Catalog Pref Acoperis

June 16, 2018 | Author: Lucian-Constantin Ungureanu | Category: N/A


CommentsDescription

. la dlstante egale fata de municipiile Oeva ~i Hunedoara. • in anii 2003 .dispune lainceput de doua sectii. modernizarea statiei de betoane prin refacerea lnstalatlel de automatizare lnitlale. MACON sl-a consolidat pozitia de lider al pletel materialelor de constructli. 7 km de sediu pentru asigurarea consumului propriu de agregate ~i livrari laterti. de catre Enterprise Investors. trecand prin orqanizari. odata cu preluarea grupului de firme SIMCOR Oradea. MACON este astazl una dintre cele mai mari companii producatoare de materialede consructi din RomAnia. facAnd parte din cadrul strategiei de dezvoltare a companiei MACON. Initial. compania fiind preluata. in imediata apropiere a fabricii ia fiinta ~i in anul 1969 i~i incepe activitatea intreprinderea Prefabricate din Beton (IPB). instalatii de tensionare tip Max Paul etc. cu componente de automatizare de ultima generatie. produse termoizolatoare din vata minerala din zgura de furnal. modernizarea instalatiilorde tensionare prin achizitia de prese noi de la firma PAUL din Germania. maslnl de sudat ~ima~inide fasonat armaturi. una dintre cele mai mari companii de private equity din Europa Centrala ~ideEst. • Anul 2006 a avut 0 semnificatie deosebita pentru MACON.). devenind societate pe actiuni cu capital integral privat. Activitatea de productie a inceput odata cu Fabrica de Materiale Izolatoare (FMI). piese ceramice pentru sobe (cahle de teracota) in sectii de produqie independente. intreprindere complet noua. intreprinderii i se atribuie ~i 0 balasflera pe rAul Mure~ IAnga localitatea Saule~tila cca. • in anul 1973 cele doua unitati sunt unificate sub denumirea de intreprinderea de Materiale de Constructii (IMC) formAnd 0 singura plattorma de productiece functioneaza pAna in 1990 sub aceasta denumire. una de tuburi din beton precomprimat tip PREMO pentru aductiuni de apa cu tehnologie ~i utilaje partial din Suedia ~i sectia de prefabricate din beton armat ~i beton precomprimat pentru construclii industriale cu utilaje partial din Germania (statia de betoane tip Pfister.). . in anul 1968. produse termoizolatoare din diatomit sub forma de cararnizi ~i masa izolatoare.Alternative constructive Fondatain anu11963. • lncepand cu anul 2008. • in anul 1991 in cadrul sectiei de prefabricate din beton se aslrnlleaza fabricarea de stAlpi pentru linii electrice aeriene cu tehnologie de beton centrifugat. Franta (ma~ini de sudat prin puncte Sciaky) ~i URSS (malaxoare de beton. care compenseaza in parte reducerea de cereri pentru prefabricate tip pentru construe]! industriale. in locatla actuala sltuata pe OJ 687 la cca 2 km de lntersecfla cu ON 7.cu 0 vasta experienta acumulata in cei peste 45 de ani de existenta. dezvoltari ~i modernlzari succesive. Achizitia companiei Simcor se alatura astfel investitiilor derulate de catre Enterprise Investors. • in anul 1994 societatea s-a privatizat prin metoda Managementand Employees BuyOut (MEBO).2005 sectla prefabricate se dezvolta pe spatiile existente cu capa citati noi pentru realizarea de elemente prefabricate pentru construclii rutiere ~icivile. lnstalafle de format fA~iicu goluri etc. fabrica producea materiale de zldarie tip blocuri de beton din zgura. la data de 1 septembrie. imbunatatirea eficacitatii ~i eflcientei Sistemului de Management al Calitatii. prod use din vata mlnerala din bazalt. Din a doua jurnatate a anului 2008. Cu 0 capacitate anuala de cca 50000 mc. MACON poate satisface cele mai exigente solicitari privind oferta de elemente prefabricate din beton. ca rezultat al muncii unei echipe de proteslonlsf aflata in plina dezvoltare. tinand cont de evolu~a principalelor piete de desfacere.elemente pentru poduri ~i podete de ~osea. Stalpi pentru linii electrice aeriene (LEA) Centrifugati Vibrati Elemente prefabricate din beton pentru constructii civile ~i industriale Elemente prefabricate din beton pentru poduri ~i podete 3 . preocuparea permanenta pentru mediul inconjurator. Unitatea de productie cuprinde ~i 0 sectie de armaturi. unitatea de producfle a elementelor prefabricate din beton este organizata pe 5 linii de fabricatie.stalpi pentru linii electrice aeriene . alaturi de 0 preocupare permanents privind calitatea prod use lor. principalele directii de actiune vlzeaza reorganizarea proceselor de productle. • In prezent portofoliul de produse cuprinde BCA. • lncepand inca din ultima parte a anului 2006 a fost dernarata implementarea aqiunilor cuprinse in cadrul programului investitional. In acelasl timp au fost ~i sunt analizate in continuare oportunitatile de asimilare in procesul de fabricatie a noi prod use. programul de investitii cuprinde lucrari de modernizare a echipamentelor de produetle. masuri care vlzeaza automatizarea proceselor de fabricatie.elemente prefabricate din beton Astazi. investitii in tehnologii performante ~i in resurse umane. in cadrul procesului de fabricate al elementelor prefabricate din beton.stalpl pentru linii electrice aeriene MACON a fost restructurat pe baza principiului efldentel. controlul permanent al calitatii produselor concomitent cu tmbunatatlrea continua a parametrilor calitativi. Activitatea de productle este sustinuta de programul investitional care vizeaza dezvoltarea ~i modernizarea tehnologica.elemente pentru structuri hale prefabricate din beton . precum ~i laborator propriu de lncercart. cahle de teracota. precum ~i extinderea capacitalilor de produclie.elemente pentru structuri hale prefabricate din beton .stalpi pentru linii electrice aeriene. elemente prefabricate din beton pentru poduri ~i podete de sosea. tuburi de rezlstenta ~i canalizare.S Astfel. var. coropletand astfel oferta de stalpi pentru linii electrice aeriene ~i elemente prefabricate din beton pentru poduri ~i podete. Aceasta schimbare de actionariat. cresterea productivitatii.2 LlNIA 3 . platformei de productie din Deva i s-a alatarat secfla de prefabricate din Oradea. elemente prefabricate din beton pentru constructi civile ~i industriale. grupate astfel: • Portofoliul de produse al companiei • • LlNIILE1. • LlNIILE4. • MACON este a 4-a lnvestltle a Enterprise Investors din Romania. prefabricate din beton . bazata pe experienta internationala in afaceri a Enterprise Investors ~i sustinuta de calitatea echipei manageriale MACON creeaza premisele dezvoltaril sustnute acompaniei. . depozitare ~i transport stipulate in doeumentele producatorului. avand sectunea trapezoidala variabila pe inaltime ~i eu alveole srapunse.. 1+... avantaje Nu necesita lntretinere in timpul exploatarii fata de normele RENEL. utilizati la eonstruqiaJiniilor eleetriee de joasa ~i medie tensiune. avand seeflunea eireulara variablla pe inaltime ~i miezul gol (capul de vari este inehis)..Stalpi pentru linii electrice aeriene (LEA) centrifugati ~i vlbraf Oferta MACON de stalpi pentru LEAeuprinde 0 gama sorflrnentala diversificata.3~idurabilitate.~r"' . Rezlstenta la intemperii. de la 1. eertificatele de eonformitate CE fiind garantia ea produsele noastre respecta standardele ealitative la nivel european. . Sigurant.. • Stalpi din beton armat ~i beton precomprimat vibrat..20 Kw inelusiv.. utilizati la consfrucfla liniilor eleetriee de joasa ~i medie tensiune. Oferta de stalpl pentru linii eleetriee aeriene euprinde stalpl eentrifugati ~ivibra].I.. stalpilor in zonele eu conditii elimatiee ~i de mediu .in condi\ii normale de mediu._~aeOSeDlte se face eu luarea unor masuri suplimentare de proiectantulliniei.. eu urrnatoarele domenii de utilizare: • Stalpi centrltuqa] pentru linii eleetriee aenene din beton armat sau preeomprimat. Durata de viata garantata: 40 de ani de la data fabricanei in conditiile respectaril normelor de manipulare. Lateral se vor asigura randurile cu chituci sau alti opritori contra rostogolirii. rostogolire sau aruncare. in stive. Depozitarea stalpilor centrifugati se face pe platforme plane. in rnomentul montarii se vor respecta indicatiile din proiectulliniei .. pe longrine din materiallemnos cu alveolele in pozitie vertlcsla (pozitia de montare). in stive. modelul de prindere facandu-se la dlstantele prevazute in proiectul intocmit de SC TENSCON SRL. cu dispozitive de manipulare dotate cu cabluri.gama sortimentala . 5 . Nu este admisa manipularea prin tarare. Stalpi centrifugati: sc 100011 SCP 10001* SCP 10002 SC 10005 1 SCP 10005* SCP 15006N SCP 15007** SC 150141 1SCP 15014* SC 15015** • Doar pe platforma de productie din Oradea •• Doar pe platforma de produc\ie din Deva -~~-~-i-* SE 10T SE 11T Stalpi vlbra]: --------------j 0 o n n o caracteristici tehnice SC 10001 1000 15 25 650 1271 60 C 40/50 sCP 10002 1000 24 34 1020 3675 400 C 45/55 SC 10005 1000 26 41 1650 8844 275 C 40/50 SCP 15006N 1200 24 36 1280 4232 405 C 45/55 sCP 15007 1400 21 35 1550 4389 665 C 45155 SC 15014 1200 32 50 2500 13077 455 C 40/50 SC 15015 1400 32 53 3020 15836 455 C 40/50 manipulare .01 D. cu piese de acelasl sortiment. cu piese de acelasl sortiment. pe ~ipci din materiallemnos.depozitare Manipularea stalpilor se face mecanizat. .. Depozitarea stalpllor vibrati se face pe platforme plane. Elemente prefabricate pentru construcni civile ~i industriale Certificari Certificat de conformitate CE Elemente prefabricate liniare de structura Elementele prefabricate liniare de strucfura satisfac conditile standardului SR EN 13225:2005 . • calitate • durabilitate • siguranla • adaptabilitate • experienta . G'I'6-15 G'I'6-18 G'I'6.5x9. grinda marginala incarcata centric pentru cladiri cu trame de 6x9.5x9 ECP l. 6 X 12.grinda centrala pentru cladiri cu trama de 6X18 m.5x12 imbinare pe grinda marginala (trama 12X6. • G1jJ6. 12.structuri prefabricate din beton utilizate in principal pentru reabllitari ~i extinderi de hale industriale Detalii imbinare grinda . turistice etc.5x12 imbinare pe grinda centrala (trama 12X6. Domeniu de utilizare .T ECP 1. 15X6) ECP 1. 6 X 9 cu elemente secundare de acoperls . Grinzile sunt din beton precomprimat cu armafura aderenta pretensionata ~i cu extradosul intr-o panta.grinda cu secuunea in forma de T cu dubla func\iune: T grinda centrala pentru cladiri cu trame de 6X9 ~i 6X12 m.5x18 imbinare pe grinda centrala (trama 18X6. sportive. Dimensiunea ~i armarea stalpilor se stabilesc in functie de geometria cladirii ~i de funcfiunea acesteia. 6x15 ~i 6x18 m. Oferta cuprinde grinzi reproiectate conform STAS 1010710-90 in trei tipuri: • G1jJ6-18. 6 X 12. avand acoperisul realizat cu grinzi longitudinale pot avea transport tehnologic la sol sau pot fi echipate cu poduri rulante. Sunt concepute ~i dimensionate pentru a fi utilizate la realizarea structurii acoperisurfor cladirilor cu respective Ie dimensiuni .sunt utilizate in realizarea acoperlsurilor pentru cladiri cu trame de 6 X 18. cu secfiunea in forma de cruce.grinda centrala pentru cladiri cu trama de 6X15 m. . 6 X 15. cladiri sociale. Elementele secundare care reazama pe grinzi sunt elemente de suprafa\a (chesoane) curbe din beton precomprimat ECP 1. 6 X 9.5x15 ECP 1. 6x12. 6 X 15. 9X6) ECP 1. Integrarea grinzilor in ansamblul structurii se face \inand seama de urmatoarele caracteristici principale ale acestora: Capacitatea portanta Mediul exterior ~i interior al cladirii Limita de rezlstenta la foc (90 min) Valabilitatea selsrnica (fara restric\ii pentru orice zona din teritoriul Romaniei) Rezemarea grinzilor se face pe stalpl avand capitel cu furca. 15 ~i 18 ~i fac obiectul ofertei lrnpreuna cu grinzile ~i stalpii din structura halei. Stalpii se executa pe baza de proiect ~i se livreaza impreuna cu grinzile ~i elementele secundare de acoperis (chesoane).element acoperls Module de hale prefabricate din beton • Grinzi longitudinale din beton precomprimat de 6 m deschidere pentru cladiri cu trama de 6 X 18. 9X6) 7 .. cu sectiunea in forma de cruce. culturale.hale industriale . Aceste hale.parter sau etajate.chesoane curbe.5x9 EO" l. • G1jJ6-15. 9.00. 00 18. PlANE D Elemente de acoperis plane din beton precomprimat parfiel tip EP 1. cladiri socio-culturale. ~I . ACOPSi:I~ iCiP Hlx6!lli!!:!!HsnIIBI~ Domeniul de utilizare Sunt concepute ~i dimensionate pentru a fi utilizate ca elemente secundare la realizarea acoperisurilor cladirilor .• elemente de acoperls plane ~i curbe (chesoane) din beton precomprimat 11=llJeME. 00. sportive.5X6 . nl iIIoQplffi~M prn~iMlIl ~~ifl:J~~ II d~~~iro 'i:mib1nln1c. 6x18.. 24.5x6 sunt elemente prefabricate uzinate de 6 m deschidere ~i 1. utilizate lrnpreuna cu grinzile transversale care permit realizarea de trame de 6x6.parter sau etajate cu travea de 6 m . 6x12. rreH~l'lllllll1l) J r EP 1.DETALII IMBINARI ELEMENTE DE ACOPERI$ PLANE (CHESOANE) DIN BETON PRECOMPRIMAT PARJIAL EP l. 6x21 ~i6x24 m. 6x15.' I I I F*- ~I~t~~t'~' . 5x6 " I1:)e1I1BI~oti!eimbiniri tuN. 00. turistice etc.=: I .. 00 ELEMENTE DE ACOPERI$ PLANE . '~f~~ ~ P ~========~~~ i ===+::=t.hale industriale.~~~r~~~ S~C~hllil~!!! 3 (d~~ h!~91l11 ~.NT~ E . 15. 21.5 m la1ime. zr~I' 'r .. 6x9. Q 6.00.leOPERI!§.~!.' -'-~-2=' ljjiIMII~lnall DETAL~I1MBiINAR~ I(indieative) IPtA'N.lmaj]'l'!iiilit'i1i:Cij ftCtmliilwl P 100 -. ~~ ~II furn~ de modl!ll d~ lIlfi!liiuir. Grinda longitudinala G12 12.5 X 1. Placi sau dale din beton sau beton armat pentru circulalie grea 9 .5 x 9 13. Panouri de inchidere din B. Stalp marginal-central fara consola 5. sunt denumite uzual ECP cu indicarea latimii ~i lungimii utile. Placi pentru izolafii termice din vam minerala E. Grinda longitudinala centrala G'YS. Elemente de inchidere D. Blocuri mici de zldarle din B. Elemente prefabricate din beton precomprimat 8. Stalp marginal cu consola pentru grinzi rulare 3.hale industriale. 6x15 ~i 6x18 m.CA cu fele plane sau profilate 17.Elemente de acoperis cu extrados curb tip cheson din beton precomprimat avand deschiderea de 9. Element aeoperis hale ECP 1. Fundalie pahar 2. turistice etc. Materiale pentru izolatii term ice fonice 18. Grinda longitudinala GST (centrala sau marginala) 9. Element acoperis hale ECP 1.C. sportive.A. Elemente prefabricate din beton armat 1. Grinda rulare 7. 6x12. cladiri socio-culturale.18 11.5 X 1.GO sau beton armat cu strat izolant (panouri tristrat) C. Elemente de pavaj ELEMENTE DE ACOPERI$ CURBE (CHESOANE) DIN BETON PRECOMPRIMAT 19.5 X 1.5 x 12 14.15 10. A. Element acoperis hale ECP 1.5 x 15 15. Element aeoperis hale ECP 1.12. Grinda longitudinala centrala G't'S. Grinda atic B. 15 ~i 18 m.5 x 18 ECP ECP ECP ECP 1. Grinda fundalie S. armat .5 X 18 15 12 9 1S. hale industriale realizate integral din elemente prefabricate Domeniul de utilizare Se utilizeaza ca elemente secundare de acoperis in alcatulrea cladlrilor cu trame de 6x9. Stalp central cu sau tara consola pentru grinda de rulare 4. cu diverse destinatii . ...- - l' ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU PLANSEE DIN BETON ARMAT SAU PRECOMPRIMAT (sectlune rr) .. 0 - mmIDIIIIIIIIIHIIIIDIIIIIIII-----------------------::nIDIIIIIIIIlllmIDIIIIIIIIm' mmIDIIIIIIIIIHIIIIDIIIIIIII=======================::nIDIIIIIIIIlllmIDIIIIIIIIml _______________________ ~L ~ ...Elemente prefabricate din beton armat ~i precomprimat pentru consnucnl civile ~i industriale cu invelitoare rnetalica n i n 800-2000 .... "' "' 0 s !5 ... '==r----' gauri de montaj 170 -- ~ I I ~ ---t---l-I ! i I I -150 v· 0..2.: .40 .20 40 U 40 1. ".====-=jF-===-=" 0....<J v -2.: 6'·' :.... '.~ II .' .00 PAHAR PREFABRICAT 11 .II II § 1. GRINDA PRINCIPALA DIN BETON PRECOMPRIMAT (sectiune I) V -0.20 :1 o 1..... -r I I I I J I .:/' . SEqIUNE TRAPEZOIDALA .GRINDA SECUNDARA PANA. 85 90 95 1.00 STALPI PREFABRICATI DIN BETON ARMAT 13 . MODALITATI DE IMBINARE (STALP. GRINDA PRINOPALA. GRINDA SECUNDARA) . PESTE 300.000 mp QONSTRUCTII CIVILE $IINDUSTRIALE LIZ~T~ CO I?REFABRICATE DIN BETON MACON! EUROPEAN RETAIL PARK SIBIU PRAKTIKER BAIA MARE EUROPEAN RETAIL PARK DEVA EUROPEAN RETAIL PARK TG.MURE~ REALDEVA 15 . elemente prefabricate pentru poduri ~i podete Certificari Certificare de produs conform proiecte IPlANA Produse in curs de certificare CE elemente prefabricate din beton pentru poduri Domeniu de utilizare Grinzile prefabricate din beton.70 grade. Suprastructura se apllca la poduri normale. Grinzi de pod din beton precomprimat cu corzi aderente ~i secflunea I Grinzi de pod din beton precomprimat cu corzi aderente ~i sectiuneal . Nivelul calitativ asigurat este conform proiectelor de execulie ~i STAS 6657/1-89. folosite la alcatulrea suprastructurilor (poduri ~i pasaje) permit circulalia convoaielor rutiere corespunzatoare clasei "E" de incarcare. oblice 80 . precum ~i la cele in curba plina cu R=250m.00 m ~i 24. Oferta cuprinde gama de grinzi intre 6. Gama sortlmentala. indicate la fiecare sortiment.00 m realizate pe baza de proiecte tip. Dala curenta D Dala marginala Dm Aripa' prefabricata A Carosabil Elevatie-L ARIPIAO-A3 ~ffi'j I~ ELEVATII LO-L3 elemente prefabricate din beton pentru podete de sosea Domeniu de utilizare Se utilizeaza la alcatulrea podetelor de sosea corespunzatoare clasei "E". Gama sorflmentals: 17 . in variante de pode] inecat in rambleu sau cu cale a~ezata direct pe prefabricat. 73 8.24 0."'fe Cota c:alel Axdrum v--I Denumirea elementului Timpan Tip "T" Lungime (em) inallime (em) Lalime (em) Volum beton C20/25(m3) Greutate (t) > i I 11111111111111 T2 240 160 33 275 53 240 0.29 3.0 .10 Denumirea elementului Lungime (em) inallime (em) Lalime (em) Volum beton C20/25(m3) Greutate (t) Pode] tnecat in rambleu I Cadru Tip "P" P2 120 245 160 191.00 ~i 2.91 5.21 2.Podete de sosea din cadre prefabricate tip TT de 1. =""'''''-'''''''''': I I I Pode] eu calea direct pe prefabricat i <.5 234 359 1.11 2. aceste elemente se utilizeaz8 la realizarea podetelor amplasate pe drumuri publice.. .00 m lumina Produse tipizate.~ Axdrurn . 52 3. MACON detine "Certificatul de conformitate" pentru toate produsele tip ~i elementele derivate din acestea.22 1. realizate pe baza de proiecte IPTANA adaptate la teren.cadru prefabricat (casets) din beton armat tip C .5 m CADRU C2 19 .84 C25/30 C20/25 3.05 3. eliberat de SRAC CERTSERV 149. punere in opera a elementelor. manipulare.aripa prefabricata din beton armat tip A Livrare i arantii Elementele prefabricate din beton pentru poduri ~i podete de sosea sunt produse tipizate.90 carosabil Umplutura pamant Dalll curentli D Dalll marginala DM 1mIilIilIilUUIiIl carosabil Per u din piatrll br tli Beton funda~ie Lungimea podstulul 1-2. 150 ~i 162/2004.90 4. inallime (em) Lalime Volum beton (em) (rn") Greutate (t) Denumirea elementului Lungime (em) inallime (em) Latime Volum beton (em) (rn") Greutate (t) 390 490 590 40 40 40 79 79 79 C25/30 1.84 0.43 0. La livrare se emite 'Dedaralla de conformitate".83 4. transport. MACON garanteaza produseIe pentru toata durata de viata a consnuctel in care sunt inglobate. in conditile respectaril normelor de proiectare.60 390 490 590 40 + 40 40 + 40 40 + 40 79 79 79 1.34 0.90 5. exploatarea ~i intretinerea corespunzatoare pentru conditii normale de mediu.Podete de sosea din cadre inchise dreptunghiulare Elementele prefabricate din beton armat necesare reallzaril podetulul sunt: .53 1.53 1.timpan prefabricat din beton armat tip T .22 1. totala (mm) Lungime uti Iii (mm) Greutate (kg) Gama sornmentala Sortimentele se diferentiaza prin diametru : 0600. care se livreaza odata cu tuburile. podete. Pe durata exploatarii cheltuielile de intretinere sunt mici. Macon emite "Deelarata de conformitate". Pozitia inainte de imbinare Avanta'e: Reteaua de conducte este usor de montat ~i asamblat in cornparate cu cele realizate monolit. 0800. .tuburi de rezistenta . Tuburile de rezlstenta se utilizeaza pentru realizarea de subfraverseri de cai de cornunlcati ~i rauri. la cererea beneficiarului. Tuburile de canalizare ~i rezistenta nu se diferentiaza prin presiune. ~i canalizare Diametru nominal (mm) Lungime Domenii de utilizare Tuburile de canalizare se utilizeaza la transportul ape lor uzate ~i neuzate prin curgere libera. Durata indelungata de viata in conditii de exploatare normals. Pozilia finals Livrare i arantii Pentru produsele livrate. in urmatoarele conditii: Conducta in care este utilizat produsul se realizeaza pe baza ~i cu respectarea unui proiect avizat Beneficiarul conductei asigura conditii normale de executie. Se prezlnta sub forma de cilindru cu capete prelucrate pentru imbinare tip mufa-~pit ~i etansare cu inel de cauciuc. 5145 5175 5000 5000 1250 2050 Date tehnice Tuburile pentru alimentari cu apa ~i canalzari se executa din beton precomprimat centrifugat. Durata de viata a tuburilor este de 80 de ani in cazul aductlunllor de apa ~i canalizare. . • • .
Copyright © 2019 DOKUMEN.SITE Inc.