40th DITF Catalogue 2016

May 6, 2018 | Author: Michael Hansen | Category: Medicine, Rtt, Diseases And Disorders, Health Sciences, Wellness


CommentsDescription

40 th2016 Exhibition Catalogue DAR ES SALAAM INTERNATIONAL TRADE FAIR Linking Production to Markets DITF Catalogue Linking Production to Markets 40th DITF 2016 a DITF Catalogue Dawa zote Dawa zote zitazinduliwa zitazinduliwa wakati wa wakati wa Sabasaba Sabasaba 2016 2016 Mwaka Huuu hohoYa eses Sabasaba ya saba ya Mwaka Hu o Ni Product. Katika MM nyny aoao Ya Saba i BuberwaaAm ba Ambao Nili Product. Usikose se fika KuKu fika KatikaBu zik a RiRi ziki Buberw Mbalimba 20. HERBEX - Tiba Ya Kiasili Ya Vidonda Vya Tumbo / Peptic Ulcers Treatment Herbal Product. iko berwa NNaa a bali 20. HERBEX - Tiba Ya Kiasili Ya Vidonda Vya Tumbo / Peptic Ulcers Treatment Herbal Product. bapo Dr. JK . JK Buberw indua Fommulula Mbalimbali INTERNATIONAL TRADE FAIR Us 21. NUREX - Tiba Ya Kukojoa Kitandani Kwa Watoto Na Watu Wazima / Enuresis Treatment 1616 AmAm po Dr at az Fo 21. NUREX - Tiba Ya Kukojoa Kitandani Kwa Watoto Na Watu Wazima / Enuresis Treatment 2020 ba za Kiasili, WWatazind ua Mbalimlimbali Linking Production to Markets jwaa Mbatu Herbal Product. Matabib u Wa Dawawa za Kiasili, ga Magonjw on Herbal Product. abibu Wa Da na Kukin kin ga M ag naVi Vya Vitu Vya 22. RIZEX - Sabuni Maalum Ya Kiasili Ya Kukomesha Magonjwa Ya Ngozi Kama Fangasi, M at tibu wawaza zaKuKutibu na Ku a aKu mm tutu iaiaMMim eana imea 22. RIZEX - Sabuni Maalum Ya Kiasili Ya Kukomesha Magonjwa Ya Ngozi Kama Fangasi, za zaDaDa am u uKw Ku a) Mabaka Na Mabaka NaKulinda KulindaNgozi Ngozi/ /Special SpecialHerbal HerbalSoap Soap ForFor Skin Skin CareCare & Skin & Skin Treatment. Treatment. yowapata ta WW adad anan am Kw c MM lssFo iaial erer atat rmulula) Form 23. KANSAX KANSAX -- Mafuta Mafuta Maalum MaalumYanayokinga YanayokingaKansa KansaYaYaNgoziNgozi Na Na KansaYa Ya Mifupa, Pia Pia Yanayowapa Yana al Herbs &s& gaga OrOr ninic 23. Kansa Mifupa, (Nuratural Herb Yanafaa Kulinda Ngozi Ya Albinism / Special Herbal Oil For Anti-Skin Cancer, Bones Kias as(N Kiili ili at Dawa DawaZitakazozinduliwa Zitakazozinduliwa Yanafaa Kulinda Ngozi Cancer && IsIsSuitable SuitableFor Ya Albinism ForAlbinism AlbinismSkins. / Special Skins. Herbal Oil For Anti-Skin Cancer, Bones Zitokanazo ZitokanazonanaMimea Mimeana naVitu VituVya VyaKiasili Kiasili Vya Vya Cancer Tanzania ni ni Kama Ifuatavyo: 24. JCO 24. JCO -- Dawa DawaMaalum MaalumYaYaKiasili KiasiliYaYaKukinga KukingaKansa Kansa Mbalimbali Mbalimbali Za Za Ndani Ndani Ya Mwili Ya Mwili / Cancer / Cancer Tanzania Kama Ifuatavyo: 1. 1.DFPDFP - Tiba na na Kinga ya ya Kiasili yaya Meno PreventionHerbal Prevention HerbalProduct. Product. - Tiba Kinga Kiasili Meno/ Dental / DentalDiseases DiseasesTreatment Treatment && Prevention Prevention Herbal Product. 25. TUNAX 25. TUNAX--DawaDawaYa YaKiasili KiasiliyayaKansa KansaYaYaMatiti, Matiti, Koo, Koo, Kansa Kansa Ya Ya DamuDamu Na Na Ya Kizazi Ya Kizazi / Treatment / Treatment Herbal Product. Of Breast Of BreastCancer, Cancer,Oesophagial OesophagialCancer, Cancer,Leukemia Leukemia && Cervical Cervical Cancer Cancer Herbal Herbal Product. Product. 2. MUSHANA 2. MUSHANA & CUNIX & CUNIX – Tiba ya ya – Tiba Kiasili KiasiliyayaMalaria MalariananaMalaria MalariaSugu Sugu// Malaria Malaria && Chronic Chronic 26. NUROSICOL 26. NUROSICOL -- Dawa Dawa Inayosaidia InayosaidiaMfumo MfumoWaWaMishipaMishipaYa Ya Fahamu Fahamu Ambayo Ambayo Hudhibiti Hudhibiti Malaria Herbal Malaria Herbal Products. Products. Madhara Ya Madhara YaKiharusi, Kiharusi,Kupooza, Kupooza,Matatizo MatatizoYaYaUtindio UtindioWaWa Ubongo Ubongo Na Na Ganzi Ganzi Isiyopona Isiyopona / / 3. JOY 3. JOY- Tiba - TibaYa Ya Kulinda Kulinda NaNa Kusawazisha KusawazishaHomoni HomoniZaZaWanawake WanawakeNa Na Uzazi Uzazi // Hormonal Hormonal DAR ES SALAAM NeurologicalDisorders Neurological DisordersHerbal HerbalProduct. Product. Imbalance Imbalance & Infertility & Infertility Solution Solution Herbal Herbal Product. Product. 27. LIFEX 27. LIFEX -- Fomula Fomula YaYa Kiasili KiasiliAmbayo AmbayoInaongeza InaongezaKinga KingaZa Za Mwili Mwili (Cd4) (Cd4) Na Na Inadhibiti Inadhibiti 4. NOPAX 4. NOPAX - Tiba- Tiba ya ya Mvurugiko Mvurugiko wawa Homoni Homoni zazaKinamama KinamamaWaliokoma WaliokomaHedhi Hedhi// Menopausal Menopausal Ongezeko Ongezeko La La Virusi VirusiVyaVyaUkimwi UkimwiMwilini Mwilini/ Immune / Immune Boosters, Boosters, Anti-Viral & Viral Anti-Viral & ViralLoadLoad Syndrome Syndrome Herbal Herbal Product. Product. Surpression SurpressionHerbalHerbalProduct. Product. 5. FILOPEX 5. FILOPEX - Tiba- Tiba ya ya Uvimbe Uvimbe Kwenye Kwenye Kizazi Kizazi nanaKuziba KuzibaKwa KwaMirija MirijaKwa KwaWanawake Wanawake // Fibroid Fibroid 28. 28. DETOX DETOX --Tiba TibaAsili AsiliKwa KwaAjili AjiliYaYaKuondoa KuondoaSumuSumu NaNa Uchafu Uchafu Mwilini MwiliniHalikadhalika Halikadhalika Mafuta Mafuta & Blocked & Blocked Falopian Falopian Tubes Tubes Herbal Herbal Product. Product. Yaliyozidi Yaliyozidi //Natural NaturalHerbs HerbsFor ForBody BodyDetoxification Detoxification AndAndRemoving Removing Cholestrol. Cholestrol. 6. FEMASEXbb 6. FEMASEXbb & bg & bg - Dawa - Dawa Kwa Kwa AjiliYaYaKupata Ajili KupataMtoto MtotoAidha AidhaJinsia Jinsia Ya Ya Kike Kike au au Kiume Kiume 29. 29. TINGEX TINGEX --Tiba TibaAsili AsiliKwa KwaAjili AjiliYaYaKunyoosha KunyooshaMgongo Mgongo Uliopinda Uliopinda Na Na Kuondoa Kuondoa Makunyanzi Makunyanzi Badala Badala Ya Ya Kusubiri Kusubiri Kuzaa Kuzaa JinsiaKwa Jinsia KwaKubahatisha Kubahatisha/ /Family Family Planning-Sex Planning-Sex Selection Selection Hasa Hasa KwaKwa Wazee. Wazee.Tingex TingexNiNiDawa DawaYaYaKiasili KiasiliYaYaKuzuia Kuzuia Kuzeeka Kuzeeka Haraka HarakaNa Na Kufanya Kufanya Herbal Product. Herbal Product. Mwili Mwili Wako WakoKuwaKuwaMkakamavu MkakamavuNaNaNguvu Nguvu Uzeeni Uzeeni / Natural / NaturalHerbs HerbsForFor Adults Specially Adults In In Specially 7. ALLERGEX 7. ALLERGEX - Tiba - Tiba Ya Ya KukomeshaMzio Kukomesha MzioNaNaPumu Pumu/ /Anti-Allergies Anti-Allergies && Asthma Asthma Solution Solution Treating Backbone Problems (Ryphosis) And Removing Wrinkles. Tingex Is A Tanzanian Treating Backbone Problems (Ryphosis) And Removing Wrinkles. Tingex Is A Tanzanian Herbal Product. Anti-Aging Herbal Product. Anti-AgingHerbal HerbalFormula. Formula. 8. TIPHOX - TibaYa Ya Typhoid NaNa TyphoidSugu Sugu/ /Typhoid Typhoid&&Chronic Chronic Typhoid Typhoid Treatment Treatment 30. 8. TIPHOX - Tiba Typhoid Typhoid 30. PRESOX PRESOX -- TibaTiba Asili AsiliInayotibu InayotibuShinikizo ShinikizoLaLaDamuDamu/ Natural / Natural Herbs HerbsForFor Treating TreatingHighHigh Herbal Product. Blood Pressure Herbal Product. Blood Pressure(Hbp). (Hbp). 9. PROSTAX - Tiba Na Na Kinga DhidiYaYaTezi TeziDume Dume/ /Benign BenignProstate Prostate Hypertrophy Hypertrophy (BPH) (BPH) 31. (NEPAX) 9. PROSTAX - Tiba Kinga Dhidi 31. (NEPAX) -- Tiba TibaAsili AsiliKwa KwaAjili AjiliYaYaMatatizo MatatizoYaYaKuvimba Kuvimba Mwili MwiliNa NaMiguu MiguuNa NaKuyeyusha Kuyeyusha Treatment & Prevention Herbal Product. Viuvimbe Vidovidogo Vilivyomo Ndani Na Nje Ya Mwili Bila Kufanyiwa Upasuaji / Treatment & Prevention Herbal Product. Viuvimbe Vidovidogo Vilivyomo Ndani Na Nje Ya Mwili Bila Kufanyiwa Upasuaji / 10. TANZAX - Tiba Na Kinga Ya Figo / Kidney Treatment & Prevention Herbal Product. Natural Herbs For Treating Body Swelling, Swelling Legs (Oedema) And Lymph Nodes 10. TANZAX - Tiba Na Kinga Ya Figo / Kidney Treatment & Prevention Herbal Product. Natural Herbs For Treating Body Swelling, Swelling Legs (Oedema) And Lymph Nodes 11. CAMAX - Tiba Na Kinga Dhidi Ya Magonjwa Ya Ini / Liver Treatment & Prevention Herbal Without Undergoing An Operation. 11. CAMAX - Tiba Na Kinga Dhidi Ya Magonjwa Ya Ini / Liver Treatment & Prevention Herbal Without Undergoing An Operation. Product. 32. TWINEX - Dawa ya kiasili ya kupata watoto mapacha Product. 32. TWINEX - Dawa ya kiasili ya kupata watoto mapacha 12. MENOROX - Tiba Na Kinga Ya Maumivu Ya Tumbo La Hedhi Kwa Wanawake / Menses 33. Kutazinduliwa kitabu kinachoitwa: BUBERWA’S Natural Healthy Guide Book For 12. MENOROX - Tiba Na Kinga Ya Maumivu Ya Tumbo La Hedhi Kwa Wanawake / Menses 33. Kutazinduliwa kitabu kinachoitwa: BUBERWA’S Natural Healthy Guide Book For th Pain/Dysimenorrhea Solution Herbal Product. Diseases Knowledge, Preventions & Treatments By Using Herbs and Organic Formula Pain/Dysimenorrhea Solution Herbal Product. Diseases Knowledge, Preventions & Treatments By Using Herbs and Organic Formula 13. WOUNDEX - Tiba Ya Kiasili Ya Kuponyesha Vidonda Vinavyotokana Na Ajali Ikiwemo Materials kitakuwa katika lugha ya Kiswahili na Kiingereza 13. WOUNDEX - Tiba Ya Kiasili Ya Kuponyesha Vidonda Vinavyotokana Na Ajali Ikiwemo Materials kitakuwa katika lugha ya Kiswahili na Kiingereza Majeraha Ya Moto / Accidents & Burns Wound Natural Healing Herbal Product. TAMBUA: Dawa Zote Hizo Kwa Asilimia (95%) Zinatokana Na Mimea Na Vitu Asili Toka Majeraha Ya Moto / Accidents & Burns Wound Natural Healing Herbal Product. TAMBUA: Dawa Zote Hizo Kwa Asilimia (95%) Zinatokana Na Mimea Na Vitu Asili Toka Tanzania / Note: All Those Herbal Medicines & Products About 95% Are Made From 14. FRACTOX - Tiba Ya Kiasili Ya Mifupa Iliyovunjika Kuunga Haraka / Fractured Bones Quick 14. FRACTOX - Tiba Ya Kiasili Ya Mifupa Iliyovunjika Kuunga Haraka / Fractured Bones Quick Tanzania /Raw Tanzanian Note: All Those Herbal Medicines & Products About 95% Are Made From Materials. Healing Natural Herbal Product. 40 Healing Natural Herbal Product. Tanzanian Raw Materials. 15. CONSPAN - Tiba Ya Kiasili Ya Matatizo Ya Kufunga Choo Na Tumbo Kujaa Gesi / 15. CONSPAN - Tiba&Ya Constipation Kiasili Gas Stomach Ya Solution MatatizoHerbal Ya Kufunga Product.Choo Na Tumbo Kujaa Gesi / SABASABA SABASABA Constipation 16. CHILEX - Dawa & Stomach Ya Kiasili GasYaSolution Kihaya Herbal Ya KutibuProduct. Magonjwa Ya Watoto / Haya Herbs For o Tutakuwa Banda La Turubai Linaloitwa Block A6TA – 16. CHILEX - Dawa Ya Kiasili Ya Kihaya Ya Kutibu Magonjwa Ya Watoto / Haya Herbs For o Vibanda Tutakuwa Banda49, Namba. La 50, Turubai 51, 52,Linaloitwa 56 Na 57 Block KaribuA6TA Na – Children Illneses Herbal Product. Children Vibanda Geti Namba. Kuu Au Nyuma49,Ya50, 51,Za52, Ofisi 56 Na 57YaKaribu Mamlaka UwanjaNaWa 17. NIMOXIllneses - Tiba YaHerbal Kiasili Product. Ya Matatizo Ya Nimonia/Kichomi Na Kikohozi Kikavu Kwa Watoto 17. NIMOX - TibaWazima Ya Kiasili Ya Matatizo&YaDry Nimonia/Kichomi Na Kikohozi Kikavu Kwa Watoto Geti Kuu Au Nyuma Ya Ofisi Za Mamlaka Ya Uwanja Wa Sabasaba. Na Watu / Pneumonia Cough Herbal Product. Na Sabasaba. o Wakati Wa Maonyesho Ya Sabasaba Dawa Zote Zitauzwa 18. Watu DIZEX Wazima - Tiba Ya/Kiasili Pneumonia & Dry Cough Ya Kizunguzungu Herbal Product. / Dizziness Solution Herbal Product. 18. DIZEX - Tiba Ya Kiasili Ya Kizunguzungu / Dizziness Solution Herbal Product. o Kwa Wakati Wa Maonyesho Punguzo La AsilimiaYa30Sabasaba (30%) Hadi Dawa Zote Zitauzwa 50 (50%). 19. GOTEX - Tiba Ya Matatizo Ya Baridi Yabisi Yaani Jongo / Athritis & Gout Treatment Herbal Kwa Punguzo La Asilimia 30 (30%) Hadi 50 (50%). 19. GOTEX - Tiba Ya Matatizo Ya Baridi Yabisi Yaani Jongo / Athritis & Gout Treatment Herbal KARIBUNI NYOTE (WELCOME ALL) KARIBUNI TAMBUA: Kinga Ni Bora NYOTE Kuliko Tiba (WELCOME (Note: ALL) Is Better Than Cure) Prevention TAMBUA: Kinga Ni Bora Kuliko Tiba (Note: Prevention Is Better Than Cure) Makao Makuu - DSM: JKBRS International, tupo jengo la Ubungo Plaza, Ground floor, Ofisi za Mikoani - Moshi: Jengo ambalo liko katikati ya Stendi Kuu ya Mabasi, ghorofa ya kwanza chumba na M58. Makao Makuu - DSM: JKBRS International, tupo jengo la Ubungo Plaza, Ground floor, Arusha: Tupo Ofisi zaghorofa Mikoaniya kwanza - Moshi:kwenye kituo cha Jengo ambalo mafuta liko chayaHASS katikati iliyokuwa Stendi Kuu yaNjake zamani Mabasi, kwenye ghorofa kona yachumba ya kwanza barabarana yaM58. Mbauda. Mwanza: Tupo barabara ya Miti Mirefu jengo la kwanza kabla ya jengo lenye ofisi za mabasi ya Mohamed Trans. Arusha: Tupo ghorofa ya kwanza kwenye kituo cha mafuta cha HASS iliyokuwa Njake zamani kwenyeTupo konaghorofa ya kwanza ya barabara chumba namba 3. ya Mbauda. Au wasiliana Mwanza: Tupo barabara ya Miti Mirefu jengo la kwanza nasi:lenye kabla ya jengo 0742ofisi700za 700/ mabasi0753 185 543Trans. Tupo ghorofa ya kwanza chumba namba 3. ya Mohamed Aumaelezo Kwa wasiliana nasi: zaidi au kujua0742 700 ofisi za 700/ 0753 mawakala mikoani185 543 tembelea: www.jkbtanzania.co.tz [email protected] Kwa maelezo zaidi au kujua ofisi za mawakala mikoani tembelea: www.jkbtanzania.co.tz [email protected] Linking Production to Markets 2016 Exhibition Catalogue b40th DITF 2016 2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue table of contents statement by Statement by Hon. Charles j. P. Mwijage, (mp), Minister of industry, trade and investment...................................... 3 HON. CHARLES J. P. MWIJAGE, (MP), Message by Edwin Rutageruka, The A.G. Director General, TANTRADE........................................................................ 6 List for 40th ditf 2016 Sponsors.......................................................................................................................................... 9 Minister of industry, trade and investment A short history of the Sabasaba ground and the Dar es Salaam International Trade Fair (ditf).............................. 11 O Foreign Countries Participating in 40TH DITF 2015........................................................................................................ 18 40TH DITF, 2016 Exhibitors................................................................................................................................................ 19 n behalf of the Government of the United Republic of Tan- GROUND MAP FOR THE 40TH DITF, 2016........................................................................................................................ 21 zania and the Ministry of Industry, Trade and Investment Karume Hall Pavilion Participants..................................................................................................................................... 31 Sabasaba Hall Pavilion Participants.................................................................................................................................. 65 I cordially welcome you to the 40th Dar es Salaam Interna- Mbarouk Mwandoro Square (MMS) Pavilion................................................................................................................... 87 tional Trade Fair to be held from 28th June to 8th July, 2016. I am H. Mwinyi pavilion exhibitors............................................................................................................................................ 89 confident that your participation will open a gateway to trade and B. W. Mkapa pavilion exhibitors........................................................................................................................................ 97 J. M. Kikwete pavilion exhibitors..................................................................................................................................... 103 investment growth in Tanzania. Exhibitors stand alone pavilions..................................................................................................................................... 108 Exhibitors open space .................................................................................................................................................... 118 Drawing from the 40 years of DITF experience in the exhibition, Kilimanjaro pavilion exhibitors....................................................................................................................................... 128 the 40th DITF exhibition will offer a wide range of opportunities from Exhibitors Self Pavilions................................................................................................................................................... 134 networking with industry leaders at the highest level to showcasing Block a6ta pavilion exhibitors list................................................................................................................................... 141 Block a6tb pavilion exhibitor lis...................................................................................................................................... 149 your products and services to the local and international audience. Block g63ta pavilion exhibitors list................................................................................................................................. 154 Being endowed with a long coastal area, good port potential, Events at Rashid Mfaume ceremonial dome................................................................................................................ 159 Restaurant and bar........................................................................................................................................................... 160 offshore gas deposit, minerals, vast tracts of arable land, national Lunar park – Kids play groung......................................................................................................................................... 161 parks and surrounded by six landlocked countries (Uganda, Rwan- Soweto Migahawa............................................................................................................................................................. 162 2 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 3 2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue da, Burundi, Zambia, Malawi and DR Congo), Tanzania is a unique trad- Welcome and join us to the new Tanzania we are working to create. We believe that the 40th Dar es ing hub and obvious potential destination for investment and trade. Salaam International Trade Fair with its innovative Theme of ‘‘Linking Production to Markets’’ will ren- Tanzania also facilitates smooth movement of people and cargo in the der an opportunity to all stakeholders to exchange ideas and technology that may lead to the efficient East, Central and Western part of the continent to the rest of the world optimization of global diverse resources and attainment of economic development. and handles big trade transactions all year round. I wish you all a successful participation to the 40th DITF. Tanzania is characterized by high degree of political stability to guar- antee peace and security for investors and macro-economic stability. Tanzania is a Successful economic reforms undertaken by the Government together CHARLES J. P. MWIJAGE (MP), unique trading with efficient implementation of the Public-Private Partnerships (PPP) MINISTER hub and obvious constitutes smooth running of business and investment activities as it MINISTRY FOR INDUSTRY, TRADE AND INVESTMENT potential destina- encourages private sector to take lead in economic activities. tion for invest- As we work to become middle income economy by 2025, the Govern- ment and trade. ment is determined to attract investment from all over the world. We encourage all investors to read the Tanzania Investment Act and seek guidance from the Ministry of Industry, Trade and Investment and oth- er established Government Authorities and Agencies such as Tanzania Trade Development Authority (TanTrade), Tanzania Investment Centre (TIC) and Export Processing Zones Authority (EPZA) to mention but a few. 4 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 5 The expected structure will have tunity for various business stakeholders to meet under one roof a new look and contain conference halls and hotel accommodation.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue message by insists on the importance of looking at the businesses at a broad perspective. and Central African Region.K. 1800 local exhibitors and 491 foreign exhibitors. the year reason that makes the Ministry of Industry. The Dar es Salaam International Trade Fair continues to provide quality and value to all participants through promoting trade which eventually increases internal and external businesses It is my pleasure and privilege to welcome you to the 40th Dar es and acquiring new and transfer of technology for trade and investment purposes. Fair Ground which hosts the Dar es Salaam International Trade Fair so that it accommodates the ever er public and private institutions. this notion the DITF continues to be platform of choice for business stakeholders in the Eastern and Central African Region. Dar es Previous participants have testified that DITF is the premier upstream trade event in the Eastern Salaam. Nyerere Trade coordinated and organized by TanTrade in collaboration with oth. On the same un- tablishment of the Dar es Salaam International Trade Fair. the Ministry through TanTrade is committed to modernize the Mwl. The A. The number of participating countries this year is 30 which is over and above the number of 6 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 7 . and exchange views and ideas on how the trade and investment We are witnessing an increasing number of exhibitors and visitors.G. The DITF has a direct impact on the economic development of Tanzania. J. improve it to make it to be the most favorable business promotion event in Africa. K. the DITF provides special oppor. In 2015 there were more than resources can be exploited in an effective way. TANTRADE In its 40th year. Being derstanding. Countries which participated in the last year event Carrying a theme ‘Linking Production to Markets’ the 40th DITF were 25. Kilwa Road Ground. It is through EDWIN RUTAGERUKA. In order to succeed in a competitive business arena. Director General. Nyerere. a For Tanzania Trade Development Authority (TanTrade). increasing number and expectations of both exhibitors and visitors. J. Salaam International Trade Fair (40th DITF) held on 28th June - 8th July 2016 at the Mwl. there is a great need to connect production and markets. Trade and Investment through TanTrade to continuously 2016 is unique and pivotal as we celebrate 40 years since the es. 1. EAG GROUP support to make the 40th DITF successful. Special thanks are due to the Ministry of Industry. SELCOM TANZANIA 5.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue last year’s event. NMB BANK PLC 10. List for 40th ditf 2016 Sponsors. JKBRS INTERNATIONAL PRODUCTS (DR BUBERWA) Again. COCA COLA KWANZA LTD KARIBUNI SANA! 8 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 9 . Likewise. GLOBAL EDUCATION LINK I wish to pay a special tribute to all partners from both public and private sectors for their tirelessly 6. This is indeed a clear testimony of the increasing popularity of this event. 9. UHAI PRODUCTION LIMITED: (AZAM TV) for both exhibitors and business visitors. TanTrade as the organizer is prepared to provide all necessary support and create conducive busi. more than 2000 local exhibitors and over 500 foreign exhibitors are taking part in the 40th DITF. Trade and Investment for guidance and 7. UNILIVER facilities operated by private company to smoothen entry in Trade Fair Ground. 8. To make the event more pleasing 2. TIGO ness environment for participants to meet their planned objectives. TanTrade has incorporated the use of electronic ticketing 3. 4. TANZANIA FOREST SERVICES support. I welcome you all to the 40th DITF. one year after Tanganyika gained her inde- pendence on 9th December. most Min- istries withdrew and their positions were taken up by Parastatal Organiza- 10 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 11 . During that period. most participants were private companies. 1961. In the early years of the NAFT. farmers and Government Ministries.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue TANZANIA TRADE DEVELOPMENT AUTHORITY A short history of the Sabasaba ground and the Dar es Salaam International Trade Fair (ditf) 1. Between 1970 and 1980. the fair ground was under the Ministry of Trade and Co-operative Unions and the Fair was known as the National Agricultural Trade Fair (NAFT).0 The current Trade Fair Ground was known as the Saba Saba Fair Ground which was inaugurated in 1962. ration of the 10th Uhuru Anniversary. The first trade fair was held in 1963. the former President of Zambia Mr. the late Mwalimu J. 1.1 The History Green Movement of the Fair Ground The trees seen in the Fair Ground were planted in 1968. • Kizota Restaurant (block No. natural resources and cultural activities. serious private companies started to emerge and became the dominant at the site where the offices of the Directorate of Research and Capacity Building now stand. K. Since then. 3) tural Show to an International Trade Fair with foreign countries participating in large numbers • Pavilion No. the • East Germany Pavilion ( No. To date average number of exhibitors has gone up to 2. Kenneth Kaunda also planted The “Ukombozi Tree” represented. Nyerere planted the “Uhuru Tree” Fencing has been done out of cement bricks to ensure maximum security. The main products exhibited were live. 14) • India Pavilion (currently Pavilion No. In 1971.000 with over 30 countries 1974. Nyerere the first President of Tanganyika and later United Republic of structures out of palm tree branches (Makuti) except for the following pavilions:- Tanzania inaugurated the first Trade fair. With fast growth of the Fair ground fencing of the ground was necessary for security purposes. The late father of the Almost all the pavilions which were used for Trade Fair up to 1971 were made of temporary Nation Mwalimu J. K. It was organized by an expert from United Kingdom under the Ministry of Trade and Cooperative Unions. Records indicate that prior to 1961 the 1. 9) last day being the climax and the closing day. In group.3 Expansion of the Fair Ground Fair Ground was used as an airport before it was shifted to Ukonga area. efforts were undertaken to make the Fair Ground look greener with attractive shades of different trees and gardens of different flowers. 12 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 13 . Thereafter. 1. These were the first permanent structures built by 1967. in commemo.2 First Trade Fair Pavilions stock. next to the “Uhuru Tree”. • West Germany Pavilion (currently Pavilion No. 24 which was built by Israel and a variety of goods and services were displayed.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue tions. 11) Between 1963 and 1971 the Fair outlook changed from a domestic perspective of an Agricul. agricultural products. The event was commemorated from 1st – 7th July. a large exhibition hall of an international status (the Karume Hall) was constructed at a cost of T. Jiefang Limited and In 1977. BET started encouraging and motivating private companies who were interested in BIT. Somaia Group of Com- panies. Dar es Salaam Regional Trading Company. former BET hosted the 4th PTA Trade Fair and in order to accommodate many foreign exhibitors who were expected to participate at the fair. J. These include IPP Limited. Mazao Avenue and Viwanda avenue. Tanzania Cigarette Co. The Tanzania Trade Development Authority (TanTrade) former Board of External Trade (BET) orga- more streets were added and now they are eight namely:. RTD. Tanzania Automotive and Technology Centre. former BET embarked on Fair Ground improvement and modernization. Tanzania Cotton Board. pavilions were added. ter and outlook.Taifa avenue. With a foresight in mind of changing its charac- balozi avenue. there was a large number of international participating nations’ represented which were CARMATEC. Sumaria Holdings.0 The Tanzania Trade Development Authority (TanTrade) formerly Board of External Trade In 1970/71. 415 million.. and these include TANESCO. Natural Resources and Tourism (currently Rongai restaurant) JKT. From 1984. the Ground expanded which enabled the entire fence to be fenced in concrete bricks. Mataifa avenue. nized the first DITF in 1980 when it was in its 4th year. several new Tanzania Harbours Authority. in 1980. Registrar of Buildings (currently Blue Nile).Shs. subsequent to this.V. TEXTO. Tanzania Coffee Board. Group. the Ministry decided to rename the Fair to the 1st Dar es Salaam Interna- tional Trade Fair (DITF) and a new logo for the Fair was designed and approved. However. STAMICO. In 1983. Ma. Maonesho avenue. Air Tanzania Corporation. In 1992. 16. (BET) Ownership Period (1980 To Date) Three streets were named as Taifa Avenue. 14 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 15 . Biashara Avenue. building pavilions on their own to do so and as a result between 1984 and 1991. National Housing Corporation. DM Investment Limited-.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 2. the Government gave a grant which enabled all streets to be tarmac. UMATI and the Opening Ceremonial Dome which was inaugurated pavilions were built. Ltd. Maonesho Avenue and Mataifa Avenue. BET continued to renovate Subsequent to expansion of the ground especially between 1971 and 1977 other permanent and improve on the existing pavilions to the standards which were to be expected by the customers. WICO. organizational and responsibilities of BET by the Act of Parliament No. extension of parking area. 5 of 1978 that es- tablished the Board of External Trade (BET) and Act No. for example introduction of three (3) high quality modern large tents of 1000m2 each and effectively moved into the ground in October 2000. DITF management also shifts all together to TanTrade under Directorate of Promotion Services. This project will be carried out in partnership. From 2006 onwards. 16 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 17 .000sqm area with Tanga stones. covering 4000sqm with modern tents and paving of 15. However. such investment include construction of 108 ticket booths. And in 2010 international audit was done by BPA World Wide under the guidance of UFI during the 34th Between 1992 and 2000. In 2009 TanTrade upgraded Karume and Saba Saba pavilions to international pavilions. ground. The investments has completely changed the look of the fair In 2016 TanTrade installed CCTV Camera all over the ground to enhance security. modern equipment have been em- street lights were fixed and three office Blocks for BET were constructed and the former BET ployed. 4 of 2009 as a result of repeal of the acts of parliament Act No. DITF is determined to guarantee that it serve its clients with the very best client service possible. Tanzania Trade Development Authority (TanTrade) was formed. one (1) tent of 500m2 in order to meet the growing demand of exhibitors both local and foreign.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue In 1996 the Fair became a Global Exhibition Industry (UFI) Approved Event. Due to the large influx of exhibitors BET de. cided to invest in construction of a new hall (Sabasaba Hall) which was completed in June 2001. installation of three big standby generators with capacity of 200KVA each to supply power to the fair ground in case of power failure during the exhibition. BET/TanTrade continued to invest modernization of different infrastruc- tures in the ground as seen today. new edition of DITF and got a clean certificate Audit. 15 of 1973 that established the Board of Internal Trade (BIT) respectively. The Management is still planning to construct ultra modern air conditioned exhibition halls and 3 star hotel. Furthermore. there were no developments apart from minor repairs. In 2009 there was a change in the name. A. B18 4 China Karume Hall 26 United Kingdom Karume Hall 5 France Karume Hall 27 United Arab Saba Saba Hall 6 Egypt Karume Hall Emirates (UAE) 7 Germany Karume Hall 28 Uganda Karume Hall 8 Ghana Karume Hall 29 Vietnam Karume Hall 9 India Karume Hall 30 Russia aba Saba Hall 10 Indonesia Karume Hall 11 Iran arume Hall 12 Italy Saba Saba Hall 13 Japan avilion No.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue Foreign Countries Participating in 40TH DITF 2015 No.4B1 14 Kenya Karume Hall 15 Malawi Karume Hall 16 Malaysia 17 Mozambique 18 Mauritius Karume Hall Karume Hall Saba Saba Hall 40TH DITF. 2016 Exhibitors 19 Pakistan Karume Hall 20 Rwanda Karume Hall 21 Singapore Karume Hall 18 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 19 . Exhibitor Location 22 South Africa Karume Hall 1 Australia Karume Hall 23 South Korea Sabasaba Hall 2 Brazil Karume Hall 24 South Sudan Karume Hall 3 Burundi Karume Hall 25 Syria Pavilion No. Nyerere Trade Fair Ground Map GROUND MAP FOR THE 40TH DITF. KJM/ B. Dar es Salaam. Box 9264. Full Address. Dar es salaam. P. O. O. P. Dar es Salaam (DOWELEF) Exit Gate No1 Tanzania Traditional Energy Development & Environment Organization (TATEDO). O. Box 9141. Contact Person Location No. A. A. Box 8404.6 Inspector General Police. Dar es A. 2016 Serial Company Name.9 MPA/98.5 Salaam.4B1 Smart Link Communications & Technologies.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue The Mwaimu J.K. Box 110183. P.10 Adj. Box 32274. Kijitonyama Plot No. B. P.01 Afri Tea and Coffee Blenders (1963) Ltd’ P. Dar es Salaam. O. O.11 20 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 21 .8C 40339 Equity Bank. O. A. 40059 National Insurance Corporation (NIC). Dar es salaam 40339 Equity Bank. Box 32794. Yakohama Kanagawa. P. Dar es 40175 A. Dar es Salaam.6B2 salaam 40087 Dow Elef International Tanzania Ltd. O. Box 747. O. P. A. Ltd. O. P.1B1 40445 Shiryo Trading Co. Jeshi la Polisi Tanzania. Shared Tented Pavilion Block A6TA & Block A6TB A. A. P. Box 245 Totsuka.8 & B. Box 110183. P. C.34A 40184 Export Processing Zone Authority (EPZA). O. 40160 B. Box 20091. C. O. P. Dodoma. ltd. 40367 Freedom Electronics.28 Syrian Pavilion Hall B.34B1 40207 Local Authorities Pension Fund (LAPF).Box 1501. Industry and Marketing Zanzibar. Ltd. Dar es Salaam. O.15 40141 Amana Bank limited. Box 601. P. Box 5900. Dar es Salaam. Box 2517. Dar es Salaam.29 Shared Pavilion Kilimanjaro Hall C. Ltd.27 40111 National Social Security Fund. B.12 Small Industry Development Organization (SIDO). 18 40122 Starmedia Tanzania co. Box 105124 Dar es Salaam. Box 14485 Dar es Salaam. P.14 40093 Bonite Bottlers Ltd. P. P. Box 105517.P. P.22B 22 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 23 . O.P. B. Box 2476. P.18B Tanzania Automotive Technology (Nyumbu). C. C. D. P.O Box 6689. O. Ministry of Trade. Box 163 Dar es Salaam. Box 20660. Dar es Salaam.22 40009 Poly Machinery Co. Box 8570 Dar es salaam.30 es salaam. O.34B2 40049 Lonagro Tanzania Ltd. Box 2070. O. C.O Box 10725. H. P. Dar es Salaam. 40057 CRDB Bank PLC. O. Box 1322.P. Box 9213.19C Vodacom Tanzania Limited.16 40170 Bakhressa Food Products Limited. Salasala Dar Es Salaam.19B1 40303 ALAF Ltd. P. P. O. Azikiwe Street.31 40288 Litenga Holding LTD. C. Dar 40242 C. P. O. P.23 es Salaam. Box 33622. Box 12112Dar Es Salaam.Box 9771 Dar es Salaam. C. Dar es Salaam. Amon Enterprises Co.21 Bright Choice LTD.24 Zanzibar. Dar es Salaam.32 Salaam. P. C. O. O.O. Dar es Salaam. D.17 40159 Mohamed Enterprises Tanzania Ltd. P. Dar es salaam B.26 40193 Clock Tower Shopping Centre.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40215 Davis &Shirtliff (T) Ltd. D. P. Dar es Salaam. O. Box 2369Mlimani City Park Dar es 40392 D. P. C. O. Private Bag Nyumbu. Dar es Salaam. O. O. P. Box 42056. O. D. D. O. Tanzania. P.20 40033 Woiso Original Products Company. Box 268. Dar 40356 D. Dar es Salaam C.13 40185 National Microfinance Bank PLC (NMB). D.25 40329 Western Computers. P. B. 40125 S. Dar es Salaam.O. B.O.O. Box 72483. 40174 Viettel Company Limited. Nyerere Road. F. Dar es Salaam.Box 5340.52 40295 Hotpoint Appliance Tz ltd. Dar es Salaam.49 Equal Opportunities For All Trust Fund. P. F. O. Dar es Salaam. Box 35091. Box 34716. E. O. Dar es Salaam. Chamwenyewe Street Ministry of Industry and Trade (MIT). Box 9503. P. Box 2000. P. 8th Floor 40092 F.53B 40072 Total Tanzania Ltd. P. Dar es salaam 40052 Tanzania Women Chamber of Commerce. O.45 Property International Ltd. P.37 Chang’ombe. O. P.O. Box5591 Dar es Salaam F.O. F. P. O. O. O.O Box 40337. P.O. P. P. Box 22692.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40178 Ardhi University. Box 1503.54 Ministry of Energy and Mineral. Box 9191Nyerere Road. P. Mirambo Street. Dar es Salaam. P. 40108 Bank of Tanzania (BOT). Box 1694. Box 78262. ILALA Ardhi University. O.40 Shared Honey Pavilion F. 30 Block W. O. Dar es Salaam.35 40239 University of Dar Es Salaam (UDSM).51 40302 E.41A Tanzania Broadcasting Corporation. Box 2977. O. Dar es Salaam. O. F. E. O. E. Dar es 40205 F. Dar es salaam.47 24 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 25 . Dar es Salaam.O. P. Dar Es Salaam E. P.56C Plot. 40063 M/S GF Trucks and Equipment Ltd. Dar es Salaam.46 GSM Group of Companies G. Dar es Salaam F.43 40190 MIC Tanzania Ltd. P. Dar es salaam.44 40238 Chama cha UzazinaMalezi Bora. F. O. Box 22712. O. P. P. Box 77052 Dar es Salaam D.55 Salaam. O. P. D. Dar es Salaam. Box 45548.52B 40270 Kays Hygiene Products Ltd.BOX 32477 Haidery plaza Dar es Salaam E. Box 1372. Dar es Salaam E. Box 38307.38 Oysterbay. O. E.36 40155 Tanzania National Service (SUMA JKT). Box 11078. UMATI. E.P. Tanzania East Africa Retail Corporation Limited. P.48 40132 Zanzibar Telecom Limited (ZANTEL). P.42 Salaam. E. Tanzania. Box 80481.53 40351 DAWASCO.50 40240 D.43B F.O. Dar es Salaam.60 40004 Jambo Plastics Limited.56 40178 National Housing Corporation. Dar es 40094 Silafrica Tanzania Ltd (SIMTANK). P. Msasani. Dar es Salaam E. Samora Avenue.O Box 2929. Dar Es Salaam E. P. Dar Es Salaam.39 40005 American Engineering Group. Box 11884. O. Morogoro 40006 G.67A1 Salaam 40220 Bashley (TZ) Trading Company Limited. G. 9372. O. 39271 G. 72 Block D. Dar es 40146 G.65 Mabibo Beer Wines & Spirits Ltd.70C 40067 Afi Green. Mkuranga. H. G. Box 40524 Vingunguti Ind. P. O. Box 31299.84 Road. Tanzania. P. 40316 H. O.Dar-es-Salaam. P.Plot No59C Kijotonyama.80 SOWETO Migahawa G. O. P. 40124 G. Dar es floor.Salaam.Co. 40099 H.62B 40233 Texpol Development .78 Salaam.Box 12222 Dar es Salaam. P. G.82 40026 Nyati Spirit Ltd. Box 77279 Dar es Salaam G.61 40026 Nyati Spirit Ltd.LestyaTower. Dar es salaam 26 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 27 . G. Area Dar-es. G.67A 40154 TZ. P. New Rongai Bar & Restaurant. Area Dar-es. Ltd. 40276 Dar Brew Ltd.O. P. Box 71960. O. Msasani. O. P. Kariakoo / Msimbazi St. 40437 G. BBQ Limited.72B1 40133 SBC (T) LTD. Ilala Dar es salaam. Box 4162.75B3 Mr. Box 7813.67B2 Tanzania People’s Defence Force (TPDF). Box 70457. Box 40670.81 New Mole Bar & Restaurant. Tel: +255 713 261600. P.67A2 Golfing Caterers and Services.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40376 Ahmadiyya Muslim Youth Association.75B1 Road.Salaam. O.69 40273 Coca-Cola Kwanza (T) Limited. CP: IsayaMwakilasa 40319 Malaki. G. Dar es Salaam. Dar es Salaam.Ltd.com. P.67B1 Ministry of Natural Resources and Tourism. O. New Bagamoyo Road. Nyerere Road 54/57 Dar es Salaam. P. P. O. O. O. ZShabani. Box 9203. Tel: +255 712872287 G. Tel: +255-22-282173. P. 40440 Impression House Co. Ubungo Dar es salaam G. O. Ubungo Business Park.O.83 A&B Kinlion Investment Co. Tanzania.66 Nile Machinery Co Ltd. Box 376. O. Dar es salaam.73 MwaiKibaki Road. G. Plot No. Box 40524 Vingunguti Ind.Box 9623 Airtel House A. Box 3058 Mwanza. Dar-es-Salaam G.Box 11340 Dar es Salaam G.70 A & B Airtel Tanzania. Dar es Salaam. P. Vingunguti. Box 20752. Dar es salaam G. Limited. Dar es 40284 G. O.H Mwinyi road &Kawawa Salaam. P. P.70 Sunshine Transportion. P.China Trade & Tourism Dev. Box 16118. Box. P.O. Dar es salaam.O.Box 21514 Dar es salaam G. P. Box 55007.77 Email: [email protected] Chai Bora Ltd. O. Kariakoo. Box 43423. Dar es Salaam. P. P.68 Rashid MfaumeKawawa Ceremonial Dome G. G.O. P.Dar es salaam. ARUSHA.97B Tanzania Telecommunications Company Ltd. O. O. Box 9373. 40378 Tanga Economic Corridor Ltd. P. Mbezi Beach GOIG Block Vocational Education Training Authority (VETA).O Box 9004. Box 60225 Plot 720 block G. J. PPF Pension Fund.O. P. P. China Pivotech Company ltd. Box 5061 Tanga J. Box 65001. M. O.93B2 40046 H. Dar es 40274 J97A1 40002 H. P. Plot 301.86 Dar esSalaam Salaam. Dar es 40201 K. O.9. Box 76987. O. O.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40268 Open University of Tanzania. O. Box 40667. Box 7993 Dar es salaam J.100 40068 J.85 40152 Pride Tanzania. Box 72473.90 40162 Quality Motors Limited.M Intergrated Steel Mills Ltd. P. 40185 Sokoine University of Agriculture. H.777 Hua’ao Road.10) Salaam. P. 40025 ACCLAVIA GROUP CO.3) 40140 TIB Corporate Bank Ltd.97 A(4) 40081 TIB Development Bank Ltd. O. (The Parliament of the J. O.101 Bunge la JamhuriyaMuunganowa Tanzania. No. Dar es Salaam.Box 925 Dar es Salaam J. P. Dar es Salaam 40134 H. Samora Avenue. Box 23409.88B 40404 Nzua Enterprises.92 United Republic of Tanzania 28 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 29 . H. Box 8963. P. Tanzania AIDS Commission (TACAIDS). P.91 Dar es Salaam.BOX 4263 TegetaNyuki Dar es Salaam J. Block D. P. Mbezi Beach.O. O. O. Dar es salaam H. P. P. Box 13900. O.97B 1 Smart Kids Entertainments. P. O. P. O. O.85B Shandong Province. P. AICC.93B1 SINO TRUK Import & Export Co. Box 9070. P. Dar Es Salaam K. 420 Ngorongoro Wing.98 40145 J. Box 3030. Dar es Salaam J97A(2. O. 40275 Mahakamaya Tanzania. H.99   Super star Kids Africa. P. Dar es Salaam. Box 78037. P. mbezi beach. O. P. Dar es Salaam.8.93 40309 Danish Agribusiness Solutions Ltd. LTD. J. Box 376. P. Dar es 40121 Public Service Pension Fund. Box 2849. J. Dar es Salaam.89A 106095. Dar es Salaam.85A Nyandekwa Property Solution Limited. Dar es salaam K. Box 9373. P.O. Sokoine / Morogoro Road. Jinan.87 40442 Tanga Fresh Limited. Morogoro K.89B Salaam. LTD.88 (7. H. P.87 J. O. Box Shared Pavilion Sabasaba Hall K. O. Dar es Salaam. Box 4843. Box 3044.99B Muhimbili University of Health and Allied Sciences. Tanzania Shared Pavilion Karume Hall L. Box 40613. Box 40667. Tanzania 40230 Global Education Link Ltd. L. Box 1. P. P. Box 5900. Dar es 40254 L. O. Plot 247. O.115 40395 SMILE Communication Limited. Box 2669. Box Mikocheni.116 Dares Salaam. P.Morogoro. Ltd. L. 40446 L. Lugalo.114 AreDar es Salaam. O. Box 75955.110 Karume Hall Pavilion 40181 Ministry of Finance. Box 9111. P. L. P. Ltd. O. O. P. Dar es Salaam. O. Development House Kivukoni Front/Ohio Street. Box 77753. P.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40162 Quality Motors Limited. Dar es Salaam. Dar es Salaam. P. 40267 L.111 40194 United Traders. L.113L L.113D 40102 Mzumbe University. O. Uhuru/Nkuruma. Street Upanga. 40075 Farm Equip (T) Co. Box 3143. Box 40163.102B 1 40051 Tanzania Prison Services.112 40202 El-Shaddai Shopping Co. P. Tabata Industrial 40102 L. O. Dar Es Salaam K.107 Salaam. Dar es Salaam. Box 2774. O. P. L.106 National Development Corporation (NDC).115C1 Dar es salaam Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC).O.115B Catic International Engineering.113R Participants of 40th ditf. P. O. Box 9190. L. O. 2016 Usangu Logistics (T) Ltd. Dar Es Salaam. P. P. O. Dar es Salaam L. 30 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 31 . 88) O. Tel: +255 22 2115150.2. profile and other lesso.47. 15920518174 / +255-756. Plastic pipe CHINA KH (1.42.com. Exhibits Country Space Location No. Mikocheni A.com.com / [email protected] CHINA KH Clock Tower Trade Centre. 2016 KARUME HALL FLOOR PLAN Serial Company Name.46. Fire-fighting 088888 / +255-652-281888. Dar Plumbing and es salaam. Email: [email protected] Kitchen. Tel 86.43. Fax: equipment.com / lesso. Contact Person 40046 Lesso Group Company Limited. TV. Chest freezer (45.44) Plot No. City Center.com. window and door [email protected] P. Box 5900.86. 008675723378980. Sanitary ware.4. CP: Khalid Salim 32 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 33 .2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue KARUME HALL PAVILION PARTICIPANTS OF 40TH DITF.com. Dar es salaam.3. Full Address. CP: Lalo Fang & Kevin Xu home building material 40046 Hisense Authorized Distributor. 165 Migombani Street system. Kinondoni.87. Refrigerator.hisense. Website: www. Email: [email protected] Tanzania. PVC lesso. Website: www. com. Lead Acid Battery Lubricant. 40046 Shenzhen Motoma Power CO. Li Chunyuan & Ms. Tel: +86-10-65838373. Tel: Gasoline water CHINA KH (38) LTD. Email: [email protected] 99 Jianguo Road.com. Pickup. China Garment s Mansion. 3/F.com Website: http://www. com. Bus. Tel: 0086.85) 40046 Lutian Machinery Co. CP: Bella CP: Zhang Lei & Mr. China.83. & Exp. Middle +86-576-82620992. Gasoline 51815379. com. Huazheng Textile machinery 34 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 35 . Mr. Nanshan. Liuxian Ave.com. Website: www. CHINA KH (82. Plot No. Website: www. (0)755-8373-6206187-1886-2569. Fax: 0086-576. Andy Wong 40046 China Hi-Tech Group Corporation. Battery Sealed. Engineering CP: Mr. motoma. Email: [email protected]) No. Zone5. 1213. China 518055. Beijing.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40046 Jincheng Group Imp.chinalutian. CP: Simon Ding Plunger Pump.BldgA. Generator set. pump. machinery. CHINA KH (6.sinolube. Website: www. CP: pressure washer. Mec One Plaza.com. 26FL.17702507978. Tazara along Nyerere Road opposite Fax:0086-(0)755-82949256Email: To AZAM TV. CHINA KH (37) Household LTD. Gasoline Longpan Road. Tel: +255 719 888888.49. 4/1&8/1 Nyerere Industrial Area. / SINOPEC Lubricant Oils. Fax: +86-25. com. LTD. Zhang Axial pump. Co. Email: [email protected] Pump. Tel: 82645277.Jincheng Plaza216. Agriculture 65812812.com. Email: [email protected] China. com.jincheng-global. Lubricant Grease ShenZhen. engine.cn. Website: www.cn. Alkaline Battery. Fax +86-10.ctexic.50) 18th Floor. 40046 SHIN UP Tanzania LTD. Jiang machinery.51. Diesel +86. welder. Truck. Nanjing. Motorcycle CHINA KH(48.84. Zhongguan Zinc Chloride pressure washer Honghualing Ind Park South. [email protected] LTD. Silicone Drainage Website: www.com. Silicone Breathing Hose. Silicone Stomach Tue. CP: Mr. Fried instant 40046 JINAN NEWSTAR MACHINE Co. Flour Mill. Meat Mincer. Series No. Sputem Suction CP: Ying Zhao Tube. Shandong Province equipment 40046 Jinan Chensheng Medical Silicone Silicone Pipe. Ltd. Lashan Road. Diando Wang & Ms. Jinan for snack. Ltd. Website: www.cc. Shandong Province. CP: Liu Tel: 86-531-85600186. Sheller and 85765707. bath dewatering machine Jinan City. Fried Tel: 0086-531-55583071. Bread aliyun. E-mail: 20. China. Luke Motors Website: www. China. Shandong Province.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40046 Shandong Saixin Inflating Series of food CHINA KH (52) 40046 Foreign Trade Company of Pingyin.cc. OIL CHINA KH (81) City. Fax: 86-531. Disk Mill. Shizhong District. 114 Dougou Industrial Area II.com. Rubber Product Co. Silicone sheet 36 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 37 . Catheters.jnsensi. crumb. Jinan. Lily Sun noodles. Catheters. 18. Instant 531-55583072.Jnxsd.saixin. rice.com.cn. [email protected] Silicone Urinage Tube. 21 Cuiping Road.jngxj. Silicone Fax: 0531-87586000. Fax: 00886. Maize +86-531-88960006. Artificial com. baby food. Tel: 0531-87981919. Industry Area. Email: [email protected] Expeller. Email: [email protected] Silicone aliyun. Tongjun 85600196. Jinan China. Website: www. Rice Machinery Co. Fax: +86-531. CHINA KH (80) . Shizhong District. Tel: chips. Dougou processing line No. Mill.cn. Shizhon District. No. temperature of food package Dangyang Road.com. China. Vacuum low CHINA KH (53) CP: Mr. Email: [email protected] 5) (0) 53123950811 Email: [email protected] LTD. CHINA KH (8. Solar charger. Website: www.alibaba.achelis-tz. RongHuaGuoji.Website:www.com. GERMANY KH liby. Hochberg. Tel: +86-10-87227420.aliexpress. File Courtyyard. Stationary. Fax: 020-86985656. Ltd. No. Tel: +020- multifitele. District. Beijing Economic & Technological Solar Array box store/1944075. China.co. Washing Powder CHINA KH (4. Different Style development Zone 100176. 2 Luju Road. Email: CP: Mr.9) Technology Co. Email: [email protected] Solar Power Co. Fax: +86-(0)20-81258366.41) 40046 GuAn YaXing Trading Co. Tel: +0049 (0) 5312 3950811. P. 40150 Achelis (Tanganyika) Limited. Guangzhou. O. LED.com Solar Battery. Dar es salaam. Fax: +255 22 2700759.com. 10 Solar Pump 5920805. Website: www. Ltd. Box 9003. CP: Stengel Dino 38 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 39 . Tel: Office Suppliers.com. Fax:+86-0316. Zip 97204. [email protected] Students Building. system District. GERMANY KH Solar Lamp. 16 Yufeng Road. Victor Yu Solar Panel. Balthasar-Neumann. Email: [email protected] 86985655. Fax: controller 40046 Guangzhou Kinte Electrc Industry Machinery & CHINA KH (39) +86-10-85885278. CP: Demirtas Serpil Tel: +86-(0)20-81258366. 40150 ACTO GmbH. Huadu Equipments multifitele. Springs. Website: www.com. Guangzhou.4. Fax: + 0049 40046 Guangzhou LIBY (PANYU) Co. No. Tel: + 255 CP: CHEN JIE 22 2700760. Website: www. 5.com.com. Ronghua South Road. Solar Kit Str. Charger +86-15811316998. Inverter com. products actogmbh. BeiJing Solar Charge CP: Sophia China.en. Email: [email protected]/ Bags. Liwan & Other Washing actogmbh.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40046 BeiJing Multifit Electrical Power Inverter & CHINA KH (40.tz. No. Ltd. Fax. 0049 (0) 9195/9494-759. Tel: + 0049 (0) 40150 TWIGA Cement Co. GERMANY KH 40262 SPA Bass Valee-French [email protected] kompressoren. Guglingen. Website: www.O Box 30131 – Ghee Industriestrasse 8-22. CP: Jarju Nfally twigacement. Berlin. 176 61772486. Berlin. kompressoren. Box 542 Malindi.com.com. CP: + 0049 ( 0) 5454 9316 99.co.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40150 Mobisol GmbH. Nairobi. GERMANY KH Creameries Ltd. Email: n. CP: Zielke Milena 40262 New Kenya Co-operative Milk. Tel: + 255 784 93193-53. Website: www.de. Riesenbeck.de. 00100 GPO. KENYA KH 40150 SUNSET Energietechnik GmbH. GERMANY KH [email protected] Skalizerstr. Tel: 3980000. Adelsdorf. P.riela. twigacement.14. Tel: 0049 (0) 9195/9494. Email: [email protected] 53468-9. CP: Fleck Olaf 40 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 41 . P. Aencha Email: [email protected]@renner.de. Fax: + 0049 (0) 7135 1950. P. 7427.32.tupomoja.de. Zip 91325. Fax: + 0049(0) 30 9700 2557. Website: www. com. Zip 10249.de. Zip GERMANY KH 40150 Tupomoja Holding AG. Email: David GakuoKinyua milena.com. Fax: Email: [email protected] Emil-Weber-Str. com. Email: [email protected] O. Fax: 0049 (0) 30 120 com. Zip 48477. 40150 Renner GmbH.O Herbal (beauty) KENYA KH [email protected] Email: Martha. CP: Risper 759. 108 664. Website: www. Dar es salaam. Tel:+ 254704071811 Products Tel: + 0049 (0) 5454 9316 305. 85.plugintheworld.ke. GERMANY KH CP: Skopec Oliver Zip 74363. Butter. Website: www. Tel: 0049 (0) 30 12053468-0 / 0049 (0) Email: leslie.K.. Box TANZANIA KH 151 161349 79.sunset-solar. CP: Martha Haule 40150 Riela Karl-Heinz Knoop e. Website: www. LTD. Tel: + 0049 (0) 179 920 Ebelingstrasse 14a.com. dkengineering. P. Peter Munyao leather stems. CP: Leonard Thairu Juices. 3523107. juices 00200. Tel: P. Fax: 566225. P. Bakery Fax: +254-052-20536. Fax. Nut +254-052-20530/1.O. Canned -00300. Nairobi. 3870375. E-mail :[email protected] / [email protected] 0722203676 +254 0722 708502.ac.ke CP: Christopher Mutembei & Boniface Murigi 42 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 43 . Email: [email protected] dkengineering. 3002208/09. 254 67282000.com.O. P. Shoes. wooden curvings 40262 Premier Food Industries Ltd. Nairobi . 0702041042. 8562607 / 0722440461.O.com. Tel: machines. Jeans / kitenge’s. Box 7714 Kikoy shirts. necklace. CP: Roselyn Sandals and peptang.com. Box 413 – 00200. KETEPA Teas KENYA KH 40262 D. CP: Kimani Rugendo & CP : Pascalina Nzula Misamba African wear.co. Nairobi. Tel. Email: University [email protected] P. Engineering Company Ltd. l. Jewelleries. Box 28342 00200. products. Kericho. Box 28714 – Masai sandals. Tel. Sauces.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40262 Kenya Tea Packers Ltd (KETEPA). 0720790796. E-mail: [email protected] roaster.K. E-mail: [email protected] KENYA KH 25290. KENYA KH KENYA 40262 Ecostori Enterprises.O. Mount Kenya Research & KENYA KH University.co. E-mail: [email protected] Squashes and [email protected] CP: Leonard CP: John Koech Kamau 40262 Kevian Kenya Ltd. 0722 398802.Tel: 0721 489931. Honey Egosangwa jewelry 40262 Virtual Varsity. Box 41476 – 00100.ke. Vegetables. Bags. Box Pick and Peel KENYA KH 40262 Pazula [email protected] equipment ketepa. Nairobi. rings. 8562842.ke. Juice making KENYA KH P.O. KH P. 00603Nairobi.O. Innovation Thika. Tel: 3873313.com. Box 342 – 01000. 0723935478. Tel.com / [email protected] programs ac. Jams. P. P. Box 599 6200. MALINDI . Recycled men KENYA KH Government of Meru.com. Box 1395. Nzuki & Zeiss Enterprises . Kisii the county Tourism & Wildlife Country the county Tel.ke. CP : Catherine Kitinji www.com. Magori CP : Patience U. Tel: 0721263712/ Beaded sandals E-mail : [email protected] 0722501116 the county Malindi . Meru Necklaces.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40262 Executive Committee Member Trade support KENYA KH 40262 Office of the Executive Committee Trade support KENYA KH Trade and Industry County and investment Member Trade. CP: Jonathan Munga Weeru Support Women Group.anzukirecycle. Tel : 042 2121014. 0722527949 / 0722971299 .O.com. (handbags) E-mail : [email protected] Meru . KENYA KH CP: Michael P. 0731208722 & Baskets [email protected] Tsimba & Mary C.O. Box 4550 opportunities in Cooperative Development.O. opportunities in P. Box 671 E-mail : [email protected] E-mail : [email protected] bracelets. Tel: 0723263308 E-mail : [email protected] Beaded Cards. CP : Lucy Wanjiku Catholic pastries 44 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 45 . Box 1897 and ladies.O.com / – 8020.com. Tel : earrings. 40262 Executive Committee Member Trade support KENYA KH Mukare Trade and Industry County and investment 40262 Anzuki Recycle Designers. Necklaces.com. Email: [email protected] Meru . Tel. purse Tel. P. Government of Kilifi .co. [email protected] Industrialisation.com.ke. and Investment Government of Kisii. 0722 228538 gmail. 40262 Mama Africa Women Group. gmail. 0720 823950 CP: Samuel Kebati Osoro & Paul E-mail : [email protected] Virgin coconut oil 0722351587 . CP: Nancy Nkirote com.co. opportunities in – 40200. CP: CP: David Mwangi Manufacturing George Kiuma 40262 Ledona Sports Products.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40262 Barani Community S.com. +254724124488 / & Hair care KENYA GETA MSE Association. 996559.com.G . Soapstone gift KENYA 40262 ROAK Enterprises. Ngigi.H. Skin KENYA KH Wheelbarrows Tel. Branding KENYA KH gmail. Box 106 wheel barrows KENYA KH Tel. 0725633564 / 0736228842. Contact: Leather care KENYA KH Tel: +254720430360 Peter Irungu. items KENYA Rose Akinyi Onditi Tel: sprinklers ½’’ Mobile: +254710279690/ KH 0726917906 / 0728024114. Agoro 46 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 47 . [email protected] Assorted coconut 40262 SAMKAM International Ltd. Steam Jikos KENYA KH Technology.com. CP : Athumani Mlamba & 0729536978.com. P. Daniel Andabwa Tambasi CP: Peter Irungu 40262 Naromoru Innovators & Modernized 40262 Abiria Steamjiko and Appliances. Naromoru. CP: KENYA KH Email: [email protected] Nairobi. [email protected] Tel. Tel: +254 722711992. Email: Irrigation +254733804568/ +254737408478. Tel. [email protected] Tel. Magic Cups 0728 328720 E-mail : [email protected] products KENYA KH Contact: Samuel K. Ngigi 40262 Kisii Soapstone Exporters. products Email.O. Box 75766 – 00200.O.com. KH +254732030804 products 0705984697 Blacksmith Email.com. [email protected] Hamisi Mwakumanya gmail. CP: Peter Gitonga CP: Andrew O. Email. Balls 40262 Dove Wax Industries. Contact: Irrigation KH P. CP: Rose Akinyi Onditi Irrigation CP : Nemuel Bosire sprinklers 1¼’’ 40262 Consumer Benchmark Cosmetics. sprinklers 1’’ Email: [email protected] Mobile: +254 720 Email: [email protected] CP: Samuel K. 110.or.com.pk.190) P. Email: 254 20 222 85 34-8.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40262 Gil feeds Investments. Uganda Tel: +255 products and Email: [email protected]) CP: Ezekiel K. CP: Michael CP: Mpamizo Bruce 48 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 49 .s / Cell: +254 722 205 875. Uganda Tel: +256 products and 289 955555 / 657 662255. Vacuum KH (100. 534. Hair UGANDA KH(189. Furniture GHANA KH (136.com. Tel: +6564439506. Kampala. body jelly D-115 Block-4. Tel. Furniture and PAKISTAN KH (20) Email: [email protected] CP: Lister Otende Okinda Karach.ke. Skin products [email protected] Trade promotion KENYA KH +65 64 439 506.sg. Gulshan Iqbal. [email protected] Aloe Vera 40028 Jehangiri Export Interntional. Tel: cleaner 40262 Export Promotion Council. 134. SINGAPORE. chopper 762241076.com. Tel.99.net. Box 3115. YuetMeng Trading Co. O. Nairobi. Email: [email protected] + services Fax: +65 64 456 551. CP: 40262 Tausi Choice point limited. Leley Senyum. Mango juice KENYA KH [email protected] [email protected] CP: Zia Uodin +254729922983 40029 Yuetmeng Trading Pvt Ltd. Email: 772 [email protected] Skin products CP: Lucas Kiiru Ngige Email: [email protected] Email: 40262 Bamwai Dairies. P. P. CP: CP: Crisprin lukelo Kaguo Anthony Sawaya & David Yamina 40031 Lifemate Import and Export Ltd. O.com.com. 135. Tel: +233 133) 27109. Kampala. +254 734 228 [email protected] P. Box Cosmetics. 14 Jin Juicer. PTE. 40007 Movit Products Ltd.com website: www. Mob: +255 754 585084. Potato peeler KH 40024 Radiant Products. O. Tel. Blender. Fax: +256 414 200547/8 Email: lifemate. Ghana. Carpets com. Power Email. Box Cosmetics: Hair UGANDA KH(203) 0722646117/ 0722817347 & Vegetable KENYA 27109. O. Mob: +256701017467. Aloe Vera Herbal KENYA KH Kansiime Laban +254728823307 soap. Tel. SINGAPORE Box 40247 – 00100. 418148. Tel: +922134610041. CP: Pumla Ncapayi Email: [email protected] Pretoria.Koln Germany. CP: CP: Delight Forkuoh HongoliCai 40030 Iranian Silver. CP: Suleiman Seif Nassor 50 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 51 . Pretoria. Private Bag AFRICA 58. [email protected] 3-A.za. Silver Jewels IRAN KH (70) 40047 The Department of Trade & Sub exhibitors SOUTH KH (10-14.com & 481.Pakistan. Dar es Salaam. Tel:+9851138215157. Cloth garments GHANA KH (188) 40040 Hengan Sanitary & Baby Products Sanitary & Baby TANZANIA KH (202) Tema Com. Email: [email protected]) Fax: +27 123 94 2886. INDIA KH (19) Tel: +86-10-88075018. 40034 Ami Oversea.79) [email protected] 75. P. 065 14213 / +255 772 183826. Ultras violet 88075018. Email: [email protected] machines 446644. +86 10 Sayellite 380015 Ahemdbad.street Shoes. 77 [email protected] Box 8772. Garments PAKISTAN KH(192. B-102. Email: [email protected] / 40046 China Council for the Promotion Sub Exhibitors CHINA KH (36) [email protected] Protection atlas. Pungu Road.7 Ghana. Email: CP: Liu Li and Pei.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40018 Delfork Enterprises.com Meintries.India. Co.com. yahoo. No. 40032 Swan Hosiery.com.Xinya [email protected] Toba Road. Beijing Raza China. 50674 Koln D Manual metal GERMANY KH(117.Gojra. Tel: CP: Aliteza Omrany +27-123941886/+255 22 2601519.com. Email: [email protected] Tel: +255 715 888 532 / 715 888 060. 31-35. Tel: +91 982 415 2453. CP: Ali No 1 Fuxingmanwai street. Ltd. O.118) 713 601171 / 684 601171 Gabelsbergerstr 31. ethetigov. Email: Industry (The DTP). Tel: +92 30 of International Trade (CCPIT). KASIRI II.com. South Africa. CP: +255 40066 Eisenkraft Germany. bending Tel :+255 784 278 043 / +49-221. Street. Products Tel: +233244376721.52 Mashad. New Plot . 54- IRAN. com. GHANA. Materials Tel:+91 99155743183/+91 161 Machinery.Industrial Vegetable oil INDIA KH(63) 40023 Gifted Hands Fashion Ghana. Women / Man GHANA KH(21) Area A.unic. Tel: +255 022 2119 119. 40123 Embassy of the Republic of Trade services in INDONESIA KH(181) CCTV Camera Indonesia P. Box Consumer TANZANIA KH (119. CCTV TANZANIA KH(114) +225715211433. Fax: +255 22 6028802. Dar es Salaam. P. Email: hoyce.O. Box Information TANZANIA KH (182.com CP: Made Oka Wardhana 52 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 53 . CP: Usia Ledawa com. O. Extraction Box KD 58 KANDA. UhuruKariakoo.120) 40111 United Nations Tanzania.org. Tel: +255 22 602884 . Mushi Power supply. 2127940. [email protected] Accessories. O. Mob: +255 717 831118 / Home Items Salaam.org.India. Tel: +255-22.org / [email protected] CP: Manoj Punjabi un.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40074 Goyum Screw Press 2581. CP: Rishabh Goyal and Amit CP: Angelbeth P Msakya Aggarwal 40136 Anisuma Traders Ltd . Website: www. 000814. International House.org. ACCRA. CP: Vivian L. P. Tel: +255 712 CCTV cables. Box 72425. Audios Email: [email protected] Dar es Salaam. 255784383634: Fax: 255-22-2119626. electronics & 9224. Email: unic. Alarm system. Cooking oil Tel: + 233 244 681 366 / 020 851 Email: [email protected] refinery plant 8329. clothes.com. Dzorowulu junction Accra Ghana.com [email protected] P. Ludhiana Punjab . Mobile: +255716855753 Email: oilmillmachinery. Mobile: +255 754211433 / 40138 Modern Dar Int Company. Dar es materials. Publications. Email: [email protected] O. 183) 6650. Box 572 Dar es Indonesia Salaam. [email protected] 2230380/+255784336220. Email: [email protected] 196. 788 282409. CP: Paul website: www. +255 654 20988.62. 0689 107736.com. services CP: Rajesh Joshi 40224 Samona Products LTD. Tel: +255 22 Electric appliance Curtains and 2181357. TANZANIA KH(130) Wedding [email protected] SYRIA KH Ausstellungs KG.O.com products 69823-10. Email: [email protected]) +255 22 2345800. de. yahoo.tz Life science. P.102. Fax.com. P. 15528 Dar es Salaam. Distributer TANZANIA KH(173) E-mail: g.dega-expoteam. 40137 Alzahra Trading. Email: Clothing material [email protected] +255 22 2864488: Television & website: www. Tel: +255 Freezers. Box 12538. P. Tel: Jewellery. Email: gis. Toys. Email: riad. Box Beauty and UGANDA KH (69) 40447 Editha Emmanuel Chota. [email protected] Artificial leather (0) 8847-69823-0.18. P. website: www. Agri-food and 22 2863433 / 55. P. 411493.: +49. Germany. Tel. Tel: +86 137 1045 2155 / +255 713 products.co.sgs. Web: Cookers laboratory www.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40150 Dega-Exporteam GmbH und Co Sub exhibitors GERMANY KH (15 . (101. CP: Gunther Endress com. O. Fax: +256 414271275. 82395 59 .O. Email: Email: [email protected]@gmail. P. Box 42161.: +49-(0) 8847. P. Email: [email protected] Fax: +255 22 234 assessment. of women de.samonaug. Tel: +256 Cosmetics 235473 Dar es salaam. Tel: +255 Home Appliance TANZANIA KH (115) 772401879. O. Box 2249. Box 70447.com. Dar es Salaam.O.74) Cromorty Ave Huddersfield UK.com. [email protected]) Obersöchering. CP: Selina Obadia Uniform for kids.saraerbort. TANZANIA KH (195. Tel: conformity 40172 Somotex (TANZANIA) LTD. 27 [email protected] Refrigerators.com. 5803. Olive products. Pads. O.Box Garment. 71 . Limited. 40166 Sasa Group Company.com. Kampala-Uganda. CP: Farhia 40216 SGS Tanzania Super Intendancy Product TANZANIA KH (172) Ally Company Ltd. Box 38 Medical herbs. Damian Lyoba CP: Salongo Mukasa 54 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 55 . 40213 NN General Supplies Co. Dar es Salaam. Pumps. LTD).com. P. Shoes. Tel: 0788354192. website: www.com RECYCLED P. CP: 539201. Agro processing RWANDA KH (143) CP: ATMA Prakash/Baruwanyi and Hygienic Tel: 0788859770. Rotating 40250 East African Granite Industries. Tel: Agro processing/ RWANDA KH (142) CP: Innocent Dorkenoo 078822387 / 0788592198 Cassava flour 40250 Rwanda Development Board. Manufacturing/ RWANDA KH (139) Development (Shanghai Co.fr. /Macadamia THIERRY products Email: [email protected]). Manufactured RWANDA KH (138-147) CP: Damien & Roger and Related Box 6239 Kigali.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40222 United Hope Investment and Solar water CHINA KH (179) 40250 Soimex. Devices. 3D Tel: 0784872602.com CP: Nyemo Josephat Sanga other electronics CP: Melody devices 40250 Ese Urwibutso Mugiraneza Tel: Agro processing / RWANDA KH (142) 40227 Diamond Ent& Trading Ent.com Printers and [email protected] Tel: Recognition Materials +8618217039014.O. CP: Ndizeye David 56 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 57 . Email.rdb. Shanghai.fr. Room 1602-1608. Box Debao Road 38 Tower security Plastics/ 1.com. GHANA KH (68) 0788306868. Agro processing / RWANDA KH (143) Nkurunzinza products. CP: Irish potatoes Handcrafts Ndagijimana Gilbert 40250 Sulfo Rwanda Industries. Fruit juices Box 260 Ghana. Tel: 0788354192. Tel: Manufacturing/ RWANDA KH (138) 0788413141 /0782021263. Email: [email protected] Facial Construction China (Longwu Road 2888. goods.O. Email: [email protected] Email: Mbabazi. 40250 Shekina Enterprises. IT Email: [email protected] Cosmetics 40250 Norelga Macadamia Rwanda Ltd.rw CP: Mark processed 40250 Bondagi Ltd. Agro products rw. Manufacturing/ RWANDA KH (140) unihopeinvestment. P. granite slabs www.com. [email protected] Bags Jean Paul yahoo. Email: [email protected] system. Email: [email protected] Tel: +233 244 Clothes. Website: screen.O. Tel: Leather RWANDA KH (145) www. Email: 0788944960. Fax: +848 541 61205. Soy milk & Grace [email protected] website: www. LTD. District 7. VIETNAM KH(64) 40250 Rwanda Leather Proffessional Leather RWANDA KH (145) O.163. crusher. VoTrungHieu CP: Augustin Mugemangango 40262 Export Promotion Councel Kenya 40250 Susuruka Knitters Tel: 0788896389.008637165863/09 China.vn. Works Ltd . 22. Powdered Milk. Tel: +254 020 222 8534/8.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40250 Art Mix Media Munyemana. Tan Trao Street.comvn. Tel: +848 541 Condensed Ruremesha Hodari & Uwimfura 55555. CP: Handcraft KH (144) services Theodore Rukizangabo 40244 Vietnam Dairy Products JCS.com.ke. Wood 0788639682. Fax: +254 020 222 8539.vinamilk. Tel: 0782174753. Tel: Leather shoes RWANDA KH (146) Mob: +254 (0)734 228 534. Box 10. P. Tel: Handcraft RWANDA KH (144) 40250 Rwanda Development Board. Tel: Trade support RWANDA KH (141) 0783143413. com. Tel: 0788479341 CP: Phu Ward. . CHINA KH(65) 0788629872 Training Co. Kenya. P.com. CP: Theresa Nairobi. [email protected] O. CP: Albert 0788490834 and Investment RWANDA CP: Martin Gasasira Promotion 40250 Caplaki. CP: Kevin Kagirimpundu epckenya. SUB exhibitors KENYA KH (148-164. CP: Mr. Textiles RWANDA KH (146) (EPC).00100 GPO. Box 40247. Email: milk. Email:[email protected] cutter and Grain CP. Tel: Handcrafts RWANDA KH (147) 40261 Henan Jingxin Commercial & Animal feed. Website: Beverages 40250 Leather Processing Workshop. Block making 40250 Nyirandegeya Appoline Tel: Handcrafts RWANDA KH (147) Tel: +008615238020878 machines. Tan Infant cereal. CP: Ruth Mwaniki 40250 Beza Handcrafts Annet. Grass CP: Appoline Ingabire Chantal Email: [email protected] Fax. 0788427722. Hongwei song milling machine 40250 Maureen Rugwiza Tel: 0782534462 Handcrafts RWANDA KH (147) 58 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 59 .23) 40250 Uzuri k & Y Designs Ltd . Tel:+258 products 40301 NTS . Dar es Selcom Cash Aloyce Isaya Ngowi Salaam.112) co. Embassy EGYPT KH (90-98. Email: [email protected] Micro nutrients gainhealth.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40269 USAID IGE LAND O’LAKES. Authority. Box 2065. LTD. Tel: 0020/222580428.O.Mozambique. Uhuru Heights. Agricultural MOZAMBIQUE KH (180) CP: Rubee Bin Hassan Maputo .35 Block 72 Dar T-shirts. Dar es Salaam.O.com. Selcom Pay point. materials 784303793 / 0682055900 . CP: Renalda Lema street Plot No. cooking oil. Email: point 40292 Egypt Expo & Convection [email protected] +255684906939 / +255222183829 Promotional Tel. Selcom Cards. Box 105199.MART TANZANIA CO. TANZANIA Email: [email protected] P. P. 2130725718. P.175.tropicalint. Mob: +255 Cables. Box 777778 Dar es Salaam.com 40298 Sun Business Network / Global Sun flower KH (127. +255-22-2181508. coconut oil. Tel: +255 (22) 270000674.185) es Salaam.com E-mail: [email protected] Email: m.BoxPakistan. website.O.com. O.Box 21827. Tel: +255 764 244 technology Box 16375 Lumumba / Tandamiti Calendars. 128. P. P. Printed 40272 NM Tropical Power (T) Ltd. 40314 WELCO Industry. P. accessories. P. 105-109 CP Sabrina Munir Cairo Egypt. 722. Box Agricultural TANZANIA KH(174. TANZANIA KH(171) [email protected] Tel: +255 979594.177) 40297 Karen General Supply limited. BBQ and slicers PAKISTAN KH(111) cairoexpocity. Diaries. CP: BibiTiti Mohammed [email protected] Tel: 0777777688. Maize flour. Tel:+255222184132 / materials. Msasani Village Utensils TANZANIA KH (131. Light. Fair Ground . 40293 Institute for Export Promotion. Honey 60 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 61 . Email: 40310 SELCOM Wireless Limited. Box .com. P. Electrical TANZANIA KH (184. Tel: +255222150254. www. 8th Floor.mz Kinondoni.O. 129) Alliance for Improved Nutritional. Email: [email protected] CP: Julius Simon powder.net.abdel.O. TANZANIA KH(137) Dar es Salaam.O.O. Tel: Tel:+255 655 417 444. co. Box 49-5 Lanxiang Road. Paper products KH (124. Kotla Street.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40320 Reli Assets Holding Company Huduma za Reli TANZANIA KH(168) 40347 TATA Africa Holdings ltd. CP: Latifa Kigoda CP: Mohamed ShaabanCherwa 40373 TOPSHOP Ltd. 40412 Mufindi Paper Mill. Dar es Box 40204 Vinginguti industrial Dar salaam Tel: +255 (0) 222 112695 . Fax: +255 22 Machapisho TANZANIA KH(186) Email:[email protected] 2118253.O.com CP: Faisal 62 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 63 .com / [email protected] 40341 AHMAD AHMAD IMPEX.com. Estate TANZANIA KH(198) +255 22 2116328/32.170) (RAHCO) P. V. Box 76959.com [email protected] CP: Speakers. Tel:+255222865177 / 0784 070965. Nukushi: +255 (0) 222 +2550754271395. O. 40359 Tanzania Investment Center (TIC).O.uk..ltd.tz 40326 Black wood Consult (T) Limited. mufindipapermills. es Salaam. Home INDIA KH (200. Box Tel: 0769177177+8618663728403/+8 6306 Dar es salaam. Spare Parts CHINA KH(26) Amin Mohamed Jonmohamed Amplifiers Tianqiao district Jinan China. P.co. Instruments. Choudary Meerut.O. Box 2015 Dar es Salaam. Tel: +255 783 613185922265. Box. P.O.com. Box 938 Dar-es-Salaam. P. P.125) Email: [email protected] Email: www. Tel: +255 789 324 523. TANZANIA 683125 / 0783 683109. CP: Y. Slicers. Motor vehicles TANZANIA KH(169. yahoo.O.201) Email: Appliances [email protected] gmail. P. GhantaGhar. P. TANZANIA KH(178) Automobile import& export Email: [email protected] Tel: +919917865756.O. P. 127404. Box 65468 Dar Music 40332 Jinan century Tianbang es salaam.O. 584. CP: Catherine Moshi Email: [email protected]ta.co. 2016 64 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 65 .2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue Sabasaba Hall Pavilion Participants of 40th ditf. Website: www.000 85 86 87 88 90 91 92 93 94 89 CP: Alfonzo De Stasio 40286 Ecologia Soluzione Ambiente Waste Water & ITALY SH (27) 3. Email: [email protected] Email: Fuel tanks.000 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 6.000 3.it. Full Address.000 Website: www.A.000 65 66 68 69 70 71 73 Service.000 3.000 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 40286 Furniture. Machineries 20 Website: www.com.000 3.000 3. 3. Business International 3. 2016 Serial Company Name.com CP: Valentino Cirivello 3.000 3. Contact Person 3.000 15 Website: www. Environment 22 amaspa. 3.000 SABASABA HALL PAVILION PARTICIPANTS LIST FOR THE 40th DITF.000 SABASABA HALL PV 94-9M'2 BOOTH FLOOR PLAN 66 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 67 .000 3.rossifrancesco.000 3.000 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 6.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OUT 3.000 Email: [email protected] Website: www. & Pumps 3.ebaraeurope.000 40286 AMA SPA.com. Soil Treatment 13 Email:[email protected] CP: Francesco Rossi 3. Exhibits Country Space Location 4.com.000 IN Abdelkbir El Maani Generators 19 BIS CO.000 3.000 3.bcsagri.000 3. Oil & ITALY SH (23) OUT 3. Design ITALY SH (25) 37. CP: & Power 3.000 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 21 40286 BCS SPA.it. / Contract 3.re.000 3.000 67 72 74 18 org.000 3.000 3. Northern Italy.000 3.000 IN [email protected] Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue SABASABA HALL PAVILION FLOOR PLAN 6.it.000 IN 17 40286 Ebara Pumps Europe SPA. Gas.000 3.500 TOILET 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 No.000 3.500 36.P. Water Treatment ITALY SH (26) 16 Email:[email protected] IN S. CP: Lorenzo Lusetti 42.000 3.000 3.000 6.ecologiasa. org. Agricultural ITALY SH (24) 3. it. SRL. TEC.Website:www.com.it. & Incinerators com.it.Lli Teofili Building ITALY SH (42) it. Email: [email protected] Infrastructure & ITALY SH (32) variscospa. Website. Infrastructure 40286 Serramenti F. com.it. Aluminium 40286 FBG Blend Plants SRL.com.com.it.iterchimica. Email: Water Treatment SH (41) impianti.it.kariba. CP: Costantin Lorenzo Sangali 40286 Kariba SPA. CP: Maurizio Website: www. Website:[email protected] CP: Mattia 40286 Faresin Building Division SPA. CP: Marco Materials & Toilet Braga Systems 68 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 69 . Plants & Waste it. Email: [email protected]:www. & Pumps iterchimica. Website: www. Building & Mobile [email protected] Forniture Tecnologiche Waste Treatment ITALY SH (31) 40286 Simem SPA. Concrete Mixers www. Road Surfaces variscospa. Construction ITALY SH (28) 40286 Pentax Industries SPA. Email: [email protected] Water Treatment ITALY SH 40286 Iterchimica SRL. Email: Machines for ITALY SH (30) Fax:+390804251095 Email: windows biglier.simem.pentax-pumps. Concrete mixer ITALY SH SRL.com.com. VIA LEONARDO DA materials / CP: Giacomo Dalla Fontana VINCI Tel: +390804251095. Website: www. Email: [email protected] Website: & Pumps ITALY Machinery www.eur.faresinbuilding. Construction & ITALY SH (29) Calvanese Email:[email protected] CP: treatment it.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40286 Euimpianti SRL. CP: Piero Berardi CP: Tommaso Teofilo 40286 FOR. CP: Evelina Savastano / Edoardo Stefano Nesta Belgrano 40286 Varisco SPA. Email: [email protected] Building ITALY SH (40) Website: www.fortec-inceneritori.teofilosrl. Website: www. CP: Fabio D’Oria Equipments & [email protected] 2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40266 Hashem Food LTD, Shezan Point, Food & Beverage, UAE SH (65) 40266 Rawabi Marketing International, Industrial UAE SH (68) 4TH Floor, 2nd Indira Road, Farmgate Shezan, Tang, P. O. Box 291, Dabaab Street, Riyadh Chemicals, Dhaka 1215, Bangladesh; Tel: + Kolson, Nicolla, 11461, Saudi Arabia; Tel: + 966-11- Industrial 8802-8150237;Fax:+8802-8124839; BourVitta, Oreo, 4647711; Fax: +966-11-2170866; Solvents, Waste Email:[email protected]/ Agro-based Email: [email protected] / & Sewerage [email protected]; products & [email protected]; Website: Treatment Website: www.sajeebgroup.com.bd; Agro-processing www.rawabi.com.sa; CP: Mr. Abdul Chemicals, CP: Mr. Kazi Abdur Rahman business Hakeem Metal Surface 40266 Inno-Wangsa Oils & Fats SND Vegetable Oils UAE SH (66) Treatment BHD, Plot 455, Jalan Suasa, &Fats & Soap Chemicals, Kawasan Perindustrian Pasir Products Electro planting Gudang, 81700Pasir Gudang, and Food additive Johor, Malaysia; Tel: +607-2553888; Chemicals Fax: +607-2553889; Email: 40090 Korea Trade Investment Trade & SOUTH SH (87,88) [email protected] / Promotion Agency (KOTRA) P.O. Investment KOREA [email protected]; Website: Box 3882, Dar es salaam; Tel:+255 Promotion www.innowangsa.com; CP: Mr. 022 2922201/2, +255 752 154550; Balasupramaniam Thirumalai Fax:+255 022 29 22200; Email: 40266 JK White Cement UAE; The Citadel White Cum Grey UAE SH (67) [email protected]; Website: Tower Office 2007-2008 Business Cement www.kotra.or.kr; CP: Mr. Malale Bay, Dubai, United Arab Emirates; Tel: +9714-2797303; Fax: +9714- 4203906; Email: [email protected] com; Website: www.jkcementuae. com; CP: C. S. Rathore / Mr. Ihab Alhalbouni 70 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 71 2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40090 High Vision Tech Co. Ltd, No. 410, CCTV, DVR, Car SOUTH SH (84) 40090 Limsco Co. Ltd (AJCE KOREA), No. Hydraulic Breaker SOUTH SH (80) Lotte IT Castle II, 98, Gasan digial DVR KOREA 412, Dochang-dong, Siheung-si, KOREA 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea Gyeonggi-do, Korea; Tel: (+82) 031- 153-768; Tel: (+82) 070-8708-6507; 315-6454; Cell: (+82) 010-5201-5558; Cell: (+82) 010-7201-0000; Email: Email: [email protected] / [email protected] [email protected]; Website: naver.com; Website: www.ajce.co.kr; www.hivision.co.kr; CP: Shane Ryu / CP: IM Youngjin Taeksoo Lee 40090 SE Young Metal Co. Ltd, 142-18, Hoses, Gas SOUTH SH (81) 40090 Korea Incinerator Co. Ltd, 326, Incinerator, SOUTH SH (86) Sangdong-ro 685beon gil, Sangdong- Equipment, and KOREA Seunggicheon-ro, Namdong-gu, Needle Smelter KOREA myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam- Cookware Incheon, Korea; Tel: (+82) 032-817- do, Korea; Tel: (+82) 055-345-7873; Cell: (+82) 010-5920-8487; Email: 3900; Cell: (+82) 010-2753-5100; [email protected]; Website: Email: [email protected]; www.seyoungmetal.com; Website: www.krico1985.co.kr; CP: CP: Shin, SungHo Kim, Hyang Won 40090 DongWong Hyrdralic – Spare Parts for SOUTH SH (82) 40090 Welltech International, 6F Ultrafine Pyunghae B/D, 239-12, Gangnam- microfiber Construction Equipment & Parts; Hydraulic Pump KOREA Gu, Seoul, Korea; Tel: (+82) 02-578- bathrobe, SOUTH SH (89) No. 104, Dongsung Building, 94-89, 3351; Cell: (+82) 010-4009-5480; Beach towel, KOREA Yeongdeunpo-gu, Seoul Korea; Email: [email protected]; Cleaning cloth, Tel: (+82) 02-2676-0488; Cell: (+82) Website: www.welltech-int.com; CP: Optical cloth, 010-8972-9546; Email: [email protected] Lee Chnag Keun Bath tower, Car dongwonhyd.com; Website: www. wash tower, Hair dongwonhyd.com; CP: Choi Heeju band, Mop, Rug, Multipurpose tower 72 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 73 2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40090 Yuchng Trading, 597-32, Maesan-ri, Used Clothes SOUTH SH (85) 40011 Akiba Commercial Bank PLC, 3rd Deposit product, TANZANIA SH (1,2) Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi- KOREA Floor Amani Lace Building, P. O. Loan product and do, Korea; Tel: (+82) 031-791-5933; Box 669 Dar es Salaam. Tel: +255 22 ACB mobile Cell: (+82) 010-2562-7909; Email: 2118340/3; Fax: +255 22 21114173; [email protected]; Website: Mobile: +255 784 751445 / 0776 www.yuchangtrading.com; CP: YU, 360300; Email: [email protected] / Hwancheol [email protected]; Website: 40090 P & T Co. Ltd; 5lot 137 block Hot Melt SOUTH SH (83) www.acbtz.com; Namdong Industrial Park, Namdong- Adhesive (HMA), KOREA CP: Innocent Ishengoma gu, Incheon, Korea; Tel: (+82) Hot Melt Glue 40043 Reni International Co. Ltd, Plot Solar water TANZANIA SH (45,35) 032-811-0302; Cell: (+82) 010-8008- NO: 5 Nyerere Road Kamata, Heater, Rural 1181; Email: [email protected]; P.O.BOX 2073, Dar es Salaam. Website: www.pntbond.com; CP: Tel:+255 22 21222221; Email: [email protected] KANG Dongwang RENI.CO.TZ; Website: www.reni.co.tz 40003 1SHS Distributors LTD, P. O. Box Portable gas TANZANIA SH (38) CP: Nikit Vassa 13224, Dar es Salaam, Tel: +255 752 stove, Butone gas 40048 Akiba Commercial Bank PLC, Deposit product, TANZANIA SH (3,4) 727424; Email: [email protected] 3rd Floor Amani Lace Building, Loan product and com; P. O. Box 669 Dar es Salaam. Tel: ACB mobile Website: www.1shsdistributorsltd. +255 22 2118340/3; Fax: +255 22 com; 21114173; Mob: +255 784 751445 / CP: Pascal Machango 0776 360300; Email: [email protected] / [email protected]; Website: www.acbtz.com; CP: Innocent Ishen 74 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 75 2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40050 Tanzania Posts Bank, P. O. Bank Services TANZANIA SH (94,75) 40070 Tanga Phamaceutical & Plastics TANZANIA SH (33,34) Box 9300, Dar es Salaam; Tel: Ltd, P.O. Box 1748 Tanga, Tel: +2552110621/2, 0689988110, +255272643714 / 2643249; Fax: Petroleum jelly, 0712166530; Email: [email protected] +255272646164 /2643966; Email: Cream, Lotion postalbank.co.tz / [email protected] [email protected]; Website: www.tppl. postalbank.co.tz; CP: Grace John co.tz; CP: Arif G. Haji Majige Tanzania Coffee BOARD, P.O. Box Kahawa TANZANIA SH (92) 40054 Oriental Import (T) Ltd P.O. Box Tablets, Usb CHINA SH(44) 732 Moshi; 105518, Unit 207B Ubungo Plaza, Flash, Toners Tel: 0713838181 / 0754363202; Dar es Salaam; Tel: +255 222 462 Email: [email protected] / 048; Fax: 0085234603165; Email: [email protected] [email protected]; Website: 40387 VEE GEE Industries, Address; Foot ware INDIA SH (93) www.orientaltz.com; CP: David 2386, M.I.E Bahadurgarh, Haryana. Sumba Pin Code: 124507, India; Tel: +91- 40061 Jumbo Camera House Company Still moving TANZANIA SH (48,49) 9811050304; Email: [email protected] Ltd, P.O. Box 12707 Dar es salaam, picture, Drones, yahoo.com.in; CP: Vishal Gupta Mkapa Tower; Mobile: +255 716 522 Cam accessories, 40084 Be Forward Tanzania, P. O. BOX Vehicles, spare TANZANIA SH (61,62,63) 632/ +255 736 604 727; Email: [email protected] Audio / visual 104784, Dar Es Salaam; Tel: +255 parts, Accessories jumbo.co.tz; CP: David Buckendai Equipment 222924120; Email: [email protected] of vehicles 40062 Mihan Gas Co.LTD, P.O. Box 77578 Gas cylinders, TANZANIA SH (39) co.tz; CP: Lazaro Elias Posta Ohio ST. Golden Jubilee Cookers, 40086 Garnet Star Limited, P. O. Box Home appliance TANZANIA SH (19,20) Tower; Tel: +0787 639494; Regulators, 78943, Dar es Salaam. Tel: +255 222 Email: [email protected] Burners and 127 033; Email:[email protected] Trivets tza.com; CP: Ganesan 76 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 77 Deposit products. com.com. Box 95068. Email: [email protected] gmail.O.latomilk.tz Website: www. Dar es Salaam. Education TANZANIA SH(78. O. 40135 Access Bank Tanzania Ltd.10) Website: www. Email: Machines. CP: RAJ SINGHA 78 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 79 .co. P. Box 8318.tz. Tel: +255. TANZANIA SH(5. Money sijaona. O.com. 40107 Mgen Tanzania Insurance Insurance TANZANIA SH (76) 22-2172201.com. [email protected] Tel: +255 22 2127582. O. Ghee TANZANIA SH(59) Dar es [email protected] Tel:+255 current machine Website: www. P. Joseph University in Tanzania. Ltd.com. Fax: + 255 22 27743440.O.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40101 St.ac.sjuit. Website: Suleman Mohamed www. Fax: +255-22-2172199. 40189 DCB Commercial Bank PLC.com / ral.tz. [email protected] Tel: services P. Dar es Salaam.co. Box 80245 Milk power. O.co. 994088.co.dcb. P. Fax: Education dcb.com Email: [email protected] CP: Elinipa Elias 22 2774355.mgentanzania. Bank Service TANZANIA SH (11.tz / Box 45648 Dar es Salaam.accessbank. Website: www. Agency Banking. Banking TANZANIA SH(9.6) CP: Anna Chikoti Box 19798.79) 40139 People’s Bank of Zanzibar. Mob: +255 785 +255242231118 / +255242231121. Loan Products. Dar es services. Dar Es Salaam. Email: [email protected] Box 1173 Zanzibar. CP: 652 223 336 . O. CP: Seif / [email protected] Mobile: 0784301855 Email: [email protected] Mobile Banking Salaam. Business Loan 40114 Epress Automations (T) Ltd.com. Email: [email protected] CP: Body D Mwaisame Banking mgentanzania. Box 11007. P. Tel: +255 Products.tz. CP: Mr Sam Ruskin / Sijaona Sinon Juliet Solomon Mollel 40116 Fone Plus (TZ) LTD.co. Photocopy TANZANIA SH(47) Email: [email protected] and Internet +255 22 2127589. Tel: +255 683358900 / 0765722222. P. Tel: +255 686 312 809.tz.12) P. Email: [email protected] Regulatory Cisco: 45122. Tel: CP: Edger C. Email: coffee es salaam. Masatu +255686006817 / +255 755 267750. Instant Coffee. Harambee Plaza. Financial Services KENYA SH( 56. Box MI – 17 RUSSIA SH(46) Email: [email protected] Fax: +848 541 61205. Website: www. Cooperation (TCDC). O. VIETNAM SH (64) Msonge P. Plot no 29 Baby bottles. Pashko Box 9660. Email: [email protected] Helicopter. Dar es Salaam. Ansat Website: www. Tel. Box 804. Email: Milk. 40192 Mom Easy company Ltd.com.co. ewura. Box 72175 Dar es Energy and P. Powdered Milk.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40173 Kenya Commercial Bank (T) Ltd.O. Box 259 Conference. CP: Francis 40244 Vietnam Dairy Products JCS. 55555.Mbweni. P. +255 22 2123180. O. Email: [email protected] services Tel: +784 355500000. +255 22 2123580/3/4/6. Box 11007. P. District 7. Helicopter 40223 Tanganyika Instant Coffee.sjuit. Box: 10 TanTrao Street.tz. Tel: +848 541 Condensed 40452 Training Centre for Development Trainings. Medical Tourism TANZANIA SH (77) Kazan Helicopters. Authority Mobile : +255 682 883340. 40217 St. Phu Ward.go.kcbbankgroup.kcbbankgroup.O.vn Beverages Usa River Arusha. Tel: +255 Raw Coffee.ac.Dar Diapers. P.com. P.tanica.tz.O. 22 2460951.tz. CP: Valey A.tz. [email protected] Tel : +255 22 2160122.tz. MI-38 CP: Dr. Water Utilities TANZANIA SH (52) es Salaam. O.Tel:0754645668 and Mother care [email protected] Dar salaam. Joseph Hospital . Tan Infant Cereal.or. CP: Emmanuel Munisi 80 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 81 . Mob: +255 757 979629. Fax. Dar es Salaam. & Hospital 420084. Silicone TANZANIA SH(60) Fax: +255 22 24060950.58) 40214 EWURA. J kazanhelicapters. 51) block K Congo street Kariakoo . rost and ground TANZANIA SH (50.com. O. Mganyizi Daniel. Helicopter.ac.com. E-mail: CP: Tobietha Makafu [email protected] Website: www. Russia Kazan Tetsevskaya. Soy Milk. Tel: +255 754 Short Courses TANZANIA SH (53) 651715.com.57. P. Box 146. TANZANIA SH(8) Fax: 255-023-2334127. P. Mob. 22 2110740. Box 386 facal point Amutsah. Casa coffee TANZANIA SH(54) Ltd. O. Leclezio ST. P.com. Trust Fund. Spices Website: www. Cashewnut Vipeperushi.O. Vehicles E-mail: [email protected] Make es salaam: Tel.22) Dunga Street Kinondoni Dar es Services TANZANIA SH(36.72) Box 3267 Dar Es Salaam. Fax: +255 23 233 3536. P. Building material. O. Tel: 9988145678. Casa 40377 Rajasthan Handloom House Home Box 20073 Jamhuli street. Website: www.org. bachoe and 23 233 3303. Tel: +255232613370-2. Box 1252 Mabango.co. Korosho. 0789137703 / maker 002030-52567345. Email: [email protected] Mauritius. Sunflower Oil.cashewnut-tz.O.org. Tel: furnishings. TANZANIA SH(71. CP: Narendra Kumar CP: Ally Hussein Jain 40264 MPC Company Limited. Farm implement. Email: [email protected] Marketing Motor TANZANIA SH (55) Morogoro. Box 533 Mtwara. TANZANIA SH(43)  40382 Tanzania Cashewnuts Board. CP: Electrical TANZANIA SH(21. ice cubes. Dar Iron.tz Hiroshi Shinya 40375 Association of Tanzania 40256 Multicable ltd. CP: Suleiman Lema 82 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 83 . tractor parts Mobile: +255 756 560 715: Email: in [email protected] Tel: +255-023-2334310. O. 40353 Pass Trust-Agribusiness Dairy products. CP: Song Ze Ind dev.O. P. 40342 M/S Jayce skips & fastners Pvt ltd.37) Sikandar Dar Salaam.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40243 SBT Marketing Tanzania Ltd. CP: Irene Lujaji 40259 CASA home appliances ltd.com. Email: Hardware O. rajasthali. Tel +255 774 121281. Kanga Min Mtwara. P. +255 767 696137. Jewellery MAURITIUS SH(70) 0736604168. TAZARA.tz. Tel: +255 P. Employers (ATE).17. P. TANZANIA SH(18. Tel: +255222762158/59.Email: [email protected] up.co.sbtjapan. Box 2971 es salaam.in. CP: aic. P. Pipes. Box 2780 Dar Cables. Casa kettle. [email protected] Tel: +255 Innovation Center. Website: www.com.O.16) TEL: +255 745 175930. TANZANIA SH(14) CP: Krasimir Geogiev E-mail: [email protected] Lubricants TANZANIA SH(69) 9970. +255222856741. Tel: +255 767 646095. P.tz 84 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 85 .terazid.O. Email: [email protected] Tel: +35929799971.O.com k. P.O. Tel: +255 Loans 22 2771420/1/2/3. Fax: +359 2979 Insulation.com. Email: [email protected] 40435 Bayport Financial Services. P. Bulgaria.co. Awareness Email: [email protected] Box 79655 GEPF House services/ Dar es Salaam.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue  40383 General Petroleum Ltd. Machapisho CP: Stella Lupimo 40406 Workers Compasation Fund Education TANZANIA SH (7) (WCF).tz. Tel: 0787923923. Website: 40370 EWURA CCC.go. Decorative Paints Email: [email protected]@terazid. TANZANIA SH (13) Box 71967 Dar es Salaam. Website: www. Tel: Plasters. O. Fax: +2552856742.co. Credit Reports TANZANIA SH (15) P.tz.com. Vipeperushi. P. Box 77030. Dar es Salaam. es salaam. Tel: +255 (0)222127263. 1528. Terazid Ltd. Thermal BULGARIA SH Box 106132 Dar es Salaam. creditinfo. CP: Zaria Mwanga 40113 CREDIT INFO TANZANIA LIMITED.tz. Mortgage loan.com. Box 72175 Dar www.O. 2016 86 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 87 .2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue Mbarouk Mwandoro Square (MMS) Pavilion Participants of 40th ditf. Email: rahul.000 8 10 11 12 13 14 15 16 es Salaam.000 3. Zuzu Industrial Area. Tel: Processed Mut- +255789898058.000 3.000 Box 8441.000 3.000 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 20 19 18 17 40188 Bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko.O. Box 10123 Aru. MWINYI PAVILION FLOOR PLAN H.com. Full Address.000 3. Tel: +255 654 387306: CP: MI GAOXIANG 40152 A &Y Gourment Meat Production Co. Website: www. P.com ton 22 21 3.cmlnyati. Processed Beet.000 3. CP: Amaniel Simba Fiesta Dry Gin. CP: Bahati Singh 88 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 89 . [email protected] 3.000 3. Mzalendo 59 58 56 55 54 53 52 51 50 49 3. Dar es Salaam.000 3.000 64 63 62 61 60 57 40235 Coast Millers Limited.000 50.000 3. Unga na mazao AHM(30. P.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue H. Tel: +255 754 224 440.2016 Serial Company Name. P.000 3. P.000 2.000 3. 40089 Nyanza Cotton Oil Co.O. Wheat flour AHM(4) laam.000 No.O. co. Tel: +255 716 334203: ya kilimo 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 3. Contact Person  Exhibits Space Allocated 3. O.O.uk 40253 Banana Investments Ltd. Box 4267 Dar es sa.com. Tel: +255 2114757.31) 20. Email: [email protected] IN Box 4290 Dodoma. AHM(9) 4. Drinks ([email protected] AHM HALL PV 64-9M'2 BOOTH FLOOR PLAN cmlnyati.000 3.000 3. Dar Rice AHM (1) 1 2 3 4 5 6 7 9 3. Atomic.000 33 34 44 Email. LTD. Box 31299.000 3. P. Ltd.com / [email protected] MWINYI PAVILION EXHIBITORS LIST FOR THE 40th DITF.000 IN sha.000 3. AHM(25) 4. O. Box 2648 Ice cream. AHM(34) vya Maabara na (Farm Africa). Mining AHM(56) +255714044048. Mtindi. P. P. Energy drinks AHM(23) laam.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40260 Milkcom / Watercom (T) Limited. Box 253.O.O. serving stoves. P. AHM(8) 40313 Dar Snow-Cream Parlours LTD. CP: Mary Sam- 40294 Hanson (TANZANIA) Limited. Dar es salaam-Kisemvule Industrial Chemicals. Tel: 2129365 / Ujenzi (Demon. Tel:+255 22 2110916 azofanya malipo / +255222110917 kwa mfumo wa kielectoniki 40328 Trevo (T) Limited. Tel: 0782 328802. Box 6650 Dar es Sa. Tel: +255 658 444 624.O. P. Vifaa 40287 Food and Agricultural Resource Management Honey. products. CP: Obadia Mwakapala stration) 45870.com 40333* Jackys Tanzania ltd. Sorbets 40279 Dar es Salaam Merchant Group. CP: Christopher Kileo als Mwinyi Road Dar es Salaam. Dar es Salaam. Dar es salaam.tz shakes.O. Box 6133 Instant coffee mix AHM(29) Mikocheni. Wax. Box Mabati. 40350 Waja General Company Services.com. CP: Lawrence E. NIC Investment House. nana splits.O. Milk- Tel: +255 758 223344.O. Yoghurt. AHM (63) laam. Dar es Salaam. Box 38578 Ali Hassan Mashine zin. Box 34058 Steel doors AHM(49-50) son Mikocheni. P. Fagio. Tel: Trevo AHM(5) +255715988130 / +255712905534. Ltd.O. Box Maziwa Fresh.60) Kileo. Mushroom. Bagamoyo. Ba. Box 675.61. AHM (62.org. CP: LIUHONG added products 90 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 91 . Plot 55 block C. Box 79098. P.Kikombe. P. AHM(33) hotmail. 40365 Colourful Industries Limited. Tel: 0652556677 40306 RAYS LIMITED.co. Dar es Sa. Energy duma za shule Email: [email protected] Solar Items. P. Raffia Hospitali na Hu- P.O. P.com . Babati Arusha. CP: Shiraz Hussein Batchu Drinking water Email: [email protected] Tel: 0655223368 40327 Salibaba Pellet Co. Email: ciconeer. Tel: 0779222833. AHM (24) 20409 Dar es salaam. Kamba and other value [email protected] Parfaits. Email: [email protected] Tree seedling es salaam.O. Animal feeds and AHM(40) Pwani. Dar es Salaam. Box 14004 Dar Carpets. Tel: +255 689 310999. E-mail: [email protected] packaging materi- 40290 Infinity Vision ltd. P. Elec. Tel: +255 768 2666 382. Edmark 71587. P. Vifaa vya umwa. CP: Julieth John Majani ya Chai AHM (3) Katabwa 92 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 93 . P.O. AHM(6)  40409  Legendary Music Entertainment. Tel: +255712739991 / colagen. AHM(55)  2136243. Mbegu za nyanya. P. Tel: +255 677 888633. P. Rice.Dar es Salaam.org 5652 Dar es Salaam. Plot no:2423. 40468 Ran IT Solution (EA) Limited. Fax: +255 22 tronic associates    Hangs Agro Industries. Box 40956 Bidhaa mbalim. Tel: +255 22 2136245. Box 5603 Sinza-Mori. Box 7980 Dar [email protected] thehive. CP: Haimidiwe Mnkeni incubator Arusha. Edmark 40433 Afriken Agro Distributors. Poultry AHM(35) CP: Gresmo Rutatinisibwa shakeoff Arusha. Box 8204 Moshi Tanzania. P. CP: Tumaini Ezekiel Tel: 0713847456. Clothes +255756664369 / 655955387. Box 806 Dar es Sa. Coffes.26) [email protected] Tel: +255 713 293511. P. Fruits 40466 Noah Furnishing & Trading Limited.co. Box Vifaa vya Muziki AHM(48)  Area. Box Furniture AHM(51) [email protected] Tel: +255743807809 CP: Zaituni Biboze +255684 559 958.O.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40056 Edmark Tanzania Limited. Dar es Salaam. AHM(36)  40386  The HIVE LTD. Email: hana.O.19)  Ukonga. Box 11860 Garments. Email: grace. +255 40390 East-West Seed. Egg 40374 Africa Agribusiness Academy.com. AHM (27. Email: [email protected] laam. equipment.O.O.O. na Tikiti es Salaam.O.O. Tel: Asali. CP: Suleiman Ali Suleiman giliaji 40458 Egania Company Ltd.na Tel: +255767622286. P. Email: prosperm. Email: [email protected] Mapapai.mashine AHM (6)  Dar es Salaam. Email: [email protected] za kukamulia. Arumeru USA RIVER Incubator. CP: Hana Alakaili  40408  Namaingo Bussiness Agency. AHM (18. AHM(10) 745 605 070. AHM(47) CP: Mika Amos Matango. Kisutu Edmark Co.com. Tel: 0685462535 / bali 0784055539 40441 Koska.com. P. Floor. Box 8067 Honey. P. Pilipili. Tel: 0777 771177. Tel: +255 769 742528.tz Mizinga ya nyuki company. 000 2.000 IN 22 21 3.000 1 2 3 4 5 6 7 9 3.000 3.000 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 20 19 18 17 20.000 64 63 62 61 60 57 BWM HALL PV 64-9M'2 BOOTH FLOOR PLAN 94 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 95 .000 3. MKAPA PAVILION FLOOR PLAN 50.000 33 34 44 4.000 3.000 3.000 3. Piga namba *150*66# 2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue B.000 3.000 3.000 3.000 3.000 IN 59 58 56 55 54 53 52 51 50 49 3. W.000 3.000 3.000 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 3.000 3.000 8 10 11 12 13 14 15 16 4.000 3.000 3.000 3.000 3. Rings com. Saa. CP: Allen Mkande 40069 Bagamoyo District Council. P.O.9) 10761 Dar es Salaam. CP: Donata Mushi perfume 40065 Mel’s Fashion. Nguo za Asili. 464429.O Box 59.O. Dar Cheni. Email: [email protected] Tel: +255-23-2440164. BMW (41) es Salaam. +255 713 999905 CP: Accessories Ally Kinga Shamte 40098 Marc Collection. CP: Adam Maulid Nungu Hereni. Fax: Vyakula vya +255-23-2440338. 40045 Dotpie Perfume. Pete. Culture 40085 Ossu Jewelery Fashion. garments BWM (34) free market oysterbay shop No. Dar Clothes. P.8. O. Tel. M41. Box 8620 Dar es salaam. 2016 Serial Company Name. P. P. Box Clothes and BWM(7. Contact Person Exhibits Space Allocated No. Mobile: +255 754 293620 / +255 713 Bochi. W. MKAPA PAVILION EXHIBITORS LIST FOR THE 40th DITF.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue B.BOX 90541. Bracelets 40088 Badr East African Enterprises Ltd. CP: Mwikeli Mwambene 96 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 97 . BMW(33) Tel: +255 713212643. O. Bangili. BWM (6) Bagamoyo. Full Address. Pwani. Box 3200 Dar es Salaam. Tel: 0754- 025393. P. Vipodozi na BWM (10) Tel: +255 712 280340. CP: Magdalena Kitilla kusindika. Toys. Make up.O. P. Box 7041 Dar-es-Salaam. BWM (4) Dar es salaam.com Computer Tel:+255 655 863930. Maji Email: [email protected] Email: Pants 40296 SAFI Consultants LTD.com 40218 Stellar Company Limited. Batiki. Box 90001 Dar es Luv touch BWM (63) [email protected] +255 719 za vitenge na 747939 Vitenge 40110 Sophia Yusuph Pambwe. Cosmetics and BWM (3) Tel: +255 655 999500 / 0756 606060 Dar es Salaam.27) [email protected] Tel: +255 713 40237 Kupendeza Raha. ESARP HOUSE SURVEY.G. Box 1407. Mahanyu.26. Toys and Urembo BWM(1) 40271 Manyata House of Accessories. Kariakoo. Mabegi ya 40246 WAWABU.com. CP: Kate Sylvia Utouh 98 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 99 . Mob: +255 714 962637. Garments. CP: Mary Jones salaam. O. Luvtouch Email: [email protected] Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40105 Mariam . powder. foundation. BWM(40) Dar es salaam. Luv 40149 Maumivu Lighton Kasisi.O.com. Box 19712 onde street Cosmetics BWM(62) 40219 JT Classic Wear. P. Tel: +255 715-749004. Chupa za Kuchuja Ntuyeko Tel: +255715202291 / +255754805676. Box 30135 Dar es Salaam. P.O Box 7302 Filter za Maji. P. Box 31902 Dar es salaam. Tel: 0714868790 / 0777650303. Toys BWM(32) Magomeni Mikumi. Tel:+255 784 786177/+255 714 646322. Email: cloth garments 40263 Manjano Foundation.O. Nguo. Tel: +255 715 648915. LTD. Box 31759 Jeans. CP. P. Box 8495. O. Box 6324. Email: Nguo. O. Tel: +255 714 943635.com. Tanzania Dar es Salaam Sinza Palestina. O. Dar es Salaam. Vikapu. Nguo 40126 Mary Jones Musika. BWM (25.com. P. Tel. P. BWM(11) [email protected] P. Urembo Pochi BWM (56) Morogoro. Mwenge Kinondoni. Pochi. Salim Mohamed Ali Email: [email protected] Dar es Salaam. P. Saa. Mapambo na Email: [email protected] Nguo za Vitenge 40225 Kasole Secrets Co. P. Mipira BWM (24) Dar es Salaam. CP: Hyasintha Dar es Salaam.O. Mob: Viatu na Urembo BWM (17) CP: Agness Raphael touch shampoo +255 715-466038 40273 Ali’s beauty supply. Viatu na BWM(64) 499864. Tel: +255 789 144615.O. CP: Sophia Sinza delux. Shanga. Sanitary Napkins. Cultural Products BWM (30)  40407 Beauty & Beyond Cosmetics ( Rukiya Firoz Beauty & BWM(58) Tel: +255755476352. P. 40171 Milachem Tanzania ltd. Box 22439 Vitenge. Salaam. Detergents Email: [email protected]@hotmail. (Mikoba. Furaha Trays Tel: +255715944074.O. CP: Rukiya Firoz Rajwan 40340 Mbeya Bamboo Women Group. BWM (61) CP: Miriam Joseph Mcharo Dar es salaam.com. CP: Hamu Nyondo Mwakipesile. P. Viatu. Box 33638.O.mabegi. Box 19130. CP: Nicefory Veremind Mgaya CP: Mwanne Mwashugu 40429 Divico. Rajwan). 40338 Sharon & Bright Designs.O. Dar es Kitchen Rolls.O.O. Tel:+255652556677 Hand wash. Tel: 2123761 / 0715788500 and Stationary salaam. Mashati 40307 Mwanne Mwashugu. Bins. Pads BWM(55) 40312 Bahari Phamancy. P. Magauni. Handbags. Salaam Bisness Complex. 776 111 888. Vikapu. Tomato Paste il:[email protected] P. Tel: +255659578788 / +255658553955 / Babby wipes. P.O. Box 692 Mbeya. Tel: +255 Cosmetics com. BWM (31) Tel: +255 716 141586. Hereni.O.O. P. Bells Tel: +255754078009 / +255764080896. Box 72836. P. Box 34502 Dar es salaam. P. Dar es Baby dippers. Shija Washing [email protected] Dust BWM (05) 40416  Marry John Nyongo. P. Tel: +255 752 449 088. Suruali com. BWM(38) P. vinyago.43) +255719335690 Toilet papers. Email: brishade. P. Email: www. Viti. Dar es Nguo. Tanzania. 40369 Nice Super Java Limited. O.shanga Email: [email protected] Tel: +255 782636363.36) 40346 Afrimaq Distributors Ltd.com: Tissues. Urembo na BMW(35. Air 40333* Jackys Tanzania ltd. BWM(60) Salaam. CP: Marry John Nyongo Mwinami 100 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 101 .O. P. Email: CP: Aaron P. Box 105542 Dar Es Salaam.com. Mwenge Dar es salaam.+255757072151. Box 1785 Indira Gandhi street Dar es Sanitary. Box 6650 Dar es Cosmetics BWM(37)* CP: Chawkani Mhina fresheners and salaam. Ram sheds.O. Tel: Securex Soap. Nywele +255 715 666 550. Box 40591. BWM (42. Box 1425 Vikapu. Tel. CP. Shoes.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40308 Merrylight Top Hair.O. BWM(2)  Mbeya. Box 31731.Ema Hand sanitalizer. Mashati. GEPF House 4th Floor.000 3.000 3.co. KIKWETE PAVILION EXHIBITORS LIST FOR 40TH DITF.com.000 co. CP: Renatus Theophil 20. KIKWETE PAVILION FLOOR PLAN J.brightermonday.000 IN 40083 African Creative.tz. O.000 3. 3. 4. Box 110226. Kids DVD’s. Ting Decoder JMK (57) JMK HALL PV BOOTH 64-9M'2 Tel. 3. M. O.000 33 34 44 Dar es Salaam. DSM.000 3. Financial Services JMK (33) 1 2 3 4 5 6 7 9 Sinza Mapambano.000 3. P. Dar es sa. Tel: +255 istration. nies registration.co. Email: [email protected] 3.000 3.000 3. Khalfan Public awareness 59 58 56 55 54 53 52 51 50 49 campaign 3. CP: Elinsia R. P. M. Email: [email protected] BOOKS 3.000 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 40117 Brighter Monday Tanzania Ltd. Compa- 688 333334.000 2.000 3.tz.co.tz/ [email protected] 4. P.000 3. O. Website: www.tz. Full Address. H. BOX 78951. Tel: +255 768 928 516 / +255 653 243 464 Email: [email protected] Email: FLOOR PLAN [email protected] 8 10 11 12 13 14 15 16 Dar es Salaam.000 64 63 62 61 60 57 40127 Agape Associates Ltd.000 40071 Enterprise Finance Limited. CP: Recruitment.000 3. JMK (63) 3. 2016 Serial Company Name. O. CP: Brian William 102 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 103 . Box 70029.com.000 No. Box 70057.000 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 20 19 18 17 gmail. P.000 3. Contact Person Exhibits Space Allocated 50.000 3. Tel: 0712 518240. IN Lugendo R. JMK(64) 22 21 laam.000 3. 0754-262571 / 0658-387013 / 014.000 3.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue J. Job seekers reg. tz +255767327945.62) Box 33500. Box 22320. 21.psi. ngozi na JMK (41) 40257 VIASAT 1 Tanzania Ltd. 1347/48 Condom.O. Dar es Television ser.easenet2009. Box Tabora. Box 31119. Otieno 40209 Waasili Asilia P. O. P. vices Email: [email protected] Picha JMK (36) Makumbusho . JMK (60) Salaam. Block 75.Dar. Plot.com. No. / Morogoro Rd. Dar es Salaam.O Box 3081. Box 998 Dar es Salaam.Box Viatu . Magazeti. P. P. Website: fiber cable www. Email: [email protected] Email: [email protected] JMK(54) +255 713 222956.44) CP: Shen LI JUN Road plot No.com. O. Indra Gandhi Data Cabinet. Website: www. Mosh i. Tan. 40280 Bora industries ltd.tz. CP: Agnes T.Tel:+255 22 2183782 / +25522 za matukio 2183782 / +255222183780 / +255 0653019224 / 40142 Sino-Cai Company Ltd. P.Kijitonyama. JMK (35) 255752886804. Dar es Salaam Financial Services JKM(34) 40265 Uhuru Publications ltd.O. Tel: 0719983818.tz. Family pills. Water 40330 Robi Leather Products. Tel: and belts or. CP: Lenny Mtei 104 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 105 . Dar Es Salaam: Tel: +255 688 Network cable. Box 40173 Nyerere Foot wear JMK(42. JMK (61. Box 9221. 16020 Kariakoo.O.O. Leather shoes JMK (55) Masaki. Tel: 0715405454 / 0759272009. Tel: +255 22 260 2742-5.com. Tel: Leather Products JMK (49.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40130 SIG Corparation Ltd. CP: Zawadi J Mussa za Ngozi co.43. O. Dar es Viatu. Email: [email protected] [email protected] Email: [email protected] Tel: +255784227900 / +255756854209. P. CP: Charles john 857313: Email: [email protected] guard zania. 50) +255754877740. P. Tel: +255 658 455 121. Email: [email protected] Mikanda. CP: Celina Nyambo 40191 Population Services International (PSI).O . P. bidhaa nyingine Salaam.com.Himo. Tel: Leather Products JMK (56) 40334 Misri Africa Investment Limited.or. P.com.com. Email: dr. CP: Rose M. Tel: 0713783555 es-Salaam. Nguo na Pochi CP: Dedan Judicate Munisi Dar es salaam.com 40228 Himo Tannerie. M Onesmo 40169 Tujijenge (T) LTD. Box 79414. P. Lupu / JMK(39.org / 211 3165. 40388 Elinazi Msofe. CP: Elinazi [email protected] Website. P. CP: Davis go.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40343 DKT International Tanzania. JMK (37&38) es Salaam. 40362 Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Dar es Salaam.21. P. Safari Bags 28314.tz Msofe 40389 Moshi Leather Industries Ltd.O. Fax: 22116740 jitabu. Service JKM (1. Tel: +255 Sande 685 818108. Mabango Mamlaka ya Vitambulisho Vya Taifa (NIDA). JKM (20.O.22) 754376921. Email: [email protected] Magogoni Street. Service JKM (3. Tel: +255 756 403195 Viatu JMK (48) 106 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 107 .211 3320 food and drugs and environment 40358 British council Tanzania.org. CP: Grace (NACTE).8) Website: www. P.britishcouncil.go. P. P. Box 9100 Demonstration of JMK(58&59) samples Corner Samora Avenue and Ohio Street. Box Dar es Salaam.Forensic DNA. Email: [email protected] +255 717 6987 53 :Fax: 255-022.O. lets of services 40449 National Council for Technical Education Service JKM (7.tz.or. Shoes ather. Tel: 222114963-6.or.O. Tel: +255 22 2113 rensic chemistry. Tel:+255 2755217. kali (GCLA). Housing and Human Settle. Dar Vipeperushi. Mbwambo. Tel: Viatu Vya Ngozi JMK(53) +255 22 266 4070 / +255 22 266 4168. Box 9584 Finished Leather. Box 10923.5) Dar Es Salaam.O. Box 164 DSM.O Box 1634 Moshi. P.tz. Kivukoni. Email: [email protected]: [email protected] Box 7109 Dar es salaam. www. Tel: course and leaf- 0222165300.tz.M Titos. Email: [email protected] Wallet.go. Box Condoms.40) 40392 Ministry of Lands.tz. CP: Mboza Lwandiko 40355 P. JMK (45) Moshi. Fo. Email: [email protected]) 23471. Tel: +255 22 +255225500071. P. Tel: +255652687800. [email protected] Email: +255769532445 / +255714560376.com Ngozi. Fax: 022 2124576. Kitanzi ment.O. Tel: +255 Mikanda ya JMK(51) Wakala wa Maabara ya Mkemia Mkuu wa Seri.nacte.tz. Gloves.O. Vi.com Belts   Fadhili M.4. Contact Person Exhibits Block & Mohamedi Kitutu No. Computer & A.dowelef. Full Address. Fax: + 255 Home Appliance Box 32274. [email protected] Box 20091. CP: accessories Serial Company Name. go. Tel: +255 22 2163400 / 19. Mobile: +255 785 648848. 3rd Banking Services B. Website: www. Email: [email protected] 2016 40329 Western Computers. Website: www.epza. O. Location 40193 Clock Tower Shopping Centre.co.or. products 40160 Ministry of Trade. Box 42056. B. Dar es Salaam.nssf. Fax: +255 24 2233274. P. Email: [email protected] P. Email: [email protected] Samsung Mobile.com. Box 5900. Dar es Salaam.15 Tel: +255 22 2850 677.O. P. O.10 40111 National Social Security Fund.or. Website: www.13 222451830. Dar Electronics and B. O. Tel: +255 2451827-9.go. CP: Nakadongo Fares Tanzania Tel: +255 24 2233274. Box Industrial C.com. Email: [email protected] O. CP: Maise 40339 Equity Bank.tz . O. CP: Sadik Abbas Samsung Fridge. Box 601. 0654336395: CP: Zuwena Badi Website: www. Zanzibar.21 12112. Dar Social Services B.tz.wbvm.com. CP: Janeth Zoya 40184 Export Processing Zone Authority (EPZA). Email: [email protected] P.5  es Salaam. Fax: 255. Malindi Mizingani Road.com. Industry and Marketing Zanzibar. Mob: +255-754 -800808. Mob: +255 0654797864/0756-140140. computer and B. O. P.tz. Tel: +255 786 985500 / 714 970943. Website: Forwarding. Dar es Samsung TV.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue EXHIBITORS STAND ALONE PAVILIONS OF THE 40367 Freedom Electronics Ltd. Sub Exhibitors & B. Dar Es Salaam.tz. Dar es Salaam.8 & A.com 40087 DOW Elef International Tanzania LTD.16 40175 Smart Link Communications & Technologies. prefabs go. P. es Salaam.17 Sabasaba Ground. P. Tel: +255 712 600000. Fax: +255 22 www.11 Kapinga & Anna Nguzo CP: Anna Nguzo Floor Ohio Street. Mobile: +255 713 687575. manufactured in P.clocktowersshoppingcentre. Tel: +255 713 775 670 / Accessories 22 2130834/2130834. CP: Sisty Aloyce Education services 220019. Box 110183. Home Theater FAIR.14 salaam. Email:janeth. CP: Subri Muumin 108 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 109 . O. Box 8404 Clearing and A. Tel: + 255 22 2118860/1/211550. Box 1322.tz. 40TH DAR ES SALAAM INTERNATIONAL TRADE gmail.tz. O. Bank services: C. Email: agriculture 40033 Woiso Original Products Company.co. 300. products net. CP: Omary Kuwe 40295 Hotpoint Appliance Tz ltd. P. CP: Dionisius R. [email protected] City Park. Dodoma.nmbtz. vyake. Tel:+255 225 600015. E. O. P. P. Consumer D. Vifaa vya products Swai kutengeneza sofa. Tel: +255 26 2321745. CP:Winnes . Email: O. [email protected] Airtime 40170 Bakhressa Food Products Limited. Fax:+255 222 667 voucher Dar es salaam. CP James Cable Mlowe 40392 Vodacom Tanzania Limited. Cooker 21126883.co. Tel: +255 658 222283.tz 000.BOX 32477 Haidery Refrigerator.O.tz. Email: [email protected] Mapazia na D. P. Email: [email protected] Alloo 110 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 111 . O. Mob: +255 767 376571. Box Pension services C.O. CP: Joseline Kamuhanda other bank 583922. Box 2517. Box 20660.27 Dar es Salaam. Biscuit.34A [email protected] P.com.Box 77052 Devices. CP: Dasu Mussa 40132 Zanzibar Telecom Limited (ZANTEL). Mobile: +255 754 710769/0784-162985. Fax: +255 26 Salaam. Email: [email protected] 1501. Lyaro D. Tel: 0754710656. CP: David Kisaka antenna and 2321 701. website: www.net. O.B. Juice. Dar es Salaam.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40207 Local Authorities Pension Fund (LAPF).com.tz Freezer. Dar es Salaam. Box 33622.32 40185 National Microfinance Bank PLC (NMB).com. Box 9213.O Box 6689.36 80167.com. Washing Machine. Box 2369. Fax: leasing. Box 9771 Dar es Salaam. Tel: 0719-107001.22 40122 Starmedia Tanzania co.0754. CP: Sakina M.O. Tel:+255 22 21 80194. Ice cream. P. Fax: +255 22 industrial Email: [email protected] +255 22 2161 153. P. Dar es Salaam. Shoe care Tel: +255 22 2129014 / 0786 687832: Email: dassu. Bidhaa za ngozi. email: [email protected] Salasala. 40141 Amana Bank limited. products [email protected] Outdoor D. P. ltd.39 40159 Mohamed Enterprises Tanzania Ltd. Dar es Decoder. Fax: + 255 22 21 Soda. viambatanisho www.metl. Tel: +255 22 2161 Trade credit. Website: financing.28 plaza Dar es Salaam. Mlimani Service D. Tel: +255 22 2122830 .com / [email protected] Flour bakhresa.26 shades. O.com.com. P. Tel:0783200968/0784800161. P.Website: www. Financial Services C. C. and Dar Es Salaam . 40190 MIC Tanzania Ltd. Dar es Salaam.O. O. Website: www. Squash and Juices Ardhi University.co. Handcraft. Basins. +255-22-292700/1/2/3. Tel: + 255 712 444041.41B 40178 National Housing Corporation.nhctz. Box 11884. Box [email protected] CP: Moez H.tz. Tel: +255 Huduma ya Maji E. Email: lamps. CP: Ngo Duy Truong Simcard and Box5591 Dar es Salaam. P. Fuel Cards jamboplastics.co.43 40052 Tanzania Women Chamber of Commerce.46 Nathoo ya Juu Tanzania 40351 DAWASCO. P. P.O. P.com. P. Tel: Chill source. Buckets 40072 Total Tanzania Ltd. Dar es Housing projects E. Fax: +255 22 2851 442. O. Table. P. Agri-business F.co. CP: Frank K.tz. CP: Zalia function of BOT Martin Black Modems and Mbeo Routers 112 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 113 . F. Mob: +255-786-999296.O. Forwarding Salaam.47 753 791649.twcc_tz. P. Email: janet.com. Mobile: Publications. Tel: 0712 22 7272.44 Mwajuma Hamza Street. 222864760. Box 5340. Dar es salaam Huduma za Elimu E. Email. Dar es salaam. E.tz. Box 2977. CP: Maria Lebby CP: Manojkumar K.tz.org. Fax: 255. Tel: Lubricants.co.O Box 2929. Box 19689 Dar es salaam. Mirambo Bank services.O Box 40337.go.45 Box 7900 Dar es Salaam.54 +255 767 600 949/ 715 565 631. Drums. Website: www. Mob: +255 (0)717 353644. Email: [email protected] O. Website: www.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40196 Tanzania Freight Forwarders Association. Solar E. Dar Es Salaam.tz.Texts. E.O.com. Kamugisha Email: [email protected] Email: [email protected] P. Dar es Salaam. services CP: Marium Ndabagenga 40345 R&S Intertrade. Fax: +255 22 2234217. E.com. Tel: +255 22 2851 590. CP: Elikana Mushi Road. Tel: Sim cards. Suchak 40174 Viettel Company Limited.41A 40004 Jambo Plastics Limited. Tel: 255-2228658611/8.tz. website: www. Education on 0713-123103.org. +255 712 272500.42 Email: [email protected] [email protected] Tel: +255 22 223 494-97. E. & Accommodation [email protected] Salaam Email: [email protected] Box 34716. CP: Phone handsets. Dar es Mobile plague. O. Voucher [email protected]_tz.41B 2137241. P. Clearing and E.go. Email: . CP: Leather 40108 Bank of Tanzania (BOT). Dar es Salaam. P. Nyerere Plastic chairs. 0715-567700. Edward CP: Benedictor B.tz. P. CP: Dietrich Mhagama 40140 TIB Corporate Bank Ltd.65 40002 PPF Pension Fund. Tel: + 255 22 2162440. O. O. Sokoine / Morogoro Road. Premium Larger. Tel: +255 22 2113919- 286 5648. CP: Dr. H. 420 Ngorongoro Wing.91 Mwinyi road & Kawawa Road. P. P. email: [email protected] Mob. P. O. J Ximbaga 40268 Open University of Tanzania. Ready Drink G. Mobile: +255 713 084112.87 Dar es Salaam. O.93 Dar es Salaam. CP: Jumanne Bundala (Afisa mwendeshaji mkuu) & Maimuna Tumba 114 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 115 .H Airtel Money. Dar-es. Mwai Kibaki Road.tz. Email: [email protected] Fax: +255 22 Drinks Box 72473.73 40081 TIB Development Bank Ltd. Tel: +255 22 2150684 Services 0784670444. [email protected] Road 54/57. Healthy Education J. Mobile: 0758 +255 27 2050 240: Mobile: 0776250807 / 0776 250822 / Commercial Crafts 142730 Email: [email protected] Fax: Products and +2550673229971/+255 715 100083.Website: www.Salaam.tz CP: Mr. 277730 Email: [email protected] Email: [email protected] 40152 Pride Tanzania. CP: Mr.87 40026 Nyati Spirit Ltd. P. Climax Energy Fax: +255 22 2411095. Fax: +255 22 277 5030.BOX 9623 airtel house A.tz. O. Fax: +255 22 Beverages Mobile: +255 713 084112.org. Plot No. Rugemalila / Mzava Esmail 40316 Airtel Tanzania. Msasani.tz. Edward 40124 Mabibo Beer Wines & Spirits Ltd. Tel: +255 22 2865864/8 .airtel. O.ac. Drink. P. Soft G.org. P.com. Tel: +255 22 2775193.co. 0715428529. Dar es Salaam. Nyerere Beverages. Dar es Bank Services H. Fax: +255 22 2115909. Website: www. O. Website: www. Box 9373. Box 65001. Box 23409. O.org. Area Spirit. / Email: [email protected]* Salaam. Box 70457. O. Box Food Processed J. Box 9373.tz. Pension Services H.ac. E . Website: www.co. 2864760. P. Website.tib.O. CP Mwajuma Senzota Msinga sbctanzania.84B 40068 Muhimbili University of Health and Allied Sciences. Box 4162.muhas. ARUSHA.com cards / 2150302. Tel: +255 27 2050250/2502945.rg. Tel: 13900.tz. P.com. Dar es Bank services H.out. Dar es Salaam. Tel: +255 22 286 0780-2. Email: Mob: +255 784760884.tib.com.co.ac. Wind hock G. Website: www. Tel: 0784103001 / Vouchers. Email: [email protected] Box 40524 Vingunguti Ind.tz. AICC. CP: Manojkumar K. 72 Block D. Website: www. Sim P.ppftz. Tel: +255 Kinondoni Biafra.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40133 SBC (T) LTD. Mob: +255 754 287402 / 717 591700 / 784 21/+25522211772.ac. Salaam. Education Services H. Suchak Website: www. Dar es Salaam. Items CP: Alphones Hume pride-tz. Tel: + 255 22 2411101-9 / +255785748797. www. 113R Babil / Dr. Dar Electronics and L. Email: [email protected] Email: [email protected] Creativity Technology globaledulink. Website: Training 40102 Mzumbe University. CP: Naimani W. Uhuru/Nkuruma. Mduma 40194 United Traders. O. Financial services L.ac. CP: Khalid M.tz / and Fiscal issues [email protected] P. Email: [email protected] (Afisa Habari) vipeperushi [email protected] Fax: +255 22 2863 408.112 es Salaam. Tel: + 255 22 2118860/1/211550. O. Bed L. www.99 Elibarik Mafie Pillow and P. Dar es Salaam. CP: Morogoro. Dar es Utoaji elimu ya K. 0756866533. Box 2849.com / [email protected] P.tz. L. Tel: +255 26 26 03511-4. O.111 Products Tel: +255 22 2121935.veta. Website: www. Box 3143. Email: [email protected] P.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40275 Mahakama ya Tanzania. Alfred S. Box 3044. Box 9111. Ltd. Ayo / Towels. CP: Ingiahedi C. Box 1. A.go. CP: Mr.ac.Morogoro Tel: Education Services L. +255 222116654 / 0787276633 / Sheria kwa njia ya Salaam. Box 5900.com.com. CP: Inocent Information. Agro Products. Fax: +255 23 2931213.tz. Fax: + 255 home appliance 22 2130834/2130834.90 40202 El-Shaddai Shopping Co. P. P. P. 40230 Global Education Link Ltd. K100 mzumbe.go. 40201 Vocational Education Training Authority (VETA). Website: Products. Tanzania.tz.com.113L www. Education Flowers. CP: Dora Erasto Tesha +255 23 2931212. Email: sheet. Mobile: Research Rainfrida Ngahnga +255 0715 650305.tz. GWERA.O Box 9004. Tel. Blankets.tz. Dar Training Products. O.go. Tel: +255 717 226274 / 0717 720955. Tel: +255 22 286 3407.uk. Moleli Workshop 40181 Ministry of Finance. Email: [email protected] 40185 Sokoine University of Agriculture. O. Box 40163.113D Salaam. O. Sife Agricultural es Salaam. Dar Es Curtains. Email: [email protected] O. Salim 116 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 117 .com. Zulia. Vocational K.ac. Dar es Salaam.mzumbe. P. Tel: +255 782 111994. CP MARY C.globaledulink. Email: [email protected] O. A.8C No. kuchua Kusafisha. Jeshi la Polisi Tanzania. Email: [email protected] Ma. O. 3rd Bank services & Adj. CP: Janeth Zoya sugar. Dar es salaam.1B Email: janeth. O. Box 110183. Yoko. Electronics. Box 105124 Dar es Salaam. Tel: +255 211 2515. Tel: +255 786 985500 / 714 970943. Dar es Salaam. Pipes. Website: www. Plot No. 40339 Equity Bank. P. Mobile: 0754 563100. Police Services. A. Box Tea products.com. F/wire. O. coffee products. P. Contact Person Exhibits Space Allo. P.CP: Benjamini Munyao. Motors. Tel: +255-22-292-3333. CP: Public awareness 40288 Litenga Holding LTD. Dar es sa. Box 245 totsuka. Dar es Salaam. Fax: +255 22 2114235.4B1 [email protected] chinery. Dar es salaam. Pumps and Gen. Website: www. P. Ltd.co. Fax:+255 22 29 3332 Kukausha nafaka port services na Kukamua mafuta 118 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 119 . Azikiwe Street. BRC. Kamwela Inspector General Police. P. Kashata Serial Company Name. 503/01 BLOCK G. 40215 Davis & Shirtliff (T) Ltd. W/ wire. Mobile: +255 719996308 / 0687020393. Mashine za Kupu. 40057 CRDB Bank PLC. P.O Box 10725.com hama Kanagawa. Msasani Towers. B. Box 60584. Infusion.com. cated Floor Ohio Street. A. Gate No1 747.tz.teablenders.6B2 O. Wires. Box 268. Full Address. B / A. Mis- umari. A. Vehicles & Acces. P.com. Obi Van CP: Kimika Kanadani sories Email: [email protected] Mwakalukwa creation of right 3rd Floor. Box 9141. promotion (DOWELF) Exit Afri Tea and Coffee Blenders (1963) Ltd’ P.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue EXHIBITORS OPEN SPACE FOR THE 40TH DAR ES 40231 Cotex Industries Ltd.19B1 Tel: + 0458629601.12 creamers laam. Mbezi . Salaam.C.O.crdbbank. O.8B SALAAM INTERNATIONAL TRADE FAIR 2016 [email protected] Email: erators 40455 Shinryo Trading Co. Tel: +255 22 2112113. com CP: Willy A. Dar es Bank services / C. and police sup. Chairs. CP: Vijay Bankar wire. Ltd. CP: Ngo Duy Truong Sim card and 40067 Afi Green. Housing laam. CP: Job Naman 40174 Viettel Company Limited. Box 31050 Dar es Chibuku Brand F. 30 Block W.53B Salaam. Box 14485 Dar es Sa. Dar es Tractors and C. paint.co. CP: Rugashe Chibuku Shake. P. Water tanks. P.com. P. and Appliance Moshi Shasane Chibuku Super. color com.34B1 ertintltd.67A 40005 American Engineering Group. Dar Solar Equipments F. Tel: +255 22 2863941.com CP: Lonagro Magreth 40092 Property International Ltd.com. Box 34716.co. Dar es Mobile plague.co. CP: Magreth Romwald Fusi 120 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 121 .65B Dar es Salaam. ILALA. Choma CP: Masoud Khalfan Saeed CP: Charles Baraza Sausage 40410 Access Brand Ltd / Chibuku. Email: [email protected] Box 3058 Mwanza. Box 9191 Kutengeneza F. Pet CP: Damas Assenga website: www. Buguruni. Ubungo. O. Jerry can.silafrica. G.57 salaam.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40049 Lonagro Tanzania Ltd.aeg. Tel: +255 768 Chibuku Beer. Box 8570 Dar es salaam.22B 40205 Tanzania Broadcasting Corporation. plas.poly-machine.tz. Box 80481. ers.co. O. Dar es Images of real F. P. product +255 788 116889. O. P. P. CP: Mao Chicken Cage 40094 Silafrica Tanzania Ltd (SIMTANK). D. +255 655 505 252. Buck. Website: www. Dar es salaam. Tel: Beef Sausage.43B Assenga Pub. Tel: 212340 / 2121315 / vipindi Mobile: +255 656 227 522. O.O. Email: [email protected] 40009 Poly Machinery Co. tic chairs. Nyerere Road. Tel: +255 22 2775747. Fax: +255 22 2860976. 8th Floor Plot. Tel: +255 757 Incubators. decoration Bright Choice LTD.E. Email: [email protected] Plot 29 Lindi Street. Viennas. Email: [email protected] es Salaam. 269218 / 0787-800066.52B 737038. Email: Evan. Box 45548. Tel: +255 22 2772775. O. P. O. Mob: +255 714 215959.com. Box 11078. Drinks G. O. Dar es Salaam. Equipment 313171.34B2 Salaam. Mobile: 0715. [email protected] Salaam .tz. image units. 0784666026. E. Website: www. P.prop. Email: [email protected] Mobile: +255 768 737038. Email: [email protected] bottle 40276 Dar Brew Ltd.com. Nagamba Website: www. Box 105517. P. Mob: 0654-33333.com. O. O.com Email: [email protected] Machinery and D. Tel: +255 713 Estate. Fax: +255 22 2772776: Implements Dar es Salaam. G62B voucher 117699. P. Email: [email protected] Shabani. CP: Manojkumar K. Shineray anga na Mayai Motorcycles.72B1 0685949258 Email: [email protected] 39271 Kinlion Investment Co.67A1 40006 Mixer.70C 40099 Sunshine Transportion. Business Park. H. Kariakoo. Solar G. P. Dar es salaam. Tel: +255 22 286586418 .tz. CP: Arnold Lymo Cages Nyati Spirit Ltd. Ltd. Ready Drink G. Mobile: 0766326727. Tel: +255 752 400078. Ilala Serengeti beers & G. Pickup 2864760. Kariakoo / Msimbazi St.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40146 Chai Bora Ltd.pl.G.67B1 com.China Trade & Tourism Dev. Email: [email protected] Box 16118. Heavy truck.Dar-es.Z. Box 77279 Dar es Disaster sample G. floor. O.Box Incubators. infusion. Area Spirit. Grind. O. Tea products.co.com. P. P. products Neema Issa Kiyombwe pellet Machines. Block ma. CP: house Mwamvua Ally 122 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 123 . Email: 40437 Mr. Box 31299. O. P.Lestya Tower. Mixer.75B1 22-282173. Sinoray Motor- 40319 Malaki. Tel: +255 654 910708 / +255 654 688 888. Box 40670. P. Ubungo chinery.70 A & B 11340 Dar es Salaam. Tel: 0782881361. Tel: +255 718 299234. O. CP: Fred Kimiti Spirits 40220 Bashley (TZ) Trading Company Limited. Fekon Motorbikes. Vifar. Dar es Sa. Email: [email protected] P. Salaam. CP: Isaya Mwakilasa 40154 TZ. P. Morogoro Road. Fax: +255 22 Beverages Salaam. CP: er.Salaam.com.O. Hel- 40440 Impression House Co.Plot No59C Kijotonyama. Email: [email protected] Ltd. P. ture machine creamers nia. Tel:0715-074399. Box 40524 Vingunguti Ind. G. Nile Machinery Co Ltd. Dar.Co. O. Limited. O. Tel: +255. Dar es Salaam coffee products. Tel:+255 754 278700 / +255 40233 Texpol Development . BBQ Limited. CP: Jijin Zhu / CasperChu +255 713 261600. Tel: Majiko ya BBQ G. Box 20752. Feed laam.83A&B Dar-es. G. CP: Huang Yudong bikes. Email: [email protected] met Dar es salaam. Tanza. Suchak New Bagamoyo Road.67A2 [email protected] G. Box 12222 Dar es Salaam. Motor cycle. G. Box 55007. P.O. Vingunguti.com. Mkuranga. Agricul- sugar.75B2 es-Salaam. Tel: +255 712872287 Kuku hai. Nielsen 40025 ACCLAVIA GROUP CO. Email: [email protected] ghurt. CP: 40354 Funspot Ltd. Fax: +86 531 duty trucks 58062994. J. P. Tel: +255 715 852597. Jinan.777 HOWO and SI. Roof tiles. O.Box Quality center-Dar es salaam. Tel: +255 754 786888 .com. 40378 Tanga Economic Corridor Ltd. O. Yo. Website: Nyandekwa Property Solution Limited.com / niuhuil. Box 5061 Tanga.org CP: Abdul Njaidi 376.97A(4) [email protected] O. agement vehicle. O. Tel:+255717593542. BOX 60225 Plot 720 block Light gauge steel. H. Tel: +255 22-2774853: Mobile: +255 713 832297 chinery salaam.86B3 40453 Wanhoo Investment Tz Ltd.10) com CP: Legnard P Almasi Dar es Salaam. Email: [email protected] Box Tractors and H. . No. Shandong Province. O. Machines Mobile: 0715676767 / 0718797175 cement CP: Niels V. Website: www. E-mail: [email protected] Dar es Motorcycle J. +255 689 913052 E-mail: t. J.com. LTD. O. 40442 Tanga Fresh Limited. Maps nyandekwa. Box 7993 Dar es Agricultural man.84B1 40274 Pivotech Company ltd.com. Box 4843. Email: [email protected] laam.sonotrukimpex. Mobile: +255 657 410001. P. CP: Rayton Kwembe Fire Extinguisher 124 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 125 . Mobile: +255713413957 Fax: +255 22 2120930.9.nyandekwa. 40121 Public Service Pension Fund. Email: [email protected] Land maps. Website: en.com. ance Hua’ao Road.93B1 www.97B(7. Website: www. LTD.com. J. O. Box 8963.com.O. P. P.Dar es salaam.97A(5) laam. Tel: +0713 068650. Box 13017. Insur.E-mail: other Agricultural [email protected] Dar es Sa.O. Fax:+255 22 2850583. Box 79291. P. 02 72644238. mbezi beach. Tel: +2550222617822. Box Building. H. O. J97A1 78037.93B2 com salaam.danagrisol. Kids Game J97B(22) Msalizi Juma Kazema Tel. Tel: +255713655934. Tel: +255 22 2127375/6. China. Fiber [email protected]) 40046 SINO TRUK Import & Export Co. CP: Denis Mwakipesile Email: [email protected] Tractors and Ma. Tel: TRAK series heavy CP: Ancellmi Anselmi +255 766967592 / +86 531 58062562. P. / 7847429277/+255 784 783 255. P. Dar es Salaam.8. P.com. Pension services J. Dar-es-Salaam.agricomtz.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40309 Danish Agribusiness Solutions Ltd. Furniture. 40055 Agricom Africa Limited. P. Siagi CP: NIU HUILIANG tangafresh. Website: www. P. com. Maps. Dar es Sa. J97A(2.com.com. Tel: +255 Fresh Milk. K. Tel: Kuku hai. Email: janet. P. Box 40667. Greaves. 40075 Farm Equip (T) Co. O.99B Lugalo Street – Upanga. anga na Mayai CP: Ali Mninga 40446 Catic International Engineering. Email: sales.tz.114 B Tabata Industrial Are Dar es Salaam. Box 15729 Dar Bidhaa mbalim.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40352 Jumuiya ya Wafanyabiashara Tz. 40190 MIC Tanzania Ltd.co. Display of MI. O. Tanzania.co. Dar es salaam.com.102B1 767 428612. CP: Salema Kileo 40102 Usangu Logistics (T) Ltd. CP: Bian Xu Email: [email protected] Website: www.110 laam. Box Mikocheni. Tel: +255-22-2865723 Fax: +255-22-2865757.qualitygroup. Machinery and L. P. Arusha. P.115C 40162 Quality Motors Limited. P. Box 12281. Webite: www. CP: Athumani Mbonde. Tel: Mnara com tone tires. [email protected] Email: [email protected] Tel: +255-37333.co.O. Tractors and Farm L. Website: www. Ltd. J. Box 40613. P.97 (4) 40395 SMILE Communication Limited.com. O.115B es salaam. Tel:+255 715 753883. Dar es Sa. Tel: 022 Equipment laam.qualitygroup. tor. Tel: +255 22 2863253. Tel: +255 Agricultural Seeds K. Water +255 713-123103. +255 022 2181887 bali Tel: +25 754 710401. Box 77753. P. Mobile: + 255 759 596887. Box 75955.tz. Vifar- Routers +255 712 705839.O. Motorcycles. [email protected] Mob: +255 763 757249 implements and / 786 443664 Fax: +255 22 2865758.co. +0662 222 244. TV kambarangwe Screens. Plot 247. O. Bridges. P. CP: Benjamini FIs. 2120210. Email: [email protected] Equipments qualityg. Email: [email protected] Dar Es Sa.O Box 2929.com. Trucks L. Honda Genera. L. P. P. O. Dar es Salaam. pumps CP: Martin Black 40060 Seedco (T) Ltd.tz 126 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 127 . Outdoor 40404 Nzua Enterprises.tz.usangu. Box 925 Dar es Salaam. org. CP: William Kiwara 128 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 129 .com mikono. Email: [email protected] 40044 ASAS Dairies Ltd.15) Tel: 027-2647116. Tel: +255 22 and Training No. Dar es Salaam. Dar-es-Salaam.gs1tz. Kange . Muzic KNJ(40) tangafresh. Iringa. Website: www. allocated 2664310 . Box 31299.com.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue KILIMANJARO PAVILION EXHIBITORS FOR THE 40012 Uronu Leather Craft. Tel: +255 684 kitanzania.co. Table mats Tel: +255 713 260490 / 0759.com. P. Box 23235. Email: [email protected] Maziwa Mtindi com. Tel: +255 Leather goods KNJ(38) 655 016.com. CP: Chang’ombe. HQ. Milk KNJ(14.com / [email protected] 40078 G. msasani Kimweri Road. Sunbelt sunflower KNJ(29.tz. (27. Ltd. Box 5061. KNJ hotmail. 262725011 /+255768060528.asasgrouptz. Yoghurt Flavored.O Box 562. O. Contact Person Exhibits Space TIRDO. O. Bidhaa Floor. Plot No 59C Kijotonyama. Box 71717. Fax: +255 22 2664311. Garments. Charles Fumbo Tel: 0655692269. Email: [email protected] P. Box 443 Moshi. Lestya Tower.com. 057 7574. P. P. Milk.O. P.tangafresh. V Furaha Batiki. Website: www. Tel:255. KNJ(33) sunshinegroupltd. CP: Yasin Akberali Salaam. New za utamaduni wa Bagamoyo Road.26. org. 0718861643 Email: [email protected] Bidhaa za 40037 Sunshine Industrial Co.28) gmail. instruments. Maziwa Fresh. Tanga. Fax: +255 27-2647760.O Box 9363 DSM Clothes. Fax: 255-26-2725085.25) CP: Ester Mboya [email protected] Msasani Dar es Batik. CP: Fatma Kange Salehe 40008 Tanga Fresh Limited. Website: www. 2016 Gadi Uronu   GS1 (TZ) Limited. Barcode services KNJ (6) Serial Company Name. CP: 40TH DITF. Full Address.com. Email: [email protected] O. P. Email: [email protected] Products 40076 Mikono Cultural Heritage. CP: John J Bakari Matango 333358: +255 659 424271.com. Dar es Salaam Tomato Sauce 40170* Bakhressa Food Products Limited. P. O.tz.ttcl.O. Juice. Tel: +255 22 2127375/6.O. Arusha. Tel: +255 754 304861. Fax: + 255 22 2116791. O. Email: [email protected] Tel: +255782777752. KNJ(36) 40124 Nadia Brand Ltd. Tel:0754745924.9) Njiro Industrial Area. co. Karanga.co.305. Box 4843. Box 9070. O. Box 2385. Njombe Mgendela [email protected] P.co. email: products 80167. Box 84 Masasi Mafuta ya ufuta.pspftz. Avenue. Abdallah O. Budi Usengu [email protected] CP. P. Tel: + 255 22 2142626 / Mob: +255 733 Accessories yahoo. P. Dar es Salaam. Box 2517. Box 318 Tanga. Mariet Putika Jam. Box 22408 Idara ya wanawake garments co. Email: 40134 Tanzania Telecommunications Company Ltd. Tomato source. 0687350132. Tel: +255. CP: Mariam Shamte (Mrs) bakhresa. Website: ww. Box 40670. Tel:+255 22 21 80194.com.17) 22-282173. Jam Salaam.tz / [email protected] Communication KNJ (5) [email protected]   Nyangariro Fashion Centre. P. KNJ (3) Email: niwdemus. P. Fax: + 255 22 21 Soda. Email: Tomato sauce. Email: Chill sauce and 40121* Public Service Pension Fund. KNJ (10.tz. 0. P.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40134 Tanzania Telecommunications Company Ltd. CP: Adolf Matondo/ Mr.co. CP. Kahawa and KNJ(16.org: CP: Abdul Njaidi 40146 Chai Bora Ltd. Communication KNJ (4) 40164 Temnar Company Limited.redgold. Bandari Sisal fibres KNJ (13) Dar es Salaam.com. Budi Usengu na watoto Kariakoo. Website: ww.co. P. Chai. Flour [email protected] Samora facilities and Mtwara. 40179 Mariet Natural Foods co ltd. Box 362 Chilli [email protected] Website: www. CP: Dominicus M Ulikaye Fax: +255 22 2120930. KNJ(1) O. [email protected] Mob: +255713413957 website: www. CP: Adolf Matondo / Mr. Dar es Salaam. Box 9070. Vingunguti. Dar es Pension services KNJ (24) [email protected] . Juices 40128 Darsh Industries Limited. House 3rd Floor Rm. Tel:+255762294840 Email: [email protected] Ufuta. Fax: + 255 22 2116791. CP: Omary Kuwe 130 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 131 . Tel: 0717315011 / Textile and KNJ(37) Email: niwdemus. Tel: +255 652 775593. Dar es Salaam. Dar es Salaam.com. O. P. P.com / [email protected] Ice cream. Biscuit. Samora facilities and nyangariro / Chama cha wasioona Tanzania Avenue.ttcl.com. Tel: + 255 22 2142626 / Mob: +255 733 accessories 333358: +255 659 424271. Website: www. Service chanya KNJ (12) Tel:+255 757 88 4711.tz. Box 9713 Dar es salaam. Box 22560 DSM.O.com super food supplements 132 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 133 . Shiraz Hussein Batchu Drinking water P&P Bee Farms.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40241 Maxcom Africa . Dar es Salaam.com. Email: [email protected] EFD Machines (21.O. Box 1807. 40368 URAFIKI TEXTILE Tanzania-China Friendship Textile Khanga.31) Website: www. P.com es salaam. P. KNJ (32) Tel: +22 2865681/2. KNJ 40398 Tanzania Chamber of Commerce Industry & Services KNJ (2) Tel: 0753-290357 / +255 658 377510. [email protected] CP: Mtindi.tfda. Beewax KNJ (35) 678066. P. Gasper Mrosso 712 400440. E-mail: [email protected] Box 980 Dodoma. Box 32126 Block C Toner cartridges KNJ (34) com. CP: Jason Calist Poles Sinza. Mashuka JAE Tanzania Ltd. P.22.or. Tel: +255 714 Education Ranjith Mon Raju 737461. or. 40260 Milkcom/Watercom (T) Limited. Fax: 736 605 164. KNJ(30.tzpp. Vitenge. Email: old. Yoghurt. Website: www. KNJ(19. Tel: +255 maxcom. Tel: 022 2861070. Email: [email protected]) Agriculture.com 40385 Chaya Company Limited.O.O.Timber. Public  KNJ (8) fivestar. CP: Mr.O. Ltd. Mabibo External. Box 20842 Dar es Salaam.tz. O. Tel: +255 754 Honey.18) Email: [email protected] Co Ltd. Box 20409 Dar Maziwa fresh. P. 40445   Tanzania Food and Drugs Authority.O. P.co. (Tanning). Email: [email protected] CP: Salum Dilunga jaetltd. CP: Thermal rolls 77150 Dar es salaam. Tel: 0753787804.tz. Tel: +255 754 481 070. Email: [email protected] Exercise books.com.com. Leather Product KNJ (39) P. Website: www.O Box 31211 Dar Es Salaam.fivestar.tz .com. Box Services. O. Email: [email protected] Email: gleather.oldeast.O. CP: Grace Chaula 40252 Five Star Printers [email protected] P.co. Tel: +255 758 223344 / 0713696888. yahoo. 40443 Old East International ltd. POS Machines. Mwanza. Box 662 Dar es Salaam. Email: [email protected] Computer paper. CP: Themistocles Rutta 40255 Tanganyika Wattle Co. P.com.Dar es Wattle extract KNJ(11) salaam. er. Tel: +255 022 2700655 / +255 786 635988.org.tz. Mobile:+255 714 903000 / +255 753 Insurance Ser.org Charcoal Kiln and 732 921230: Email: [email protected] Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue Exhibitors Self Pavilions 40093 Bonite Bottlers Ltd. Email: [email protected] Cosmetics C. Handcrafts.com. CP: Ms.tatedo.23 Tanzania Traditional Energy Development & Envi.go. D.com. P.com 22 2113403. Food Maleko Fax: + 255 22 151383. Tel: + 255 22 2113824. Tel: + 255 732 924952. A.sido. Tel: +255 Samsung Tv. Machineries and Fax: 0222774400.co. Janet Minja Soap and Deter- ronment Organization (TATEDO). Tel: +255 22 2123 599 . Website: Dryer. Box 32794. Solar B. 339435. P. P. O.O. H.org ucts other Renewable Technologies 40367 Freedom Electronics LTD. O. Dar es Salaam. Email: [email protected] No. 785 648848.20 9264. Dar es Salaam. Contact Person Exhibits 40125 S. Engineering. Modern vate Bag Nyumbu. O. Kilimanjaro Water C. Tel: +255 22 2151949. Box 2122 513. P. Box 2476.30 www. Email: [email protected] Pri. Cooking Stove gents Kijitonyama Plot No. B.14 atre & Electronic Products 134 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 135 . Amon Enterprises Co. Email: eablb. Mobile: +255 713 077 222. Email: [email protected] www. Fax: +255 intafrica.25 [email protected] Email: [email protected] located Dar es Salaam. Solar Water Heat.O. C. Home the. Tel: 0222700438. Fax: +255 Engineering Prod. Box 20091. O.9 40356 Tanzania Automotive Technology (Nyumbu). Abbas Fridge. Website: and Beverages. & Ovens. KJM/MPA/98. CP: Elisante vices P. Box 72483. CP: Sadik Samsung Mobile. Full Address. Ltd.01 40242 Small Industry Development Organization (SIDO).go. CP: Joseph Semali Serial Space Al- Company Name. Box 163 Dar es Salaam. Fax: +255 22 40059 National Insurance Corporation (NIC). P. Fax: +255 22 2111749. ning Services. D. Chamwe. Motor Vehicle. Mob: 0786298482. 35091. P. Mazao.ac. Dar es Family Plan. Oysterbay.tz. Box 2070. Nguo. O. O. CP: Anthony Equipments.tz. Fax: +255 Samani. Dar Es Salaam.udsm. Web.com. [email protected] www. Col. Fax: +255 22 Construction F.tz. Box 2000. P. O.31 Fax: +255 22 2410714. Email: [email protected] Bwegoge Zana za Kilimo 40240 Equal Opportunities For All Trust Fund. Mobile: +255 783 electricity prod.ac. Power 0468. Tel: +255 22 2410 410/500. Quirk 40155 Tanzania National Service (SUMA JKT). 40063 M/S GF Trucks and Equipment Ltd. O.go. services.com. CP: Charles Lugomeza sections.or. Viatu & D. Email: [email protected] Sub Exhibitors 40302 East Africa Retail Corporation Limited. Power Supply) 136 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 137 . CP: Robert Ngelula diapers Generation Tech- nology. Tel: +255 22 2780 582.com. Fax: +255 22 278 cotton wool. Nguo. Box Samora Avenue. O. Tel: +255 22 Roofing sheets. O.tz. Dar es Salaam. Fax: +255 22 2860791.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40303 ALAF Ltd. Email: [email protected] Mob: +255 715 263284 Email: [email protected] 38307. Dar es Salaam. P. CP: Badra Masoud products. Msasani. Tel: +255 22 278 0441.co. 40239 University of Dar Es Salaam (UDSM). F. Dar es Salaam. O. Box 2861072. Tel: +255 754 225 503 .tz. go.G Kishore (General Manager) Plastic pipes.jkt. Website: www. solar power 40270 Kays Hygiene Products Ltd.51 Salaam. Publications Z-purlins. Mobile: 0754623395 Email: vices. Collar or drumu. Dar Sanitary Pads. Researches E. ucts. P.mem. Lifes tiles 1694.40 safety. Website. Matee Material Ministry of Energy and Mineral. Tel: +255 22 (mineral samples. (stone coated 22 2780 048. P. FP D. Box 22692. CP: Mr. P. P. Email: [email protected] 2117156-9. O.aluminiumafrica. Dar es Salaam.com.55 Dar es salaam. Power es Salaam. Tel: +255 22 2860792. galvanised pipes.49 sheets) Website: www.48 CP: P. Hollow Website: www. Box 78262. Email: [email protected] Education Ser- iumafrica.go.37 28 61846.eotf.tz. Box mores. Adult E. nyewe Street Chang’ombe. Fax: +255 22 2862126.tz.go. Mifugo na E. Box 22712. Tel: 0766100000 Urembo 553 203. CP: Lt. IEC/DCC Nyeupe Forklift site: www. P. Fax: +255 22 Soft drinks. Website: www.101 [email protected] 40273 Coca-Cola Kwanza (T) Limited. Sultan or. O. antiqui. P. O. Dar es salaam. O. Counselling +255 754 270136. CP: products.tz. Email: cessories [email protected] UMATI. Dar Box 1372. Sup. Army his. IEC/DCC 789 333 532.khuddamtz. Dar es Salaam. CD. Fax: +255 22 2125127. Website: www. [email protected] J.61 enue.tz. Dar es Salaam. Email: [email protected] Mobile: Services.80 76987. P. CP: ZAINABU KIHANGE / MS. service. Bees Tel: +255 26 2322756 / +255 22 2118588. niwdemus.82 +255768404066 / 0655439222.com.go. Box Health Services & 9203. CP: Lt Col. es Salaam.78 bile: +255 755 244478 / +255 719387385.88 22 2121 744. DVD.8 . Tel: + 255 22 2142626 / Mob: +255 733 333358 Facilities and Ac.umati. Sabiba Tanzania People’s Defence Force (TPDF). K. Mobile: 0717 292780. Tel: +255 22 2864271 / Animal. Tel: +255 22 2150 156 / Family Plan. P. H. Email: [email protected] CP: Maliki Athumani Ungele CP: Student Magomba / Mr.tz. org.com / tz. Erick Komba tory.sabco. Box Tanzania AIDS Commission (TACAIDS). Tel: +255 2122651/2125651. Box Box 9070. Website: ww. K. Fax: +255 22 2153 429. G. Communication 376.tz.com. Dar es Salaam. Website: www. P. O.92 Tourism 22 2112538. Box 7813.go.co. Mo- 2864230. Email: [email protected] Kiangi (Martin Mrema) and products.tz. Tel: +255 22 2110473.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40238 Chama cha Uzazi na Malezi Bora. Cultural G.mnrt. ties.or.tacaids. Cassette +255 659 424271.uk. M. O. Dar es Salaam. CP: Meshack material 40134 Tanzania Telecommunications Company Ltd. Dar es Salaam. Dar es Salaam. O. Email: ulinz. (The O. CP.tz. Budi Usengu 40284 Ministry of Natural Resources and [email protected] Rescuer G. FP F. P. Samora Av. 9372. 40376 Ahmadiyya Muslim Youth Association.co. services. FaxL +255 Books. Box.56 2700 705/8/ Mobile: +255 0789333764. Fax: + 255 22 2116791. P. Fax: +255 22 2150 ning Services. Mobile:+255 ply Services 594: Email: [email protected] Parliament of the United Republic of Tanzania). Website: www. Fax: +255 22 2864234. Website: www. Tel: +255 22 2150 556. Parliament ser- U. Audio. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Email: za. P.tz 138 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 139 . H.go.ttcl. Fax: +255 26 2324218 / +255(0) vices J.co. Tel: +255 22 2700 700 .go. tpdc-tz. Masai Street Miko. Gas.Mandela RD. Email: [email protected] Tiles. Tiles 2200103/4. Box 35136. +255 754 318 834. No. Dar Es Salaam.ndc. Tel: +255 22 2110 314/6/+255 764 433328/+255 Hand works. Gas. Tegeta.3) District . 652 229500.116 Doors. Email: [email protected] DITF.com.com. Tel: +255-22. CP: Elieshi Nathan cabinets and 40267 Tanzania Petroleum Development Corporation Petroleum.go. bathroom CP: Abel Ngapemba com. Contact Per. P. and Fuel cheni. Box 9190. Decoration Paint 140 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 141 .tz.fmjharware. W. L. CP: Fatina Building Materi- Said Senzota als. O. Dar es Salaam.com. O. Ilala Wall watch.Fax: 255-22-2200113 Mobile: +255 . Fax: +255 22 2113 737. O. & PVC profile. Box 2774.com. Box 2669. Alminium 0784-848686. Email: [email protected] prisons. Fax: +255 22 211 3618. Tel:+255 717 318 834. Dar es Sa. Email: [email protected] O. P. O. (TPDC). Kimbita 40077 FMJ Hardware Ltd. CP: J. Tel: +255 22 211 1490. Tel: paper. P. Website: www.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40051 Tanzania Prison Services.go. P. BLOCK A6TA PAVILION EXHIBITORS LIST FOR 40TH laam. Dares Salaam. A6TA(32) Mobile: 0784-273588. O. P. Technology. Kitchen Cabinets. 785 670998.tz. CP: Fuya G. Exhibits Space Allocated 40254 National Development Corporation (NDC).com. Wall A6TA(2.107 40027 Jenga Jenga Kanazi Ltd. Website: www. Website: www. 2016 David Serial Company Name. Dar es Salaam. Email: Oil. Fuels. Tel: +255 UPVC products.com. Box 1410. Masunga / Nicholous Sikazwe Home Decoration. Development House Kivukoni Front/Ohio Street. son P. and Services A6TA(1) 40041 FM Global Enterprises Ltd. Box 2860. Email: [email protected] [email protected] L. Full Address. Dar es Salaam. Furniture L. P. Tel: +255 762 phone card. Vitabu. mation Viona mbali Hubert Kairuki Memorial University. Bank card. P. lugha. Email: koo. Stove and A6TA 40134 Choice International Trading Co.com card.35) Box 17.com. Email: [email protected] peter. Printed Matter 40129 S AND Y Wood Products Co.O. www.5) Box 4290 Zuzu Industrial Area. Box 65300. Moshi. Tel: +255789898058. Kanda za A6TA(36) 40118 Education infor. [email protected] Mob: +255 accessories (25. O. Kamera.tz. Website: www. com.A6TA(23) Box 31299 Dar es salaam. Email: [email protected] [email protected] rial Box 15236 Sinza . Fax: + 255 22 2120 391. Contraction mate.31) P.O. Tel: +255687622088. A6TA(4.26. Work 906557. P. Dar Gas. 2772875 / Sanitary ware ma. A6TA(33.cn. site: www. Solar 754272045.com.29.com.com. CP: Geofrey Mutabihirwa CP: Abrraham Mwalungini 40176 Sunshine Card High Technology Ltd. 0652616117.Kilimanjaro.co. Email: [email protected] No 3 Plot no 14 Pemba Street Karia. Tel: +255 716750173. Email: [email protected] Website: choice. Touch. Web application 2700021/4.ajirascore. Kairuki Road Mikocheni. Web. Battery.A6TA(24) 40186 Phantom Hardware & Electronics ltd.O. Ltd. CP: Peter Ndomba 40144 Udzungwa Mountaing College Trust. Tel: + 255 22 551 4046.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40113 Oryx Gas Tanzania Ltd. A6TA(6) es Salaam.Ltd.O.oryxenergies. [email protected] 142 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 143 . O. Email: hon. P.com.30. P. Email: .tz. Fax: +255 22 Dar es Salaam. P. Tel: +255 22 2775591.ac. Dar es 40165 Hedge Investment Group Ltd. P.O. Website: www.27.Dar es Salaam.choices. Tele.Dodo. Box 9540. Ceramic tiles.ac. Box 1461 Phone application A6TA(40) Salaam.com.kairuki.34. Box 22786 Dar es Mitungi ya Gesi.O. Box 8006 Dar es Sa.O. Box 25292 Dar Mitego ya kuua A6TA (10) 40289 OIL COM (T) LTD. CP: Xie Guitao cal appliance [email protected] [email protected] P. Website: www. Box 20729 IT hardware and A6TA (48) A6TA (11. Ltd. Box 2630 Motorcycle A6TA(42-45) Dar es salaam. CP: Maulid Mahfudhi ganishi vingine Box 31257 DSM.tz co. Email: [email protected]) Dar es Salaam. Genera- BIBI TITI ROAD / MOROGORO ROAD. Ma. P.com. Online adverts A6TA (57) laam.O.tz solutions. Office 40229 Camel Oil (T) LTD: P.O. 21) networking and Salaam. Mizani. Dar es Salaam. P.8) 40249 Yuanshi Motorcycle Co. A6TA (53) 40304 TERA Technology and Engineering ltd.co. CP: Usamah M. Tel: 0766821962. P. P.com. Email: Security system. ICT Equipments A6TA(56) [email protected] Box 40434 Dar es Sa. A6TA (17. Tel: +255755017073 / [email protected] Box 406040 Dar es Salaam. Regulators. ucts 996. Sheikh CP: Vitus Fridolin Mgogo 40305 TSL TECHNOLOGIES LTD. Box 20831 Dar es Petroleum prod.20. P. CCTV System. Box 3830 Rice cooker . surveillance.net jiko. Kennedy Joash [email protected] Email: yogain.O. Bearings +255713243644 / +255755672705.co. Software-SPM A6TA (41) 40285 Kupatana Limited.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40199 Yoga Investment Group ltd. Email: mahfudhi. P. Electric Fence laam. CP: Arnold Paul Kamal CP: Makusaro Tesha 40210 Nijom Company Limited. Pipe viun. Tel: +255 713 598691. P.19.O. Tel: +255 22 2125312. Email. tor. Email: [email protected] Tel: +255 756377158/+255787 209 mbu. stove and Electri.Gas A6TA(7. Tel: tions. Point of Tel: +255 788 413927. Tel: 0222157433: Tel: +255 655 448446.18. P. CP. [email protected] E mail: sale hardware ca.com. A6TA (13-16) es Salaam. Taa za ulinzi salaam. CITY MALL-JUNCTION OFF Software solu- 40163 AEA Limited: P.com 40206 Akili ICT Solution.O. 40232 Qrent Tanzania.O. Box 13730 Arusha. Email.O.teratech.tz 144 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 145 . Tel: +255 788 040888. Box 32284. Electric cables rifaroafrica. A6TA(64) 40197 Kwanza Solar Power S. Box Mikocheni. ICT Products.tz lar panel. Kugawa vipepe. Email: Web services. Box Prepaid cards.O.com. Email: Posters 0659664666. Dar Es Salaam. CP.A6TA(63) 40331 Lake Gas Ltd.com.org. Tel:+255788659778. Box 71879. CP: Vinod Portal launch. A6TA (60) 40348 Ahead Africa Solution LTD. Flyers. Website: www. Natural herbal A6TA Plazza.O. Block A6TA(59) Dar Free Market.52) 40350* Waja General Company Services. Website: prosolar. Solar light. P. Email: lakeoilgroup. A6TA(55) 2021 Maarifa house. Vifaa vya Hospital 146 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 147 . CP: Dr Joseph Buberwa 45870. Ubungo. Email: [email protected] Email: [email protected] CCTV Cameras. Plot No 1904.39) 40321 RIFARO Africa Ltd.49. Email: [email protected] chures 0786312001 / 0782833511.Tel: Mapambo. Box Huduma za shule. P. A6TA (62. Mining chemicals.org 40335 East African Cables (Tz) ltd.niptz.Dar es salaam-Kisemvule Industrial Mabati. P. Box Brochures. Dar es Salaam. Oysterbay. 40324 JKBRS International. Bro.com.61) Kiwalani Industrial Area Dar es Salaam. P. tors Website: www.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40311 United Bank For Africa (T) Limited. Box 34196 Sinza Trainings. Saidi she. Regula- [email protected] Tel: +255767700900. Burners. A6TA(37) Fax: 0222460627. Box 508 A6TA(38. P. Tel: +255 0222701514. Solar fledge 40317 National Institute For Productivity. Solar www.com controller. P. Box 75368. and conductors hondo 40323 START MY SAFARI LIMITED.O.O. Solar lantern.com bus tickets online [email protected] Tel: 2110523 / 2126832.com.com.O.O. Fax: Bank Accounts Email: [email protected] P. So- 2863254. P. A6TA(58) 80514 Dar es Salaam. (46. Tel: 2863452/3.51.O. Ltd. ing Programs and Dar es Salaam. juu ya ku-book Dar es Salaam. P. Kutoa Elimu es Salaam. Tel: 0225508210 / +255655670311.50.O. Dar rushi. Train. Cookers.ubagroup.com Email: [email protected] Tel: Gas. Tel: Bidhaa za kujitan.41-48) 40361 Strategic Energy. Bidhaa Mbalimbali A6TB (1-16) Box 15729 Dar es salaam. Tv. CP: Gabriel Matukutuku faa mchanganyiko vya simu DITF. Email: [email protected] Tel: +255 715 753883 / +255 0222181887 40371 GAMING AFRICA (T) LTD. P. Power A6TA(9) BLOCK A6TB PAVILION EXHIBITOR LIST FOR 40TH Dar es Salaam. Tel: Promotion stands.O. Computer CP: Chetah Chudasama 148 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 149 .co. +255 736 604199 ingmanwai street. Vi- Tel: +255 715 743572.org. Box 13464.Exhibits Space Allocated +25568800066. Full Address. Radio. No 1 Fux- Tel: +255 783 197537. Box 10912 Dar es Taa za solar A6TA(22) national Trade (CCPIT) & China Chamber of Service Salaam. O.tz gaza No. P. son 40046 China Council for the Promotion of Inter. Contact Per.O.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue   Jin Qiao Electronics Limited. International Commerce (CCOIC). Beijing China. CP: Liu Li and Pei. A6TB (49) +255 713 617878. bank. Speaker. Email: peixin- [email protected] Box 6046 Dar es Salaam. Fax: (010) 6811370. Box 3496. P.Xinya 40352 JUMUIYA YA WAFANYABIASHARA TZ.Chinese Business A6TB (17-24. Tel: + (010) 88075000. 2016 40360 DRIMZ LTD.A6TA(54) S e r i a l Company Name. P. P. Email: [email protected] [email protected]) 40400 Mzinga Corporation. CP: Falora Kasambal Tel: 0715302794 phones 40366 Aga Khan University.O.63.O. Box 15189 Features phones.38)   Mr Quality East Africa ltd. P. Email: bdbu.com.tz.O. Box 737 Morogoro. Chu. P. P. 40384 Wo Long Enterprises Co.Service A6TB (31. P. P. P. Smart Tel: +255688002760. Email: mr. Email: Tel: +255222152293 / 2150051. Vigae.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40366 Masu International Ltd. Tel: 0713562020. Tel: Wool. Box 14974 Dar Vitabu A6TB(30) du. Box 21359 Tissues & Cotton A6TB(37.or.Mabati. Tel: +255 715 770022.A6TB(34) Tel: +255 683 047415 / +255 715 063899. Email: hami- 40391 Brighton David Buberwa.A6TB (33) Mikocheni Dar es Salaam Plot No 82.O.O. Kimune Website: www.62) 40394 Lekam Investment Co Ltd. P. Valley/Kofia za Sun Naxian E-mail: [email protected] Box 72212 Dar Water Fillers A6TB (64. Ltd.edu 40414 Tanpack Tissuess limited. Box 39824.aku. Hemed Mvungi [email protected] Soap.ltd. Dar es Salaam. CP: Brighton David Buber- wa 150 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 151 . gi.O.edu.com 40415 Zhong Fu International Co.O. Mabati yenye ran. P. Box 79245 Vifaa vya Ujenzi A6TB(25) Ming Dar es Salaam. Box 125 Dar -es. Box 16664 Ush.61) Salaam. Moth irika Tower Dar es [email protected] CP: Dar es salaam. Tel: +255659781678 ma chepesi 0744537275 balls / +255715683636. CP: Hamidu es Salaam.com. O. O. P. Tel: +255 713 302998/ 023 26023193. A6TB(56) [email protected] hoo. CP: Hu zhi mabati 40418 Orange Tanzania limited.O. Mobile. CP: Thomas akv. P. Box Gypsum Materials A6TB (35) 33772 Dar es salaam. Machines A6TB(60. CP: Brigita Joseph yahoo.tz 40431 Cadasp Tanzania ltd. 152 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 153 . CP: Orester Julius 40436 Mwananchi Communication Ltd.com. Box 507 Temeke Aluminium. P. itlimited.Email:www. Box 106227.O. Service A6TB(51) Mwanga. Email: mwananchipa- [email protected] Dar Es Salaam. Mzimbazi Road Dar es sion 40422 Trevo Tanzania. Box Magazeti A6TB (57) 19754 Dar es salaam. Box 56 Education services A6TB(29) 40432 Platinum Credit Limited.Tel:0713304080. Stainless steel Email:[email protected] Kilimanjaro.O. Email:[email protected] 686567. Fax: 026 2961100.A6TB(50) Municipal Dar es Salaam. Tel: +255 764 Health care A6TB(59) Salaam. Tel: +255 763 226860.O. Fax: +255 272 78472. P.org. 40427 Chuo cha Serikali za Mitaa. Bolt join. es. Tel: +255 754 780647.com. Tel: +026 2961101. Glass. Suspen.platinumcred- Email: [email protected] P.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue 40423 Greenbird Education Institution.O.A6TB(55) P. Tel: 0714212068.co. CP: July.O. Tel:+255677004480.O. P. Box 76909 Morocco Dar es Salaam. P. Box 1125 Elimu A6TB(28) Dodoma.com siza Mengiseni 40434 Mwanzo Mwisho Auto spares Limited. son es Salaam. Tel: +255 586363. CP: Mary G. Dar Vyombo na Toys G.63TA(3) Salaam. 40156 A TO Z Textile Mills ltd. Plot No.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue BLOCK G63TA PAVILION EXHIBITORS LIST FOR 40039 Namchochi Mohamed Abdalah. Contact Per.Box 945 Arusha. CP: Laurent Lighton Keko. Kigam.kaizen.14) 433111.17) 403448. CP Maiko Madesha +255713697732 / +255764697732. 57 Plastic House G. P. Box House ware & G. O. Dar es salaam.63TA(1) 40708.63TA(2) 267. CP: Ashish Haria 40380 Erico Elieza Mgemi. Tel: +255 713 307676 / +255 718 er. +255 715 Bottle 40096 A Commercial Company. 2016 Tel. P. P. Juice grad.O.O. P. Plastics. Musoma. CP: Alp 40182 Dan Group Exhibition. Box 2520. Tel: +255 787 203 Nyumbani na 40379 Urembo G. P. Box 76075. Chang’ombe. P. Juicer Tel:+255786991631. Box 13183.AT6A (9) No. 63TA (5) CP: Dickson Sudy Changawa Dar es salaam.O.o.tz. 40364 F & N Electronics (Flora Shop). Dar Meat.com CP: Charles Pera Tel: +255 0784250555.com. Website: www. Infusion Water G. Tel: House ware G. Box Kariakoo. T-shirts Email: [email protected] Nets. Dar es Salaam. Cp: Nanchochi M.co. CP: Daniel Stanley Mgoachi Hand Manual Charles J Pera. O. Kyoma es Salaam.A63TA (13.Vyombo vya G63TA (4) Acil boni Temeke-Dar es salaam.O. Exhibits Space Allocated 40344 Wile Maiko Madesha. 40064 Dickson Sudy Changawa. Tel: +255 ware. P. O.Abdallah Serial Company Name. +255 784 291045 / +255717 502 190. P. Mosquito G63TA(23-30) Email: [email protected] Tel: +255 684 003 823 154 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 155 . Majiko sanifu Kaizen Industrial Equipments. Toys 40TH DITF. Box 80035 Dar es Vifaa vya Ujenzi G.63TA (15) Tel: +255718422075. Full Address. Box 80035 Dar es Salaam. Carpets 758 480 000. G63TA (16. +255 654 891003. CP: YAQIONGLIU  156 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 157 . Mob: +255 713 979076. Box 33638. 40157 Salum Hamis Juma. CP: Emmanuel K 63377. No. P. G.com CP: Lawrence Lighton 40411  African Kitchen Company Ltd.O. Tel: +255 715 644604.Q. Email: [email protected] wara. Box 22441.O. Dar es Blenders. P. Dar es Sa.com Brush na Pazia [email protected] Dar es salaam.15) 40105 Mariam Godfrey Makifuna. yahoo. House. Box 806 Mt. Home appliances G. Tel: +255 866423.17) Salaam. Air fresh- CP: Chawkani Mhina eners and Hand Serial Company Name. Viatu na Urembo G. Toys and Urembo G63TB(16) laam K/Koo. Home Appliances G. P. Box Viatu.com. Urembo Mbajo Mchomvu 40097 G. G. Tel: +255 715.O. Cheni.63TB (28) Salaam. hold items 40397 Dachi Stock Holdings LTD. Mgomeni. Furniture. Contact Person Exhibits Space Allocated wash.2.com.63TA (14.) Mobile: +255 652431423 / 745933333. Hand sanitaliser.com. P. Nguo. Box 78004 Dar es Vitambaa. Mi.63TB (1. Dar es Kitchen Rolls.O. P.O. Home Appliance  G. P.63TB (18. Mecktilder Hereni.63TB (19) 40158 Ben Carpet. Dar es Salaam. O. wani. Email: [email protected] Mob.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue BLOCK G63TB PAVILION EXHIBITORS FOR THE 40TH DITF. G. CP. Full Address. Mob: +255 715. 2016 40171 Milachem Tanzania ltd. Dar es Toys and Urembo 63TB(30) 40208 Happia Group of Companies Ltd: P. Email: Email: [email protected] (12-13) Salaam Business Complex.4. Mob: +255 713 430630. Box 9711. Saa Mangara CP: Andrew Mwasalemba 40149 Maumivu Lighton Kasisi. Tel: +255757072151. Tissues. Kitchen ware. G.63TB (9) Tel: +255 659 771111.63TB (27) 466038 Salaam. CP: Salum & Beauty 749004.63TB (29) 40212 Schola Costa Rwageni. Box 25520. Carpet. Email: [email protected] yahoo. G. Tel: +255 713527040. O. Morogoro 40112 Mwalimu Fashion. Tel: +255 23 233 3303. Email: [email protected] Fax: 255-023-2334127. P. Website: www. O. Tel: +255-023- 2334310. Trust Fund. Contact Event Dates Time No Person 40382  Tanzania Cashewnuts Board. CP: Suleiman Lema 158 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 159 . 2016 Full Day  533 Mtwara. Fax: +255 23 233 3536. O.cashewnut-tz. Full Address.org.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue EVENTS AT RASHID MFAUME CEREMONIAL DOME Serial Company Name. P. Box 1252 Mtwara. Box    6 July.org. Cashewnut Ind dev. Mobile: +255 756 560 715. Box 106095. Box 43423. and Soft G. Email: [email protected] O. Catering services G. Stationed Stationed Dar es salaam.O. CP: Catering services L.BOX 4263 Tege. P. CP: Memory Meena DURBAN HOTEL LTD Catering service and Drink L.76  40278 Sarah Hans Horse Ride. 100 H89A International Trade Fair Hotel Formely Kizota Catering services. Box 5762. Email: [email protected] CP: Sarah Hans   Lucas Madulu Pono. Dar es Salaam.com Golfing Caterers and Services. P. Tel:0622111002. Bezi Beach. Dar es Salaam.104B salaam  vices Asha Malanga / John Swai 160 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 161 . O. Talent show and International Restaurant. Person No. P.com. Tel: +255 658 386798. CP: Flora Mwanjabala 301.89 Tel: +255 715 386117. Full Address.66 752 . P. O. Block D. Contact Games Space ap. Tel: +255714936654. Email: [email protected] Email: [email protected] P. Mbezi Beach GOIG Block. P. O. Tel: 0655-467142 +255 719 449 464 / New Rongai Bar and Restaurant. 71960.25 40145 Smart Kids Entertainments. Contact Exhibits Location Serial Company Name. Box 72078. Dar Play kids New Mole Bar & Restaurant. Catering services C. Box 63214 Dar drinks Kids games es Salaam. Full Address. P. 0719 Dar es Salaam. Dar es Salaam.com. Person plied SQM located GEF Upland.O. 94 H. P.O Box 5402. Space Al- No. Tel:+255 754 885114. P.74 ta Nyuki Dar es Salaam. Plot Children Games.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue RESTAURANT AND BAR LUNAR PARK – KIDS PLAY GROUNG Serial Company Name.449 464. vices 531533. com CP: Marko Richard   Super star Kids Africa. Box Catering services and Drinks G.  Horse Ride Ser. O. Tel: Dar es salaam. Box 21514 Catering services G. P. O. O. Box 9140 Dar es  Horse Ride Ser. 68 es Salaam. Stationed Stationed BET Saccos.Entertainment. Tanzania G.68J Serial Company Name. Tel: 0715 Food.68L G. Tel: +255 787 Food. Magari Food.68E Tropical Hotel Food. Moro. tact Person located  G. Drinks & Catering Services G.68I Maima General Supplies.68F Maulana Tea Room Food.68K  No.68 B Mama Sophia Catering. Drinks & Catering Services G. Drinks & Catering services G. Con. CP: Rhoda Galus 162 40th DITF 2016 Linking Production to Markets Linking Production to Markets 40th DITF 2016 163 . Drinks & Catering Services G.68L   G. Food.68J  Vocational Education Training Au- thority (VETA Food. G.68 A +255 787-307410 G. P.68E G.68H G. Drinks & Catering Services G68 G  goro.68 D 715 969796 G. Box 50095.68K    G. Drinks & Catering Services G. Exhibition Category Space Al.68 C G.2016 Exhibition Catalogue 2016 Exhibition Catalogue SOWETO MIGAHAWA G. Drinks & Catering Services G. Drinks & Catering Services G. Tel: Food.68F G68 G  Agnes Kikwijuka Shumbusho.68I 505341. O.68 D Apollo Catering Services.68H Prosper R.68 C Yasini Shabani Food. Full Address. Drinks & Catering Services G.68 A Camp Vision . Tel: +255 Food.68 B 432263 G. Drinks & Catering services G. tupo jengo la Ubungo Plaza.Choo Na Tumbo Kujaa Gesi / Ya Kufunga SABASABA 16. 26. Tupo ghorofa ya kwanza chumba namba 3. CHILEX . Koo. 28.tz Linking Production to Markets 2016 Exhibition Catalogue 164 40th DITF 2016 . Inayotibu Shinikizo La Damu / Natural Herbs For Treating High 8. 5. ALLERGEX .Tiba Na Kinga Ya Maumivu Ya Tumbo La Hedhi Kwa Wanawake / Menses 32.tz Kwa maelezo zaidi au kujua ofisi za mawakala mikoani tembelea: www.Tiba Asili Kwa Ajili Ya Kuondoa Sumu Na Uchafu Mwilini Halikadhalika Mafuta & Blocked Falopian Tubes Herbal Product.Dawa Constipation Ya Kiasili & Stomach GasYaSolution Kihaya Ya Kutibu Herbal Magonjwa Ya Watoto / Haya Herbs For Product. TANZAX 11. o Kwa Punguzo Wakati La AsilimiaYa30Sabasaba Wa Maonyesho (30%) Hadi 50 (50%). Kwa Aumaelezo zaidi au wasiliana kujua0742 nasi: ofisi za 700mawakala mikoani 700/ 0753 tembelea: 185 543 www.Dawa Kwa Ajili Ya Kupata Mtoto Aidha Jinsia Ya Kike au Kiume 29. Tiba Asili Kwa Ajili Ya Matatizo Ya Kuvimba Mwili Na Miguu Na Kuyeyusha 9. 3. JOY JOY .Tiba Treatment Na Kinga Dhidi & Prevention HerbalYaProduct.Tiba Na Kinga Dhidi Ya Tezi Dume / Benign Prostate Hypertrophy (BPH) Blood Pressure (Hbp). Ya Kiasili Nimonia/Kichomi Na Kikohozi Kikavu Kwa Watoto o Wakati Wa Maonyesho Ya Sabasaba Dawa Zote Zitauzwa Sabasaba. NUREX NUREX -. Product.co. CAMAX . TIPHOX .DSM: JKBRS International. 2016 Exhibition Catalogue 40th DITF 2016 165 Dawa zote zitazinduliwa wakati wa wakati wa Sabasaba Sabasaba Linking Production to Markets 2016 yaM waka Mwa kaHu Huuu hohoYa YaSa ba sasababaya eses nyny aoao Sa ba Amba baoo NNii Product. ALLERGEX .Tiba Asili Kwa Ajili Ya Kuondoa Sumu Na Uchafu Mwilini Halikadhalika Mafuta & Blocked Falopian Tubes Herbal Product. 6. Tingex Is A Tanzanian 7. mabasi ghorofa ya Mohamed ya kwanza Trans. 19. ya kwanza Arusha: Tupo ghorofa ya kwanza kwenye Au wasiliana nasi:cha kituo cha mafuta 0742HASS700 700/ 0753 iliyokuwa Njake 185 543kwenye kona ya barabara ya Mbauda. tib wa zazaKuKutib u uKw u tutumm iaiaMMim imeaeana 22. Banda49.Tiba. 11. Neurological Disorders DisordersHerbal HerbalProduct. Cancer. Geti Kuu Au Nyuma Ya Ofisi Za Mamlaka Ya Uwanja Wa 17.Tiba Product.Za52. Anti-Viral & Viral Anti-Viral & Viral LoadLoad Syndrome Herbal Product.TibaYa Ya Matatizo Kiasili Ya Baridi Yabisi Ya Kizunguzungu Yaani Jongo / Dizziness / Athritis Solution & Gout Herbal Treatment Herbal Product. Anti-Aging Herbal 8. CHILEX .co. Kupooza.Tiba Asili Kwa Ajili Ya Kunyoosha Mgongo Uliopinda Na Kuondoa Makunyanzi Badala Ya Kusubiri Kuzaa Jinsia Kwa Kubahatisha / Family Planning-Sex Selection Hasa Kwa Wazee. as W ili.Oesophagial OesophagialCancer.Tiba NaNa Kinga KingaYaDhidi Figo Ya / Kidney Magonjwa Treatment Ya Ini / & Prevention Liver TreatmentHerbal Product. zamani Mwanza: Tupo barabara ya Miti Mirefu jengo la kwanza kabla ya jengo lenye ofisi za mabasi ya Mohamed Trans.Tiba AsiliFormula. Boosters. Kansa KansaYaYa Damu Damu NaNaYa Ya Kizazi / Treatment Kizazi / Treatment Of Of Breast Breast Cancer.tz [email protected] MUSHANA MUSHANA & CUNIX & CUNIX – Tiba – Tiba yaya KiasiliyayaMalaria Kiasili MalariananaMalaria MalariaSugu Sugu//Malaria Malaria && Chronic Chronic 26. Swelling Legs (Oedema) And Lymph Nodes An Operation. Tezi Dume / Benign Prostate Hypertrophy (BPH) 31. Tingex Is A Tanzanian Herbal Product. RIZEX Ngozi Kama Fangasi.Tiba ya Uvimbe Kwenye Kizazi na Kuziba Kwa Mirija Kwa Wanawake / Fibroid 28.Mamlaka 56 Na 57YaKaribu UwanjaNaWa Children Sabasaba. Matiti. Kiharusi.Leukemia Leukemia& & Cervical Cervical Cancer CancerHerbal Product. PROSTAX . KuKu se se a Ka fikfika Ka aM tiktik aM zik a RiRi i iBu Bube rwaaAm berw 20. (NEPAX) . Herbal Product. Mifupa. Madhara Madhara Ya Ya Kiharusi. 5. / Kidney Treatment & Prevention Herbal Product. TIPHOXHerbal.Tiba Asili Kwa Ajili Ya Kunyoosha Mgongo Uliopinda Na Kuondoa Makunyanzi Badala Ya Kusubiri Kuzaa Jinsia Kwa Kubahatisha / Family Planning-Sex Selection 29. WOUNDEX Majeraha . Product.Tiba HerbalYaProduct. LIFEX 27. Ongezeko La La Virusi VirusiVya VyaUkimwi UkimwiMwilini Mwilini/ /Immune ImmuneBoosters. CONSPAN Healing Natural .Vidovidogo Tiba Asili Kwa Ajili Ya Ndani Vilivyomo Matatizo Na Ya NjeKuvimba Ya MwiliMwili Na Miguu Na Bila Kufanyiwa Kuyeyusha Upasuaji / Treatment 10. Blood PRESOX . 1.Kupooza. Pia Pia aturatur rbs & al al s& HeHerb Yanafaa Kulinda Yanafaa Kulinda Ngozi NgoziYaYaAlbinism Albinism/ /Special SpecialHerbal HerbalOilOil ForFor Anti-Skin Anti-Skin Cancer. Cancer. LIFEX -. 21. papatataWW ananadad erer Form ialialssFo rmulula YaYa nawa nayo yowa gaga OrOr c MM ninic atat KANSAX -. Herbal Product. Ya Typhoid Na Typhoid Sugu / Typhoid & Chronic Typhoid Treatment 30.Undergoing 32. Ya Kiasili Kihaya Ya Kutibu Magonjwa Ya Watoto / Haya Herbs For o Vibanda TutakuwaNamba.Moshi: Jengo ambalo liko katikati ya Stendi Kuu ya Mabasi. 4. Asili Inayotibu Shinikizo La Damu / Natural Herbs For Treating High Pressure Herbal 9.Matatizo MatatizoYaYaUtindio UtindioWaWa Ubongo Ubongo NaNaGanzi Isiyopona Ganzi Isiyopona / / 3. Viuvimbe Natural HerbsVidovidogo For Treating Vilivyomo Ndani Na Body Swelling.chumba namba 3.co.Tiba Ya Typhoid Na Typhoid Sugu / Typhoid & Chronic Typhoid Treatment 30. All Those Herbal Medicines & Products About 95% Are Made From 15. Dawa Zote Zitauzwa Kwa Punguzo La Asilimia 30 (30%) Hadi 50 (50%).Tiba&Ya Stomach Kiasili Gas Ya Solution MatatizoHerbal Product. NIMOX 18. za zaDaDa wa amam Kw a aKu Ku a)) Mabaka Na Mabaka Na Kulinda KulindaNgoziNgozi/ /Special SpecialHerbal HerbalSoapSoapForFor Skin Skin Care Care & Skin & Skin Treatment. Ofisi 51. Yaliyozidi / Natural Herbs For Body Detoxification And Removing Cholestrol.Sabuni Sabuni Maalum MaalumYaYaKiasili KiasiliYaYaKukomesha KukomeshaMagonjwa Magonjwa Ya Ya Ngozi Kama Fangasi.Tiba (Hbp). Cancer. Preventions katika lugha ya & Treatments Kiswahili By Using Herbs and Organic Formula na Kiingereza 13. La 50.co.Dawa kitabu ya kiasili ya kupata watoto kinachoitwa: BUBERWA’S mapacha Natural Healthy Guide Book For 12. 31.Tiba ya Uvimbe Kwenye Kizazi na Kuziba Kwa Mirija Kwa Wanawake / Fibroid Surpression Herbal Product.Dawa Dawa Inayosaidia InayosaidiaMfumo MfumoWaWaMishipa MishipaYaYaFahamu Fahamu Ambayo Ambayo Hudhibiti Hudhibiti Malaria Malaria HerbalHerbal Products. Mwili Wako Kuwa Mkakamavu Na Nguvu Uzeeni / Natural Herbs For Adults Specially In 7. 25. PROSTAX . Product.Tiba . azinduua a Fo m 21. chumba Tupo ghorofa na M58.Tiba Ya Kukomesha Mzio Na Pumu / Anti-Allergies & Asthma Solution Treating Backbone Problems (Ryphosis) And Removing Wrinkles. NIMOXIllneses .jkbtanzania.Mafuta 23. DETOX .DSM: kwenye kituoJKBRS International.Tiba. Ofisi za Mwanza: Tupo barabara ya Mikoani Miti Mirefu. Tingex Ni Dawa Ya Kiasili Ya Kuzuia Kuzeeka Haraka Na Kufanya Herbal Product.Tiba TibaYa YaKukojoa KukojoaKitandani KitandaniKwa KwaWatoto / Peptic WatotoNaNa Ulcers Watu Treatment Wazima Herbal / Enuresis Product. Turubai 56 Na 57 Block Linaloitwa KaribuA6TA Na – 17. Watu Wazima / Enuresis Treatment 20201616 Am wa za as za KiKi ili. MENOROX .Tiba Ya Matatizo Ya Baridi Yabisi Yaani Jongo / Athritis & Gout Treatment Herbal KARIBUNI NYOTE (WELCOME ALL) TAMBUA: Kinga Ni Bora Kuliko Tiba KARIBUNI NYOTE(Note: Prevention (WELCOME ALL) Is Better Than Cure) TAMBUA: Kinga Ni Bora Kuliko Tiba (Note: Prevention Is Better Than Cure) Makao Makuu .DFPDFP . Imbalance & Infertility Solution Herbal 27. Kiasili Ya Matatizo Ya Kufunga Choo Na Tumbo Kujaa Gesi / Tanzanian Raw Materials. TWINEX Dawa ya kiasili An Operation. FRACTOX Natural . Anti-Aging Herbal Formula. Arusha: Tupo ghorofaMakao ya kwanzaMakuu . 1. JK Bubebe JK Bu rwrw a aNNa zik Fo m ula Mba ula M balili limba balim 20. TINGEX . Surpression Herbal Product. 33. CONSPAN .Tiba Na KingaHerbal Ya FigoProduct. TUNAX TUNAX --Dawa DawaYa YaKiasili KiasiliyayaKansa KansaYaYaMatiti. Ground floor. FEMASEXbb & bg .Fomula Fomula Ya Ya Kiasili Kiasili Ambayo AmbayoInaongeza InaongezaKinga KingaZaZaMwiliMwili(Cd4) (Cd4)Na NaInadhibiti Inadhibiti 4.Dawa Illneses HerbalYaProduct. Diseases Kutazinduliwa kitabuPreventions Knowledge.Tiba Na Kinga Pain/Dysimenorrhea Ya Maumivu Solution Ya Tumbo La Hedhi Kwa Wanawake / Menses Herbal Product. cha mafuta cha HASStupo jengo Njake iliyokuwa la Ubungo Plaza. KANSAX Mafuta Maalum MaalumYanayokinga YanayokingaKansa KansaYaYaNgoziNgoziNaNa Kansa Kansa Ya Ya Mifupa.Herbal & Prevention Natural Undergoing Without Herbs For Treating Body Swelling.jengo Moshi:laJengo ambalo kwanza kabla liko katikati ya jengo lenyeya ofisi Stendiza Kuu ya Mabasi. Na Watu .tz [email protected] Bones Bones Kias as(N Kiili ili (N Dawa DawaZitakazozinduliwa Zitakazozinduliwa Cancer && IsIs Suitable Cancer SuitableFor ForAlbinism AlbinismSkins. SABASABA o Tutakuwa Banda La Turubai Linaloitwa Block A6TA – Children 16. TWINEX . GOTEX . ya barabara ya Mbauda. FILOPEX .Ya50. kinachoitwa: BUBERWA’S & Treatments Natural By Using HerbsHealthy Guide Formula and Organic Book For Pain/Dysimenorrhea Solution Herbal Product. zamani Ground kwenye konafloor. Viuvimbe (NEPAX) .Moto Tiba Ya/ Kiasili Accidents & Burns Ya Mifupa Wound Natural Iliyovunjika KuungaHealing Haraka Herbal Product.Tiba Ya Moto Ya Kiasili Ya Kuponyesha / Accidents & Burns Wound Vidonda Vinavyotokana Natural Healing Herbal NaProduct.Tibana na Kinga Kinga ya ya Kiasili Kiasili yayaMenoMeno/ Dental / DentalDiseases DiseasesTreatment Treatment && Prevention Prevention Herbal Herbal Product. FILOPEX .Tibaya ya Mvurugiko Mvurugiko wawa HomonizazaKinamama Homoni KinamamaWaliokoma WaliokomaHedhiHedhi// Menopausal Menopausal Ongezeko Syndrome Herbal Product. ghorofa ya kwanza chumba na M58. 18. Without. 19. 6. Ya Matatizo Ya Nimonia/Kichomi Na Kikohozi Kikavu Kwa Watoto Geti Kuu Au Vibanda Nyuma Namba.Tiba HerbalYa Product.Tiba Na Kinga Dhidi Ya Magonjwa Ya Ini / Liver Treatment & Prevention Herbal Product. Ajali Ikiwemo MaterialsDawa TAMBUA: kitakuwa katika Zote Hizo Kwalugha ya Kiswahili Asilimia na Kiingereza (95%) Zinatokana Na Mimea Na Vitu Asili Toka Majeraha 14.Tiba. 2.Koo. Na DIZEX . PRESOX . Product. Herbal Product. 49. Tingex Ni Dawa Ya Kiasili Ya Kuzuia Kuzeeka Haraka Na Kufanya Herbal Product. CAMAX . MENOROX . DIZEXGOTEX . Skins. Kutazinduliwa 33. WW a Da a Da wa ga MM agag onon jw Herbal Mat Mab abuibu atib u nana Ku Ku kin kinga naVi Vyaa tu Vy Vitu RIZEX -. 12.Tiba Ya Ya Kulinda Kulinda NaNa KusawazishaHomoni Kusawazisha HomoniZaZaWanawake WanawakeNa Na Uzazi Uzazi // Hormonal Hormonal Neurological Imbalance & Infertility Solution HerbalProduct. 52. Treatment.Tiba Ya Kukomesha Mzio Na Pumu / Anti-Allergies & Asthma Solution Mwili Wako Kuwa Mkakamavu Na Nguvu Uzeeni / Natural Herbs For Adults Specially In Treating Backbone Problems (Ryphosis) And Removing Wrinkles. FEMASEXbb & bg . ZitokanazonanaMimea Zitokanazo Mimeana naVitu VituVya Kiasili Vya VyaKiasili Vya Tanzania Tanzania ni ni Kama Kama Ifuatavyo: Ifuatavyo: 24. JCO JCO -. Products. WOUNDEX . HERBEX HERBEX--Tiba TibaYaYaKiasili KiasiliYaYaVidonda VidondaVya VyaTumbo Tumbo / Peptic Ulcers Treatment Herbal Product.Dawa Kwa Ajili Ya Kupata Mtoto Aidha Jinsia Ya Kike au Kiume Yaliyozidi / Natural Herbs For Body Detoxification And Removing Cholestrol. Tiba Ya Kiasili Ya Kuponyesha Vidonda Vinavyotokana Na Ajali Ikiwemo Diseases kitakuwa Materials Knowledge. Nje Ya Swelling Mwili Legs Bila Kufanyiwa (Oedema) And LymphUpasuajiNodes / 10. NOPAXNOPAX . NUROSICOL NUROSICOL -.Tiba Ya/Kiasili Watu Wazima Ya Kizunguzungu Pneumonia & Dry Cough / Dizziness Solution Herbal Product. Ofisi za Mikoani . Ya Kiasili Mifupa Iliyovunjika Kuunga Haraka / Fractured Bones Quick Tanzanian Tanzania /Raw Note:Materials.Dawa DawaMaalum MaalumYa YaKiasili KiasiliYaYaKukinga KukingaKansa Kansa Mbalimbali Mbalimbali Za Za Ndani Ya Ya Ndani Mwili Mwili/ Cancer / Cancer Prevention Prevention Herbal HerbalProduct. Constipation 15.jkbtanzania. Product. TINGEX . / Fractured Bones Quick Tanzania TAMBUA: /Dawa Note:Zote All Those Hizo Kwa Herbal Medicines Asilimia (95%)&Zinatokana Products About 95% Are Na Mimea Na Made Vitu AsiliFromToka Healing 14. Watat az ind jw a M a Mbabalim balili limba Herbal Product.TibaWazima / Pneumonia Ya Matatizo&YaDry Cough Herbal Product. Product. TANZAX & Prevention . ya kupata watoto mapacha Product. Treatment Ambaba po po Dr . 13. DETOX . Hasa Kwa Wazee. ikoiko UsUs Dr.Tiba YaHerbalKiasili Product. 51. FRACTOX Ya. Product. 2.Tiba . 2016 Exhibition Catalogue 166 40th DITF 2016 Linking Production to Markets .
Copyright © 2019 DOKUMEN.SITE Inc.