosne i Hercegovine .Bibliografija 1914-1954 .Spomenice 228 sarajevska regija 448 sarajevska zima 159 sarajevske džamije 12 sarajevske ulice 28 Sarajevski atentat 1914 .Antologije poezije 382 .Genocid . 662 Sarajevski dani poezije (1989) .Sarajevo .Ustaše .1864-1989 .Konferencije 318 .1885-2003 157 sarajevski žargon 571 Sarajevsko Polje .Memoari 508.1962-1982 .Dokazi 498 .Sarajevo 810 scarabaeidae 403 Sefardi .Historija .Austro-Ugarska .Zbornici 863 .Geografija . 330 .Tramvaj .Narodne igre .Sarajevo .Učesnici .Politički procesi .Jubileji .Bibliografije 864 .1983 670 sarajevski Srbi 798 Sarajevski tramvaji .Istorijat 271 sarajevski balet 344.Dokumenti 660 .1941-1945 .Predmetni registar / 335 sarajevska istorija 732 sarajevska opera 438 sarajevska opsada 803 Sarajevska pivara .Dokumenti 82 . 437.Mlada Bosna .1979 .Dokumenti 661 .Izvještaji 66 . Gradska konferencija (Sarajevo).Terezin 940 Sarajevski atentat 267 .Atentatori .Sarajevo .Narodne nošnje .Antologije poezije 665 Sarajevski dani poezije .Austro-Ugarska 401 .Srbija 94 .Poljoprivreda 910 Sarajevsko polje .Izvještaji 682 Savez komunista Bosne i Hercegovine (Sarajevo) 676 Savez komunista Bosne i Hercegovine.1980-1982 .Djelovanje .Zbirke 433 sarajevsko trgovinsko-industrijska komora 869 Sarajlije 431 sarjevski žargon 569 Savez komunista BiH (Sarajevo) .1962-2011 130 sarajevski Jevreji 499 Sarajevski proces .Istorija 365 .Memoari 329.Ekshumacija .Struktura .Sudski procesi . Umjetničke zbirke .Zbirke .Kulturne vrijednosti .Kultura stanovanja .Slikarstvo .2000 . 141 .Sarajevo . kameni .Spomenice 806 sredstva informisanja 812 Srpska nošnja .Katalozi.1889-1989 .Radnici . Pero (1888-1964) .Bosna i Hercegovina .20. st.1905-1940 .Jubileji . 745 Slijepčević. 512 Spomenici.Katalozi 285 Spomenici . švicarsko .Jubileji .Bosna i Hercegovina .Historija .Sarajevo .Književne studije 440 Slijepi .Eseji 210 Sloga (Sarajevo) . 90 .Referati 771 Socijalističko samoupravljanje .Akademije 718 socijalna patologija 402 Socijalna zaštita .Sarajevo . .-19.2000-2010 .Kultura .Studije 728 .Akvareli .Sociologija naselja .1888-1938 .Kanton Sarajevo .Spomenice 91 Srpsko gimnastičko društvo “Dušan Silni” (Sarajevo) vidi Srpski soko (Sarajevo) Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta” .Bosna i Hercegovina .Jubileji .Film .Sarajevo .Zbornici 320 Socijalizam .Katalozi izložbi 726 Shakespeare. .Predstave 186 Sinagoge .Sarajevo .15.Bosna i Hercegovina . izložbeni 560 Srpski soko (Sarajevo) .336 / Biblioteka Sarajeva .Srednjoškolska omladina .1948-1978 230 Slikarstvo. William (1564-1616) .Društvene vrijednosti .Katalozi 758 sindikati 406 sistematika biljaka 831 sjećanja preživjelih 472.Sarajevo .Hronike 763 Srebrenica 389 Srednja tehnička škola (Sarajevo) .Sarajevo 790 sociologija naselja 77 Sociologija .Savez komunista Sarajevo .Sarajevo .Historija .NOB 1941-1945 .Zaštita .Takmičenja .Etnografske studije 29 Srpska pravoslavna crkva (Sarajevo) .Katalozi 227 Slikarstvo .Historija .Arheološke zbirke .Spomenice 791 Socijalistički savez radnog naroda .Diskusije 685 .Sarajevo 16.1961 .Radnički pokret .Jugoslavija (do 1991) .Biografije 144 .Programi 372 Srbi .Zdravstvena zaštita . 495.Zakonski propisi 284 .17-18 v.Sarajevo 423 spomen-česme 423 spomen-ploče 423 Sport .Vodiči 729 spomenici kulture 588 Spomenici kulture .Sarajevo . st.Sarajevo 499 seksualno nasilje 384 Selmanović Behaudin .Istraživanja 77 spoljna politika 689 spomenice 100. 1957-2005 170 Šeremet.Zbornici 757 Šume .Zbornici 753 šumska vegetacija 753.Kalendari 280 .1888-1889 .Bibliografije 312 Svjetska izložba .Istraživanja 164 stambena izgradnja 165 stambena kultura 164 stambena politika 5.1448-1941 .Sarajevo .Razvoj dispozicije .Stambena izgradnja .1945-1975 .Univerzitetski udžbenici 297 Šišić. 757 .Zbornici 750 Srpsko-pravoslavno bogoslovsko sjemenište (Reljevo) .1907-1908 .Drama .Monografije 171 Šahovski klub “Bosna”. Damir (1971-) .Bosanski paviljon .Intervjui .Politika .Šumska zemljišta .Historija .Sarajevo .Izvještaji 792 . Sarajevo . izložbeni 240 staro Sarajevo 287.Sarajevo .Jugoslavija .Sarajevo . 829 statistički podaci 555 stočarska terminologija 716 Stranka demokratske akcije .1960-1985 .1946 .Izvještaji 823 .Bibliografije 311 . Sarajevo .Izvještaji 796 Stambena arhitektura .Katalog izložbe 818 Šeriatska gimnazija (Sarajevo) .Pariz . južna . 694 Stara pravoslavna crkva.1939-1940 .Šahovski turniri .1938-1939 .Slikarstvo .Savez komunista Sarajevo .1903-1904 .1906-1907 .1909-1934 .Izvještaji 793 .Biografije 613 Školstvo .Biografije 613 Šahovski klub “Bosna” (Sarajevo) .Književne kritike .1900 816 Šagolj. 821 .Izvještaji 822 Šerijatsko pravo .Bosna i Hercegovina .Ikone .1990-2010 .Kalendari 281 Srpskohrvatska književnost .Evropa. Ivo (1900-1991) .Diskusije 691.Zbornici 390 strip 225 sudski procesi 92 Svjetlost (Sarajevo) .Istraživanja 165 Stanovi .Predmetni registar / 337 .Katalozi. 694 stambene palate 778 Stanovanje .Izvještaji 794 .Spomenica 820 Šerijatska gimnazija .Monografije 135 šahovski turniri 170 Šah .Intervjui .Jubilej .Izdavaštvo . Šahin .Izvještaj 819.Flora .1892-1893 .Izvještaj 819 Šeriatska sudačka škola (Sarajevo) .1947 .Spomenice 789 školstvo 404 Šumarstvo .Izvještaji 795 . Sarajevo 1930-1937 . 41 turske zgrade 305.Zbornici 716 Tijssen.Teorija 298 Tehnička srednja škola (Sarajevo) . 854 . 38.338 / Biblioteka Sarajeva šumski posjedi 545 švicarsko slikarstvo vidi Slikarstvo. Tin (1891-1955) .Pisma 516 Tjelesna kultura .Odgoj . 307.Izvještaji 868 Udruženje građana “Stari zanati” 800 udžbenici 768 ugostiteljski objekti 540 Ujević. 306.Zapisnici 853.1879-1979 .Monografije 807 Tramvaji .Strukovne organizacije .Zapisnici 848.Vodiči 36.1992-1995 33 Trgovina . 37.Zoonomija . Harm (1917) .Historija .Ratarstvo . 852 .Književna studija 175 ulaganja.Jugoslavija (do 1991) .Zbornici 445 tromboza 445 Trovanje .Zapisnici 851.1914 401 T-2 toksin 755 učitelji 404 Učiteljska škola (Sarajevo) .Sarajevo 1992-1995 .Stočarstvo .1908-1909 .Sarajevo 158 traumatizirana djeca 383 Treća gimnazija (Sarajevo) . švicarsko teatar vidi Pozorište teatar 839 tefsirske znanosti 298 Tefsir . 308 Turski jezik .Geografija . 850 .Zapisnici 847 .Univerzitetski udžbenici 768 Tkaonica ćilima Sarajevo .1938 .Jugoslavija (do 1991) .Terapija .Zakoni 855 trombociti 445 Trombofilija .Zbornici 393 tumačenje Kur’ana vidi Tefsir Turizam .1896-1968 Fotomonografije 866 twentieth century history .Historija . 849.Zbornici 716 .Bosna i Hercegovina .Sarajevo . investiciona 924 ulice 423 .1937 .1939 .Historija .Botulinus .Zbornici 716 .1940 .Terapija .Sudovi .Jugoslavija (do 1991) .Sarajevo .Bosna i Hercegovina .Lingvistika teksta 160 Tursko-austrijski ratovi 1683-1699 vidi Habsburško-osmanski rat 1683-1699 Tvornica čarapa “Ključ” (Sarajevo) .Književnost 404 Učiteljska škola .Jubileji .Spomenice 782 Terminologija . 40. 39. Pravno uređenje .1956-1957 876 .Partizani .1936 884 Urbanističko planiranje .Sarajevo .Policijski red .1974-1975 877 .Bosna i Hercegovina .Jubileji 159 .Zakoni 876 univerzitetska nastava 723 Univerzitet . 18 Umjetnost .1982-1983 879 .Sarajevo .Islam .Zbornici 439 Uprava policije .Izvještaji 890 .1894-1895 .BKSA .Biografije 613 Velika gimnazija .Organizacija .Jugoslavija (do 1991) .Rekonstrukcija .Sarajevo .Sarajevo .Bosna i Hercegovina . .Monografije 104 .1949-2009 .Programi 328 urbanizacija 63.1462-2001 .Katalozi 428 unapređenje 719 Univerzitet (Sarajevo) .Sarajevo 621 .Sarajevo .20.Bosna i Hercegovina .1903-1904 .Sarajevska čaršija .1992-1995 226 Univerzitet u Sarajevu .Festival .1980-1981 881 .Sarajevo 5.1949-2009 .Sarajevo 28 umiranje 732 Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine (Sarajevo) 874 umjetnost 17.Sarajevo . Glavna željeznička radionica “Vaso Miskin Crni” vidi Željezničko kulturno-umjetničko društvo “Vaso Miskin Crni” (Sarajevo) vegetacija vidi Flora Vekić.1981-1982 878 .1984-2004 . v. Dejan (1971-) .Organizacija nastave .Ekonomski razvoj .Istorija . 64 urbanizam 715 Urbanizam .Izvještaji 902 .Sarajevo 4 .Monografije 760 Univerziteti .1983-1984 880 . izložbeni 875 .Sarajevo .Monografije 104 “Vaso Miskin Crni” vidi Radna organizacija “Vaso Miskin Crni”.Katalozi.Monografije 760 unutrašnja politika 32 Unutrašnja politika .Imena .Predmetni registar / 339 Ulice .Studije 617 Ustavni sud Bosne i Hercegovine 464 Ustav 464 vakufi 885 Vakufi .Muzeji . 720 Ustanak .Intervjui .1941-1942 . Sarajevo .Izvještaji 930 Voda (tekuća) .Historija .Borci .1906-1907 .Mostovi .14-19 st.Savez komunista 680 visokoškolske organizacije 681 Visoko .Izvještaji 894 .Izvještaji 892 Velika Srbija 439 Vilajetović.Sarajevo .Zbornici 707 zaštita okoline 809 zaštita spomenika 243 ZAVNOBIH .Izvještaji 539 Vježbaonica .Bosna i Hercegovina .1436-1878 340 zapisnik skupštine 790 zaposlenost 466 Zapošljavanje .Sarajevo .Izložbe .Jubileji .Izvještaji 891 .Historija .Zbornici 912 zadužbine 885 zaključci 677 Zanati .Katalozi 921 .Zanatlije .Sarajevo .Izvještaji 898 .1984 .Zbornici 911 Vrhbosna .1913-1914 .Stari zanati .Aktuelna pitanja .1726-1823 .Bosna i Hercegovina .2008 .Bosna i Hercegovina .Spomenice 10 .Reforme .1914-1916 .Izvještaji 922 .Izvještaji 895 .1890-1990 .Sahrane .1911-1912 .Hrvati .2010 .Bosna i Hercegovina .1910-1911 .1908-1909 .1924 .Izvještaji 893 .340 / Biblioteka Sarajeva .Baščaršija 335 Zanatstvo .Zbornici 721 .Sarajevo .Etnologija 153 Viša djevojačka škola . 341 vojna 110 Vrace (Sarajevo) .1912-1913 . Salih vidi Hadži Lojo (1834-1887) visoko obrazovanje 681 Visoko obrazovanje .Privreda .Izvještaji 899 .NOB 1941-1945 .Popisi 212 .Reforma .1898-1899 .Izvještaji 897 .Biografije 506 Vrhbosanska visoka teološka škola (Sarajevo) .Česme .Zbornici 722 .Bosna i Hercegovina 800 .1991 70 vodoprivredni problemi 711 Vodovodi .Sarajevo .1943-1983 .Izvještaji 896 .1936-1937 .Zbornici 711 vode 316 vodiči za vojnike 507 vodiči 540.Kožari .Bosna i Hercegovina .1905-1906 . 924 Vodiči .1913-1914 .1904-1905 .Sarajevo . Prirodna sredina .Prava branilaca .Vodiči 295 Zimske olimpijske igre (14 .Društveni položaj . 613 1992-1996 472 . 233.-1995.1992-1995 373 Ženska preparandija .Vodiči 729 .Etnografska zbirka .Sarajevo .Zbornici 809 Zemaljska ženska preparandija .Izvještaji 942 životinjske populacije 316 Župa Presvetog Trojstva Novo Sarajevo .Izvještaji 929 . v. Anđeo (1420-1498) . Sarajevo) . 211 1878-1879 102 19 v.Izvještaji 930 Zemaljski muzej (Sarajevo) .Bosna i Hercegovina .Monografija .Ekonomski značaj 826 Željezničko kulturno-umjetničko društvo “Vaso Miskin Crni” (Sarajevo) Jubileji . Viteška brdska brigada (Sarajevo) .Pripreme 87 .Novinari 812 .1945-1985 .1913-1914 .Rat .Bosna i Hercegovina . 464 zbornik 20 Zdravlje .Arheološke zbirke .Jugoslavija (do 1991) .Studije 403 zoologija 403 Zvizdović. 360.Zbornici 317 Žene .Sarajevo .Sarajevo .Pruga Šamac-Sarajevo .Samodoprinosi građana .Zakoni 155 zbornici 270.Monografija 805 111. 22 1992 174 1992-1994 612 1992-1995 231.Pisma 234 .Predmetni registar / 341 zbirka propisa 545 Zbirka propisa .Spomenice 83 Žena .1902-2002 946 Župna crkva Presvetog Trojstva Novo Sarajevo .1911-1912 .Nauka .1912-1913 .1992-1995 .Scarabaeidae .Turizam 367 Zoogeografija .Monografije 815 14. 1984 .Zbornici 937 žargon 572 Željeznički saobraćaj . 102 1947-2007 824 1972 555 1980 483 1981 480 1982 481 1983 92 1991. . ........................................................ 313 ................................ 5 BIBLIOTEKA SARAJEVA: BIBLIOGRAFIJA PUBLIKACIJA O SARAJEVU .......................................... 273 PREDMETNI REGISTAR ..................SADRŽAJ PREDGOVOR ............................................................................................................................................................ 7 REGISTAR NASLOVA ...................................................................................................................................... 249 IMENSKI REGISTAR .............................................................
Copyright © 2021 DOKUMEN.SITE Inc.