Afstandbediening Mercedes

March 18, 2018 | Author: ON7YU | Category: Remote Control, Cable Television, Relay, Manufactured Goods, Electromagnetism


CommentsDescription

G E B R U I K S A A N W I J Z I N GBestnr.: 85 00 20 Radiografische afstandsbediening type MT-350 Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en zetfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. © Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo Internet: www.conrad.com Omwille van het milieu 100% recyclingpapier vervalt het recht op garantie. Lees eerst deze handleiding volledig en zorgvuldig door voordat u de radiografische afstandsbediening MT-350 installeert. Nederland: 053 . Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Introductie Geachte klant. Voor volgschades. dient u deze installatieinstructie zorgvuldig door te lezen.Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades. 3 Dit symbool geeft de installatiestappen aan die uitgevoerd moeten worden. .vr.428 54 80 Ma. Let op! Veiligheidsopmerking: Als u deze maatregel negeert. Als u de MAGIC TOUCH MT-350 aan derde doorgeeft dient u de montageen bedieningshandleiding bij te voegen.00 uur Opmerkingen bij gebruik van de inbouwhandleiding . Waarschuwing! Veiligheidsopmerking: Als u deze maatregel negeert kan dit leiden tot letsel voor personen of schade aan materiaal. die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding. Inhoudsopgave Introductie Veiligheids. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en het gebruik.en inbouwopmerkingen Productbeschrijving Voorwaarde functie afstandsbediening Functies afstandsbediening Omvang levering Benodigd gereedschap Montage van het ontvangstgedeelte Bedrading Elektrische aansluiting ontvanger Aansluiting op centrale vergrendeling Instellingen op het ontvangstgedeelte Wissen van handzenders Achteraf coderen van handzenders Bedieningshandleiding Vervangen van de batterij Technische gegevens 2 Pagina 3 4 6 6 6 8 8 10 11 12 14 20 20 21 21 22 23 Om zeker te zijn van een probleemloze installatie.20. Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid en het gebruik. die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. Bij vragen kunt u zich wenden tot onze Technische Dienst.00 . 09. leidt dit tot schade aan materiaal en beïnvloedt de juiste werking van de MAGIC TOUCH MT-350. Testlampen die oplichten nemen te veel stroom op en de elektronica van de auto kan daardoor beschadigd worden.v. testlamp diode testlamp of voltmeter 5 .m gevaar van kortsluiting voor het werken aan de voertuigelektronica altijd de minppol van de accu afklemmen. remlichten. Voor verbindingen die losgemaakt kunnen worden.m. ontstekingverlichting).Veiligheids. een haakje. Gebruik een draadstriptang om de kabelverbindingen te maken. Geen klemverbinder (kabelverbinders) of kroonsteentjes gebruiken.v. alleen geïsoleerde kabelschoentjes. verkeersongeval). Let op! Bij het afklemmen van de minpool verliezen alle vluchtig opgeslagen gevenens van de comfortelektronica hun opgeslagen data. Voor kabelverbindingen met 31 (aarde): Verbindt de kabel via een kartelring met een aardingsschroef van het voertuig of schroef de kabel vast aan het metaal van het voertuig d. massa) L (knipperlicht links) R (knipperlicht rechts) De veiligste manier van verbinden is de kabeluiteinde te solderen en daarna de verbindingen te isoleren Waarschuwing! I. stekkers en verbindingspluggen gebruiken. Pas op! Om het voltage in elektrische kabels te controleren. Zorg steeds voor een goede aarding! - Let op! het volgende: Voor het werken aan de bekabeling: 30 (ingang accu-plus direct) 15 (plus geschakeld. achter accu) 31 (retourkabel van accu.en inbouwopmerkingen Waarschuwing! Onjuiste kabelverbindingen kunnen een kortsluiting veroorzaken hetgeen tot gevolg kan hebben: verbrande kabels de airbag activeren schade aan de elektronische controleinstrumenten niet meer werken van elektrische functies (knipperlichten. metalen schroef en kartelring. moet u alleen een diode testlamp of een voltmeter gebruiken. Afhankelijk van de uitrusting van de auto moeten de volgende data opnieuw ingevoerd worden: Radio code Klok Timer Boordcomputer Stoelstand Instructies hoe u deze data kunt resetten vindt u in de betreffende gebruiksaanwijzing 4 Waarschuwing! De componenten van de MAGIC TOUCH MT-350 die zich in de auto bevinden dienen veilig vastgemaakt te worden zodat ze niet los kunnen raken en onder geen enkele omstandigheid letsel kunnen veroorzaken aan de inzittenden (noodstop. claxon. Binnenverlichting De binnenverlichting schakelt zich in bij het openen van de centrale vergrendeling via de afstandsbediening en gaat uit na inschakelen van de ontsteking. dient u zich er steeds van te overtuigen dat er genoeg speling is voor de boor om door te dringen. Is de bestuurdersdeur afgesloten. Comfortfunctie Door op de rechter grijze toets van de handzender te drukken wordt de comfortuitgang geactiveerd (bij afgesloten voertuig) en stuurt.v. Let op! De maximale stroom voor deze comfortfunctie mag niet hoger zijn dan 150 mA. Veiligheidsvergrendeling De centrale vergrendeling kan bij uitgeschakelde ontsteking via de handzender gesloten worden. 7 Productbeschrijving De MT-350 radiografische afstandsbediening is een aanvulling voor de centrale deurvergrendeling van uw auto. Bij zulke voertuigen dient u een servomotor te installeren. Elk boorgat moet schoongemaakt worden en behandeld worden met een antiroest vloeistof. anders moet een extra relais (werkstroomrelais) met een vrijloopdiode geïnstalleerd worden. 6 . sluit de centrale deurvergrendeling na ca.Functies van de afstandsbediening Pas op! Om schade te vermijden. is een servomotor aanwezig. Als u deze functie niet wilt gebruiken. aansturing van het schuifdak of de standverwarming zijn via een extra moduul mogelijk. zoals b. Sommige fabrikaten van auto's bezitten alleen een spaar-centrale vergrendeling. het openen van de ramen. Via een kleine zender opent en sluit u de deuren van uw voertuig. moet een servomotor in de bestuurdersdeur geïnstalleerd worden. Deze functie is actief bij voertuigen met negatieve (aarde) deurschakelingen. het activeren van de ruitenopener. Om na te gaan of uw auto een servomotor bezit gaat u als volgt voor: Sluit uw voertuig vanaf de kant van de passagier. Uw voertuig moet met een centrale vergrendeling uitgerust zijn. Is de bestuurdersdeur niet afgesloten. Hierbij worden de knipperlichten niet aangestuurd. Automatisch weer afsluiten Als op de handzender per ongeluk gedrukt wordt (centrale vergrendeling opent) en er wordt geen deur geopend. Extra functies. de alarminstallatie of de standverwarming. Openen van de centrale deurvergrendeling Door nog een keer op de linker blauwe toets van de handzender te drukken opent de centrale deurvergrendeling en de knipperlichten knipperen 2x. Voorwaarden voor het functioneren van de afstandsbediening Uw voertuig moet een werkspanning van 12 V hebben. 1 minuut opnieuw. dan moet de gele stuurkabel op aarde aangesloten worden en de groene kabel moet geïsoleerd worden. Sluiten van de centrale deurvergrendeling Door op de linker blauwe toets van de handzender te drukken sluit de centrale deurvergrendeling en de knipperlichten knipperen 1x. bepalend volgens de aansluiting. In dit geval bevindt zich geen servomotor in de deur van de chauffeur alleen een elektrische schakelaar. De centrale vergrendeling kan via de handzender of door uitschakelen van de ontsteking ontgrendeld worden. Deze functie ondersteunt niet alle voertuigmerken. plaatschroeven en kabelbinders nodig. föhn boormachine set boren soldeerbout soldeertin krimptang voltmeter diodetestlamp of Benodigd gereedschap U heeft voor de montage nodig: meetlat centerpons hamer boor boormachine schroevendraaier schroevendraaier Hamer centerpons meetlat 8 9 .Omvang levering Nr. Aantal 1 1 2 2 3 1 Omschrijving radiografisch ontvangstdeel radiografische handzender Aansluitkabel ontvangstdeel Artikel MT-350RX MT-650TX MT-350KA Voor - de elektrische aansluiting en controle: diodetestlamp of voltmeter krimptang isolatieband krimpslang föhn soldeerbout soldeertin voor het bevestigen van de ontvanger en kabel zijn nog eventueel schroeven. Bevestig de ontvanger niet direct in de buurt van andere stuurapparaten. stuurkolom of rem. achter de midden console of achter het handschoenenvak.Montage van het radiografische ontvangst gedeelte Zoek een geschikte montageplek voor het ontvangstdeel.v. moet u er opletten dat de bekleding achteraf nog gemonteerd kan worden.of bagagecompartiment.en gaspedaal. Leg ze b.v. Voor het aansluiten van de kabels uitsluitend geschikte methoden toepassen. Als u de ontvanger achter de bekleding installeert. om een e. Let op de volgende punten: Leg kabels altijd dusdanig. 11 - - 10 . Het juist leggen en verbinden van kabels is essentieel voor langdurig foutloos functioneren van de componenten. dat ze niet kunnen worden beschadigd. Let op voldoende afstand van ontvanger en kabels tot mechanisch bewegende voertuigdelen zoals b. Geschikte plaatsen zijn onder het dashboard. Leg kabels langs originele kabelbomen en verbind ze zo vaak mogelijk met isolatietape of kabelbinders. gebruik dan de bestaande kabel doorvoeren door de schotten. achteraf programmeren van handzenders mogelijk te maken. nooit over scherpe randen of vlak bij hete of bewegende delen. Zie hiervoor de volgende vier voorbeelden: geschikte montageplaatsen Let op volgende opmerkingen voordat u een keuze voor een montageplek maakt: Monteer de ontvanger op een makkelijk toegankelijke plaats. Bedrading Het niet goed functioneren of schade aan componenten wordt herhaaldelijk veroorzaakt doordat kabels niet juist gelegd of verbonden worden.v. - Let erop dat de schroeven voor de bevestiging geen andere voertuigdelen kunnen beschadigen. om het beschadigen van kabel of ontvanger te voorkomen. Dit kan leiden tot wederzijdse storingen. Verder kan dit leiden tot foutfuncties en vermindering van de reikwijdte voor de radiografische afstandsbediening.koppelings. Als kabels gelegd moeten worden van het interieur van het voertuig naar het motor. voordat u begint met het aansluiten.Elektrische aansluiting van het ontvangstgedeelte Let op! Vanwege het risico van kortsluiting moet u steeds de negatieve pool van de accu losmaken. moet u ook hier de negatieve pool losmaken. In het geval van auto's met een extra accu. Sluit het ontvangstgedeelte met behulp van het navolgende aansluit schema. Bedradingsschema Schema stekkerbezetting Schakelschema deurcontact (-) min-geschakeld 12 13 . stekkerverbindingsschema en schakelschema aan Bij het aansluiten op de knipperlichten lichten deze 1x of 2x op (als dit wettelijk toegestaan is). Normaal wordt de keuzeschakelaar 1 ingesteld op 0. voor het automatisch weer afsluiten. 15 . indien mogelijk. Een aansluiting op een andere kabel of gebruik van een foutief schakel schema kan resulteren in defecten in de centrale vergrendeling en in de afstandsbediening.of ontgrendelen). Bij + 12Volt geschakelde deurcontacten moet u de groene kabel op de schakelkabel aansluiten (zie schakelschema).6 sec. Bij (-) min geschakelde deurcontacten moet de gele kabel op het schakelkabel geklemd worden. In het geval van centrale vergrendelingssystemen die geen servomotor bezitten (te herkennen doordat zich de bestuurdersdeur niet via de bijrijderdeur laat ver.Schakelschema deurcontact (+) plus-geschakeld Let op! De aansluiting mag alleen via de stuurkabel van de centrale vergrendeling en niet via een andere kabel uitgevoerd worden. moet u eerst de functie van de stuurkabels vaststellen. 14 De aansluiting op het deurcontact. Als u deze functie niet wenst. Deze moet volgens schakelschema 1 aangesloten worden. dient een servomotor geïnstalleerd te worden. is geschikt voor voertuigen met (-) min-geschakelde deurcontacten en voor voertuigen met +12 Volt geschakelde deurcontacten. Als u deze functie niet wenst. Hiervoor kan een servomotor WAECO ML-11 toegepast worden. niet voldoende is om de centrale vergrendeling volledig te laten werken. Sluit de centrale vergrendeling met behulp van de voorgaande schakelschema's aan. in. is het mogelijk dat de aansturingstijd van 0. moet u de gele kabel aan aarde aansluiten.v. Bij alle andere elektrisch gestuurde centrale vergrendelingssystemen is het eerst nodig uit te zoeken hoe het werkt. die van de centrale vergrendelingsunit naar het voertuig lopen. Bij sommige auto's. Aansluiting centrale vergrendeling Praktisch alle centrale vergrendelingen worden elektrisch geregeld.6 sec. Gebruik. Controleer hoe uw centrale vergrendeling werkt. Als er geen origineel schema beschikbaar is. In deze gevallen stelt u de aansturingstijd via de DIP-schakelaar 1 op 3. Mercedes. b. moet u de groene kabel niet aansluiten. de originele schakelschema's geleverd door de voertuigfabrikant.5 sec. echter wel isoleren. 4 Twee min-impulssturende kabel Schakelschema nr. 2 Twee van min op +12 V sturende kabels 16 17 .Schakelschema nr. 1 Schakelschema nr. Schakelschema nr. Andere kabels die niet benodigd worden moeten altijd geïsoleerd worden. 3 Twee +12 Volt impulssturende kabel Let op! Sluit nooit beide kabels (groen en geel) aan. 8 Voor de aansluiting op WAECO centrale vergrendeling ML-44(22) Let op! Controleer of tijdens het “sluiten” via de afstandsbediening de knipperlichten 1x knipperen. 6 Een +12 V en min-impulssturende kabel Schakelschema nr. 5 Een open en min-impulssturende kabel Schakelschema nr. 7 Voor de aansluiting op WAECO centrale vergrendeling ML-44 (22)IR Let op! Controleer of tijdens het “sluiten” via de afstandsbediening de knipperlichten 1x knipperen. Als deze 2x knipperen moet de grijs/rode kabel op pin 5 en de blauw/rode kabel op pin 10 van het stuurunit geklemd worden 18 19 . Als deze 2x knipperen moet de blauw/rode kabel op de zwarte kabel en de grijs/rode kabel op de rode kabel van het stuurunit geklemd worden Schakelschema nr.Schakelschema nr. Het openen wordt met 2x knipperen bevestigd en het sluiten met 1x knipperen. Al naar gelang de instelling van de ontvanger wordt de uitgang voor 10 sec.v. Positie ON "3. Achteraf coderen van handzenders Open het voertuig met de handzender Ga in het voertuig zitten. DIP schakelaar 2 Met deze keuzeschakelaar stelt u de stuurfunctie voor de comfortaansluiting in. Nog een keer op een zendertoets drukken wordt deze deactiveert.Instellingen aan het ontvangstgedeelte DIP-schakelaar 1 Met deze keuzeschakelaar wordt de aanstuurtijd voor het relais naar de centrale deurvergrendelingsaansturing ingesteld. Wissen van handzenders U kunt handzenders (b.6 sec. Positie OFF De uitgang blijft 10 sec. De installatie is nu in de codeermode. Het inschakelen van de comfortfunctie wordt bevestigd door een knippersignaal.6 sec. In het navolgende hoofdstuk "achteraf 20 21 .5 sec. weer uit (alleen bij negatief geschakelde deurcontacten). Alle deuren moeten gesloten maar niet vergrendeld zijn. kwijtgeraakte handzenders) voor gebruik met uw afstandsbediening uitsluiten doordat u de nog aanwezige handzender 5x achter elkaar opnieuw codeert. Na het openen van het voertuig wordt de binnenverlichting ingeschakeld en na het inschakelen van de ontsteking of na 30 sec. Stap 3: Druk nu op de blauwe toets van een nieuwe handzender tot de centrale vergrendeling weer opent. Comfortfuncties schakelen De uitgang voor de comfortfuncties wordt via de grijze toets ingeschakeld (alleen bij vergrendelde voertuig). aangesturd. Stap 4: Test de nieuwe handzender. op beide toetsen van een actieve handzender.5 sec.6 sec. Als deze niet functioneert." Deze positie is voor alle elektrische CV's die normaal minder dan 0. voor het afsluiten nodig hebben. actief nadat op de grijze toets gedrukt is. Stap 1: Schakel de ontsteking in. schakelaar 1 Bedieningshandleiding Centrale vergrendeling openen/sluiten Het openen en sluiten van het voertuig wordt via de blauwe toets van de handzender gestuurd. Deze positie is voor sommige originele CV's nodig die pneumatisch werken en daardoor voor de sluitprocedure meer dan 0. Positie On De uitgang is door drukken op de grijze toets actief." De originele CV wordt 3. benodigen Positie OFF "0. Stap 2: Druk nu binnen 10 sec. schakelaar 2 coderen van handzenders" wordt beschreven hoe u deze handelingen uitvoert. geschakeld of zo lang geschakeld tot een zendertoets ingedrukt wordt. moet u de voorgaande stappen herhalen. Voor een bevestiging wordt nu het voertuig vergrendeld. zonder dat deze op de ontvanger gericht is. De reikwijdte bedraagt tot 20 m. al naar gelang de inbouwsituatie van de ontvanger en het zendvermogen van de in de buurt zijnde stoorbronnen De handzender zendt bij elk gebruik een nieuwe code (wisselcode). horlogezaken e. Voedingsspanning Ruststroomopname Maximale stroomopname Gebruikstemperatuur Zendfrequentie Reikwijdte Schakelstroom centr.92 MHz 10 m . 10 A max. U kunt deze batterijen kopen in fotozaken. Bij vaak gebruik van de handzender. 98Schakelschema nr. Vervang de batterij. Let bij het er inleggen van de batterij op de juiste poling (batterijtype CR 2032 3 Volt). Let op . Gebruik alleen batterijen die niet kunnen uitlopen en die geschikt zijn voor elektronische apparaten.d. 2 x 5 A max. open te maken of in het vuur te gooien. Voor een perfecte functie van de afstandsbediening is een storingsvrije zendverbinding tussen zender en ontvanger beslist noodzakelijk.6/3. Draai de schroef aan de onderkant van de behuizing er uit en open de zender. of als het controleLED knippert bij het zenden. 20 m max. / 2x 0.vergrendeling Schakelstroom knipperlichtbesturing Schakelstroom extra uitgang Stuurtijd centr. kan het voorkomen dat de ontvanger de handzender niet direct herkent. /aan/uit 52 x 35 x 13 mm 97 x 140 x 32 mm Vervangen van de batterij Als het bereik van de handzender aanzienlijk minder wordt. moet de batterij vervangen worden. 150 mA naar keuze 0. 1x 0. De pluspool bevindt zich aan de bovenzijde. -20 tot +60°C zender 433. MT-350 Mercedes A-klasse W168 vanaf bj.d. maar dienen ingeleverd te worden bij verzamelbakken in winkels e.knelgevaar! Laat elektrische ramen nooit sluiten zonder toezicht.75 sec.75 sec... Leg het deksel er weer op en draai de schroef er weer in. Voor het laatst bij de derde keer herkent de ontvanger de zender weer. Bij aansturing van grotere verbruikers moet een extra relais (werkstroomrelais) met een vrijloopdiode geïnstalleerd worden. Probeer nooit batterijen weer te laden. Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen. vergrendeling Stuurtijd knipperlicht Afmeting handzender (lxbxh) Afmeting ontvanger (lxbxh) : : : : : : : : : : : : : 9-16 V DC 5 mA 16 A voor korte tijd -40 tot +85°C ontvanger.5 sec. In dit geval moet u de handzender nog 1-2 keer indrukken. 4 Twee min-impulssturende kabel stekker blauw/rood¤ blauw/geel¤ rood/geel¤ grijs/rood¤ grijs/geel¤ rood/zwart isoleren . Bescherm het milieu! Lege batterijen horen niet bij het huisvuil.Technische gegevens Let op! De maximale uitgangsstroom (min-geschakeld) mag voor deze comfortfunctie niet hoger zijn dan 150 mA.min¤ aarde dashboard 22 23 .
Copyright © 2021 DOKUMEN.SITE Inc.