Calatoria Ultima Stanislav Grof

June 8, 2018 | Author: Decebal Sas | Category: N/A


CommentsDescription

Calatoria Ultima.Stanislav Grof Nu există moarte, căci viaţa este un atribut a tot ceea ce există în Univers, nu există un sfârşit al Fiinţei, pentru că Fiinţa este eternă iar moartea nu este decât o Transformare prin care noi am trecut de mii de ori. Dacă toate aceste afirmaţii ar veni dinspre un mistic din orice tradiţie spirituală, atunci aceste afirmaţii ar fi ”normale”. Dar ele vin de la Stanislav Grof, unul dintre cei mai importanţi oameni de ştiinţă ai secolului XX, recunoscut mondial pentru contribuţia sa majoră la studiul psihicului omenesc. Această carte este una fundamentală pentru aceia care sunt conştienţi de transformările de Conştiinţă prin care trece Umanitatea în aceste timpuri. Peste 40 de ani de studiu experimental cu stările de conştiinţă extinsă, lucrul cu substanţele şi plantele psihedelice şi cu bolnavii în fază terminală l-au condus pe doctorul Grof la o perspectivă clară asupra misterelor ultime ale existenţei omeneşti. Unul dintre meritele sale uriaşe este acela de a fi introdus dimensiunea spirituală în psihologia modernă şi de a fi recunoscut natura spirituală a Conştiinţei şi a întregului Univers cuprins în ea. Călătoria Ultimă este o carte care spulberă frica profundă cu care Umanitatea a întâmpinat procesul transformator al morţii, dezvăluind Adevărul despre ceea ce suntem cu adevărat. Este o carte despre natura Vieţii din care facem parte. Citind-o, veţi avea sentimentul că aţi ştiut dintotdeauna Adevărul despre ceea ce sunteţi. Este o carte care aparţine total acestor timpuri ale Eliberării, în care cortinele se prăbuşesc, perdelele de fum ale iluziei se spulberă lăsând să iasă la iveală Ceea Ce Este. Călătoria Conştiinţei nu suntem nişte victime ale destinului sau ale unui Dumnezeu discreţionar. În a doua jumătate a secolului 20. tanatologia şi noile forme experienţiale de psihoterapie nu au oferit doar dovezi convingătoare pentru a susţine acest punct de vedere. din timpul naşterii sau din existenţa prenatală. revoluţii şi cuceriri. Alte teme legate de moarte şi nepermanenţă constituie un aspect important al domeniului istoric. karmic şi arhetipal al inconştientului colectiv. Autori contemporani. ci au arătat în mod concret în ce fel atitudinea noastră faţă de moarte are legătură cu dilemele fundamentale cu care ne confruntăm. ci Fiinţe superbe care -şi asumă liber experienţa încarnării şi a Creaţiei. În psihicul uman. Horia Țurcanu Moarte. ca Alan Harrington şi Ernest Becker. moartea este reprezentată pregnant în forma amintirilor biografice cu situaţii din existenţa postnatală. cercetarea spihedelică. consecinţele lor tragice s-au repercutat doar asupra celor direct implicaţi în diferite războaie. noi n-am ”căzut” de nicăieri. nu au ameninţat evoluţia speciei umane ca întreg şi cu siguranţă nu au .umane în densitatea încarnării nu vine ca urmare a unei damnări. au sugerat că o negare masivă a morţii poate duce la patologii sociale cu consecinţe periculoase pentru omenire (Harrington 1969. în care viaţa a fost ameninţată. Ele reprezintă de asemenea una din cele mai importante surse a două aspecte problematice ale naturii umane: lăcomia insaţiabilă şi predispoziţia pentru ceea ce Erich Fromm numea “agresivitatea malignă” (Fromm 1973). Aceste elemente din inconştientul personal şi colectiv joacă un rol crucial în multe tulburări emoţionale şi psihosomatice grave. Până recent. Lăcomia şi violenţa sunt două forţe principale care au influenţat istoria omenirii de -a lungul mileniilor. conştiinţă şi renaştere Voi încheia discutând câteva din implicaţiile mai largi pe care observaţiile din cercetarea conştiinţei şi o nouă înţelegere a morţii le pot avea pentru criza globală cu care se confruntă actualmente umanitatea. participând la expansiunea lui Unu. Becker 1973). experimentarea lui completă şi reducerea sau eliminarea forţei emoţionale pe care o are acest material pentru individ. ca şi al unor transformări radicale ale personalităţii. explozia demografică masivă şi în special descoperirea energiei atomice au schimbat definitiv raportul de forţe. natura a fost capabilă să se regenereze complet în câteva decenii. Psihoterapia şi autoexplorarea aduc câteva raze de speranţă în această situaţie sumbră. în special în contextul morţii şi renaşterii psihospirituale. Progresul tehnologic rapid. După confruntarea experienţială cu moartea. la mii de oameni care s-au angajat cu seriozitate în explorări interioare sistematice.reprezentat un pericol pentru ecosistemul şi biosfera planetei. A devenit imperativ pentru supravieţuirea speciei noastre şi a întregii planete să îmblânzim aceste tendinţe periculoase inerente naturii umane. Experienţa morţii şi renaşterii psihospirituale şi contactul conştient cu amintirile postnatale şi prenatale pozitive poate reduce impulsurile iraţionale şi ambiţiile exagerate. Dar în ultimul secol această situaţie s-a schimbat radical. De-a lungul anilor. am fost martorul unor vindecări emoţionale şi psihosomatice profunde. nivelul agresivităţii se diminuează considerabil. alţii au avut şedinţe psihedelice supervizate sau au participat la diferite forme de psihoterapie experienţială şi autoexplorare. având o practică spirituală regulată. Când focalizarea emoţională se deplasează de la trecut . Unii practicau meditaţia. Chiar şi după cele mai violente războaie. Oamenii devin mai împăcaţi. creşterea exponenţială a producţiei industriale. Tehnicile ce folosesc respiraţia holotropică permit aducerea materialelor legate de moarte de la diferite niveluri ale psihicului în conştiinţă. se simt mai confortabil în propria lor piele şi mai toleranţi cu ceilalţi. Am văzut de asemenea schimbări profund pozitive la mulţi oameni care au primit sprijin adecvat în timpul crizelor psihospirituale spontane. culturi şi perioade istorice şi chiar pe tărâmuri mitologice şi cu fiinţe arhetipale din inconştientul colectiv. Înţelegerea unităţii cosmice şi a propriei divinităţi aduce cu sine o identificare tot mai profundă cu toată creaţia şi un sentiment de uimire. terapii experienţiale ce implică stări holotropice de conştiinţă. psihoterapie supervizată cu substanţe psihedelice. Acest proces de deschidere şi transformare spirituală se aprofundează de obicei pe parcursul experienţelor transpersonale – identificarea cu alţi oameni. Această atitudine se bazează pe o conştienţă aproape celulară a faptului că graniţele sunt arbitrare în univers. În mod evident. Alte posibile experienţe permit accesul conştient la evenimente care se produc în alte ţări. fiecare dintre noi este identic cu întreaga ţesătură a existenţei. Chiar dacă . muzica sau a face dragoste. iar oamenii se angajează în slujba unui scop comunitar. cum ar fi hrana. Spiritualitatea se naşte şi din acest proces. plante şi chiar materii anorganice şi procese din natură. întregi colectivităţi. compasiune şi pace interioară Oamenii care intră în contact cu domeniul transpersonal al psihicului lor tind să cultive o nouă preţuire pentru existenţă şi un nou respect pentru viaţă. o spiritualitate cu un caracter universal şi mistic care e foarte autentică şi convingătoare fiindcă se bazează pe o experienţă profundă şi personală. oamenii sunt mai capabili să se bucure de întâmplările simple ale vieţii de zi cu zi. o astfel de transformare ne-ar mări şansele de supravieţuire dacă s-ar produce la o scară suficient de largă. Una din cele mai impresionante consecinţe ale acestui proces este apariţia spontană a unor preocupări profund umanitare şi ecologice. iubire.şi viitor spre momentul prezent. Acest scenariu necesită sprijin oficial pentru “tehnologiile sacrului” în forma diverselor practici spirituale. natura. ritualuri şamanice şi rituri de trecere. animale. ordine. În Republica.000 de ani. Astfel de experienţe holotropice pot influenţa oamenii atât de profund. Deoarece o combinaţie de lăcomie necontrolată. a călătorit într-o regiune misterioasă unde a fost martorul judecăţii divine şi al răsplăţii postume pentru cei drepţi şi pedepsei pentru depravaţi. în sine. Platon a indicat implicaţiile morale profunde ale credinţei în nemurire.această condiţie ar fi îndeplinită. Noul cod moral care rezultă nu e bazat pe porunci. discuţia lui Platon despre sufletul nemuritor şi dreptatea ultimă se încheie cu povestea experienţei în apropierea morţii a renumitului războinic Er. Chiar dacă aceste date de cercetare nu sunt suficient de convingătoare. ci pe o conştienţă celulară a unităţii întregii creaţii şi a legilor universale care o guvernează. ca să convertească un materialist convins. experienţele pe care ele le descriu sunt extrem de convingătoare. interdicţii sau frică de pedeapsă. Er a povestit că sufletul i-a părăsit corpul. O întrebare şi mai importantă este dacă o astfel de transformare poate fi realizată suficient de repede ca să contracareze criza globală ce escaladează rapid. unde Socrate spune că ignorarea consecinţelor postume ale faptelor noastre este “o binefacere pentru cei răi” (Platon 1961 c). trebuie să ne gândit serios la orice soluţie care le oferă . În capitolele anterioare am prezentat mai multe observaţii ce sugerează posibilitatea supravieţuirii conştiinţei după moartea şi a reincarnării. Legile. Problemele supravieţuirii conştiinţei după moarte. agresivitate malignă şi arme de distrugere în masă ameninţă supravieţuirea omenirii şi poate chiar a vieţii pe planetă. reincarnării şi karmei sunt de asemenea foarte relevante pentru criza globală actuală. Când şi-a revenit. În urmă cu peste 2. Comportamentul nostru este profund afectat de credinţele noastre în această privinţă. încât să producă schimbări fundamentale în comportamentul lor. Conceptul de dreptate postumă apare şi în ultima scriere a lui Platon. care a fost grav rănit în bătălie (Platon 1916b). este incert dacă transformarea interioară radicală la care am asistat eu în numeroase cazuri individuale se poate produse la scară suficient de mare. net/2010/11/calatoria-ultima/ .calatoriainimii.elenafrancisc. persoanele care sunt capabile să înfrunte moartea şi să se împace cu ea în procesul lor interior sunt predispuse să dezvolte un spirit de cetăţenie planetară. aversiune faţă de violenţă şi refuz de a considera agresivitatea ca o formă acceptabilă de rezolvare a conflictelor. faptul că ea poate apărea regulat la nivel individual este foarte semnificativ. respect pentru viaţă în toate formele ei. Calatoria Ultimă (comandă cartea) http://www. Din experienţa mea. Stan Grof. Oricât de neplauzibilă pare ideea unei transformări psihospirituale la scară largă. spiritualitate cu un caracter universal şi atotcuprinzător.oamenilor o speranţă. O astfel de transformare interioară radicală şi ridicare la un nou nivel de conştiinţă ar putea fi singura şansă reală de supravieţuire a omenirii.ro/ro/produse/detalii/1-Transpersonal-Calatoria-ultima http://www. sensibilitate ecologică profundă.
Copyright © 2020 DOKUMEN.SITE Inc.