3 Sining Pang Agrikultura IV

June 8, 2018 | Author: Ian Khay Castro | Category: N/A


CommentsDescription

Banghay AralinEdukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E.P.P.) Baitang : IV Petsa:_________________________ Section : __________________________ I. : Sining Pang-Agrikultura : PELC B 1.1&1.2 : Kahalagahan ng Pagtatanim ng Mga Halamang Ornamental : Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan V, p.124 Kagamitan : Larawan ng tahanang may halamang ornamental/realia, Layunin: Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes), 100% ng mga mag – aaral ay inaasahang: Bahagi Yunit Paksa Reperensya II. a. Natatalakay ang kahalagahan ng pagtatanim ng halaman ornamental b. Natutukoy ang mga halaman ornamental sa sarili at ibang pamayanan na maaaring itanim III. Estratehiya: A. Paghahanda: Balik- aral: Anu-ano ang mga hanapbuhay at mga pampalipas ng malayang oras sa inyong lugar? Tsekin ang pinagkasunduan. B. Paganyak: Mahilig ba kayong maghahalaman? Anu-ano bang mga uri ng halaman meron sa paligid ng inyong bahay? C. Paglilinang (lLesson Proper) Mga Karunungang Pamamaraan sa Gawain Pagtuturo (Learning Task) (Instructional Procedure) Ano ang napansin ninyo Isa-isahin ang mga sa unang larawan? larawang ipinakikita at Ikalawang larawan? mauri ang mga halamang 1 Ebalwasyon (Evaluation) Lagyan ng tsek ang pangungusap na naglalahad ng kahalagahan ng ornamental? Anu-anong magagandang lugar sa Pilipinas ang nasa larawan? Paano ba ito lalong mapaganda? Ano ang hatid ng larawang pamilyang naghahalamang ornamental? pagtatanim ng halamang ornamental at Ekis kung hindi. Pagkukuwento tungkol sa 1. Isang mga magagandang lugar kapakipakinabang sa Pilipinas. na gawain ang Pagpakitang-gawa sa mga pagtatanim. pamamaraan sa 2. Nagpapaganda ng pagpapaganda ng isang paligid ang lugar. halamang ornamental. 3. Nagpapadami ng insekto sa paligid. 4. Makalalanghap tayo ng malinis na hangin. 5. Dagdag ito sa gastusin ng mag anak. Alamin ang kahalagahan ng pagtatanim ng halamang ornamental. Maipakita ang resulta ng pagkakaroon ng halamang ornamental. D.Paglalahat: ( Generalization) Bakit mahalaga ang pagtatanim ng halamang ornamental? Mahalaga ang pagtatanim ng halamang ornamental sa pagkat ito ay nakapagbibigay kasiyahan at maaaring makatulong sa dagdag na kita ng pamilya kung ipagbili. E.Pagpapahalaga ( Environmental Integration) Kahalagahan ng mga Punongkahoy IV. Kasunduan: Konsepto: Halamang Ornamental 2 A. Mga Talasalitaan ( Word Study) Ornamental Halaman Pag-aalaga Pakinabang Pagkakitaan Tahanan Pagtatanim B. Patnubay na Tanong: Bakante ang unahang bahagi ng inyong bakuran . Ano ang maari mong gawin upang ito’y maging kaakit-akit tingnan? C. Gawaing Pambahay:Gumupit ng isang larawan ng isang lugar na tinataniman ng halamang ornamental. Idikit ito sa inyong kwaderno. D. Sanggunian:Home Economics & Livelihood Education V pp. 140-141. Banghay Aralin Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E.P.P.) Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ I. Bahagi Yunit Paksa Reperensya Kagamitan II. : Sining Pang Agrikultura : PELC B 1.3 : Wastong Paggamit ng Angkop na Kasangkapan : Paggawa Susi sa Pag unlad 4,(p.145) : tsart,plaskard Layunin: Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes), 100% ng mga mag – aaaral ay inaasahang: a. Naipakikita ang wastong paggamit ng kasangkapan at ang paraan ng pangangalaga nito III. Estratehiya : 3 A. Paghahanda: -Game Ka Na Ba! Pagbibigay ng ibat ibang uri ng kasangkapan B. Pagyanyak: -Pagpapakita ng mga larawan sa wastong paggamit ng angkop na kasangkapan.Ipasabi kung ano ang kanilang napapansin sa larawan. C. Paglilinang (Lesson Proper) Mga Karunungang Gawiin (Learning Task) Paano ipapakita ang mga wastong paggamit ng angkop na kasangkapan? Bakit mahalagang sundin ang wastong paggamit ng angkop na kasangkapan? Pamamaraan sa Pagtuturo (Instructional Procedure) -Pagmomodelo ng Resource Person/Guro sa wastong paggamit ng kasangkapan at saan ito ginagamit -(Simulation) -Paano sinusunod ang wastong paggamit ng angkop na kasangkapan (brainstorming) Anu-ano ang ginagamit nila sa paglilinis ng kasangkapan.Ipasabi kung paano nila ginagamit ang tubig sa paglilinis ng mga kasangkapan. Ebalwasyon (Evaluation) Panuto: Piliin ang mga salita na nasa kahon . Pala regadora dulos Asarol __1.Ginagamit sa pagbubungkal ng lupa. __2. Pagtipon ng mga kalat sa halaman tulad ng mga tuyong damo. __3. Angkop sa pangbungkal ng lupa sa paligid ng halamang tanim. __4.Pandurog ng mga malalaking tipak ng bato upang pinuhin ito. __5.Pandilig ng mga halamang tanim. Anu-ano ang ginagamit ninyo sa paglinis ng mga kasangkapan? D. Paglalahat: ( Generalization) -Bakit mahalaga ang wastong paggamit at pangangalaga sa mga kagamitan o mga kasangkapan? 4 Patnubay na Tanong: Ibigay ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pangangalaga ng mga pananim. Pagpapahalaga ( Values Integration) Paglilinis ng kagamitan pagkatapos gamitin (Invironmental Integration) Wastong paggamit ng mga Kalikasan Kasunduan: Konsepto: Wastong paggamit ng mga angkop na kasangkapan.Isalaysay bukas. Sangunian: Daigdig ng Gawain. Mga Talasalitaan ( Word Study) Panuntunan pangkalusugan IV. Bakit kailangang alisin ang mga ligaw na damo? Paano ang wastong paraan ng pagpuksa ng mga kulisap at iba pang peste na naninira ng halaman? C.P. 128-129 Banghay Aralin Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E. pp.P. Bahagi Yunit Paksa : Sining Pang Agrikultura : PELC B 1. A. Gawaing Pambahay: Dalawin ang isang tanim at panayamin ang namamahala tungkol sa pagaalaga ng mga halaman.4 : Panuntunang Pangkalusugan at Pangkaligtasan sa Paghahalaman 5 .E.) Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ I. pangkaligtasan B. D. D. Isulat ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahalaman. Layunin: Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes). Pagpapahalaga ( Environmental Integration) ( Kahalagahan sa Paggamit ng Organikong Pampataba ng 6 . 1. 2.p. Pagyanyak:Anu-anong kagamitan sa paghahalaman na inyong nalaman? F. ang bawat tanong ay may limang puntos. Paghahanda: Tsekan ang mga kagamitang dala ng mga bata E. Ebalwasyon (Evaluation) Sagutin ang tanong ng wasto. Paglilinang (Lesson Proper) Mga Karunungang Gawain (Learning Task) 1. Bakit kailangan malaman ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahalaman.114 Kagamitan : Mga patapong bagay na maaari pang irecycle at gamiting panhalili sa kagamitan/ kasangkapan sa pagtatanim. 100% ng mga mag –aaaral ay inaasahang: a.Reperensya : Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan V. II. Anu-ano ang mga panuntunang pang kalusugan at pangkaligtasan sa pag hahalaman? Pamamaraan sa Pagtuturo (Instructional Procedure) Pagsasagawa/Pagpapakita sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahalaman. Kailangan bang isa alang-alang ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa halaman ? Bakit? Pangkatang Gawain: Pangkat-1 Pagsasadula Pangkat-2 Jingle 2. Estratehiya: D. Paglalahat: ( Generalization): Paano matutugunan ang panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahalaman? E. Naisasagawa ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahalaman III. Mga Talasalitaan ( Word Study) Kasangkapan Halili B. Gawaing Pambahay: Gumawa ng listahan sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahalaman.Halaman) Patapong bagay na maaring e-recycle IV. Patnubay na Tanong: Mahalaga bang malalaman ang mga panuntunang pangkalusugan /pangkaligtasan sa paghahalaman? Bakit? C.122 Patapon Pagtugon Pagbuo Kagamitan 7 . Sangunian: : Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan V. D. p. Kasunduan: Konsepto:Mga Panuntunang Pangkaligtasan at Pangkalusugan sa Paghahalaman A. Ebalwasyon (Evaluation) A. 2.P. Estratehiya: A.71-72 Kagamitan : Mga larawan. Napipili ang mabuting lugar na pagtataniman.5 Paksa : Paggawa ng Plano/Layout ng Taniman Reperensya : Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan V. 3. 1. 100% ng mga mag –aaaral ay inaasahang: a. tsart II. Layunin: Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes). Malapit sa malaking puno. pp. Pagganyak: Bakit kailangang ihanda muna ang plano/layout ng taniman bago tayo gumawa ng mga pagtatanim ng mga halaman? C. Malayo sa daan. 4. Paglilinang (Lesson Proper) Mga Karunungang Gawain (Learning Task) Pamamaraan sa Pagtuturo (Instructional Procedure) Pagbibigay ng mga dapat isaalang alang sa paggawa ng layout sa pamamagitan ng Concept Cluster.P. Bahagi : Sining Pang-Agrikultura Yunit : PELC B 1.) Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ I. Isulat ang Tama kong ang kaisipan ay kabilang sa plano sa paglayout ng taniman. Paghahanda: Pagpapakita ng larawan ng plano/ layout ng pagtatanim Ano ang isinasaad nito? B.Banghay Aralin Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E.Nakagagawa ng simpleng plano/layout ng pagtatanim III. Hindi nasisikatan ng Paano pinaghahandaan ang plano ng paghahalaman? 8 . 5.115 9 . p. Mga Talasalitaan ( Word Study) Plano Layout Maasido Taniman Krokis Mayabong Sibol Metro Straw Punla Sumisipsip Malusog B. Paglalahat: ( Generalization) Paano isaalang-alang sa paggawa ng isang layout ng taniman? E. Magandang uri ng lupang taniman. Pagpapahalaga ( Environmental Integration) Simpleng Plano(Garden) sa Wastong taponan ng mga Basura F. Patnubay na Tanong Paano nakakatulong ang paghahalaman sa buhay ng tao? C. Gawaing Pambahay: Ihanda ang kagamitan sa paggawa ng layout ng taniman D. Kasunduan: Konsepto:Paggawa ng Plano/layout sa Taniman A.araw. Bakit kailangang iplano ang paghahalaman? Bakit kailangan piliin at iangkop sa panahon ang halamang itanim? Fieldtrip sa Garden Pagdedemonstreyt sa paggawa ng plano/layout ng taniman Pagawa ng simpleng plano ng taniman D. Sangunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan V. pp.) Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ I.P.Banghay Aralin Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E.6 Paksa : Wastong Pangangalaga ng Lupa at Pananim Reperensya : Umunlad sa Paggawa V. paper strips. Balik-aral:Pagkilala sa mga halamang ornamental mula sa Word Puzzle B. Paghahanda: 1. Bahagi : Sining Pang Agrikultura Yunit : PELC B 1. Pagwawasto ng takdang –aralin 2. Naisasagawa ang wastong pangangalaga ng lupa at mga pananim III.P. kagamitan sa paghahalaman II. Pagganyak: Bakit dapat pangangalagaan ang lupa at ang dating mga pananim? 10 . Estratehiya: A. 100% ng mga mag – aaaral ay inaasahang: a.128-129 Kagamitan : Batayang aklat. Layunin: Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes). Pagpapahalaga ( Environmental Integration) 11 . Paano isasagawa ang wastong pangangalaga ng lupa at pananim? Pangkatang Gawain: a. Diligin ang mga pananim apat na beses sa isang lingo. Anu-ano ang mga paraan sa pangangalaga ng lupa at mga pananim? Pamamaraan sa Pagtuturo (Instructional Procedure) Alamin ang mga paraan sa wastong pangangalaga ng lupa at mga pananim gamit ang Factstorming web Ebalwasyon (Evaluation) Lagyan ng Tsek kung ang pangungusap ay tungkol sa wastong pangangalaga ng pananim at Ekis kung hindi 1. 2. 4. kailangan ba ang tubig?bakit? 4. Paglilinang (Lesson Proper) Mga Karunungang Gawain (Learning Task) 1. Ikalawang Pangkatrap c. Ikatlong Pangkatpantomime 3. Unag pangkat. Hayaang tumubo ang mga damo sa paligid ng pananim. Sa pananim. 5. 2. 3. Lagyan ng pataba ang pananim. Paano maging masinop sa paggamit ng tubig lalo na sa mga pananim? Inter-active discussion Isa-isang kunan ng pahayag ang mga bata D. Sugpuin ang mga kulisap.C. Bungkalin ang lupa. Paglalahat: ( Generalization) Paano isasagawa ang wastong pangangalaga sa lupa at pananim? Paano maipakita ang pagiging masinop sa pagdidilig ng mga halaman? E.role play b. IV.P. Sumulat ng isang sanaysay na nagsasabi ng kahalagahan sa pangangalaga ng lupa at pananim. Gumuhit ng isang larawang nagpapakita ng pag. Patnubay na Tanong: Paano natin pangangalagaan ang lupa at mga pananim? Bakit dapat natin itong pangangalagaan? B.P. 2.recycle ng paggamit ng tubig.129-130 Banghay Aralin Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E. Gawaing Pambahay: 1. Sangunian:Umunlad sa Paggawa V pp.Masinop sa paggamit ng tubig/pag.) Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ 12 . Kasunduan: Konsepto: Pangangalaga ng lupa at pananim Mga Talasalitaan ( Word Study) Photosyntheses A.aalaga ng lupa at mga pananim peste insecticide kemikal C. 1. Naisasagawa ang wastong paraan ng pagsasapamilihan ng mga halamang ornamental III. Bahagi Yunit Paksa Reperensya Kagamitan II. 100% ng mga mag – aaaral ay inaasahang: a.) .7 : Wastong Paraan sa pagsasapamilihan ng mga Halamang Ornamental : Umunlad sa Paggawa V. Anu-ano ang mga wastong paraan sa pagsasapamilihan ng mga halamang ornamental. Layunin: Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes).I. 115-117 : tsart. Pagyanyak: Anu-ano ang mga pananim ang nasa bahay ninyo? Paano ito napakinabangan ng inyong pamilya? C. factstorming web. pp. Estratehiya: A.(5pts. Paglilinang (Lesson Proper) Mga Karunungang Gawain (Learning Task) Anu-ano ang mga paraan ng pagsasapamilihan ng mga halamang ornamental? Bakit kailangan 13 Pamamaraan sa Pagtuturo (Instructional Procedure) *Ilahad ang tsart na nagtataglay ng mga paraan sa pagsasapamilihan ng mga halamang ornamental. Ebalwasyon (Evaluation) Panuto: Sagutin ang mga katanungan ng wasto. Paghahanda: Pagtsek ng takdang Gawain Balik-aral B. : Sining Pang Agrikultura : PELC B 1. makakasunod sa mga paraan ng pagsasapamilihan ng mga halamang ornamental? Gamit ang factstorming web (Pangkatang Gawain) I-Pangkat. Gawaing Pambahay: Gumawa ng mga listahan sa mga wastong paraan sa pagsasapamilihan ng mga halamang ornamental? 14 . Mga Talasalitaan ( Word Study) Diskwento wastong paraan kakaakit B.Pagsasadula II-Pangkat-Jingle 2. Paglalahat: ( Generalization) Anu-ano ang dapat gagawin sa pagsasapamilihan sa halamang ornamental? E. Bakit kailangan sundin ang wastong paraan sa pagsasapamilihan ng halamang ornamenntal?(5pts. Kasunduan: Konsepto: Paraan ng pagsasapamilihan ng mga halamang ornamental A. Pagpapahalaga ( Environmental Integration) Paano nakatutulong ang tubig sa pagpanatiling maganda ang halamang ornamental? Paano gawing matipid ang paggamit ng tubig? IV.) D. Patnubay na Tanong: Anu-ano ang mga wastong paraan sa pagsasapamilihan sa mga halamang ornamental? C. 128-129 : Mga babasahing bagay at realia Layunin: Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes). Natutukoy ang mga palatandaan ng mga halaman na maaari ng ipagbili III. Paghahanda: 15 . Agap at Sikap pp.P.1 : Mga Tanim na Maaaring Ipagbili : Umunlad sa Paggawa V. : Sining Pang-Agrikultura : PELC B 1. Sangunian: Umunlad sa paggawa 5. Estratehiya: A.pp . Bahagi Yunit Paksa Reperensya Kagamitan II.P.D.115-117 Banghay Aralin Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E. 100% ng mga mag – aaaral ay inaasahang: a.7.pp.) Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ I. anong prutas ang gusto ninyong kainin? Mahalaga ba ito sa ating katawan?Bakit? C.kamatis 2.Pagwawasto ng takdang-aralin 2. Pagyanyak:Anu. Paglalahat: ( Generalization) Anu-ano ang mga alituntunin sa pagbibili ng mga produktong pananim? E. Kulang sa panahon/Hindi maaring ipagbili D. Kasunduan: Konsepto: Wastong Pagtutuos ng Ginasta at Kita 16 . Tamang panahon/maaring ipagbili B. Anu-anong palatandaan na maaari ng ipagbili ang mga halaman? 1.Pagsusuri ng mga Suriin ng mga bata ang produktong mga realia sa mesa at uriin maaring ipagbili ayon sa: A.sitaw 2. Paglilinang (Lesson Proper) Mga Karunungang Gawain (Learning Task) Pamamaraan sa Pagtuturo (Instructional Procedure) Alamin ng bata ang mga palatandaan na maari ng anihin o ipagbili ang mga produktong pananim? Hal. Balik-aral: Paano alagaan ang inyong mga pananim upang ang ani ay lalaki? B. Pagpapahalaga ( Health Integration) Mga palatandaan sa magandang kalusugan IV. talong 3.okra 4.mangga 5. Bungangkahoy(prutas) Gulay Halamang -ugat Ebalwasyon (Evaluation) Pag-aralan ang tsart Pangalan ng bunga/tanim Palatandaan na maaari nang anihin 1.1. A. Sangunian: Makabayan EPP 17 . Patnubay na Tanong: Magdala ng listahan ng inyong mga paninda C. Mga Talasalitaan ( Word Study) Pagtutuos Katamtaman Sariwa Diskwento B. Gawaing Pambahay: Paano isasagawa ang wastong pagtutuos ng ginasta at kita sa mga ipinagbibiling produkto? D. Banghay Aralin Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E. 100% ng mga mag – aaaral ay inaasahang: III.ano ang mga palatandaan na ang mga halaman ay maaari ng ipagbili? B. Balik-aral: anu. Pagwawasto ng takdang –aralin 2.realia (produktong pananim) II.2 : Mga Alituntunin sa Pagbibili ng Produkto : Umunlad sa Paggawa V.Agrikultura : PELC B 1.P.P.7. Layunin: Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes). Paghahanda: 1.115-117 : Batayang aklat. Nakasusunod sa mga alituntunin sa pagbibili ng produkto Estratehiya: A. Paglilinang (lLesson Proper) Mga Karunungang Gawain (Learning Task) Pamamaraan sa Pagtuturo (Instructional Procedure) Ebalwasyon (Evaluation) I. Pagyanyak: Anu-anong mga pananim ang nasa bahay ninyo? Paano ito napakinabangan ng inyong pamilya? C. a. Bahagi Yunit Paksa Reperensya Kagamitan 18 .pp. tsart ng factstorming web.) Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ : Sining Pang. Ilalahad ang tsart na nagtataglay ng mga alituntunin ng pagbili ng mga produkto gamit ang factstorming web Bilugan ang titik ng tamang sagot: 1. Paglalahat: ( Generalization) Anu-ano ang dapat tandaan sa pag ani at pagbibili ng mga pananim? 19 . Upang kaagad malaman ng mamimili B. Pagmumudmod ng activity card.1.Alin sa mga sumusunod ang dapat taglayin kung ikaw ay magbibinta ng produkto? A. Magaling makikisalamuha sa tao. Anu. Masisiyahan ang mayayaman B. Magbigay ng dalawang alituntunin sa pagbili ng produkto. Makita kaagad ng mga mamimili 3. C. Mabigyan ng wastong nutrition ang mga maykaya 4-5. Bakit kailangang makakasunod sa mga alituntunin sa pagbibili ng produkto? 2. Sariwa ang dapat ibinta nating produkto upang _. May taglay na kagandahan B. Unang Pangkat:Pagsasadula ng mga alituntunin Ikalawang Pangkat:Pag rap o jingle sa mga alituntunin Ikatlong Pangkat : Pag awit sa mga alituntunin D. A at B 2. Nakakaakit sa mga mamimili C.ano ang mga alituntunin sa pagbibili ng produkto? 1. Bakit dapat lagyan ng presyo ang bawat paninda? A. Madaling mabili C. 2. A. Patnubay na Tanong: Anu-ano ang mga halimbawa ng mga halamang ugat? Paano mo malaman na ito ay handa ng ipagbili? bungang-ugat nakatiklis C. Pagpapahalaga ( Environmental Integration) kahalagahan ng tubig sa tao at halaman IV. Sangunian: Agap at Sikap V pp.82-83 20 . Kasunduan: Konsepto:Mga Palatandaan ng halaman na maaring ipagbili A. Mga Talasalitaan ( Word Study) Sariwa Pitasin mura B. Gawaing Pambahay: Paano mapanatiling presko at sariwa ang mga produktong pananim sa oras na ipagbili ito? D.E. Nakapag-iingat ng talaan ng gastos at kinita b.9 Paksa : Pag –iingat ng Talaan ng Gastos at Kinita Reperensya : Sa Daigdig ng Gawain p.) Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ I.137 Kagamitan : tsart ng talaan ng gastos at kinita II. Layunin: Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes).Banghay Aralin Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E. Nakagagawa ng talaan ng gastos at kinita 21 .P. 100% ng mga mag – aaaral ay inaasahang: a.Agrikultura Yunit : PELC B 1. Bahagi : Sining Pang.P. c. Ang taong may pagaalang alang sa kapwa ay maingat na nakapag tatala ng gastos at kita upang malaman ang kaukulang bahagi na ibibigay sa kapwa. Isulat ang W kung wasto ang isinasaad ng pangungusap. __2. Ang taong nag iingat ng talaan ng gastos at kita ay magaling na negosyante. Estratehiya: A. hindi sagabal ang kawalan ng sapat na kaalaman sa pagtatala ng gastosin at kita. __4. Paganyak: -Pagpapakita ng talaan ng gastos at kita -Pagtatanong ukol dito C. at DW kung di wasto ang isinasaad __1. __5.Ang hindi maayos at hindi tumpak na pag iingat ng talaan ng kinita ay kawalan ng negosyo. Sa pag aani.Napapahalagahan ang kaayusan ng talaan ng gastos at kinita III. Paglilinang (Lesson Proper) Mga Karunungang Gawain (Learning Task) Pamamaraan sa Pagtuturo (Instructional Procedure) Ebalwasyon (Evaluation) A. Paghahanda: -Pagtsek ng kasunduan B. __3. Bakit kailangan ng talaan ng gastos at kita? -Magtalakayan sa kahalagahan ng talaan ng gastos at kita Ano ang masasabi mo sa _(brainstorming) 22 . Ang pagkalugi sa negosyo ng isang negosyante ay ang kawalang ingat sa pagtatala ng gastos at kita araw-araw. Kasunduan: Konsepto:Kahalagahan sa pag iingat ng talaan ng gastos at kinita A. Paglalahat: ( Generalization) Bakit kailangan ang talaan ng gastos at kita? Bakit mahalaga ang pag iingat ng talaan at gastos? E.iingat ng gastos at kita? _Magpakita ng halimbawa ng talaan ng gastos at kita na maayos ang pagkagawa. D. Patnubay na Tanong: -Anu-ano ang mga kahalagahan sa pag iingat ng talaan ng gastos at kinita? C.pp.taong hindi nag iingat ng gastos at kita? Paano ninyo isasagawa ang paggawa ng talaan ng gastos at kita? _Ano ang mangyayari kapag ang tao ay hindi nag. Pagpapahalaga ( Health Integration) Pag iingat sa sarili IV. Gawaing Pambahay: Magtanong ng isang negosyante kung paano nila isinasagawa ang pagtatala ng mga gastosin at kinita? D.139-142 23 . Sangunian:Sa Daigdig ng Gawain. Mga Talasalitaan ( Word Study) Talaan gastos kinita B. 137. 100% ng mga mag-aaral ay inaasahang: a. Natatalakay ang mga salik na dapat insaalang-alang sa pagnanarseri III. Ebalwasyon (Evaluation) Panuto: Isulat sa isang kalahating papel ang inyong sagot. Estratehiya: A.1 Paksa: Kahalagahan sa Pagnanarseri Reperensya: Makabuluhang Pantahanan at Pangkabuhayan p.) Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ I. Paglilinang (Lesson Proper) Mga Karunungang Pamamaraan sa Pagtuturo Gawain (Instructional Procedure) (Learning Task) “Fieldtrip” Pagpapasyal sa isang narseri. 1. Paghahanda: Pagtsek ng kasunduan Balik-Aral B. Layunin (Tiyak): Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes). Anu-ano ang mga salik na dapat isaalang-alang sa Itala ang uri ng mga pagnanarseri? halamang matatagpuan sa narseri.P. Kagamitan: Mga larawan ng mga bagay at mga gawaing may kaugnayan sa pagnanarseri II. Isulat ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagnanarseri. Bahagi: ___Sining Pang-Agrikultura__ Yunit: PELC B 2. Pagganyak: Paano kaya ang pagpaparami ng mga halaman? Saan kaya ito ginagawa? C. (5 pts) 24 .Banghay Aralin Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E.P. Gawaing Pambahay: Itala ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagnanarseri. 25 . IV. Mga Talasalitaan (Word Study) Narseri Bakod Mainam Malukas Matindi Loam Screen Punla B.Pagtatalakay sa mga salik na dapat isaalang-alang sa pagnanarseri sa pamamagitan ng Factsforming web. Bakit kailangan na malalaman ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagnanarseri. (Environmental Integration) Pagtatalakay sa mga gawain ng tao na makapagbigay ng maayos na kalikasan. Patnubayang Tanong: Bakit kailangan isaalang-alang ang mga salik sa pagnanarseri? C. 84-85. Pagpapahalaga (Values Integration) Magiging matiyaga sa pagnanarseri. Kasunduan: Konsepto: Pagnanarseri. (5 pts) D. D. E. Sanggunian: Agap at Sikap pp. Paglalahat (Generalization) Ang pagnanarseri ay isang uri ng gawaing may kaugnayan sa paghahalaman. 2. A. Anu-ano ang mga bagay na dapat isaalang-alang sa 26 . Pagyanyak: Pagmasdang mabuti ang narseri at ang mga tanim -Anu-ano ang inyong nakikita? C. Paghahanda: Magtanong kung bakit kailangan sundin ang mga panuntunang pangkalusugan.2 Paksa : Mga Gawaing Kaugnay sa Pagnarnaseri Reperensya : Agap at Sikap 6. Natatalakay ang mga gawaing kaugnay ng pagnanarseri at pagpaparami ng halamang ornamental III. __2. Paglilinang (Lesson Proper) Mga Karunungang Gawain (Learning Task) Pamamaraan sa Pagtuturo (Instructional Procedure) *Talakayin ang mga gawaing kaugnay sa pagnanarseri. Estratehiya: A. Anu-ano ang mga kailangan sa pagnanarseri? B. larawan ng tanim II.plaskard.Pagbubungkal ng lupa.Alisin ang mga damo. Bahagi : Sining Pang-Agrikultura Yunit : PELC B 2.P. pp.Banghay Aralin Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E. 100% ng mga mag – aaaral ay inaasahang: a. Ebalwasyon (Evaluation) Isulat sa patlang ang litrang PN kung ito’y ukol sa pagnanarseri at PH kung kaugnay sa paghahalaman.) Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ I. __1. Layunin: Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes).P.84-85 Kagamitan : tsart. 84-85 27 . Kasunduan: Konsepto:Mga gawaing kaugnay sa pagnanarseri A. Gawaing Pambahay D. __6. Mga Talasalitaan ( Word Study) Patubig Ligtas bakod luwad loam pataba iniisterilisa B. D. Nasisikim ng damo. katamtamang laki. Paglalahat: ( Generalization) Paano ginagawa o inihahanda ang pagnanarseri at pagpaparami ng mga halamang ornamental? Mahalaga ba sa lipunan ang pagnanarseri? E. Diligan ang mga tanim. Pagpapahalaga ( Health Integration) Kahalagahan sa paghanda ng halaman para sa masiglang kalusugan.Sapat na tubig. __4.pagnanarseri? *Pagpapakita ng gawaing nauugnay sa pagnanarseri at pagpaparami ng paghahalaman. Sangunian: Agap at Sikap VI . Paligiran ng bakal. __5. Patnubay na Tanong: Gumawa ng isang sketch plan para sa narseri C. __3.pp. __8.Uri ng lupang tataniman. __7. IV. II. Layunin: Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes). Nagagamit ang mga kasangkapan/kagamitan sa pagnanarseri 28 . Natatalakay ang mga kagamitan /kasangkapan sa pagnanarseri c. pako.P.pp 85-86 : mga larawan.Banghay Aralin Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E. tulad ng lata. Bahagi Yunit Paksa Reperensya Kagamitan : Sining Pang-Agrikultura : PELC B 2. Natutukoy ang mga kasangkapan/kagamitan sa pagnanarseri b.) Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ I.P. celopen at iba pa. 100% ng mga mag – aaaral ay inaasahang: a.3 : Mga kasangkapan at Kagamitan sa Pagnanarseri : Agap at Sikap 6.realia / mga patapong bagay na maari pang gamitin sa pagnanarseri. III. Martilyo Karagdagang Gawain: Paano gamitin ang mga kasangkapan sa pagnanarseri? Bakit mahalaga ang mga kasangkapan sa pagnanarseri? Pamamaraan sa Pagtuturo (Instructional Procedure) Pangkatin ang mga bata sa tatlo. Paglilinang (Lesson Proper) Mga Karunungang Gawain (Learning Task) Anu-ano ang mga kagamitan/kasangkapan sa pagnanarseri? Paano ginagamit ang mga sumusunod: a. Gulok d. Pangkat A. Asarol b.Pagtsek sa takdang aralin . Gamitin ang mga salita sa loob ng kahon sa itaas. asarol c. Paglalahat: ( Generalization) Anu-ano ang kagamitan sa pagnanarseri? 29 . ___Ginagamit na pamutol sa sanga ng kahoy. Pagyanyak: -Ipakita sa klase ang mga larawan ng mga kasangkapan/kagamitan sa pagnanarseri -Ano ang nasa larawan?Alam ba ninyo ang mga pangalan ng kagamitang ito? C. Magpaguhit ng tigtatlong pangkat at sabihin ang kanilang gamit. 2. 3. ___Ginagamit sa pagbubungkal ng lupa D. Paghahanda: . 5. __Ginagamit sa paghihiwalay ng bato sa lupa. Pandilig b. pala c. Estratehiya: A. Gulok b. Pangkat Aa.C. __Pandurog ng malaking himpal ng lupa.dulos b. Martilyo c. Kalaykay Pangkat Ba. Kalaykay c.palang tinidor Ebalwasyon (Evaluation) Pala asarol kalaykay Lagyan ng wastong sagot ang bawat patlang. 4. 1.Balik-aral B. Pako Pangkat Ca. ___Ginagamit sa paglilipat ng lupa.B. Kasunduan: Konsepto:Mga Kasangkapan/ Kagamitan sa pagnanarseri A. pp. Pagpapahalaga ( Health Integration) Malinis na halamanan tungo sa malusog na kapaligiran IV.85-86 30 . Gawaing Pambahay: Iguhit ang mga kasangkapan at kagamitan sa pagnanarseri D. Sangunian: Agap at Sikap 6. Patnubay na Tanong: Anu-ano ang mga kagamitan sa pagnanarseri? Paano gagamitin ang mga ito? C. Mga Talasalitaan ( Word Study) Dulos kalaykay palang tinidor asarol B.Bakit kailangan malaman ang mga kasangkapan/kagamitan sa pagnanarseri? E. P. 100% ng mga mag – aaaral ay inaasahang: a. : Sining Pang-Agrikultura : PELC B 2. 84-85 :larawan Layunin: Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes). Pagyanyak: Magpakita ang guro ng larawan tungkol sa pagnanarseri C. Nakapagplano ng isang narseri III.P. Bahagi Yunit Paksa Reperensya Kagamitan II.4 :Pagplano ng isang Narseri : Agap at Sikap 6. Estratehiya: A. Pangkat-pankatin ng 31 Ebalwasyon (Evaluation) Gumawa ng isang plano sa .Banghay Aralin Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E. Paghahanda: Iwasto ang mga nakapagkasunduan Balik-aral: B. Paglilinang (Lesson Proper) Mga Karunungang Gawain (Learning Task) Pamamaraan sa Pagtuturo (Instructional Procedure) 1.) Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ I. Kasunduan: Konsepto:Mga Kasangkapan/ Kagamitan sa Pagnanarseri A. Pagpapahalaga ( Health Integration) Magtanim at kumain ng gulay para sa kalusugan IV. Pangkat A-Anu-ano ang mga ginagamit ng isang narseri? Pangkat B. Iguhit ang mga sketch nito sa isang malinis na papel D. Pag uulat ng bawat pangkat pagnanarseri.iguhit ang lawaran ng pagnanarseri? 2. Patnubay na Tanong: Ano ang Dapat Gawin sa Lugar na Lalagyan ng Narseri? Bakit kailangan linisin ito? 32 .Anu-ano ang dapat tandaan sa plano ng narseri upang mabuhay ang halaman dito? Pangkat C. Mga Talasalitaan ( Word Study) Narseri sukat punla ligaw na damo B. Paglalahat: ( Generalization) Paano ipagpaplano ang pagnanarseri? Kailangan bang sundin ang mga ito?Bakit? E.Pangkatang Gawain “Activity” Anu-ano ang mga ginagamit sa isang narseri? Bakit kailangang tandaan ang pagplano ng narseri? Paano gagawin ang pagnanarseri? guro at bigyan ng activity card. pp.tangkay ng gulay. 84-85 Banghay Aralin Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E.5 :Simpleng Pamamaraan sa Pagnanarseri : Makabuluhang Gawaing Pantahanan at pangkabuhayan 4.C.P.plastic. Bahagi Yunit Paksa Reperensya Kagamitan : Sining Pang-Agrikultura : PELC B 2.bunga.mga baseyo ng lata.P.149151 : buto. pp. Gawaing Pambahay: Gumawa ng isang plano ng pagnanarseri D.celopen at iba pa 33 .) Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ I. Sangunian: Agap at Sikap 6.sanga. Paglalahat: ( Generalization) -Ang ibat-ibang paraan ng pagpaparami ng halaman na tulad ng buto. bunga at ulo ay dapat gawin sa wastong paraan upang maging tagumpay sa kasiya-siya ang paghahalaman. Paganyak: Ipasyal ang mga bata sa isang narseri C.aral B. 100% ng mga mag – aaaral ay inaasahang: a. Nasusunod ang mga simpleng paraan sa pagnanarseri III.II. sanga. 34 . D. Paglilinang (Lesson Proper) Mga Karunungang Gawain (Learning Task) Paano isinagawa ang bawat simpleng paraan sa pagnanarseri? Pamamaraan sa Pagtuturo (Instructional Procedure) Pangkatin ang mag-aaral sa apat. Paghahanda: -Pag tsek ng kasunduan -Pagbabalik. Layunin: Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes). Estratehiya: A.pagpili ng buto/halamang pananim Ebalwasyon (Evaluation) Tingnan kung nasusunod ng mga bata ang bawat paraan ng simpleng pagnanarseri. Hal. Bawat pangkat ay bigyan ng kani-kanilang gawain sa pagsasagawa sa simpleng paraan sa pagnanarseri . E. Mga Talasalitaan ( Word Study) Pagpuksa Peste punla B. pp.143-144 35 . Kasunduan: Konsepto:Wastong hakbang sa pagpaparami ng halamang napili A. Pagpapahalaga (Environmental Integration) Kalinisan ng kapaligiran IV. Gawaing Pambahay: Magtanong sa mga magulang tungkol pamamaraan sa pagnanarseri D. Sangunian:Makabuluhang Gawaing Pantahanan at pangkabuhayan IV. Patnubay na Tanong: Anu-ano ang mga gawaing kinalaman sa pagnanarseri? Paano isinasagawa ang bawat gawain? C. 100% ng mga mag – aaaral ay inaasahang: a. Estratehiya: A. Naipapakita ang wastong paraan ng pangangalaga ng tanim sa narseri c.) Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ I. Paghahanda: -Pagtsek ng kasunduan -Balik. Pagyanyak: -Saan makikita ang narseri? 36 .Banghay Aralin Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E. Natatalakay ang mga paraan ng pangangalaga b. mga kasangkapan Layunin: Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes). p. 133 :tanim sa narseri.P.P.6 : Pagpapakita ng wastong paraan ng pangangalaga ng tanim sa narseri :Gumawa at Umunlad IV. Napapahalagahan ang tubig sa pangangalaga ng tanim sa narseri III. : Sining Pang -Agrikultura : PELC B 2.aral B. Bahagi Yunit Paksa Reperensya Kagamitan II. ano ang mga tamang paraan sa pag aalaga ng mga tanim sa narseri? E. Pagpapahalaga ( Environmental Integration) Pagnanarseri ng mga bungangkahoy IV. *Pagmomodelo sa pagsasagawa ng wastong paraan ng pangangalaga ng tanim sa narseri D.Thinning B. Paglalahat: ( Generalization) Anu. Paglilinang (Lesson Proper) Mga Karunungang Gawain (Learning Task) Anu-ano ang mga wastong paraan ng pangangalaga ng tanim sa narseri? Paano isasagawa ang bawat paraan? Bakit mahalaga ang tubig sa pagnanarseri? Pamamaraan sa Pagtuturo (Instructional Procedure) Ebalwasyon (Evaluation) Sagutin: Anu-ano ang mga wastong paraan sa pangangalaga ng tanim sa narseri? -Pangkatin ang mga bata: *Ipasabi kung anu-ano ang wastong paraan sa pangangalaga ng mga tanim sa narseri.. Kasunduan: Konsepto:Pag-aalaga ng mga tanim sa narseri A.Ano ba ang nakikita sa isang narseri? C. Patnubay na Tanong: 37 . Mga Talasalitaan ( Word Study) -Pagpupunla . ) 38 . Gawaing Pambahay: Kilalanin ang iba pang mga Gawain sa pangangasiwa ng narseri D. Sangunian: Gumawa at Umunlad 4.Magbigay ng limang payak na gawain sa pangangasiwa ng mga tanim sa narseri C.P. p.P.133 Banghay Aralin Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E. 138-139 :tsart.aalaga ng hayop sa tahanan tulad ng aso at iba pa III.1 :Pag -aalaga ng Hayop sa Tahanan : Gumawa at Umunlad 4.) 2. 100% ng mga mag – aaaral ay inaasahang: a. Estratehiya: A.Nasasabi ang kahalagahan ng pag. Bakit mahalaga ang .Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ I. : Sining Pang -Agrikultura : PELC B 3.pp. Paglilinang (Lesson Proper) Mga Karunungang Gawain (Learning Task) • Bakit mahalaga ang pag-aalaga ng hayop sa tahanan? • Anu-ano ang mga paraan sa pag aalaga ng hayop? Pamamaraan sa Pagtuturo (Instructional Procedure) *Pagsasabi ng kahalagahan ng pag aalaga ng hayop? *Isadula ang pagkakataong nakakatulong ang pag 39 Ebalwasyon (Evaluation) Sagutin: 1. Pagyanyak: -Talakayin ang mga hayop na inaalagaan ng tao C.larawan ng tao na may kasamang hayop Layunin: Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes). Anu-ano ang mga paraan sa pangangalaga ng hayop?.(5pts. Paghahanda: -Pag tsek ng kasunduan -Balik-aral B. Bahagi Yunit Paksa Reperensya Kagamitan II. Paglalahat: ( Generalization) Anu-anu ang kahalagahan sa pag aalaga ng hayop sa tahanan? E. Gawaing Pambahay: Bakit hindi lahat na tahanan ay may inaalagaang hayop? D.138 40 . Sangunian: Gumawa at Umunlad 4.p. Patnubay na Tanong: -Bakit tayo’y mag aalaga ng aso? -Bakit naman tayo ay mag aalaga ng baka? C. Kasunduan: Konsepto:Ibat-ibang uri ng hayop A. Mga Talasalitaan ( Word Study) -Hayop na pambahay -Hayop na pinagkukunan ng pagkain B.• Paano nakakatulong sa kabuhayan ng mag anak ang pag aalaga ng mga hayop? aalaga ng hayop sa kabuhayan. Pagpapahalaga ( Environmental Integration) Kalinisan sa kapaligiran IV. pag aalaga ng hayop? ( 5 points) D. Estratehiya: 41 .138-147 :tsart at larawan Layunin: Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes).P. Bahagi Yunit Paksa Reperensya Kagamitan II.Natutukoy ang ibat-ibang hayop na maaring alagaan at mapagkakakitaan b.2 : Ibat-ibang uri ng hayop :Gumawa at Umunlad 4.pp.Banghay Aralin Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E. : Sining Pang Agrikultura : PELC B 3.) Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ I.P. 100% ng mga mag – aaaral ay inaasahang: a. naipapakita ang pagmamahal sa ibat-ibang hayop na maaring alagaan III. baka. Paglilinang (Lesson Proper) Mga Karunungang Gawain (Learning Task) Anu-ano ang mga hayop na maaring alagaan ? Paano ninyo maipapakita ang inyong pagmamahal sa mga hayop? Pamamaraan sa Pagtuturo (Instructional Procedure) Ebalwasyon (Evaluation) I. -Pagsasadula ng sitwasyon kung saan naipapakita nila ang pagmamahal sa mga hayop.Paano ninyo maipapakita ang magmamahal sa mga hayop?(5pts. II. E. Paghahanda: Pagtsek sa kasuduan Balik aral B.Magbigay ng limang hayop na maaring alagaan. Paganyak: Ano ang pinakagusto ninyong hayop?Bakit? C. Paglalahat: ( Generalization) - Maraming hayop alagaan sa ating bakuran tulad ng kambing.unahan sa pagsulat sa tsart sa mga hayop na maaaring pangalagaan. -sasagutin sa mga bata ang mga tanong. Pagpapahalaga ( Values Integration) Mapagkaibigan kahit sa hayop (Environmenta Integaretion) Pagmamahal sa kalikasan IV.etc. Kasunduan: Konsepto:Wastong Pamamaraan sa Pag. D.A.) -pangkatin ang mga bata at mag.aalaga ng Hayop 42 . Patnubay na Tanong: Ano ba ang kinakain ng kambing at baka? Ano naman sa pugo at manok? C.kambing at iba pa? D. Sangunian: Gumawa at Umunlad 4.A.138-147 Banghay Aralin Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E. Mga Talasalitaan ( Word Study) Feeds-Pagkain ng hayop B.) 43 .P.P. pp. Gawaing Pambahay: Sinu-sino ang kapitbahay ninyong may alagang pugo.pato. Paghahanda: Pagtsek ng kasunduan Balik-Aral B.Jingle Ebalwasyon (Evaluation) Panuto: Isulat ang iyong tamang sagot sa sagutang papel.Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ I. 134-144 Kagamitan: Mga babasahing bagay II. 1. Natatalakay ang mga panuntunang pangkalusugan at pagkaligtasan sa pagaalaga ng mga hayop III. (5 pts) 44 .3 Paksa: Pag-aalaga ng Hayop Reperensya: Umunlad sa Paggawa pp. (5 pts) 2. Paglilinang (Lesson Proper) Mga Karunungang Pamamaraan sa Pagtuturo Gawain (Instructional Procedure) (Learning Task) “Fieldtrip” Pagtatalakay sa mga Anu-ano ang mga panuntunang panuntunang pangkalusugan at pangkalusugan at pangkaligtasan sa pagpangkaligtasan sa pagaalaga ng mga hayop. Estratehiya: A. 100% ng mga mag-aaral ay inaasahang: a. Isulat ang panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa pagaalaga ng mga hayop. aalaga ng mga hayop (Pangkatang Gawain) Pangkat 1.Pagsasadula Pangkat 2. Pagganyak: Malinis ba ang inyong bakuran? Paano ninyo ito mapanatiling malinis? C. Bakit kailangan ang panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa pagaalaga ng mga hayop. Layunin (Tiyak): Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes). Bahagi: Sining Pang-Agrikultura Yunit: PELC B 3. Kasunduan: Konsepto:Wastong pangangalaga ng hayop A. 134-144 Banghay Aralin 45 . Pagpapahalaga (Values Integration) Kung ikaw ay nag-aalaga ng hayop. bakit kailanagn isaalang-alang ang kalusugan at kaligtasan? (Environmental Integration) Anung tulong ang inyong magagawa upang maiwasan ang polusyon sa tubig? Sa lugar? Sa hangin? IV. Mga Talasalitaan (Word Study) Libangan Mapagkakakitaan Pangkabuhayan B. D.D. Paglalahat (Generalization) Bakit mahalaga sundin ang panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa pagaalaga ng mga hayop? E. Sanggunian: Umunlad sa Paggawa 5 pp. Gawaing Pambahay: Itala ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag-aalaga ng mga hayop. Patnubayang Tanong: Anu-ano ang panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag-aalaga ng mga hayop? C. Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(E.P. Bahagi Yunit Paksa Reperensya : Sining Pang.) Baitang: IV Petsa:___________________ Section: _______________________________ I. Estratehiya: A.Huwag bigyan ng bitamina ang hayop.aalaga ng hayop III.aalaga ng Hayop : Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6. Paghahanda: Pagtsek sa kasunduan Balik-aral Tanong: Ano ang kaibahan sa bahay ng kambing at baboy sa bahay ng manok at pugo? B.aalaga ng hayop (Brainstorming) Ebalwasyon (Evaluation) I-Lagyan ng tsek ang tamang pagkasabi sa mga sumusunod at ekis naman kung hindi. Paglilinang (Lesson Proper) Mga Karunungang Gawain (Learning Task) Anu-ano ang mga panuntunang pangkalusugan sa pag -aalaga ng hayop ang alam ninyo? Paano ninyo ilalarawan ang 46 Pamamaraan sa Pagtuturo (Instructional Procedure) *Pagpakita ng mga larawan at ipaliwanag ukol sa panuntunang pangkalusugan sa pag.Agrikultura : PELC B 3. 100% ng mga mag – aaaral ay inaasahang: a. Nakasusunod sa mga panuntunang pangkalusugan sa pag.pp. Pagyanyak: Ayusin ang mga titik para makabuo ng salita hanggang pangungusap Huwag hayaan g magkasaki t ang hayop C. __1. II.P. __2.122-126 Kagamitan : larawan.4 : Panuntunang Pangkalusugan sa Pag. Layunin: Pagkatapos ng apatnapung minuto (40 minutes). . Dalhin sa beterinaryo ang may sakit na hayop. B. Sundin ang “vaccination schedule” __4. D.mga panuntunang pangkalusugang ito? *Mga panuntunang pangkalusugan sa pagaalaga ng hayop __3. Gawaing Pambahay: Pagmasdan ang kapitbahay ninyong may alagang hayop. Paano niya ito pinakain. Patnubay na Tanong: Saan ka makahanap ng pagkain sa pugo? C. Linisan ang kulungan buwan-buwan. Ihiwalay ang may sakit na hayop.pinaligo at iba pa. Sangunian:Gumawa at Umunlad 4 47 .aalaga ng Hayop A.Kung magkahalo ang wala at may sakit na hayop. Paglalahat: ( Generalization) Ang pagsusunod ng panuntunang pangkaligtasan sa tamang paraan ay may malalaking maitulong E. Mga Talasalitaan ( Word Study) Adlibitum = patuloy na pagpapakain IV.Ano ang dapat gawin? (5 points) D. pinainom. Pagpapahalaga ( Values Integration) Pagkamasunurin (Environmental Integration) Gawing Pataba sa halaman ang mga dumi ng hayop Kasunduan: Konsepto:Wastong Pag. __5. II. 48 . 49 .
Copyright © 2019 DOKUMEN.SITE Inc.