2.2 - Literatura i Kultura Modernizmu Gr.2

March 26, 2018 | Author: kamil | Category: Arts (General), Poetry, Philosophical Science, Science


CommentsDescription

Sprawdziany po epokach | Zrozumieć tekst – zrozumieć człowiekaLITERATURA I KULTURA modernizmu (WIADOMOŚCI WSTĘPNE i LIRYKA) SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Grupa iI 1. Przeczytaj zacytowany niżej fragment, a następnie: a) na podstawie analizy refrenu (druga strofa) określ dwa sposoby dźwiękowego naśladowania deszczu w utworze, ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... b) zinterpretuj symboliczny obraz poetycki wykreowany w wierszu. ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... Leopold Staff Deszcz jesienny (fragment) Przez ogród mój szatan szedł smutny śmiertelnie I zmienił go w straszną, okropną pustelnię... Z ponurym, na piersi zwieszonym szedł czołem I kwiaty kwitnące przysypał popiołem, Trawniki zarzucił bryłami kamienia I posiał szał trwogi i śmierć przerażenia... Aż, strwożon swym dziełem, brzemieniem ołowiu Położył się na tym kamiennym pustkowiu, By w piersi łkające przytłumić rozpacze, I smutków potwornych płomienne łzy płacze... To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Dżdżu krople padają i tłuką w me okno... Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną I światła szarego blask sączy się senny... O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny... 2. Przeczytaj zacytowany dalej fragment, a następnie: a) wypisz z tekstu personifikację, ............................................................................................................................................................................................... b) wypisz z tekstu epitet metaforyczny. ............................................................................................................................................................................................... © Copyright by WSiP sp. z o.o., Warszawa 2013  1 ............................................................................................................. © Copyright by WSiP sp...................................................................... […] Ponad doliną się rozwiesza srebrzystoturkusowa cisza nieba w słonecznych skrach..................................................................................... ....................................................................o...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3............................................................. w dal: i jakaś dziwna mię pochwyca bez brzegu i bez dna tęsknica.............................................................................................................................. Warszawa 2013 2 ................................................................................................................................................................................................... ................... ..................................... Patrzę ze szczytu w dół: pode mną przepaść rozwarła paszczę ciemną – patrzę w dolinę...... ...... Kazimierz Przerwa-Tetmajer Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej (fragmenty) Taki tam spokój............................................................ Objaśnij znaczenie i genezę trzech nazw epoki: a) neoromantyzm.................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................... .................................................................................. ............................................ na senną zieleń gór............................................ ......................................................................... e) podaj trzy argumenty na poparcie swojego zdania..................................... z o............................................................. d) rozpoznaj kierunek artystyczny obecny w utworze....................... .......... .......................................................................................................................... Określ ramy czasowe epoki.................................................. b) modernizm.................................................................................................................................................................................................................................. 4..Sprawdziany po epokach | Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka c) wypisz z tekstu epitet malarski....................... Na gór zbocza światła się zlewa mgła przezrocza................................... niewysłowiony żal............................................................................................... ................................................ .... c) Młoda Polska.......................................................................................... ....... .............................................................................................................................. Opisz młodopolską koncepcję miłości i śmierci wyrażoną w poniższym fragmencie wiersza............................................................................ ..................... ......................................................................................o..................... 7.......................... ...................................................................................................... Kierunek Charakterystyka (dwie cechy) Claude Monet Edvard Munch Gustav Klimt 6..................................................................................................... ja chcę................. © Copyright by WSiP sp.................................................................................................................................. gdy się posiada..... czego się pragnie nad wszystko goręcej.................................. Kazimierz Przerwa Tetmajer Ja........ kiedy usta ku twym ustom chylę.......................... Warszawa 2013  3 ........................................... […] Błogosławiona śmierć..................................................Sprawdziany po epokach | Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 5.................... ........... nim się zażąda i znowu i więcej......................................... .............................................................................................. .......... ..................................................................... nie samych zmysłów szukam upojenia.................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................... kiedy usta...................... by myśl ma omdlała na chwilę. ................................................................... Przedstaw trzy główne założenia koncepcji moralności autorstwa Friedricha Nietzschego......... z o... nim twarz przesytu pojawi się blada.................. (fragmenty) Ja......... chcę czuć najwyższą rozkosz – zapomnienia..................................................................................................... Uzupełnij tabelę dotyczącą kierunków artystycznych modernizmu................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................... ....................... c) scharakteryzuj tę postawę (wskaż cztery cechy)............................................................................................................................................................................................................................................................................ Warszawa 2013 4 .... z o....... Kazimierz Przerwa-Tetmajer Koniec wieku XIX (fragment) Cóż więc jest? Co zostało nam.................................................................................... ........ d) przedstaw kreację podmiotu lirycznego... Przeczytaj zacytowany dalej fragment.............................................. ......................................................... Przeczytaj zacytowany niżej fragment.............................. człowiecze z końca wieku?........... co wszystko wiemy............................................................................................ Autor Tytuł Problematyka Padlina Paul Verlaine Moja Bohema R 10........................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................. Głowę zwiesił niemy........................................................................................................................... .......... .............................o.. dla których żadna z dawnych wiar już nie wystarcza? Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza.............Sprawdziany po epokach | Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 8............................................... ............................................................ b) podaj nazwisko filozofa............................................................... którego poglądy były inspiracją dla modernistycznej postawy zilustrowanej w utworze...... a następnie: a) nazwij postawę wyrażoną w utworze................................. ......................................................................... .......................................................................................................................................... a następnie: a) scharakteryzuj stosunek Jana Kasprowicza do tradycji hymnicznej – wskaż w utworze dwa nawiązania do wzorca gatunkowego hymnu oraz dwa odstępstwa od tego wzorca.................................. Uzupełnij tabelę dotyczącą twórczości poetów europejskiego modernizmu.............. © Copyright by WSiP sp............................... R 9..................... ......................................................................................................................................................................... .................................... .......... ..................................... ............................ © Copyright by WSiP sp......................................................................... na popiół spal Adama oszukane serce i płacz! Z nim razem płacz..................................................................... Sprawiedliwy! Krusz światów posady............................................................................................................................................ niezamknięta rana! Któż mi lekarstwo poda? Ojcze rozpusty! Kyrie elejson................... kamienny..................................................................................................................................................... z o........ ............................................................................................................................................................................................................................... Nic........................................................................................... Warszawa 2013  5 ........................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................o................................ ................................................. rozżegnij wielki pożar w tlejącej iskierce........................................................................... i rozpaczy szaleńczego śmiechu! Kyrie elejson! Sądź............................................................. .............................................. b) podaj trzy argumenty na poparcie swojego zdania................................................................................................................... c) objaśnij.......... Jan Kasprowicz Dies irae (fragment) Mą duszę pali wieczna.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................... .......................... ........................ co łączy postawę podmiotu lirycznego wiersza z postawą Konrada z III cz...................... bez Twej się woli nie stało! Kyrie elejson! O źródło zdrady! Kyrie elejson! Przyczyno grzechu i zemsty.............. ................................................................................................................................................................... Przeczytaj zacytowany dalek fragment.............................................. co się stało pod sklepem niebiosów................... b) przedstaw kreację Boga w utworze (wskaż cztery cechy)........................................................................................................................................................................................................... ........................................ Dziadów Adama Mickiewicza....... lodowaty Boże! R 11........................... a następnie: a) rozpoznaj kierunek artystyczny obecny w utworze................................................................................................................................................................................ ...................Sprawdziany po epokach | Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka ............................... .............. blask ściemnieje................................. by świadectwo dać Psalmiście........... opromienione okręgami tęczy..............................................Sprawdziany po epokach | Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka c) podaj tytuł księgi biblijnej.............................. Z drzew wieczności spadną liście na Sędziego straszne przyjście.... d) określ.............................................................. w proch powrócą światów dzieje.......... ................................... Alegoria © Copyright by WSiP sp...... Wskaż jedno podobieństwo i trzy różnice między symbolem a alegorią............. do której nawiązuje autor............. Warszawa 2013 Symbol 6 .o.......... rosną w jakiś straszny las [...........................................]................................................................ na czym polega to nawiązanie................................................... Jan Kasprowicz Dies irae (fragmenty) Trąba dziwny dźwięk rozsieje.............................................................................................. .... z padolnych Styksów powstają głębiny w Pańskiego gniewu nieskończony dzień i rosną.... ogień skrzepnie... R 12................. […] Miliardy krzyży.... z o........................ ...
Copyright © 2022 DOKUMEN.SITE Inc.