D13 pitanja

June 13, 2018 | Author: Nedjeljko Plazonić | Category: Merchant Navy, Shipping, Ship Types, Ships, Shipbuilding


CommentsDescription

TANKERI ZA PRIJEVOZ SIROVE NAFTE I PRODUCT TANKERI1. Tankeri za prijevoz sirove nafte? PANAMAX, AFRAMAX, SUEZMAX, VLCC, ULCC 2. Međunarodni i nacionalni propisi za tankere za prijevoz sirove nafte? MARPOL, SOLAS, STCW 3. Opasnosti u rukovanju i prijevoz sirove nafte? OPASNOST KONTAKTA SA KOŽOM, GUTANJE I INHALIRANJE TERETA 4. Otrovnost sirove nafte (H2S- vodikovsulfid)? UDISANJE, POGUBAN PRI MALOJ KONCENTRACIJI (MJERAČI) 5. Otrovnost inertnog plina? NEDOSTATAK KISIKA 6. Zapaljivost i eksplozivnost? POSTOJI MOGUĆNOST ZBOG PARA – UBACUJE SE INERTNI PLIN 7. Nedostatak kisika? U TANKOVIMA I INERTIRANIM PROSTORIMA 8. Opasnost od elektrostatičkog elektriciteta? ZAŠTITNA OPREMA RJEŠAVA TU VRSTU OPASNOSTI 9. Ulazak u zatvorene prostorije? PREDRADNJE PRIJE ULASKA (PROVJETRAVANJE , MJERENJE ATMOSFERE), 2 OSOBE 10. Prijenosni i stabilni uređaji za mjerenje koncentracije raznih plinova? MJERAČI ATMOSFERE I MJERAČI ZA SVE PLINOVE KOJI SE OČEKUJU NA BRODU 11. Način gašenja požara? CO2, MONITORI TEŠKE PJENE, PRIJENOSNI APARATI 12. Zaštitna odjeća i oprema? KACIGA, RUKAVICE, CIPELE, APARAT ZA DISANJE 13. Knjiga ulja? – PODJELJENA NA 2 DIJELA : 1) ULJE U STROJARNICI – EVIDENTIRANJE SVIH RADNJI SA ULJEM U STROJARNICI ; 2) ULJE TERETA – EVIDENCIJE MANOVRA TERETA 14. Postupci u slučaju onečišćenja? SPRJEČITI DALJNJE ONEČIŠĆENJE, OBAVJETITI NADLEŽNE OSOBE U KOMPANIJI 15. Onečišćenje zraka? IZ KOTLA, MOTORA, GENERATORA INERTNOG PLINA Ispiranje i degazacija (purging and gas-freeing)? PURGING (UBACIVANJE INERTNOG PLINA) GASS-FREEING(PROVJETRAVANJE BLOWERIMA) 25. CO2. PROČIŠČAČ. Postrojenje inertnog plina? KOTAO. PLOVAK. UTI UREĐAJ (MJERI PROSTOR OD OPLATE DO TERETA. SAAB RADAR 21. Operacije s tankovima zauljenih voda? DEPORTIRAJU SE U SLOP TANK GDJE SE ODVAJA I IZBACUJE PREKO ODME. KOLIČINU I STUPANJ ONEČIŠĆENOSTI TJ. mjere predostrožnosti? PRIPREMNE RADNJE. NASUKAVANJE 28. Izvođenje vježbi? JEDNOM TJEDNO – AKO SE PROMJENI 25% POSADE ONDA U ROKU OD 24 SATA 30. Čišćenje tankova tereta – pranje? BATERIMA (SA TERETOM) S JEDNOM ILI DVIJE MLAZNICE 23. MJERI TEMPERATURU TERETA).UREĐAJA (DEFINIRA VRIJEME. PALUBNA BRTVA. Organizacija u slučaju nužde? MUSTER LIST 29. Ukrcaj i iskrcaj tereta.NAPUNJEN GLIKOLOM) 20. cjevovoda i iskrcajnih linija? CENTRIFUGALNE PUMPE POGONJENE PARNOM TURBINOM 17.16. BLOWER. PROTUPOŽARNI. NAČIN KOMUNIKACIJE 22. POZICIJU. TELEFON 26. OTKRIVA VODU U TERETU. Veza brod-kopno? WHS STANICA. Plan u slučaju nužde (MUSTER LIST)? OSOBNO ZADUŽENJE SVAKOG POJEDINOG ČLANA POSADE U OPASNIM SITUACIJAMA 27. TANK . Alarmi u slučaju nužde? GENERALNI. PRODOR VODE. Izvedbe ventilacije (P/V ventili i P/V breaker)? P/V VENTIL . Mjerači nivoa? SONDA (KOJA SE SPUŠTA DO DNA). DOGOVOR SA TERMINALOM. (ŠTITI LINIJU INERTNOG PLINA . Pumpe. cjevovodi i iskrcajna linija? PUMPA POGONI TERET CJEVOVODIMA DO ISKRCAJNE LINIJE 18. Konstrukcija pumpi. Sustav grijanja tankova? ISKLJUČIVO GRIJAČIMA U TANKOVIMA (PAROM) 19. PPM) 24. KUVERTA. (KONTROLA ATMOSFERE U TANKU) P/V BREAKER . Pročistač? HLADI TERET MORSKOM VODOM I PROČIŠĆAVA GA OD KAPLJICA VODE PREKO DEMISTERA 32. . Postupak pranja? VIŠESTUPANJSKO PRANJE – JEDAN. Strojevi za pranje tankova? BATERI – S JEDNOM ILI DVJE MLAZNICE 38. . PRANJE TANKOVA SIROVOM NAFTOM (COW)? PRANJE SE ZAPOČINJE U ZAVRŠNOJ FAZI ISKRCAJA TERETA UZ ISTOVREMENO UBACIVANJE INERTIRANOG PLINA – U UPOTREBI CENTRIFUGALNE PUMPE POGONJENE PARNOM TURBINOM 36. Nepovratni uređaji? PALUBNA BRTVA 35.UDISANJE. Sustav posušivanja? EJEKTORI ILI ZASEBNA PUMPA (STRIPING PUMPA) 39. GUTANJE. DVA ILI VIŠE STUPNJEVA 40. NAVODI UVJETE KOJE MORAMO ZADOVOLJITI DA BI DOŠLI NA TANKER (TEČAJ) Tereti u tankerima za prijevoz kemikalija? . Ventilatori? BLOWERI – UPUĆUJU INERTIRANI PLIN PREKO PALUBNE BRTVE U TANK 33.ALKOHOLI I UGLJIKOHIDRATI .BILJNA I ŽIVOTINJSKA SALA I ULJA .31.PETROKEMIJSKI PROIZVODI 42.KISELINE I ANORGANSKE KEMIKALIJE Opasnosti za zdravlje? . Regulacijski ventil tlaka? P/V VENTIL 34. Sopep? PLAN POSTUPANJA U SLUČAJU ZAGAĐENJA MORA ULJEM TANKERI ZA KEMIKALIJE STCW Pravilo V/2? 41. DODIR SA KOŽOM 43. Izvedba sustava? FIKSNI BATERI – NAFTOM IZ TANKA ILI SLOP TANKA 37. ZAPALJIVI Tankovi. SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA MORA SA KEMIKALIJAMA Svjedodžbe i pregledi? 49. SVAKI TANK IMA SVOJU PUMPU.VISOKO POSTAVLJEN IZNAD PALUBE (10-15m) Sisaljke i sustavi za teretne tankove? 55. GUTANJE. UDISANJE. SVJEDODŽBE KOJE DAJU MOGUĆNOSTI ODREĐENOM BRODU ZA ODREĐENU VRSTU TERETA PREGLEDI – JEDNOGODIŠNJI. STCW. NEHRĐAJUĆI ČELIK. PETOGODIŠNJI I INZVAREDNI Podjela brodova? 50. TIP 2(OPASNI TERETI). REAKTIVNI. TIP 1(VEOMA OPASNI TERETI). OBLOGA OD EPOKSIJA. IBC CODE Pravila za kemijski razliveni teret? 47. DOTICAJ SA KOŽOM Opasnosti od reaktivnosti i ponovnog djelovanja? 45. Opasnosti za okolinu? 44. CJEVOVODE I VENTILE Materijali za tankove i obloge? 53. OTROVNI. OBLOGA OD POLIURETANA. SOLAS. FRAMO (HIDRAULIČKI POGON) I DEEP WELL (ELEKTRIČNI POGON) . MOGU DJELOVATI U DOTICAJU SA ZRAKOM ILI DRUGIM TERETOM Međunarodni i Nacionalni zakoni i pravila? 46. SOLAS. MARPOL. KOROZIVNI. TIP 3(MANJE OPASNI TERETI) Podjela tereta? 51. cjevovodi i ventili? 52. DVOGODIŠNJI. P/V VENTIL . MARPOL. IBC CODE Anex II MARPOL 73/78? 48. OBLOGA OD CINK SILIKATA Otpusni sistemi za teretne tankove (P/V ventili)? 54. MJERI SE TEMPERATURA PREMA POTREBAMA Oslobađanje tankova od plinova (gas freeing)? 64. MJERNI NSTRUMENTI – PRIJENOSNI ILI FIKSNI Sprječavanje požara (vatre) i oprema ? 60.. ENGLESKI JEZIK. KEMIJOM. OBAVLJA PRVI OFICIR PALUBE – SA POSEBNOM NAZNAKOM NA KARAKTERISTIKE TERETA Mjerenja tereta i procjena? 62. MONITORI TEŠKE PJENE. MEMBRANSKI SUSTAV ZA DUŠIK. Plan ukrcaja tereta? 61. GENERATOR INERTNOG PLINA. permanganate time test)? UZIMANJE UZORAKA SA OPLATE TANKA NA HIDROKARBON. GENERATOR DUŠIKA. CO2 …. GRIJAČI (NA PODU TANKA) ILI CIRKULACIJA (GRIJAČI NA KUVERTI) Pranje tankova? 57. NAKON UKRCAJA I PRIJE ISKRCAJA TERETA Stanje tereta za vrijeme prijevoza ? 63. PROVJETRAVANJE TANKA BLOWERIMA Testovi čistoće (wall wash testovi –hydrocarbon test. VODOM. TELEFON . chloride 65. KLORID I OSTALE NEČISTOĆE ZBOG DALJNJEG TRETIRANJA PROSTORA TANKA Sporazumjevanje s terminalima? 66. VHS STANICE. DUŠIK S KOPNA Procjena atmosfere u tanku (mjerni instrumenti)? 59. PRIJENOSNI UREĐAJI. PAROM – OVISNO O VRSTI TERETA (BATERIMA ILI RUČNO) Sustavi inertnih plinova? 58. test. Sustavi grijanja tereta? 56.
Copyright © 2021 DOKUMEN.SITE Inc.