Cantari NUNTA

June 21, 2018 | Author: Anca | Category: N/A


CommentsDescription

Bine-ați venit azi la altar !1. Bine-aţi venit azi la altar, în casa Domnului sfânt, Să împliniţi ce Dumnezeu a rânduit pe pământ! Să vă iubiţi şi să trăiţi, spre Slava Lui Dumnezeu; Făcând aşa, de veţi lucra, veşnic vă veţi bucura. Refren: Domnul Isus să vă dea pe deplin Pacea din ceruri şi Harul Divin Veşnic iubirea să fie în voi, Până în ziua de-apoi. 2. Căminul vost’ neîncetat Domnului să-l închinaţi, Pe cel trudit, pe cel lipsit, mereu cu drag s-ajutaţi Şi când veţi fi în strâmtorări, Domnul cel Sfânt şi milos, Va fi cu voi, va sprijini, mâna Lui Isus Hristos. Refren: Domnul Isus să vă dea pe deplin Pacea din ceruri şi Harul Divin Veşnic iubirea să fie în voi, Până în ziua de-apoi. 3. Noi vă iubim şi vă dorim cereşti binecuvântări: Viaţă cu flori, fără de nori, plină de har şi cununi, Iar când pe cer va răsări, Soarele nostru Isus, Cu toți, vom fi, Mireasa Lui, în ziua fără apus. Refren: Domnul Isus să vă dea pe deplin Pacea din ceruri şi Harul Divin Veşnic iubirea să fie în voi, Până în ziua de-apoi. Cu Domnul, calea s-o porniți! 1. V-aţi rugat să vină clipa 'naintea Domnului să fiţi, Fericiţi să vă daţi mâna, prin iubire vă uniţi. Domnul binecuvântării peste voi va revărsa Roua păcii şi-a iubirii vă inunde inima! //:Cu Domnul calea s-o păziţi, Pe braţul Său vă sprijiniţi, Iar dragostea vă va uni Şi fericirea va domni.:// 2x 2. Când momente de-ncercare în viaţă se vor ivi, Doar la Domnu-I alinare, mâna Lui vă va-ntări. Voi să-I mulţumiţi în toate: de e soare, de sunt nori, Căci numai la El se poate transforma spinii în flori. //:Cu Domnul calea s-o păziţi, Pe braţul Său vă sprijiniţi, Iar dragostea vă va uni Şi fericirea va domni.:// 2x 3. Iar acum la sărbătoare cu toţii ne-am adunat: Bucuroşi căci ziua mare pentru voi s-a arătat. Ne rugăm ca Domnul slavei să coboare peste voi Cu putere şi răbdare şi nădejde în nevoi! //:Cu Domnul calea s-o păziţi, Pe braţul Său vă sprijiniţi, Iar dragostea vă va uni Şi fericirea va domni.:// 3x Ferice casa ... 1. Ferice casa unde este Domnul Prietenul cel mai binevenit; Acolo, unde, dintre toţi ce-s oaspeţi, Tu, o, Isuse, eşti cel mai iubit! Acolo toate inimile-Ți cântă Și ochii căte Tine sunt țintiți; Acolo buzele Îţi aduc slavă Și toţi ai casei sunt preafericiţi. 2. Ferice casa unde soţ, soţie, În al Tău spiri, una sunt mereu, Și deIubirea ta cuprinși, ei – Ție, Alături stau la bine şi la rău. Când amândoi se sprijină pe Tine, În orice timp, cât de primejdios. A lor iubire nu se micşorează, Ci, tot mai mult, ei se iubesc duios. 3. Ferice casa unde fii şi fice, Purtaţi ei sunt pe mâini de rugăciuni, Iar voia Ta în toate îi conduce, Le eşti Păstorul ce-i duce la păşuni; Sunt voitori de Tine să asculte, Smeriţi, supuşi şi de credinţă plini, La tronul Tău ei le aduc pe toate, Și-apoi cu Tine vor domni-n măriri. Două mâini, Doamne ... 1. Două mâini, Doamne, astăzi se unesc; Pe-acest drum împreună ei pășesc. Te rugăm, lângă ei, să fii mereu Să-nțeleagă că Tu ești Dumnezeu! Refren: //: Să-i conduci, cu mâna Ta, Tu-i poți binecuvânta! Ține-i lângă brațul Tău, Să fie feriți de rău. :// 2x 2. Te rugăm la perechea aceasta: Să le dai binecuvântarea Ta! Să Te știe că ești de partea lor, În toate le ești sprijin și ajutor. Refren: //: Să-i conduci, cu mâna Ta, Tu-i poți binecuvânta! Ține-i lângă brațul Tău, Să fie feriți de rău. :// 2x 3. Te rugăm, Doamne, când sunt în necaz, Să le ștergi lacrima de pe obraz, Să-nțeleagă că ești de partea lor; Fă-i, Doamne, una pe amândoi! Refren: //: Să-i conduci, cu mâna Ta, Tu-i poți binecuvânta! Ține-i lângă brațul Tău, Să fie feriți de rău. :// 2x La nunta voastră! 1. La nunta voastră noi am venit Să sărbătorim, cea mai frumoasă zi; O zi măreaţă în care-acum Voi vă uniţi pe al vieţii drum. Refren: //: Fiţi fericiţi în viaţa voastră În drumul pe care porniţi Iubirea să vă fie diamantul Pe care să îl preţuiţi. :// 2x 2. La nunta voastră voi aţi chemat Cu dragoste rude şi prieteni apropiaţi, Dar mai cu seamă noi dorim acum: Domnul să vă fie tovarăşul de drum! Refren: //: Fiţi fericiţi în viaţa voastră În drumul pe care porniţi Iubirea să vă fie diamantul Pe care să îl preţuiţi. :// 2x 3. La nunta voastră noi vă dorim Zile cu soare şi numai împliniri În toată viaţa noi să auzim Că cerul vieţii vă este tot senin. Refren: //: Fiţi fericiţi în viaţa voastră În drumul pe care porniţi Iubirea să vă fie diamantul Pe care să îl preţuiţi. :// 2x
Copyright © 2022 DOKUMEN.SITE Inc.